0

Giáo án An toàn giao thông lớp 4_Bộ 1

36 1,133 3
  • Giáo án An toàn giao thông lớp 4_Bộ 1

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 13:57

GV : Hứa Thị Hoài TH Tân Hương 1 – Tân Kỳ TUẦN 1 : An toàn giao thông : (T.1) BIỂN BÁO HIỆU GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ : GIỚI THIỆU 5 NHÓM BIỂN BÁO I. Mục tiêu: - Giới thiệu 5 nhóm biển báo giao thông phổ biến, hiểu ý nghĩa, tác dụng và tầm quan trọng của biển báo hiệu GT. - HS biết nội dung của các biển báo giao thông gần trường học, nhà, …… - Khi đi đường có ý thức chú ý đến biển báo, tuân thủ và đi đúng phần đường quy định của biển báo II. ĐDDH: +GV: 23 biển báo hiệu ( 12 biển báo mới và 11 biển báo đã học ) có thể gắn bảng. +HS: Quan sát trên đường đi và vẽ 2-3 biển báo hiệu mà em gặp. III.Các hoạt động dạy học: Hoạt động thầy Hoạt động trò HĐ1: Ôn tập - Để điều khiển người và các phương tiện giao thông đi trên đường an toàn người ta làm gì? - Y/c HS dán bản vẽ biển báo mà em đã thấy, nêu tên, công dụng của biển báo? -GV nhận xét, tuyên dương HĐ2: Tìm hiểu 5 biển báo. - GV HD HS nhận xét hình dáng, màu sắc, hình vẽ của các biển báo và cho biết các biển báo này thuộc nhóm biển báo nào? Nội dung của biển báo? - GV nhận xét, bổ sung HĐ3: Ghi nhớ - Khi đi đường các em phải chú ý điều gì? HĐ 4: Trò chơi biển báo - GV treo 7-8 biển báo y/c HS quan sát sau đó các nhóm lần lượt lên gắn tên từng nhóm biển báo cho phù hợp. - Y/c HS từng nhóm đọc tên, nói tác dụng của từng nhóm biển báo. GV - Đặt những biển báo hiệu GT - 2-3 HS lên bảng dán và thuyết minh tên, công dụng của các biển báo mà em thấy. Lớp bổ sung - HS thảo luận nhóm, trình bày, lớp bổ sung + Biển báo cấm:Dùng để báo những điều cấm - Đặc điểm: Hình tròn, màu trắng có viền màu đỏ, có hình vẽ màu đen nội dung cấm. + Biển báo nguy hiểm: Để báo nguy hiểm xảy ra. - Đặc điểm: Hình tam giác, màu vàng có viền đỏ, có hình vẽ, kí hiệu màu đen biểu thị nguy hiểm + Biển hiệu lệnh: Để báo hiệu lệnh phải tuân theo - Đặc điểm: Hình tròn, màu xanh lam, có hình vẽ hoặc kí hiệu lệnh phải theo + Biển chỉ dẫn: Để chỉ dẫn hướng đi hoặc các điều cần biết nhằm thông báo cho người đi đường biết những thông tin cần thiết giúp cho việc đi lại được an toàn. + Biển phụ: Có dạng HCN hoặc HV, được đặt kết hợp với các BB nguy hiểm, báo cấm, biển hiệu lệnh, biển chỉ dẫn nhằm thuyết minh bổ sung để hiểu rõ các biển đó hoặc được sử dụng độc lập. Giáo án ATGT - Trường TH Tân Hương 1- Tân Kỳ GV : Hứa Thị Hoài TH Tân Hương 1 – Tân Kỳ nhận xét, tuyên dương. - 3 - 4 HS nêu - HS hoạt động theo nhóm - HS trả lời, lớp bổ sung TUẦN 2 : An toàn giao thông : (T. 2) ÔN TẬP : CÁC NHÓM BIỂN BÁO I. Mục tiêu : - HS hiểu, biết thêm về các nhóm biển báo theo 5 nhóm. - Biết vận khi đi đường tuân theo luật ATGT đường bộ, chú ý đến biển báo. II. ĐDDH : Các biển báo giao thông đường bộ III. Hoạt động dạy học : HĐ1 : Ôn tập 1. Các nhóm biển báo : - Cho HS nắm lại các nhóm biển báo đã học. 2. Trò chơi : - Cho các chia thành 3 nhóm, mỗi nhóm 4 em, mỗi em cầm 1 biển báo đã học. - Hướng dẫn cho HS chơi. HĐ 2 : Củng cố - dặn dò : Cho HS nêu lại đặc điểm, hình dạng của nhóm biển báo. Dặn dò HS tham gia ATGT tốt. Giáo án ATGT - Trường TH Tân Hương 1- Tân Kỳ GV : Hứa Thị Hoài TH Tân Hương 1 – Tân Kỳ TUẦN 3 : An toàn giao thông : (T.3) BIỂN BÁO CẤM - BIỂN HIỆU LỆNH I/ Mục tiêu: - Cũng cố nhận thức về đặc điểm, hình dáng, ý nghĩa của biển báo cấm và biển hiệu lệnh. - Có ý thức thực hiện theo quy định của biển báo hiệu khi đi đường. II/ ĐDDH: : - Chuẩn bị một hình vẽ 1 số biển báo đã học. III/ Các hoạt động dạy- học: Hoạt động thầy Hoạt động trò A. KTBC: - Hãy kể tên 5 nhóm biển báo mà em biết? B. BM: HĐ1: Tìm hiểu biển báo cấm - GV đưa ra biển báo số 110a, 122. - Em có nhận xét gì về hình dáng, màu sắc, hình vẽ của biển ? - Biển báo này gọi là biển báo gì? Ý nghĩa? - Cho HS xem biển 110a, căn cứ vào hình vẽ ở bên trong em hãy cho biết nội dung cấm của biển là gì? - Thực hiện tương tự với biển 122(dừng lại)- HĐ2: Tìm hiểu biển hiệu lệnh - Đưa ra một số biển hiệu lệnh: 301,303, 304 - Những biển báo này thuộc nhóm biển báo nào - Em có nhận xét gì về hình dáng, màu sắc, hình vẽ của biển ? HĐ3: Trò chơi - GV sắp xếp lộn xộn các loại biển báo không theo thứ tự - Yêu cầu học sinh lên nhận dạng và nêu tên, ý nghĩa biển báo - Nhận xét - 2-3 HS - HS quan sát - Hình tròn, màu: nền trắng, viền đỏ, hình vẽ màu đen. - Biển báo cấm, biểu thị những điều cấm, người đi đường phải chấp hành. - HS chỉ trên hình vẽ trình bày đặc điểm của biển: Hình tròn, màu: nền trắng, viền đỏ, hình vẽ chiếc xe đạp , chỉ cấm đi xe - Chỉ hình vẽ, trình bày đặc điểm của biển: có hình 8 cạnh đều nhau, nền đỏ có chữ STOP-dừng lại. - biển hiệu lệnh, để báo hiệu lệnh phải tuân theo . - Hình tròn, nền xanh lam, có hình vẽ, kí hiệu biểu thị hiệu lệnh phải theo. - HS tham gia chơi theo hướng dẫn của GV - Mỗi tổ cử 1 bạn lần lượt lên rút và đọc tên và nêu ý nghĩa của biển báo đó - Cả lớp nhận xét. Giáo án ATGT - Trường TH Tân Hương 1- Tân Kỳ GV : Hứa Thị Hoài TH Tân Hương 1 – Tân Kỳ TUẦN 4 : An toàn giao thông : ÔN TẬP I. Mục tiêu: - Ôn lại các loại biển báo đã học - Có ý thức tuân theo luật giao thông khi tham gia giao thông II. Đồ dùng dạy học: - Các loại biển báo III. Hoạt động dạy và học: Hoạt đông của thầy Hoạt động của trò 1. Bài cũ: - Kể tên các loại biển báo đã học 2. Bài mới: Hoạt động 1: - Có mấy nhóm biển báo? Đó là những loại nào? - Nêu đặc điểm của biển báo cấm - Kể tên 1 số biển báo cấm - Biển hiệu lệnh (tương tự) Hoạt động 2: Trò chơi - Giao cho mỗi nhóm HS 1 số biển báo Hoạt đông 3: - Khi tham gia giao thông em cần làm gì? 3. Dặn dò: - Hình tròn , màu trắng, viền đỏ - Cấm đi xe đạp, cấm đỗ xe - Gắn biển báo đó vào đúng tên của nó - Tuân theo biển báo giao thông, Giáo án ATGT - Trường TH Tân Hương 1- Tân Kỳ GV : Hứa Thị Hoài TH Tân Hương 1 – Tân Kỳ TUẦN 5 : An toàn giao thông : (T.5) NHỮNG BIỂN BÁO HIỆU CẦN BIẾT : BIỂN BÁO NGUY HIỂM I/ Mục tiêu : - Hiểu biết thêm về biển