0

Giáo án An toàn giao thông lớp 4_Bộ 2

16 658 2
  • Giáo án An toàn giao thông lớp 4_Bộ 2

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 13:57

Tuần 1 Thứ 4 Ngày soạn: 10/9/2012 Ngày giảng: 12/9/2012 Tiết 6: An toàn giao thông: Bài 1 BIỂN BÁO HIỆU GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ I. Mục tiêu - HS biết thêm nội dung 12 biển báo hiệu giao thông phổ biến. HS hiểu ý nghĩa tác dụng ,tầm quan trọng của biển báo hiệu giao thông . - HS nhận biết nội dung của các biển báo ở khu vực gần trường học ,gần nhà hoặc thường gặp . - Khi đi đường có ý thức tham gia giao thông chú ý đến các biển báo hiệu giao thông II. Nội dung ATGT 1. Ôn các biển báo hiệu đã học - Biển báo cấm - Biển báo nguy hiểm - Biển chỉ dẫn . 2. Học các biển báo mới . - Biển báo cấm - Biển báo nguy hiểm - Biển hiệu lệnh III. Chuẩn bị: - GV: Chuẩn bị biển báo - HS: Vở + SGK III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động dạy *************************** 1. Ổn định tổ chức 2 KTBC 3 Bài mới *Hoạt động 1: Ôn tập và giới thiệu bài mới a) Mục tiêu : HS hiểu được nội dung của các biển báo hiệu - HS nhớ lại ý nghĩa của 11 biển báo hiệu đã học - HS có ý thức thực hiện biển báo hiệu khi qua đường b) Cách tiến hành .Điều khiển người và các phương tiện giao thông đi trên đường người ta đặt các biển báo hiệu giao thông . 1 2 6 ’ Hoạt động học ****************************** - HS tự nêu. - HS nên chơi trò chơi - HS nhận xét 1 + Các em đã từng nhìn thấy những biển báo nào ?Biển báo đó có ý nghĩa gì ? - GV nhắc lại ý nghĩa của một số biển báo *Chơi trò chơi : Chọn 3 nhóm mỗi nhóm 4 em chia cho mỗi em 1 biển báo đã học .Lần lượt 3 em nênchọn biển báo đúng với biển báo đã cầm - GV nhận xét *Hoạt động 2: Tìm hiểu nội đung biển báo mới a) Mục tiêu: HS biết thêm 12 biển báo mới trong nội dung đã học Củng cố nhận thức về đặc điểm của các lại biển báo b) Cách tiến hành GV đưa ra: biển số 11a;122 + Em có nhận xét gì về hình dạng màu sắc ,hình vẽ của biển ? + Biển báo này thuộc nhóm biển báo nào ? + Căn cứ vào hình vẽ trên em cho biết nội dung cấm của biển là gì ? + GVđưa ra biển :108;209;233 nêu hình dáng màu biển ,hình vẽ ? - Căn cứ vào hình vẽ bên trong em biết nội dung biển báo hiệu này là gì ? + Căn cứ vào hình vẽ bên trong em biết nội dung biển báo hiệu sự nguy hiểm của biển ? +Với biển báo hiệu 301 (a,b.c.d)thuộc nhóm biển báo hiệu nào ?có nội dung hiệu lệnh gì *Hoạt động 3: T. chơi biển báo a) Mục tiêu : Học sinh nhớ được nội dung của 23 biển báo hiệu . b) Cách tiến hành 14 ’ + Hình tròn - Màu :nền trắng ,viền đỏ - Hình vẽ :màu đen + Đây là biển báo cấm -Biển 11a - Hình tròn Màu :nền trắng viền đỏ Hình vẽ : chiếc xe đạp chỉ cấm đi xe đạp - Biển 113: Chỉ ý nghĩa dừng lại - HS nêu- Biển báo nguy hiểm - Biển báo 208:Báo hiệu giao nhau với đường ưu tiên . - Biển báo 209:báo hiệu nơi giao nhau có tín hiệu đèn . + Biển 301(a,b,c,d) hướng đi phải theo + Biển báp 303:giao nhau chạy qua vòng xuyến + Biển 304:Đường dành cho xe thô xơ + Biển 305:Đường dành cho người đi bộ + Mỗi nhóm một em lên gắn tên biển gắn xong lên tiếp tên của biển khác lần lượt cho đến hết . - HS đọc - HS nhận xét - HS nhắc lại - Lắng nghe - Ghi nhớ 2 - Chia làm 5 nhóm GV treo các biển báo + Y/C học sinh nhớ lại biển nào tên là gì ? - GVchỉ bất kỳ một biển báo nói ý nghĩa và tác dụng của biển báo GVnhận xét IV. Củng cố : ? Biển báo như thế nào là cấm người đi xe đạp? Dựa vào đâu mà em biết? V. Tổng kết - Dặn dò: - GV tóm tắt lại mội lần cho HS ghi nhớ. - Dặn HS đi đường phải thực hiện theo biển ,không được làm trái với hiệu lệnh của biển . Chuẩn bị bài Vạch kẻ đường và cọc tiêu rào chắn. - Nhận xét giờ học 7 ’ 3 ’ 2 - Dựa vào nội dung hình vẽ bên trong biển báo ****************************************************************** Tuần 2 Thứ 6 Ngày soạn: 19/9/2012 Ngày giảng:21/9/2012 Tiết 5: An toàn giao thông: Bài 2 VẠCH KẺ ĐƯỜNG - CỌC TIÊU -RÀO CHẮN I. Mục tiêu: - HS hiểu được ý nghĩa tác dụng của vạch kẻ đường ,cọc tiêu ,rào chắn trong giao thông - HS nhận biết được các loại cọc tiêu ,rào chắn ,vạch kẻ đường và xác định đúng nơi có vạch kẻ đường - Khi đi đường luôn biết quan sát đến mọi tín hiệu giao thông để chấp hành đúng luật giao thông đường bộ ,đảm bảo ATGT. II. Chuẩn bị - GV: Phong bì, các biển báo hiệu, phiếu học tập - HS : Sách vở III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 3 Hoạt động dạy ************************* * I. Ổn định tổ chức II. KTBC : - gọi 1 số HS lên chỉ và gọi tên 1 số biển báo đã học - GV nhận xét ghi điểm III. Dạy bài mới *Hoạt động 1: Ôn lại bài cũ và giới thiệu bài mới a- Mục tiêu : HS nhớ lại đúng tên của 23 nội dung của các biển báo hiệu đã học - HS nhận biết và ứng xử nhanh khi gặp biển báo b- Cách tiến hành: Hộp thư *Trò chơi 1: chạy GV giới thiệu trò chơi và phổ biến luật chơi *Trò chơi 2: Đi tìm biển báo hiệu giao thông * Hoạt động 2: Vạch kẻ đường a-Mục tiêu : HS hiểu được sự cần thiết của vạch kẻ đường -HS biết vị trí của các loại vạch kẻ khác nhau b- Cách tiến hành - Những ai đã nhìn thấy vạch kẻ trên đường ? - Em có thể mô lại vạch kẻ trên đường mà em nhìn thấy - Em nào biết người ta kẻ những loại vạch ở trên đường để làm gì ? - GVgiải thích thêm một số loại vạch kẻ đường và ý nghĩa . *Hoạt động 3: Tìm hiểu về cọc tiêu hàng rào chắn . a-Mục tiêu : HS nhận biết được thế nào là cọc tiêu ,rào chắn trên TG ** 1 ’ 3 ’ 4 ’ 10 ’ 8 ’ Hoạt động học ********************************* - HS nghe theo sự hướng dẫn của GV và chơi - HS chơi theo sự hướng dẫn của GV -HS trả lời -Để chia làn đường làn xe ,vị trí hướng đi ,dừng lại - HS trả lời - HS lắng nghe 4 đường và tác dụng của nó . b- Cách tiến hành 1. Cọc tiêu - GV cho HS quan sát tranh và giải thích - GV giới thiệu các dạng cọc tiêu - Cọc tiêu có tác dụng gì trong giao thông ? 2. Rào chắn - Rào chắn ngăn không cho người và xe cộ qua lại Có 2 loại rào chắn : +Rào chắn cố định + Rào chắn di động *Hoat động 4: Kiểm tra sự hiểu biết - GV phát phiếu và giải thích qua về nhiệm vụ của HS 1-Kẻ nối giữa 2 nhóm 1 và 2 sao cho đúng nội dung + Vạch kẻ đường + Cọc tiêu + Hàng rào chắn - nhận xét, rút ra ghi nhớ IV. Củng cố: + Vạch kẻ đường có tác dụng gì ? + Hàng rào chắn có mấy loại ? V. Tổng kết - Dặn dò: * Tổng kết: Qua bài các em đã biết được ý nghĩa của các vạch kẻ đường và cọc tiêu * Dặn dò: - Về nhà học bài và tập vẽ các biển báo hiệu đã học, chuẩn bị bài sau - Nhận xét tiết học 4 ’ 3 ’ 2 ’ - Cọc tiêu cắm ở các đoạn đường nguy hiểm để người đi đường biết giới hạn của đường - Thường được đặt ở mép các đoạn đường các đoạn đường nguy hiểm có tác dụng hướng dẫn - Mục đích không cho người và xe cộ qua lại - Bao gồm cả các vạch kẻ đường ,mũi tên và các chữ viết - HS nhận xét + Để phân chia làn đường + Có 2 loại - HS thực hiện theo yêu cầu của GV. ***************************************************************** 5 Tuần 3 Thứ 6 Ngày soạn:26/9/2012 Ngày giảng:28/9/2012 Tiết 5: An toàn giao thông: Bài 3 ĐI XE ĐẠP AN TOÀN I. Mục tiêu . - Học sinh biết xe đạp là phương tiện giao thông thường dễ đi ,nhưng phải bảo đảm an toàn . + HS hiểu vì sao đối với trẻ em phải có đủ điều kiện của bản thân và có chiếc xe đạp đúng qui định mới có thể đi xe ra đường phố . + Biết được nhưng qui định của luật giao thông đường bộ - Có thói quen đi sát lề đường và luôn quan sát khi đi đường trước khi đi kiểm tra các bộ phận của xe . - Có ý thức chỉ đi xe của cỡ nhỏ của trẻ em ,không đi trên đường phố đông xe cộ và chỉ đi xe đạp khi thật cần thiết . III. Chuẩn bị - GV: Hai chiếc xe đạp nhỏ, Sơ đồ 1 ngã tư có vòng xuyến, một số hình ảnh đúng và sai - HS : Sách vở III. Các hoạt động dạy hoc chủ yếu Hoạt động dạy ************************** * 1. Ổn định 2 Kiểm tra bài cũ 3 Bài mới *Hoạt động 1: Lựa chọn xe đạp an toàn a- Mục tiêu: Giúp học sinh xác định đươc thế nào là một chiếc xe đạp bảo đảm an toàn HS biết khi nào thì trẻ em có thể đi xe đạp ra đường b- Cách tiến hành + Ở lớp ta có nhưng ai đã biết đi xe đạp ? + Các em có thích được đi học bằng xe đạp không ? 1 ’ 2 ’ 8 ’ Hoạt động học ******************************* - HS trả lời - - HS thảo luận nhóm - Phải chắc chắn có đèn phanh có chuông 6 - GV đưa ra hình ảnh 1 số chiếc xe đạp +Chiếc xe đạp bảo đảm an toàn là chiếc xe đạp ntn? * Kết luận : Muốn đảm bảo an toàn khi đi đường trẻ em phải đi xe đạp nhỏ ,xe đạp phải còn tốt ,phải có đủ các bộ phận đặc biệt là phanh và đèn . *Hoạt động 2: Những qui định để đảm bảo an toàn khi đi đường a-Mục tiêu : HS biết những qui định đối với người khi đi xe đạp trên đường - Có ý thức nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông đường bộ b- Cách tiến hành . - GV hướng dẫn HS quan sát tranh và sơ đồ phân tích hướng đi đúngvà sai + Chỉ trong tranh những hành vi nào sai ? + GV cho HS kể những hành vi của người đi xe đạp không an toàn ? + Theo em để đi xe đạp an toàn người đi xe đạp phải đi ntn ? *Kết luận : Nhắc lại qui định đối với người đi xe đạp * Hoạt động 3: Trò chơi giao thông a-Mục tiêu : Củng cố những kiến thức của học sinh về cách đi đường an toàn - Thực hành và xử lícác tình huống đi xe dạp b- Cách tiến hành - Dùng sơ đồ treo bảng và gọi học sinh xử lí các tình huống - Khi phải vượt xe đỗ trên đường - Khi phải đi qua vòng xuyến . - Khi đi từ trong ngõ IV. Củng cố : + Khi đi xe đạp ra đường thì phải 12 ’ 8 ’ 3 ’ - Thảo luận nhóm 4 - Đại diện nhóm trả lời và phân tích trên sơ đồ - Không được đi lạng lách - Không đèo nhau đi dàn hàng ngang - Không được đi vào đường cấm - Không buông thả hai tay + Đi bên tay phải ,đi sát lề đường - Đi đúng hướng đường làn đường . - Muốn rẽ phải giơ tay xin đường - Đêm đi phải có đèn phát sáng . - Nên đội mũ bảo hiểm - Phải là xe đạp nữ - Phải có cọc yên thấp - Hạ tay lái xuống thấp - HS trả lời. - Ghi nhớ 7 thực hiện ntn? * Liên hệ: V. Tổng kết - Dặn dò * Tổng kết => Hàng ngày khi đi xe đạp trên đờng các em phải * Dặn dò: - Về học bài và nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông đường Chuẩn bị bài: Lựa chọn đường đi an toàn - NX tiết học. 1 ’ ****************************************************************** Tuần 4 Thứ 6 Ngày soạn: 3/10/2012 Ngày giảng:5/10/2012 Tiết 6: An toàn giao thông: Bài 4 LỰA CHỌN ĐƯỜNG ĐI AN TOÀN I. Mục tiêu . - Học sinh biết giải thích so sánh điều kiện con đường đi an toàn và không an toàn. Biết căn cứ mức độ an toàn của con đường để có thể lập được con đường bộ an toàn ĐBAT đi tới trường - Lựa chọn con đường an toàn nhất để đến trường . Phân tích được các lí do an toàn hay không an toàn - Có ý thức và thói quen chỉ đi con đường an toàn dù có phải đi vòng xa hơn II. Đồ dùng day - học: - GV: Phiếú thảo luận, thước để chỉ, sơ đồ bằng giấy lớn. - HS : SGK, vở III. Các hoạt dạy - học chủ yếu: Hoạt động dạy ***************************** * 1. Ổn định tổp chức 2 KTBC 3 Bài mới *Hoạt động 1: Ôn bài trước a- Mục tiêu . - Giúp học sinh nhớ lại kiến thức bài 5 ’ Hoạt động học ****************************** 8 đi xe đạp an toàn b- Cách tiến hành Hoạt động cá nhân + Em muốn đi ra đường bằng xe đạp để bảo đảm an toàn em có những điều kiện gì ? + Khi đi xe đạp ra đường em cần thực hiện tốt những qui định gì ? c- Kết luận : Nhắc lại kiến thức đi xe đạp trên đường *Hoạt động 2: Tìm hiểu con đường đi an toàn: a-Mục tiêu: - HS hiểu ntn là con đường đi an toàn .Có ý thức và cách lựa chọn con đường đi an toàn để đi học . b- Cách tiến hành - GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi. +Theo em con đường hay đoạn đường ntn là an toàn ? + Theo em con đường ntn là con đường không an toàn ? - GV nhận xét 12 ’ + Xe phải đúng là xe dành cho trẻ , phải còn tốt có phanh + Em phải đội mũ bảo hiểm đi sát về bên phải - HĐ nhóm đôi, báo cáo. + Mặt đường phẳng, trải nhựa hoặc bê tông + Đường gồ gề, hẹp , có nhiều vật cản trở c- Kết luận : Nêu những điều kiện đảm bảo con đường an toàn . *Hoạt động 3: Chọn con đường đi an toàn đến trường a- Mục tiêu : - HS biết vận dụng kiến thức về con đường an toàn để đi học hay đi chơi - HS xác định được những điểm ,đoạn đường kém an toàn . b- Cách tiến hành : - GV đưa ra sơ đồ về con đường từ nhà đến trường có 2-3 đường đi đẻ học sinh quan sát - GV chọn 2 điểm trên sơ đồ - GV gọi 1- 2 học chỉ ra con đường đi an toàn từ A-B. - Y/C học sinh phân tích c- Kết luận : 8 ’ - Lắng nghe. - Thảo luận nhóm, báo cáo. + Đường phẳng thẳng ,đường một chiều .,có đèn chiếu sáng ,có biển báo hiệu giao thông + Đường gồ ghề ,có nhiều khúc 9 - Chỉ ra và phân tích cho các em hiểu cần chọn con đường đi an toàn dù phải đi xa hơn. * Hoạt động 4: Hoạt động bổ trợ a- Mục tiêu : - HS biết vận dụng vào thực tế con đường đi học của các em - Luyện cho HS biết tự vạch cho mình đường đi học an toàn nhất . b- Cách tiến hành - Gọi 1-2 em học sinh lên giới thiệu con đường từ nhà em đến trường. + Em có thể đi đường nào khác đến trường ?vì sao em không chọn con đường đó ? c- Kết luận: - Nếu đi bộ hoặc đi xe đạp ,các em cần lựa chọn con đường đi tới trường hợp lí và bảo đảm an toàn :Ta chỉ đi theo con đường an toàn dù có phải đi xa hơn . V. Củng cố: + Em có thể chọn con đường đi qua sông suối để đi gần hơn không ? ? Đi như thế nào là an toàn V. Tổng kết - Dặn dò: * Tổng kết => Để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông các em phải - Về nhà học bài thực hiện như bài học và chuẩn bị bài sau. - NX tiết học 6 ’ 2 ’ 1 ’ ngoặt ,qua sông suối ,có nhiều dốc . - HS nhận xét - HS quan sát hình vẽ . + Em không chọn con đường đó vì đó là con đường không an toàn - HS lắng nghe + Em có con đường đi qua suối gần hơn nhưng em không đi vì con đường này rất nguy hiểm . - Lựa chọn và đi đúng làn đường của mình ****************************************************************** Tuần5 Thứ 6 Ngày soạn: 10/10/2012 Ngày giảng:12/10/2012 Tiết 6: An toàn giao thông: Bài 5: GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY VÀ PHƯƠNG TIỆN 10 [...]... 13 tiện giao thông Nước ta có đường bờ biển dài ,có nhiều sông nên giao thông đường thủy thuận lợi và cố vai trò rất quan trọng * Dặn dò: - Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau - Nhận xét tiết học ****************************************************************** Tuần6 Thứ 6 Ngày soạn: 17/10 /20 12 Ngày giảng:19/10 /20 12 Tiết 6: An toàn giao thông: Bài 6 AN TOÀN KHI ĐI TRÊN CÁC PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CÔNG... c-Kết luận : Ngoài giao thông đường bộ ,giao thông đường sắt người ta còn sử dụng các loại tàu thuyền đi trên mặt nước gọi là giao thông Hoạt động học ****************************** + Giao thông đường bộ và giao thông đường sắt + Giao thông đường thủy 11 đường thủy - Giao thông đường thủy rẻ tiền vì không phải làm đường 14‘ *Hoạt động 2: Tìm hiểu về giao thông đường thủy trên biển a-Mục tiêu :.. .GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY I Mục tiêu - HS biết mặt nước cũng là phương tiện giao thông Nước ta có đường bờ biển dài ,có nhiều sông nên giao thông đường thủy thuận lợi và cố vai trò rất quan trọng + HS biết tên gọi các loại giao thông đường bộ + HS biết biển báo hiệu giao thông trên đường thủy - HS nhận biết các loại phương tiện giao thông đường đường thủy thường thấy... sức chở lớn đi nhanh - Cho học sinh xem tranh ảnh về 7’ các loại phương tiện GTĐT *Hoạt động 3: Biển báo hiệu giao thông đường thủy nội địa + Trên mặt nước cũng là đường giao thông có rất nhiều tàu thuyền đi lại vậy có thể xảy ra tai nạn được không? + Có thể xảy ra tai nạn ntn? GV:Trên đường thủy cũng cố tai nạn giao thông ,vậy để đảm bảo ATGT người ta cũng có biển báo hiệu giao thông + Em nào đã... ngoài giao thông đường bộ người ta còn đi lại trên mặt nước gọi là giao thông đường thủy - HS biết được những nơi nào có thể đi lại trên mặt nước b-Cách tiến hành - Chúng ta đã được học các phương tiện giao thông nào ? - Ngoài hai loại dường này , em nào biết người ta có thể đi lại bằng đường giao thông nào ? - GV sử dụng bản đồ để giới thiệu sông ngòi và đường biển nước ta c-Kết luận : Ngoài giao thông. .. các phương tiện giao thông công cộng đỗ đậu để đón khách + HS biết cách lên xuống tàu xe ,ca nô, một cách an toàn + HS biết các qui định khi ngồi ô tô con ,xe khách ,tàu - Có kỹ năng và các hành vi đúng khi đi trên các phương tiện giao thông công cộng như xếp hàng khi lên xuống - Có ý thức thực hiện đúng các qui định khi đi trên các phương tiện giao thông công cộng để đảm bảo an toàn II Nội dung:... ta có thể đi lại trên sông hồ giao thông đường thủy lớn - Giao thông đường thủy có ở khắp nơi thuận tiện như giao thông đường bộ b- Cách tiến hành - Em thấy tàu thuyền đi trên mặt nước ở những đâu ? + Những nơi nào có thể đi lại trên mặt nước được ? - Tàu thuyền có thể đi lại từ tỉnh này sang tỉnh khác ,tàu thuyền đi lại trên mặt nước tạo thành - Người ta chia giao thông đường bộ thành hai loại... HS nhận biết 6 biển báo hiệu giao thông đường thủy - Thêm yêu quý Tổ Quốc vì biết có điều kiện phát triển giao thông đường thủy Có ý thức khi đi trên đường thủy II Chuẩn bị - GV: Mẫu 6 biển báo hiệu giao thông đường thủy Hình ảnh các phương tiện giao thông đường thủy - HS : Sách vở III Các hoạt động chủ yếu: Hoạt động dạy *************************** * 1 Ổn địng tổ chức 2 KTBC 3 Bài mới 4’ *Hoạt động... báo được phép đỗ 5-Biển báo phía trước có bến phà bến đò c-Kết luận : Đường thủy cũng là một loại phương tiện giao thông ,có rất 2 nhiều phương tiện để đi lại trên đường thủy IV Củng cố: - Cho lớp hát bài con kênh xanh 1’ xanh V Tổng kết - Dặn dò: * Tổng kết Có rất nhiều loại biển báo giao thông, mặt nước cũng là phương đắm thuyền - HS nêu -Hình vẽ :Hình vuông Viền đỏ có đường chéo đỏ Giữa có chữ... có nhiều sông *Hoạt động 3: Phương tiện giao 7’ + Không vì chỉ có ở những nơi mặt thông đường thủy nội địa nước rộng và sâu a-Mục tiêu: + Trên biển ,sông ,hồ - HS biết mặt nước ở những đâu + Không muốn đi lại trên mặt nước có phương tiện giao thông đường được ta phải thủy - HS biết tên gọi các phương tiện giao thông đường thủy nội địa + Thuyền ,bè ,ca nô,sà lan ,tàu b- Cách tiến hành thủy + Ở đâu . Tuần 1 Thứ 4 Ngày soạn: 10/9 /20 12 Ngày giảng: 12/ 9 /20 12 Tiết 6: An toàn giao thông: Bài 1 BIỂN BÁO HIỆU GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ I. Mục tiêu - HS biết thêm nội dung 12 biển báo hiệu giao thông phổ. giảng:5/10 /20 12 Tiết 6: An toàn giao thông: Bài 4 LỰA CHỌN ĐƯỜNG ĐI AN TOÀN I. Mục tiêu . - Học sinh biết giải thích so sánh điều kiện con đường đi an toàn và không an toàn. Biết căn cứ mức độ an toàn. 10/10 /20 12 Ngày giảng: 12/ 10 /20 12 Tiết 6: An toàn giao thông: Bài 5: GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY VÀ PHƯƠNG TIỆN 10 GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY I. Mục tiêu - HS biết mặt nước cũng là phương tiện giao thông
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án An toàn giao thông lớp 4_Bộ 2, Giáo án An toàn giao thông lớp 4_Bộ 2, Giáo án An toàn giao thông lớp 4_Bộ 2