0

ảnh hưởng của lạm phát và tỷ giá hối đoái với doanh nghiệp và giải pháp

23 2,304 9
  • ảnh hưởng của lạm phát và tỷ giá hối đoái với doanh nghiệp và giải pháp

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2015, 17:47

1.TÌM HIỂU CHUNG VỀ TỈ GIÁ HỐI ĐOÁI.1.1. Khái niệm.Do có nhiều khía cạnh và mặt tiếp xúc khác nhau, nên có nhiều khái niệm về tỉ giá hối đoái, nhưng chủ yếu có hai khái niệm sau:Thứ nhất: Các phương tiện thanh toán quốc tế được mua và bán trên thị trường hối đoái bằng tiền tệ quốc gia của một nước theo một giá cả nhất định. Vì vậy, giá cả của một đơn vị tiền tệ nước này thể hiện bằng một số đơn vị tiền tệ nước kia được gọi là tỷ giá hối đoái. Ví dụ: Tỷ giá bán ra ngày 15.08.2014 của Ngân Hàng Vietcombank là: 1USD= 21230 VNDThứ hai: Tỷ giá hối đoái còn được xem như quan hệ so sánh về giá trị giữa hai đồng tiền của hai nước với nhau.Còn ở Việt Nam, tỷ giá hối đoái được hiểu là giá của một đơn vị tiền tệ nước ngoài tính bằng đơn vị tiền tệ Việt Nam.Vậy tỷ giá thể hiện mối quan hệ giữa hai đồng tiền. Mà mỗi quốc gia đều có đồng tiền riêng. Do đó, để tìm tỷ giá hối đoái giữa các quốc gia, ta cần tìm hiểu các ký hiệu đơn vị tiền quốc gia đó. Và sau đây là một số ký hiệu đơn vị tiền:Tiền TệKý HiệuMã tiềnĐồng Việt NamđVNDDollar MỹUSDEuro€EURBảng Anh£GBPNhân Dân Tệ¥CNYKhi các quốc gia có quan hệ trao đổi, buôn bán hàng hóa với nhau, dẫn đến sự trao đổi của các đồng tiển khác nhau. Vậy bao nhiêu đồng tiền này thì đổi được đồng tiền kia? Làm sao để xác định tỷ giá ngoại tệ giữa các quốc gia? Có những phương pháp xác định tỷ giá hối đoái sau:•Xác định căn cứ vào hàm lượng vàng đảm bảo của các đồng tiền.•Phương pháp xác định tỷ giá hối đoái nghịch đảo.•Phương pháp xác định tỷ giá chéo.1.2. Phân loại tỷ giá hối đoái.Trong thực tế, tùy vào từng thời gian, trường hợp nguyên cứu, khía cạnh nguyên cứu mà người ta phân loại tỷ giá hối đối khác nhau.Căn cứ vào đối tượng xác định tỷ giá, có thể chia làm tỷ giá chính thức và tỷ giá thị trường.Căn cứ vào giá trị của tỷ giá, có thể chia làm tỷ giá danh nghĩa và tỷ giá thực.Căn cứ vào phương tiện chuyển ngoại hối, tỷ giá được chia ra làm hai loại: tỷ giá điện hối, tỷ giá thư hối.Căn cứ vào chế độ quản lý ngoại hối, tỷ giá hối đoái chia ra các loại: tỷ giá chính, tỷ giá tự , tỷ giá thả, tỷ giá cố định.Căn cứ vào phương tiện thanh toán quốc tế, tỷ giá được chia ra các loại: tỷ giá séc, tỷ giá hối phiếu trả tiền, tỷ giá chuyển khoản , tỷ giá tiền mặt.Căn cứ vào thời điểm mua bán ngoại hối: tỷ giá mở cửa, tỷ giá đóng cửa, tỷ giá giao nhận ngay, tỷ giá giao nhận có kỳ hạn.Căn cứ vào nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối của ngân hàng tỷ giá chia ra làm hai loại: tỷ giá mua, tỷ giá bán.BẢNG TỶ GIÁ NGÀY 14082014 ( NGÂN HÀNG VIETINBANK)Ngoại tệTỷ giá muaTỷ giá bánTiền mặt SécChuyển khoảnEUR281972826728495GBP349903523735520CAD192661939219548USD211702118021230HKD270727252747SGD168411695417091 1.3. Chế độ tỷ giá hối đối.Hiện nay, trên thế giới đang tồn tại nhiều loại chế độ tỷ giá hối đoái biến tướng từ hai hình thức cơ bản là cố định và thả nổi. Trong thế giới mà sự phụ thuộc lẫn nhau càng tăng, việc lựa chọn một chế độ ngoại hối phù hợp với bối cảnh quốc tế, điều kiện cụ thể từng bước và đáp ứng điều chỉnh kinh tế vĩ mô, nhất là với các nước đang thực hiện chuyển đổi cơ chế thực sự là vấn đề nan giải. a.Tỷ giá hối đoái cố định bản vị vàng. Theo chế độ bản vị vàng,tỷ giá hối đoái được qui định căn cứ vào hàm lượng vàng của các đồng tiền. Trong điều kiện kinh tế thị trường hiện đại, khi thương mại quốc tế tăng lên cùng với hoạt động đầu cơ, chế độ bản vị vàng này không đáp ứng được nhu cầu phát triển và các nước thôi áp dụng từ năm 1971.b.Tỷ giá hối đoái kế hoạch bao cấp .Loại tỷ giá hối đoái này được áp dụng tại các nước Xã hội chủ nghĩa thời kỳ kinh tế kế hoạch hoá tập trung. Tỷ giá hối đoái kế hoạch bao cấp thường chênh lệch nhiều lần so với tỷ giá hối đoái thị trường, không có vai trò là công cụ điều tiết vĩ mô đối với xuất nhập khẩu, loại tỷ giá hối đoái này được áp dụng tại Việt Nam trước năm 1989. c. Tỷ giá hối đoái thả nổi tự do. Theo chế độ tỷ giá hối đoái này, mức tỷ giá hối đoái được quyết định hoàn toàn bởi các lực lượng cung cấp cầu về ngoại tệ. Trong hệ thống này chính phủ giữ thái độ thụ động, để cho thị trường ngoại tệ đánh giá giá trị của ngoại tệ loại tỷ giá hối đoái này ít được áp dụng vì các thị trường tiền tệ thường không hoàn hảo và do vậy luôn cần có vai trò can thiệp của nhà nước.d. Tỷ giá hối đoái thả nổi có điều tiết.Theo chế độ này, chính phủ không cam kết duy trì một tỷ lệ cố định với ngoại tệ, mà thả nổi đồng tiền của mình và có biện pháp can thiệp mỗi khi thị trường trở nên (mất trật tự) , hoặc khi tỷ giá hối đoái đi chệch xa mức thích hợp loại tỷ giá hối đoái này hiện đang được áp dụng tại các nước Tư Bản Chủ Nghĩa, nơi mà lạm phát đạt thấp, các thị trường phát triển ở trình độ cao.e. Tỷ giá hối đoái ổn định có điều tiết. Theo chế độ này, chính phủ không để ngoại tệ trôi nổi tự do, mà can thiệp vào thị trường ngoại tệ bằng cách mua bán ngoại tệ nhằm ổn định tỷ giá qui định. Sau mỗi thời gian nhất định, mức tỷ giá hối đoái lại được điều chỉnh cho phù hợp và duy trì ổn định. Luận cứ lựa chọn chế độ tỷ giá hối đoái. Sự quản lý tối ưu của tỷ giá hối đoái phụ thuộc vào các mục tiêu kinh tế của các nhà hoạch định chính sách, vào nguồn gốc của các cơn sốc đối với nền kinh tế và đặc trưng cơ cấu của nền kinh tế đang xét. Vì vậy các giả thiết khác nhau về nhân tố đó có thể dẫn đến sự thay đổi về mức độ tối ưu của chế độ tỷ giá hối đoái. Các yêu cầu khi lựa chọn chế độ tỷ giá hối đoái: Một số tiêu chuẩn quy định tỷ giá phụ thuộc vào bản chất của cơn sốc lên nền kinh tế cũng như đặc trưng cơ cấu của nền kinh tế. Tuy vậy trong thực tế khó mà áp dụng đó cho các trường hợp cụ thể. Các khó khăn đó không những lên quan đến các vấn đề thực tiễn, sự nhận biết nguồn gốc các cơn sốc và các đặc trưng cơ cấu mà còn liên quan đến mâu thuẫn tiềm tàng giữa các mục tiêu chính sách khác nhau. Tiêu chuẩn để lựa chọn một chế độ tỷ giá hối đoái thích hợp còn phụ thuộc vào các mục tiêu chính sách do chính phủ đặt ra.1.4. Ý nghĩa kinh tế của tỷ giá hối đoái.Tỷ giá có vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Sự vận động của nó có tác động sâu sắc tới mục tiêu, chính sách kinh tế vĩ mô của mỗi quốc gia:Thứ nhất, tỷ giá là phương tiện trao đổi thương mại quốc tế, nó quy định tỷ lệ trao đổi giữa các loại tiền.Thứ hai, nó tác động trực tiếp tới hoạt động xuất nhập khẩu. Vì vậy nó tác động tới cán cân thanh toán quốc tế: sự thâm hụt hoặc thận dư cán cân. Khi dồng tiền của một nước tăng giá (so với đồng tiền khác) thì hàng hóa nước đó trở nên đắt hơn. Ngược lại hàng hóa nước ngoài ở nước đó sẽ rẻ hơn.Thứ ba, tỷ giá là công cụ diều tiết vĩ mô, ảnh hưởng tới tổng cầu, sản phẩm quốc dân, thất nghiệp… Tỷ giá góp phần vào việc cải thiện cung cầu ngoại tệ, giải quyết vấn đề nợ nước ngoài. Song, việc điều hành tỷ giá không tốt có thẻ dẫn tới lãm phát, khủng hoảng. 2.TÌNH HÌNH TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI CỦA NƯỚC TA.2.1. Sơ lược về lịch sử phát triển của tỷ giá hối đoái nước ta.Tỷ giá hối đoái nước ta được đánh dấu mốc thay đổi quan trong vào năm 1989. Trước năm 1989, nước ta thực hiên chính sách tỉ giá cố định, giá cả ngoại tệ do ngân hàng nhà nước quyết định và hấu như cố định theo thời gian. Đến năm 1989, cơ chế diều hành tỷ giá có sự thay đổi, chuyển sang tỷ giá được điều hành theo yếu tố thị trường.a. Thời kỳ trước năm 1989.