1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Địa lý >

Đề cương ôn tập khối 12 - năm học 2013 - 2014

Đề cương ôn tập HH9 HKII năm học 2008-2009

Đề cương ôn tập HH9 HKII năm học 2008-2009

... THCS An Sơn - Giáo án toán 9 - Năm học : 2005 - 2006Tuần : 34 Tiết : 68 Ngày soạn : 4 tháng 05 năm 2006 Tên bài : ôn tập cuối năm ( tiết 2 )I. Mục tiêu : - Ôn tập và hẹ thống hoá lại các kiến ... Trờng THCS An Sơn - Giáo án toán 9 - Năm học : 2005 - 2006Tuần : 34 Tiết : 67 Ngày soạn : 03 tháng 05 năm 2006Tên bài : ôn tập cuối năm I. Mục tiêu : - Ôn tập chủ yếu các kiến thức của chơng ... mới : * Hoạt động 1 : Ôn tập các khái niệm đà học ( SGK - 100 )(10) - GV treo bảng phụ tóm tắt các kiến thứccần nhớ trong chơng II và chơng III yêu cầuHS đọc và ôn tập lại kiến thức qua bảngphụ...
 • 8
 • 700
 • 0
Đề cương ôn tập tốt nghiệp hóa học 12

Đề cương ôn tập tốt nghiệp hóa học 12

... điện hoá. ThS Phan Văn Dân Đề cương ôn tập Hóa học 12 -12- Trường THPT Chuẩn Quốc gia Bắc Đông Quan - Thái Bình A. 25gam. B. 10gam. C. 12gam. D. 40gam.Câu 19: Nhôm không tan trong dung dịchA. ... Phan Văn Dân Đề cương ôn tập Hóa học 12 -30- Trường THPT Chuẩn Quốc gia Bắc Đông Quan - Thái Bỡnh trung tâm ôn - luyệnPhanE-mail: DanFanMaster@gmail.com cng ụn tp Tt nghip Húa hc 12 ========================Lời ... liu cương ôn tập Hóa học 12 - có thể sử dụng cho Luyện thi Tốt nghiệp THPT và Đại học, Cao đẳng - được biên soạn dựa theo chương trình Chuẩn của Bộ GD-ĐT trên cơ sở hệ thống kiến thức từ đề...
 • 42
 • 1,373
 • 7
Đề cương ôn tập khối 12

Đề cương ôn tập khối 12

... Khoa Trang 8 Đề cương ôn tập trắc nghiệm 12 CHƯƠNG 4: POLIME********1. Các loại tơ có nguồn gốc xenlulozơ:A. tơ tằm, sợi bông, nilon-6,6. B. sợi bông, tơ axetat, tơ visco.C. sợi bông, len, ... gam và 2,88 gam.GV: Nguyễn Đăng Khoa Trang 20 Đề cương ôn tập trắc nghiệm 12 CHƯƠNG 5: ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI********1. Phát biểu nào sau đây không đúng ?A. Lực liên kết giữa hạt nhân với các ... Đăng Khoa Trang 23 Đề cương ôn tập trắc nghiệm 12 16. Hai hợp chất hữu cơ (X) và (Y) có cùng công thức phân tử C2H4O2. (X) cho được phản ứng với dung dịch NaOH nhưng không phản ứng với Na,...
 • 30
 • 437
 • 0
Đề cương ôn tập toán 10 cơ bản 2013  2014

Đề cương ôn tập toán 10 cơ bản 2013 2014

... 8 Đề cương Toán 10 bản Năm học 2013 - 2014 ĐỀ CƯƠNG TOÁN 10 HK INĂM HỌC 2011 – 2012PHẦN I: ĐẠI SỐCHƯƠNG I: TẬP HỢP – MỆNH ĐỀBài 1. Liệt kê các phần tử của các tập hợp sau:1/{ }10n4NnA≤≤∈=2/{ ... cả các tập hợp X thỏa mãn điều kiện: AXB⊂⊂.1 Đề cương Toán 10 bản Năm học 2013 - 2014 9 Đề cương Toán 10 bản Năm học 2013 - 2014 Bài 8. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị các ... VECTƠ VÀ ỨNG DỤNG7 Đề cương Toán 10 bản Năm học 2013 - 2014 Bài 5. Tìm A\BB;\AC;AB;A∪∩1/ A là tập hợp các số tự nhiên lẻ không lớn hơn 10; {}6xZxB*≤∈=2/( )[ ] 10; 2011B,8;15A==3/(...
 • 9
 • 1,875
 • 24
Bài giải đề cương ôn tập toán 12 - học kỳ 1- năm học 2010-2012 potx

Bài giải đề cương ôn tập toán 12 - học kỳ 1- năm học 2010-2012 potx

... _______________________________________________________________________________________ â Phan S Cụng - Nguyn Văn Thức Lớp 12A.k32 - Trường THPT Đặng Thúc Hứa7 BÀI GIẢI ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 12 - HỌC KỲ I - NĂM HỌC 201 0-2 011 Bài 2: H/số : 1643223−++−= mxxxy ... ._______________________________________________________________________________________ â Phan Sỹ Công - Nguyễn Văn Thức Lớp 12A.k32 - Trường THPT Đặng Thúc Hứa2 BÀI GIẢI ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 12 - HỌC KỲ I - NĂM HỌC 201 0-2 011e. Đặt ( )0,,3311>==−+vuvuxx. ... _______________________________________________________________________________________ â Phan Sỹ Công - Nguyễn Văn Thức Lớp 12A.k32 - Trường THPT Đặng Thúc Hứa5 BÀI GIẢI ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 12 - HỌC KỲ I - NĂM HỌC 201 0-2 011Đáp số : Có hai pttt thoả mãn...
 • 7
 • 692
 • 1
Đề cương ôn tập toán 6 Năm học 2009-2010

Đề cương ôn tập toán 6 Năm học 2009-2010

... thêm 7 học sinh nữa.(số học sinh cả lớp không đổi). Trang 5 Một số đề thi học kì II – Toán 6. Năm học 2008 - 2009ĐỀ 1Bài 1: Thực hiện phép tính.a) )5443(4321−−+ b) +7 6 )2.( 16 35:85−−2 ... HKI, lớp 6 A có 16 học sinh khá và bằng 52số học sinh cả lớpa. Tính số học sinh của lớp 6 A ?b. Cuối năm số học sinh khá tăng 23lần. Hỏi so với cả lớp số học sinh khá cuối năm chiếm ... yÔz . Tính xÔm .ĐỀ 11Bài 1 : Thực hiện phép tính : )A = 1,1:31 6 143+−B = 207187.5187.53++− Trang 6 Một số đề thi học kì II – Toán 6. Năm học 2008 - 2009...
 • 7
 • 1,113
 • 16
Đề cương ôn tập lý 8 năm học 2009-2010

Đề cương ôn tập lý 8 năm học 2009-2010

... Cả 3 yếu tố trên21. Tại sao các chất trông đều có vẻ nh liềnmột khối, mặc dù chúng đều đợc cấu tạotừ các hạt riêng biệt?A. Vì kích thớc các hạt không nhỏ lắm nh-ng chúng lại nằm rất sát ... trong cốc. A. Môi trờng rắn.B. Môi trờng lỏng.C. Môi trờng khí.D. Môi trờng chân không. 18. Sự dẫn nhiệt không thể xảy ra khi nào?A. Khi giữa các vật là môi trờng rắn.B. Khi giữa các vật là ... nhận xétsau:A. Trong quá trình cơ học, động năng củacác vật đợc bảo toàn.B. Trong quá trình cơ học, cơ năng của cácvật đợc bảo toàn.C. Trong quá trình cơ học, thế năng hấpdẫn của các vật...
 • 4
 • 340
 • 0
ĐỀ CƯƠNG ANH VĂN KHỐI 12 NĂM HỌC 2010 – 2011 pptx

