0

SKKN Rèn kỹ năng làm tính cộng trừ cho học sinh lớp 1

21 6,615 55

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2015, 19:15

SKCTKT: Rốn k nng lm tớnh cng tr cho hc sinh lp 1 A. phần mở đầu I. Lí do chọn đề tài: Đất nớc ta đang bớc đi trên con đờng đổi mới về khoa học công nghệ, để tiến kịp với các nớc phát triển trên thế giới, để vững vàng hội nhập kinh tế quốc tế, Đảng - Nhà nớc và nhân dân ta hết sức coi trọng vai trò của Giáo dục- đào tạo. Giáo dục - Đào tạo đợc coi là quốc sách hàng đầu. Nghi quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X tiếp tục khẳng định quan điểm của Đảng ta: Phát triển giáo dục - đào tạo là một trong những động lực thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nớc, là điều kiện để phát huy nguồn lực con ngời, là yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng trởng kinh tế nhanh và bền vững. Trong hệ thống giáo dục quốc dân, bậc Tiểu học là bậc học có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự vận động và phát triển, là bậc học nền tảng, đặt cơ sở ban đầu cho việc hình thành và phát triển toàn diện nhân cách của con ngời. Là nền móng vững chắc cho giáo dục phổ thông và toàn bộ hệ thống giáo dục quốc dân với mục tiêu cơ bản là: Nhằm giáo dục học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về tình cảm, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ và các kĩ năng cơ bản để học sinh tiếp tục học các bậc học trên hoặc đi vào cuộc sống lao động. Mục tiêu đó đợc thông qua việc dạy các môn học và thực hiện các hoạt động có định hớng theo yêu cầu giáo dục. Trong các môn học ở tiểu học, cùng với môn Tiếng Việt, môn Toán có một vị trí rất quan trọng. Bỡi vì môn toán đợc xem nh là môn học công cụ để học các môn khác, để tiếp tục nhận thức thế giới xung quanh và để hoạt động có hiệu quả trong thực tiễn. Nó giúp học sinh phát triển t duy logíc bồi dỡng và phát triển những thao tác trí tuệ cần thiết để nhận thức thế giới hiện thực nh: Trừu tợng hoá, khái quat hoá, phân tích và tổng hợp, so sánh, dự đoán, chứng minh và bác bỏ, Nó rèn luyện phơng pháp suy nghĩ, phơng pháp luận, phơng pháp giải quyết vấn đề có căn cứ khoa học. Nó giúp học sinh phát triển trí thông minh, t duy độc lập, linh hoạt, sáng tạo, Mục tiêu của môn toán ở tiểu học là hình thành những biểu tợng toán học ban đầu và rèn luyện kĩ năng tính toán cho học sinh, tạo cơ sở phát triển t duy và phơng pháp toán học cho học sinh sau này. Mặt khác, toán học còn có tính thực tiễn: Các kiến thức toán học đều bắt nguồn từ cuộc sống. Mỗi mô hình toán học là khái quát từ các tình huống trong cuộc sống. Dạy học toán ở tiểu học là hoàn thiện những gì vốn có trong học sinh, cho học sinh làm và ghi lại Ngời thực hiên: Lê Đức Huấn - Trờng tiểu học số 1 Sen Thuỷ 1 SKCTKT: Rốn k nng lm tớnh cng tr cho hc sinh lp 1 một cách chính thức các kiến thức toán học bằng ngôn ngữ và các kí hiệu toán học. Mỗi tiết học là dịp để học sinh hình thành những kiến thức và kĩ năng mới, vận dụng việc học toán một cách sáng tạo nhất, thông minh nhất vào cuộc sống sau này. Chínhvì vậy, ngời giáo viên cần biết phát huy tính tích cực, trí thông minh của học sinh thông qua giờ học toán. Đối với học sinh lớp 1, tâm lí lứa tuổi các em còn rất hồn nhiên và trong sáng. Các em rất bỡ ngỡ khi bớc vào môi trờng tiểu học, mọi cái đều mới lạ. Việc tiếp thu kiến thức bài học bắt đầu từ đây. Nhng các em củng phải học rất nhiều môn, nắm rất nhiếu kiến thức. Đặc biệt đối với môn toán, kể từ năm học 2002- 2003 chơng trình sách giáo khoa mới lớp1 đợc triển khai đại trà trong toàn quốc với khối lợng kiến thức nhiều hơn, nặng hơn so với chơng trình cải cách giáo dục trớc đây. Điều này đợc thể hiện rõ nhất là phần: Học các số đến 100 (trớc đây chỉ đến 10). Đối với phép cộng và phép trừ cũng học cộng, trừ (không nhớ) trong phạm vi 100, còn trớc đây chỉ cộng trừ trong phạm vi 10. Trớc yêu cầu đó thì đối với giáo viên dạy lớp 1cần phải làm gì, dạy nh thế nào để học sinh có chất lợng. Trớc bài toán khá nan giải này, những yêu cầu bức thiết này đã làm cho tôi trăn trở, suy nghĩ, tìm tòi và vận dụng vào thực tế dạy học trên lớp nhằm có bện pháp giúp việc dạy học sinh làm tính cộng, trừ (không nhớ) trong phạm vi 100 cho học sinh lớp1. Chính vì những lí do trên mà tôi đã nghiên cứu đề tài: Rèn kỹ năng làm tính cộng trừ cho học sinh lớp 1. II. Mục đích nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu nhằm góp phần nâng cao chất lợng giảng dạy và bổ sung vốn kinh nghiệm, vốn hiểu biết cho bản thân. Từ đó giúp cho học sinh lớp1 thực hiện làm tính cộng trừ nhanh hơn, chính xác hơn, đạt hệu quă học tập tốt hơn. III. Nhiệm vụ nghiên cứu: 1. Tìm hiểu nội dung và phơng pháp dạy phép cộng trừ ở toán lớp1. 2. Tìm hiểu vai trò, ý nghĩa của việc thực hiện phép cộng, phép trừ trong quá trình học môn toán ở tiểu học. 3. Tìm hiểu thực trạng việc dạy và học phép cộng, trừ của giáo viện và học sinh lớp1. 4. Những kinh nghiệm từ dạy học và biện pháp khắc phục khi dạy phép tính cộng, trừ cho học sinh lớp1. IV. Phạm vi và đối t ợng nghiên cứu: Ngời thực hiên: Lê Đức Huấn - Trờng tiểu học số 1 Sen Thuỷ 2 SKCTKT: Rốn k nng lm tớnh cng tr cho hc sinh lp 1 - Đề tài tập trung nghiên cứu việc dạy học kỹ năng làm tính cộng, trừ cho học sinh lớp1. - Đối tợng nghiên cứu là giáo viên và học sinh lớp1 tròng Tiểu học số1 Sen Thuỷ. V. Ph ơng pháp nghiên cứu: 1. Phơng pháp nghiên cứu lí luận: - Đọc tài liệu về lí luận dạy học môn toán, SGK Toán lớp1, SGV Toán lớp1, tập san, sách báo. 2. Phơng pháp điều tra, quan sát: - Thông qua dự giờ, trao đổi phỏng vấn học sinh và giáo viên 3. Phơng pháp thực nghiệm: Dạy thực nghiệm toán lớp1 để kiểm chứng tính khả thi và những đề xuất nhằm nâng cao tính hiệu quả trong việc rèn kỹ năng làm tính cộng, trừ cho học sinh lớp1. B. Phần nội dung Chơng I: Cơ sở lí luận và thực tiển của đề tài nghiên cứu. 1. Mục tiêu môn toán ở tiểu học. Dạy học toán ở tiểu học là sự giáo dục toán học mang lại những tri thức toán học sơ đẳng cần thiết cho cuộc sống và phát triển phù hợp với lứa tuổi tiểu học, đồng thời là một giai đoạn cơ bản, một sự chuẩn bị quan trọng cho thực hiện quá trình giáo dục toán học tiếp theo ở phổ thông. ở bậc tiểu học cần kết hợp một cách hợp lí, vừa sức học sinh làm, cho học sinh lĩnh hội đợc một hệ thông kiến thức đơn giản, có thể vận dụng đợc về mặt thực tiễn với từng bớc bồi dỡng và rèn luyuện các thao tác t duy phát triển khả năng suy luận lô gic, óc sáng tạo cho học sinh Dạy học toán ở bậc tiểu học nhằm giúp học sinh: - Có những tri thức cơ sở ban đầu về số học, các số tự nhiên, các số thập phân, các đại lợng cơ bản và một số yếu tố hình học đơn giản. - Hình thành kĩ năng thực hành tính, đo lờng và giải toán có nhiều ứng dụng thiết thực trong đời sống. - Bớc đầu hình thành và phát triển năng lực trừu tợng hoá, khái quát hoá, kích thích trí tởng tợng, gây hứng thú học toán, phát triển hợp lí khả năng suy Ngời thực hiên: Lê Đức Huấn - Trờng tiểu học số 1 Sen Thuỷ 3 SKCTKT: Rốn k nng lm tớnh cng tr cho hc sinh lp 1 luận và biết diễn đạt đúng (bằng lời) các suy luận đơn giản, góp phần rèn luyện phơng pháp học tập và làm việc có khoa học cho học sinh. - Dạy học toán ở tiểu học còn góp phần hình thành và rèn luyện các phẩm chất, các đức tính cần cù, nhẫn nại, ý thức vợt khó Vì lí do đó, môn toán là thành phần không thể thiếu đợc trong các môn văn hoá phổ thông. Cùng với tri thức trong nhà trờng, môn toán còn cung cấp cho học sinh những kiến thức, kỹ năng toán học nh: kỹ năng tính toán, kỹ năng vẽ hình, kỹ năng đọc và vẽ biểu đồ, kỹ năng dùng những công cụ toán học, Những kỹ năng đó cần thiết cho ngời lao động trong thời đại mới. 2. Mục tiêu dạy học môn toán lớp 1. Bớc đầu có một số kiến thức cơ bản, đơn giản về phép đếm, về các số tự nhiên trong phạm vi trong 100 về cộng, trừ không nhớ trong phạm vi 100, về độ dài và đo độ dài trong phạm vi 20 cm, về tuần lễ và ngày trong tuần, về một số hình hình học (điểm, đoạn thẳng, hình tam gác, hình vuông, hình tròn, về giải toán có lời văn,) Hình thành và rèn luyện các kỹ năng thực hành: Đọc, viết, đếm, so sánh các số trong phạm vi 100, cộng và trừ (không nhớ) trong phạm vi 100, nhận biết hình vuông, hình tam giác, hình tròn, giải một số dạng toán đơn giản, tập dợt so sánh, phân tích tổng hợp trừu tợng hoá, khái quát hoá trong phạm vị toán lớp 1 có nhiều quan hệ với đời sống thực tế của học sinh. Giúp học sinh chăm chỉ tự tin, cẩn thận, ham hiểu biết và hứng thú trong học toán. 3. Mục tiêu dạy làm tính cộng, trừ cho học sinh lớp 1. Dạy phép cộng và phép trừ ở lớp 1 nhằm giúp học sinh: - Bớc đầu có một số kiến thức cơ bản, đơn giản, thiết thực về phép cộng và phép trừ nh tên phép tính, dấu phép tính, viết và đọc phép tính, thuộc bảng tính, biết ý nghĩa ban đầu của phép cộng và phép trừ. - Kỹ năng làm tính cộng, trừ thuộc kỹ năng quan trọng nhất trong số các kỹ năng cơ bản, cần thiết cho mọi ngời lao động. Vì vậy việc dạy học các phép tính bắt đầu từ phép cộng và phép trừ đợc triển khai ngay từ lớp1và trở thành một trong những kiến thức trọng tâm của môn toán lớp 1. Thời lợng dạy học phần phép cộng và phép trừ chiếm 50% tổng thời lợng dạy học môn toán lớp 1. 4. Phơng pháp dạy phép cộng phép trừ Toán 1. Ngời thực hiên: Lê Đức Huấn - Trờng tiểu học số 1 Sen Thuỷ 4 SKCTKT: Rốn k nng lm tớnh cng tr cho hc sinh lp 1 Khi dạy phép cộng, phép trừ Toán1có thể kết hợp các phơng pháp sau: + Phơng pháp trực quan: Phơng pháp này rất cần thiết bỡi vì nhận thức của trẻ 6 tuổi còn mang tính cụ thể gắn liền với hình ảnhvà hiện tợng cụ thể. Trong khi đó kiến thức môn toán có tính chất trừu tợng và khái quát cao. PP trực quan giúp học sinh có chỗ dựa trong hoạt động t duy bổ sung vốn hiểu biết để có thể nắm nắm đợc các kiến thức trừu tợng và phát triển năng lực t duy nói chung. Nhng khi sử dụng đồ dùng trực quan chúng ta không nên lạm dụng nhiều, dễ gây nhàm chán cho học sinh. + Phơng pháp thực hành luyện tập: Phơng pháp này đợc sử dụng trong các tiết bài mới và tiết luyện tập. PP này có vai trò tốt trong dạy học. Bỡi vì do cấu trúc dạng toán và do đặc điểm nhận thức của học sinh lớp1 theo kiểu chóng nhớ mau quên nên hoạt động thực hành luyện tập chiếm 70% tổng số quỹ thời gian. PP này đợc sử dụng phổ biến trong qúa trình dạy học toán ở Tiểu học. + Phơng pháp gợi mở: Là PP mà giáo viên không trực tiếp đa ra những kiến thức hoàn chỉnh mà sử dụng hệ thống câu hỏi giúp học sinh lầnlợt trả lời từng bớc tiến dần tới kết luận cần thiết, từ đó giúp học sinh nắm đợc kiến thức. PP này sử dụng cả tong tiết bài mới và tiết luyện tập. Dùng PP này phù hợp với PP học hiện nay, nó giúp cho học sinh tính tích cực, chủ động, độc lập trong trong học tập, góp phần làm cho không khí học tập sôi nổi và cuốn hút đợc học sinh, tạo điều kiện cho học sinh tập diễn đạt. Do đó kết quả học tập thêm vững chắc. Khi sử dụng PP này giáo viên cần xây dựng hệ thống câu hỏi gợi mở sao cho phù hợp với mọi đối tợng trong lớp. Câu hỏi phải có nội dung xá định phù hợp với mục đích yêu cầu của bài học. Không mập mờ hoặc hiểu theo nhiều cách. Cùng một nội dung nhng giáo viên cần đặt ra câu hỏi dới nhiều hình thức khác nhau. Tóm lại: Các PP dạy học trên nhằm giúp học sinh phát huy tính tích cực, đảm bảo tiết học nhrj nhàng hơn, tự nhiên hơn, chất lợng hơn. Giáo viên là ngời tổ chức, hớng dẫnh hoạt động học của học sinh, giúp học sinh huyđộng vốn hiểu biết và kinh nghiệm của bản thân để tự chiếm lĩnh tri thức mới, vận dụng các tri thức mới dó vào trong thực hành. PP mới yêu cầu giáo viên nói ít, giảng ít, làm mẫu ít nhng sẽ thờng xuyên làm việc với cá nhân học sinh hoặc nhóm học sinh, giáoviên tổ chức hoạt động học tập phù hợp theo đối tợng học sinh giỏi - khá - TB - yếu. Mọi học sih đều Ngời thực hiên: Lê Đức Huấn - Trờng tiểu học số 1 Sen Thuỷ 5 SKCTKT: Rốn k nng lm tớnh cng tr cho hc sinh lp 1 phải hoạt động, phải độc lập suy nghĩ và làm việc, mọi học sinh đều có cơ hội để bộc lộ khả năng của mình, để trao đỏi, xử lí thông tin và lựa chon giải pháp cho mình. 6. Thực trạng của vấn đề nghiên cứu: a. Đối với giáo viên: * Giáo viên đã chuẩn bị bài chu đáo: Bất cứ một giáoviên nào cũng đã chuẩn bj bài dạy chu đáo, đầy đủ mọi điều kiện tốt nhất trớc khi dạy bài đó. Bao gồm: - Giáo viên đọc kĩ nội dung bài học - Xác định mục tiêu của bài học cần cung cấp cho học sinh những gì ? - Lựa chọn PP dạy học. - áp dụng hình thức học tập nào ? - Sử dụng những đồ dùng trực quan gì? - Đa ra công việc để giao cho từng nhóm đối tợng học sinh. - Ước lợng kết quả học sinh nắm đợc. Ví dụ: Khi dạy bài: Phép cộng trong phạm vi 8 Giáo viên cần phải chuẩn bị tốt: - Đọc kĩ nội dung của bài trớc. - Xác định đợc mục tiêu bài học là: Sau bài học học sinh biết đợc các phép cộng trong phạm vi 8, áp dụng bảng cộng trong phạm vi 8 để làm tốt các bài tập. - Phơng pháp dạy học: PP trực quan, PP gợi mở, PP luyện tập thực hành. - áp dụng hình thức dạy học: Cá nhân, nhóm, cả lớp. - Đồ dùng trực quan: + Bộ đồ dùng dạy học toán, phiếu học tập , SGK Toán1, VBT toán, phấn, tranh ảnh minh hoạ bài tập 4. + Máy chiếu đa năng (nếu có). - Giao bài phù hợp cho từng đối tợng học sinh là: +Học sinh khá giỏi: Thuộc bảng công trong phạm vi 8, làm tốt bài tập 1,2,3,4. + Học sinh trung bình: Nắm đợc bảng cộng trong phạm vi 8 qua hình thức que tính (trực quan). Làm đợc bài tập 1, 2, 3 (cột 1), bài 4 (viết đợc 1 phép tính). - Ước lợng hiệu quả giờ dạy. * Dạy theo đối tợng học sinh trong mỗi tiết học: Trong mỗi lớp học đều có nhiều đơi tợng học sinh. Ngay từ bắt đầu năm học mới, giáo viên phải phân loại đợc các nhóm đối tợng học sinh: Ngời thực hiên: Lê Đức Huấn - Trờng tiểu học số 1 Sen Thuỷ 6 SKCTKT: Rốn k nng lm tớnh cng tr cho hc sinh lp 1 - Nhóm học sinh giỏi. - Nhóm học sinh khá. - Nhóm học sinh trung bình. - Nhóm học sinh yếu. Từ đó, trong mỗi tiết học giáo viên có nội dung và biện pháp dạy riêng từng nhóm đối tợng học sinh. + đối với nhóm học sinh giỏi: HS phải nắm chắc kến thức ngay tại lớp. GV có thêm câu hỏi nâng cao, bài tập nâng cao cho các em. + Đối với nhóm học sinh khá: yêu cầu các em phải nắm kiến thức ngay tại lớp, vận dụng kiến thức làm tốt lợng bài tập trong bài. + Đối với nhóm học sinhTB: yêu cầu các em nắm kiến thức và làm đợc 2/3 l- ợng bài tập trong bài. + Đối với nhóm học sinh yếu: Giáo viên cần quan tâm nhất là đôí với nhóm đối tợng này, gần gũi các em để dẫn dắt các em biết đợc kiến thức của bài học, làm đợc ẵ lợng bài tập trong bài. * Sử dụng linh hoạt các hình thức học tập: Trong dạy học toán các giáo vên đã áp dụng 3 hình thức hoạt động chủ yếu đó là hoạt động cá nhân, hoạt động theo nhóm và hoạt động cả lớp. Hình thức hoạt động cả lớp chỉ vận dụng khi giáo viên giảng một vấn đề mới hoặc một vấn đề khó hiểu cho học sinh. Phần lớn các tiết dạy học toán đều sử dụng hình hức hoạt động cá nhân (phần tiết luyện tập), tất cả học sih trong lớp đều đợc hoạt động độc lập, suy nghĩ và làm việc dới sự hớng dẫn, tổ chức của giáo viên, giáo viên theo dõi và làm việc đối với từng đối tợng học sinh. Từ đó các em tự mình thấy đợc điểm yếu (chỗ hỏng) của chính mình. để học sinh khá, giỏi có cơ hội bộc lộ khả năng cá nhân để trao đổi, xử lý thông tin và lựa chọn cách thực hiện phép tính hay giáo viên cần sử dụng hình thức dạy học theo nhóm. Tuỳ theo tính chất và nội dung của bài học, tiết học mà có thể chia nhóm trong dạy học làm tính cộng, trừ nh sau: + Nhóm hỗn hợp (có cả học sinh khá - giỏi, TB, yếu). + Nhóm theo trình độ (Nhóm học sinh khá - giỏi ; nhóm học sinh TB; nhóm học sinh yếu) * Đa số giáo viên có tâm huyết trong việc dạy học môn toán chung và phần dạy phép tính cộng, trừ nói riêng. mỗi giáo viên đều coi trọng việc đảm bảo chất lợng dạy học, quan tâm đến từng đối tợng học sinh. Thờng xuyên sử dụng đồ Ngời thực hiên: Lê Đức Huấn - Trờng tiểu học số 1 Sen Thuỷ 7 SKCTKT: Rốn k nng lm tớnh cng tr cho hc sinh lp 1 dùng dạy học trong tiết dạy phép cộng, phép trừ. Bên cạnh việc làm tốt đó thì vẫn còn một số hạn chế sau: - Khi dạy phép cộng, trừ cho học sinh lớp1 giáo viên đã truyền đạt tốt nội dung kiến thức ở SGK nhng giáo viên vẫn còn lúng túng khi hớng dẫn cho học sinh từ trực quan đến kĩ năng thực hiện số cụ thể, thời gian thờng kéo dài hơn vì lí do học sinh tiếp thu chậm, thao tác chậm để có kết quả nh yêu cầu của giáo viên. - Thờng trong quá trình dạy học giáo viên mới dừng lại chủ yếu là dạy hoàn thành mục tiêu đề ra của SGK ở tiết học đó mà cha quan tâm đến việc xác định các yếu tố, kiến thức liên quan, cha mở rộng kiến thức. - Mặc dù giáo viên đã áp dụng PP dạy học mới: Lấy học sinh làm trung tâm, song vẫn còn áp đặt, giáo viên còn làm thay cho học sinh sợ mất thời gian. * Nguyên nhân mà giáo viên còn thiếu sót đó là do việc ít đầu t cho nghiên cứu, còn lệ thuộc vào sách tham khảo, chủ quan mà cha suy nghĩ nhiều đến cấu trúc, nội dung của bài học. Một số giáo viên vẫn còn t tởng trung bình chủ nghĩa, trình độ chuyên môn còn thấp, có một số giáo viên áp dụng PP dạy học mới còn lúng túng, cha tích cực hoá hoạt động học tập của học sinh, một số giáo viên nói nhiều, có khi còn làm thay cho học sinh (GV làm mẫu sau đó HS làm theo mẫu). Do đó chất lợng học môn toán còn hạn chế. b. Đối với học sinh: Đa số học sinh lớp1 đều tiếp thu bài nhanh, vận dụng đợc kiến thức để thực hiện phép cộng và phép trừ tốt. Các em còn học thuộc bảng cộng, trừ trong phạm vi 20 tốt. Song vẫn còn có một số em kĩ thuật tính vẫn còn chậm, với lý do cha thuộc bảng cộng trừ, nếu có nhớ thì cũng chỉ nhớ theo kiểu học vẹt (muốn tính một phép tính thì phải đọc từ đầu bảng đến cuối bảng mới thực hiện đợc phép tính). Ví dụ: Yêu cầu học sinh thực hiện phép tính: 5 + 4 = HS phải đọc lại toàn bộ bảng cộng 5 khi đó mới thực hiện phép tính trên. Hoặc một số HS khi đặt phép tính còn sai nh: 15 4 55 * Nguyên nhân của những tồn tại đó là: - Do GV cha kiểm tra kĩ từng học sinh việc học thuộc bảng cộng, trừ và cách đặt tính cộng, trừ để có biện pháp giúp đỡ. - Do HS lời học, cha chú ý nghe GV giảng bài. Ngời thực hiên: Lê Đức Huấn - Trờng tiểu học số 1 Sen Thuỷ 8 + SKCTKT: Rốn k nng lm tớnh cng tr cho hc sinh lp 1 - Do một số HS tiếp thu bài còn chậm. Trên đây là thực trạng của việc dạy và học phép cộng, trừ (không nhớ) trong phạm vi 100 ở lớp1. Ngoài những việc làm tốt của GV và HS đã phần nào đa chất lợng học tập đạt kết quả cao. Song nếu nh làm giảm đợc những tồn tại trên thi tôi tin rằng chất lợng học tập sẽ đợc nâng cao hơn. Chình vì vậy, bản thân tôi đã tìm tòi một số giải pháp nhằm nâng cao chất l- ợng dạy học phép cộng và phép trừ (không nhớ) trong pơhạm vi 100 ở lớp1 nh sau: Chơng II. Một số biện pháp Biện pháp thứ nhất: Hớng dẫn HS nắm đợc bản chất của phép cộng, phép trừ. Để HS học toán đợc một cách thông minh, ngời GV cần phải dựa vào việc HS nắm vững các kiến thức đợc học để giúp HS hiểu cặn kẽ bản chất của kiến thức đó. Vì vậy khi dạy học toán, GV cần phải biết lựa chọn PP, biện pháp thích hợp để học sinh nắm đợc các kiến thức, bản chất rồi từ đó làm cơ sở cho việc học các kiến thức tiếp theo. GV cũng cần dựa vào những kinh nghiệm của HS, những kiến thức cơ bản mà HS đã học để tiếp thu tốt các kién thức của bài sau và đi sâu tìm hiểu bản chất, ý nghĩa của kiến thức đó. a. Cho học sinh biết đợc bản chất của phép cộng là thêm vào, gộp vào. Ví dụ: Khi dạy phép cộng trong phạm vi 3 GV lấy ví dụ: Có 2 chiếc ô tô, thêm 1 chiếc ô tô. Có tất cả 3 chiếc ô tô. Ta có phép tính: 2 + 1 = 3 Hay ví dụ khác: Có một hình vuông màu đỏ, gộp với 2 hình vuông màu xanh, đợc 3 hình vuông. Ta có phép tính: 1 + 2 = 3 - 2 gộp 1 là 3 - 1 gộp 2 là 3 2 + 1 = 3 - 2 thêm 1 là 3 - Từ đó HS hiểu đợc phép cộng là ghi lại kết quả của phép thêm, gộp hoặc tăng. b. Cho HS biết đợc bản chất của phép trừ là tách ra, bớt đi. Ví dụ: Có 7 que tính, bớt đi 3 que tính. Còn lại 4 que tính. Ta có phép trừ: 7 - 3 = 4 hoặc 7 - 4 = 3 Ngời thực hiên: Lê Đức Huấn - Trờng tiểu học số 1 Sen Thuỷ 9 SKCTKT: Rốn k nng lm tớnh cng tr cho hc sinh lp 1 Khi HS hiểu đợc bản chất của phép cộng, phép trừ thì HS sẽ dễ dàng thực hiện thao tác trên đồ dùng để hình thành kiến thức mới. Biện pháp thứ hai: Hớng dẫn HS hình thành phép cộng, phép trừ. 1. Hình thành phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10. Để dạy cộng, trù trong phạm vi 10 GV cần làm tốt các vấn đề sau: 1.1 Dạy khái niệm ban đầu về phép cộng, phép trừ tiến hành trên cơ sở xét hợp của hai tập hợp không giao nhau. Xét phần bù của một tập hợp đối với một tập hợp con của nó qua sơ đồ ven sau: 3 ngôi sao với 2 ngôi sao là 5 ngôi sao 5 ngôi sao bớt 2 ngôi sao còn 3 ngôi Ta viết: 3 + 2 = 5 sao. Ta đọc: ba cộng hai bằng năm Ta viết: 5 - 2 = 3 Phép cộng Ta đọc: Năm trừ hai bằng ba. Phép trừ 1.2. Dạy phép cộng trong bảng: a. Dạy phép cộng trong bảng (qua ba bớc sau): + Bớc 1: Cho học sinh quan sát hình vẽ trong sách giáo khoa, đồ dùng trực quan do giáo viên chuẩn bị để từ đó có một bài toán theo đúng nội dung bài học. + Bớc 2: Từ bài toán đó yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi để nêu giải miệng bài toán đó. + Bớc 3: Viết thành phép tính cộng và đọc phép tính. Ví dụ: Khi dạy phép tính cộng trong phạm vi 3. - Bớc1: Học sinh quan sát tranh ở sách giáo khoa: Có hai ô tô thêm một ô tô nữa. Hỏi tất cả có mấy ô tô ? - Bớc 2. 2 ô tô thêm 1 ô tô nữa là mấy ô tô ? Học sinh trả lời: 2 ô tô thêm 1 ô tô đợc 3 ô tô . Ngời thực hiên: Lê Đức Huấn - Trờng tiểu học số 1 Sen Thuỷ 10 3 5 2 5 3 2 [...]... Để học sinh lớp 1 học tốt phép cộng và phép trừ, giáo viên phải yêu cầu học sinh hiểu đợc bản chất của phép cộng và phép trừ, học thuộc bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10 , nắm chắc các bớc thực hiện đặt tính và thực hiện phép tính cộng, trừ - Khi hình thành phép cộng và phép trừ học sinh phải chủ động tham gia dới sự hớng dẫn của giáo viên, học sinh tự xây dựng các phép tính cộng, các phép tính trừ. .. Hớng dẫn học sinh học thuộc bảng cộng, bảng trừ Muốn học sinh thực hiện cộng, trừ đúng kết qủa thì học sinh phải thuộc bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10 Vậy làm thế nào để tất cả học sinh trong lớp đều thuộc các bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10 C PHầN KếT LUậN Qua thực tế dạy học môn toán ở trờng tiểu học nói chung và lớp 1 nói riêng tôi thấy rằng: Ngời giáo viên phải luôn tìm tòi, học hỏi... trờng dạy tại lớp 1A Sĩ số: 20 em Sau khi tổ chức thực hiện tôi đã tổ chức kiểm tra học sinh bằng phiếu kiểm tra Bài kiểm tra Câu1: Điền số 1 + 2 = 1 + 1 = 3 = + 2 + 3 = 4 = + Câu 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm + 3 + 1 +2 + 3 2 1 2 2 4 4 3 5 Câu 3: Tính: 1 + 2 + 1 = 3 + 1 + 1 = 1 + 1 + 1 = 1 + 2 + 2 = Câu 4: Viết phép tính thích hợp: 4 = .+ + 2 3 5 + 1 1 2 2 + 1 + 2 = 1 + 3 + 1 = Và Kết... Trờng tiểu học số 1 Sen Thuỷ 12 SKCTKT: Rốn k nng lm tớnh cng tr cho hc sinh lp 1 31 24 ở hai phép tính trên thì việc đặt tính, tính kết quả là kiến thức học ở cộng, trừ trong phạm vi 10 Nếu học sinh không nắm đợc : 5 + 1; 2 + 3 thì không thể có kết quả : 25+ 31 = 56 Hay là nếu học sinh không tính đợc: 6 - 4 = 2; 5 - 2 = 3 thì không có kết quả : 56 - 24 = 32 ở lớp1 nội dung này bao gồm pép cộng, trừ các... phải hớng dẫn kỹ cho học sinh cách thực hiện tínhkết quả bằng cách: - Yêu cầu học sinh cần phải học học thuộc bảng cộng, bảng trừ Có thuộc bảng cộng, bảng trừ mới thực hiện phép tính đó đúng - Học sinh thực hiện cộng trừ từ hàng đơn vị đến hàng chục Viết kết quả xong cần kiểm tra lại bằng cách nhẩm tính thêm một lần nữa Ví dụ: Tính: 68 + 15 53 Học sinh muốn thực hiện tính đúng kết quả đó thì học cần phải... Đức Huấn - Trờng tiểu học số 1 Sen Thuỷ 19 SKCTKT: Rốn k nng lm tớnh cng tr cho hc sinh lp 1 trình độ nghiệp vụ Hớng dẫn HS có kiến thức, kỹ năng về phép cộng và phép trừ, giúp các em phát triển t duy trí tuệ Qua thực tế ta còn thấy vấn đề dạy môn toán lớp 1 nói chung và phép cộng, phép trừ cho học sinh lớp 1 nói riêng là điều cần thiết Nó góp phần cho học sinh hình thành những kỹ năng cơ bản Thông qua... màu? + Bớc 2: Hớng dẫn học sinh trả lời 7 tam giác bớt 1 tam giác còn 6 tam giác 7 bớt 1 còn 6 và từ đó học sinh viết đợc kết quả: 7 - 1 = 6 Ngời thực hiên: Lê Đức Huấn - Trờng tiểu học số 1 Sen Thuỷ 11 SKCTKT: Rốn k nng lm tớnh cng tr cho hc sinh lp 1 + Bớc 3: Tơng tự để học sinh viết đợc: 7 - 6 = 1 Sau đó học sinh đọc 2 công thức: 7 - 1 = 6 ; 7 - 6 = 1 Giai đoạn 2: Hớng dẫn học sinh thành lập các công... Ví dụ: Khi dạy bài phép cộng trong phạm vi 10 0 cộng không nhớ Gọi nhiều học sinh lên các bảng cộng trong phạm vi 10 Một học sinh thực hiện phép tính + 30 20 50 Phần kiểm tra bài cũ tôi xác định rõ yêu cầu cần kiểm tra các kiến thức đã học của học sinh, đó là: - kĩ năng cộng các số tròn chục - Kĩ năng làm tính cộng với số 0 - Kĩ năng dặt tính và tính theo cột dọc Với thời gian cho phép các phơng tiện... quả kiểm tra Lớp 1C (có tổ chức hớng dẫn) Ngời thực hiên: Lê Đức Huấn - Trờng tiểu học số 1 Sen Thuỷ 17 SKCTKT: Rốn k nng lm tớnh cng tr cho hc sinh lp 1 Dới 5 5 6 Số học sinh 0 0 2 Tỷ lệ o 0 10 % Lớp 1C (Không tổ chức hớng dẫn) Dới 5 5 6 Thang điểm 7 8 2 3 10 % 15 % 9 5 25% 10 8 40% Thang điểm 7 8 9 10 Số học 0 4 4 4 4 2 2 sinh Tỷ lệ o 20% 20% 20% 20% 10 % 10 % Nh vậy , Từ phơng pháp trên cho thấy rằng... hiên: Lê Đức Huấn - Trờng tiểu học số 1 Sen Thuỷ 13 SKCTKT: Rốn k nng lm tớnh cng tr cho hc sinh lp 1 Thực hiện đợc phép tính cộc, trừ có kết quả đúng thì việc đặt tính đúng là một việc làm hết sức quan trọng Vì vậy giáo viên cần hớng dẫn kỹ cho học sinh cách đặt tính một cách thuần thục bằng cách: Giáo viên làm mẫu phép tính cho học sinh quan sát, sau đó giáo viên cùng học sinh rút ra quy tắc đặt tinh: . việc dạy học sinh làm tính cộng, trừ (không nhớ) trong phạm vi 10 0 cho học sinh lớp1 . Chính vì những lí do trên mà tôi đã nghiên cứu đề tài: Rèn kỹ năng làm tính cộng trừ cho học sinh lớp 1. II cung cấp cho học sinh những kiến thức, kỹ năng toán học nh: kỹ năng tính toán, kỹ năng vẽ hình, kỹ năng đọc và vẽ biểu đồ, kỹ năng dùng những công cụ toán học, Những kỹ năng đó cần thiết cho ngời lao. chấm. 2 3 1 3 2 1 2 1 2 2 3 1 4 4 3 5 5 2 Câu 3: Tính: 1 + 2 + 1 = 3 + 1 + 1 = 2 + 1 + 2 = 1 + 1 + 1 = 1 + 2 + 2 = 1 + 3 + 1 = Câu 4: Viết phép tính thích hợp: Và Kết quả kiểm tra Lớp 1C (có tổ
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Rèn kỹ năng làm tính cộng trừ cho học sinh lớp 1, SKKN Rèn kỹ năng làm tính cộng trừ cho học sinh lớp 1,

Từ khóa liên quan