0

GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH BẬC THCS THÔNG QUA GIỜ HỌC NGỮ VĂN

17 2,689 15

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2015, 22:51

. Giáo dục đạo đức HS thông qua giờ học Ngữ Văn GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH BẬC THCS THƠNG QUA GIỜ HỌC NGỮ VĂN Họ và tên: HỒ THỊ THU HIỀN Nơi công tác: Trường THCS Phan Đình Phùng Trình. tôi chọn đề tài “ Giáo dục đạo đức học sinh thông qua giờ học Ngữ Văn bậc THCS ” với mong muốn chia sẽ tham khảo cùng các đồng nghiệp trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh. Tuy vậy trong. là một giáo Trang3 Giáo dục đạo đức HS thông qua giờ học Ngữ Văn dạy môn Ngữ Văn bậc THCS lại trực tiếp dạy bộ môn Ngữ Văn, bản thân tôi thấy trách nhiệm, vò trí quan trọng của người giáo viên
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH BẬC THCS THÔNG QUA GIỜ HỌC NGỮ VĂN, GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH BẬC THCS THÔNG QUA GIỜ HỌC NGỮ VĂN,

Từ khóa liên quan