Ở nước ta tồn tại chế độ tỷ giá cố định. Trong thời gian này, nước ta phát triển nền kinh tế hướng nội, đóng cửa, các mối quan hệ với bên ngoài dều thông qua hệ thống độc quyền của nhà nước về ngoại thương và hối đoái. Do vậy, việc áp dụng chế độ tỷ giá cố định do nhà nước độc quyền xác định không tính tới những yếu tố cung cầu của thị trường.Vì vậy, đồng tiền Việt Nam được đánh giá quá cao so với đồng tiền tự do chuyển đổi. tỷ giá chính thức ngày càng chênh lệch xa với thị trường, làm cho hoạt động xuất nhập khẩu gặp khó khăn, cán cân thương mại bị thâm hụt nặng, các doanh nghiệp rơi vào tình trạng khó khăn.b. Thời kỳ 1989 đến nay.Sự ra đời của của hai trung tâm ngoại dịch ở hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh năm 1991 là biểu hiện cụ thể của sự thay đổi cơ chế tỷ giá. Tỷ giá hối đoái dã được phản ánh tương đối, giúp thu TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI 1. TÌM HIỂU CHUNG VỀ TỈ GIÁ HỐI ĐOÁI. 1.1. Khái niệm. Do có nhiều khía cạnh và mặt tiếp xúc khác nhau, nên có nhiều khái niệm về tỉ giá hối đoái, nhưng chủ yếu có hai khái niệm sau: Thứ nhất: Các phương tiện thanh toán quốc tế được mua và bán trên thị trường hối đoái bằng tiền tệ quốc gia của một nước theo một giá cả nhất định. Vì vậy, giá cả của một đơn vị tiền tệ nước này thể hiện bằng một số đơn vị tiền tệ nước kia được gọi là tỷ giá hối đoái. Ví dụ: Tỷ giá bán ra ngày 15.08.2014 của Ngân Hàng Vietcombank là: 1USD= 21230 VND Thứ hai: Tỷ giá hối đoái còn được xem như quan hệ so sánh về giá trị giữa hai đồng tiền của hai nước với nhau. Còn ở Việt Nam, tỷ giá hối đoái được hiểu là giá của một đơn vị tiền tệ nước ngoài tính bằng đơn vị tiền tệ Việt Nam. Vậy tỷ giá thể hiện mối quan hệ giữa hai đồng tiền. Mà mỗi quốc gia đều có đồng tiền riêng. Do đó, để tìm tỷ giá hối đoái giữa các quốc gia, ta cần tìm hiểu các ký hiệu đơn vị tiền quốc gia đó. Và sau đây là một số ký hiệu đơn vị tiền: Tiền Tệ Ký Hiệu Mã tiền Đồng Việt Nam đ VND Dollar Mỹ $ USD Euro € EUR Bảng Anh £ GBP Nhân Dân Tệ ¥ CNY Khi các quốc gia có quan hệ trao đổi, buôn bán hàng hóa với nhau, dẫn đến sự trao đổi của các đồng tiển khác nhau. Vậy bao nhiêu đồng tiền này thì đổi được đồng tiền kia? Làm sao để xác định tỷ giá ngoại tệ giữa các quốc gia? Có những phương pháp xác định tỷ giá hối đoái sau: • Xác định căn cứ vào hàm lượng vàng đảm bảo của các đồng tiền. • Phương pháp xác định tỷ giá hối đoái nghịch đảo. • Phương pháp xác định tỷ giá chéo. 1.2. Phân loại tỷ giá hối đoái. Trong thực tế, tùy vào từng thời gian, trường hợp nguyên cứu, khía cạnh nguyên cứu mà người ta phân loại tỷ giá hối đối khác nhau. - Căn cứ vào đối tượng xác định tỷ giá, có thể chia làm tỷ giá chính thức và tỷ giá thị trường. - Căn cứ vào giá trị của tỷ giá, có thể chia làm tỷ giá danh nghĩa và tỷ giá thực. - Căn cứ vào phương tiện chuyển ngoại hối, tỷ giá được chia ra làm hai loại: tỷ giá điện hối, tỷ giá thư hối. - Căn cứ vào chế độ quản lý ngoại hối, tỷ giá hối đoái chia ra các loại: tỷ giá chính, tỷ giá tự , tỷ giá thả, tỷ giá cố định. - Căn cứ vào phương tiện thanh toán quốc tế, tỷ giá được chia ra các loại: tỷ giá séc, tỷ giá hối phiếu trả tiền, tỷ giá chuyển khoản , tỷ giá tiền mặt. - Căn cứ vào thời điểm mua bán ngoại hối: tỷ giá mở cửa, tỷ giá đóng cửa, tỷ giá giao nhận ngay, tỷ giá giao nhận có kỳ hạn. - Căn cứ vào nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối của ngân hàng tỷ giá chia ra làm hai loại: tỷ giá mua, tỷ giá bán. BẢNG TỶ GIÁ NGÀY 14/08/2014 ( NGÂN HÀNG VIETINBANK) Ngoại tệ Tỷ giá mua Tỷ giá bán Tiền mặt & Séc Chuyển khoản EUR 28197 28267 28495 GBP 34990 35237 35520 CAD 19266 19392 19548 USD 21170 21180 21230 HKD 2707 2725 2747 SGD 16841 16954 17091 1.3. Chế độ tỷ giá hối đối. Hiện nay, trên thế giới đang tồn tại nhiều loại chế độ tỷ giá hối đoái biến tướng từ hai hình thức cơ bản là cố định và thả nổi. Trong thế giới mà sự phụ thuộc lẫn nhau càng tăng, việc lựa chọn một chế độ ngoại hối phù hợp với bối cảnh quốc tế, điều kiện cụ thể từng bước và đáp ứng điều chỉnh kinh tế vĩ mô, nhất là với các nước đang thực hiện chuyển đổi cơ chế thực sự là vấn đề nan giải. a.Tỷ giá hối đoái cố định bản vị vàng. Theo chế độ bản vị vàng,tỷ giá hối đoái được qui định căn cứ vào hàm lượng vàng của các đồng tiền. Trong điều kiện kinh tế thị trường hiện đại, khi thương mại quốc tế tăng lên cùng với hoạt động đầu cơ, chế độ bản vị vàng này không đáp ứng được nhu cầu phát triển và các nước thôi áp dụng từ năm 1971. b.Tỷ giá hối đoái kế hoạch bao cấp . Loại tỷ giá hối đoái này được áp dụng tại các nước Xã hội chủ nghĩa thời kỳ kinh tế kế hoạch hoá tập trung. Tỷ giá hối đoái kế hoạch bao cấp thường chênh lệch nhiều lần so với tỷ giá hối đoái thị trường, không có vai trò là công cụ điều tiết vĩ mô đối với xuất nhập khẩu, loại tỷ giá hối đoái này được áp dụng tại Việt Nam trước năm 1989. c. Tỷ giá hối đoái thả nổi tự do. Theo chế độ tỷ giá hối đoái này, mức tỷ giá hối đoái được quyết định hoàn toàn bởi các lực lượng cung cấp cầu về ngoại tệ. Trong hệ thống này chính phủ giữ thái độ thụ động, để cho thị trường ngoại tệ đánh giá giá trị của ngoại tệ - loại tỷ giá hối đoái này ít được áp dụng vì các thị trường tiền tệ thường không hoàn hảo và do vậy luôn cần có vai trò can thiệp của nhà nước. d. Tỷ giá hối đoái thả nổi có điều tiết. Theo chế độ này, chính phủ không cam kết duy trì một tỷ lệ cố định với ngoại tệ, mà thả nổi đồng tiền của mình và có biện pháp can thiệp mỗi khi thị trường trở nên (mất trật tự) , hoặc khi tỷ giá hối đoái đi chệch xa mức thích hợp loại tỷ giá hối đoái này hiện đang được áp dụng tại các nước Tư Bản Chủ Nghĩa, nơi mà lạm phát đạt thấp, các thị trường phát triển ở trình độ cao. e. Tỷ giá hối đoái ổn định có điều tiết. Theo chế độ này, chính phủ không để ngoại tệ trôi nổi tự do, mà can thiệp vào thị trường ngoại tệ bằng cách mua bán ngoại tệ nhằm ổn định tỷ giá qui định. Sau mỗi thời gian nhất định, mức tỷ giá hối đoái lại được điều chỉnh cho phù hợp và duy trì ổn định. * Luận cứ lựa chọn chế độ tỷ giá hối đoái. Sự quản lý tối ưu của tỷ giá hối đoái phụ thuộc vào các mục tiêu kinh tế của các nhà hoạch định chính sách, vào nguồn gốc của các cơn sốc đối với nền kinh tế và đặc trưng cơ cấu của nền kinh tế đang xét. Vì vậy các giả thiết khác nhau về nhân tố đó có thể dẫn đến sự thay đổi về mức độ tối ưu của chế độ tỷ giá hối đoái. Các yêu cầu khi lựa chọn chế độ tỷ giá hối đoái: Một số tiêu chuẩn quy định tỷ giá phụ thuộc vào bản chất của cơn sốc lên nền kinh tế cũng như đặc trưng cơ cấu của nền kinh tế. Tuy vậy trong thực tế khó mà áp dụng đó cho các trường hợp cụ thể. Các khó khăn đó không những lên quan đến các vấn đề thực tiễn, sự nhận biết nguồn gốc các cơn sốc và các đặc trưng cơ cấu mà còn liên quan đến mâu thuẫn tiềm tàng giữa các mục tiêu chính sách khác nhau. Tiêu chuẩn để lựa chọn một chế độ tỷ giá hối đoái thích hợp còn phụ thuộc vào các mục tiêu chính sách do chính phủ đặt ra. 1.4. Ý nghĩa kinh tế của tỷ giá hối đoái. Tỷ giá có vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Sự vận động của nó có tác động sâu sắc tới mục tiêu, chính sách kinh tế vĩ mô của mỗi quốc gia: Thứ nhất, tỷ giá là phương tiện trao đổi thương mại quốc tế, nó quy định tỷ lệ trao đổi giữa các loại tiền. Thứ hai, nó tác động trực tiếp tới hoạt động xuất nhập khẩu. Vì vậy nó tác động tới cán cân thanh toán quốc tế: sự thâm hụt hoặc thận dư cán cân. Khi dồng tiền của một nước tăng giá (so với đồng tiền khác) thì hàng hóa nước đó trở nên đắt hơn. Ngược lại hàng hóa nước ngoài ở nước đó sẽ rẻ hơn. Thứ ba, tỷ giá là công cụ diều tiết vĩ mô, ảnh hưởng tới tổng cầu, sản phẩm quốc dân, thất nghiệp… Tỷ giá góp phần vào việc cải thiện cung cầu ngoại tệ, giải quyết vấn đề nợ nước ngoài. Song, việc điều hành tỷ giá không tốt có thẻ dẫn tới lãm phát, khủng hoảng. 2. TÌNH HÌNH TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI CỦA NƯỚC TA. 2.1. Sơ lược về lịch sử phát triển của tỷ giá hối đoái nước ta. Tỷ giá hối đoái nước ta được đánh dấu mốc thay đổi quan trong vào năm 1989. Trước năm 1989, nước ta thực hiên chính sách tỉ giá cố định, giá cả ngoại tệ do ngân hàng nhà nước quyết định và hấu như cố định theo thời gian. Đến năm 1989, cơ chế diều hành tỷ giá có sự thay đổi, chuyển sang tỷ giá được điều hành theo yếu tố thị trường. a. Thời kỳ trước năm 1989. Ở nước ta tồn tại chế độ tỷ giá cố định. Trong thời gian này, nước ta phát triển nền kinh tế hướng nội, đóng cửa, các mối quan hệ với bên ngoài dều thông qua hệ thống độc quyền của nhà nước về ngoại thương và hối đoái. Do vậy, việc áp dụng chế độ tỷ giá cố định do nhà nước độc quyền xác định không tính tới những yếu tố cung cầu của thị trường. Vì vậy, đồng tiền Việt Nam được đánh giá quá cao so với đồng tiền tự do chuyển đổi. tỷ giá chính thức ngày càng chênh lệch xa với thị trường, làm cho hoạt động xuất nhập khẩu gặp khó khăn, cán cân thương mại bị thâm hụt nặng, các doanh nghiệp rơi vào tình trạng khó khăn. b. Thời kỳ 1989 đến nay. Sự ra đời của của hai trung tâm ngoại dịch ở hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh năm 1991 là biểu hiện cụ thể của sự thay đổi cơ chế tỷ giá. Tỷ giá hối đoái dã được phản ánh tương đối, giúp thu hẹp khoảng cách giữa tỷ giá chính thức và tỷ giá trên thị trường tự do. Đồng thời nắm bắt dược cung – cầu ngoại tệ trên thị trường để có những biện pháp kip thời, thích hợp trong việc ổn định tỷ giá. Thời kỳ này dược chia thành các giai đoạn: o Giai đoạn 1989-1991: tỷ giá được nới lỏng để đưa yếu tố thị trường vào cơ chế xác định giá. o Giai đoạn 1992-1997( trước khi xảy ra khủng hoảng tài chính – tiền tệ khu vực) : tỷ giá được ấn định và điều chỉnh gần như cố dịnh để kiềm chế lạm phát, ổn dịnh thị trường tiền tệ và đẩy mạnh thu hút đẩu tư nước ngoài o Giai đoạn sau cuộc khủng hoảng tài chính – tiền tệ khu vực đến nay: những điều chỉnh có tính chủ động hơn để chống đỡ tác dộng của cuộc khủng hoảng và khắc phục tình trạng đánh giá cao VND. 2.2. Thực trạng về vấn đề tỉ giá ở Việt Nam hiện nay. Số liệu thống kê cho thấy, từ tháng 6/2008 đến nay, Ngân hàng Nhà nước đã sáu lần điều chỉnh tỷ giá bình quân liên ngân hàng, song mức độ điều chỉnh không lớn như 2011, cụ thể các lần điều chỉnh như sau: Ngày 11/6/2008, điều chỉnh lên 16.461 VND/USD (+1,99%) Ngày 25/12/2008, điều chỉnh lên 16.989 VND/USD (+3%) Ngày 26/12/2009, điều chỉnh lên 17.961 VND/USD (+5,44) Ngày 11/2/2010, điều chỉnh lên 18.544 VND/USD (+3,36%) Ngày 18/8/2010, điều chỉnh lên 18.932 VND/USD (+2,09%) Ngày 11/2/2011, điều chỉnh lên 20.693 VND/USD (+9,3%) Việc điều chỉnh tỷ giá trong năm 2011 có nhiều tác động tích cực đến nền kinh tế, cụ thể đưa tỷ giá chính thức sát với tỷ giá thị trường, tổ chức kinh tế và cá nhân sẽ bán ngoại tệ cho ngân hàng nhiều hơn, sẽ không còn cảnh tổ chức kinh tế và ngân hàng mua bán chui ngoại tệ, gây ra nhiều hệ quả xấu cho cả các ngân hàng và khách hàng. Mặc dù động thái của Ngân hàng Nhà nước được nhiều chuyên gia đánh giá cao. Tuy nhiên, việc duy trì và giữ tỷ giá chính thức sát với tỷ giá thị trường là vấn đề rất khó cho cơ quanquanr lý, khi mà tỷ giá biến động do nhiều nguyên nhân như lạm phát cao, thâm hụt cán cân thương mại lớn, lãi suất thay đổi lien tục và đặc biệt là việc các tổ chức kinh tế, cá nhân đầu cơ giam giữ ngoại tệ, làm cho cân đối cung cầu ngoại tệ bị mất cân đối nghiêm trọng, gây áp lực lớn lên tỷ giá. 3. ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP Tỷ giá hối đoái (TGHĐ) là một trong những chính sách kinh tế vĩ mô quan trọng của mỗi quốc gia. Diễn biến của TGHĐ giữa USD với Euro, giữa USD/JPY cũng như sự biến động tỷ giá giữa USD/VND trong thời gian qua cho thấy, tỷ giá luôn là vấn đề thời sự, rất nhạy cảm. Ở Việt Nam, TGHĐ không chỉ tác động đến xuất nhập khẩu, cán cân thương mại, nợ quốc gia, thu hút đầu tư trực tiếp, gián tiếp, mà còn ảnh hưởng không nhỏ đến niềm tin của dân chúng. Tỷ giá hối đoái ảnh hưởng trực tiếp đến giá xuất nhập khẩu và ảnh ưởng đến lợi nhuận cũng như cung cầu và lạm phát. Khi tỷ giá hối đoái cao giữa đô la Mỹ và đồng VN thì nhập hàng về sẽ có giá đầu vào cao, cấu tạo giá thành cao, để có lợi thì bán hàng ra thị trường giá cũng cao hơn, nếu không thì phải chấp nhận giảm tỷ lệ lợi nhuận xuống. Ngược lại, với tỷ lệ đồng đô la Mỹ và đồng VN cao thì xuất khẩu có lợi do cũng chính số đô la Mỹ như thế nhưng khi qui ra đồng Việt Nam thì được nhiều hơn, lãi nhiều hơn. Có thể suy diễn ngược lại khi tỷ giá đô la Mỹ và đồng VN đi xuống thì nhập khẩu sẽ có lợi hơn xuất khẩu, có thể ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh, kinh tế vĩ mô. Khi TGHĐ biến động theo chiều hướng không thuận, Trong thời gian tới, TGHĐ biến động theo hướng nào, quả thật không dễ dự đoán. Sự biến động của tỷ giá sẽ khó lường, bởi nhiều nhân tố tác động như: nhập siêu còn lớn không chỉ trong ngắn hạn mà cả trong trung hạn; thâm hụt ngân sách vẫn ở mức cao (trên dưới 6%/GDP); giá vàng trong nước và thế giới luôn tăng mạnh (do khủng hoảng chi tiêu công tại một số quốc gia Châu Âu, châu Mỹ); nhu cầu ngoại tệ nói chung, USD nói riêng vào những tháng cuối năm sẽ tăng cao do khách hàng vay vốn đến hạn trả nợ ngân hàng; do nhu cầu chuyển lợi nhuận về nước của các nhà đầu tư nước ngoài; do kinh tế ngầm vẫn phát triển rất mạnh, khó có khả năng ngăn chặn, nên đôla hóa nền kinh tế còn ở mức cao; do thực hiện chính sách đồng tiền mạnh/ hay yếu của một số quốc gia trong khu vực… 3.1. Giá hối đoái có ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu : Thông qua tỷ giá, nhà nước tác động đến tổng kim ngạch xuất nhập khẩu và cán cân thương mại quốc tế. Khi đồng tiền nội tệ mất giá (tỷ giá tăng) thì giá cả hàng xuất khẩu của quốc gia đó trở nên rẻ hơn, sức cạnh tranh của hàng hoá trên thị trường quốc tế sẽ được nâng cao. Chẳng hạn, 1 lô hàng xuất khẩu trị giá 16.000 triệu VND. Thời điểm 1/2006 tỷ giá trên thị trường USD/VND là 16.000 thì lô hàng này được bán trên thị trường quốc tế với giá 1 triệu USD. Thời điểm 12/2006 tỷ giá USD/VND 17.000 thì lô hàng này được bán với giá 16.000/17.000= 0,941 triệu USD, rẻ hơn ban đầu. Khi ấy, mức cầu mở rộng và khối lượng hàng hoá xuất khẩu sẽ gia tăng. Trong khi đó, giá hàng nhập khẩu từ nước ngoài trở nên đắt hơn, do đó hạn chế nhập khẩu. Như vậy, sự tăng lên của tỷ giá làm nền kinh tế thu được nhiều ngoại tệ, cán cân thương mại và cán cân thanh toán quốc tế được cải thiện. Ngược lại, nếu giá của đồng nội tệ tăng lên so với đồng ngoại tệ (tỷ giá hối đoái giảm) sẽ làm cho xuất khẩu giảm đi, nhập khẩu tăng lên và cán cân thanh toán trở nên xấu hơn. Tuy nhiên, khi xem xét tác động của tỷ giá đến sự thay đổi hoạt động thương mại quốc tế và cán cân thanh toán cần lưu ý rằng hiệu ứng này không thể xảy ra ngay mà phải trải qua một khoảng thời gian nhất định. Khoảng thời gian đó là thời gian thích ứng đối với việc thay đổi giá cả hàng hoá của người tiêu dùng trong và ngoài nước. Trong thời gian đầu, cán cân thanh toán có thể bị giảm đi, sau đó mới đạt trạng thái cải thiện dần. Hiệu ứng này được gọi là đường J (đường J cho biết cán cân thương mại sẽ thay đổi theo thời gian như thế nào sau khi đồng nội tệ giảm giá). Có thể xem hình vẽ. 3.2. Tỷ giá hối đoái ảnh hưởng tới tình hình lạm phát và tăng trưởng kinh tế. Khi sức mua của đồng tiền trong nước giảm đi (có thể do nhà nước chủ trương phá giá tiền tệ để đẩy mạnh xuất khẩu chẳng hạn), tỷ giá hối đoái tăng lên làm giá hàng nhập khẩu đắt hơn. Nếu hàng nhập khẩu để trực tiếp tiêu dùng thì làm tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trực tiếp. Nếu hàng nhập khẩu dùng cho sản xuất thì làm tăng chi phí sản xuất và dẫn tới tăng giá thành sản phẩm. Kết quả cũng là sự tăng lên của chỉ số giá tiêu dùng. Vì vậy, lạm phát có thể xảy ra. Nhưng khi tỷ giá tăng, các ngành sản xuất hàng xuất khẩu được lợi và phát triển, kéo theo sự phát triển của các ngành sản xuất trong nước nói chung, nhờ vậy thất nghiệp giảm và nền kinh tế tăng trưởng. Ngược lại khi tỷ giá hối đoái giảm (giá đồng nội tệ tăng lên), hàng nhập khẩu từ nước ngoài trở nên rẻ hơn. Từ đó lạm phát được kiềm chế, nhưng lại dẫn tới sản xuất thu hẹp và tăng trưởng thấp. Tóm lại, tỷ giá hối đoái có ảnh hưởng mạnh mẽ và sâu sắc đến quan hệ kinh tế đối ngoại, tình trạng cán cân thanh toán, tăng trưởng kinh tế, lạm phát và thất nghiệp. Khi điều chỉnh tỷ giá hối đoái để thực hiện mục tiêu kinh tế xã hội, Nhà nước phải xem xét nhiều mặt, tính toán đến nhiều tác động khác nhau, trái chiều nhau của tỷ giá. Mặt khác còn phải cảnh giác đối phó với nạn đầu cơ tiền tệ trên thế giới có thể làm cho nội tệ bất ngờ lên giá hoặc hạ giá do tác động của sự di chuyển các luồng vốn ngoại tệ gây ra làm cho nền kinh tế trong nước không ổn định. 4. GIẢI PHÁP 4.1. Thành lập bộ phận theo dõi và dự báo tỷ giá hối đoái cho doanh nghiệp. Một doanh nghiệp xuất hàng đi ra nước ngoài hay là nhập hàng từ nước ngoài về, thì bắt buộc phải có sự chuyển đổi ngoại tệ ở đây. Thì mỗi lần có sự chuyển đổi ngoại tệ là có tìm ẩn rủi ro về biến động tỷ giá, đa số nhiều doanh nghiệp không để ý đến vấn đề tỷ giá trong thanh toán quốc tế cũng là do đa số gần 90% doanh nghiệp luôn ấn định đồng tiền USD để thanh toán khi ký kết hợp đồng. Mà đồng USD này được nhà nước kiềm hãm biến động so với đồng VNĐ +/-2%/năm. Mặc khác, nhiều doanh nghiệp cũng chưa đủ kiến thức để dự báo được tỷ giá sẽ biến động như thế nào trong tương lai tuy là có biết nó sẽ có ảnh hưởng ít nhiều đến lĩnh vực mà doanh nghiệp đang hoạt động. Một minh họa cho thị trường xuất khẩu thủy sản trong tháng 02/2014, giá trị kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp sang thị trường châu Âu ước đạt 170 triệu USD. Trong khi đó, tại thời điểm này đồng USD đang mất giá so với đồng EUR hơn 500 điểm. Vì đa số các doanh nghiệp ấn định ký kết hợp đồng thanh toán bằng đồng USD, thay vì nếu ấn định thanh toán bằng đồng EUR thì có nghĩa là doanh nghiệp có thể tăng lên khoản lợi nhuận tương đương 5,5 triệu USD, khoảng hơn 4 triệu Euro. Chỉ qua ví dụ ở trên thì chúng ta cũng thấy được sự ảnh hưởng mạnh mẽ của biến động tỷ giá đối với doanh nghiệp chuyên thương mại kinh doanh xuất nhập khẩu như thế nào. Vì vậy, doanh nghiệp cần phải trang bị cho mình thêm nhiều kiến thức về dự báo biến động tỷ giá hoặc có thể xây dựng cho doanh nghiệp mình [...]... số giảm phát GDP của Mỹ, được định nghĩa là số đo GDP danh nghĩa chia cho số đo GDP thực tế của nó Phân loại lạm phát: Lạm phát thường được phân loại theo tính chất hoặc theo mức độ của tỷ lệ lạm phát Thường thì người ta sẽ phân loại lạm phát theo mức độ của tỷ lệ lạm phát • Lạm phát vừa phải :hay còn gọi là lạm phát một số khi tỷ lệ lạm phát dưới 10% của thời kì t Ở các nưới phát triển lạm phát vừa... tư của mình 4.7 Giải pháp cho quá trình sản xuất và chuẩn bị nguồn hàng cho doanh nghiệp xuất khẩu Tỷ giá xuất khẩu < Tỷ giá chính thức < Tỷ giá nhập khẩu Chỉ khi đạt được mục tiêu trên thì doanh nghiệp mới có lãi Tỷ giá chính thức như là thước đo bình đẳng cho các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu Vì vậy, các doanh nghiệp cố gắng hạ thấp tỷ giá xuất khẩu bằng cách tiết kiệm chi phí, làm giảm giá. .. thường Với mức tăng chỉ số tiêu dùng 6,04% so với cuối năm 2012, lạm phát trong năm 2013 được ghi nhận là mức tăng thấp nhất trong suốt 10 năm qua 3 ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP Ngoài trường hợp lạm phát nhỏ, lạm phát vừa phải (lạm phát một con số) có tác động tích cực tới sự phát triển của nền kinh tế, xã hội, còn lại nói chung lạm phát đều gây ảnh hưởng xấu đến quá trình phát triển đi lên của. .. động của doanh nghiệp Lạm phát làm cho việc phân phối lại sản phẩm xã hội và thu nhập trong nền kinh tế qua giá cả đều khiến quá trình phân hóa giàu nghèo nghiêm trọng hơn Lạm phát làm cho một nhóm này nhiều lợi nhuận trong khi các nhóm khác bị thiệt hại nặng nề Các doanh nghiệp không kịp thời có biện pháp điều chỉnh dễ đối mặt với “đóng cửa” Ảnh hưởng của lạm phát đến hoạt động của các doanh nghiệp. .. chống rủi ro hối đoái mà tiến hành lập quỹ dự phòng Qũy này được lập nhờ lợi nhuận do chênh lệch tỷ giá khi tỷ giá biến động thuận lợi cho doanh nghiệp và đẻ bù đắp lỗ cho doanh nghiệp khi gặp bắt lợi Cách này đòi hỏi phải phải theo dõi về mặt kế toán và doanh nghiệp dễ lạm dụng vào quỹ dự phòng 4.5 Nhập khẩu nguyên liệu khi tỷ giá giảm Đối với những nguyên liệu có thể lưu trữ lâu dài, doanh nghiệp cần... khẩu nguyên liệu khi tỷ giá giảm Tránh khi tỷ giá cao, nhập nguyên liệu sẽ làm ảnh hưởng nhiều đến nguồn vốn của doanh nghiệp 4.6 Lựa chọn danh mục đầu tư Đối với các doanh nghiệp đầu tư tài chính, cần lựa chọn chính xác d anh mục đầu tư Để tránh tình trạng tỷ giá biến động quá cao làm cho doanh nghiệp thua lỗ Ví dụ: khi tỷ suất lợi nhuận của đồng USD lớn hơn của đồng EUR thì doanh nghiệp đó nên lựa... thông qua sự thỏa thuận của hai bên Bên nhập khẩu thường muốn chuyển qua thư bởi tỷ giá thư hối thấp hơn tỷ giá điện hối. Ngược lại, bên xuất khẩu lại muốn chuyển tiền qua điện vì tốc độ nhanh hơn Vì vậy, hai bên sẽ tìm giải pháp tốt nhất để phù hợp cho hai doanh nghiệp, tránh được tỷ giá đến kinh doanh của mình 4.4 Lập quỹ dự phòng để bù đắp rủi ro hối đoái Với phương pháp này, doanh nghiệp không cần có... đối với NHTM 4.6 Tăng lương giữ người trong bối cảnh lạm phát Một số doanh nghiệp tại Việt Nam đã tăng lương và tăng thêm phụ cấp cho nhân viên nhằm đối phó với tình hình giá cả tăng cao và xem đây là một giải pháp đối với công tác nhân sự trong bối cảnh khó khăn do lạm phát Lý do là các doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc phải đối mặt với lạm phát, và họ chọn tăng lương cho nhân viên để giúp nhân... định của các khách hàng cũng như các thể chế tài chính- tín dụng Vì vậy xét ở góc độ các NHTM cần có những biện pháp kiềm chế lạm phát 4 GIẢI PHÁP CỦA DOANH NGHIỆP Trước khi “kêu” nhà nước, các doanh nghiệp cần phải tìm cách để cứu mình thoát khỏi khó khăn vì lạm phát như tiết kiệm, linh hoạt, thay đổi phương thức kinh doanh 4.1 Doanh nghiệp bán lẻ tìm cách giữ sức mua Lạm phát chính là “lửa thử vàng”... hợp với nhau để đưa ra một chỉ số giá cả để đo mức cả trung bình, là mức giá trung bình của một tập hợp các sản phẩm Tỷ lạm phát là tỷ lệ phẩn trăm của mức tăng của chỉ số này Không tồn tại một phép đo chính xác duy nhất của chỉ số lạm phát, vì giá trị của chỉ số này phụ thuộc vào tỷ trọng mà người ta gán cho mỗi hàng hoá trong chỉ số cũng như sự phụ thuộc của nó vào phạm vi khu vực kinh tế mà nó . của từng doanh nghiệp và theo từng thời điểm, mỗi doanh nghiệp nên cần có “cơ chế” điều hành và quản trị biến động tỷ giá cho doanh nghiệp mình, nhằm tránh rủi ro, nâng cao lợi thế cạnh tranh và. tượng xác định tỷ giá, có thể chia làm tỷ giá chính thức và tỷ giá thị trường. - Căn cứ vào giá trị của tỷ giá, có thể chia làm tỷ giá danh nghĩa và tỷ giá thực. - Căn cứ vào phương tiện chuyển. ngoại hối, tỷ giá được chia ra làm hai loại: tỷ giá điện hối, tỷ giá thư hối. - Căn cứ vào chế độ quản lý ngoại hối, tỷ giá hối đoái chia ra các loại: tỷ giá chính, tỷ giá tự , tỷ giá thả, tỷ giá
- Xem thêm -

Xem thêm: ảnh hưởng của lạm phát và tỷ giá hối đoái với doanh nghiệp và giải pháp, ảnh hưởng của lạm phát và tỷ giá hối đoái với doanh nghiệp và giải pháp, ảnh hưởng của lạm phát và tỷ giá hối đoái với doanh nghiệp và giải pháp

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm