0

Công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH Bách Việt

36 387 1
  • Công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH Bách Việt

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2015, 16:44

GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI1 Lý do chọn đề tài:Với sự chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp đang gặp sự cạnh tranh gay gắt và ngày càng rõ nét, đòi hỏi các DN phải luôn luôn nhận thức, đánh giá được tiềm năng của DN mình trên thị trường để có thể tồn tại, đứng vững và ngày càng phát triển, để đạt được điều đó thì Kế toán là một bộ phận không thể thiếu trong việc cấu thành DN. Có thể nói Kế toán là một công cụ đắc lực cho nhà quản lý, nó không ngừng phản ánh toàn bộ tài sản, nguồn vốn của DN mà nó còn phản ánh tình hình chi phí, lợi nhuận hay kết quả của từng công trình cho nhà quản lý nắm bắt được. Bên cạnh đó đòi hỏi DN phải có sự chuẩn bị cân nhắc thận trọng trong quá trình sản xuất KD của mình.Hoạt động KD trong nền kinh tế thị trường đòi hỏi phải có sự quản lý chặt chẽ về vốn về vốn đảm bảo cho việc sử dụng vốn một cách hiệu quả nhất, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng ứ đọng vốn hoặc thiếu vốn trong KD từ đó đảm bảo hiệu quả KD tối ưu nhất. Vì vậy không thể không nói đến vai trò của công tác hạch toán kế toán trong việc quản lý vốn, cũng từ đó vốn bằng tiền đóng vai trò và là cơ sở ban đầu, đồng thời theo suốt quá trình sản xuất KD của các DN.Xét về tầm quan trọng và tính cấp thiết của “kế toán vốn bằng tiền” nên tôi đã chọn đề tài này để nghiên cứu trong quá trình thực tập nghề nghiệp tại Cty TNHH Bách Việt.2 Mục đích nghiên cứu: Để vận dụng những lý thuyết đã tiếp thu được ở trường vào thực tiễn nhằm củng cố và nâng cao những kiến thức đã học. Tìm hiểu công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH Bách Việt. Đưa ra những đánh giá nhận xét về thực tế công tác kế toán vốn bằng tiền tại Cty. Bước đầu đề xuất một số biện pháp góp phần hoàn thiện công tác hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại Cty nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất.3 Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu của đề tài này là “ Công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH Bách Việt”, các chứng từ, tài liệu liên quan đến tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển của tháng 8 năm 2008 và các thông tin ở bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả KD của năm 2005, 2006, 2007 và các thông tin khác liên quan đến Cty TNHH Bách Việt.4 Phương pháp nghiên cứu:Để hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp này tôi đã sử dụng các phương pháp: Phương pháp phỏng vấn trực tiếp: là phương pháp hỏi trực tiếp những người cung cấp thông tin, dữ liệu cần thiết cho việc nghiên cứu đề tài. Phương pháp này sử dụng trong giai đoạn thu thập những thông tin cần thiết và những số liệu thô có liên quan đến đề tài. Phương pháp thống kê: là phương pháp liệt thống kê những thông tin, dữ liệu thu thập được phục vụ cho việc lập các bảng phân tích. Phương pháp phân tích KD: là phương pháp dựa trên những số liệu có sẵn có sẵn để phân tích những ưu, nhược điểm trong công tác KD nhằm hiểu rõ hơn các vấn đề nghiên cứư từ đó tìm ra nghuyên nhân và giải pháp khắc phục. Phương pháp so sánh: là phương pháp dựa vào những số liệu có sẵn để tiến hành so sánh, đối chiếu về số tương đối và tuyệt đối, thường là so sánh giữa hai năm liền kề để tìm ra sự tăng giảm của giá trị nào đó, giúp cho quá trình phân tích KD cũng như các quá trình khác. Phương pháp hạch toán kế toán: Là phương pháp sử dụng chứng từ, tài khoản sổ sách để hệ thống hóa và kiểm soát thông tin về các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh. Đây là phương pháp trọng tâm được sử dụng chủ yếu trong hạch toán kế toán.Ngoài ra tôi còn sử dụng một số phương pháp kinh tế khác.5 Phạm vi cuả đề tài:Tại công ty, hằng ngày các nghiệpvụ kinh tế nói chung và nghiệp vụ kế toán vốn bằng tiền nói riêng phát sinh rất nhiều và phức tạp.Tuy nhiên do giới hạn về thời gian và trình độ của bản thân cúng như quy mô của đề tài này tôi chỉ tậptrung nghiên cứu các nghiệp vụ kế toán vốn bằng tiền trên cơ sở số liệu thu thập được tháng 8 năm 2008.PHẦN1:KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BÁCH VIỆT1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH Bách Việt:1.1.1 Sơ lược về sự hình thành và phát triển của Cty TNHH Bách Vi ệt:Vào ngày 0112000 Cty được thành lập theo quyết định số 3160 QĐ – UB của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Trải qua 8 năm họạt động, với nhiều khó khăn và thử thách Cty đã dần dần ổn định và ngày càng khẳng định vị thế của mình trên thị trường. Cty đã không ngừng phấn đấu nhằm đạt được yêu cầu, kế hoạch KD 1 cách tốt nhất.Giai đoạn từ năm 20002003: tình hình Cty trong giai đoạn này gặp rất nhiều khó khăn, nguồn vốn KD ít, chủ yếu KD bằng nguồn vốn của Cty mẹ.Đến năm 2004, trải qua 3 năm hoạt động tuy Cty có rất nhiều cố gắng nhằm hoàn thiện bộ máy tổ chức của Cty. Đến thời điểm này Ban lãnh đạo Cty đã mạnh dạn xác định phương hướng kinh doanh của công ty là xây dựng thi công các công giao thông, xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng, thủy lợi, cầu đường và một số dịch vụ khác làm mặt hàng KD chủ chốt của Cty.Để ngày càng phát triển mạnh hơn trong lĩnh vực xây dựng, tạo thêm công ăn việc làm cho CBCNV, Ban lãnh đ ạo Cty đã mạnh dạn tham gia đầu thầu thi công các công trình xây dựng dân dụng có quy mô lớn và vẽ thiết kế các công trình khác …….Công ty được tổ chức theo hình thức Cy TNHH một thành viên, hạch toán kinh tế độc lập, có tư cách pháp nhân và được mở tài khoản tại CN Ngân hàng Công Thương Phú Bài – Hương Thủy và có khuôn dấu riêng để hoạt động. Trụ sở chính của công ty đóng tại Khu 7 thị trấn Phú Bài huyện Hương Thủy tỉnh Thừa Thiên Huế.Điện thoại công ty: 054.863860 – Fax: 054.861600Mã số thuế: 330034858700211.1.2 Chức năng và nhiệm vụ của Cty TNHH Bách Việt:a Chức năng: Tổ chức tham gia đấu thầu xây dựng các công trình xây dựng trong tỉnh. Đảm bảo và phát triển nguồn vốn được giao. Tạo công ăn việc làm cho người lao động.b Nhiệm vụ:Từ khi thành lập Cty đựơc giao quyền chủ động trong KD. Cty có tài khoản và con dấu riêng, tự hạch toán độc lập, do đó Cty có nhiệm vụ xây dựng, tổ chức nghiên cứu và thực hiện kế hoạch KD của mình, thực hiện các biện pháp bảo đảm nhu cầu cung cấp nguyên vật liệu cho các công trình thi công mở rộng hướng phát triển.Quản lý sử dụng vốn lưu động, tài sản vật tư theo đúng chế độ chính sách hiện hành của Nhà nước, chế độ kế toán chính xác, đầy đủ, kịp thời.Thực hiện các nghĩa vụ thuế, bảo hiểm và các nghĩ vụ khác theo quy định của Nhà nước. Sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn của Cty, giảm chi tiêu KD đem đến mức thấp nhất, không ngừng tăng nguồn vốn tự có để phát triển KD.Thực hiện tốt chính sách cán bộ, có kế hoạch để nâng cao trình độ cán bộ công nhân viên, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động.1.2Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Cty:1.2.1 Tổ chức bộ máy quản lý: Giám đốc:+ Là người điều hành toàn bộ hoạt động KD theo chiến lươc của Chủ tịch hội đồng quản trị vạch ra, là người đại diện pháp nhân của Cty.+ Là người ra quyết định và chịu trách nhiệm về hoạt động SXKD của Cty trước pháp luật.+ Phụ trách công tác tổ chức cán bộ và bộ máy quản lý, các bộ phận sản xuất, thi công, bố trí sắp xếp nhân sự. Phó giám đốc kỹ thuật: + Tham mưu cho giám đốc Cty trong công tác quản lý và điều hành về mặt kỹ thuật.+ Điều hành chỉ đạo các đội thi công, chịu trách nhiệm chính với chủ đầu tư về chất lượng, kỹ, mỹ thuật cúng như tiến độ thi công công trình.+ Thiết kế, giám sát các công trình. Phó giám đốc nội chính:+ Tham mưu cho giám đốc Cty trong công tác quản lý và điều hành Cty về mặt quản lý nội chính của Cty.+ Tổ chức, sắp xếp các hoạt động liên quan đến công tác nhân sự, tài chính, kế toán. Phòng kế hoạch, kỹ thuật và quản lý công trình:+ Tham mưu cho giám đốc Cty trong công tác tổ chức hoạt động của phòng, thực hiện công tác thi công, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát về mặt kỹ thuật các sản phẩm công trình xây lắp .+ Chịu trách nhiệm với giám đốc về khâu quản lý chất lượng, kỹ, mỹ thuật, chất lượng công trình, tiến độ thi công, lên khối lượng để thanh toán kịp thời với chủ đầu tư.+ Kiểm tra chất lượng vật liệu trước khi đưa vào công trình, đảm bảo theo yêu cầu thiết kế.+ Thực hiện công tác tiếp thị, đấu thầu, nhận thầu, hợp đồng với bên A, hợp đồng nội bộ.+ Kiểm tra hồ sơ dự thầu, tham mưu cho giám đốc quyết định giá đấu thầu.+ Tham mưu cho lãnh đạo lập kế hoạch điều động các phương tiện, thiết bị đặc chủng do Cty quản lý, lập phương án mua sắm một số máy móc, thiết bị đặc chủng mà các đơn vị trực thuộc không thể mua sắm. Phòng kế toán: + Tham mưu cho giám đốc trong công tác quản lý, sử dụng và điều tiết nguồn vốn công ty đạt hiệu quả nhất, thực hiện nguyên tắc tàì chính theo luật định.+ Kiểm tra đôn đốc và trực tiếpthamgia cùng các đơn vị để đối chiếu thu hồi công nợ, thanh quyết toán công trình.+ Kiểm tra ghi chép sổ sách đúng chế độ kế toán, quản lý kế toán thống kê định kỳ, câ đối th chi và hạch toán lãi lỗ.+ Giám sát và quản lý toàn bộ tài sản, kiểm tra tình hình thực hiện kếhoạch sản xuất kinh doanh, phân tích hoạt động sản xuất KD thông qua việc ghi chép tính toán và phản ánh chính xác về tình hình sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn của Cty.+ Lập và tổng hợpkế hoạch báo cáo tài chính năm với cấptrên. Phòng tổ chức hành chính: + Tham mưu cho giám đốc trong Cty trong việc thực hiện luật lao động, ,quản lý cán bộ công nhân viên, theo dõi lưu trữ hồ sơ tài liệu người lao động+ Giúp giám đốc thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động và động viên cán bộ công nhân viên lao động trong công ty.+ Lập kế hoạch đào tạo tuyển dụng, bố trí nhân sự trong công ty đảm bảo phù hợp các yêu cầu nhiệm vụ của Cty.+ Tổ chức, kiểm tra, phổ biến an toàn lao động trong thi công.+ Đề xuất phương án trả lương theo chế độ quy định của Nhà nước và kiểm tra việc chi trả lương đối với CBCNV.+ Quản lý khuôn dấu, tiếpnhận,chuyển giao, lưu trữ công văn tài liệu. Chỉ huy công trường:+ Tổ chức thi công, theo dõi các biện pháp, kỹ thuật và mặt bằng thi công, kiểm tra công việc của giám sát kỹ thuật.+ Chịu trách nhiệm quản lý, điều hành mọi hoạt động của công trường, nhân viên trong ban chỉ huy công trường chịu sự phân công lãnh đạo trực tiếp của chỉ huy công trường.+ Kiểm tra bảo hộ lao động và an toàn lao động của nhân viên, công tác bảo đảm an toàn vật tư, công tác vệ sinh môi trường+ Tổ chức tốt công tác nghiệm thu từng phần, nghiệm thu bàn giao, thường xuyên phản hồi các thông tin tại công trình lên giám đốc Cty để có những biện pháp tốt nhất cho từng công việc cụ thể. Đội truởng đội thi công:+ Quản lý các công trình đang thi công.+ Tổ chức thi công đúng thiết kế được duyệt, đảm bảo chất lượng, kích thước hình học, vệ sinh môi trường, an toàn lao động, sử dụng máy móc thiết bị hợp lý, đồng bộ và tránh lãng phí, vừa đẩy nhanh tiến độ, vừa góp phần cơ bản quyết định chất lượng công trình.Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của Cty: (Sơ đồ 1: Sơ đồ tổ chức bộ máy công ty TNHH Bách Việt)Ghi chú: : Quan hệ chỉ đạo: Quan hệ hỗ trợ1.2.2 Mối quan hệ giữa các bộ phận trong công ty:Trong công ty TNHH Bách Việt có các mối quan hệ sau:Mối quan hệ tư vấn tham mưu: là mối quan hệ giữa các phòng ban chức năng và giám đốc. Các phòng ban có nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho giám đốc trong quản lý, điều hành công việc.Mối quan hệ chỉ huy: là mối quan hê giữa các phòng ban với nhau, là mối quan hệ cùng cấp, không phục tùng, không lãnh đạo mà chỉ phối hợp với nhau để hoàn thành các công việc thuộc chức năng của mình.Mối quan hệ chức năng: là mối quan hệ giữa các phòng ban và đội. Nghĩa là các phòng ban với chức năng cụ thể của mình phải hướng dẫn cho đội những công việc trong chức năng của mình như các phòng ban tham mưu cho đơn vị trưởng về việc lập kế hoạch thi công, bỉện pháp tổ chức thi công, kế hoạch cung ứng máy móc thiết bị và lao động……để hoàn thành các công trình của Thực tập giáo trình SVTH: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1/ Lý do chọn đề tài: Với sự chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp đang gặp sự cạnh tranh gay gắt và ngày càng rõ nét, đòi hỏi các DN phải luôn luôn nhận thức, đánh giá được tiềm năng của DN mình trên thị trường để có thể tồn tại, đứng vững và ngày càng phát triển, để đạt được điều đó thì Kế toán là một bộ phận không thể thiếu trong việc cấu thành DN. Có thể nói Kế toán là một công cụ đắc lực cho nhà quản lý, nó không ngừng phản ánh toàn bộ tài sản, nguồn vốn của DN mà nó còn phản ánh tình hình chi phí, lợi nhuận hay kết quả của từng công trình cho nhà quản lý nắm bắt được. Bên cạnh đó đòi hỏi DN phải có sự chuẩn bị cân nhắc thận trọng trong quá trình sản xuất KD của mình. Hoạt động KD trong nền kinh tế thị trường đòi hỏi phải có sự quản lý chặt chẽ về vốn về vốn đảm bảo cho việc sử dụng vốn một cách hiệu quả nhất, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng ứ đọng vốn hoặc thiếu vốn trong KD từ đó đảm bảo hiệu quả KD tối ưu nhất. Vì vậy không thể không nói đến vai trò của công tác hạch toán kế toán trong việc quản lý vốn, cũng từ đó vốn bằng tiền đóng vai trò và là cơ sở ban đầu, đồng thời theo suốt quá trình sản xuất KD của các DN. Xét về tầm quan trọng và tính cấp thiết của “kế toán vốn bằng tiền” nên tôi đã chọn đề tài này để nghiên cứu trong quá trình thực tập nghề nghiệp tại Cty TNHH Bách Việt. 2/ Mục đích nghiên cứu: - Để vận dụng những lý thuyết đã tiếp thu được ở trường vào thực tiễn nhằm củng cố và nâng cao những kiến thức đã học. 1 Thực tập giáo trình SVTH: - Tìm hiểu công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH Bách Việt. - Đưa ra những đánh giá nhận xét về thực tế công tác kế toán vốn bằng tiền tại Cty. Bước đầu đề xuất một số biện pháp góp phần hoàn thiện công tác hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại Cty nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất. 3/ Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu của đề tài này là “ Công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH Bách Việt”, các chứng từ, tài liệu liên quan đến tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển của tháng 8 năm 2008 và các thông tin ở bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả KD của năm 2005, 2006, 2007 và các thông tin khác liên quan đến Cty TNHH Bách Việt. 4/ Phương pháp nghiên cứu: Để hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp này tôi đã sử dụng các phương pháp: - Phương pháp phỏng vấn trực tiếp: là phương pháp hỏi trực tiếp những người cung cấp thông tin, dữ liệu cần thiết cho việc nghiên cứu đề tài. Phương pháp này sử dụng trong giai đoạn thu thập những thông tin cần thiết và những số liệu thô có liên quan đến đề tài. - Phương pháp thống kê: là phương pháp liệt thống kê những thông tin, dữ liệu thu thập được phục vụ cho việc lập các bảng phân tích. - Phương pháp phân tích KD: là phương pháp dựa trên những số liệu có sẵn có sẵn để phân tích những ưu, nhược điểm trong công tác KD nhằm hiểu rõ hơn các vấn đề nghiên cứư từ đó tìm ra nghuyên nhân và giải pháp khắc phục. - Phương pháp so sánh: là phương pháp dựa vào những số liệu có sẵn để tiến hành so sánh, đối chiếu về số tương đối và tuyệt đối, thường là so sánh giữa hai năm liền kề để tìm ra sự tăng giảm của giá trị nào đó, giúp cho quá trình phân tích KD cũng như các quá trình khác. 2 Thực tập giáo trình SVTH: - Phương pháp hạch toán kế toán: Là phương pháp sử dụng chứng từ, tài khoản sổ sách để hệ thống hóa và kiểm soát thông tin về các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh. Đây là phương pháp trọng tâm được sử dụng chủ yếu trong hạch toán kế toán. Ngoài ra tôi còn sử dụng một số phương pháp kinh tế khác. 5/ Phạm vi cuả đề tài: Tại công ty, hằng ngày các nghiệpvụ kinh tế nói chung và nghiệp vụ kế toán vốn bằng tiền nói riêng phát sinh rất nhiều và phức tạp.Tuy nhiên do giới hạn về thời gian và trình độ của bản thân cúng như quy mô của đề tài này tôi chỉ tậptrung nghiên cứu các nghiệp vụ kế toán vốn bằng tiền trên cơ sở số liệu thu thập được tháng 8 năm 2008. 3 Thực tập giáo trình SVTH: PHẦN1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BÁCH VIỆT 1.1/ Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH Bách Việt: 1.1.1/ Sơ lược về sự hình thành và phát triển của Cty TNHH Bách Vi ệt: Vào ngày 01/1/2000 Cty được thành lập theo quyết định số 3160/ QĐ – UB của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Trải qua 8 năm họạt động, với nhiều khó khăn và thử thách Cty đã dần dần ổn định và ngày càng khẳng định vị thế của mình trên thị trường. Cty đã không ngừng phấn đấu nhằm đạt được yêu cầu, kế hoạch KD 1 cách tốt nhất. Giai đoạn từ năm 2000-2003: tình hình Cty trong giai đoạn này gặp rất nhiều khó khăn, nguồn vốn KD ít, chủ yếu KD bằng nguồn vốn của Cty mẹ. Đến năm 2004, trải qua 3 năm hoạt động tuy Cty có rất nhiều cố gắng nhằm hoàn thiện bộ máy tổ chức của Cty. Đến thời điểm này Ban lãnh đạo Cty đã mạnh dạn xác định phương hướng kinh doanh của công ty là xây dựng thi công các công giao thông, xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng, thủy lợi, cầu đường và một số dịch vụ khác làm mặt hàng KD chủ chốt của Cty. Để ngày càng phát triển mạnh hơn trong lĩnh vực xây dựng, tạo thêm công ăn việc làm cho CBCNV, Ban lãnh đ ạo Cty đã mạnh dạn tham gia đầu thầu thi công các công trình xây dựng dân dụng có quy mô lớn và vẽ thiết kế các công trình khác ……. Công ty được tổ chức theo hình thức Cy TNHH một thành viên, hạch toán kinh tế độc lập, có tư cách pháp nhân và được mở tài khoản tại CN Ngân hàng Công Thương Phú Bài – Hương Thủy và có khuôn dấu riêng để hoạt động. 4 Thực tập giáo trình SVTH: Trụ sở chính của công ty đóng tại Khu 7- thị trấn Phú Bài - huyện Hương Thủy - tỉnh Thừa Thiên Huế. Điện thoại công ty: 054.863860 – Fax: 054.861600 Mã số thuế: 33003485870021 1.1.2/ Chức năng và nhiệm vụ của Cty TNHH Bách Việt: a/ Chức năng: - Tổ chức tham gia đấu thầu xây dựng các công trình xây dựng trong tỉnh. - Đảm bảo và phát triển nguồn vốn được giao. - Tạo công ăn việc làm cho người lao động. b/ Nhiệm vụ: Từ khi thành lập Cty đựơc giao quyền chủ động trong KD. Cty có tài khoản và con dấu riêng, tự hạch toán độc lập, do đó Cty có nhiệm vụ xây dựng, tổ chức nghiên cứu và thực hiện kế hoạch KD của mình, thực hiện các biện pháp bảo đảm nhu cầu cung cấp nguyên vật liệu cho các công trình thi công mở rộng hướng phát triển. Quản lý sử dụng vốn lưu động, tài sản vật tư theo đúng chế độ chính sách hiện hành của Nhà nước, chế độ kế toán chính xác, đầy đủ, kịp thời. Thực hiện các nghĩa vụ thuế, bảo hiểm và các nghĩ vụ khác theo quy định của Nhà nước. Sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn của Cty, giảm chi tiêu KD đem đến mức thấp nhất, không ngừng tăng nguồn vốn tự có để phát triển KD. Thực hiện tốt chính sách cán bộ, có kế hoạch để nâng cao trình độ cán bộ công nhân viên, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động. 1.2/Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Cty: 1.2.1/ Tổ chức bộ máy quản lý: * Giám đốc: 5 Thực tập giáo trình SVTH: + Là người điều hành toàn bộ hoạt động KD theo chiến lươc của Chủ tịch hội đồng quản trị vạch ra, là người đại diện pháp nhân của Cty. + Là người ra quyết định và chịu trách nhiệm về hoạt động SXKD của Cty trước pháp luật. + Phụ trách công tác tổ chức cán bộ và bộ máy quản lý, các bộ phận sản xuất, thi công, bố trí sắp xếp nhân sự. * Phó giám đốc kỹ thuật: + Tham mưu cho giám đốc Cty trong công tác quản lý và điều hành về mặt kỹ thuật. + Điều hành chỉ đạo các đội thi công, chịu trách nhiệm chính với chủ đầu tư về chất lượng, kỹ, mỹ thuật cúng như tiến độ thi công công trình. + Thiết kế, giám sát các công trình. * Phó giám đốc nội chính: + Tham mưu cho giám đốc Cty trong công tác quản lý và điều hành Cty về mặt quản lý nội chính của Cty. + Tổ chức, sắp xếp các hoạt động liên quan đến công tác nhân sự, tài chính, kế toán. * Phòng kế hoạch, kỹ thuật và quản lý công trình: + Tham mưu cho giám đốc Cty trong công tác tổ chức hoạt động của phòng, thực hiện công tác thi công, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát về mặt kỹ thuật các sản phẩm công trình xây lắp . + Chịu trách nhiệm với giám đốc về khâu quản lý chất lượng, kỹ, mỹ thuật, chất lượng công trình, tiến độ thi công, lên khối lượng để thanh toán kịp thời với chủ đầu tư. + Kiểm tra chất lượng vật liệu trước khi đưa vào công trình, đảm bảo theo yêu cầu thiết kế. 6 Thực tập giáo trình SVTH: + Thực hiện công tác tiếp thị, đấu thầu, nhận thầu, hợp đồng với bên A, hợp đồng nội bộ. + Kiểm tra hồ sơ dự thầu, tham mưu cho giám đốc quyết định giá đấu thầu. + Tham mưu cho lãnh đạo lập kế hoạch điều động các phương tiện, thiết bị đặc chủng do Cty quản lý, lập phương án mua sắm một số máy móc, thiết bị đặc chủng mà các đơn vị trực thuộc không thể mua sắm. * Phòng kế toán: + Tham mưu cho giám đốc trong công tác quản lý, sử dụng và điều tiết nguồn vốn công ty đạt hiệu quả nhất, thực hiện nguyên tắc tàì chính theo luật định. + Kiểm tra đôn đốc và trực tiếpthamgia cùng các đơn vị để đối chiếu thu hồi công nợ, thanh quyết toán công trình. + Kiểm tra ghi chép sổ sách đúng chế độ kế toán, quản lý kế toán thống kê định kỳ, câ đối th chi và hạch toán lãi lỗ. + Giám sát và quản lý toàn bộ tài sản, kiểm tra tình hình thực hiện kếhoạch sản xuất kinh doanh, phân tích hoạt động sản xuất KD thông qua việc ghi chép tính toán và phản ánh chính xác về tình hình sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn của Cty. + Lập và tổng hợpkế hoạch báo cáo tài chính năm với cấptrên. * Phòng tổ chức hành chính: + Tham mưu cho giám đốc trong Cty trong việc thực hiện luật lao động, ,quản lý cán bộ công nhân viên, theo dõi lưu trữ hồ sơ tài liệu người lao động + Giúp giám đốc thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động và động viên cán bộ công nhân viên lao động trong công ty. + Lập kế hoạch đào tạo tuyển dụng, bố trí nhân sự trong công ty đảm bảo phù hợp các yêu cầu nhiệm vụ của Cty. 7 Thực tập giáo trình SVTH: + Tổ chức, kiểm tra, phổ biến an toàn lao động trong thi công. + Đề xuất phương án trả lương theo chế độ quy định của Nhà nước và kiểm tra việc chi trả lương đối với CBCNV. + Quản lý khuôn dấu, tiếpnhận,chuyển giao, lưu trữ công văn tài liệu. * Chỉ huy công trường: + Tổ chức thi công, theo dõi các biện pháp, kỹ thuật và mặt bằng thi công, kiểm tra công việc của giám sát kỹ thuật. + Chịu trách nhiệm quản lý, điều hành mọi hoạt động của công trường, nhân viên trong ban chỉ huy công trường chịu sự phân công lãnh đạo trực tiếp của chỉ huy công trường. + Kiểm tra bảo hộ lao động và an toàn lao động của nhân viên, công tác bảo đảm an toàn vật tư, công tác vệ sinh môi trường + Tổ chức tốt công tác nghiệm thu từng phần, nghiệm thu bàn giao, thường xuyên phản hồi các thông tin tại công trình lên giám đốc Cty để có những biện pháp tốt nhất cho từng công việc cụ thể. * Đội truởng đội thi công: + Quản lý các công trình đang thi công. + Tổ chức thi công đúng thiết kế được duyệt, đảm bảo chất lượng, kích thước hình học, vệ sinh môi trường, an toàn lao động, sử dụng máy móc thiết bị hợp lý, đồng bộ và tránh lãng phí, vừa đẩy nhanh tiến độ, vừa góp phần cơ bản quyết định chất lượng công trình. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của Cty: 8 Thực tập giáo trình SVTH: (Sơ đồ 1: Sơ đồ tổ chức bộ máy công ty TNHH Bách Việt) Ghi chú: : Quan hệ chỉ đạo : Quan hệ hỗ trợ 1.2.2/ Mối quan hệ giữa các bộ phận trong công ty: Trong công ty TNHH Bách Việt có các mối quan hệ sau: Giám đốc PGĐ nội chính PGĐ kỹ thuật Phòng kế toán Phòng tổ chức - hành chính Phòng kế hoạch kỹ thuật & quản lý công trình 9 Chỉ huy công trường Các đội thi công Thực tập giáo trình SVTH: - Mối quan hệ tư vấn tham mưu: là mối quan hệ giữa các phòng ban chức năng và giám đốc. Các phòng ban có nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho giám đốc trong quản lý, điều hành công việc. - Mối quan hệ chỉ huy: là mối quan hê giữa các phòng ban với nhau, là mối quan hệ cùng cấp, không phục tùng, không lãnh đạo mà chỉ phối hợp với nhau để hoàn thành các công việc thuộc chức năng của mình. - Mối quan hệ chức năng: là mối quan hệ giữa các phòng ban và đội. Nghĩa là các phòng ban với chức năng cụ thể của mình phải hướng dẫn cho đội những công việc trong chức năng của mình như các phòng ban tham mưu cho đơn vị trưởng về việc lập kế hoạch thi công, bỉện pháp tổ chức thi công, kế hoạch cung ứng máy móc thiết bị và lao động……để hoàn thành các công trình của Cty. - Mối quan hệ đồng cấp: là mối quan hệ giữa các đội, có cùng quyền hạn, quyền lực như nhau, phối hợp với nhau để hoàn thành các công trình thi công xây lắp. 1.2.3/ Tổ chức sản xuất kinh doanh ở Cty: Hình thức sản xuất KD mà Cty đang thực hiện gồm cả nhận thầu và đấu thầu, Sau khi ký kết hợp đồng kinh tế với chủ đầu tư (bên A), cty tiến hành thực hiện hợp đồng xây lắp. Căn cứ vào tính chất, đặc điểm từng loại công trình và từng loại công việc, Cty giao cho các đơn vị phù hợp với công trình và phần việc đó. Việc kiểm tra, chỉ đạo tiến độ, kỹ thuật, sử dụng vốn, tham gia nghiệm thu ký thuật, nghiệm thu thanh toán khối lượng đều do các phòng chức năng đảm nhiệm. Các phòng chức năng phải phối hợp chặt chẽ với nhau để đảm bảo không xảy ra tình trạng thiếu vật tư, máy móc thiết bị thi công, đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình như hợp đồng kinh tế đã ký kết với chủ đầu tư. 10 [...]... CHỨC KẾ TOÁN TRONG CÔNG TY TNHH BÁCH VIỆT 2.1/ Tổ chức bộ máy kế toán: 2.1.1/ Tổ chức nhân sự trong phòng kế toán: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán tại Cty: Kế toán trưởng Kế toán tổng hợp Thủ quỹ Ghi chú: Kế toán ngân hàng, công nợ Kế toán vật tư, giá thành Kế toán thanh toán Quan hệ chỉ đạo Quan hệ phối hợp (Sơ dồ 2: Sơđồ tổ chức bộ máy kế toán tại Cty) Chức năng và nhiệm vụ của từng phần hành kế toán: ... toán trưởng Giám đốc Kế toán trưởng bên Giám đốc bên nhận Ban thanh lý nhận Kế toán 02 01 Kế toán tiền Người chấm lương Kế toán công Kế toán tiền Phòng kế thanh toán Phòng kế hoạch toán Bên nhận lương Phòng kế hoạch Phòng kế hoạch khoán 19 Thủ quỹ Phòng kế toán Phòng kế toán Phòng kế hoạch Phòng kế hoạch Người thuê Bên giao Giám đốc Phòng kế toán Phòng kế toán Ban thanh lý Phòng kế toán Thực tập giáo... Kế toán vật tư, Thủ trưởng VND) 7 Phiếu nhập kho hàng hóa đơn vị 18 4 Kế toán thanh Phòng Kế toán Thủ quỹ toán Người nhận Kê toán thanh tiền Người nhận toán Kế toán thanh tiền toán Người tạm Kế toán thanh ứng toán Người đề Kế toán thanh nghị toán Giám đốc Kế toán quỹ Phòng kế toán Thủ kho Kế toán vật tư Phòng kế toán Thủ quỹ Thủ quỹ đốc Bảng kiểm kê 6 3 Thủ quỹ Kế toán trưởng Người giao hàng Phòng kế. .. thanh toán tiền tạm ứng Giấy đề nghị thanh toán 01-TT 03 02- TT 03 03-TT 01 04-TT` 01 Luân chuyển qua các bộ phận 1 2 Kế toán trưởng, Người nộp Giám đốc tiền Kế toán trưởng, Giám đốc Kế toán trưởng, Thủ quỹ Kế toán thanh Giám đốc toán Kế toán Kế toán thanh toán trưởng, Giám Kế toán trưởng, 05-TT` 01 Giám đốc(người ủy quyền duyệt ) Kế toán thanh toán quỹ(dùng cho 08a-TT 02 01-VT 03 Thủ quỹ Kế toán quỹ Kế. .. Phòng kế toán Phòng kế toán Phòng kế toán Phòng kế toán Thực tập giáo trình 8 Phiếu xuất kho 02-VT SVTH: 03 Kế toán vật tư, Bộ phận sử hàng hóa dụng Thủ trưởng Thủ kho Kế toán vật tư Phòng kế toán Kế toán vật tư Phòng kế toán Người mua Phòng kế toán đơn vị Biên bản kiểm 9 10 11 12 13 14 15 16 17 nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa Bảng kê mua hàng Bảng chấm công 03-VT 06-VT 01a- Bảng thanh toán. .. Các loại sổ sử dụng trong Cty: Những loại sổ sách chủ yếu được sử dụng chủ yếu trong Cty là: - Nhật ký chứng từ - Bảng kê - Sổ cái - Sổ hoặc thẻ kế toán chi tiết 3.4/ Tổ chức các phần hành kế toán trong Cty: 3.4.1/ Tổ chức hạch toán kế toán vốn bằng tiền: 3.4.1.1/ Khái quát chung: Tiền mặt là khoản tiền tồn tại quỹ củađơn vị, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển Bao gồm tiền Việt Nam(kể cả ngân phiếu),... liên quan 29 Kế toán trưởng Ký Thực tập giáo trình SVTH: b/ Quy trình luân chuyển chứng từ: Kế toán ngân hàng Kế toán tổng hợp Báo có Kiểm tra * Kế toán thu tiền gửi ngân hàng do khách hàng trả nợ: a/ Chứng từ sử dụng: - Giấy báo có - Bảng sao kê của ngân hàng - Các giấy tờ có liên quan b/ Quy trình luân chuyển chứng từ: Kế toán ngân hàng Kế toán tổng hợp Kế toán công nợ Kế toán trưởng Ký Kế toán trưởng... Thu tiền Thực tập giáo trình Người mua Kế toán vật tư SVTH: Kế toán tổng hợp Kế toán trưởng Nhận tiền Viết phiếu Kiểm tra vô sổ Ký * Kế toán chi tiền mặt do chi tạm ứng cho nhân viên: a/ Chứng từ sử dụng: - Giấy tạm ứng - Phiếu chi tiền mặt (Biên lai chi tiền, bảng kê) - Các chứng từ khác có liên quan b/ Quy trình luân chuyển chứng từ: Người tạm ứng Kế toán trưởng Giám đốc Người ứng tiền Ký Ký * Kế toán. .. chứng từ: Người mua hàng Nộp tiền Kế toán thanh toán Viết phiếu thu Kế toán trưởng Giám đốc Ký Ký *Kế toán thu tiền mặt do hoàn ứng: a/ Chứng từ sử dụng: - Phiếu thu tiền mặt (Biên lai thu tiền, bảng kê) 25 Thủ quỹ Nhận tiền Thực tập giáo trình SVTH: - Các chứng từ có liên quan b/ Quy trình luân chuyển chứng từ: Người hoàn ứng Kế toán trưởng Giám đốc Nộp tiền Ký Ký *Kế toán thu tiền mặt do thu nợ khách... giao Kế toán vật tư Kế toán tổng hợp Kiểm tra ký Ký Kế toán trưởng Ký 3.4.3.3/ Kế toán giảm TSCĐ: * Kế toán giảm TSCĐ do thanh lý, nhượng bán : Chứng từ sử dụng: - Biên bản thanh lý, nhượng bán (hợp đồng) - Các chứng từ khác có liên quan Quy trình luân chuyển chứng từ Khách hàng Kế toán tổng hợp Kế toán trưởng 34 Giám đốc Thực tập giáo trình Ký SVTH: Kiểm tra Ký Ký 3.4.3.4/ Kế toán khấu hao TSCĐ: Cty . ứng 03-TT 01 Kế toán trưởng, Giám đốc Kế toán thanh toán Thủ quỹ Người nhận tiền Kế toán thanh toán Phòng kế toán 4 Giấy thanh toán tiền tạm ứng 04-TT` 01 Kế toán thanh toán Kế toán trưởng,. Giám đốc Kế toán tiền lương Người chấm công Phòng kế toán 12 Bảng thanh toán tiền lương 02- LĐTL 01 Kế toán trưởng Giám đốc Kế toán thanh toán Thủ quỹ Kế toán tiền lương Phòng kế toán 13 Hợp. ứng Kế toán thanh toán Phòng kế toán 5 Giấy đề nghị thanh toán 05-TT` 01 Kế toán trưởng, Giám đốc(người ủy quyền duyệt ) Kế toán thanh toán Thủ quỹ Người đề nghị Kế toán thanh toán Phòng kế
- Xem thêm -

Xem thêm: Công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH Bách Việt, Công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH Bách Việt, Công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH Bách Việt