báo giao thông phổ biến (biển báo nguy hiểm) - Hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của biển báo. - Có ý thức thực hiện đúng theo qui định của biển báo khi đi đường. II/ Đồ dùng dạy học : - Các loại biển báo, tấm bìa ghi tên biển báo III/ Hoạt động dạy học : Hoạt động thầy Hoạt động trò * Hoạt động 1 : Ôn tập và giới thiệu bài mới - Cho HS nhận biết các biển báo - Hỏi: Các em đã nhìn thấy biển báo hiệu đó chưa và có biết ý nghĩa của biển báo không? - GV nhắc lại ý nghĩa của biển báo - HS chơi trò chơi: Nói tên biển báo * Hoạt động 2 : Tìm hiểu nội dung biển báo nguy hiểm - GV đưa biển báo mới: Biển báo số 208, 209, 233 - Hãy nhận xét hình dáng, màu sắc, hình vẽ của biển báo. - Biển báo này thuộc nhóm biển báo nào? - Đây là nhóm biển báo nguy hiểmđể báo cho người đi đường biết trước các tình huống nguy hiểm xãy ra để phòng ngừa tai nạn. - HS gắn biển báo lên bangrvaf nói tên các biển báo đó. - HS trả lời - HS lắng nghe - HS thực hiện -Hình tam giác nền vàng, viền màu đỏ. - Biển báo nguy hiểm. - HS nêu nội dung của từng biển báo. - HS lắng nghe Giáo án ATGT - Trường TH Tân Hương 1- Tân Kỳ GV : Hứa Thị Hoài TH Tân Hương 1 – Tân Kỳ - Tất cả các biển báo trên thuộc nhóm biển báo nguy hiểm. - Cho HS nhắc lại nội dung các biển báo. * Hoạt động 3 : Trò chơi biển báo - Gv chia lớp thành 6 nhóm, chọn gắn biển báo đúng theo nhóm của mình. * Hoạt động 4: Củng cố dặn dò - Giáo dục học sinh khi tham gia giao thông phải tuân theo hiệu lệnh hoặc sự chỉ dẫn của biển báo . - Liên hệ thực tế - Nhận xét tuyên dương học sinh - HS thi đua gắn và nhóm nào gắn đúng và nhanh là chiến thắng. - HS theo dõi TUẦN 6 : An toàn giao thông : (T.6) ÔN TẬP I/ Mục tiêu: - Hiểu biết thêm về 12 biển báo giao thông phổ biến - Hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của biển báo giao thông - Có ý thức thực hiện đúng theo qui định của biển báo khi đi đường. II/ Đồ dùng dạy học: - Các loại biển báo, tấm bìa ghi tên biển báo III/ Hoạt động dạy học: Hoạt động thầy Hoạt động trò * Hoạt động 1 : Ôn tập các nhóm biển báo - Cho HS nhận biết các biển báo - Hỏi: Các em đã nhìn thấy biển báo hiệu đó chưa và có biết ý nghĩa của biển báo không? - GV nhắc lại ý nghĩa của biển báo - HS chơi trò chơi: Nói tên biển báo * Hoạt động 2 : Hướng dẫn học sinh nêu tên các nhóm biển báo đã học - Biển báo cấm: Để biểu thị điều cấm, người đi đường phải chấp hành những điều cấm mà biển đã báo - Biển báo nguy hiểm: Để cảnh báo cho người đi đường biết trước các tình huống nguy hiểm xãy ra để phòng ngừa tai nạn. - Biển chỉ dẫn: Để chỉ dẫn hướng đi hoặc điều cần biết nhằm thông cho người đi đường biết những thông tin cần thiết giúp cho việc đi lại được an toàn. - Cho HS nhắc lại nội dung các biển báo. * Hoạt động 3 : Trò chơi biển báo - Gv chia lớp thành 6 nhóm, chọn gắn biển báo đúng theo nhóm của mình. * Hoạt động 4: Củng cố dặn dò - HS gắn biển báo lên bangrvaf nói tên các biển báo đó. - HS trả lời - HS lắng nghe - HS thực hiện - Biển 101, 102, 