ĐỀ CƯƠNG ANH VĂN KHỐI 12 NĂM HỌC 2010 – 2011 pptx

... D. to tell and to listen 124 . Have you finished ……………………… the table ? Yen dinh 3 high school Nguyen Van Long - 1 - ĐỀ CƯƠNG ANH VĂN KHỐI 12 NĂM HỌC 2010 2011 I/. PRONUNCIATION: ... admired C. to admire D. admiring 127 . Don’t forget ……………………… home as soon as you arrive at your destination. A. to call B. calling C. having called D. to be called 128 . Jack made me ……………………… him ... A. plays B. to play C. player D. playing 120 . Every day I spend two hours ……………………… English . A. practise B. to practise C. practising D. practised 121 . I don’t mind ……………………… if you are tired...
 • 23
 • 356
 • 1
Đề cương ôn tập khối 12- HK I ppsx

Đề cương ôn tập khối 12- HK I ppsx

... scientific research is the collection and description of facts. 951. a. Although it is science’s ultimate aim B. Although science’s ultimate aim is 952. C. Although science’s ultimate aim it ... state intervention in business. B. By eliminating government subsidies C. By privatizing state-owned enterprises. D. By including commercial banks. 1076. 108. Which of the following is NOT ... exciting. I also met new people as many of the tourists staying in the town joined in. You could do things like painting, acting, play-writing or computing. I met some students from Bulgaria...
 • 41
 • 404
 • 0
đề cương ôn tập hóa 12 nc học kỳ i

đề cương ôn tập hóa 12 nc học kỳ i

... một kim lo i kiềm A tác dụng vừa hết v i nớc. Cho 2,24 l H2 ở 0,5 atm và O0C. Biết số mol kim lo i (A) trong hỗn hợp lớn hơn 10% tổng số mol 2 kim lo i. A là kim lo i: A) K B ) Na C) Li D) ... SLH{6)jB6)j9#1Kim lo i kiềm thổ- Kim lo i kiềm 4- Cho các nguyên tố: 20Ca; 26Fe ; 30Zn; 29CuA ) Các nguyên tố trên đều có cấu hình e ngo i cùng là ns 2B) Các nguyên tố trên đều là kim lo i chuyển ... đợc dung dịch mu i có nồng độ 11,8%. Kim lo i N là.A) Cu B) Ca C ) Mg D) Fe17- Hoà tan 28,4 gam một hỗn hợp gồm 2 mu i các bonat của 2 kim lo i thuộc 2 chu kỳ liên tục của nhóm IIA. Bằng dung...
 • 19
 • 282
 • 0
Đề cương ôn tập khối 11 - năm học 2013 - 2014

Đề cương ôn tập khối 11 - năm học 2013 - 2014

... QUẢNG TRỊTRƯỜNG THPT CHU VĂN ANĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN ĐỊA LÍ - HỌC KÌ INĂM HỌC 2013 2014 I. LÝ THUYẾT:Câu 1. Trình bày đặc điểm tự nhiên của Hoa Kì ( Vùng phía Đông, phía Tây và vùng trung tâm).Câu ... của Hoa Kì. Ảnh hưởng của dân cư đến phát triển kinh tế - xã hội.Câu 3. Trình bày đặc điểm các ngành kinh tế Dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp của Hoa Kì. Vì sao là nước có nền kinh tế phát ... là trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới.Câu 6: Phân tích nội dung của Tự do lưu thông. Ý nghĩa của tự do lưu thông.Câu 7. Vì sao sự ra đời đồng tiền chung Euro là bước tiến mới của Liên kết Eu.II....
 • 1
 • 174
 • 0
Đề cương ôn tập khối 12 - năm học 2013 - 2014

Đề cương ôn tập khối 12 - năm học 2013 - 2014

... CHU VĂN ANĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2013 - 2014 MÔN ĐỊA LÍ LỚP 12 A. LÝ THUYẾTCâu 1: Trình bày đặc điểm dân số nước ta. Ảnh hưởng của dân số đến phát triểnkinh tế - xã hội.Câu ... là ngành công nghiệp trọng điểm? Những ngành nào được coi là ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta hiện nay.b. Phân tích lợi thế để phát triển các ngành: công nghiệp năng lượng, công nghiệp ... triển nền nông nghiệpnhiệt đới ở nước ta. Câu 5 : Điều kiện thuận lợi và khó khăn để phát triển ngành thủy sản ở nước ta.ĐBSCL. Giải thíchCâu 6: Chứng minh sự phân hóa lãnh thổ công nghiệp...
 • 1
 • 183
 • 0
đe cương ôn tập văn 11 - năm học 2013

đe cương ôn tập văn 11 - năm học 2013

... hận” (Trích “R - m - và Giu-li-ét” của U.Sếch-xpia)?Hq'r: -Tình yêu của Rô-m - và Giu-li-ét là tình yêu giữa hai con người thuộc về hai dòng họ đối đầu,thù hận nhau. -Thù hận cũng ... trong tiết học văn bản "CNTT".  ;5: Vì sao văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX – 1945 được gọi là văn học hiện đại* Gợi ý : văn học thời kì này được gọi là hiện đại vị văn học thoát ... nhân.$+< ;- +=)+>%*+=)+)04?6'@)-A - Khái niệm Thành ngữ, Điển cố. - Thực hành: giải các bài tập ở SGK trang 66, 67.$04-B)+ - Khái niệm ngữ cảnh. - Các nhân tố của ngữ cảnh. - Vai...
 • 9
 • 553
 • 1
Đề cương ôn tập toán 8 năm học 2014 2015

Đề cương ôn tập toán 8 năm học 2014 2015

... Đề cương ôn tập toán 8 – HK 2 Năm học 2014 - 2015 NTP – THA5 16 Đề cương ôn tập toán 8 – HK 2 Năm học 2014 - 2015 ... Đề cương ôn tập toán 8 – HK 2 Năm học 2014 - 2015 NTP – THA5 1 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TOÁN 8 HỌC KÌ II A. PHẦN ĐẠI SỐ I. Phương trình bậc ... B C D H 6cm 8cm Đề cương ôn tập toán 8 – HK 2 Năm học 2014 - 2015 NTP – THA5 19 Đề 2: Đề thi năm học 2012 – 2013 Câu Nội dung Đểm 1  44 581 5615 586 155)43(2)Sxxxxxxxa...
 • 26
 • 767
 • 1
Bài tập ôn tập khối 12 năm học 2010-2011

Bài tập ôn tập khối 12 năm học 2010-2011

... ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TOÁN LỚP 12 NĂM HỌC 2010-2011 I.KHẢO SÁT HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN: Bài 1:Cho hàm số 3 23 4y x x= + −.1. Khảo sát sự ... Biết tiếp tuyến song song với đường thẳng y = 9x.c. Biết tiếp tuyến đi qua điểm ( )3; 4A − − Bài 2: Cho HS: y=x3-3(m-1)x2+3m(m-2)x+1. 1.KSSBT và vẽ đồ thị (C) của HS khi m=2. 2.CMR hàm ... cực tiểu tại x = 1. 4.Với giá trị nào của m thì đồ thị hàm số nhận điểm I (1;-1) làm điểm uốn. Bài 3: Cho hàm số 4 21 32 2y x mx= − +. 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm...
 • 2
 • 126
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề cương ôn tập hóa 12 học kì 1đề cương ôn tập hóa 12 học kì 2đề cương ôn tập toán 12 học kì 2đề cương ôn tập toán 12 học kỳ 1đề cương ôn tập toán 12 học kì 1đề cương ôn tập văn 12 học kì 2chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