SKKN Phương pháp giải bài toán “Nhận biết các chất riêng biệt” TRONG HÓA HỌC THCS

18 2.6K 6
SKKN Phương pháp giải  bài toán  “Nhận biết các chất riêng biệt” TRONG HÓA HỌC THCS

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. TRƯỜNG THCS VĨNH LONG 5 Phương pháp giải bài toán : “Nhận biết các chất riêng biệt” *** K Tím hồng Na Vàng tươi Ca Đỏ da cam Bảng nhận biết các chất khí Chất khí Thuốc thử Dấu hiệu (Phương. Nhận biết các chất riêng biết “ 4. Đối tượng - Nghiên cứu phương pháp giảng dạy dạng toán: “ Nhận biết các chất riêng biết “ NGUYỄN XUÂN THÀNH &&& TRƯỜNG THCS VĨNH LONG 1 Phương pháp. Phương pháp giải bài toán : “Nhận biết các chất riêng biệt” *** PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ . 1. Lí do chọn đề tài. Nhận biết các chất riêng biệt là phần kiến thức căn bản,trọng tâm trong chương

Ngày đăng: 23/03/2015, 22:31

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan