0

skkn một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học viên trung tâm giáo dục thường xuyên vĩnh cửu

19 1,426 8

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2015, 15:38

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG NAI TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN VĨNH CỬU Mã số :………………… SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM \ MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC VIÊN TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN VĨNH CỬU Người thực hiện : NGUYỄN VĂN NGỌC Lĩnh vực nghiên cứu : - Quản lý giáo dục - Phương pháp dạy học bộ môn - Lĩnh vực khác Có đính kèm : Mô hình Đĩa CD (DVD) Phim ảnh Hiện vật khác Năm học 2013 - 2014 SƠ LƯỢC LÝ LỊCH KHOA HỌC I.THÔNG TIN CHUNG VỀ CÁ NHÂN. 1. Họ và tên : NGUYỄN VĂN NGỌC 2. Ngày tháng năm sinh : 23 – 12 – 1954 3. Nam 4. Địa chỉ : Xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai 5. Điện thoại : ( CQ ) 0616865113 , ( NR) : 0903034304 6. Fax: E-mail: 1- X 7. Chức vụ : Phó giám đốc 8. Nhiệm vụ được giao : phụ trách hoạt động chuyên môn 9. Đơn vị công tác : Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Vĩnh Cửu II. TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO. Học vị : Tốt nghiệp đại học Năm nhận bằng : 1985 Chuyên ngành đào tạo : Vật lý III. KINH NGHIỆM KHOA HỌC . Lĩnh vực chuyên môn có kinh nghiệm : giáo dục Số năm có kinh nghiệm : 15 năm Các sáng kiến kinh nghiệm đã có trong 5 năm gần đây : + Một số biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn + Một số biện pháp đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Đề tài : “ MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC VIÊN TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN VĨNH CỬU ” I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI. Thời đại chúng ta đang sống là thời đại của sự phát triển của nền kinh tế tri thức, xu thế quốc tế hóa toàn cầu hóa , hội nhập và hợp tác giữa các quốc gia. Trong bối cảnh ấy, Đảng ta xác định con người vừa là động lực vừa là mục tiêu của sự phát triển xã hội . Để thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước cần phải có những con người lao động mới phát triển toàn diện. Giáo dục và đào tạo góp phần tạo ra những con người vừa có tri thức, sức khỏe, năng động sáng tao, có kỹ năng giao tiếp ứng xử phù hợp trong mọi tình huống. 2- Trung tâm giáo dục thường xuyên là cơ sở giáo dục và đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân. Học viên GDTX rất đa dạng, là những người có sự khác nhau rất nhiều về trình độ học vấn , độ tuổi, thành phần, nghề nghiệp, nhu cầu học tập. Đa số học viên trung tâm GDTX là những người không có cơ may hoặc không có điều kiện để theo học các chương trình giáo dục chính qui. Học viên TTGDTX rất khác nhau về hạnh kiểm và học lực, về động cơ học tập, về điều kiện hoàn cảnh học tập. Học viên GDTX phải nắm được kiến thức các môn học, được rèn luyên các kỹ năng có liên quan đến môn học trong đó có kỹ năng sống. Kỹ năng sống chính là nhịp cầu giúp học viên biến kiến thức thành kỹ năng, thái độ hành vi tích cực, lành mạnh, có cách ứng xử phù hợp, giúp học viên năng động hơn trong cuộc sống. Thực trạng trước khi thực hiện các giải pháp của đề tài : 1. Thuận lợi. Trung tâm giáo dục thường xuyên Vĩnh Cửu có cơ sở vật chất khang trang mới đưa vào sử dụng từ năm 2012, có đầy đủ các phòng phục vụ dạy học văn hóa , có các phòng thực hành Lý, Hóa-Sinh, Điện-điện tử, May, các phòng dạy Tin học, phòng Lab, phòng thư viện, sân chơi , sân tập thể dục thể thao. Học viên của Trung tâm tuy trình độ đầu vào đa dạng nhưng đa số có động cơ học tập tốt, có ý thức vươn lên, có đạo đức tốt. 2. Khó khăn . Qua thực tế giảng dạy , bản thân nhận thấy nhiểu học viên chưa nắm được các kỹ năng sống cơ bản. Chỉ một số học viên có hành vi, thói quen tốt trong sinh hoạt, học tập. Chương trình học hiện nay đang gặp phải nhiều chỉ trích do quá nặng nề về kiến thức trong khi những tri thức vận dụng cho đời sống hàng ngày bị xem nhẹ. Hơn nữa, người học đang chịu nhiều áp lực về học tập, thi cử khiến cho không còn nhiều thời gian cho các hoạt động ngoại khóa, hoạt động xã hội. Điều này dẫn đến sự “xung đột” giữa nhận thức, thái độ và hành vi với những vấn đề xảy ra trong cuộc sống. Mặc dù ở một số môn học, các hoạt động ngoại khóa, giáo dục kỹ năng sống đã được đề cập đến với một mức độ nhất định. Tuy nhiên, do nội dung, phương pháp, cách thức truyền tải chưa phù hợp với tâm sinh lí của đối tượng nên hiệu quả lồng ghép còn chưa cao. Còn phần lớn học viên có kỹ năng nhận xét, đánh giá về sự việc xung quanh nhưng chưa có thái độ và cách ứng xử chuẩn mực. Học viên thể hiện kỹ năng sống còn đại khái, chưa mạnh dạn thể hiện kỹ năng của bản thân. Học viên còn ngại nói, ngại viết ; khả năng tự học, tự tìm tòi còn hạn chế. Trên cơ sở đó tôi chọn đề tài “ Môt số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học viên Trung tâm giáo dục thường xuyên Vĩnh Cửu ”. II. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỂN. a) -Mục tiêu của giáo dục phổ thông là giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động và sáng tạo, hình thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân; chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên 3- hoặc đi vào cuộc sống lao động, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. ( Luật Giáo dục 2005). Học tập là một nhu cầu thường xuyên của con người trong mọi thời đại. Học tập không chỉ dừng lại ở viêc học các tri thức khoa học thuần túy mà còn được hiểu là học mọi tri thức về thế giới trong đó có cả những mối quan hệ, cách thức ứng xử với môi trường xung quanh. Kỹ năng sống là một trong những vấn đề quan trọng đối với mỗi cá nhân trong quá trình tồn tại và phát triển. -Khái niệm kỹ năng sống. Kỹ năng xã hội là một tập hợp các kỹ năng mà cho phép chúng ta giao tiếp, tương tác và hòa nhập, thích nghi với xã hội. Kỹ năng sống là gì ? Theo WHO ( 1993) , năng lực tâm lý xã hội là khả năng ứng phó một cách có hiệu quả với những yêu cầu và thách thức của cuộc sống. Năng lực tâm lý xã hội có vai trò quan trọng trong việc phát huy sức khỏe theo nghĩa rộng nhất về thể chất, tinh thần và xã hội. Kỹ năng sống là khả năng thể hiện, thực thi năng lực tâm lý xã hội này. Đó là năng lực tâm lý xã hội để đáp ứng và đối phó với những yêu cầu và thách thức của cuộc sống hằng ngày. Theo UNICEF, giáo dục dựa trên kỹ năng sống cơ bản là sự thay đổi trong hành vi hay một sự phát triển hành vi nhằm tạo sự cân bằng giữa kiến thức, thái độ, hành vi. Nói cách khác đó là khả năng chuyển đổi kiến thức ( phải làm gì ) và thái độ ( ta đang nghĩ gì, cảm xúc như thế nào, hay tin tưởng vào giá trị nào ) thành hành động ( làm gì và làm như thế nào ). Theo tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO), kỹ năng sống gắn với 4 trụ cột của giáo dục đó là : +Học để biết (learn to know) gồm các kỹ năng tư duy như tư duy phê phán, tư duy sáng tạo, ra quyết định giải quyết vấn đề, nhận thức được hậu quả +Học để làm ( learn to do) gồm các kỹ năng thực hiện công việc và làm nhiệm vụ như : kỹ năng đạt mục tiêu, đảm nhận trách nhiệm +Học để cùng chung sống ( learn to live together ) gồm các kỹ năng xã hội như : giao tiếp, thương lượng, tự khẳng định, hợp tác, làm việc theo nhóm, thể hiện sự cảm thông +Học để làm người ( learn to be ) gồm các kỷ năng như ứng phó với căng thẳng, kiểm soát cảm xúc, tự nhận thức , tự tin Như vậy kỹ năng sống tất cả những kỹ năng cần có giúp cá nhân học tập, làm việc có hiệu quả hơn, sống tốt hơn. Có hàng trăm kỹ năng sống khác nhau. Tùy theo hoàn cảnh sống, môi trường sống, điều kiện sống mà người ta cần dạy cho học sinh những kỹ năng thiết yếu khác nhau. Giáo dục kỹ năng sống là giáo dục cách sống tích cực trong xã hội hiện đại, là xây dựng những hành vi lành mạnh và thay đổi những hành vi, thói quen tiêu cực trên cơ sở giúp người học có kiến thức, giá trị, thái độ và kỹ năng thích hợp. -Tác dụng của giáo dục kỹ năng sống : 4- Các kỹ năng sống chính là sự bổ sung cần thiết về kiến thức và năng lực cho một cá nhân, để họ có thể hoạt động một cách độc lập, giúp họ tránh được những khó khăn trong quá trình sống và làm việc. Từ kỹ năng sống có thể thể hiện thành những hành động cá nhân và những hành động đó sẽ tác động đến hành động của những người khác cũng như dẫn đến những hành động nhằm thay đổi môi trường xung quanh, giúp nó trở nên lành mạnh. b) Từ thực tế trong năm học trước đây, Trung tâm giáo dục thường xuyên Vĩnh Cửu đã có thực hiện việc giáo dục kỹ năng sống cho học viên chủ yếu thông qua hoạt động ngoại khóa . Tuy nhiên hình thức tổ chức còn đơn điệu và chưa phát huy vai trò của giáo viên chủ nhiệm , chưa chú ý phát huy ưu thế của giáo viên bộ môn trong giảng dạy nên hiệu quả của việc giáo dục kỹ năng sống cho học viên chưa cao. Trên cơ sở đó tôi nhận thấy cần phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp mới có thể nâng cao hiệu quả của việc giáo dục kỹ năng sống cho học viên. Các giải pháp tôi đưa ra dưới đây là các giải pháp bổ sung cho giải pháp mà đơn vị đã thực hiện. Tất cả các giải pháp dưới đây đã được thực hiện trong năm học 2013-2014 và đã mang lại hiệu quả rõ rệt. III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP. Trong phạm vi đề tài này, chúng tôi nêu ra một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động ngoại khóa và thông qua việc áp dụng các phương pháp giảng dạy các môn học . Giáo dục kĩ năng sống cần bắt đầu từ từng hành vi cá nhân đơn giản nhất, theo đó hình thành tính cách và nhân cách. Cụ thể chúng tôi đã áp dụng một số biện pháp như sau : 1. Giải pháp 1: Lập kế hoạch giáo dục kỹ năng sống năm học. Từ đầu năm học Trung tâm lập kế hoạch giáo dục kỹ năng sống cho cả năm học với nội dung chính như sau : Tháng Nội dung Phụ trách Ghi chú 9 Lập kế hoạch giáo dục KNS BG Đ 10 Sinh hoạt KNS: kỹ năng thực hiện nội quy, kỹ năng tự nhận thức bản thân, kỹ năng kiểm soát cảm xúc CM Tập trung HV tại Hội trường 11 Kỹ năng ứng phó với căng thẳng. Kỹ năng tìm kiếm sự hỗ trợ. GVCN 12 Kỹ năng thể hiện sự tự tin Kỹnăng giao tiếp GVCN 5- 1 Kỹ năng giải quyết mâu thuẫn. Kỹ năng hợp tác. GVCN 2 Sinh hoạt KNS : Kỹ năng tự học cho học sinh Kỹ năng lắng nghe tích cực Kỹ năng thể hiện sự cảm thông CM Tập trung HV tại Hội trường 3 Kỹ năng giải quyết vấn đề Kỹ năng đảm nhận trách nhiệm GVCN 4 Tổng kết hoạt động giáo dục KNS GVCN, CM Trên cơ sở đó , hàng tháng Trung tâm lập kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện. 2. Giải pháp 2: Giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động ngoại khóa . Tổ chức buổi sinh hoạt ngoại khóa về kỹ năng sống mỗi học kỳ 1 lần. Thành phần tham dự gồm tất cả học viên của Trung tâm. Các bước thực hiện như sau: -Lập kế hoạch tổ chức ngoại khóa vể kỹ năng sống , trình lãnh đạo phê duyệt kế hoạch. -Phổ biến kế hoạch ngoại khoá vể kỹ năng sống cho các lớp. Ví dụ : Ngoại khoá tháng 10 với chủ đề : kỹ năng thực hiện nội quy, kỹ năng tự nhận thức bản thân, kỹ năng kiểm soát cảm xúc . -Chuẩn bị của lớp : mỗi lớp được giao một số câu hỏi để nghiên cứu , tìm hiểu trước Mỗi học viên trong lớp đều phải nghiên cứu các câu hỏi đó và thể hiện kết quả bằng Báo cáo kết quả cụ thể. Sau đó lớp tổng hợp các báo cáo đó và hình thành Báo cáo kết quả nghiên cứu của lớp trên giấy Ao. Thời gian chuẩn bị của lớp là 1 tuần lễ. Ví dụ : Với chủ đề kỹ năng thực hiện nội quy, chúng tôi giao các câu hỏi như sau : Thế nào là nội quy ? Nội quy có ở đâu ? Tác dụng của nội quy ? Bản thân cần có nội quy hay không ? Tác dụng của nội quy cá nhân ? Với chủ đề kỹ năng tự nhận thức bản thân, chúng tôi giao các câu hỏi như sau: Thế nào là tự nhận thức bản thân ? Tầm quan trọng của kỹ năng tự nhận thức bản thân ? Những môn học nào em học khá nhất, môn nào cần cố gắng nhiều hơn ? Trong thời gian qua thành công lớn nhất của em là gì ? Chỉ ra những thất bại của em trong thời gian qua ? Chỉ ra 3 điểm mạnh và 3 điểm yếu của bản thân và đưa ra kết luận về bản thân mình . -Tổ chức buổi sinh hoạt ngoại khóa tập trung : tập trung tất cả học viên các khối lớp có liên quan đến chủ đề vào hội trường để sinh hoạt chung . Trong buổi sinh 6- hoạt tập trung các lớp này, trình tự thực hiện đối với mỗi kỹ năng sống được thực hiện như sau : +Hoạt động 1 : Chia sẻ . Đại diện mỗi lớp trình bày Báo cáo kết quả nghiên cứu của lớp trên giấy Ao trước hội trường. Các lớp khác sẽ thảo luận và đóng góp ý kiến bổ sung, so sánh nội dung các báo cáo của lớp khác,…. +Hoạt động 2 : đúc kết . Giáo viên phụ trách sẽ tổng hợp các ý kiến chung về chủ đề và tóm tắt các nội dung chủ yếu của chủ đề. +Hoạt động 3 : Thực hành . Giáo viên phụ trách nêu công việc có liên quan đến chủ đề kỹ năng sống cho học viên thực hiện trong thực tế. Ví dụ với chủ đề kỹ năng xây dựng nội quy, học viên sẽ thực hành bằng việc lập Bảng nội quy cá nhân và bản thân thực hiện các nội quy đó. Ví dụ : Với chủ đề kỹ năng thực hiện nội quy, học viên có thể lập bảng nội quy cá nhân như sau : BẢN NỘI QUY CÁ NHÂN I.NỘI QUY CHUNG: -Tuân thủ nghiêm ngặt các kế hoạch đã đề ra. -Hoàn thành tất cả các mục tiêu đã đề ra. -Tuân thủ pháp luật -Cấm: +Đi qua đêm +Đến các tụ điểm ăn chơi +Vô kỷ luật II.CỤ THỂ NHƯ SAU : 1/Học tập: -Phải học và làm bài tập đầy đủ ngay sau khi học trên lớp -Phải chuẩn bị bài trước khi lên lớp. -Trong lớp thì phải tập trung. Ghi chép đầy đủ -Không được đi học muộn. -Tuyệt đối không bỏ học. -Học ngoại ngữ ít nhất là 1h/ngày -Rèn luyện các kỹ năng cho bản thân 2/Sức khỏe: -Tập thể dục 2 lần/ngày và 45 phút/lần -Ăn uống đầy đủ. Tuyệt đối không được nhịn ăn sáng. -Không thức đêm.Đi chơi qua đêm. -Không hút thuốc, uống rượu hoặc các chất có hai cho sức khỏe. -Luôn giữ gìn sạch sẽ nơi ở, nơi học tập và các đồ dùng cá nhân 3/Lối sống -Phải có lối sống lành mạnh, khoa học. 7- -Đúng giờ giấc. -Sạch sẽ. Gọn gàng -Hòa đồng, đoàn kết và có tinh thần xây dựng -Có ý thức trách nhiệm . -Phải loại bỏ các thói quen xấu. -Chia sẻ, giúp đỡ mọi người -Hành động, cử chỉ, lời nói, phải có văn hóa -Phải có bản lĩnh vững vàng -Sống phải có mục đích TÔI XIN CAM KẾT : -Tuyệt đối tuân thủ những điều trên. -Sẽ chịu mọi trách nhiệm nếu như đi ngược lại những gì đã đề ra. 3. Giải pháp 3: Giáo dục kỹ năng sống trong tiết sinh hoạt lớp : a) Hàng tuần mỗi lớp đều có tiết sinh hoạt lớp. Trong tiết sinh hoạt lớp , giáo viên chủ nhiệm sẽ đưa vào nội dung giáo dục kỹ năng sống theo kế hoạch chung của Trung tâm . Theo đó Trung tâm sẽ qui định nội dung kỹ năng sống cần sinh hoạt hàng tháng để các lớp thực hiện thống nhất. Giáo viên chủ nhiệm lập chương trình giáo dục kỹ năng sống theo tiết sinh hoạt lớp với gợi ý như sau : Tháng Nội dung Phụ trách Ghi chú 9 Lập kế hoạch giáo dục KNS cho lớp GVCN 10 Sinh hoạt KNS: kỹ năng thực hiện nội quy, kỹ năng tự nhận thức bản thân, kỹ năng kiểm soát cảm xúc CM Tập trung HV tại Hội trường 11 Kỹ năng ứng phó với căng thẳng. Kỹ năng tìm kiếm sự hỗ trợ. GVCN 12 Kỹ năng thể hiện sự tự tin Kỹ năng giao tiếp GVCN 1 Kỹ năng giải quyết mâu thuẫn. Kĩ năng hợp tác. GVCN 2 Sinh hoạt KNS : Kỹ năng tự học cho học sinh Kỹ năng lắng nghe tích cực CM Tập trung HV tại Hội trường 8- Kỹ năng thể hiện sự cảm thông 3 Kĩ năng giải quyết vấn đề Kỹ năng đảm nhận trách nhiệm GVCN 4 Tổng kết hoạt động GDKNS GVCN, CM Giáo viên chủ nhiệm có thể đề xuất thêm nội dung kỹ năng sống cho phù hợp thực tế của lớp. Từ kế hoạch này, giáo viên chủ nhiệm sẽ triển khai giáo dục kỹ năng sống cho học viên của lớp trong năm học. Trong tiết sinh hoạt lớp, phần triển khai kỹ năng sống được thực hiện theo các bước như sau : giáo viên chủ nhiệm hoặc đại diện lớp giới thiệu nội dung kỹ năng sống theo tài liệu do Trung tâm gửi trước đó cho cả lớp nắm - cả lớp suy ngẫm về nội dung kỹ năng sống đó - cả lớp đề xuất biện pháp thực hành kỹ năng sống – tuần sau giáo viên kiểm tra việc thực hiện của một số học viên. b) Ví dụ : Trung tâm cung cấp cho giáo viên tư liệu về một số kỹ năng sống như sau: (1) Kỹ năng ứng phó với căng thẳng. Trong cuộc sống hàng ngày, con người thường gặp những tình huống gây căng thẳng cho bản thân. Tuy nhiên, có những tình huống có thể gây căng thẳng cho người này nhưng lại không gây căng thẳng cho người khác và ngược lại. Khi bị căng thẳng mỗi người có tâm trạng, cảm xúc khác nhau: cũng có khi là những cảm xúc tích cực nhưng thường là những cảm xúc tiêu cực gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe thể chất và tinh thần của con người. Ở một mức độ nào đó, khi một cá nhân có khả năng đương đầu với căng thẳng thì đó có thể là một tác động tích cực, tạo sức ép buộc cá nhân đó phải tập trung vào công việc của mình, bứt phá thành công. Nhưng mặt khác, sự căng thẳng còn có một sức mạnh hủy diệt cuộc sống cá nhân nếu căng thẳng đó quá lớn, kéo dài và giải tỏa nổi. Khi bị căng thẳng, tùy từng tình huống, mỗi người có thể có cách ứng phó khác nhau. Cách ứng phó tích cực hay tiêu cực khi căng thẳng phụ thuộc vào cách suy nghĩ tích cực hay tiêu cực của cá nhân trong tình huống đó. Kỹ năng ứng phó với căng thẳng là khả năng con người bình tĩnh, sẵn sàng đón nhận những tình huống căng thẳng như là một phần tất yếu của cuộc sống, là khả năng nhận biết sự căng thẳng, hiểu được nguyên nhân, hậu quả của căng thẳng, cũng như biết cách suy nghĩ và ứng phó một cách tích cực khi bị căng thẳng. 9- Chúng ta cũng có thể hạn chế những tình huống căng thẳng bằng cách sống và làm việc điều dộ, có kế hoạch, thường xuyên luyện tập thể dục thể thao, sống vui vẻ, chan hòa, tránh gây mâu thuẫn không cần thiết với mọi người xunh quanh, không đặt ra cho mình những mục tiêu quá cao so với điều kiện và khả năng của bản thân,… Kỹ năng ứng phó với căng thẳng rất quan trọng, giúp con người: - Biết suy nghĩ và ứng phó một cách tích cực khi căng thẳng. - Duy trì được trạng thái cân bằng, không làm tổn hại sức khỏe thể chất và tinh thần của bản thân,… -Duy trì được trạng thái cân bằng, không làm tổn hại sức khỏe thể chất và tinh thần của bản thân. -Xây dựng mối quan hệ tốt đẹp, không làm ảnh hưởng đến người xung quanh. Kỹ năng ứng phó với căng thẳng có được nhờ sự kết hơp của các KNS khác như: kỹ năng tự nhận thức, kỹ năng xử lý cảm xúc, kỹ năng giao tiếp, tư duy sáng tạo, kỹ năng tìm kiếm sự giúp đỡ và kĩ năng giải quyết vấn đề. (2) Kỹ năng tìm kiếm sự hỗ trợ. Trong cuộc sống, nhiều khi chúng ta gặp những vấn đề, tình huống phải cần đến sự hỗ trợ, giúp đỡ của những người khác. Kỹ năng tìm kiếm sự hỗ trợ bao gồm các yếu tố sau: - Ý thức được nhu cầu cần giúp đỡ. - Biết xác định được những địa chỉ đáng tin cậy. - Tự tin và biết tìm đến các địa chỉ đó. - Biết bày tỏ nhu cầu cần giúp đỡ một cách phù hợp. Khi tìm đến các địa chỉ cần hỗ trợ, chúng ta cần: - Cư xử đúng mực và tự tin. - Cung cấp thông tin đầy đủ, rõ ràng, ngắn gọn. - Giữ bình tĩnh khi gặp sự cố đối xử thiếu thiện chí. Nếu vẫn cần sự hỗ trợ của người thiếu thiện chí, cố gắng tỏ ra bình thường, kiên nhẫn nhưng không sợ hãi. - Nếu bị cự tuyệt, đừng nản chí, hãy kiên trì tìm kiếm sự hỗ trợ từ các địa chỉ khác, người khác. Kỹ năng tìm kiếm sự hỗ trợ, giúp đỡ giúp chúng ta có thể nhận được những lời khuyên, sự can thiệp cần thiết để tháo gỡ, giải quyết những vấn đề khó khăn, giảm bớt được căng thẳng tâm lý do bị dồn nén cảm xúc. Biết tìm kiếm sự giúp đỡ kịp thời sẽ giúp cá nhân không cảm thấy đơn độc, bi quan, và trong nhiều trường hợp, giúp chúng ta có cái nhìn mới và hướng đi mới. Kỹ năng tìm kiếm sự hỗ trợ, giúp đỡ rất cần thiết để giải quyết vấn đề, giải quyết mâu thuẫn và ứng phó với căng thẳng. (3) Kỹ năng thể hiện sự tự tin. Tự tin là có niềm tin vào bản thân; tự hài lòng với bản thân; tin rằng mình có thể trở thành một người có ích và tích cực, có niềm tin về tương lai, cảm thấy có nghị lực để hoàn thành các nhiệm vụ. 10- [...]... với đầu năm học, học viên có tiến bộ về nhận thức và thực hiện có hiệu quả hơn về một số kỹ năng sống đã được học tập, từ đó góp phần vào việc nâng cao chất lượng giáo dục V ĐẾ XUẤT, KHUYẾN NGHỊ , KHẢ NĂNG ÁP DỤNG -Việc giáo dục kỹ năng sống trong các cơ sở giáo dục hiên nay tùy thuộc vào tình hình thực tế của học sinh, học viên Do đó các cơ sở giáo dục cần để ra kế hoạch giáo dục kỹ năng sống phù hợp... việc đưa nội dung giáo dục kỹ năng sống vào tiết sinh hoạt lớp làm cho tiết sinh hoạt lớp sinh động hơn , nội dung tiết sinh hoạt lớp gần gủi với nhu cầu của học viên hơn do đề cập đến những vấn đề thực tế 4 Giải pháp 4: Giáo dục kỹ năng sống qua việc thực hiện các phương pháp giảng dạy các môn học a) Trong năm học, chúng tôi chỉ đạo các giáo viên chú ý giáo dục kỹ năng sống cho học viên thông qua việc... năng sống phù hợp hàng năm học để thực hiện có hiệu quả -Trên đây là một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động ngoại khóa và thông qua việc áp dụng các phương pháp giảng dạy các môn học được thực hiện tại đơn vị trong thời gian qua Việc giáo dục kỹ năng sống cho học viên Trung tâm giáo dục thường xuyên còn có thể được thực hiện dưới nhiều hình thức, nhiều biện pháp khác nữa để có thể... bản Việc lập kế hoạch giáo dục kỹ năng sống cả năm học giúp Trung tâm xác định những vấn đề có tính chiến lược cho cả năm học và chủ động trong triển khai thực hiện Việc thực hiện các giải pháp : giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động ngoại khóa, giáo dục kỹ năng sống trong tiết sinh hoạt lớp, giáo dục kỹ năng sống qua việc thực hiện các phương pháp giảng dạy các môn học đã mang lại hiệu quả thiết... trong năm học 2013-2014 này, tình hình đạo đức của học viên có nhiều tiến bộ, không có hiện tượng xung đột trong học viên Số liệu thống kê : Theo khảo sát đầu năm học 2013-2014 , mức độ nhận thức một số kỹ năng sống của học viên Trung tâm như sau : Lớp 10 AB 11 VA 12 VA Số học viên theo mức độ Ghi chú Số học Kỹ năng thực Kỹ năng tự nhận Kỹ năng tự học viên hiện nội quy thức bản thân được Thực Thực Thực... vui và hứng thú trong học tập - Phương pháp dạy học tích cực là những phương pháp tạo điều kiện cho HS được thực hành , được trải nghiệm một số kỹ năng sống làm cho giờ học nhẹ nhàng, thiết thực, bổ ích b) Một số phương pháp dạy học tích cực có tác dụng giáo dục kỹ năng sống cho học viên: b.1 Phương pháp đàm thoại b.1.a Tác dụng : Phương pháp đàm thoại là phương pháp, trong đó GV đặt ra những câu hỏi... quả giáo dục kỹ năng sống cho học viên Học viên tự tin hơn trong sinh hoạt , trong học tập, thực hiện tốt nội quy trường lớp, có quan hệ ứng xử tốt với những người xung quanh, giữ gìn tốt môi trường học tập 14- Học viên biết làm việc với sách giáo khoa, thực hành, sưu tầm thu thập kiến thức, rèn kỹ năng tự học, tìm kiếm xử lý thông tin tốt hơn., có kỹ năng quản lý về thời gian học tập tốt hơn Học viên. .. cao chất lượng giáo dục toàn diện VI TÀI LIỆU THAM KHẢO - Giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống- Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Đinh Thị Kim ThoaVụ GDTX- 2012 -Tài liệu bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên- NXB giáo dục Việt Nam- 2013 VII PHỤ LỤC - Phiếu khảo khảo sát vể kỹ năng sống NGƯỜI THỰC HIỆN (Đã ký) NGUYỄN VĂN NGỌC 16- Phụ lục 1 TTGDTX VĨNH CƯU PHIẾU KHẢO SÁT VỀ KỸ NĂNG SỐNG (Thời điểm... bài học - Vấn đề liên hệ phải gần gũi, vừa sức với học viên - Cần động viên những học viên rụt rè, nhút nhát liên hệ hoặc tự liên hệ IV HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ TÀI Qua thực hiện các biện pháp giáo dục kỹ năng sống thông qua các hoạt động ngoại khóa và thông qua việc thực hiện các phương pháp giảng dạy bộ môn , chúng tôi đã bước đầu giúp học sinh rèn luyện các kỹ năng sống cơ bản Việc lập kế hoạch giáo dục kỹ. .. (40%) (30%) Theo khảo sát cuối năm học 2013-2014, mức độ nhận thức của học viên về một số kỹ năng sống như sau : Số học viên theo mức độ 10 AB Số học viên được khảo sát 40 11 VA 35 Lớp Kỹ năng thực hiện nội quy Kỹ năng tự học Hiểu rõ Thực hiện tốt Hiểu rõ Thực hiện tốt 35 30 (87,5%) (70%) 25 (62,5%) 20 (50%) 32 (80%) 20 (50%) 30 26 25 24 22 Hiểu rõ Thực hiện tốt Kỹ năng tự nhận thức bản thân Ghi chú . SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG NAI TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN VĨNH CỬU Mã số :………………… SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC VIÊN TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG. hóa giáo dục SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Đề tài : “ MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC VIÊN TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN VĨNH CỬU ” I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI. Thời đại chúng ta đang sống. biện pháp thực hành kỹ năng sống – tuần sau giáo viên kiểm tra việc thực hiện của một số học viên. b) Ví dụ : Trung tâm cung cấp cho giáo viên tư liệu về một số kỹ năng sống như sau: (1) Kỹ năng
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học viên trung tâm giáo dục thường xuyên vĩnh cửu, skkn một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học viên trung tâm giáo dục thường xuyên vĩnh cửu,

Từ khóa liên quan