0

Biện pháp thi công nhà làm việc 3 tầng UBNN xã Nghi Xuân

29 2,102 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/03/2015, 07:10

. thầu: Xây dựng nhà làm việc 3 tầng Công trình: trụ sở ubnd huyện nghi xuân Địa điểm xây dựng: thị trấn nghi xuân, huyện nghi xuân, tỉnh hà tĩnh Chủ đầu t : ubnd huyện nghi xuân. I - Những căn cứ. thuyết minh biện pháp thi công - Gói thầu Nhà làm việc 3 tầng, công trình: Trụ sở UBND huyện Nghi Xuân nằm trong địa phận thị trấn Nghi Xuân, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Các hệ thống cơ sở hạ tầng. Cát sạch phải đảm bảo độ sạch và cấp phối hạt. - Thí nghi m kiểm tra chất lợng cát đợc tiến hành theo các tiêu chuẩn từ TCVN 33 7-1986 đến TCVN346-1986 Cát xây dựng Phơng pháp thử. Kích thớc lớn
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp thi công nhà làm việc 3 tầng UBNN xã Nghi Xuân, Biện pháp thi công nhà làm việc 3 tầng UBNN xã Nghi Xuân,