0

Ban ve bien phap thi cong nha tru so 3 tang

43 17 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/09/2021, 15:36

Ban ve bien phap thi cong nha tru so 3 tang Nhà xưởng khung thép hay còn gọi là nhà xưởng tiền chế là nhà xưởng được xây dựng, lắp dựng từ các cấu kiện kết cấu thép, khung kèo thép (cột, kèo, dầm, xà gồ... ) thường được sản xuất tại nhà máy sau đó được vận chuyển ra lắp dựng tại công trường. Do đó thời gia thi công lắp dựng nhanh chóng, sử dựng ít nhân công từ đó tiết kiệm được nhiều chi phí cho nhà đầu tư. Nhà xưởng khung thép chính là ứng dụng rất phổ biến của loại hình nhà thép tiền chế đang được các chủ đầu tư lựa chọn vì tính ưu việt vượt trội so với giải pháp thi công nhà xưởng bê tông cốt thép truyền thống.
- Xem thêm -

Xem thêm: Ban ve bien phap thi cong nha tru so 3 tang,