Phân loại và hướng dẫn cách giải câu hỏi lý thuyết môn Địa lí phục vụ ôn thi cao đẳng và đại học

32 1.6K 4
Phân loại và hướng dẫn cách giải câu hỏi lý thuyết môn Địa lí phục vụ ôn thi cao đẳng và đại học

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. chắn dẫn đến những khó khăn nhất định, đặc biệt là trong kì thi tuyển sinh đại học, cao đẳng. Trước bối cảnh như vậy, Phân loại và hướng dẫn cách giải câu hỏi lý thuyết môn Địa lí phục vụ ôn thi. dạng câu hỏi lý thuyết môn địa lí phục vụ cho ôn thi đại học, cao đẳng. 2.1. Dạng giải thích 2.1.1. Yêu cầu Dạng câu hỏi giải thích thường xuyên xuất hiện trong các đề thi tuyển sinh đại học, . 2.1.3. Hướng dẫn cách giải Mỗi loại câu hỏi thuộc dạng giải thích, về nguyên tắc, có một cách giải riêng. Căn cứ vào cách phân loại trên, xin hướng dẫn cách giải đối với từng loại câu hỏi cụ

Ngày đăng: 20/03/2015, 22:22

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan