0

Thực hiện sự nghiệp đổi mới nền kinh tế

26 540 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/08/2012, 15:45

Thực hiện sự nghiệp đổi mới nền kinh tế Lời mở đầuThực hiện sự nghiệp đổi mới kinh tế.Nớc ta chuyển từ nền tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị tr-ờng và hạch toán kinh tế độc lập có sự quản lý của Nhà nớc. Vì vậy, mối quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệpthực hiện bảo toàn và phát triển vốn sản xuất kinh doanh. Để nắm bắt đầy đủ tình hình thực của doanh nghiệp và có biện pháp ứng phó kịp thời các biến động của thị trờng, các nhà quản lý doanh nghiệp phải sử dụng nhiều công cụ quan trọng trong hệ thống các công cụ quản lý để quản lý vốn, tài sản và các hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Kế toán, đồng thời là nguồn cung cấp thông tin kinh tế đáng tin cậy giúp Nhà nớc điều hành vĩ mô nền kinh tế, kiểm tra, kiểm soát hoạt động của các ngành, các lĩnh vực trong nền kinh tế quốc dân. Nhận thức đợc tầm quan trọng đó, công tác tổ chức kế toán nói cung và tổ chức giá thành nói riêng luôn đợc các doanh nghiệp quan tâm, về: quản lý giá thành sản phẩm, phơng pháp tính giá thành biện pháp tính giá thành.Giá thành là một chỉ tiêu chất lợng quan trọng cho phép tổng hợp, đánh giá toàn bộ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nên đòi hỏi phải có phơng pháp tính giá khoa học, hợp lý nhằm phát huy vai trò của giá thành.Giá thành sản phẩm cao hay thấp, tăng hay giảm đồng nghĩa với việc lãng phí hay tiết kiệm lao động xã hội, bao gồm cả lao động sống và lao động vật hoá trong quá trình sản xuất ra sản phẩm. Hay giá thành sản phẩm cao hay thấp phản ánh kết quả của việc quản lý, sử dụng vật t, lao động, tiền vốn của xí nghiệp. Việc quản lý, sử dụng vật t, lao động, tiền vốn của xí nghiệp. Việc quản lý, sử dụng hợp lý tiết kiệm các nguồn trên sẽ cho phép việc hạ giá thành sản phẩm và ngợc lại. Đó cũng là đòi hỏi khách quan với các xí nghiệp hạch toán kinh doanh XHCN.1Tuy vậy, với nớc ta giao quyền tự chủ sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp thì các doanh nghiệp phải tự quyết định lấy việc lập kế hoạch sản xuất và tiêu thụ sản phẩm và phải hạch toán kinh tế một cách độc lập, lấy thu bù chi.Trong sản xuất kinh doanh, khi quyết định chọn phơng án sản xuất, kinh doanh loại sản phẩm nào đó, doanh nghiệp phải tính đến chi phí bỏ ra để sản xuất và tiêu thụ sản phẩm tức là các doanh nghiệp cần xác định tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm một cách chính xác. Vấn đề là khi doanh nghiệp đã tính chính xác giá thành sản phẩm thì cũng có thể xác định đợc kết quả sản xuất, kinh doanh thực tế và hiệu quả tổ chức kỹ thuật đến sản xuất . Mặt khác, giá thành là cơ sở để xác định giá bán sản phẩm trên thị trờng, là nhân tố quan trọng quyết định sự tồn tại và phạm vi phát triển của sản phẩm trên thị trờng.Do đó, việc tính toán giá thành sản phẩm chính xác là yêu cầu rất cần thiết đối với các đơn vị sản xuất kinh doanh, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, các doanh nghiệp trong các thành phần kinh tế cạnh tranh trong sản xuất, kinh doanh dẫn đến sự phá sản của nhiều đơn vị sản xuất yếu thế. Trong cạnh tranh, giá thành là cốt lõi quyết định sự sống còn của doanh nghiệp. Song, để tính chính xác giá thành sản phẩm thì buộc doanh nghiệp phải thực hiện một cách đầy đủ và chính xác các khâu và các bớc công việc cần thiết sau:1 - Giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất.2 - Nhiệm vụ kế toán tính giá thành sản phẩm.3 - Vị trí, vai trò của công tác quản lý giá thành và ý nghĩa của việc hạ thấp giá thành sản phẩm.4 - Đối tợng tính giá thành, các phơng pháp tính giá thành.Với kiến thức trong thời gian học tập qua, nhờ sự giảng dạy tận tình của các giáo viên công với cố gắng của bản thân, em xin phép đi sâu vào phơng pháp tính giá thành sản phẩm. Em rất mong đợc sự góp ý của các thày cô để hoàn thiện hơn chuyên đề của em. Em xin chân thành cảm ơn.Chơng I2Giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất.1 - Khái niệm giá thành sản phẩmQuá trình sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất gồm hai mặt đối lập nhng quan hệ mật thiết với nhau: Một mặt là chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra, mặt khác là kết quả sản xuất thu đợc. Các sản phẩm, công việc, lao vụ nhất định đã hoàn thành phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng của xã hội cần đợc tính giá thành.Vậy, giá thành sản phẩm, dịch vụ là biểu hiện bằng tiền các chi phí sản xuất tính cho một khối lợng sản phẩm, dịch vụ nhất định đã hoàn thành.2 - Bản chất, chức năng của giá thành sản phẩm.Chi phí sản xuất, chế tạo sản phẩm luôn đợc biểu hiện ở các mặt định tính và định lợng.Mặt định tính đó là các yếu tố chi phí hiện vật hay bằng tiền tiêu hao trong quá trình sản xuất và chế tạo sản phẩm.Mặt định lợng thể hiện mức độ tiêu hao cụ thể của từng loại chi phí tham gia vào quá trình sản xuất, chế tạo để cấu thành nên sản phẩm, biểu hiện bằng thớc đo giá trị.Mục đích của sản xuất, kinh doanh hay mục đích chi phí doanh nghiệp là tạo nên giá trị sử dụng nhất định để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của xã hội.Trong nền kinh tế thị trờng, các doanh nghiệp luôn quan tâm đến hiệu quả của chi phí bỏ ra, sao cho với chi phí bỏ ra ít nhất vẫn thu đợc giá trị sử dụng lớn nhất có thể và luôn tìm cách để hạ chi phí với mục đích tối đa hoá lợi nhuận. Trong hệ thống chỉ tiêu kinh tế phục vụ cho công tác quản lý giá thành sản phẩm là chỉ tiêu đáp ứng đợc các nội dung thông tin trên.Trong giá thành sản phẩm, luôn chứa hai mặt khác nhau vốn có: chi phí sản xuất và lợng giá trị sử dụng thu đợc cấu thành trong sản phẩm, dịch vụ nhất định đã hoàn thành. Giá thành sản phẩm có hai chức năng chủ yếu: chức năng thớc đo bù đắp chi phí và chức năng lập giá.3Toàn bộ chi phí mà các doanh nghiệp có sẽ hoàn thành một lợng sản phẩm, dịch vụ phải đợc bù đắp bằng chính số tiền thu về nhờ tiêu thụ (bán) sản phẩm, dịch vụ đó. Việc bù đắp chi phí đầu vào đó chỉ mới bảo đảm đợc quá trình tái sản xuất giản đơn. Mà, mục đích sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong cơ chế thị trờng là ngoài việc bù đắp chi phí đầu vào còn phải có lãi. Trong cơ chế thị trờng, sản phẩm, dịch vụ phụ thuộc vào quy luật cung - cầu, sự thoả thuận giữa các doanh nghiệp và khách hàng, do vậy việc bán sản phẩm, dịch vụ phải đợc dựa trên cơ sở giá thành của sản phẩm để xác định. Thông qua đó để đánh giá mức độ bù đắp chi phí và hiệu quả sử dụng chi phí đó.3 - Kết cấu giá thành sản phẩm.Kết cấu giá thành sản phẩm là tỷ trọng từng khoản mục chiếm trong tổng số khoản mục, ở xí nghiệp khác nhau, những ngành khác nhau thì kết cấu giá thành cũng khác nhau. Kết cấu giá thành sản phẩm phụ thuộc các yếu tố:+ Đặc điểm, tính chất của từng loại sản phẩm.+ Trình độ trang bị và sử dụng kỹ thuật sản xuất.+ Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của các doanh nghiệp trong cùng một ngành.+ Điều kiện tự nhiên (vị trí từng doanh nghiệp)+ Công tác quản lý sản xuất, tổ chức cung tiêu sản phẩm.Theo chế độ kế toán hiện hành, kết cấu giá thành bao gồm 3 khoản mục sau:+ Nguyên liệu, vật liệu trực tiếp: tất cả các nguyên liệu đợc sử dụng để sản xuất ra sản phẩm.+ Nhân công trực tiếp: Tiền lơng chính, lơng phụ, phụ cấp trả cho ngời trực tiếp tạo ra sản phẩm, dịch vụ.+ Chi phí sản xuất chung: các chi phí sản xuất khác, kể cả nguyên vật liệu gián tiếp và nhân công gián tiếp.4Việc nghiên cứu kết cấu giá thành có ý nghĩa rất lớn trong công tác quản lý giá thành. Nghiên cứu kết cấu cho thấy rõ tình hình chi phí sản xuất sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệpsự biến động từng khoản mục chi phí trong cùng thời kỳ, là căn cứ xác định trọng tâm cần quản lý, phơng hớng khai thác, sản xuất để hạ thấp giá thành. Mặt khác, giúp cơ quan chủ quản và cơ quan quản lý thấy đợc mặt mạnh, mặt yếu của từng doanh nghiệp. Từ đó, có biện pháp giúp doanh nghiệp hạ giá thành sản phẩm. Ngoài ra, nghiên cứu xu hớng thay đổi kết cấu giá thành trong các thời kỳ khác nhau giúp doanh nghiệp thấy đợc tính chất sử dụng thiết bị máy móc, trang bị kỹ thuật, lao động sản xuất, tăng năng suất lao động, mức độ chi phí nguyên vật liệu, sức lao động . của mỗi doanh nghiệp hoặc mỗi ngành.4 - Các loại giá thành sản phẩm.a. Căn cứ vào thời gian, cơ sở số liệu tính giá thành sản phẩm.* Giá thành kế hoạch: đợc xác định trớc khi bớc vào kinh doanh trên cơ sở giá thành thực tế kỳ trớc và các định mức, dự toán chi phí của kỳ kế hoạch.* Giá thành định mức: Đợc xác định trớc khi bớc vào sản xuất sản phẩm, dịch vụ, đợc xây dựng trên cơ sở các định mức bình quân tiên tiến và không biến đổi trong cả kỳ kế hoạch. Giá thành định mức theo chi phí hiện hành tại từng thời điểm nhất định trong kỳ kế hoạch nên giá thành định mức luôn thay đổi phù hợp với sự thay đổi của các định mức chi phí đạt đợc trong quá trình thực hiện kế hoạch giá thành.* Giá thành thực tế: đợc xác định sau khi kết thúc quá trình sản xuất dựa trên cơ sở các chi phí thực tế phát sinh trong quá trình sản xuất sản phẩm, dịch vụ.b. Căn cứ vào phạm vi phát sinh chia thành:* Giá thành sản xuất (giá thành công xởng): là chỉ tiêu phản ánh tất cả các chi phí phát sinh liên quan đến việc sản xuất.5* Giá thành tiêu thụ (giá thành toàn bộ): là chỉ tiêu phản ánh toàn bộ các khoản chi phí phát sinh liên quan đến việc sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Đợc tính theo công thức:5 - Sự khác nhau giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm.Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm là hai mặt biểu hiện của quá trình sản xuất, có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, giống nhau về chất vì đều gồm hao phí về lao động sống, lao động vật hoá mà doanh nghiệp đã bỏ ra trong quá trình sản xuất sản phẩm. Tuy vậy, giữa chúng lại khác nhau về l-ợng, thể hiện:Chi phí sản xuất luôn gắn với một thời kỳ nhất điểm. Còn giá thành sản phẩm luôn gắn với một loại sản phẩm, dịch vụ nhất định.Giá thành sản phẩm chỉ bao gồm một phần chi phí thực tế đã phát sinh hoặc một phần chi phí sẽ phát sinh ở các kỳ sau nhng đã ghi nhận là chi phí kỳ này (chi phí phải trả).Giá thành sản phẩm chứa đựng cả một phần chi phí của kỳ trớc chuyển sang (chi phí về sản phẩm dở dang đầu kỳ).Nhiệm vụ kế toán tính giá thành sản phẩm.Để quản lý tốt giá thành sản phẩm, cần tổ chức công tác tính giá thành thực tế của các loại sản phẩm sản xuất ra một cách chính xác, kịp thời, đúng đối tợng, đúng chế độ quy định, đúng phơng pháp. Vậy, tính giá thành sản phẩm vừa và một phơng pháp của kế toán, vừa là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác kế toán trong các xí nghiệp sản xuất. Tổ chức tốt công tác tính giá thành sản phẩm là rất thiết thực đối với việc tăng cờng, cải tiến công tác quản lý giá thành, quản lý xí nghiệp. Nhiệm vụ của kế toán trong công tác tính giá thành sản phẩm:1 - Xác định đối tợng tính giá thành trong xí nghiệp: quy trình công nghệ, tổ chức sản xuất phù hợp với yêu cầu quản lý kinh tế, quản lý xí nghiệp. Lựa phơng pháp tính giá thành thích hợp cho từng đối tợng và xây dựng quy tắc tính phù hợp với phơng pháp kế toán và các chế độ hiện hành.62. Căn cứ vào quy tắc tính giá thành đã xây dựng để tổ chức công tác tính giá thành sản phẩm thực tế cho từng đối tợng, từng đơn vị sản phẩm theo khoản mục giá thành quy định đúng kỳ hạn, đúng phơng pháp, chế độ và bảo đảm chính xác.3. Định kỳ tổ chức phân tích tình hình thực hiện kế hoạch, giá thành, nhiệm vụ hạ giá thành, vạch ra nguyên nhân hoàn thành, cha hoàn thành, các khả năng tiềm tàng có thể khai thác, phơng hớng, yêu cầu phấn đấu hạ giá thành sản phẩm thực tế.7Chơng IIVị trí, vai trò của công tác quản lý giá thành, ý nghĩa việc hạ thấp giá thành sản phẩm.Giá thành là một chỉ tiêu kinh tế tổng hợp, phản ánh chất lợng toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý kinh tế tài chính của xí nghiệp. Mức hạ giá thành và tỷ lệ hạ giá thành phản ánh trình độ sử dụng hợp lý, tiết kiệm nguyên vật liệu, khả năng vận dụng công suất máy móc thiết bị, mức độ trang bị, áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến; kết quả việc sử dụng hợp lý sức lao động, tăng năng suất lao động, trình độ quản lý tài chính, hạch toán kinh tế của xí nghiệp.Giá thành sản xuất của sản phẩm, dịch vụ chỉ tính chi phí sản xuất sản phẩm, còn giá thành toàn bộ của sản phẩm, dịch vụ gồm cả chi phí sản xuất sản phẩm cộng thêm chi phí ngoài sản xuất phân bổ cho sản phẩm đó. Giá thành sản xuất dùng để tính trị giá của thành phẩm khi nhập kho thành phẩm hoặc khi gửi đi tiêu thụ. Còn giá thành toàn bộ đợc xác định khi tính toán kết quả tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ.Trong công tác quản lý sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, chỉ tiêu giá thành sản phẩm thể hiện ở các mặt chủ yếu sau: + Giá thành là thớc đo mức chi phí sản xuất, tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp là một căn cứ để xác định hiệu quả sản xuất kinh doanhvà ra quyết định sản xuất kinh doanh. Để quyết định sản xuất loại sản phẩm naò đó, doanh nghiệp cần nắm đợc nhu cầu, giá cả thị trờng, tất yếu phải biết mức chi phí sản xuất, tiêu thụ sản phẩm đó của bản thân doanh nghiệp bỏ ra. Trên cơ sở đó, xác định đợc hiệu quả sản xuất các loại sản phẩm đó để quyết định khối lợng sản xuất nhằm tối đa hoá lợi nhuận, cần xác định cả giá thành thực tế của sản phẩm, dịch vụ đó.+ Giá thành là một công cụ quan trọng của doanh nghiệp để kiểm soát tình hình sản xuất, kinh doanh, xem xét hiệu quả các biện pháp tổ chức kỹ thuật. Thông qua tình hình thực hiện kế hoạch giá thành, doanh nghiệp xem 8xét tình hình sản xuất, chi phí sản xuất, phát hiện nguyên nhân phát sinh chi phí không hợp lý để có biện pháp loại trừ.+ Giá thành là căn cứ để doanh nghiệp xây dựng chính sách giá cả của doanh nghiệp đối với từng loại sản phẩm.Chỉ tiêu giá thành nh một tấm gơng phản ánh thực chất hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, đòi hỏi các doanh nghiệp phải tính đúng, đủ giá thành sản phẩm. Muốn vậy, phải xác định đúng đối tợng cần tính giá thành, phơng pháp tính giá thành thích hợp. Đây là căn cứ để kế toán tập hợp chi phí sản xuất chính xác để đánh giá sản phẩm dở dang (nếu có) chính xác. Tính đủ là việc tính toán đầy đủ mọi hao phí đã bỏ ra để sản xuất sản phẩm đó trên tinh thần hạch toán kinh doanh, loại bỏ yếu tố bao cấp để tính đủ đầu vào theo đúng chế độ quy định.Việc tính đúng, đủ giá thành sản phẩm giúp phản ánh tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch giá thành của doanh nghiệp. Xác định đúng đắn kết quả tài chính, tránh hiện tợng lãi giả, lỗ thật.Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp luôn phải chú ý đến giá cả hàng hoá và việc hạ giá thành sản phẩm:Là một trong những nhân tố quan trọng để doanh nghiệp tăng lợi nhuận thông qua việc tiêu thụ sản phẩm với khối lợng lớn hơn làm tăng doanh thu nhanh chóng;Tạo điều kiện cho doanh nghiệp có thể giảm lợng vốn lu động sử dụng vào sản phẩm.Nh vậy, hạ giá thành sản phẩm có ý nghĩa rất lớn đối với doanh nghiệp cũng nh nền kinh tế quốc dân. Để thực hiện đợc phải tăng thu, giảm chi bằng cách: tăng năng suất lao động, nâng trình độ tay nghề của công nhân, tăng c-ờng công tác quản lý giá thành, đẩy mạnh phân tích hoạt động kinh tế ở doanh nghiệp, áp dụng thành tựu khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất.9Chơng IIIĐối tợng tính giá thành và phơng pháp tính giá thành1 - Đối tợng tính giá thành:Các loại sản phẩm, dịch vụ do xí nghiệp sản xuất và cần tính đợc giá thành và giá thành đơn vị. Xác định đối tợng tính giá thành là công việc đầu tiên trong toàn bộ công tác tính giá thành của kế toán. Bộ phận kế toán tính giá thành căn cứ vào đặc điểm sản xuất, sản phẩm đợc sản xuất, tính chất sản xuất, cung cấp sử dụng để xác định đối tợng tính giá thành cho phù hợp.Về tổ chức sản xuất, sản xuất đơn chiếc theo từng sản phẩm, từng dịch vụ là đối tợng tính giá thành: Ví dụ: từng con tàu đợc đóng trong xí nghiệp, từng hạng mục công trình, từng công trình trong xí nghiệp xây dựng; Nếu sản xuất hàng loạt thì từng loại sản phẩm là đối tợng tính giá thành: ví dụ: loạt máy công cụ trong xí nghiệp cơ khí; Nếu tổ chức sản xuất nhiều, khối lợng lớn thì mỗi loại sản phẩm khác nhau là một đối tợng tính giá thành. Ví dụ: các loại vải trong xí nghiệp dệt; cà phê, cao su trong nông trờng cà phê, cao su.Về quy trình công nghệ sản xuất: Nếu quy trình công nghệ giản đơn thì đối tợng tính giá thành có thể là sản phẩm đã hoàn thành ở cuối quy trình sản xuất; Nếu quy trình công nghệ kiểu phức tạp liên tục thì đối tợng tính giá là bán thành phẩm tự chế ở từng giai đoạn công nghệ, hoặc có thể là thành phẩm của sản phẩm; Nếu quy trình công nghệ phức tạp kiểu song song thì đối tợng tính giá thành là thành phẩm lắp ráp hoàn chỉnh, một số phụ tùng, chi tiết, bộ phận sản phẩm.Đơn vị tính giá thành là đơn vị đợc thừa nhận phổ biến trong nền kinh tế quốc dân, phù hợp với tính chất lý, hoá của sản phẩm. Đơn vị tính giá thành thực tế cần phải nhất quán với đơn vị tính đã ghi trong kế hoạch của xí nghiệp.10[...]... đối với các đơn vị sản xuất kinh doanh, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, các doanh nghiệp trong các thành phần kinh tế cạnh tranh trong sản xuất, kinh doanh dẫn đến sự phá sản của nhiều đơn vị sản xuất yếu thế. Trong cạnh tranh, giá thành là cốt lõi quyết định sự sống còn của doanh nghiệp. Song, để tính chính xác giá thành sản phẩm thì buộc doanh nghiệp phải thực hiện một cách đầy đủ và chính... pháp kế toán và các chế độ hiện hành.6 Tuy vËy, víi níc ta giao qun tù chđ s¶n xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp thì các doanh nghiệp phải tự quyết định lấy việc lập kế hoạch sản xuất và tiêu thụ sản phẩm và phải hạch toán kinh tế một cách độc lập, lấy thu bù chi.Trong sản xuất kinh doanh, khi quyết định chọn phơng án sản xuất, kinh doanh loại sản phẩm nào đó, doanh nghiệp phải tính đến chi... thành một công ty có quy mô tơng đối lớn, nhanh chóng hoà mình và osự phát triển kinh tế thị trờng hiện nay. Công ty đà đạt đợc những kết quả ®¸ng 23 thành định mức của sản phẩm tính theo sản lợng thực tế, sau đó tính ra tỷ lệ giá thành của nhóm sản phẩm.Tiếp theo, lấy giá thành kế hoạch (giá thành định mức) tính theo sản lợng thực tế với tỷ lệ tính giá thành, ta đợc giá thành theo quy c¸ch, kÝch... toán trong các xí nghiệp sản xuất. Tổ chức tốt công tác tính giá thành sản phẩm là rất thiết thực đối với việc tăng cờng, cải tiến công tác quản lý giá thành, quản lý xí nghiệp. Nhiệm vụ của kế toán trong công tác tính giá thành sản phẩm:1 - Xác định đối tợng tính giá thành trong xí nghiệp: quy trình công nghệ, tổ chức sản xuất phù hợp với yêu cầu quản lý kinh tế, quản lý xí nghiệp. Lựa phơng... xuất sản phẩm đó trên tinh thần hạch toán kinh doanh, loại bỏ yếu tố bao cấp để tính đủ đầu vào theo đúng chế độ quy định.Việc tính đúng, đủ giá thành sản phẩm giúp phản ánh tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch giá thành của doanh nghiệp. Xác định đúng đắn kết quả tài chính, tránh hiện tợng lÃi giả, lỗ thật.Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp luôn phải chú ý đến giá cả hàng hoá... phẩm, dịch vụ.Trong công tác quản lý sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, chỉ tiêu giá thành sản phẩm thể hiện ở các mặt chủ yếu sau: + Giá thành là thớc đo mức chi phí sản xuất, tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp là một căn cứ để xác định hiệu quả sản xuất kinh doanhvà ra quyết định sản xuất kinh doanh. Để quyết định sản xuất loại sản phẩm naò đó, doanh nghiệp cần nắm đợc nhu cầu, giá cả thị trờng,... thân doanh nghiệp bỏ ra. Trên cơ sở đó, xác định đợc hiệu quả sản xuất các loại sản phẩm đó để quyết định khối lợng sản xuất nhằm tối đa hoá lợi nhuận, cần xác định cả giá thành thực tế của sản phẩm, dịch vụ đó.+ Giá thành là một công cụ quan trọng của doanh nghiệp để kiểm soát tình hình sản xuất, kinh doanh, xem xét hiệu quả các biện pháp tổ chức kỹ thuật. Thông qua tình hình thực hiện kế hoạch... của từng loại chi phí tham gia vào quá trình sản xuất, chế tạo để cấu thành nên sản phẩm, biểu hiện bằng thớc đo giá trị.Mục đích của sản xuất, kinh doanh hay mục đích chi phí doanh nghiệp là tạo nên giá trị sử dụng nhất định để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của xà hội.Trong nền kinh tế thị trờng, các doanh nghiệp luôn quan tâm đến hiệu quả cđa chi phÝ bá ra, sao cho víi chi phÝ bỏ ra ít nhất vẫn thu... phẩm:Là một trong những nhân tố quan trọng để doanh nghiệp tăng lợi nhuận thông qua việc tiêu thụ sản phẩm với khối lợng lớn hơn làm tăng doanh thu nhanh chóng;Tạo điều kiện cho doanh nghiệp có thể giảm lợng vốn lu động sử dụng vào sản phẩm.Nh vậy, hạ giá thành sản phẩm có ý nghÜa rÊt lín ®èi víi doanh nghiƯp cịng nh nỊn kinh tế quốc dân. Để thực hiện đợc phải tăng thu, giảm chi bằng cách: tăng... c¸ch, kÝch cì:15 Chơng IIVị trí, vai trò của công tác quản lý giá thành, ý nghĩa việc hạ thấp giá thành sản phẩm.Giá thành là một chỉ tiêu kinh tế tổng hợp, phản ánh chất lợng toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý kinh tế tài chính của xí nghiệp. Mức hạ giá thành và tỷ lệ hạ giá thành phản ánh trình độ sử dụng hợp lý, tiết kiệm nguyên vật liệu, khả năng vận dụng công suất máy móc . đầuThực hiện sự nghiệp đổi mới kinh tế. Nớc ta chuyển từ nền tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị tr-ờng và hạch toán kinh tế độc lập có sự. sản xuất kinh doanh, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, các doanh nghiệp trong các thành phần kinh tế cạnh tranh trong sản xuất, kinh doanh dẫn đến sự phá
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hiện sự nghiệp đổi mới nền kinh tế, Thực hiện sự nghiệp đổi mới nền kinh tế,

Hình ảnh liên quan

ảnh trên bảng phân bổ số 3 (Phân bổ khấu hao tài sản cố định TSCĐ) xem biểu đồ 3. Số liệu trên bảng này giúp kế toán tập hợp chi phí sản xuất và  tính giá thành sản phẩm - Thực hiện sự nghiệp đổi mới nền kinh tế

nh.

trên bảng phân bổ số 3 (Phân bổ khấu hao tài sản cố định TSCĐ) xem biểu đồ 3. Số liệu trên bảng này giúp kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm Xem tại trang 21 của tài liệu.

Từ khóa liên quan