Nhoi mau co tim cap.doc

19 2.4K 11
Nhoi mau co tim cap.doc

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Chia sẻ kiến thức về bệnh nhồi máu cơ tim cấp. Nhồi máu tim cấp Nhồi máu tim (NMCT) cấp nguyên nhân hàng đầu gây tử vong Mỹ nớc châu Âu Ước tính Mỹ có khoảng triệu bệnh nhân nhập viện năm NMCT cấp khoảng 200.000 đến 300.000 bệnh nhân tử vong hàng năm NMCT cấp Việt nam số bệnh nhân NMCT ngày có xu hớng gia tăng nhanh chóng Nếu nh năm 50, NMCT bệnh gặp hầu nh ngày gặp bệnh nhân NMCT cấp nhập viện (tại Viện Tim mạch) Những tiến chẩn đoán điều trị NMCT cấp đà làm giảm đáng kể tỷ lệ tử vong NMCT cấp Sự đời đơn vị cấp cứu mạch vành (CCU) đầu năm 60, tiếp đến thuốc tiêu huyết khối năm 80 can thiệp động mạch vành cấp cứu tiến thuốc phối hợp đà làm cho tỷ lƯ tư vong NMCT cÊp trªn thÕ giíi hiƯn giảm xuống khoảng < 7% so với trớc > 30 % I Sinh lý bệnh Cơ tim đợc nuôi dỡng động mạch vành (ĐMV) ĐMV trái ĐMV phải ĐMV trái xuất phát từ vành trái ĐMC ĐMV phải xuất phát từ vành phải Thực tế, ĐMV trái lại chia nhánh lớn nhánh liên thất trớc (LAD) nhánh mũ (LCx) Do ngời ta thờng gọi thân ĐMV để nuôi tim NMCT đợc hiểu tắc nghẽn hoàn toàn nhiều nhánh ĐMV để gây thiếu máu tim đột ngột hoại tử vùng tim đợc tới máu nhánh ĐMV Thủ phạm mảng xơ vữa động mạch Nhng vấn đề đặt thực tế mảng xơ vữa phát triển âm thầm gây hẹp nhiều chí tắc hoàn toàn ĐMV theo thời gian không gây triệu chứng NMCT cấp đà có thích nghi phát triển tuần hoàn bàng hệ Cơ chế chủ yếu NMCT cấp không ổn định nứt mảng xơ vữa để hình thành huyết 35 khối gây lấp toàn lòng mạch Nếu việc nứt không lớn hình thành cục máu đông cha gây lấp kín toàn lòng mạch, đau thắt ngực không ổn định lâm sàng II Triệu chứng lâm sàng A Triệu chứng Cơn đau thắt ngực điển hình: a Đau nh bóp nghẹt phía sau xơng ức lệch sang trái, lan lên vai trái mặt tay trái tận ngón đeo nhẫn ngón út Nhìn chung đau có tính chất giống đau thắt ngực nhng kéo dài 20 phút không đỡ dùng Nitroglycerin b Một số trờng hợp đau lan lên cổ, cằm, vai, sau lng, tay phải, vùng thợng vị c Một số trờng hợp NMCT xảy mà bệnh nhân không cảm giác đau (NMCT thầm lặng), hay gặp bệnh nhân sau mổ, ngời già, bệnh nhân có tiểu đờng tăng huyết áp d Trong trờng hợp đau lan nhiều phía sau lng phải phân biệt với tách thành động mạch chủ Các triệu chứng khác kèm theo gặp là: và mồ hôi, khó thở, hồi hộp đánh trống ngực, nôn buồn nôn, lú lẫn Các triệu chứng rối loạn tiêu hoá thờng gặp trờng hợp NMCT sau dới Đột tử thể hay gặp NMCT cấp B TriƯu chøng thùc thĨ Kh¸m thùc thĨ NMCT cấp nói chung có giá trị để chẩn đoán xác định nhng quan trọng để giúp chẩn đoán phân biệt với bệnh khác, giúp phát biến chứng, tiên lợng bệnh nh sở để theo dõi bệnh nhân 36 Những triệu chứng hay gặp là: nhịp tim nhanh, tiếng tim mờ, tiếng ngựa phi, huyết áp tăng tơt, xt hiƯn tiÕng thỉi míi ë tim, c¸c rèi loạn nhịp, ran ẩm phổi, dấu hiệu suy tim, phï phỉi cÊp Sau vµi ngµy cã thĨ thấy tiếng cọ màng tim (hội chứng Dressler) C Các yếu tố lâm sàng có giá trị tiên lợng bệnh Việc đánh giá tiên lợng bệnh nhân NMCT cấp đóng vai trò quan trọng giúp thầy thuốc có thái ®é xư trÝ, theo dâi bƯnh, cịng nh gi¶i thÝch cho bệnh nhân gia đình tốt Những nghiên cứu lớn giới đà yếu tè sau (xÕp theo møc ®é tõ cao ®Õn thÊp) có tiên lợng xấu NMCT cấp: (bảng 3-1 3-2) Tuổi: cao tiên lợng xấu Huyết áp tâm thu tụt (< 90 mmHg) Độ Killip cao tỷ lệ tử vong tăng NhÞp tim nhanh > 100 chu kú /phót Vị trí NMCT Bảng 3-1 Liên quan độ Killip tỷ lệ tử vong vòng 30 ngày Độ Đặc điểm lâm sàng % Tỷ lệ tử vong Killip 30 ngày (%) I Không có triệu chứng 85 5,1 cđa suy tim tr¸i II Cã ran Èm < 1/2 phỉi, 13 13,6 tÜnh m¹ch cỉ nỉi, cã thĨ cã tiÕng T3 ngùa phi III Phï phỉi cÊp 32,2 IV Sèc tim 57,8 37 III CËn lâm sàng A Điện tâm đồ (ĐTĐ): Là thăm dò có giá trị để chẩn đoán NMCT cấp định khu NMCT ĐTĐ cần đợc làm bệnh nhân nhập viện làm nhắc lại nhiều lần sau để giúp chẩn đoán nh theo dõi Những thay đổi ĐTĐ biến thiên theo thời gian có nhiều giá trị Các tiêu chuẩn chẩn đoán NMCT cấp ĐTĐ là: Xuất hiƯn sãng Q míi (réng Ýt nhÊt 30 ms vµ sâu 0,20 mV) số miền chuyển đạo sau: D2, D3 aVF; V1 đến V6; D1 aVL, Xuất đoạn ST chênh lên chênh xuống (> 0,10 mV) số miền chuyển đạo nói trên, Sự xuất bloc nhánh trái hoàn toàn bệnh cảnh lâm sàng nói Bảng 3-2 Liên quan vị trí NMCT cấp tỷ lệ tư vong Tû lƯ tư vong VÞ trÝ NMCT Thay đổi (%) ĐTĐ Trong Trong 30 ngày năm Đoạn gần ST chênh lên V119,6 25,6 ĐMLTT (LAD) 6, DI, aVL hc (NMCT tríc réng) kÌm theo bloc nhánh trái Đoạn LAD ST chênh lên V1-6, 9,2 12,5 DI aVL Đoạn xa LAD ST chênh lên V16,8 10,2 4, D1, aVL V5-6 NMCT sau dới rộng ST chênh lên D2, 6,4 8,4 (Đoạn gần ĐMV D3, aVF kèm phải động mạch theo mũ) chuyển đạo sau NMCT sau dới nhỏ V1, V3R, V4R 4,5 6,7 38 (Đoạn xa ĐMV V5-6 phải ĐM mũ) R>S V1, V2 ST chênh lên chØ ë D2, D3 vµ aVF Lu ý lµ: sãng Q thêng xt hiƯn trung b×nh sau 8-12 giê, nhiên số trờng hợp sóng Q mà có biến đổi đoạn ST (NMCT không Q - hay NMCT dới nội tâm mạc) Trờng hợp NMCT thất phải cần làm thêm chuyển đạo V3R đến V6R để tìm biến đổi Trong trờng hợp kèm theo bloc nhánh phải hoàn toàn, việc chẩn đoán ĐTĐ trở nên khó khăn Nếu bệnh nhân có NMCT trớc bên thấy hình ảnh sóng T chênh đồng hớng với phức QRS V1-V4 Hình 3-1 NMCT sau dới cấp B Các men sinh häc hut bƯnh nh©n Creatine Kinase (CK): iso-enzyme cđa men nµy lµ CK-MB, CK-MM, CK-BB đại diện cho tim, vân nÃo theo thứ tự Bình thờng CK-MB chiếm khoảng cã ý nghĩa NMCT Giờ Hình 3-2 Thay đổi men sau NMCT cÊp (theo giê) C¸c Transaminase SGOT SGPT: đặc hiệu cho tim Tuy nhiên điều kiện 40 xét nghiệm men có giá trị định Trong NMCT SGOT tăng nhiều SGPT 41 C Siêu âm tim: có giá trị, đặc biệt thể NMCT không Q có bloc nhánh Thờng thấy hình ảnh rối loạn vận động vùng liên quan đến vị trí nhồi máu Mức độ rối loạn từ giảm vận động, không vận động, vận động nghịch thờng phình thành tim Siêu âm tim giúp đánh giá chức thất trái, biến chứng học NMCT (thủng vách tim gây thông liên thất, hở van tim đứt dây chằng), tràn dịch màng tim, huyết khối buồng tim D Thăm dò phóng xạ tới máu tim: thờng không cần dùng giai đoạn cấp NMCT Các thăm dò có ích giai đoạn sau để đánh giá mức độ tới máu cho vùng tim sống tim nhằm giúp ích cho định can thiệp mạch vành IV Chẩn đoán phân biệt A Viêm màng tim: đau thờng liên tục cảm giác rát, đau thay đổi theo t nhịp thở, thờng đau tăng nằm ngửa Trong viêm màng tim có ST chênh lên nhng chênh lên đồng hớng chuyển đạo trớc tim hình ảnh soi gơng Siêu âm giúp ích cho chẩn đoán B Viêm tim cấp: chẩn đoán phân biệt khó khăn triệu chứng lâm sàng nh ĐTĐ giống NMCT Bệnh sử khám lâm sàng cho thấy bệnh cảnh nhiễm trùng (đặc biệt virus) siêu âm tim có giảm vận động đồng giúp thêm chẩn đoán phân biệt C Tách thành động mạch chủ: điển hình đau dội lan phía sau lng Nhiều tách thành ĐMC gây NMCT ảnh hởng đến ĐMC lên gốc ĐMC Siêu âm tim thấy hình ảnh tách thành ĐMC ĐMC lên Siêu âm qua thực quản có giá trị chẩn đoán Chụp cắt lớp vi tính (CT scan) chụp cộng hởng từ thăm dò tốt giúp chẩn đoán xác định 42 D Nhồi máu phổi: thờng đột ngột khó thở, đau ngực, ho máu mà phù phổi ĐTĐ hình ảnh tâm phế cấp với S1 Q3 (S sâu D1 Q sâu D3) Chụp Xquang thấy hình ảnh đám mờ phổi siêu âm tim không thấy có rối loạn vận ®éng vïng E C¸c bƯnh cÊp cøu bơng nh thđng dày, đau dày cấp, viêm tuỵ cấp, viêm túi mật, giun chui ống mật cần đợc phân biệt với NMCT cấp thể sau dới V Điều trị NMCT cấp A Điều trị ban đầu Khẩn trơng đánh giá tình trạng bệnh nhân nên chuyển đến sở điều trị tái tới máu Kịp thời đánh giá biến chứng nguy hiểm để khống chế (loạn nhịp, suy tim ) Bệnh nhân phải đợc vận chuyển xe cứu thơng có nhân viên y tế Đồng thời thực biện pháp điều trị ban đầu Các biện pháp chung, ban đầu cho bệnh nhân là: a Bệnh nhân phải đợc bất động giờng b Thở ôxy: với liều 2-4 lít/phút qua ®êng mịi v× NMCT cÊp thêng kÌm theo thiÕu ôxy Một số trờng hợp suy hô hấp nặng cần phải đặt nội khí quản cho thở máy phù hợp c Giảm đau đầy đủ: làm giảm tăng tiết cathecholamin máu góp phần làm giảm nhu cầu ôxy tim ã Morphin sulphat thuốc đợc lựa chọn hàng đầu, liều dùng từ 2-4 mg tiêm tĩnh mạch sau nhắc lại sau 5-10 phút bệnh nhân đau Chú ý nhịp thở bệnh nhân nhịp tim Nếu gây nhịp chậm cho Atropin 0,5 mg tiªm TM 43 d Nitroglycerin (0,4 mg) ngậm dới lỡi, nhắc lại sau phút cần ý huyết áp bệnh nhân Nếu huyết áp tối đa > 90 mmHg tốt Tiếp sau cần thiết lập đờng truyền tĩnh mạch truyền Nitroglycerin với tốc độ 10 mcg/phút, cã thĨ chØnh liỊu theo sè hut ¸p cđa bệnh nhân Nếu bệnh nhân huyết áp tụt dùng Nitroglycerin, cần áp dụng biện pháp vận mạch tốt Lu ý Nitroglycerin gây nhịp chậm không dùng có NMCT thÊt ph¶i e Cho thc chèng ngng kÕt tiĨu cầu: Aspirin cần cho đờng uống dạng không bäc víi liỊu 160 - 325 mg hc cã thĨ cho đờng tiêm tĩnh mạch 500 mg Có thể cho dạng gói bột Aspegic Nếu bệnh nhân có tiền sử loét dày tá tràng tiến triển th× cã thĨ thay b»ng Ticlopidine (Ticlid) 250 mg x viên/ngày Clopidogrel (Plavix) cho 300 mg sau 75 mg/ngày Các nghiên cứu gần cho thấy phối hợp Aspirin Ticlopidin Clopidogrel làm giảm đáng kể tỷ lệ tử vong f Thuốc chống đông: Heparin tiêm thẳng TM liều 65-70 đv/kg sau trì liều 15-18 đv/kg/giờ Heparin tự không làm giảm tû lƯ tư vong NMCT nhng rÊt quan träng bệnh nhân đợc cho thuốc tiêu huyết khối can thiệp động mạch vành cấp Dùng Heparin với thuốc tiêu huyết khối cần cho 5000 đv tiêm TM sau truyền tĩnh mạch liều khoảng 1000 đv/giờ (trừ trờng hợp cho Streptokinase không dùng Heparin phối hợp) Khi dùng Heparin cần điều chỉnh liều theo thời gian APTT cho thêi gian nµy gÊp 1,5 thêi gian chứng (50-75 giây) g Thuốc chẹn bêta giao cảm: làm giảm tỷ lệ tử vong giảm diện tim bị nhồi máu hoại tử 44 Thuốc hay dùng Metoprolol tiêm TM mg sau nhắc lại phút tổng liều 15 mg, bắt đầu cho uống 25-50 mg Các thuốc khác dùng Atenolol, Esmolol Không dùng thuốc bệnh nhân có dấu hiệu suy tim nặng, nhịp tim chậm < 60, huyết áp tâm thu < 90 mmHg, bloc nhÜ thÊt ®é cao, bƯnh phỉi tắc nghẽn, bệnh mạch ngoại vi nặng B Điều trị tái tới máu Mục tiêu quan trọng điều trị NMCT cấp làm tái tới máu (tái lu thông ĐMV bị tắc) sớm tốt Ba biện pháp điều trị tái tới máu là: dùng thuốc tiêu huyết khối, can thiệp (nong, đặt stent) động mạch vành cấp, mổ bắc cầu nối chủ-vành cấp Việc điều trị sớm tái tới máu đà làm giảm mức độ hoại tử tim, giảm tỷ lệ tử vong bảo tồn chức thất trái Lựa chọn phơng pháp điều trị tái tới máu: Việc lựa chọn phơng pháp điều trị tái tới máu cho bệnh nhân NMCT cấp phụ thuộc vào nhiều yếu tố nh thời gian đến viện, tình trạng bệnh nhân cụ thể, điều kiện trang thiết bị trình độ sở y tế Thời điểm điều trị tái tới máu: Các nghiên cứu đà chứng minh đợc lợi ích lớn tiến hành đợc tái tới máu sớm Nếu thời gian đợc tái tới máu vòng đầu (kể từ đau) lợi ích lớn Hiện nay, can thiệp ĐMV đầu đợc áp dụng nhiều trung tâm, thời gian để có đợc hiệu tốt trớc 120 phút Nói chung vòng 12 đầu định điều trị tái tới máu Nếu sau 12 giờ, mà tồn triệu chứng có lợi ích điều trị tái tới máu (không phải thuốc tiêu huyết khối) Điều trị tái tới máu mạch vành thuốc tiêu huyết khối: 45 a Là phơng pháp đơn giản nên đợc lựa chọn hàng đầu Các thử nghiệm lớn đà chứng minh thuốc làm giảm đáng kể tỷ lệ tử vong NMCT cấp, giải đợc 60 - 90 % trờng hợp Nó kỷ nguyên thứ hai điều trị NMCT cấp sau đời CCU b Chỉ định thuốc tiêu huyết khối sớm tốt tốt vòng đầu, bệnh nhân đến muộn vòng 12 mà tồn dấu hiệu hoại tử tim lan rộng dùng thuốc tiêu huyết khối c Các thuốc có số chống định tơng đối tuyệt đối (Bảng 3-3) Bảng 3-3 Chống định thuốc tiêu huyết khối Chống định tuyệt đối ã Đang có bệnh thủ thuật gây chảy máu nặng ã Thiếu hụt yếu tố đông máu (rối loạn) ã Mới bị chấn thơng nặng ã Mới phẫu thuật ( 180 mmHg ã Huyết áp tối thiểu > 110 mmHg ã Viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn ã Xuất huyết võng mạc bệnh lý đái tháo đờng ã TBMN > 12 tháng 46 • • • • Cã håi sinh tim phæi vòng 10 phút Đang dùng chống đông kháng Vitamin K lâu dài Suy thận gan nặng Rong kinh rong huyết nặng Các loại thuốc tiêu huyết khối: a Việc lựa chọn thuốc tiêu huyết khối phải cân nhắc dựa vào hoàn cảnh thực tế giá thành Trong thuốc trên, rt-PA đợc tác giả nớc a dùng nhng giá thành cao Streptokinase thuốc đợc dùng rộng rÃi, giá thành rẻ tơng đối tai biến Bảng 3-4 Các loại thuốc tiêu huyết khối liều dùng Các thuốc đặc hiệu với fibrin ã Alteplase (rt-PA): Tiêm thẳng TM 15 mg sau ®ã trun TM 0,75 mg/kg (cho tíi 50 mg) vßng 30 phót, tiÕp theo 0,5 mg/kg (cho tíi 35 mg) trun TM 60 tiÕp LiỊu tối đa 100 mg 90 phút ã Reteplase (r-PA): tiêm thẳng TM 10 đơn vị phút, sau 30 phút lại tiêm nh (10 đơn vị) Các thuốc không đặc hiệu với fibrin ã Streptokinase (SK): Truyền TM 1,5 triệu đơn vị vòng 60 phút ã Anistreplase (APSAC): tiêm thẳng TM 30 đơn vị vòng phút ã Urokinase (UK): truyền TM triệu đơn vị vòng 60 phút b Khi dùng thuốc tiêu huyết khối bắt buộc phải phối hợp với Heparin nghiên cứu đà chứng minh làm giảm nguy bị tắc lại mạch sau dùng thuốc tiêu huyết khối Heparin đợc dùng trớc sau dùng thuốc tiêu huyết khối truyền tiếp Heparin với liều 1000 đv/giờ vòng 48 - 72 tiếp Riêng Streptokinase không cần dùng Heparin phối hợp thuốc 47 tác động không đặc hiệu với hệ fibrin nên gây chảy máu nhiều phối hợp Heparin c Biến chứng thuốc tiêu huyết khối: quan trọng chảy máu Chảy máu nội sọ biến chứng nguy hiểm (gặp khoảng 0,5% Streptokinase 0,7% tPA) , gây chảy máu nhiều nơi Cần theo dõi thời gian aPTT Nếu bị máu nhiều phải truyền máu, huyết tơng tơi Can thiệp động mạch vành giai đoạn cấp cứu (nong, đặt Stent): Mặc dù thuốc tiêu huyết khối tiến đáng kể, nhng nhiều chống định số bệnh nhân đến viện muộn nên tỷ lệ bệnh nhân đợc dùng thuốc tiêu huyết khối không cao Hiện đà có nhiều nghiên cứu chứng minh tính u việt phơng pháp can thiệp động mạch vành giai đoạn cấp Tuy nhiên, tuỳ thuộc nhiều vào trang thiết bị kinh nghiệm thầy thuốc can thiệp a Chỉ định: Can thiệp ĐMV cấp nên định bệnh nhân có chống định thuốc tiêu huyết khối có tình trạng huyết động không ổn định (sốc tim) có rối loạn nhịp tim Hiện nay, số trung tâm có kinh nghiệm cã trang thiÕt bÞ tèt, ngêi ta thêng cã xu hớng can thiệp ĐMV đầu (primary intervention) (tức can thiệp bệnh nhân đến viện cha dùng thuốc tiêu sợi huyết) Các khuyến cáo gần đà có xu hớng ủng hộ cho việc can thiệp b Can thiệp dùng thuốc tiêu huyết khối thất bại: tức sau dùng thuốc tiêu huyết khối mà bệnh nhân đau ngực, lâm sàng không ổn, ST chênh lên ĐTĐ có định can thiệp ĐMV 48 c Khi can thiệp động mạch vành cấp cần dùng phối hợp với thuốc: ã Aspirin 325 mg/ngày kéo dài mÃi, phối hợp Ticlopidin (Ticlid) 250 mg x lần ngày nửa tháng Clopidogrel (Plavix) 75 mg/ngày Vai trò Clopidogrel ngày đợc nhấn mạnh tính hiệu an toàn Những nghiên cứu gần cho thấy lợi ích Plavix đợc khẳng định dùng kéo dài đến tháng ã C¸c thc øc chÕ thơ thĨ GP IIb/IIIa (ReoPro, Aggrastat ) thuốc chống ngng kết tiểu cầu triệt để Khi dùng với can thiệp ĐMV cấp làm giảm đáng kể tỷ lệ tai biến can thiệp tỷ lệ tắc mạch sau can thiệp Tuy nhiên thuốc đắt tiền ã Heparin cần thiÕt can thiƯp NÕu can thiƯp kÕt qu¶ thành công xét dừng Heparin sau can thiệp Mổ làm cầu nối chủ - vành cấp cứu: Chỉ đợc định bệnh nhân đau ngực tái phát sau dùng tiêu huyết khối động mạch vành không thích hợp cho can thiệp (tổn thơng nhiều thân, tổn thơng thân chung, tổn thơng phức tạp ), can thiệp thất bại, bệnh nhân có biến chứng học.v.v Trớc nong Sau nong đặt Stent 49 Hình 3-3 Nong đặt Stent động mạch liên thất trớc C Điều trị Các biện pháp chung: a Chế độ vận động: Với bệnh nhân giai đoạn cấp cha ổn định cần bất động giờng Tuy nhiên bệnh nhân đợc điều trị tái tới máu tốt mà không đau ngực sau 12 cho cử động nhẹ giờng ngồi dậy nhẹ nhàng giờng Sau 24 cho vận động nhẹ nhàng sau 48 cho nhẹ phòng tăng dần mức vận động để trở bình thờng b Chế độ dinh dỡng: Trong giai đoạn cấp (đau nhiều) không nên cho ăn mà nên dinh dỡng đờng truyền tĩnh mạch Khi bệnh nhân đỡ cần ý chế độ ăn đủ lợng (1200 - 1800 calorie/ngày) cholesterol muối Bệnh nhân NMCT cần tránh táo bón nên cho thêm nhuận tràng c An thần: nên tránh thăm hỏi nhiều ngời nhà giai đoạn cấp Nếu bệnh nhân lo lắng cho thêm chút an thần Các thuốc: a Các thuốc chống ngng kết tiểu cầu (Aspirin, Ticlopidin, Clopidogrel): đặc biệt quan trọng ã Liều Aspirin từ 75-325 mg/ngày nhng nên dùng > 160 mg/ngày b Các thuốc chống đông: Heparin cần thiết có dùng thuốc tiêu huyết khối can thiệp ĐMV Heparin không nên dùng kéo dài > ngày Các thuốc kháng vitamin K ®êng uèng chØ dïng cã kÌm theo rung nhÜ có phình vách thất gây cục máu đông 50 c Các Nitrates: không làm giảm tỷ lệ tử vong nhng chúng cải thiện tình trạng thiếu máu cục bộ, cải thiện triệu chứng suy tim có d Các thuốc chẹn beta giao cảm: nên tiếp tục kéo dài (nếu chống định) e Các thuốc ức chế men chuyển (ƯCMC): Nên cho sớm bắt đầu liều nhỏ (trong vòng 24 đầu) Chú ý huyết áp bệnh nhân Thuốc ƯCMC làm giảm tỷ lệ tử vong, bảo tồn chức thất trái Nên dùng bắt đầu thuốc có tác dụng ngắn nh Captopril 6,25 mg 24 đầu sau đánh giá tình trạng điều chỉnh liều thay thuốc ƯCMC khác có thời gian tác dụng kéo dài f Điều trị tích cực yếu tố nguy ý điều trị tốt đái tháo đờng, rối loạn mỡ máu (nếu có) kèm theo D Phục hồi chức sau NMCT Giai đoạn bệnh viện: Đối với bệnh nhân ổn định cần sớm phục hồi chức cách cho bệnh nhân sớm vận động nhẹ Ngày thứ ba cho bệnh nhân lại nhẹ nhàng phòng Trớc viện cần giáo dục bệnh nhân chế độ tập luyện, loại bỏ yếu tố nguy cơ, điều chỉnh chế độ ăn chế độ thuốc men hàng ngày cho bệnh nhân Giai đoạn nhà: Bệnh nhân cần sớm tối thiểu ngày 23 lần, lần 20-30 phút trì nhịp tim không tăng 20 nhịp so với nhịp tim lúc nghỉ Để khẳng định bệnh nhân trở sống sinh hoạt bình thờng, bệnh nhân cần đợc làm nghiệm pháp gắng sức để đánh giá Việc giáo dục bệnh nhân 51 đặc biệt quan trọng giai đoạn chế độ sinh hoạt thuốc men Tài liệu tham khảo Falk E, Shah PK, Fuster V Coronary plaque disruption Circulation 1995;92:657-671 Flather M, Pipilis A, Collins R, et al Randomized controlled trial of oral captopril, of oral isosorbide mononitrate and of intravenous magnesium sulphate started early in acute myocardial infarction: safety and haemodynamic effects ISIS-4 (Fourth International Study of Infarct Survival) Pilot Study Investigators Eur Heart J 1994;15:605-619 GUSTO Investigators An international randomized trial comparing four thrombolytic strategies for acute myocardial infarction N Engl J Med 1993;329: 673682 Lauer MA, Lincoff AM Acute myocardial infarction In: Marso SP, Griffin BP, Topol EJ, eds Manual of Cardiovascular Medicine Philadelphia: LippincottRaven, 2000 Lee K, WoodliefL, Topol E, et al Predictors of 30-day mortality in the era of reperfusion for acute myocardial infarction Circulation 1995;91:1659-1668 Lincoff A, Topol E, CaliffR, et al Significance of a coronary artery with thrombolysis in myocardial infarction grade flow "patency" Am J Cardiol 1995;75: 871-876 Lincoff AM, Califf RM, Moliterno DM, et al Complementary clinical benefits of coronary-artery stenting and blockade of platelet glycoprotein ub/Iha receptors N Engl J Med 1999;341:319-327 Mark D, Hlatky M, CaliffR, et al Cost effectiveness of thrombolytic therapy with tissue plasminogen activator as compared with streptokinase for acute myocardial infarction N Engl J Med 1995;332:1415-1424 Ryan TJ, Anderson JL, Antman EM, et al ACC/AHA guidelines for the management of patients with acute myocardial infarction: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines (Committee on Management of Acute Myocardial Infarction) J Am CoIl Cardiol 1996;25:1328-1428 10 Sgarbossa EB, Wagner G Electrocardiography In: Topol EJ, ed Textbook of cardiovascular medicine New York: Lippincott-Raven, 1998 11 The EPILOG Investigators Platelet glycoprotein IIb/IIIa receptor blockade and low-dose heparin during coronary revascularization during percutaneous coronary revascularization N Engl J Med 1997;336:1689-1696 12 The GUSTO IIb Angioplasty Sub study Investigators A clinical trial comparing primary coronary angioplasty with tissue plasminogen activator for acute myocardial infarction N Engl J Med 1997;336: 1621-1628 52 13 The GUSTO III Investigators A comparison of reteplase with alteplase for acute myocardial infarction N Engl J Med 1997;337:1115-1123 14 Topol EJ, Van de Werf FJ Acute myocardial infarction: early diagnosis and management In: Topol EJ, ed Textbook of Cardiovascular Medicine New York: LippincottRaven, 1998 15 White RD, Van de Werf FJ Thrombolysis for acute myocardial infarction Circulation 1998;97:1632-1646 16 Woods K', Fletcher S Long-term outcome after intravenous magnesium sulphate in suspected acute myocardial infarction: the second Leicester Intravenous Magnesium Intervention Trial (LIMIT-2) Lancet 1994;343:516-S19 53 ... phình thành tim Siêu âm tim giúp đánh giá chức thất trái, biến chứng học NMCT (thủng vách tim gây thông liên thất, hở van tim đứt dây chằng), tràn dịch màng tim, huyết khối buồng tim D Thăm... nhịp tim nhanh, tiÕng tim mê, tiÕng ngùa phi, huyÕt ¸p tăng tụt, xuất tiếng thổi tim, rối loạn nhịp, ran ẩm phổi, c¸c dÊu hiƯu cđa suy tim, phï phỉi cÊp Sau vµi ngµy cã thĨ thÊy tiÕng cä mµng tim. .. a coronary artery with thrombolysis in myocardial infarction grade flow "patency" Am J Cardiol 1995;75: 871-876 Lincoff AM, Califf RM, Moliterno DM, et al Complementary clinical benefits of coronary-artery

Ngày đăng: 16/08/2012, 15:57

Hình ảnh liên quan

Bảng 3-1. Liên quan giữa độ Killip và tỷ lệ tử vong - Nhoi mau co tim cap.doc

Bảng 3.

1. Liên quan giữa độ Killip và tỷ lệ tử vong Xem tại trang 3 của tài liệu.
Bảng 3-2. Liên quan giữa vị trí NMCT cấp và tỷ lệ tử vong. - Nhoi mau co tim cap.doc

Bảng 3.

2. Liên quan giữa vị trí NMCT cấp và tỷ lệ tử vong Xem tại trang 4 của tài liệu.
Hình 3-2. Thay đổi các men sau NMCT cấp (theo giờ). 4. Các  Transaminase  SGOT   và  SGPT:  ít   đặc   hiệu  - Nhoi mau co tim cap.doc

Hình 3.

2. Thay đổi các men sau NMCT cấp (theo giờ). 4. Các Transaminase SGOT và SGPT: ít đặc hiệu Xem tại trang 6 của tài liệu.
Bảng 3-3. Chống chỉ định của thuốc tiêu huyết khối. - Nhoi mau co tim cap.doc

Bảng 3.

3. Chống chỉ định của thuốc tiêu huyết khối Xem tại trang 12 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan