Đề cương ôn tập khối 11 - năm học 2013 - 2014

1 176 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/02/2015, 19:00

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG TRỊ TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN ĐỊA LÍ - HỌC KÌ I NĂM HỌC 2013 – 2014 I. LÝ THUYẾT: Câu 1. Trình bày đặc điểm tự nhiên của Hoa Kì ( Vùng phía Đông, phía Tây và vùng trung tâm). Câu 2. Trình bày đặc điểm dân cư của Hoa Kì. Ảnh hưởng của dân cư đến phát triển kinh tế - xã hội. Câu 3. Trình bày đặc điểm các ngành kinh tế Dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp của Hoa Kì. Vì sao là nước có nền kinh tế phát triển nhất trên thế giới nhưng Hoa Kì vẫn là đất nước nhập siêu. Câu 4. Trình bày sự ra đời, phát triển và mục tiêu của Liên minh Châu Âu (Eu). Câu 5. Chứng minh Eu là trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới. Câu 6: Phân tích nội dung của Tự do lưu thông. Ý nghĩa của tự do lưu thông. Câu 7. Vì sao sự ra đời đồng tiền chung Euro là bước tiến mới của Liên kết Eu. II. KĨ NĂNG : Kĩ năng vẽ và nhận xét biểu đồ (các loại biểu đồ: Cột, đường, tròn, miền). . QUẢNG TRỊ TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN ĐỊA LÍ - HỌC KÌ I NĂM HỌC 2013 – 2014 I. LÝ THUYẾT: Câu 1. Trình bày đặc điểm tự nhiên của Hoa Kì ( Vùng phía Đông, phía Tây và vùng trung tâm). Câu. của Hoa Kì. Ảnh hưởng của dân cư đến phát triển kinh tế - xã hội. Câu 3. Trình bày đặc điểm các ngành kinh tế Dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp của Hoa Kì. Vì sao là nước có nền kinh tế phát. là trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới. Câu 6: Phân tích nội dung của Tự do lưu thông. Ý nghĩa của tự do lưu thông. Câu 7. Vì sao sự ra đời đồng tiền chung Euro là bước tiến mới của Liên kết Eu. II.
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn tập khối 11 - năm học 2013 - 2014, Đề cương ôn tập khối 11 - năm học 2013 - 2014, Đề cương ôn tập khối 11 - năm học 2013 - 2014