cơ sở dữ liệu

9 855 0
cơ sở dữ liệu

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

cơ sở dữ liệu

Trang 1

Bản mẫu phần mềm.

Mỗi một khách hàng khi đặt làm phần mềm, trong họ đều đã hình thành nên ý nghĩa và mục đích sử dụng phần mềm đó Nhng những khách hàng này lại cha xác định đợc một cách cụ thể, chính xác phải làm nh thế nào, thiết kế ra sao, các quá trình xử lý, dữ liệu đầu ra Đối với một kỹ s phần mềm cũng còn ch-a hình dung đợc một cách tờng tận hình hài và cấu trúc bên trong củch-a phần mềm Chính vì vậy, một cách tiếp cận thông dụng và tốt nhất là làm bản mẫu phần mềm.

Làm bản mẫu phần mềm là một tiến trinh trong đó kỹ s phần mềm tạo ra một mô hình bao gồm những nét đặc trng nhất của phần mềm sẽ đợc xây dựng và làm cho khách hàng có thể nhận biết một cách trực quan nhất việc thực hiện các yêu cầu của họ.

Bản mẫu phần mềm đợc thể hiện trong 3 hình thức:

• Bằng các bản vẽ.

• Bằng một tập hợp con các chức năng của phần mềm tơng lai.

• Bằng một phần mềm tơng đối hoàn chỉnh phản ánh các đoạn trang cơ bản.

ở dạng thứ nhất, kỹ s phần mềm chỉ việc trình bày một cách tổng quát các bản vẽ thiết kế, các chức năng của phần mềm sẽ đợc xây dựng, phơng án này đơn giản nhất và làm cho khách hàng có thể nắm bắt ngay đợc những vấn đề cơ bản mà họ yêu cầu.

Trong thực tế ở các công ty phần mềm thì phơng pháp này chỉ có thể thực hiện đợc đối với khách hàng cha biết gì hay có am hiểu ít về tin học Còn đối với những khách hàng có hiểu biết hơn và yêu cầu cao hơn thì phải dùng đến hình thức thứ hai và thứ ba, tức là cài đặt tập hợp con hoặc cài đặt phần

Trang 2

mềm hoàn chỉnh nhng chỉ một vài chức năng cơ bản nhất, có thể mở rộng hoặc kết nối các chức năng.

Các bớc của một quy trình làm bản mẫu phần mềm nh sau: Bớc 1: Gặp gỡ khách hàng.

Trong bớc này thì kỹ s phần mềm phải chú trọng đến yêu cầu và trình độ của khách hàng Vì đây là giai đoạn kỹ s phần mềm và khách hàng gặp nhau để xác định mục tiêu tổng thể cho phần mềm Thông qua cuộc gặp này kỹ s phần mềm nắm đợc thông tin về khách hàng, trình độ quản lý cuả doanh nghiệp và đặc biệt là sở thích và triển vọng của doanh nghiệp.

Bớc 2: Thiết kế nhanh.

Ngay sau khi gặp gỡ khách hàng, các kỹ s phần mềm thiết kế nhanh mà nội dung chủ yếu của nó là biểu diễn các khía cạnh của phấn mềm nhìn thấy đ-ợc đối với ngời sử dụng sao cho khách hàng cảm thấy hài lòng, thấy đđ-ợc những vấn đề mà khách hàng yêu cầu ngay từ đầu.

Bớc 3: Xây dựng bản mẫu.

ở công đoạn tiếp theo này, kỹ s phần mềm sử dụng 3 hình thức đã đợc nói tới ở trên để xây dựng phiên bản đầu tiên về phần mềm, nó phải đáp ứng đợc nhu cầu của khách hàng ngay cả nhu cầu tế nhị nhất.

Bớc 4: Khách hàng đánh giá bản mẫu.

Tại công đoạn này, khách hàng đích thân kiểm tra và đánh giá bản mẫu, chính khách hàng có thể đa ra yêu cầu mới, bổ sung hoặc chỉnh sửa lại một số yêu cầu ban đầu Quá trình chỉnh sửa và bổ sung này có sự phân tích và gợi ý của kỹ s phần mềm.

Bớc 5: Vi chỉnh.

Trên cơ sở bản mẫu đã có,kỹ s phần mềm tiến hành làm mịn sản phẩm phần mềm hay chính là thực hiện quá trình topdown design nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách hàng và yêu cầu kỹ thuật của phần mềm.

Trang 3

Bớc 6: Hoàn chỉnh bản mẫu.

Sau bớc thứ 6 coi nh chúng ta đã có một bản mẫu tơng đối hoàn chỉnh có thể đa vào sản xuất, còn quá trình hoàn thiện phần mềm thì diễn ra liên tục ngay cả khi phần mềm đã đợc ứng dụng.

Mô hình quy trình làm bản mẫu phần mềm đợc biểu diễn bắng hình vẽ

Trang 4

Thiết kế phần mềm tính lơng.

Phần mềm tính lơng sản phẩm và tính lơng thời gian, lơng thời gian dành cho các cán bộ phòng ban quản lý với tệp dữ liệu ban đầu gồm có Hotencb, hesoluong, hesophucap và các khoản khấu trừ Lơng tg đợc tính bằng công thức : luongtg=∑(hesoluong+hesophucap)*210000 khautru.–

Lơng sản phẩm dùng cho công nhân sản xuất với tệp dữ liệu ban đầu gồm có: hotencn, soluongsploai1, 2, 3 mà mỗi công nhân làm ra theo quy định của doanh nghiệp Mỗi sản phẩm loại 1 đợc trả 1000 đồng, loại 2 đợc 800 đồng, loại 3 đợc 600 đồng Ngoài ra để khuyến khích công nhân nâng cao tay nghề và chất lợng sản phẩm ngời ta còn đặt ra chế độ tiền thởng Những công nhân nào có số lợng sản phẩm đợc thởng loại 1 thì đợc thởng thêm 30% lơng sản phẩm, thởng loại 2 25%, 3 thì 20%, 4 thì 15%, 5 thì 10%, 6 thì 5%, 7 thì không đợc gì cả.

Các loại thởng từ 1ữ7 do bộ phận OTK của nhà máy kiểm định và nằm trong tệp dữ liệu ban đầu về danh sách những ngời hởng lơng sản phẩm.

Dới đây là phần thiết kế phần mềm tính lơng bằng visual fox.

tạo bảng cơ sở dữ liệu.

Để tạo đợc các table này, trớc tiên ta phải tạo ra project và từ project ta tiến hành tạo các cơ sở dữ liệu mới Ta có 3 table gồm:

+ Table bophanpb :” ”

Trang 5

+ Table Bophansx :“ ”

+Table Hosonv“ ”

5

Trang 6

t¹O QUERY.

Sau khi t¹o xong c¸c b¶ng ta tiÕn hµnh t¹o query cho c¸c b¶ng.

Trang 7

Tạo form:

Khi đã xong phần query, tiếp tục tạo các form mà trên các form này ta thiết kế các nút lệnh hỗ trợ để tạo thêm nhiều chức năng của form hơn Nút lệnh

tinhluong sẽ giúp ng

“ ” ời sử dụng dễ dàng tính đợc lơng công nhân bằng cách nhấp chuột trái vào nút lệnh tinhluong T“ ” ơng tự cho các nút lệnh khác mà trên mỗi nút lệnh đã cho ngời sử dụng thấy rõ đợc tác dụng của chính nút lệnh đó.

7

Trang 8

Đối với form canbocongnhanvien thì ta ng“ ” ời sử dụng có thể quản lý chung 2 loại đối tợng nhân viên của mình cũng nh một số thông tin cá nhân về ngời đó.

Trang 9

*tạo các reports.

Đây là phần tổng hợp và làm báo cáo nhằm mục đích tổng hợp lại số liệu đồng thời gửi kết quả lên cho lãnh đạo và các cấp ngành phía trên Vì vậy, các reports này chỉ đợc thiết kế nhằm để xem tức là dùng để read only nên trong các reports này không thể chỉnh, sửa, hay làm bất cứ một công việc gì

Với reports về lơng sản phẩm đối với công nhân sản xuất ta cũng có tơng tự nh lơng thời gian.

Do quá trình thiết kế bản mẫu phần mềm với kinh nghiệm và kiến thức có hạn nên bài làm của em vẫn còn sơ sài và không tránh khỏi những sai lầm Em

9

Trang 10

xin chân thành cảm ơn sự đóng góp và hớng dẫn của thầy để giúp em hoàn thành tốt hơn bài viết này.

Ngày đăng: 17/08/2012, 07:05

Hình ảnh liên quan

Mô hình quy trình làm bản mẫu phần mềm đợc biểu diễn bắng hình vẽ sau: - cơ sở dữ liệu

h.

ình quy trình làm bản mẫu phần mềm đợc biểu diễn bắng hình vẽ sau: Xem tại trang 3 của tài liệu.
Sau khi tạo xong các bảng ta tiến hành tạo query cho các bảng. - cơ sở dữ liệu

au.

khi tạo xong các bảng ta tiến hành tạo query cho các bảng Xem tại trang 6 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan