0

Kế toán bán hàng

44 775 5

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/08/2012, 07:58

Kế toán bán hàng Lời mở đầuĐối với bất cứ một doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh nào thì mục tiêu lớn nhất mà họ đặt ra là tối đa hoá lợi nhuận. Để đạt đợc mục tiêu đó doanh nghiệp cần phải nỗ lực cố gắng không ngừng từ việc cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lợng sản phẩm đến việc tổ chức tốt công tác bán hàng. Có nh vậy, doanh nghiệp mới có khả năng tăng doanh thu, mở rộng thị trờng tiêu thụ, thúc đẩy quá trình sản xuất đợc liên tục và thực hiện tái sản xuất.Một trong những cơ sở để đánh giá khả năng trình độ tổ chức quản lý và hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là kết quả bán hàng. Việc xác định đúng đắn chỉ tiêu này sẽ giúp doanh nghiệp nhìn nhận đợc hớng đi hợp lý trong thời gian tiếp theo. Nắm rõ đợc tầm quan trọng của công tác bán hàng và kết quả bán hàng, kế toán có nhiệm vụ phải phản ánh đầy đủ, chính xác, kịp thời các thông tin có liên quan. Từ đó giúp nhà quản lý có thể đa ra các quết định kinh doanh đúng đắn.Qua quá trình thực tập tại Công ty cổ phần Gạch ốp lát Thái Bình, em đã đi sâu tìm hiểu thực tế đồng thời kết hợp với những kiến thức đã đợc học tập và nghiên cứu tại trờng, em đã hoàn thành bản báo cáo thực tập với đề tài: Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở công ty cổ phần Gạch ốp lát Thái Bình. Nội dung của gồm có:Phân I: Khái quát chung về công ty cổ phần gạch ốp lát Thái BìnhPhần 2: Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty.Phần 3: Một số ý kiến đề xuất nhằm góp phần hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công tySV: Nguyễn Thị Hạnh MSV: 04A08995N Lớp 952Phần I: Khái quát chung về công ty cổ phần gạch ốp lát TháI Bình1.1. Quá trình hình thành và phát triểnCông ty cổ phần gạch ốp lát Thái Bình đợc thành lập theo quyết định số 3066/QĐ-UB ngày 09 tháng 12 năm 2004 của UBND tỉnh Thái Bình (là công ty chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nớc sang công ty Cổ phần)Giấy phép kinh doanh số 0803000177 do Sở kế hoạch đầu t Thái Bình cấp ngày 23 tháng 2 năm 2005.Vốn điều lệ: 10.000.000.000 VNĐ( Mời tỷ đồng Việt Nam), vốn nhà nớc chiếm 51%, 49% là vốn của các cổ đông.Số vốn lu động: 50 tỷ VNĐTên doanh nghiệp: Công ty cổ phần gạch ốp lát Thái BìnhTên giao dịch: Thai Binh Ceramic Tiles Joint stock company.Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc công ty: Kỹ s - Nguyễn Văn DũngTrụ sở: Xã Đông Lâm huyện Tiền Hải tỉnh Thái Bình.Tel: 036.823.682 Fax: 036.823.695Email: happy-tb@hn.Vnn.vnWebsite: http://www. ceramiclonghau.com.vn- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và kinh doanh xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng, sản phẩm chính là gạch Ceramic ốp tờng và lát nền.- Công ty cổ phần gạch ốp lát Thái Bình đợc hình thành trong cơ chế thị trờng, thiết bị sản xuất của Công ty đợc nhập đồng bộ từ Italia với mức độ hiện đại và tự động hoá cao.- Năm 1997 Công ty đa dây chuyền sản xuất gạch lát nền với công xuất 1.050.000m2/năm vào sản xuất.1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty gạch ốp lát Thái Bình1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ của công tyCông ty cổ phần gạch ốp lát Thái Bình huy động, sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn có hiệu quả trong sản xuất kinh doanh các loại gạch men ốp lát cao cấp.Tận dụng năng lực thiết bị hiện có, ứng dụng khoa học công nghệ mới, đổi mới công nghệ, bồi dỡng, nâng cao trình độ tổ chức, quản lý, cải tiến thiết bị, tăng SV: Nguyễn Thị Hạnh - 1 - MSV: 04A08995N Lớp 952năng suất lao động, tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu, động lực.Nâng cao chất lợng, hạ giá thành, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm.Bồi dỡng, đào tạo đội ngũ CBCNV-LĐ không ngừng nâng cao tay nghề bậc thợ, chuyên môn nghiệp vụ, trình độ chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và mở rộng sản xuất.Thực hiện quy chế dân chủ và chế độ làm theo năng lực, hởng theo kết quả, hiệu quả sản xuất kinh doanh, phấn đấu đảm bảo hài hoà lợi ích của nhà nớc, doanh nghiệp, nhà đầu t và ngời lao động trong doanh nghiệp.Hoạt động sản xuất kinh doanh phải thực hiện theo hành lang của pháp luật quy định, đấu tranh chống mọi biểu hiện tham nhũng lãng phí và vi phạm pháp luật.Công ty chịu trách nhiệm đóng thuế và các nghĩa vụ tài chính khác (nếu có) theo quy định của pháp luật và chế độ Tài chính.Tập thể CBCNV-LĐ công ty chấp hành nghiêm kỷ luật, nội quy lao động, quy trình kỹ thuật, an toàn vệ sinh lao động.1.2.2. Quy trình công nghệ sản xuất gạch ốp lát Ceramic (Phụ lục 1)1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy của quản lý của công tyCăn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Công ty, việc tổ chức quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty có các tổ chức sau:(Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của doanh nghiệp Phụ lục 2)Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông. Hội đồng quản trị của công ty có chủ tịch HĐQT, phó chủ tịch HĐQT và các thành viên.Chủ tịch hội đồng quản trị có quyền lập kế hoạch, chơng trình hoạt động của HĐQT; tổ chức việc thông qua các quyế định của HĐQT, chủ toạ họp đại hội cổ đông .Phó chủ tịch HĐQT có trách nhiệm thực hiện những nhiệm vụ do HĐQT phân công, thay mặt chủ tịch HĐQT thực thi công việc đợc uỷ quyền khi chủ tich HĐQT vắng mặt. Thành viên HĐQT trực tiếp thực thi nhiệm vụ đã đợc HĐQT phân công, không uỷ quyền cho ngời khác.Giám đốc công ty điều hành và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động SXKD của công ty theo quyết định của đại hội đồng cổ đông., quyết định của HĐQT, điều lệ công ty và tuân thủ pháp luật.SV: Nguyễn Thị Hạnh - 2 - MSV: 04A08995N Lớp 952Các phó giám đốc công ty (gồm PGĐ kinh doanh và PGĐ sản xuất): trợ giúp giám đốc trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh cũng nh các vấn đề trong tổ chức, các vấn đề về khoa học kỹ thuật, chính trị t tởng .Ban kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động SXKD, trong ghi chép sổ sách kế toán và báo cáo tài chính.Th-ờng xuyên thông báo với HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tham khảo ý kiến của HĐQT trớc khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên đại hội cổ đông .Các phòng ban chức năng của công ty không trực tiếp quản lý nhng có trách nhiệm theo dõi, hớng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch, tiến độ sản xuất, các quy trình kỹ thuật, các định mức kinh tế.1.4. Tổ chức kế toán tại công ty gạch ốp lát TháI Bình1.4.1. Đặc điểm tổ chức kế toán tại công ty Xuất phát từ đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh, địa bàn hoạt dộng và quy mô sản xuất, công ty cổ phần gạch ốp lát Thái Bình tổ chức bộ máy kế toán theo hình thức tập trung, công ty có một phòng kế toán đóng tại trụ sở chính.Hiện nay công ty đang sử dụng phần mềm kế toán BRAVO, áp dụng hình thức kế toán chứng từ ghi sổ, kế toán hàng tồn kho theo phơng pháp khai thờng xuyên. Niên độ kế toán công ty áp dụng từ ngày 1/1 đến ngày 31/12, kỳ kế toán đợc tính theo tháng, quý. Chế độ kế toán công ty áp dụng theo QĐ 1141/TC/QĐ/CĐKT của BTC ngày 01/11/1995 và QĐ 167/QĐ- BTC ngày 25/10/2000.Phòng kế toán có chức năng thu nhận và xử lý thông tin, cung cấp thông tin kinh tế tài chính phục vụ cho công tác quản lý qua đó kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, thúc đảy thực hiện tốt chế độ hạch toán kế toán, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán (Phụ lục 3)- Kế toán trởng: Tổ chức chỉ đạo toàn bộ công tác kế toán của công ty. Kế toán trởng là trợ thủ cho Tổng Giám đốc trong kinh doanh, chịu trách nhiệm trớc Giám đốc và pháp luật về mọi mặt của công tác kế toán ở công ty.- Bộ phận kế toán tổng hợp: tập hợp chi phí, tính giá thành sản phẩm,lên các báo cáo kế toán định kỳ, ngoài ra còn kiểm tính toán tài sản cố định và tiền lơng.- Bộ phận kế toán thanh toán công nợ, tiền mặt, tiền gửi ngân hàng: Lập các phiếu thu, phiếu chi, bảng các khoản thanh toán.- Bộ phận kế toán vật t: theo dõi phản ánh về số hiện có, tình hình nhập xuất vật t.SV: Nguyễn Thị Hạnh - 3 - MSV: 04A08995N Lớp 952- Bộ phận kế toán tiêu thụ thành phẩm: chịu trách nhiệm hạch toán nhập xuất kho thành phẩm tiêu thụ.- Bộ phận kế toán xây dựng cơ bản: theo dõi tình hình đầu t xây dựng cơ bản, và quyêt toán công trình của công ty.1.4.2. Sơ đồ luân chuyển chứng từ theo hình thức chứng từ ghi sổ ở công ty cổ phần gạch ốp lát Thái Bình. (Phụ lục 4)1.4.3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2007Stt Chỉ tiêu Đvt Kế hoạch Thực hiện% hoàn thànhSo cùngKỳ 20061 Giá trị tổng sản lợng Trđ 132990,00 13924,05 104,71 101,452 Chất lợng sx 2145000 2245904 104,71 101,373Chất lợng A1- Gạch lát nền các loại- Gạch ốp tờng các loại%%65,0066,0055,7952,1485,8379,004Tỷ lệ thu hồi- Gạch lát nền các loại- Gạch ốp tờng các loại%%969693,4091,6997,3095,515 Sản lợng tiêu thụ 2145000 2484935 115,85 110,346 Doanh thu (cha VAT) Trđ 94874,96 110846,76 116,83 102,407 Lợi nhuận sau thuế Trđ 2135,66 3755,93 175,878 Nộp NS Trđ 5000,00 6085,52 121,719 Tổng số LĐ Trđ 334 34110 TN bình quân đ/ng/t 1600000Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2007Khó khăn: - Khó khăn lớn nhất chi phối tới kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm qua là nhiên liệu cho sản xuất. Tính toán ban đầu công ty đầu t 1 trạm sinh khí than lạnh chỉ để cấp nhiệt cho công đoạn sấy đứng 2 lò nung, công đoạn sấy phun sẽ tận dụng triệt để khí gas tự nhiên làm giảm giá thành. Nhng do nguồn khí mỏ đã hoàn toàn cạn kiệt không còn khả năng cung cấp nên công đoạn sấy phun vẫn phảI sử dụng dầu Diezen- Giá vật t, nguyên vật liệu đầu vào (giá than và dầu D.O) liên tục tăng giá làm giá thành sản xuất tăng cao trong khi giá bán sản phẩm tăng không đáng kể do sự cạnh tranh quyết liệt trên thị trờng (chất lợng, chủng loại, mẫu mã và giá cả)- Sau cổ phần hoá việc vay vốn gặp nhiều khó khăn vì Ngân hàng đòi hỏi phảI thế chấp bằng tài sản chứ không đợc phép tín chấp nh trớc.SV: Nguyễn Thị Hạnh - 4 - MSV: 04A08995N Lớp 952Phơng hớng sản xuất kinh doanh năm 2008Biện pháp:- Tiếp tục nghiên cứu kiện toàn và hoàn thiện bộ máy quản lý điều hành sản xuất kinh doanh phù hợp với yêu cầu của thực tế nhằm mang lại hiệu quả cao nhất - Tăng cờng quản lý công nghệ, thực hiện tốt công tác duy tu bảo dỡng thiết bị để đảm bảo kế hoạch sản lợng và duy trì chất lợng sản phẩm, luôn cải tiến và nâng cao chất lợng để giữ vững và phát triển thơng hiệu.- Tiếp tục đầu t nâng cấp một số hạng mục công trình xây dựng và thiết bị để duy trì sản xuất ổn định và nâng cao chất lợng sản phẩm.- Tiếp tục hoàn thiện và duy trì hệ thống định mức vật t nguyên liệu, có biện pháp khoán hợp lý để ngời lao động quan tâm hơn nữa việc tiết kiệm vật t.- Tích cực hơn nữa việc tìm kiếm các nguồn vậ t nguyên liệu mới đảm bảo chất lợng, giá cả hợp lý để hạ giá thành sản phẩm.- Xây dựng kế hoạch và cơ cấu sản xuât hợp lý phù hợp với yêu cầu của thị tr-ờng từng vùng, từng thời kỳ. Có biện pháp cụ thể củng cố thị trờng trong nớc, tích cực tìm kiếm thị trờng xuất khẩu.SV: Nguyễn Thị Hạnh - 5 - MSV: 04A08995N Lớp 952Phần II: Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty2.1. Phơng thức bán hàng- Hiện nay sản phẩm của công ty đợc phân phối và tiêu thụ dới bốn hình thức bán hàng chủ yếu sau: + Bán hàng trực tiếp: (H1) + Bán hàng theo hệ thống đại lý: (H2) + Bán hàng qua hợp đồng bán lẻ: (H3) + Bán hàng theo hợp đồng xuất khẩu: (H4)2.2. Thủ tục chứng từ bán hàngCông ty CP gạch ốp lát Thái Bình bàn hàng theo đơn đặt hàng, sau khi khách hàng đặt mua theo số lợng và đơn giá hợp lý công ty sẽ chuyển hàng đến tận nơi cho khách hàngVí dụ: Trong ngày 03/04/2008, công ty xây dựng Hoàng Thắng đã đặt mua hàng taị công ty theo phiếu đặt mua hàng (Phụ lục 5).Công ty bán hàng và thu tiền khách hàng theo phơng thúc trả chậm, nên rất thu hút đợc khách hàng.Sau khi bên mua và đại diện công ty ký hợp đồng kinh tế, trên hợp đồng ghi đầy đủ các thông tin của cả 2 đơn vị, hợp đồng đợc chuyển cho kế toán công nợ dựa trên số lợng hàng bán ra và lập phiếu xuất kho cùng hoá đơn GTGT.Phiếu xuất kho: (Phụ lục 6) Hoá đơn GTGT đợc lập cho 3 liên: (Phụ lục 7 )- Liên 1: Dùng để lu lại - Liên 2: Giao cho khách hàng- Liên 3: Dùng để thanh toán Căn cứ vào phiếu nhập, phiếu xuất kho thành phẩm, sau khi đã đối chiếu với số lợng thực nhập, thực xuất hàng ngày thủ kho sẽ vào thẻ kho để theo dõi số lợng thành phẩm nhập-xuất-tồn kho cho từng loại thành phẩm. Hàng ngày hoặc định kỳ (2 đến 3 ngày) thủ kho chuyển toàn bộ phiếu nhập kho, phiếu xuất kho lên phòng kế toán. Cuối tháng, thủ kho cộng tổng số lợng nhập, xuất trong tháng và tồn cuối tháng để đối chiếu với phòng kế toánThẻ kho theo dõi số lợng hàng tồn kho cuối tháng 03 năm 2008: (Phụ lục 8)Khi xuất kho thành phẩm, kế toán sẽ căn cứ vào phiếu xuất kho để lập chứng từ ghi sổ có dạng xuất kho thành phẩmSV: Nguyễn Thị Hạnh - 6 - MSV: 04A08995N Lớp 952Sau khi lập chứng từ ghi sổ và lấy số liệu tổng hợp ở chứng từ ghi sổ kế toán sẽ căn cứ vào đó để ghi vào sổ cáI các TK: 155Sổ cái tài khoản 155: (Phụ lục 9)2.3. Kế toán doanh thu bán hàngDoanh thu bán hàng của công ty là tổng hợp lợi ích thu đợc từ việc cung ứng sản phẩm cho khách hàng bao gồm doanh thu từ tiêu thụ các loại gạch ốp tờng, gạch lát nền và doanh thu tiêu thụ nội bộ nh hàng quảng cáo, hàng biếu, hàng khuyến mại và doanh thu hàng xuất khẩu.Doanh thu bán hàng của công ty là toàn bộ số tiền thu đợc từ bán hàng không bao gồm thuế giá trị gia tăng. Doanh thu bán hàng của công ty đợc xác định khi sản phẩm hoàn thành và giao cho khách hàng, khách hàng đã thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán.2.3.1. Chứng từ sử dụngCác chứng từ gốc chủ yếu đợc sử dụng trong kế toán doanh thu bán hàng:- Hoá đơn giá trị gia tăng- Phiếu thu: đợc lập khi khách hàng thanh toán bằng tiền mặt. Phiếu thu đợc lập làm 2 liên, 1 liên giao cho khách hàng, 1 liên lu tại phòng kế toán tài vụ.- Giấy báo có của ngân hàng: khi ngời mua chuyển tiền qua tài khoản tiền gửi của ngân hàng, công ty sẽ nhận đợc giấy báo có của ngân hàng.2.3.2 Tài khoản sử dụngĐể hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ công ty cổ phần gạch ốp lát Thái Bình sử dụng các tài khoản sau:TK 511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụTK512: Doanh thu nội bộNgoài ra còn sử dụng:TK 131: Phải thu khách hàngTK 33311: Thuế giá trị gia tăng đầu ra phải nộpCăn cứ vào nội dung ghi trong hoá đơn giá trị gia tăng kế toán tiến hành nhập số liệu vào máy theo đúng quy trình của phần mềm kế toán Bravo. Sau khi nhập các thông tin liên quan, kế toán kích vào nút Lu để tiến hành lu chứng từ. Máy sẽ tự động xử lý và phản ánh số liệu vào các sổ liên quan theo định khoản sau:SV: Nguyễn Thị Hạnh - 7 - MSV: 04A08995N Lớp 952- Đối với doanh thu bán hàng:Nợ TK 131 Phải thu của khách hàngCó TK 5111, 5112 Doanh thu bán thành phẩm- hàng hoá.- Đối với doanh thu bán hàng nội bộ:Nợ TK 6418 Chi phí bán hàng bằng tiền khácCó TK 5121,5122- Doanh thu nội bộ bán thành phẩm- hàng hoá.Cuối tháng để phục vụ nhu cầu quản lý sử dụng thông tin và lu trữ số liệu, kế toán sẽ kết xuất in ra các báo cáo, sổ sách sau:- Bảng hàng hoá, dịch vụ bán ra - Bảng hàng hoá, dịch vụ mua vào- Sổ cái TK 511: để phản ánh toàn bộ doanh thu bán thành phẩm, hàng hoá của công ty trong vòng một tháng. Sổ cái TK 5111 đợc dùng để theo dõi tình hình tiêu thụ hàng tháng của công ty.Hiện tại, công ty không mở sổ chi tiết để theo dõi doanh thu bán hàng cho từng loại thành phẩm mà theo dõi trên từng hoá đơn giá trị gia tăng và báo cáo bán hàng. Cuối tháng, kế toán thực hiện bút toán kết chuyển tự động để kết chuyển toàn bộ doanh thu bán hàng trong kỳ sang TK 911-Xác định kết quả kinh doanh. Cũng từ hoá đơn GTGT cuối kỳ kế toán tập hợp và ghi vào sổ chi tiết bán hàng, chứng từ ghi sổ và từ đó lấy số liệu ghi vào sổ cái TK 511. Phụ lục (10, 11, 12).2.4. Kế toán xác định giá vốn hàng bánDoanh nghiệp áp dụng phơng pháp tính gía thực tế hàng xuất kho theo phơng pháp: bình quân gia quyền Dựa vào các chi phí thực tế phát sinh trong quá trình sản xuất đợc kế toán tập hợp vào TK 155, 156 và ghi vào chứng từ ghi sổ loại (giá vốn hàng bán) và chứng từ ghi sổ này kế toán ghi vào sổ cái TK 632: (Phụ lục 13)Căn cứ vào các phiếu xuất kho hàng để bán cuối tháng kế toán ghi vào chứng từ ghi sổ theo định khoản:Nợ TK 632 Giá vốn hàng bánCó TK 156 Hàng hoáCuối tháng kế toán thực hiện bút toán kết chuyển tự động để kết chuyển giá vốn của hàng bán sang TK 911 để tính lỗ lãi cho việc sản xuất kinh doanh.2.5. Kế toán xác định các khoản giảm trừ doanh thu2.5.1 Kế toán chiết khấu bán hàngHiện nay công ty đang sử dụng mức chiết khấu bán hàng 7% đối với khách hàng quen, khách hàng mua với số lợng lớn. Khoản chiết khấu bán hàng mà khách hàng đợc hởng công ty hạch toán vào TK 6418 Chi phí bằng tiền khác. Khi phát SV: Nguyễn Thị Hạnh - 8 - MSV: 04A08995N Lớp 952sinh khoản chiết khấu bán hàng, kế toán căn cứ vào phiếu chi hoặc hoá đơn của ngời bán tiến hành nhập liệu theo định khoản:Nợ TK 6418 - Chi phí bán hàng bằng tiền khác.Nợ TK 3331 Thuế GTGTCó TK 111,331 Tiền mặt, Phải trả cho ngời bán.Máy tính sẽ tự động cập nhật số liệu vào các Sổ cái tài khoản 6418 (Phụ lục 14) và các sổ sách có liên quan khác.2.5.2 Kế toán giảm gía hàng bán* Giảm giá hàng bán là khoản giảm trừ đợc doanh nghiệp (bên bán) chấp thuận một cách đặc biệt trên giá đã thoả thuận trên hoá đơn, vì lý do hàng bán bị kém phẩm chất, không đúng quy cách hoặc không đúng thời hạn ghi trên hợp đồng.* Tài khoản sử dụng:Các khoản giảm giá hàng bán đợc phản ánh vào tài khoản 532 Giảm giá hàng bán và chỉ phản ánh vào tài khoản này các khoản giảm trừ sau khi đã có Hóa đơn bán hàng. Trong kỳ hạch toán, khoản giảm giá hàng bán phát sinh thực tế đợc phản ánh vào bên Nợ TK 532 - Giảm giá hàng bán. Cuối kỳ, kết chuyển tổng số tiền giảm giá hàng bán vào tài khoản doanh thu bán hàng để xác định doanh thu thuần thực hiện trong kỳ. Tài khoản 532 đợc chi tiết nh sau:TK 5321- Giám giá hàng bán: Hàng hoáTK 5322 - Giảm giá hàng bán: Thành phẩm- Sau khi nhập các thông tin có liên quan, kế toán kích vào nút Lu, máy sẽ tự động xử lý và phản ánh số liệu vào chứng từ ghi sổ, sổ cái tài khoản 5321, 5322 theo định khoản sau:Nợ TK 5321, 5322 Chi phí giảm giá hàng hoá - thành phẩmNợ TK 3331- Thuế GTGTCó TK 131- Phải thu của khách hàngTrong trờng hợp công ty trả khoản giảm giá cho khách hàng bằng tiền mặt hoặc tiền gửi ngân hàng, thì sau khi nhập Phiếu kế toán trên, kế toán phải nhập Phiếu chi hoặc Giấy báo có của ngân hàng theo định khoản:Nợ TK 131- Phải thu của khách hàngCó TK 111, 112 - Tiền mặt, TGNHSố liệu vừa nhập sẽ đợc chơng trình tự động kết chuyển sang phân hệ kế toán tổng hợp, kế toán công nợ phải thu, kế toán vốn bằng tiền.Sổ chi tiết TK 532 (Phụ lục 15)2.5.3 Kế toán hàng bán bị trả lại- Hàng bán bị trả lại là số sản phẩm, hàng hoá doanh nghiệp đã xách định tiêu thụ, nhng bị khách hàng trả lại do vi phạm các điều kiện đã cam kết trong hiệp đồng SV: Nguyễn Thị Hạnh - 9 - MSV: 04A08995N Lớp 952[...]... tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty2.1. Phơng thức bán hàng - Hiện nay sản phẩm của công ty đợc phân phối và tiêu thụ dới bốn hình thức bán hàng chủ yếu sau: + Bán hàng trực tiếp: (H1) + Bán hàng theo hệ thống đại lý: (H2) + Bán hàng qua hợp đồng bán lẻ: (H3) + Bán hàng theo hợp đồng xuất khẩu: (H4)2.2. Thủ tục chứng từ bán hàng Công ty CP gạch ốp lát Thái Bình bàn hàng. .. từ bán hàng 62.3. Kế toán doanh thu bán hàng 72.3.1. Chứng từ sử dụng 72.3.2 Tài khoản sử dụng 72.4. Kế toán xác định giá vốn hàng bán 82.5. Kế toán xác định các khoản giảm trừ doanh thu 82.6. KT xác định kết quả bán hàng 10Chơng III: Một số ý kiến đề xuất nhằm góp phần hoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty gạch ốp lát TháI Bình 163.1. Nhận xét đánh gía khái quát về tổ chức kế toán bán hàng. .. nhập hàng bán bị trả lại sẽ lập biên bản kiểm nghiệm hàng bán bị trả lại và viết phiếu nhập hàng bị trả lại.- Căn cứ vào biên bản kiểm nghiệm do ban kiểm nhập lập, phòng kinh doanh sẽ lập phiếu nhập kho. Căn cứ vào phiếu nhập kho này, kế toán tiến hành nhập trên phiếu hàng bán bị trả lại trong phân hệ kế toán bán hàng. Để hạch toán hàng bán bị trả lại, kế toán sử dụng TK 531.Sau khi kế toán thực... phát sinh Thứ ba là: Việc phân bổ chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệpHiện nay kế toán công ty không phân bổ chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cho số hàng bán ra và số hàng còn tồn trong kho của công ty. Cuối kỳ hạch toán, kế toán kết chuyển toàn bộ chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp để xác định kết quả bán hàng. Việc làm này cha hợp lý vì theo nguyên... nh hàng quảng cáo, hàng biếu, hàng khuyến mại và doanh thu hàng xuất khẩu.Doanh thu bán hàng của công ty là toàn bộ số tiền thu đợc từ bán hàng không bao gồm thuế giá trị gia tăng. Doanh thu bán hàng của công ty đợc xác định khi sản phẩm hoàn thành và giao cho khách hàng, khách hàng đà thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán. 2.3.1. Chứng từ sử dụngCác chứng từ gốc chủ yếu đợc sử dụng trong kế toán. .. xuất đợc kế toán tập hợp vào TK 155, 156 và ghi vào chứng từ ghi sổ loại (giá vốn hàng bán) và chứng từ ghi sổ này kế toán ghi vào sổ cái TK 632: (Phụ lục 13)Căn cứ vào các phiếu xuất kho hàng để bán cuối tháng kế toán ghi vào chứng từ ghi sổ theo định khoản:Nợ TK 632 Giá vốn hàng bán Có TK 156 Hàng ho¸”Ci th¸ng kÕ to¸n thùc hiƯn bót to¸n kÕt chun tự động để kết chuyển giá vốn của hàng bán sang... định đợc chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp kế toán cần tiến hành phân bổ chi phí này cho cả số hàng bán ra trong tháng và số hàng tồn kho.Chi phí bán hàng phân bổ cho hàng tồn kho có thể đợc xác định theo công thức:CPBH phân bổ cho hàng tồn kho=CPBH của hàng tồn đầu kỳ +CPBH phát sinh trong kỳxTrị giá hàng tồn cuối kỳTrị giá hàng xuất trong kỳ+Trị giá hàng tồn cụối... kinh doanh.2.5. Kế toán xác định các khoản giảm trừ doanh thu2.5.1 Kế toán chiết khấu bán hàng Hiện nay công ty đang sử dụng mức chiết khấu bán hàng 7% đối với khách hàng quen, khách hàng mua với số lợng lớn. Khoản chiết khấu bán hàng mà khách hàng đợc hởng công ty hạch toán vào TK 6418 Chi phí bằng tiền khác. Khi phát SV: Nguyễn Thị H¹nh - 8 - MSV: 04A08995N – Líp 952 kinh tế nh: hàng kém phẩm... liệu vừa nhập sẽ đợc chơng trình tự động kết chuyển sang phân hệ kế toán tổng hợp, kế toán công nợ phải thu, kế toán vốn bằng tiền.Sổ chi tiết TK 532 (Phụ lục 15)2.5.3 Kế toán hàng bán bị trả lại- Hàng bán bị trả lại là số sản phẩm, hàng hoá doanh nghiệp đà xách định tiêu thụ, nhng bị khách hàng trả lại do vi phạm các điều kiện đà cam kết trong hiệp đồng SV: Nguyễn Thị Hạnh - 9 - MSV: 04A08995N... TK 155- Thành phẩmCó TK 632- Giá vốn hàng bán. Trích sổ chi tiết TK 531 (Phụ lục 16)2.6. KT xác định kết quả bán hàng 2.6.1 KT chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp2.6.1.1 KT chi phí bán hàng Chi phí bán hàng tại công ty cổ phần gạch ốp lát Thái Bình là toàn bộ các khoản chi phí phát sinh trong quá trình bán hàng, bao gồm:- Lơng nhân viên bán hàng và các khoản trích theo lơng.- Chi . kế toán tiến hành nhập trên phiếu hàng bán bị trả lại trong phân hệ kế toán bán hàng. Để hạch toán hàng bán bị trả lại, kế toán sử dụng TK 531.Sau khi kế. kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty.Phần 3: Một số ý kiến đề xuất nhằm góp phần hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán bán hàng, , Chứng từ sử dụng Tài khoản sử dụng

Hình ảnh liên quan

- Bộ phận kế toán xây dựng cơ bản: theo dõi tình hình đầu t xây dựng cơ bản, và quyêt toán công trình của công ty. - Kế toán bán hàng

ph.

ận kế toán xây dựng cơ bản: theo dõi tình hình đầu t xây dựng cơ bản, và quyêt toán công trình của công ty Xem tại trang 5 của tài liệu.
Bảng tổng hợp chứng từ gốc Sổ,thẻ kế toán chi tiết  Chứng từ ghi sổ - Kế toán bán hàng

Bảng t.

ổng hợp chứng từ gốc Sổ,thẻ kế toán chi tiết Chứng từ ghi sổ Xem tại trang 25 của tài liệu.
Hình thức thanh toán: Tiền mặt MS: 29011984 - Kế toán bán hàng

Hình th.

ức thanh toán: Tiền mặt MS: 29011984 Xem tại trang 28 của tài liệu.