112 - Biển số 204, 210, 211 - Biển số 423 (a,b), 424a, 434, 443 - HS thi đua gắn và nhóm nào gắn đúng và nhanh là chiến thắng. Giáo án ATGT - Trường TH Tân Hương 1- Tân Kỳ GV : Hứa Thị Hoài TH Tân Hương 1 – Tân Kỳ - Giáo dục học sinh khi tham gia giao thông phải tuân theo hiệu lệnh hoặc sự chỉ dẫn của biển báo . - Liên hệ thực tế - Nhận xét tuyên dương học sinh - HS theo dõi TUẦN 7 : An toàn giao thông : (T.7) QUAN SÁT - THỰC HÀNH I. Mục tiêu: Giúp HS - Khi đi đường có ý thức chú ý đến biển báo. - Hiểu ý nghiã, tác dụng tầm quan trọng của biển báo hiệu giao thông. - Có kĩ năng nhận xét các biển báo rõ ràng. II. Các hoạt động dạy-học: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Giáo án ATGT - Trường TH Tân Hương 1- Tân Kỳ GV : Hứa Thị Hoài TH Tân Hương 1 – Tân Kỳ Hoạt động1: Thực hành - GV cho một tốp đi bộ, một tốp đi xe theo đường đã chuẩn bị có biển hiệu nền xanh lam, mũi tên hướng thẳng. - Theo em, bạn đã chấp hành ATGT trên đường bộ chưa? Vì sao? Hoạt động 2: Quan sát và chú ý Cho 1 tổ khác đi trên đường GV có một số biển cấm ngược chiều . Hoạt động 3: Củng cố biển báo nguy hiểm. - Trên chặng đường khi có biển báo nguy hiểm khác em sẽ làm gì? 3. Củng cố, dặn dò: - Nêu lại một số hình dáng ,màu sắc,nội dung một số biển báo đã học. - Chuẩn bị bài 2 HS thực hành quan sát và làm theo hiệu lệnh. - 1 tổ thực hành học sinh khác nhân xét - Cần phải cẩn thận hơn và quan sát kĩ lưỡng trước sự nguy hiểm sẽ xảy ra để đi an toàn hoặc dừng lại. TUẦN 8 : An toàn giao thông : (T.8) ÔN TẬP CHUNG CÁC LOẠI BIỂN BÁO I. Mục tiêu : - Ôn lại những biển báo hiệu đã học, nhắc lại 11 biển báo hiệu đã học. Giáo án ATGT - Trường TH Tân Hương 1- Tân Kỳ GV : Hứa Thị Hoài TH Tân Hương 1 – Tân Kỳ - Khi đi đường luôn biết quan sát đến mọi tín hiệu giao thông để chấp hành đúng các luật giao thông đường bộ đảm bảo ATGT. II. Đồ dùng dạy học : - Một số biển báo hiệu. III. Các hoạt động dạy học : Hoạt động Thầy Hoạt động Trò HĐ1: Ôn các nhóm biển báo hiệu giao thông đường bộ. - Tiến hành thảo luận nhóm. + Biển báo cấm + Biển hiệu lệnh + Biển báo nguy hiểm + Biển chỉ dẫn + Biển phụ - Mô tả hình dáng, màu sắc, hình vẽ của từng biển báo đã học ? Thảo luận, trình bày. HĐ2: Ý nghĩa của một số biển báo. - HS cần nêu nội dung của 5 nhóm biển báo - Khi tham gia giao thông gặp các biển báo trên em cần phải làm gì ? - … thực hiện đúng yêu cầu của biển báo. C. Củng cố, dặn dò : - Trò chơi : Ai nhanh hơn. - Nói được ý nghĩa của từng biển báo trong tranh. - Nhận xét tiết học. TUẦN 9 : An toàn giao thông : (T.9) VẠCH KẺ ĐƯỜNG - CỌC TIÊU VÀ RÀO CHẮN Giáo án ATGT - Trường TH Tân Hương 1- Tân Kỳ GV : Hứa Thị Hoài TH Tân Hương 1 – Tân Kỳ I. Mục tiêu : - HS hiểu ý nghĩa, tác dụng của vạch kẻ đường trong giao thông. - HS biết được các loại vạch kẻ đường và xác định đúng nới có vạch kẻ đường. Biết thực hiện đúng quy định. - Khi đi đường luôn biết quan sát đến mọi tín hiệu giao thông để chấp hành đúng các luật giao thông đường bộ đảm bảo ATGT. II. Đồ dùng dạy học : - Một số hình về vạch kẻ đường. III. Các hoạt động dạy học : Hoạt động Thầy Hoạt động Trò HĐ1: Tìm hiểu vạch kẻ đường - Tiến hành thảo luận nhóm. - Em nào đã nhìn thấy vạch kẻ đường ? - Tự trả lời. - Hãy mô tả các loại vạch kẻ đường em nhìn thấy ? -… các vạch kẻ, mũi tên và chữ viết để hướng dẫn, điều khiển giao thông. Vạch kẻ trên mặt đường : + Cụm vạch kẻ đường sát ngã tư gồm vạch đi bộ qua đường, vạch dừng xe (có chữ “Dừng xe”… - Cụm mũi tên chỉ hướng đi. - Người ta kẻ những vạch trên đường để làm gì ? - … để phân chia làn đường, làn xe, hướng đi, vị trí dừng lại. HĐ2: Ý nghĩa của một số vạch kẻ đường. - HS cần biết : …vạch đi bộ qua đường, vạch dừng xe, vạch giới hạn cho xe thô sơ, … - Khi tham gia giao thông gặp vạch kẻ đường em cần phải làm gì ? - … thực hiện đúng yêu cầu của vạch kẻ. C. Củng cố, dặn dò : - Trò chơi : Ai nhanh hơn. - Nói được ý nghĩa của từng vạch kẻ đường trong tranh. - Nhận xét tiết học. Giáo án ATGT - Trường TH Tân Hương 1- Tân Kỳ [...]... đường an toàn nhất để đi đến trường II/ Đồ dùng dạy và học: Tranh vẽ các con đường an toàn và chưa an toàn III/Các hoạt động dạy và học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Bài cũ: Con đường như thế nào là chưa an toàn? HS trả bài 2.Bài mới: a/H 1: MT: Xem tranh: các con đường an Giáo án ATGT - Trường TH Tân Hương 1- Tân Kỳ GV : Hứa Thị Hoài TH Tân Hương 1 – Tân Kỳ toàn và các con đường chưa an toàn. .. đường an toàn và thực hành đi trên con đường an toàn II/ Đồ dùng dạy và học:Tranh con đường an toàn - Chuẩn bị 1 số con đường an toàn và 1 số con đường chưa an toàn III/Hoạt động dạy và học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1/ H 1: Ôn bài trước MT: giúp HS nhớ lại kiến thức bài con - Đường từ trường đến nhà có 3 con đường an toàn đường 3 bạn cùng đi Em hãy trao đổi và nhận xét con đường nào là an toàn? ... đảm bảo an toàn thì ra nên đi luận, lớp nhận xét con đường an toàn đó 3/Củng cố- dặn dò: -GV tổng kết giờ học -Dặn HS thực hiện nội dung bài học TUẦN 20 : An toàn giao thông : (T.20) QUAN SÁT - THỰC HÀNH I/ Mục tiêu: HS biết quan sát và phân tích được con đường như thế nào là an toàn Nêu được đặc điểm của con đường an toàn -Có ý thức và thói quen đi trên con đường an toàn dù là phải đi xa -Quan sát... Hoài TH Tân Hương 1 – Tân Kỳ Giáo án ATGT - Trường TH Tân Hương 1- Tân Kỳ GV : Hứa Thị Hoài TH Tân Hương 1 – Tân Kỳ TUẦN 11 : An toàn giao thông : (T .11 ) CỌC TIÊU – TƯỜNG BẢO VỆ - HÀNG RÀO CHẮN I/Mục tiêu : -HS hiểu ý nghĩa, tác dụng của cọc tiêu, tường bảo vệ và hàng rào chắn trong giao thông -Nhận biết các loại cọc tiêu, rào chắn -Khi đi đường luôn biết quan sát đến nơi tín hiệu giao thông để chấp hành... Tân Hương 1 – Tân Kỳ - Cho HS thực hành đi xe đạp gặp đèn xanh ta được phép đi qua nới giao nhau - 2 HS làm công an giao thông HS thực hành đi xe đạp an toàn – chú ý đi đúng phần đường dành cho xe thô sơ hoặc đi sát lề đường bên tay phải 3 Dặn dò: Những điều cần tránh …xe đạp TUẦN 15 : An toàn giao thông : (T .15 ) NHỮNG ĐIỀU TRÁNH KHI ĐI XE ĐẠP I/ Mục tiêu: HS biết xe đạp là phương tiện giao thông thô... đường chưa an toàn Qua tranh phân tích được con đường an toàn và con đường chưa an toàn Gv tổ chức cho HS xem tranh và thảo luận về nội dung tranh Y/c HS quan sát hình chụp trang 15 SGK -Vì sao gọi hình chụp thứ nhất trong bài 4 là hình mang nội dung về một ngã tư an toàn? -Vì sao gọi hình chụp thứ hai trong bài 4 là hình mang nội dung về một ngã tư an toàn? GV tóm tắt bằng tranh lớp -Cho HS thảo luận... giới thiệu con đường an toàn ở quê mình Lớp nhận xét - HS thực hành TUẦN 21 : ATGT : (T. 21) CON ĐƯỜNG CHƯA AN TOÀN I/Mục tiêu: -HS hiểu được con đường như thế nào là chưa an toàn -HS biết vận dụng vào thực tế con đường đi học của các em, chỉ ra những điểm không an toàn -Luyện cho HS biết tự vạch cho mình con đường đi học an toàn hợp lí nhất II/ Đồ dùng dạy và học:Tranh trang 16 ,17 SGK III/ Các hoạt... Hoạt động của HS 1. Bài cũ: -Con đường như thế nào là đảm bảo an toàn? -HS lên trả bài 2/Bài mới:Giới thiệu bài – Ghi đề a/H 1: MT: HS hiểu được con đường như thế nào là chưa an toàn -Cho HS quan sát tranh trang 16 ,17 -HS quan sát Giáo án ATGT - Trường TH Tân Hương 1- Tân Kỳ GV : Hứa Thị Hoài TH Tân Hương 1 – Tân Kỳ -Cho HS thảo luận nhóm: Em có nhận xét gì về các con đường trong tranh ? *GV kết luận... Chuẩn bị bài sau TUẦN 33 : An toàn GT : ÔN TẬP CHUNG I/Mục tiêu: - Hệ thống hoá ,củng cố về giao thông đường bộ và giao thông đường thuỷ II/Đồ dùng dạy -học: - Một số biển báo giao thông đường bộ và giao thông đường thuỷ II/Các hoạt động dạy học: Giáo án ATGT - Trường TH Tân Hương 1- Tân Kỳ GV : Hứa Thị Hoài TH Tân Hương 1 – Tân Kỳ Hoạt động của thầy Hoạt động1: Củng cố về giao thông đường bộ - Em hãy... cách an toàn Có thói quen đi sát lề đường bên tay phải và luôn quan sát khi đi đường - Có ý thức thực hiện các quy định bảo đảm an toàn giao thông II Đồ dùng dạy-học: - 2 chiếc xe đạp cỡ nhỏ đảm bảo an toàn, 1 chiếc xe không đảm bảo an toàn - Vẽ đường đi trên sân và chuẩn bị đèn xanh, đỏ, vàng III Các hoạt động dạy-học: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1 Bài cũ: 2 HS - Chiếc xe đạp đảm bảo an toàn . trò chơi. TUẦN 19 : An toàn giao thông : (T .19 ) LỰA CHỌN ĐƯỜNG ĐI AN TOÀN - CON ĐƯỜNG AN TOÀN I/ Mục tiêu: - HS biết giải thích, so sánh điều kiện cin đường an toàn và không an toàn - HS lựa. con đường an toàn dù là phải đi xa -Quan sát con đường an toàn và thực hành đi trên con đường an toàn. II/ Đồ dùng dạy và học:Tranh con đường an toàn - Chuẩn bị 1 số con đường an toàn và 1 số con. Hoài TH Tân Hương 1 – Tân Kỳ TUẦN 1 : An toàn giao thông : (T .1) BIỂN BÁO HIỆU GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ : GIỚI THIỆU 5 NHÓM BIỂN BÁO I. Mục tiêu: - Giới thiệu 5 nhóm biển báo giao thông phổ biến,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án An toàn giao thông lớp 4_Bộ 1, Giáo án An toàn giao thông lớp 4_Bộ 1, Giáo án An toàn giao thông lớp 4_Bộ 1

Từ khóa liên quan