Đề cương ôn thi đại học môn Lịch sử

54 4.6K 7
Đề cương ôn thi đại học môn Lịch sử

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Cùng các em học sinh thân mến! Trên tay các em là cuốn tài liệu ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông và ôn thi đại học. Mặc dù đã rất cố gắng song người biên soạn vẫn không coi đây là cuốn tài liệu tốt nhất mà chỉ là hệ thống, định hướng cách trả lời một cấu hỏi đơn giản nhất. Với ôn thi TNTHPT thì dây là cuốn tài liệu tương đối hoàn chỉnh, đúng theo yêu cầu của chương trình sách giáo khoa và chương trình giảm tải Với việc ôn thi Đại học các em cần xem đây là kiến thức cơ bản, còn việc vận dụng cụ thể kiến thức đó vào từng câu cụ thể, cách viết như thế nào thì các em nên tham khảo đề thi đại học các năm từ 2007 – 2008 tới nay Xin chân thành cảm ơn, chúc các em may mắn và đạt kết quả cao trong các kì thi sắp tới. Chào thân ái! 1 PHẦN LỊCH SỬ THẾ GIỚI CHƯƠNG I: SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1945 – 1949) Câu 1: Hoàn cảnh và những quyết định quan trọng của Hội nghị Ianta 2 – 1945? Hoàn cảnh: Đầu năm 1945, chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc, nhiều vấn đề cấp bách được đặt ra: - Nhanh chóng đánh bại hoàn toàn chủ nghĩa Phát xít. - Tổ chức lại thế giới sau chiến tranh. - Phân chia thành quả giữa các nước thăng trận. Ba cường quốc : Liên Xô, Anh, Mỹ đã tổ chức Hội nghị Ianta (LX) từ ngày 4 – 11/2/1945 nhằm giải quyết vấn đề thế giới sau chiến tranh. Nội dung: - Quân đồng minh quyết tâm tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít, Liên xô tham chiến chống Nhật sau khi chiến tranh ở châu Âu kết thúc. - Thỏa thuận khu vực đóng quân ở các nước phát xít, phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu, châu Á… - Thành lập tổ chức Liên Hợp quốc nhằm gìn giữ hòa bình và an ninh thế giới. KL: Những thoả thuận của Hội nghị Ianta đã trở thành khuôn khổ của trật tự thế giới mới sau chiến thế giới hai “trật tự 2 cực Ianta”. Câu 2: Sự thành lập, mục đích, nguyên tắc hoạt động và vai trò của LHQ từ khi thành lập tới nay? Các cơ quan chuyên trách của LHQ đang hoạt động tại Việt Nam? Sự thành lập: - Từ ngày 25 - 4 –> 26 – 6 - 1945, hội nghị quốc tế họp ở Xan Phranxico, gồm đại diện hơn 50 nước, đã thông qua Hiến chương thành lập tổ chức Liên hợp quốc. (Hiến chương có hiệu lực từ 24 – 10 – 1945). Mục đích: - Duy trì hòa bình và an ninh thế giới, thúc đẩy quan hệ hữu nghị, tiến hành hợp tác giữa các nước. Nguyên tắc hoạt động: - Tôn trọng quyền bình đẳng giữa các quốc gia và quyền dân tộc tự quyết. - Tôn trọng tòan vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của các nước. - Không can thiệp vào công việc nội bộ củả các nước - Giải quyết tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình với sự nhất trí của 5 nước lớn (Anh, Pháp, Mỹ, Liên Xô, Trung Quốc). Vai trò: - Giữ gìn hòa bình, an ninh thế giới. - Thúc đẩy, giải quyết tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hoà bình. - Phát triển mối quan hệ hợp tác hữu nghị về kinh tế, văn hoá … giữa các nước thành 2 viên. Các cơ quan chuyên trách tại Việt Nam - WHO ( Tổ chức y tế thế giới); FAO (Tổ chức nông nghiệp và lương thế giới); IMF ( Qũy tiền tệ); UNESCO ( Tổ chức Văn hóa, khoa học giáo dục LHQ); UNICEF( Qũy Nhi đồng LHQ) Câu 3: Hãy cho biết những biểu hiện về sự đối lập giữa hai hệ thống Tư bản chủ nghĩa và Xã hội chủ nghĩa? - Đến cuối 1949, tại hai miền Đông và Tây Đức xuất hiện hai nhà nước với hai chế độ chính trị khác nhau ( CHDCĐ và CHLBĐ) - Sau chiến tranh Mỹ thực hiện kế hoạch Mácsan, giúp các nước Tây Âu phục hưng kinh tế, qua đó Mỹ khống chế các nước này. - Về phía các nước XHCN cho ra đời khối SEV và VACSAVA… - Thời kỳ 1945 - 1947 các nước Đông Âu hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ, bước vào thời kỳ xây dựng CNXH. - Hai miền Triều Tiên cũng thành lập hai nhà nước với hai chế độ chính trị khác nhau. Đại hàn dân quốc và Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên…Nước Đức với hai nhà nước CHDC Đức và CHLB Đức… - 10 - 1949, nước Cộng hoà dân chủ Nhân dân Trung Hoa ra đời, CNXH trở thành hệ thống thế giới. KL: Như vậy với các sự kiện trên hai hệ thống xã hội đối lập đã hình thành trên thế giới. CHƯƠNG II LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU (1945 – 1991). LIÊN BANG NGA (1991 – 2000) Câu 1: Hãy cho biết những thành tựu trong công cuộc khôi phục kinh tế ở Liên Xô ( 1945 – 1950)? Hòan cảnh : - Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Liên Xô bị tàn phá nặng nề: 27 triệu người chết, 1710 thành phố, 32000 nhà máy, xí nghiệp, 70000 làng mạc bị tàn phá. Kết quả: Hoàn thành kế hoạch 5 năm trong 4 năm 3 tháng. - Khoa học - kỹ thuật phát triển nhanh, 1949 thử thành công bom nguyên tử. - 1950 công nghiệp tăng 73% so với trước chiến tranh. - Sản xuất nông nghiệp 1950, đạt mức trước chiến tranh. Câu 2: Những thành tựu trong công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô từ 1950 đến nửa đầu thập niên 70 ( XX)? - Sau khi hoàn thành kế hoạch khôi phục kinh tế, Liên Xô thực hiện các kế hoạch dài hạn, nhằm xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật cho Chủ nghĩa xã hội. Công nghiệp : Liên Xô trở thành nước công nghiệp đứng thứ hai thế giới, với một số ngành: dầu mỏ, than đi đầu trong các ngành công nghiệp (vũ trụ , điện hạt nhân). Nông nghiệp: Tuy còn khó khăn nhưng sản lượng vẫn tăng 16%, năm 1960… KHKT: Năm1957 là nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo, năm 1961, phóng tàu vũ trụ có người lái bay quanh Trái đất. Xã hội: Công nhân chiếm 55% xã hội, trình độ học vấn của người dân không ngừng 3 nâng cao… Đối ngoại:Chủ trương thực hiện các chính sách hòa bình an ninh thế giới… + Ý nghĩa: - Những thành tựu đạt được đã củng cố tăng cường sức mạnh, vị thế của Liên Xô trên trường quốc tế . - Làm chỗ dựa cho phong trào cách mạng thế giới. Câu 3: Sự ra đời của các nước dân chủ nhân dân Đông Âu? - Cuối 1944 đầu 1945, kết hợp với Hồng quân Liên Xô, nhân dân các nước Đông Âu đã nổi dậy cướp chính quyền, thành lập các nước dân chủ nhân dân.( Ba Lan: 7 – 1944; Cộng hòa Tiệp Khắc: 5 – 1945… 1949, nước CHDCND Đức ra đời) - Từ 1945-1949, các nước hoàn thành cách mạng dân chủ nhân dân… Ý nghĩa: Sự ra đời các nước nước dân chủ nhân dân ở Đông Âu đánh dấu sự lớn mạnh của CNXH , bước đầu trở thành hệ thống thế giới. Câu 4: Sự thành lập, mục tiêu, kết quả hoạt động và hạn chế của Hội đồng tương trợ kinh tế SEV? Sự thành lập: - 8 – 1 - 1949 Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) thành lập với sự tham gia của Liên Xô và các nước Đông Âu. Mục tiêu: - Tăng cường các mối quan hệ hợp tác thúc đẩy pt về kinh tế, văn hoá, khoa học – kỹ thuật giữa các nước Chủ nghĩa xã hội nâng cao đời sống các nước thành viên Kết quả hoạt động : - Trong hơn hai mươi năm hoạt động, SEV đã có những thành tựu to lớn. Từ 1950 - 1973, sản xuất công nghiệp bình quân hằng năm tăng 10% Liên Xô viện trở không hoàn lại cho các nước tới 20 tỉ rúp… - Các nước cùng nhau giúp đỡ phát triền trên các lĩnhvực kinh tế, văn hoá, nhằm nâng cáo mức sống của người dân… Hạn chế: - Đóng cửa, không hoà nhập với nền kinh tế thế giới. Chậm áp dụng thành tựu khoa học kĩ thuật, còn nặng bao cấp… SEV tạn rã năm 1991. Câu 5: Sự ra đời,mục tiêu và vai trò của tổ chức Hiệp ước VASAVA? Sự ra đời: - 14 – 5 – 1955, tổ chức Hiệp ước Vácsava được thành lập, bao gồm các nước: Liên Xô, Tiệp Khắc, Cộng hoà dân chủ Đức… Mục tiêu: - Thiết lập liên minh phòng thủ về CT, QS của các nước Chủ nghĩa xã hội ở Châu Âu. Vai trò: - Có vai trò to lớn trong việc gìn giữ hoà bình, an ninh thế giới. Tao nên sự cân bằng chiến lược về quân sự với các nước TBCN ở Châu Âu… Giải tán năm 1991. Câu 6: Cho biết quá trình khủng hoảng và tan rã của chế độ XHCN ở Liên Xô? - Anh hưởng của cuộc khủng hoảng dầu mỏ thế giới 1973. - Ở Liên Xô các nhà lãnh đạo chậm thích ứng,chậm sửa đổi,trong khi mô hình và cơ cấu KT cũ không còn phù hợp. - Đến cuối những năm 70 đất nước lâm vào suy thoái kinh tế và chính trị. 4 - 3 - 1985, M.Goocbachop lên nắm quyền tiến hành công cuộc cải tổ. + Tập trung vào cải cách kinh tế, sau chuyển trọng tâm sang cải cách hệ thống chính trị và đổi mới tư tưởng + Thực hiện chế độ Tổng thống, đa nguyê, đa đảng… làm suy yếu vai trò lãnh đạo của Đảng CS, đưa đất nước vào tình trạng khủng hoảng toàn diện. - 19 – 8 - 1991,một số vị lãnh đạo tiến hành cuộc đảo chính lật đổ M.Goocbachop nhưng không thành.ĐCS Xô Viết bị đình chỉ hoạt động, chính phủ bị giải tán, làn sóng chống Chủ nghĩa xã hội lên cao. - 21 – 12 - 1991 có 11 nước cộng hoà tách khỏi Liên bang XV, thành lập Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) - 25 – 12 – 1991, … M. Goocbachop từ chức Liên bang Xô Viết sụp đổ. Câu 7: Sự khủng hoảng của chế độ XHCN ở Đông Âu diễn ra như thế nào? - Các nước Đông Âu có chung mô hình chủ nghĩa xã hội với Liên Xô, từ cuối thập niên 70 lâm vào tình trạng trì trệ, khủng hoảng. - Niềm tin vào Đảng cộng sản giảm sút, các nước đã có những cải cách nhất định, song do có nhiều sai lầm, sự chống đối từ bên ngoài làm cho khủng hoảng ngày càng gay gắt. - Các nước lần lượt từ bỏ chế độ một đảng thay vào đó là chế độ đa nguyên, đa đảng, tiến hành tổng tuyển cử tự do… - 3 – 10 – 1990, viêc sáp nhập hai nhà nước Đức hoàn thành, chế độ XHCN ở Đông Âu hoàn toàn sụp đổ… Câu 8: Nguyên nhân tan rã của CNXH ở Liên Xô và Đông Âu? - Thiếu tôn trọng các quy luật phát triển khách quan về kinh tế - xã hội. Chủ quan, duy ý chí, thực hiện cơ chế tập trung quan liêu bao cấp thay cho cơ chế thị trường. - Không bắt kịp sự phát triển của khoa học- kĩ thuật. - Phạm sai lầm trong quá trình cải tổ. - Sự chống phá của các thế lực phản động trong và ngoài nước. Trong các nguyên nhân trên nguyên nhân chủ quan duy ý chí đóng vai trò quan trọng trong việc sụp đổ của CNXH ở LX và Đông Âu. Câu 9: Tình hình Liên bang Nga từ 1991 – 2000? Liên bang Nga là quốc gia “kế tục Liên Xô” về địa vị pháp lí trong quan hệ quốc tế. - Về kinh tế: Từ 1990- 1995, tăng trưởng GDP hàng năm luôn âm …. Từ năm 1996, có dấu hiệu phục hồi … - Về chính trị: Tháng 12 - 1993, Hiến pháp của Liên bang Nga được ban hành. - Về đối ngoại: Trong những năm 1992-1993, Nga theo đuổi chính sách “Định hướng Đại Tây Dương”, ngả về các cường quốc phương Tây. Từ năm 1994, chuyển sang chính sách “định hướng Âu- Á”, phát triển mối quan hệ với SNG,Trung Quốc, Ấn Độ, ASEAN…) - Từ năm 2000 đến nay, chính quyền Putin có nhiều cải cách đưa Nga ra khỏi khủng hoảng. Quan hệ giữa LB Nga với Việt Nam không ngừng được cải thiện. CHƯƠNG III 5 CÁC NƯỚC Á – PHI – MĨ LA TINH ( 1945 – 2000) Câu 1: Trình bày sự thành lập nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa? Ý nghĩa của sự thành lập? Sự thành lập nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa - Chiến tranh chống Nhật kết thúc, Trung Quốc đã diễn ra cuộc nội chiến giữa ĐCS & QDĐ (1946-1949). - 7 – 1946, cuộc nội chiến bắt đầu Cuối năm 1949 nội chiến kết thúc, - 1 – 10 – 1949. nhà nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa ra đời do chủ tịch Mao Trạch Đông đứng đầu. Ý nghĩa : - Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa thành lập chấm dứt hơn 100 năn nô dịch của tư bản nước ngoài, lật đổ chế độ phong kiến tồn tại hơn hai ngàn năm. - Nhân dân Trung Quốc bước vào kỉ nguyên độc lập và xây dựng chủ nghĩa xã hội. - Ảnh hưởng lớn đến phong trào cách mạng thế giới, đặc biệt là khu vực ĐNA… Câu 2: Đường lối, cải cách mở cửa và những thành tựu của nhân dân Trung Quốc( 1978 – 2000)? Đường lối, cải cách mở cửa - 12 – 1978, Đảng cộng sản Trung Quốc tiến hành cuộc cải cách do Đặng Tiểu Bình khởi xướng, đến đại hội XII nâng lên thành “đường lối chung”: Xây dựng Chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc. - Nội dung: Lấy phát triển kinh tế làm trung tâm, chuyển kinh tế tâp trung bao cấp sang nền kinh tế thị trường Xã hội chủ nghĩa linh hoạt hơn, nhằm hiện đại hoá và xây dựng CNXH mang màu sắc Trung Quốc, biến TQ thành quốc gia giàu mạnh, dân chủ, văn minh Thành tựu: - Kinh tế: Kinh tế tăng trưởng nhanh (GDP tăng trên 8%/năm), năm 2000 GDP đạt hơn 1000 tỉ USD, cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh,công nghiệp và dịch vụ chiếm ưu thế - KH-KT: Phóng tàu vũ trụ có người lái vào không gian (2003)… - VH-GD: Đời sống nhân dân được nâng cao - Đối ngoại: Bình thường hoá với các nước mở rộng hợp tác và cùng giải quyết các tranh chấp quốc tế - Thu lại Hồng Kông (1997), MaCao (1999). Ý nghĩa: - Những thành tựu đạt được đã chứng minh đường lối cải cách là đúng đắn. - Tăng cường sức mạnh và vị thế quốc tế của Trung Quốc. - Là bài học qúy báu cho các nước đang tiến hành công cuộc đổi mới đất nước. Câu 3: Những biến đổi cơ bản của các nước Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ II, tới nay? Sau chiến tranh thế giới thứ II tới nay ĐNA có hai biến đổi to lớn: Một là: Các nước đã lần lượt giành được độc lập từ tay của các nước Âu – Mĩ. Trước chiến tranh thế giới II ĐNÁ , là thuộc địa của các nước Âu – Mĩ, ( trừ Thái Lan), Trong chiến tranh các nước này bị biến thành thuộc địa của Nhật Bản, vào giữa tháng 8 – 1945, lợi dụng quân Nhật đầu hàng nhân dân các nước đứng lên giành độc lập, hoặc giải phóng phần lớn lãnh thổ:(Việt Nam,Lào tuyên bố độc lập…). 6 Ngay sau đó các nước Âu – Mĩ lại quay trở lại tái chiếm ĐNA. Năm 1954, thực dân Pháp công nhận nền độc lập của ba nước Đông Dương.Thực dân Hà Lan công nhận nền độc lập của In đônexia, tháng 8 – 1950 Với ba nước Đông Dương sau khi Pháp rút lại bước vào cuộc chiến chống Mĩ cho tới năm 1975, riêng Brunây tới 1984 mới tuyên bố độc lập. Tháng 5 – 2002, Đongtimo trở thành quốc gia độc lập Hai là: Trong quá trình xây dựng kinh tế tuy còn gặp không ít khó khăn song các nước này đã thu được những thành tựu nhất định. Xingapo đã trở thành một trong những nước Công nghiệp mới, bên cạnh đó là sự vươn lên của nền kinh tế Thái Lan, Brunây, Malaixia… Với Việt Nam từ khi cải cách 1986, tới nay cũng thu được những thành tựu đáng khích lệ, nền kinh tế cơ bản thoát khỏi tình trạng trì trệ lạc hậu… Hiện nay Đông Nam Á còn hợp tác toàn diện thông qua tổ chức ASEAN được xem là một trong những tổ chức khu vực hoạt động có hiệu quả nhất hiện nay. Câu 4: Những nét chính về phong trào đấu tranh giành độc lập ở Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ II? - Trong chiến tranh các nước ĐNÁ là thuộc địa của Nhật Bản. - Vào giữa tháng 8 – 1945, lợi dụng quân Nhật đầu hàng nhân dân các nước đứng lên giành độc lập, hoặc giải phóng phần lớn lãnh thổ:(Việt Nam,Lào tuyên bố độc lập…). - Ngay sau đó các nước Âu – Mĩ lại quay trở lại tái chiếm ĐNA, nhân dân lại bước vào cuộc chiến tranh giành lại quyền sống cho dân tộc; năm 1954, thực dân Pháp công nhận nền độc lập của ba nước Đông Dương.Thực dân Hà Lan công nhận nền độc lập của In đônexia, tháng 8 – 1950 nước Cộng hoà Inđônexia thống nhất ra đời. Miến Điện 1948, Mã Lai1957….Với ba nước Đông Dương sau khi kháng chiến chống Pháp thắng lợi lại bước vào cuộc chiến chống Mĩ cho tới năm 1975. Riêng Brunây tới 1984 mới tuyên bố độc lập - Đôngtimo tách khỏi Inđônêsia 1999, tháng 5 – 2002, trở thành quốc gia độc lập. Câu 5: Cuộc đấu tranh chống đế quốc ở Lào từ 1945 đến 1975? Giai đoạn 1945 – 1954: - Tháng 8 - 1945 Nhật đầu hàng đồng minh, nhân dân Lào cướp chính quyền, tháng 10 - 1945 Lào tuyên bố độc lập. - Tháng 3 - 1946 Pháp tái chiến, nhân dân Lào cùng với bộ đội VN tiếp tục kháng chiến chống Pháp. - Tháng 7 - 1954 hiệp định Geneve được ký, Pháp công nhận độc lập cho Lào. + Giai đoạn 1954 – 1975: Ngay sau đó Mĩ thay Pháp xâm lược và chiếm đóng nước Lào - Đảng NDCM Lào cùng, tiến hành kháng chiến, lần lượt đánh bại các loại hình chiến tranh xâm lược của Mĩ và tay sai - 1973 Mỹ và tay sai ký hiệp định Viêng Chăn lập lại hoà bình ở Lào. - 1975, Quân và dân Lào nổi dậy giành chính quyền trong cả nước. - Tháng 12 - 1975 nước CHDCND lào được thành lập. Câu 6: Trình bày những nét chính về tình hình Campuchia từ 1945 – 1993? Giai đoạn 1945 – 1954 : - Tháng 10/1945 Pháp trở lại xâm lược, đảng nhân dân cách mạng CPC và lãnh đạo nhân dân đấu tranh. - Tháng 7 - 1954 Pháp kí Hiệp định Giơ – ne – vơ công nhận nền độc lập của Cam – pu 7 – chia. Giai đoạn 1954 – 1970: - Chính phủ Xi – ha – núc thực hiện đường lối trung lập vì vậy có thời gian hòa bình xây dựng đất nước. Giai đoạn 1970 – 1975 - Tháng 3 – 1970, chính quyền Xi – ha – núc bị lật đổ nhân dân CPC bước vào cuộc kháng chiến chống Mĩ. - 4 – 1975, thủ đô Phnômpênh hoàn toản giải phóng, cuộc kháng chiến chống Mĩ kết thúc. Giai đoạn 1975 – 1979: - Đây là thời gian nhân dân CPC sống dưới sự áp bức của Pôn pốt. Cùng với sự giúp đỡ quân tình nguyện Việt Nam 1 – 1979, thủ đô Phnômpênh hoàn giải phóng. Đất nước thoát khỏi nạn diệt chủng. Giai đoạn 1979 – 1993 - Đất nước trong tình trạng nội chiến, đến năm 1991, Hiệp định hòa bình về CPC được kí kết. - 1993, CPC thông qua Hiến pháp tuyên bố thành lập Vương quốc CPC Câu 7: Những nét chính về quá trình xây dựng và phát triển kinh tế - văn hóa của các nước Đông Nam Á từ sau khi giàng độc lập đến 2000? *Nhóm 5 nước sáng lập ASEAN: Thái Lan, Malai, Xigapo, Philippi, Iđônêxia - Sau khi giành độc lập các nước này đều tiến hành công nghiệp hóa nhằm: Mục tiêu: Xóa bỏ kinh tế nghéo nàn xây dựng nền kinh tế tự chủ Nội dung: Đẩy mạnh công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng thay thế hàng nhập khẩu Thành tựu: Sản xuất bước đầu đáp ứng được nhu cầu trong nước - Những năm 60 - 70, thực hiện chiến lược kinh tế hướng ngoại “CN hóa lấy xuất khẩu làm chủ đạo”. Kinh tế - xã hội có nhiều biến đổi to lớn *Nhóm các nước Đông Dương: - Sau khi giành độc lập pt kinh tế theo hướng tập trung. - Từ những năm 80, 90 trở đi đã từng bước chuyển sang kinh tế thị trường, bộ mặt đất nước thay đổi. *Các nước khác ở Đông Nam Á: - Brunây: Từ giữa thập niên 80, tiến hành đa dạng hoá nền kinh tế, tiết kiệm năng lượng, tăng hàng tiêu dùng và xuất khẩu. - Myanma: Thời kỳ đầu phát triển nền kinh tế hướng nội, từ 1988 tiến hành cải cách, mở cửa tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế phát triển. Câu 8: Trinh bày hoàn cảnh ra đời, mục tiêu, nguyên tắc hoạt động và sự phát triển của Hiệp hội các quốc gia ĐNÁ? Hoàn cảnh ra đời - Sau khi giành độc lập, các nước ĐNÁ bước vào thời kì xây dựng phát triển kinh tế, văn hoá, khoa học – kỹ thuật. - Muốn hạn chế ảnh hưởng của các nước lớn. - Các tổ chức hợp tác có tính khu vực và quốc tế ra đời và hoạt động có hiệu quả. Sự ra đời và phát triển( Qúa trình Asean toàn Đông Nam Á - 8 – 8 – 1967, tại Băng Cốc (Thái Lan) Hiệp hội các nước ĐNÁ được thành lập 8 (ASEAN) gồm: Thái Lan, Inđônêsia, Malaysia, Philippin, Singapore. - Đến năm 1984 kết nạp thêm Brunây, 1995, kết nạpViệt Nam, 1997, Lào và Myanma, 1999, kết nạp CPC. Như vậy từ 5 nước ban đầu ASEAN ngày nay đã bao gồm 10 nước Mục tiêu: - Phát triển kinh tế ,văn hóa thông qua sự hợp tác giữa các nước thành viên vì một ĐNÁ hòa bình thịnh vượng và phát triển Nguyên tắc hoạt động: (Hiệp ước Ba – li 1976 xác định những nguyên tắc cơ bản:) - Tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. - Không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. - Không dùng vũ lực hoặc đe doa vũ lực. - Giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. - Hợp tác có hiệu quả trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. Như vậy, ASEAN là một liên minh kinh tế, chính trị của khu vực ĐNÁ. Câu 9: Cơ hội và thách thức củaViệt Nam khi gia nhập ASEAN? Cơ hội: - Kinh tế VN có cơ hội hội nhập với các nước trong khu vực và thế giới. - Đó chính là điều kiện để thu hẹp khoảng cách về kinh tế giữa nước ta với các nước trong khu vực. - Học hỏi kinh nghiệm quản lý của các nước trong khu vực. - Giao lưu về giáo dục, văn hóa, khoa học – kĩ thuật với các nước. Thách thức: - Nếu không tận dụng tốt các điều kiện phát triển thì nước ta sẽ bị tụt hậu. - Gặp phải sự cạnh tranh của các nước trong khu vực về kinh tế. - Hội nhập sẽ dẽ hòa tan làm mất bản sắc dân tộc. Câu 10: Trình bày quá trình đấu tranh giành độc lập của nhân dân Ấn Độ sau 1945 đến 1950? - Từ 1945-1947, phong trào đấu tranh giành độc lập ở Ấn Độ phát triển mạnh mẽ. - Trước sự phát triển của phong trào, thực dân Anh phải nhượng bộ: thực hiện kế hoạch Maobatơn. 1947, Ấn Độ tách thành 2 quốc gia: Ấn Độ và Pakixtan. Ấn Độ giành được quyền tự trị. - Nhân dân vẫn tiếp tục đấu tranh, cuối cùng thực dân Anh buộc phải công nhận độc lập hoàn toàn của Ấn Độ. - Tháng 1-1950, Ấn Độ tuyên bố độc lập và thành lập nước CH ( J.Nêru làm Thủ tướng). - Sự thành lập nước CH Ấn Độ đánh dấu bước phát triển của CM Ấn Độ, có ảnh hướng tới phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc thế giới. Câu 11: Trình bày những nét chính của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở Châu Phi sau chiến tranh thế giới thứ II? Sau chiến tranh thế giới thứ II, phong trào đấu tranh của nhân dân Châu Phi nổ ra mạnh mẽ. - Phong trào phát triển trước hết ở Bắc Phi, với sự ra đời của nước CH Ai Cập 1953, sau đó lan sang các khu vực khác Trung, Nam và Tây Phi - Năm 1960, có 17 quốc gia giành độc lập, “Năm Châu Phi”. - 1975, thắng lợi của Môdămbích và Ăng gôla đánh dấu sự sụp đổ căn bản của CNTD 9 cũ ở châu Phi. - Từ sau năm 1975, nhân dân Châu Phi tiếp tục đấu tranh giành lại quyền sống cho con người. - 1993, Hiến pháp mới của Nam Phi chính thức xóa bỏ chế độ phân biệt chủng tộc. 1994 Nen xơn – Mandela trở thành Tổng thống da màu đầu tiên của Nam Phi. Câu 12: Những nét chính về phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc tại Mĩ La Tinh sau chiến tranh thế giới thứ II? - Mĩ la tinh là khu vực đã sớm giành được quyền độc lập từ thế kỉ XIX, nhưng ngay sau đó lại trở thành sân sau của Mĩ. - Sau chiến tranh thế giới thứ II, phong trào đấu tranh chống chế độ độc tài diễn ra mạnh mẽ, đặc biệt là thành công của cách mạng Cu – ba ( 1 – 1959) - Từ những năm 60 – 70, của thế kỉ XX, nhân dân tiếp tục đấu tranh, giành nhiều thắng lợi: Ramaica; Tri – ni - đat và Tô - ba – gô - Cùng với phong trào công nhân, nông dân là các cuộc khởi nghĩa vũ trang. Mĩ la tinh trở thành lục địa bùng cháy. Tại các nước Nicaragoa; Côlombia; Chính quyền dân chủ đã được thành lập. Câu 13: Trình bày cuộc đấu tranh lật đổ chế độ độc tài Batixta của nhân dân Cu – ba? - Năm 1952, chế độ độc tài Batixta được thiết lập tại Cu – ba - Nhân dân Cu – ba đã đứng lên đấu tranh mà tiêu biểu là cuộc tấn công vào trại lính Môn – ca – đa của 135 thanh niên yêu nước do Phi- đen – catx – tơ – rô chỉ huy ( 26 – 7 – 1953). - Cuối 1956, Phi- đen – catx – tơ – rô cùng 81 chiến sĩ về nước phát động nhân dân đấu tranh chống chế độ độc tài. - Tháng 1 – 1959, chế độ độc tài Batixta bị lật đổ, nước CH Cu – ba ra đời. - Thắng lợi đó là một tấm gương cho cách mạng Mĩ la tinh và thế giới, đóng góp tích cực vào phong trào giả phóng dân tộc sau chiến tranh thế giới thứ II. CHƯƠNG IV MĨ, TÂY ÂU, NHẬT BẢN ( 1945 – 2000) Câu 1: Tình hình kinh tế, khoa học – kĩ thuật, chính trị - xã hội và chính sách đối ngoại của Mĩ 1945 – 1973? Sau chiến tranh thế giới thứ hai kinh tế Mỹ pt mạnh: - Công nghiệp: chiếm hơn 56% tổng sản lượng công nghiệp thế giới.(1948) - Nông nghiệp: Năm 1949 gấp 2 lần sản lượng của Anh, Pháp, Tây Đức, Ý, Nhật cộng lại - Chiếm ¾ lượng vàng dự trữ thế giới, hơn 50% tàu thuyền đi lại trên biển. - Khoảng 20 năm sau chiến tranh Mỹ là Trung tâm kinh tế tài chính duy nhất trên thế giới. Nguyên nhân phát triển: ( Tại sao kinh tế Mĩ phát triển sau chiến tranh) - Lãnh thổ rộng lớn, tài nguyên phong phú, nhân công dồi dào, có trình độ kỹ thuật, năng động, sáng tạo. - Lợi dụng chiến tranh để buôn bán vũ khí. 10 [...]... nghĩa lịch sử, bài học kinh nghiệm của phong trào cách mạng 1930 – 1931? + Ý nghĩa lịch sử: - Phong trào khẳng định đường lối đúng đắn của Đảng, quyền lãnh đạo của giai cấp công nhân với cách mạng Đông Dương - Khối liên minh công – nông được hình thành, công nhân và nông dân đã đoàn kết trong cuộc đấu tranh chung của dân tộc - Phong trào đã được đánh giá cao trong Quốc tế cộng sản, Đảng cộng sản Đông... Công - Nông Công nhân và nông dân Đảng cộng sản Đông Dương Xác định những vấn đề chiến lược của cách mạng Đông Dương Làm phong phú thêm lí luận Chưa thấy được mâu thuẫn chủ yếu của xã hội VN Chưa xác định đúng khả năng cách mạng của Tư sản, Trí thức, Trung, Tiểu địa chủ Câu 8: Phong trào Dân tộc dân chủ ( 1936 – 1939) diễn ra trong hoàn cảnh lịch sử nào? Nội dung của hội nghị BCHTW Đảng cộng sản Đông... CÁCH MẠNG KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ VÀ XU THẾ TOÀN CẤU HÓA Câu 1: Trình bày đặc điểm, nguồn gốc, những thành tựu chính, các giai đoạn và 15 tác động của cuộc cách mạng khoa học – công nghệ nửa sau thế kỉ XX? Đặc điểm: - Khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, các phát minh đều bắt nguồn từ nghiên cứu khoa học - Khoa học trở thành nguồn gốc chính của những tiến bộ về kĩ thuật và công nghệ Nguồn... + Công nghệ sinh học, có những bước đột phá trong công nghệ di truyền, tế bào , vi sinh… + Cuộc cách mạng xanh thành công: lai tạo giống mới năng suất cao… + Giao thơng vận tải, thông tin liên lạc: phát sóng qua vệ tinh, máy bay siêu âm, tàu siêu tốc, cáp quang…công nghệ thông tin phát triển nhanh chóng tạo ra mạng thôn tin toàn cầu, mạng Internet + Vũ trụ: tàu vũ trụ, tàu con thoi, nghiên cứu không... phủ công nông binh Tịch thu ruộng đất của bọn đế quốc và bọn phong kiến chia cho dân cày nghèo thực hiện người cày có ruộng Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, trí thức còn phú nông, trung tiểu địa chủ thì lôi kéo hoặc trung lập họ hết sức liên lạc với các dân tộc bị áp bức Đảng cộng sản Việt Nam Là cương lĩnh giải phóng dân tộc, vạch rõ các vấn đề chiến lược, sách lược của cách mạng VN Làm cho Đông Dương... ĐCSVN - Thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt do NAQ soạn thảo Đó chính là Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng - Bầu BCH TW lâm thời - Ngày 24 – 2 – 1930 theo đề nghị của Đông Dương Công sản liên đoàn tổ chức này được ra nhập ĐCSVN - Tại Đại hội lần thứ III ( 1960) quyết định lấy ngày 3 – 2 hằng năm làm ngày thành lập Đảng + Ý nghĩa: - Hội nghị thành lập Đảng mang tầm vóc của một Đại hội... cuộc mít tinh được tổ chức công khai tại Hà Nội và nhiều nơi khác thu hút nhiều tầng lớp tham gia… Nhận xét về quy mô, lực lượng tham gia và hình thức đấu tranh - Phong trào diển ra trên cả nước - Lực lượng tham gia đông đảo gồm: Công nhân, nông dân, trí thức, tiểu thương tiểu chủ - Hình thức đấu tranh: Công khai, hợp pháp, báo chí, nghị trường Câu 10: Ý nghĩa lịch sử, bài học kinh nghiệm của phong... không sợ hi sinh không sợ gian khổ nhất tề xông lên vì độc lập tự do… - Nguyên nhân khách quan: Cách mạng tháng Tám thành công một cách nhanh chóng vì Hồng quân Liên Xô và các lực lượng Đồng Minh đã đánh bại chủ nghĩa phát xít Đức Nhật, đó là cơ hội ngàn năm có một củng cố niềm tin cho nhân dân ta đứng lên Tổng khởi nghĩa +Ý nghĩa lịch sử: - Cách mạng tháng Tám mở ra một bước ngoặt mới trong lịch sử. .. Đảng Câu 11: Hoàn cảnh lịch sử, nội dung, ý nghĩa của hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam? + Hoàn cảnh lịch sử: - Phong trào công nhân và phong trào yêu nước phát triển mạnh - Sự xuất hiện của ba tổ chức cộng sản hoạt động riêng rẽ đã ảnh hưởng tới phong trào cách mạng Việt Nam - Trong hoàn cảnh đó Nguyễn Ái Quốc từ Xiêm về Cửu Long (Trung Quốc) triệu tập các đại biểu của Đông Dương cộng sản đảng... tự phát Đã thành lập tổ chức Công hội ở Sài Gòn - Chợ Lớn - Tháng 8/1925, công nhân xưởng Ba Son bãi công, cuộc đấu tranh thắng lợi đánh dấu bước tiến mới của phong trào công nhân + Những nét chính về phong trào công nhân 1925 – 1929 - Cuối 1928, Hội Việt Nam cách mạng thanh niên chủ trương vô sản hóa, nhằm nâng cao ý thức chính trị cho giai cấp công nhân… - Phong trào công nhân đã liên kết các xưởng . em học sinh thân mến! Trên tay các em là cuốn tài liệu ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông và ôn thi đại học. Mặc dù đã rất cố gắng song người biên soạn vẫn không coi đây là cuốn tài liệu tốt. yếu là đầu tư vào Việt Nam. - Nông nghiệp : Thu hút vốn chủ yếu vào đồn điền cao su. - Công nghiệp: Coi trọng khai thác mỏ và công nghiệp chế biến (sợi, dệt, xay …). - Thương nghiệp: có những. - Lãnh thổ không rộng, tài nguyên nghèo nàn, công nghiệp hầu như phụ thuộc vào các nguồn nguyên nhiên liệu nước ngoài - Cơ cấu kinh tế không cân đối giữa nông nghiệp với công nghiệp, giữa các

Ngày đăng: 01/05/2015, 13:14

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan