0

Giáo dục tinh thần yêu hòa bình, chống chiến tranh cho học sinh qua dạy học phần lịch sử thế giới giai đoạn 1914 - 1945 ( lớp 11 - cơ bản) ở trường THPT

21 1,889 9

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2015, 06:40

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA TRƯỜNG THPT HÀ TRUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM GIÁO DỤC TINH THẦN YÊU HÒA BÌNH, CHỐNG CHIẾN TRANH CHO HỌC SINH QUA DẠY HỌC PHẦN LỊCH SỬ THẾ GIỚI GIAI ĐOẠN 1914 -1945 ( LỚP 11 CƠ BẢN- THPT) Người thực hiện: Lê Thị Liễu Chức vụ: Giáo viên Đơn vị công tác: Trường THPT Hà Trung SKKN môn: Lịch Sử THANH HÓA, NĂM 2013 A. ĐẶT VẤN ĐỀ I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI Thế kỉ XX đã đi qua, nhân loại đã bước sang thế kỉ XXI, khép lại một giai đoạn phát triển đầy biến động của lịch sử xã hội loài người. Thế kỉ XXI được xem là thế kỉ của sự hợp tác hữu nghị, cùng giúp đỡ nhau phát triển giữa các dân tộc trên thế giới nhằm giành bốn mục tiêu lớn: Hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Ngoài ra là sự hợp tác cùng nhau giải quyết những vấn đề nóng bỏng còn tồn động chưa làm được trong thế kỉ XX: Đó là vấn đề phòng chống căn bệnh thế kỉ AIDS, vấn đề bài trừ tệ nạn ma tuý đang hoành hành khắp nơi trên thế giới, vấn đề chống chủ nghĩa khủng bố, chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, vấn đề tôn giáo, sắc tộc…Tuy nhiên, vấn đề nóng bỏng cần giải quyết nhất trong lúc này là chiến tranh và hòa bình, giải quyết những bất đồng, những mâu thuẫn cố hữu giữa các dân tộc để cùng nhau sống trong hòa bình, hợp tác hữu nghị, cùng phát triển. Đây là vấn đề cực kì nan giải, chưa thể giải quyết được một lúc mà đòi hỏi các dân tộc yêu chuộng hòa bình trên thế giới cùng nhau đoàn kết đấu tranh chống lại các thế lực phản động, hiếu chiến âm mưu gây ra chiến tranh đe dọa nền hòa bình thế giới. Thế hệ trẻ nước ta hiện nay sinh ra trong hoàn cảnh đất nước không có chiến tranh, được hưởng một cuộc sống thanh bình, hạnh phúc, nên các em chưa hiểu hết được tác hại xấu của chiến tranh gây ra cho con người, sự tàn phá khủng khiếp đối với mọi sự sống trên trái đất. Nắm bắt được vấn đề này, chúng ta cần phải giáo dục các emtinh thần yêu hòa bình, chống chiến tranh để có thể nhận thức rõ về bản chất chiến tranh. Qua đó các em sẽ thấy được giá trị của cuộc sống hòa bình, không có chiến tranh. Việc giáo dục học sinh lòng yêu hòa bình chống chiến tranh nằm trong phạm trù giáo dục đạo đức, tư tưởng, tình cảm, hình thành nhân cách cho học sinh trong chiến lược giáo dục và đào tạo thế hệ trẻ của đất . Môn Lịch sử có ưu thế trong việc giáo dục tư tưởng, tình cảm, đạo đức cho học sinh. Bằng các sự kiện lịch sử chân thực, sinh động, lịch sử gợi dậy trong các em sự rung cảm mạnh mẽ về quá khứ, kích thích hành động và suy nghĩ của các em về trách nhiệm đối với đất nước. Lịch sử giúp các em nhận thức đúng quá khứ, rút ra những bài học cho hiện tại và tương lai. Lịch sử cũng góp phần giúp các em Giáo viên: Lê Thị Liễu - Trường THPT Hà Trung 1 nhận thức đúng quan điểm và đường lối của Đảng để các em có một niềm tin lí tưởng vững chắc vào con đường xây dựng đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn. Xuất phát từ lí do trên, tôi chọn đề tài “ Giáo dục tinh thần yêu hòa bình, chống chiến tranh cho học sinh qua dạy học phần lịch sử thế giới giai đoạn 1914 - 1945” ( lớp 11 - cơ bản) ở trường THPT. II. THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ 1.Thực trạng Ngày nay, nền Giáo dục nước ta đang đứng trước những khó khăn, thách thức. Chất lượng Giáo dục và Đào tạo là vấn đề được nhiều người quan tâm. Bộ môn Lịch sử ở trường phổ thông với nhiệm vụ cung cấp một khối lượng kiến thức tương đối phong phú về lịch sử thế giới và lịch sử dân tộc cần đặt ra yêu cầu cao mới thực hiện được nhiệm vụ đó, mặt khác do đặc trưng của bộ môn Lịch sử nó gây ra nhiều khó khăn cho quá trình nhận thức của các em. Vì đối tượng của lịch sử là quá khứ đã diễn ra, không thể tái hiện, không thể “ trực quan sinh động”, cũng không thể trực tiếp quan sát được. Lịch sử được phản ánh qua các nguồn sử liệu, vấn đề đặt ra là làm sao để các em nhận thức đượclịch sử một cách chính xác, chân thực như nó đã tồn tại. Chất lượng dạy học môn Lịch sử hiện nay đặt ra vấn đề cần suy nghĩ. Số lượng học sinh say mê yêu thích môn Lịch sử là rất ít. Có nhiều phụ huynh và học sinh coi môn Lịch sử là môn học “phụ”. Nhận thức của các em về lịch sử là sai lệch, các em không nhớ hoặc nhớ không chính xác thời gian, đặc điểm, tính chất của các sự kiện và hiện tượng lịch sử. Có nhiều nguyên nhân lí giải vì sao có sự giảm sút về chất lượng này. Xét một cách khách quan, người giáo viên THPT cần phải thấy trách nhiệm của mình trong vấn đề này. Lối dạy học theo kiểu đọc chép, độc thoại vẫn còn phổ biến. Giáo viên chưa tạo điều kiện để học sinh phát huy hết năng lực của mình. Hiện nay ở trường phổ thông việc giáo viên tìm tòi, đổi mới phương pháp dạy học Lịch sử là rất ít, thậm chí là không áp dụng. Do đó giờ học luôn khô khan, căng thẳng, không có sức cuốn hút đối với học sinh. Để tránh sự đơn điệu trong việc áp dụng các hình thức tổ chức dạy học lịch sử giáo viên cần chú ý đến việc giáo dục tinh thần yêu hòa bình, chống chiến tranh cho học sinh qua dạy học lịch sử thế giới giai đoạn 1914 Giáo viên: Lê Thị Liễu - Trường THPT Hà Trung 2 -1945 ( Lớp 11- cơ bản) giúp học sinh hứng thú học tập, yêu thích môn học. Phải làm sao để các sự kiện lịch sử, nhân vật lịch sử… được trình bày một cách sinh động, gợi cảm. Hiện nay việc dạy và học lịch sử còn nhiều bất cập, nhiều học sinh sau khi học xong vẫn không thể nhớ và hiểu biết đúng lịch sử.Các em thường có quan niệm sai lầm là học sử chỉ cần học thuộc lòng, ghi nhớ các sự kiện, không cần phải suy luận tư duy, hiểu biết sâu sắc về các sự kiện. Tuy nhiên, từ thực tế đã cho thấy rằng việc ghi nhớ các sự kiện lịch sử sẽ không bền vững nếu như không hiểu được các sự kiện vì sao lại diến ra.Nếu chỉ ghi nhớ các sự kiện lịch sử chưa phải là hoàn thành yêu cầu của việc học tập bộ môn.Biết để hiểu và có hiểu thì mới biết một cách sâu sắc và vững chắc. Tất cả các nước hiện nay, đặc biệt là các nước phát triển đều phải tiến hành đổi mới giáo dục, coi đổi mới giáo dục là một trong những chiến lược để phát triển đất nước của mình. Trong quá trình giao lưu và hội nhập quốc tế, vấn đề giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trở thành một yêu cầu cấp thiết. Môn Lịch sử không chỉ cho học sinh thấy được quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc, mà còn giáo dục lòng yêu nước, biết ơn tiền nhân, giáo dục hoài bão và ý chí xây dựng đất nước cho thể hệ trẻ. 2. Kết quả của thực trạng trên Để tìm hiểu thực trạng của vấn đề nghiên cứu, tôi đã tiến hành khảo sát chất lượng học sinh ở các lớp 11A, 11B, 11C, 11D của trường THPT Hà Trung năm học 2011- 2012 trước khi chưa tiến hành giáo dục tinh thần yêu hòa bình, chống chiến tranh cho học sinh phần lịch sử thế giới giai đoạn 1914-1945. Kết quả như sau: L ṕơ Si sỗ ́ Gioỉ Khá Trung binh̀ Yêú Keḿ SL % SL % SL % SL % SL % 11A 52 1 2 17 33 29 56 5 9 0 0 11B 50 2 4 18 36 25 50 4 8 1 2 11C 48 1 2 15 31 23 48 8 17 1 2 11D 45 0 0 13 29 26 58 6 13 0 0 Những số liệu trên cho thấy chất lượng học tập môn Lịch sử chưa đáp ứng được mục tiêu đề ra. Do vậy bản thân tôi nhận thấy việc giáo dục tinh thần yêu hoà bình, chống chiến tranh cho học sinh, để nâng cao hiệu quả trong dạy học Lịch sử thế Giáo viên: Lê Thị Liễu - Trường THPT Hà Trung 3 giới giai đoạn 1914-1945 để tạo sự say mê, hứng thú trong học tập của học sinh, giáo viên phải vận dụng việc giáo dục tinh thần yêu hòa bình, chống chiến tranh cho học sinh một cách linh hoạt, tránh sự đơn điệu, nhàm chán trong học tập bộ môn, nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh, tạo hứng thú cho các em trong học tập nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Lịch sử (Lớp 11- cơ bản) ở trường THPT. B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I. CƠ SỞ LÍ LUẬN 1. Bộ môn Lịch sử với việc giáo dục tinh thần yêu hòa bình, chống chiến tranh cho học sinh. 1.1. Thế nào là “Chiến tranh”, “Chiến tranh chính nghĩa”, “Chiến tranh phi nghĩa” Bàn về Chiến tranh, chủ nghĩa Mác- Lê Nin đã viết:“Chiến tranh không bao giờ xuất hiện như một cái gì riêng biệt, mà nó là một hiện tượng xã hội cụ thể”.Chodù chiến tranh mang một màu sắc chính trị nào đi chăng nữa thì nó vẫn là kẻ thù số một của con người, bởi nó luôn đe dọa sự sống của loài người. Các cuộc chiến tranh lớn nhất, ác liệt nhất, có sức hủy diệt và tàn phá sự sống của loài người nhất là hai cuộc chiến tranh thế giới I ( 1914-1918) và Chiến tranh thế giới II ( 1939- 1945). Nguyên nhân nổ ra mỗi cuộc chiến tranh là do mâu thuẫn chính trị không thể điều hòa được, buộc phải dùng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn giữa các phe phái trong cùng một nước hoặc giữa các quốc gia với nhau, giữa liên minh quốc gia này với liên minh quốc gia khác.Sự tiến hành bất kì cuộc chiến tranh nào cũng đều do đường lối chính trị của các nước tham chiến quyết định. Ví dụ như : Đức phát động cuộc Chiến tranh thế giới thứ II với âm mưu bá quyền, thống trị nô dịch các dân tộc khác trên thế giới. Chiến tranh là một hiện tượng xã hội , chính trị được thể hiện ở cuộc đấu tranh vũ trang giữa các nước hoặc giữa liên minh các nước. Mọi cuộc chiến tranh xét về bản chất xã hội đều là sự tiếp tục chính trị bằng bạo lực. Về mục đích chiến tranh có thể phân ra thành chiến tranh chính nghĩa và chiến tranh phi nghĩa. Giáo viên: Lê Thị Liễu - Trường THPT Hà Trung 4 “Chiến tranh chính nghĩa là cuộc chiến tranh của các dân tộc bị áp bức tiến hành để giải phóng dân tộc thoát khỏi sự thống trị của nước ngoài hoặc chiến tranh chống xâm lược bảo vệ nền độc lập tự do, tiến bộ xã hội”. Ví dụ1:Cuộc kháng chiếnchống Pháp và chống Mĩcủa nhân dân Việt Nam. Đây là cuộc chiến tranh chính nghĩa mang tính chất là cuộc cách mạng giải phóng dân tộc và bảo vệ nền độc lập của dân tộc. Cuộc kháng chiến thắng lợi đã giải phóng hoàn toàn đất nước ta khỏi ách xâm lược của thực dân Pháp và đế quốc Mĩ, đất nước ta giành được độc lập hoàn toàn. Thắng lợi của cách mạng Việt Nam đã cổ vũ, thúc đẩy phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới phát triển mạnh mẽ, làm suy yếu hoàn toàn chủ nghĩa đế quốc. Ví dụ 2: Cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của nhân dân Liên Xô chống phát xít Đức giải phóng loài người khỏi thảm họa diệt vong của chủ nghĩa phát xít, bảo vệ vững chắc nền độc lập của nhân dân Xô viết, làm thành trì, chỗ dựa vững chắc cho phong trào cách mạng thế giới, thúc đẩy sự phát triển của xã hội loài người. “ Chiến tranh phi nghĩa là chiến tranh do giai cấp bóc lột gây ra nhằm đàn áp cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân các dân tộc bị áp bức, hòng xâm chiếm đất đai, nô dịch các dân tộc khác”.Chiến tranh phi nghĩa còn là cuộc chiến tranh giữa các nước đế quốc với các nước đế quốc tiến hành nhằm phân chia quyền thống trị thế giới. Ví dụ: cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất ( 1914 - 1918). Đây là cuộc chiến tranh phi nghĩa, là cuộc chiến tranh giữa đế quốc với đế quốc nhằm phân chia thị trường thế giới. Mọi cuộc chiến tranh dù chính nghĩa hay phi nghĩa cũng đều gây ra đau thương tổn thất cho nhân loại. Chiến tranh nó hủy diệt tất cả: Nhà cửa, các công trình văn hóa, các nhà máy xí nghiệp, nó cướp đi sinh mạng của nhiều người dân vô tội. Chiến tranh đã trở thành hiện tượng diễn ra thường xuyên trong quá trình phát triển của xã hội loài người còn tồn tại những áp bức bất công, những mâu thuẫn cố hữu giữa các dân tộc như nạn phân biệt chủng tộc, chủ nghĩa khủng bố, chủ nghĩa li khai, chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, nhất là chủ nghĩa bá quyền của các đế quốc lớn, âm mưu áp đặt quyền thống trị nô dịch các dân tộc trên thế giới, bắt các dân tộc nhỏ hơn, yếu hơn phục tùng mình. Giáo viên: Lê Thị Liễu - Trường THPT Hà Trung 5 Như vậy để chấm dứt chiến tranh, để cho thế giới này không còn nghe thấy tiếng bom rơi, đạn nổ, mỗi người chúng ta hãy góp sức mình cùng với nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới đấu tranh chống lại mọi âm mưu gây ra chiến tranh của các thế lực phản động nhằm bảo vệ hòa bình và an ninh thế giới. Chúng ta cần phải đấu tranh không khoan nhượng bằng bất kì hình thức nào với các thế lực muốn gây ra chiến tranh, để dập tắt chiến tranh ngay khi nó chưa bùng phát. Để thực hiện được mục đích trên, điều qua trọng là chúng ta cần phải giáo dục cho thế hệ trẻ lòng yêu hòa bình, chống chiến tranh, để các em có một nhận thức đúng về chiến tranh, qua đó các em có ý thức đấu tranh bảo vệ hòa bình thế giới. Lòng yêu hòa bình, chống chiến tranh là một giá trị đạo đức cao cả, nó được thể hiện bằng tình yêu quê hương đất nước, tình yêu thương đồng loại, từ đó ra sức đấu tranh chống lại mọi hành động gây chiến tranh, hủy diệt sự sống loài người của các thế lực phản động, để loài người được sống trong hòa bình. Hòa bình đó là sự thân ái, bao dung, rộng lượng, cùng sống hữu nghị với nhau, cùng giúp đỡ nhau phát triển trên cơ sở tôn trọng quyền tự do của mỗi cá nhân hay quyền tự quyết của mỗi dân tộc. 1.2.Vai trò, ý nghĩa của việc giáo dục tinh thần yêu hòa bình, chống chiến tranh cho học sinh trong dạy học Lịch sử lớp 11 - Cơ bản ở trường THPT. Thế kỉ XX là thế kỉ diễn ra nhiều cuộc chiến tranh nhất trong lịch sử nhân loại. Có khoảng hơn 200 cuộc chiến tranh lớn nhỏ xảy ra trong thế kỉ này. Mở đầu bằng cuộc chiến tranh Anh - Bô ơ ( 1902) và kết thúc bằng cuộc chiến tranh chống Nam Tư do Mĩ và NATO phát động năm 1988. Ở thời kì này, cuộc sống hòa bình của nhân loại luôn bị đe dọa bởi chiến tranh. Phong trào chống chiến tranh, bảo vệ hòa bình, đấu tranh cho một thế giới “ Không có chiến tranh” của nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới luôn diễn ra sôi nổi, gay go, quyết liệt suốt thế kỉ XX. Mặc dù đã bước sang thế kỉ XXI, thế kỉ mà các dân tộc trên thế giới không phân biệt màu da sắc tộc, xích lại gần nhau, cùng sống chung một mái nhà thế giới, cùng giúp đỡ nhau phát triển nhưng trên thế giới không ngớt chiến tranh. Hàng ngày, hàng giờ trên thế giới vẫn còn tiến bom rơi, đạn nổ, vẫn còn những con người phải chết oan uổng. Nhân dân ở một số nước trên thế giới vẫn phải chịu nhiều đau thương mất mát, chưa được hưởng một phút bình yên, đó là cuộc chiến tranh ở Trung Đông giữa Ixrael và Palesxtin, cuộc nội chiến ở Ănggôla, cộng hòa dân chủ Giáo viên: Lê Thị Liễu - Trường THPT Hà Trung 6 Cônggô… Thế hệ trẻ ngày nay sinh ra không phải chịu ảnh hưởng của chiến tranh, được sống trong cảnh đất nước thanh bình, các em chưa hiểu được thế nào là chiến tranh ? Chiến tranh gây ra hậu quả gì cho con người? Và để có được độc lập, tự do như ngày hôm nay thế hệ cha anh chúng ta đã phải tốn biết bao nhiêu xương máu? Chính vì thế, một bộ phận thanh thiếu niên ngày nay không chịu học tập, rèn luyện tu dưỡng đạo đức, chưa thấy trách nhiệm của mình đối với đất nước. Giáo dục lòng yêu hòa bình, chống chiến tranh cho học sinh sẽ giúp các em nhận thức rõ khái niệm về chiến tranh. Sau khi nhận thức rõ khái niệm về chiến tranh, các em sẽ hiểu được rằng chiến tranh không đem lại điều gì tốt đẹp cho con người mà nó đem lại sự đau khổ, tụt hậu và đói nghèo. Chiến tranh chỉ đưa lại cho loài người sự tàn phá và hủy diệt ghê gớm. Mỗi một cuộc chiến tranh nổ ra loài người phải chịu hi sinh, tổn thất to lớn về người và của. Việt Nam đã trải qua hai cuộc chiến tranh ác liệt chống Pháp, chống Mĩ kéo dài 30 năm, các em cần phải hiểu được để có sự bình yên, hạnh phúc, để có được độc lập, tự do như ngày nay, thế hệ cha anh chúng ta đã phải chịu sự hi sinh to lớn, tổn thất về người và cuả. Nhận thức được những tác hại của chiến tranh gây ra cho loài người, các em sẽ có ý thức đấu tranh để bảo vệ hòa bình trên thế giới, giữ gìn cho trái đất này mãi mãi xanh tươi, các dân tộc trên toàn thế giới cùng sống gắn bó hữu nghị với nhau, cùng giúp đỡ nhau phát triển vì sự phồn vinh hạnh phúc của nhân loại. Giáo dục lòng yêu hòa bình, chống chiến tranh cho học sinh có ý nghĩa khơi dậy trong các em lòng yêu hòa bình, phản đối chiến tranh. Qua học tập các trang sử vẻ vang của dân tộc, tự hào trước truyền thống hào hùng của dân tộc các em sẽ cảm thấy trách nhiệm của mình đối với quê hương, đất nước. Từ đó các em sẽ có ý chí phấn đấu trong học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức để sau này trở thành công dân tốt phục vụ quê hương đất nước, quyết tâm đưa đất nước đi lên sánh vai với các cường quốc trên thế giới. Yêu nước, yêu quê hương, các em thấy mình phải có trách nhiệm bảo vệ vững chắc nền độc lập của đất nước, bảo vệ cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc của nhân dân, chống lại mọi âm mưu phá hoại gây chia rẽ dân tộc của các thế lực thù địch. Giáo dục học sinh lòng yêu hòa bình, chống chiến tranh làm thức tỉnh ở các em tình yêu đồng loại, yêu thiên nhiên, quý trọng thành quả lao động của con người. Các em sẽ cảm thấy trách nhiệm, ý thức giữ gìn bảo vệ những thành quả do thiên Giáo viên: Lê Thị Liễu - Trường THPT Hà Trung 7 nhiên và con người sáng tạo ra, bảo vệ sự sống của loài người trên trái đất, tránh sự hủy diệt của chiến tranh. Giáo dục lòng yêu hòa bình, chống chiến tranh cho học sinh còn góp phần hình thành nhân cách sống cho các em, một nhân cách bao dung, độ lượng, biết thông cảm chia sẻ với những người dân vô tội trước những đau thương mất mát của họ do chiến tranh gây ra, biết căm thù, lên án những tội ác dã man, hủy diệt sự sống con người của các thế lực phản động hiếu chiến, thủ phạm gây ra các cuộc chiến tranh đẫm máu, chà đạp con người. Có những phẩm chất cao quý mà các em sẽ có ý thức đấu tranh cho lẽ phải và công bằng xã hội. Tóm lại, trong tình hình thế giới hiện nay, việc giáo dục tinh thần yêu hòa bình, chống chiến tranh có ý nghĩa thực tiễn lớn lao. Nó góp phần vào việc giáo dục tư tưởng, tình cảm đạo đức, hình thành nhân cách cho các em. Mặt khác , nó làm thức tỉnh các em ý thức, trách nhiệm đóng góp sức mình vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giúp các em ý thức được vấn đề chống chiến tranh, bảo vệ hòa bình thế giới. Mọi người cần phải có trách nhiệm đấu tranh chống chiến tranh, bảo vệ hòa bình thế giới. II. CƠ SỞ THỰC TIỄN 1.Thực tiễn công tác giáo dục học sinh qua dạy học môn Lịch sử ở trường THPT Bộ môn Lịch sử có ưu thế đối với việc giáo dục và đào tạo thế hệ trẻ.Lịch sử kết hợp với các môn khoa học khác giáo dục tư tưởng, tình cảm đạo đức cho các em. Trong đó lịch sử là những bài học về quá khứ, các em hiểu về quá khứ mới có thể biết được hiện tại và tương lai, mới có thể rèn luyện tu dưỡng đạo đức. Nhà chính trị Rôma cổ Xi-rê-rông đã nói: “ Lịch sử là thầy dạy của cuộc sống”. Trong những năm gần đây, môn Lịch sử không được coi trọng nữa, coi đó là môn “phụ” trong chương trình giáo dục phổ thông. Nguyên nhân dẫn tới thực trạng này là do đâu? Thứ nhất: Các môn khoa học tự nhiên ngày càng được chú trọng trong chương trình giảng dạy ở trường phổ thông, các môn khoa học xã hội ngày càng bị coi nhẹ. Bởi vì như chúng ta biết mọi phát minh khoa học đều bắt nguồn từ các môn khoa học cơ bản: Toán, Lí, Hóa, Sinh. Để nắm bắt được các phát minh khoa học thì con người cần phải hiểu biết các môn khoa học cơ bản. Các môn khoa học xã hội nếu không biết cũng không sao. Giáo viên: Lê Thị Liễu - Trường THPT Hà Trung 8 Thư hai: Đất nước ta vừa trải qua hai cuộc chiến tranh ác liệt chống Pháp và chống Mĩ kéo dài. Chiến tranh tàn phá của cải, cơ sở vật chất bị tàn phá nghiêm trọng, nhất là cơ sở công nghiệp. Chúng ta bước ra khỏi chiến tranh với tư thế là người chiến thắng. Trong chiến tranh do phải dốc hết sức người, sức của chi viện cho tiền tuyến miền Nam đặc biệt là đội ngũ cán bộ khoa học kĩ thuật, nên khi bước ra khỏi chiến tranh, bắt tay vào công cuộc xây dựng lại đất nước, chúng ta thiếu hẳn một đội ngũ cán bộ khoa học kĩ thuật và công nhân lành nghề , do công cuộc tái thiết nước nhà. Đây là nhân tố chính, là động lực chính để thúc đẩy sự phát triển kinh tế đất nước. Thứ ba:Nhiều giáo viên không chịu đầu tư bài giảng trước khi lên lớp, chưa tâm huyết với nghề . Phương pháp giảng dạy chưa có sự đổi mới, nên chất lượng bài học và giờ học giảm sút, không thu hút được học sinh, dẫn đến giờ học khô khan, nhàm chán. Thứ tư: Điều kiện cơ sở vật chất còn thiếu cho việc dạy học bộ môn lịch sử đặc biệt là đồ dùng trực quan, phòng học bộ môn. Việc dạy học lịch sử còn phổ biến theo kiểu “Thầy đọc - trò ghi”, nhồi nhét kiến thức, không cô đọng lại kiến thức cơ bản cho học sinh, cho học sinh ghi nhiều sự kiện lan man khó nhớ. Việc giảng dạy của một số giáo viên còn y nguyên như sách giáo khoa, không thoát li được sách giáo khoa, gây ra tình trạng chây lười trong học sinh, làm cho các em không chú ý nghe giảng, ỉ lại sách giáo khoa, các em cảm thấy chỉ cần đọc sách giáo khoa là đủ. Tất cả những sự việc trên đã làm cho chất lượng giáo dục lịch sử của các em ở trường trung học phổ thông giảm sút trầm trọng.Chức năng giáo dục bộ môn lịch sử bị xáo mòn đáng kể. Việc giáo dục học sinh tinh thần yêu hòa bình, chống chiến tranh qua dạy học môn lịch sử ở trường THPT không được quan tâm lắm. Cần xóa bỏ quan niệm môn chính, môn phụ còn tồn tại ở trường phổ thông. Cần phải đưa bộ môn lịch sử trở lại đúng vị trí xứng đáng của nó.Có như thế thì việc giáo dục tư tưởng, đạo đức cho học sinh phổ thông mới được hoàn thành. 2. Những biểu hiện cụ thể của tinh thần yêu hòa bình, chống chiến tranh. Thứ nhất: Lòng yêu nước, yêu quê hương, tự hào về những truyền thống vẻ vang của dân tộc. Từ tình yêu nước các thế hệ luôn có ý thức học tập, rèn luyện, tu Giáo viên: Lê Thị Liễu - Trường THPT Hà Trung 9 [...]... tập và giảng dạy Lịch sử thế giới giai đoạn 1914 - 1945 của học sinh ở các lớp đã giúp tôi nhận thấy rõ tác dụng của việc giáo dục tinh thần yêu hòa bình, chống chiến tranh để nâng cao hiệu qua trong dạy học Lịch sử của học sinh lớp 1 1- cơ bản THPT Sở dĩ kết qua học tập ở lớp 11G, 11H cao hơn hẳn lớp 11 , 11E vì trong qua trình học tập các em... sử thế giới (1 91 4- 1945) lớp 1 1- THPT Để thực hiện tốt việc giáo dục tinh thần yêu hòa bình, chống chiến tranh cho học sinh trong dạy học phần lịch sử thế giới 191 4- 1945 ( Lớp 1 1- Cơ bản), theo tôi người giáo viên cần phải có sự đổi mới ở chính mình, cụ thể là đổi mới khâu soạn bài, thiết kế bài giảng, sưu tầm tài liệu, đổi mới phương pháp giảng dạy. .. học 201 2- 2013 tôi nhận thấy việc giáo dục tinh thần yêu hòa bình, chống chiến tranh cho học sinh qua dạy học lịch sử thế giới giai đoạn 1914 - 194 5( lớp 11 cơ bản- THPT) là một việc làm cần thiết Là một đất nước trải qua nhiều cuộc chiến tranh ác liệt, chiến tranh mới lùi xa gần 1/4 thế kỉ, những dư âm của cuộc chiến tranh ác liệt vẫn còn tồn động... lịch sử cần chú ý khai thác trong khóa trình lịch sử thế giới (1 91 4- 1945) để giáo dục tinh thần yêu hòa bình, chống chiến tranh: Thứ 1: Sự kiện 28/6 /1914 Hoàng thân thừa kế ngôi vua Áo-Hung bị một phần tử khủng bố ở Xecbi.Sự kiện này đã trở thành cái cơ cho Đức-Áo-Hung phát động cuộc chiến tranh thế giới, nhằm phân chia thị trường thế giới. Áo-Hung... giảng dạy sao cho thích hợp với từng bài, giúp học sinh hiểu được nội dung bài học, gây hứng thú trong học tập Khóa trình lịch sử thế giới giai đoạn 191 4- 1945 nằm trong sách giáo khoa lịch sử lớp 1 1( cơ bản ) trường THPT Các em bắt đầu làm quen và tìm hiểu về lịch sử thế giới giai đoạn 191 4- 1945 Mức độ lĩnh hội kiến thức của học sinh là: Các em... Trường THPT Hà Trung 19 Kết qua trên đã chứng tỏ việc giáo dục tinh thần yêu hòa bình, chống chiến tranh cho học sinh qua dạy học lịch sử thế giới giai đoạn 191 4- 1945 là rất cần thiết, không thể thiếu, làm cho giờ học nhẹ nhàng, bớt căng thẳng mang lại hiệu qua cao 2 Kiến nghị, đề xuất: - Trong các nhà trường THPT đã được cấp rất nhiều các thiết bị dạy. .. trận Tóm lại việc đưa ra những biện pháp giáo dục hiệu qua trong dạy học lịch sử thế giới ( 1914 - 1945 ) giúp học sinh nhận thức rõ bản chất của chiến tranh, chiến tranh gây ra tội ác cho con người, giá trị cuộc sống hòa bình không có chiến tranh Qua đó khơi dậy trong các em tinh thần yêu hòa bình, chống chiến tranh, các em sẽ cảm thấy mình có trách... các sự kiện mà còn biết khái qua t các sự kiện, rút ra kết luận, nêu quy luật và bài học lịch sử Từ năm 191 4- 1945 chiếm một vị trí quan trọng , bởi vì giai đoạn này diễn ra hai cuộc chiến tranh lớn nhất trong lịch sử nhân loại: Chiến tranh thế giới I (1 9141 918), Chiến tranh thế giới II ( 193 9-1 945 ) Cuộc chiến tranh thế giới I cùng với sự thắng lợi... dân Việt Nam Việc giáo dục tinh thần yêu hòa bình, chống chiến tranh đòi hỏi người giáo viên phải đưa ra những phương pháp giáo dục cụ thể, thích hợp để giáo dục học sinh trong học tập bộ môn lịch sử ở trường THPT Qua thực tế Giáo viên: Lê Thị Liễu - Trường THPT Hà Trung 18 áp dụng đề tài này, tôi nhận thấy kết qua học tập của học sinh được nâng lên... trực quan, không sử dụng tranh ảnh và tài liệu tham khảo trong dạy học lịch sử .Giáo viên không giáo dục cho học sinh tinh thần yêu hòa bình, chống chiến tranh. Kết qua thu được như sau: Lơp ́ Sĩsố 11G 11H 46 42 Gioi ̉ SL % 5 11 3 7 Khá SL % 24 52 21 50 Trung binh ̀ Yêu ́ SL % SL % 15 33 2 4 14 33 4 10 Kem ́ SL % 0 0 0 0 Kết qua trên cùng với sự chuyển biến trong học . tài “ Giáo dục tinh thần yêu hòa bình, chống chiến tranh cho học sinh qua dạy học phần lịch sử thế giới giai đoạn 1914 - 1945 ( lớp 11 - cơ bản) ở trường THPT. II. THỰC. lịch sử thế giới (1 91 4- 1945) lớp 1 1- THPT Để thực hiện tốt việc giáo dục tinh thần yêu hòa bình, chống chiến tranh cho học sinh trong dạy học phần lịch sử thế giới 191 4- 1945. năm học 201 2- 2013 tôi nhận thấy việc giáo dục tinh thần yêu hòa bình, chống chiến tranh cho học sinh qua dạy học lịch sử thế giới giai đoạn 1914 - 194 5( lớp 11 cơ bản- THPT)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo dục tinh thần yêu hòa bình, chống chiến tranh cho học sinh qua dạy học phần lịch sử thế giới giai đoạn 1914 - 1945 ( lớp 11 - cơ bản) ở trường THPT, Giáo dục tinh thần yêu hòa bình, chống chiến tranh cho học sinh qua dạy học phần lịch sử thế giới giai đoạn 1914 - 1945 ( lớp 11 - cơ bản) ở trường THPT,

Từ khóa liên quan