MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG TRƯỜNG MẦM NON CÓ TỔ CHỨC ĂN BÁN TRÚ

16 3.5K 2

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2015, 20:45

. tài Một số biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường Mầm non có tổ chức ăn bán trú . Đây là một thông điệp giúp cho toàn Người thực hiện: Lê Thi Kim Hương 1 thể cộng đồng quan. Đảm bảo an toàn thực phẩm Để làm tốt công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường Mầm non có rất nhiều nội dung cần được quan tâm chỉ đạo thực hiện: - Vệ sinh an toàn thực phẩm và những. sức khoẻ và cùng nhau thực hiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và đặc biệc là vệ sinh an toàn tại trường mầm non có tổ chức ăn bán trú. II. ĐỐI TƯỢNG, CƠ SỞ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1. Đối

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • Kiểm tra bếp: Nhà bếp đã được trung tâm y tế dự phòng kiểm tra và công nhận đạt bếp vệ sinh an toàn thực phẩm.Dụng cụ: chén, thìa, ly được kiểm định đạt yêu cầu theo đúng quy định.

  • Lê Thị Kim Hương

    • MỤC LỤC

    • TÀI LIỆU THAM KHẢO

      • TRONG QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU

Tài liệu liên quan