Đề cương ôn tập khối 12 - năm học 2013 - 2014

1 183 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/02/2015, 19:00

SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO QUẢNG TRỊ TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2013 - 2014 MÔN ĐỊA LÍ LỚP 12 A. LÝ THUYẾT Câu 1: Trình bày đặc điểm dân số nước ta. Ảnh hưởng của dân số đến phát triển kinh tế - xã hội. Câu 2 : Trình bày đặc điểm nguồn lao động nước ta. Vì sao vấn đề việc làm là vấn đề xã hội gay gắt ở nước ta? Câu 3: Trình bày ảnh hưởng cuả Đô thị hóa đến phát triển kinh tế – xã hội ở nước ta. Câu 4 : Trình bày nhữngThuận lợi và khó khăn để phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới ở nước ta. Câu 5 : Điều kiện thuận lợi và khó khăn để phát triển ngành thủy sản ở nước ta. ĐBSCL. Giải thích Câu 6: Chứng minh sự phân hóa lãnh thổ công nghiệp ở nước ta. Giải thích nguyên nhân. Câu 7: a. Thế nào là ngành công nghiệp trọng điểm? Những ngành nào được coi là ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta hiện nay. b. Phân tích lợi thế để phát triển các ngành: công nghiệp năng lượng, công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm ở nước ta. B. KĨ NĂNG 1. Kĩ năng sử dụng atlat ( Bài 24, 25, 26). 2. Kĩ năng vẽ và nhận xét biểu đồ, bảng số liệu (các loại biểu đồ: Cột, đường, tròn, miền). . CHU VĂN AN ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2013 - 2014 MÔN ĐỊA LÍ LỚP 12 A. LÝ THUYẾT Câu 1: Trình bày đặc điểm dân số nước ta. Ảnh hưởng của dân số đến phát triển kinh tế - xã hội. Câu. là ngành công nghiệp trọng điểm? Những ngành nào được coi là ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta hiện nay. b. Phân tích lợi thế để phát triển các ngành: công nghiệp năng lượng, công nghiệp. triển nền nông nghiệp nhiệt đới ở nước ta. Câu 5 : Điều kiện thuận lợi và khó khăn để phát triển ngành thủy sản ở nước ta. ĐBSCL. Giải thích Câu 6: Chứng minh sự phân hóa lãnh thổ công nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn tập khối 12 - năm học 2013 - 2014, Đề cương ôn tập khối 12 - năm học 2013 - 2014, Đề cương ôn tập khối 12 - năm học 2013 - 2014