Tự chế tạo động cơ điện một chiều

16 1.9K 2
Tự chế tạo động cơ điện một chiều

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. Kinh nghiệm: Tự chế tạo động cơ điện một chiều Năm học: 2011-2012 PHÒNG GD&ĐT CƯ JÚT TRƯỜNG THCS NGUYỄN CHÍ THANH KINH NGHIỆM TỰ CHẾ TẠO ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU PHẦN I LÝ DO CHỌN. tài Tự chế tạo động cơ điện một chiều làm đề tài để viết kinh nghiệm của mình. PHẦN II Gv: Cao Xuân Hùng Trường THCS Nguyễn Chí Thanh Trang: 2 Kinh nghiệm: Tự chế tạo động cơ điện một chiều. Trang: 4 Kinh nghiệm: Tự chế tạo động cơ điện một chiều Năm học: 2011-2012 b/ Tiến hành chế tạo động cơ điện: Tạo khung dây đồng: Hãy sử dụng dây đồng cuốn quanh một chiếc pin để tạo khung dây đồng.

Ngày đăng: 21/03/2015, 13:01

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan