0

Hướng dẫn học sinh rèn luyện, luyện tập theo cặp, theo nhóm trong giờ học tiếng Anh

15 1,714 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/03/2015, 10:46

. thông qua việc luyện tập theo cặp, theo nhóm . Với giới hạn của đề tài này, tôi mạnh dạn thảo luận về các biện pháp hớng dẫn học sinh rèn luyện, luyện tập theo cặp, theo nhóm ở lớp tôI giảng dạy. hiểu rõ lý thuyết giáo học pháp của phơng pháp dạy " Hớng dẫn học sinh rèn luyện, luyện tập theo cặp, theo nhóm " trong tình hình đổi mới hiện nay . + Tiếp theo giáo viên phảI tiến. hình học tập của học sinh . Trang Trờng THCS dân tộc nội trú 4 Sáng kiến kinh nghiệm + Tìm hiểu lí thuyết của phơng pháp "" Hớng dẫn học sinh rèn luyện, luyện tập theo cặp, theo
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn học sinh rèn luyện, luyện tập theo cặp, theo nhóm trong giờ học tiếng Anh, Hướng dẫn học sinh rèn luyện, luyện tập theo cặp, theo nhóm trong giờ học tiếng Anh,

Từ khóa liên quan