Cấu trúc và một số đề thi đề thi tuyển sinh đại học các môn Văn - Sử - Địa - Anh - Toán năm 2015 (có đáp án)

60 784 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2015, 14:52

1 A. CẤU TRÚC ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC – CAO ĐẲNG MÔN NGỮ VĂN I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (5,0 điểm) Câu I. (2,0 điểm): Tái hiện kiến thức về giai đoạn văn học, tác giả, tác phẩm văn học Việt Nam - Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách Mạng tháng Tám năm 1945 - Hai đứa trẻ - Thạch Lam - Chữ người tử tù – Nguyễn Tuân - Hạnh phúc của một tang gia (trích Số đỏ) – Vũ Trọng Phụng - Chí Phèo (trích) và tác giả Nam Cao - Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài (trích Vũ Như Tô) – Nguyễn Huy Tưởng - Vội vàng – Xuân Diệu - Đây thôn Vĩ Dạ - Hàn Mặc Tử - Tràng giang – Huy Cận - Chiều tối – Hồ Chí Minh - Từ ấy – Tố Hữu - Một thời đại trong thi ca (trích) – Hoài Thanh và Hoài Chân - Khái quát văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám 1945 đến hết thế kỉ XX - Tuyên ngôn Độc Lập và tác giả Hồ Chí Minh - Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong bầu trời văn nghệ dân tộc – Phạm Văn Đồng - Việt Bắc (trích) và tác giả Tố Hữu - Đất Nước (trích Mặt đường khát vọng) – Nguyễn Khoa Điềm - Sóng – Xuân Quỳnh - Đàn ghi ta của Lor-ca – Thanh Thảo - Người lái đò Sông Đà (trích) – Nguyễn Tuân - Ai đã đặt tên cho dòng sông? (trích) – Hoàng Phủ Ngọc Tường - Vợ chồng A Phủ (trích) – Tô Hoài - Vợ nhặt (trích) – Kim Lân - Rừng xà nu (trích) – Nguyễn Trung Thành - Những đứa con trong gia đình (trích) – Nguyễn Thi - Chiếc thuyền ngoài xa (trích) – Nguyễn Minh Châu - Hồn Trương Ba, da hàng thịt (trích) – Lưu Quang Vũ. Câu II. (3,0 điểm): Vận dụng kiến thức xã hội và đời sống để viết bài nghị luận xã hội ngắn (khoảng 600 từ) - Nghị luận về một tư tưởng, đạo lý - Nghị luận về một hiện tượng đời sống. II. PHẦN RIÊNG (5,0 điểm): Vận dụng khả năng đọc – hiểu và kiến thức văn học để viết bài nghị luận văn học Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu (câu III.a hoặc câu III.b) Câu III.a. Theo chương trình Chuẩn (5,0 điểm) - Hai đứa trẻ - Thạch Lam - Chữ người tử tù – Nguyễn Tuân - Hạnh phúc của một tang gia (trích Số đỏ) – Vũ Trọng Phụng 2 - Chí Phèo (trích) và tác giả Nam Cao - Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài (trích Vũ Như Tô) – Nguyễn Huy Tưởng - Vội vàng – Xuân Diệu - Đây thôn Vĩ Dạ - Hàn Mặc Tử - Tràng giang – Huy Cận - Chiều tối – Hồ Chí Minh - Từ ấy – Tố Hữu - Một thời đại trong thi ca (trích) – Hoài Thanh và Hoài Chân - Tuyên ngôn Độc Lập và tác giả Hồ Chí Minh - Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong bầu trời văn nghệ dân tộc – Phạm Văn Đồng - Tây Tiến – Quang Dũng - Việt Bắc (trích) và tác giả Tố Hữu - Đất Nước (trích Mặt đường khát vọng) – Nguyễn Khoa Điềm - Sóng – Xuân Quỳnh - Đàn ghi ta của Lor-ca – Thanh Thảo - Người lái đò Sông Đà (trích) – Nguyễn Tuân - Ai đã đặt tên cho dòng sông? (trích) – Hoàng Phủ Ngọc Tường - Vợ chồng A Phủ (trích) – Tô Hoài - Vợ nhặt (trích) – Kim Lân - Rừng xà nu (trích) – Nguyễn Trung Thành - Những đứa con trong gia đình (trích) – Nguyễn Thi - Chiếc thuyền ngoài xa (trích) – Nguyễn Minh Châu - Hồn Trương Ba, da hàng thịt (trích) – Lưu Quang Vũ. Câu III.b. Theo chương trình Nâng cao (5,0 điểm) - Hai đứa trẻ - Thạch Lam - Chữ người tử tù – Nguyễn Tuân - Hạnh phúc của một tang gia (trích Số đỏ) – Vũ Trọng Phụng - Chí Phèo (trích) và tác giả Nam Cao - Đời thừa (trích) – Nam Cao - Nam Cao - Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài (trích Vũ Như Tô) – Nguyễn Huy Tưởng - Vội vàng – Xuân Diệu - Xuân Diệu - Đây thôn Vĩ Dạ - Hàn Mặc Tử - Tràng giang – Huy Cận - Tương tư – Nguyễn Bính - Nhật ký trong tù- Hồ Chí Minh - Chiều tối – Hồ Chí Minh - Lai Tân – Hồ Chí Minh - Từ ấy – Tố Hữu - Một thời đại trong thi ca (trích) – Hoài Thanh và Hoài Chân - Tuyên ngôn Độc Lập - Hồ Chí Minh - Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh - Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong bầu trời văn nghệ dân tộc – Phạm Văn Đồng - Tây Tiến – Quang Dũng - Việt Bắc (trích) - Tố Hữu - Tố Hữu - Tiếng hát con tàu – Chế Lan Viên - Đất Nước (trích Mặt đường khát vọng) – Nguyễn Khoa Điềm 3 - Sóng – Xuân Quỳnh - Đàn ghi ta của Lor-ca – Thanh Thảo - Người lái đò Sông Đà (trích) – Nguyễn Tuân - Nguyễn Tuân - Ai đã đặt tên cho dòng sông? (trích) – Hoàng Phủ Ngọc Tường - Hồn Trương Ba, da hàng thịt (trích) – Lưu Quang Vũ. - Vợ chồng A Phủ (trích) – Tô Hoài - Vợ nhặt (trích) – Kim Lân - Những đứa con trong gia đình (trích) – Nguyễn Thi - Rừng xà nu (trích) – Nguyễn Trung Thành - Một người Hà Nội (trích) – Nguyễn Khải - Chiếc thuyền ngoài xa (trích) – Nguyễn Minh Châu. ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG – KHỐI C (Thời gian làm bài: 180 phút) I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (5,0 điểm) Câu I. (2,0 điểm) Nêu ý nghĩa nhan đề tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu. Câu II. (3,0 điểm) Tuân Tử (313 – 235 trước Công Nguyên) nói: Người ta chê mà chê phải là thầy của ta, người khen mà khen phải là bạn ta, những kẻ vuốt ve, nịnh bợ ta chính là kẻ thù của ta vậy. Hãy viết một bài văn ngắn (khoảng 600 từ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về câu nói trên. II. PHẦN RIÊNG (5,0 điểm) Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu (câu III.a hoặc câu III.b) Câu III.a Theo chương trình Chuẩn (5,0 điểm) Trong bài thơ Tây Tiến, Quang Dũng viết: Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi! Nhớ về rừng núi nhớ chơi vơi Sài Khao sương lấp đoàn quân mỏi Mường Lát hoa về trong đêm hơi Dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm Heo hút cồn mây súng ngửi trời Ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống Nhà ai Pha Luông mưa xa khơi Anh bạn dãi dầu không bước nữa Gục lên súng mũ bỏ quên đời! Chiều chiều oai linh thác gầm thét Đêm đêm Mường Hịch cọp trêu người 4 Nhớ ôi Tây Tiến cơm lên khói Mai Châu mường em thơm nếp xôi (Ngữ văn 12, tập một, NXB Giáo dục, 2009, tr.88) Cảm nhận của anh/chị về đoạn thơ trên. Câu III.b Theo chương trình Nâng cao (5,0 điểm) Phân tích nghệ thuật trào phúng trong đoạn trích Hạnh phúc của một tang gia (trích Số đỏ) của Vũ Trọng Phụng. ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (5,0 điểm) Câu I. (2,0 điểm) a) Yêu cầu về kĩ năng Thí sinh biết trình bày ý nghĩa nhan đề một cách hợp lí; diễn đạt chuẩn xác, rõ ràng, ngắn gọn. b) Yêu cầu về kiến thức - Hình ảnh chiếc thuyền ngoài xa gắn với cái đẹp “tuyệt đỉnh của ngoại cảnh” nhưng lúc nhìn gần lại hiện lên sự thật phũ phàng của cuộc sống. - Nhan đề tác phẩm là một khái quát giản dị về mối quan hệ giữa nghệ thuật và đời sống, đồng thời cũng là một ẩn dụ sâu sắc về cái nhìn nghệ thuật. c) Cách cho điểm - Điểm 2: Đáp ứng được các yêu cầu trên. - Điểm 1: Trình bày được khoảng nửa các yêu cầu trên. - Điểm 0: Hoàn toàn sai lạc. Câu II. (3,0 điểm) a) Yêu cầu kỹ năng: - Biết cách làm bài văn nghị luận xã hội. - Kết cấu chặc chẽ; diễn đạt lưu loát; không mắc các lỗi chính tả, dùng từ và ngữ pháp. b) Yêu cầu về kiến thức Thí sinh có thể trình bày suy nghĩ theo những hướng khác nhau, nhưng ý kiến phải hợp lí, chặt chẽ, thuyết phục. - Người chê phải và khen phải là chê và khen phải đúng, phải chính xác thì mới là thầy ta và bạn ta. Như thế cũng có nghĩa chê và khen không đúng thì không thể là thầy và bạn của ta được. - Còn những kẻ vuốt ve, nịnh bợ ta thì bất kỳ ở đâu cũng là kẻ thù của ta. Vì vuốt ve, nịnh bợ không bao giờ là một hành vi tốt, đáng trân trọng mà ngược lại, đó luôn là hành vi của kẻ tầm thường, giả dối. - Rút ra bài học về nhận thức và ứng xử trong cuộc sống. 5 c) Cách cho điểm - Điểm 3: Đáp ứng các yêu cầu trên, có thể mắc vài lỗi nhỏ về diễn đạt. - Điểm 2: Trình bày được khoảng nửa các yêu cầu trên, còn mắc một số lỗi diễn đạt. - Điểm 1: Nội dung sơ sài, diễn đạt yếu. - Điểm 0: Hoàn toàn lạc đề. II. PHẦN RIÊNG (5,0 điểm) Câu III.a Theo chương trình Chuẩn (5,0 điểm) a) Yêu cầu về kỹ năng - Biết cách làm bài nghị luận văn học, vận dụng khả năng đọc – hiểu để làm cảm nhận đoạn thơ. - Kết cấu chặt chẽ, diễn đạt lưu loát; không mắc lỗi chính tả, dùng từ và ngữ pháp. b) Yêu cầu về kiến thức Trên cơ sở những hiểu biết về Quang Dũng và bài thơ Tây Tiến, thí sinh cảm nhận được những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ. Bài viết có thể trình bày cảm nhận riêng và diễn đạt theo nhiều cách khác nhau, song phải hợp lí, chặt chẽ, thuyết phục. Cần nêu bật được những ý chính sau: - Nội dung: + Bức tranh thiên nhiên miền Tây hiện lên với những ấn tượng vừa hoang sơ, hiểm trở vừa thơ mộng, hùng vĩ. Hình ảnh đoàn quân Tây Tiến được khắc họa trên cái nền thiên nhiên ấy với bao gian khổ, hi sinh mà vẫn mạnh mẽ, hào hùng. + Cảm xúc chủ đạo xuyên suốt đoạn thơ là nỗi nhớ da diết bao trùm lên cả không gian, thời gian. - Nghệ thuật: + Hình ảnh: chân thực, sinh động, giàu chất thơ,… + Ngôn ngữ: sáng tạo, giàu giá trị tạo hình, nhạc điệu đa dạng,… - Đánh giá: Đoạn trích tiêu biểu cho phong cách thơ lãng mạn, tài hoa, tinh tế của Quang Dũng. c) Cách cho điểm - Điểm 5: Đáp ứng các yêu cầu trên, có thể mắc vài lỗi nhỏ về diễn đạt. - Điểm 3: Trình bày được khoảng nửa các yêu cầu trên, còn mắc một số lỗi diễn đạt. - Điểm 1: Nội dung sơ sài, diễn đạt yếu. - Điểm 0: Hoàn toàn lạc đề. Câu III.b. Theo chương trình Nâng cao (5,0 điểm) a) Yêu cầu về kỹ năng - Biết cách làm bài văn nghị luận văn học, vận dụng khả năng đọc – hiểu để phân tích nghệ thuật trào phúng của đoạn trích. - Kết cấu chặt chẽ, diễn đạt lưu loát; không mắc lỗi chính tả, dùng từ và ngữ pháp. b) Yêu cầu về kiến thức 6 Trên cơ sở hiểu biết về Vũ Trọng Phụng và đoạn trích Hạnh phúc của một tang gia, thí sinh cần chọn lọc và phân tích những vấn đề, chi tiết tiêu biểu để làm nổi bật nghệ thuật trào phúng của đoạn trích. Bài viết có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau song cần nêu bật những ý chính sau: - Tình huống trào phúng: + Mâu thuẫn được thể hiện trong cách đặt tên chương truyện chứa đầy nghịch lý: Hạnh phúc của một tang gia. + Mâu thuẫn giữa vui sướng và buồn khổ; giữa trang nghiêm, thành kính và bát nháo nhố nhăng; giữa thật và giả,… - Chân dung biếm họa: Mỗi nhân vật có một niềm hạnh phúc riêng nhưng tất cả đều phơi bày thói đạo đức giả, đểu cáng, rởm đời,… - Ngôn ngữ trào phúng: + Cách so sánh, ví von hài hước. + Cách đặt câu chứa đựng những mâu thuẫn, nghịch lý; đảo lộn thật – giả, tốt – xấu,… + Cách tạo giọng văn: hài hước, sâu sắc, thú vị; kết hợp miêu tả với những lời nhận xét, bình luận, nói ngược thâm thúy, … c) Cách cho điểm - Điểm 5: Đáp ứng các yêu cầu trên, có thể mắc vài lỗi nhỏ về diễn đạt. - Điểm 3: Trình bày được khoảng nửa các yêu cầu trên, còn mắc một số lỗi diễn đạt. - Điểm 1: Nội dung sơ sài, diễn đạt yếu. - Điểm 0: Hoàn toàn lạc đề. ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG – KHỐI D (Thời gian làm bài: 180 phút) I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (5,0 điểm) Câu I. (2,0 điểm) Trình bày ngắn gọn về những chặng đường thơ của Tố Hữu. Câu II. (3,0 điểm) Anh/chị hãy viết một bài văn ngắn (khoảng 600 từ) trình bày suy nghĩ của mình về ý kiến sau: “Mọi phẩm chất của đức hạnh là ở trong hành động” (Ngữ văn 12, tập một, NXB Giáo dục, 2009, tr.35) II. PHẦN RIÊNG (5,0 điểm) Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu (câu III.a hoặc câu III.b) Câu III.a Theo chương trình Chuẩn (5,0 điểm) Phân tích hình tượng người lính cách mạng trong bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng. 7 Câu III.b Theo chương trình Nâng cao (5,0 điểm) Phân tích hình tượng Sông Đà trong đoạn trích Người lái đò Sông Đà (Ngữ văn 12, Nâng cao tập một, NXB Giáo dục, 2008) của Nguyễn Tuân. ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (5,0 điểm) Câu I. (2,0 điểm) a) Yêu cầu về kĩ năng Thí sinh biết trình bày kiến thức văn học sử một cách chuẩn xác, ngắn gọn, khúc chiết và có hệ thống. b) Yêu cầu về kiến thức Bài làm của thí sinh cần nêu được những ý chính sau về các chặng đường thơ Tố Hữu: - Tập thơ Từ ấy (1937 - 1946) là chặng đường đầu tiên của đời thơ Tố Hữu, đánh dấu bước trưởng thành của người thanh niên yêu nước quyết tâm đi theo lý tưởng của Đảng. Tập thơ gồm ba phần: Máu lửa, Xiềng Xích, Giải Phóng. - Tập thơ Việt Bắc (1946 - 1954) là tiếng ca hùng tráng, thiết tha về cuộc kháng chiến chống Pháp và những con người kháng chiến. - Tập thơ Gió lộng (1955 - 1961) dạt dào bao nguồn cảm hứng lớn lao: hướng về quá khứ để thấm thía những nổi đau của cha ông, công lao của những thế hệ đi trước, ghi sâu ân tình của cách mạng; niềm vui lớn trước những đổi thay của cuộc sống mới; nổi đau chia cắt đất nước; niềm tin không gì lay chuyển được vào ngày mai thắng lợi, thống nhất non sông. - Hai tập thơ Ra trận (1962 - 1971), Máu và hoa (1972 - 1977) âm vang khí thế quyết liệt của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước và niềm vui toàn thắng. - Một tiếng đờn (1992); Ta với ta (1999) là hai tập thơ đánh dấu bước chuyển biến mới trong thơ Tố Hữu với những chiêm nghiệm mang tính phổ quát về cuộc đời và con người. c) Cách cho điểm - Điểm 2: Đáp ứng các yêu cầu trên. - Điểm 1: Trình bày được một nửa các yêu cầu trên. - Điểm 0: Hoàn toàn sai lạc. Câu II. (3,0 điểm) a) Yêu cầu về kỹ năng: - Biết cách làm bài văn nghị luận xã hội. Kết cấu chặt chẽ, diễn đạt lưu loát; không mắc các lỗi ngữ pháp và chính tả. b) Yêu cầu về kiến thức Thí sinh có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau nhưng cần hợp lí, kết cấu chặt chẽ. Cần thấy được nội dung chính trong ý kiến: hành động của con người chính là sự biểu hiện cho mọi phẩm chất của đức hạnh. 8 Có thể làm rõ vấn đề theo các nội dung cơ bản: - Giá trị của một con người: đạo đức, nhân cách, tài năng được nhìn nhận, được khẳng định từ những việc làm cụ thể, nhằm hướng đến một mục đích nào đó. - Đức hạnh phải được biểu hiện thông qua hành động của con người trong công việc, trong các mối quan hệ gia đình, xã hội và môi trường. - Hành động tốt hay xấu là sự khẳng định con người có đức hạnh hay không. - Bài học nhận thức: con người có đức hạnh phải là biết hành động đúng trước cuộc sống và con người. Bởi vì, không có bất cứ giá trị nào thuộc về con người lại nằm ngoài hành động, lại không được thể hiện qua hành động. c) Cách cho điểm - Điểm 3: Đáp ứng các yêu cầu trên, có thể mắc vài lỗi nhỏ về diễn đạt. - Điểm 2: Trình bày được một nửa các yêu cầu trên, còn mắc một số lỗi diễn đạt. - Điểm 1: Nội dung sơ sài, diễn đạt yếu. - Điểm 0: Hoàn toàn lạc đề. II. PHẦN RIÊNG (5,0 điểm) Câu III.a Theo chương trình Chuẩn (5,0 điểm) a) Yêu cầu về kỹ năng - Biết cách làm bài nghị luận văn học, vận dụng khả năng đọc – hiểu để phân tích bài thơ. - Kết cấu chặt chẽ, diễn đạt lưu loát; không mắc lỗi chính tả, dùng từ và ngữ pháp. b) Yêu cầu về kiến thức Trên cơ sở những hiểu biết về Quang Dũng và bài thơ Tây Tiến, thí sinh nhận biết được những nét cơ bản về hình tượng người lính cách mạng được khắc họa trong bài thơ. Bài viết có thể trình bày những suy nghĩ riêng và lập luận theo nhiều cách khác nhau, song cần hợp lí, chặt chẽ, thuyết phục. Cần nêu bật được những ý chính sau: - Về nội dung: + Hình tượng người chiến sĩ cách mạng có lí tưởng cao đẹp, sẵn sàng xả thân vì Tổ quốc. + Hình tượng người chiến sĩ cách mạng có tâm hồn lãng mạn, yêu đời. - Về nghệ thuật: + Cảm hứng lãng mạn chi phối cái nhìn, cách miêu tả về hình tượng người lính Tây Tiến. + Nghệ thuật tả cảnh, tả tình đặc sắc; ngôn ngữ tạo hình; cảm hứng lãng mạn. c) Cách cho điểm - Điểm 5: Đáp ứng được các yêu cầu trên, có thể mắc vài lỗi nhỏ về diễn đạt. - Điểm 3: Trình bày được một nửa các yêu cầu trên, còn mắc một số lỗi diễn đạt. - Điểm 1: Phân tích quá sơ sài, diễn đạt yếu. - Điểm 0: Hoàn toàn lạc đề. 9 Câu III.b. Theo chương trình Nâng cao (5,0 điểm) a) Yêu cầu về kỹ năng - Biết cách làm bài văn nghị luận văn học, vận dụng khả năng đọc – hiểu để phân tích hình tượng Sông Đà trong đoạn trích. - Kết cấu chặt chẽ, diễn đạt lưu loát; không mắc lỗi ngữ pháp và chính tả. b) Yêu cầu về kiến thức Trên cơ sở những hiểu biết về Nguyễn Tuân và đoạn trích Người lái đò Sông Đà, thí sinh nhận biết những nét cơ bản về hình tượng Sông Đà được khắc họa trong đoạn trích. Bài viết có thể trình bày những suy nghĩ riêng và lập luận theo nhiều cách khác nhau, song cần hợp lí, chặt chẽ, thuyết phục. Cần nêu bật được những ý chính sau: - Khái quát: Với sự quan sát công phu và tài năng sử dụng ngôn từ, Nguyễn Tuân đã khắc họa hình tượng Sông Đà như một điển hình nghệ thuật độc đáo, một nhân vật văn học đặc biệt, vừa có ngoại hình, vừa có tâm tính. - Hình tượng Sông Đà hung bạo: + Sông Đà được miêu tả như một thực thể sống với sức mạnh dữ dội của thác, của đá, của lòng sông hiểm ác với những mưu mô và thủ đoạn quỷ quái, tinh vi. + Bằng tài năng sử dụng ngôn từ, Nguyễn Tuân đã miêu tả sự hung bạo, dữ dội của Sông Đà như một biểu tượng về sức mạnh và vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên. - Hình tượng Sông Đà trữ tình: + Sông Đà hiện ra vừa như một cố nhân, vừa như một tuyệt tác thơ mộng và kì vĩ của tạo hóa. Sông Đà được miêu tả với dòng chảy linh động, dáng vấp mềm mại, yên ả, trải dài và tâm tình sâu đậm. + Bằng trí tưởng tượng phong phú, độc đáo, Nguyễn Tuân đã tạo dựng được một không gian nghệ thuật vừa êm đềm thơ mộng, vừa trang nghiêm cổ kính, khiến người đọc có cảm giác như lạc vào một thế giới thần tiên kì ảo. c) Cách cho điểm - Điểm 5: Đáp ứng được các yêu cầu trên, có thể mắc vài lỗi nhỏ về diễn đạt. - Điểm 3: Trình bày được một nửa các yêu cầu trên, còn mắc một số lỗi diễn đạt. - Điểm 1: Phân tích quá sơ sài, diễn đạt yếu. - Điểm 0: Hoàn toàn lạc đề. A. CẤU TRÚC ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG MÔN LỊCH SỬ I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) Câu I, II và III (7,0 điểm) I. Lịch sử thế giới từ năm 1917 đến năm 1945 (những nội dung có liên quan đến lịch sử Việt Nam ở lớp 12) - Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga 1917. - Ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933 đối với Việt Nam. - Nội dung cơ bản của Đại hội VII Quốc tế Cộng sản (7 - 1935). - Ảnh hưởng của Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945) đối với Việt Nam. 10 II. Lịch sử thế giới từ năm 1945 đến năm 2000 - Sự hình thành trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1945 – 1949) - Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 – 1991). Liên bang Nga (1991 – 2000) - Các nước Đông Bắc Á - Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ - Các nước châu Phi và Mĩ Latinh - Nước Mĩ - Tây Âu - Nhật Bản - Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì Chiến tranh lạnh - Cách mạng khoa học – công nghệ và xu thế toàn cầu hóa nửa sau thế kỉ XX - Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000 III. Lịch sử Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến hết Chiến tranh thế giới thứ nhất - Phan Bội Châu và xu hướng bạo động. - Phan Châu Trinh và xu hướng cải cách. - Hoạt động cứu nước của Nguyễn Ái Quốc (1911 – 1918). IV. Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000 - Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925 - Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930 - Phong trào cách mạng 1930 – 1935 - Phong trào dân chủ 1936 – 1939 - Phong trào giải phóng dân tộc và Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939 – 1945). Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời. - Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa từ sau ngày 2 – 9 – 1945 đến trước ngày 19 – 12 – 1946 - Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 – 1950) - Bước phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951 – 1953) - Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953 – 1954) - Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954 – 1965) - Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược. Nhân dân miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965 – 1973) - Cuộc đấu tranh trên mặt trận ngoại giao. Hiệp định Pari năm 1973 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam - Khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973 – 1975) - Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước - Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ Tổ Quốc (1976 – 1986) - Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986 – 2000) - Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000 II. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm) Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu (câu IV.a hoặc câu IV.b) Câu IV.a. Theo chương trình Chuẩn (3,0 điểm) I. Lịch sử thế giới từ năm 1945 đến năm 2000 - Sự hình thành trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1945 – 1949) - Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 – 1991). Liên bang Nga (1991 – 2000) - Các nước Đông Bắc Á - Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ - Các nước châu Phi và Mĩ Latinh - Nước Mĩ - Tây Âu - Nhật Bản [...]... 0,50 CẤU TRÚC ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG MÔN ĐỊA LÝ I PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (8,0 điểm) Câu I (2,0 điểm) Địa lý tự nhiên Vị trí địa lý, phạm vi lãnh thổ - Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ - Đất nước nhiều đồi núi - Thi n nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển - Thi n nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa - Thi n nhiên phân hóa đa dạng - Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thi n nhiên - Bảo... trường và phòng chống thi n tai Địa lý dân cư - Đặc điểm dân số và phân bố dân cư - Lao động và việc làm - Đô thị hóa Câu II (3,0 điểm) Chuyển dịch cơ cấu kinh tế Địa lý các ngành kinh tế - Một số vấn đề phát triển và phân bố nông nghiệp (đặc điểm nền nông nghiệp, vấn đề phát triển nông nghiệp, vấn đề phát triển ngành thủy sản và lâm nghiệp, tổ chức lãnh thổ nông nghiệp) - Một số vấn đề phát triển và phân... các nội dung sau đây: - Chất lượng cuộc sống (thuộc phần Địa lý dân cư) - Tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (thuộc phần Địa lý kinh tế - Chuyển dịch cơ cấu kinh tế) - Vốn đất và sử dụng vốn đất (thuộc phần Địa lý kinh tế - Một số vấn đề phát triển và phân bố nông nghiệp) - Vấn đề lương thực, thực phẩm ở Đồng bằng sông Cửu Long (thuộc phần Địa lý kinh tế - Địa lý các vùng kinh tế ) * Lưu ý: Thí sinh. .. (cơ cấu ngành công nghiệp, vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm, vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp) 17 Một số vấn đề phát triển và phân bố các ngành dịch vụ (giao thông vận tải và thông tin liên lạc, thương mại, du lịch) Địa lý các vùng kinh tế - Vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Bộ - Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng - Vấn đề phát... lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000 A ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG – KHỐI C ĐỀ THI SỐ 1 (Thời gian làm bài: 180 phút) I PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) Câu I (2,0 điểm) Trình bày sự thành lập và hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên từ năm 1925 đến năm 1928 Câu II (3,0 điểm) Từ tháng 9 – 1940 đến tháng 5 – 1945, lực lượng vũ trang cách mạng Việt Nam được xây dựng và phát... kinh tế - xã hội ở Bắc Trung Bộ - Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Duyên hải Nam Trung Bộ - Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên - Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ - Vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long - Vấn đề phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng ở Biển Đông và các đảo, quần đảo - Các vùng kinh tế trọng điểm Câu III (3,0 điểm) Kĩ năng - Về...II - Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì Chiến tranh lạnh Cách mạng khoa học – công nghệ và xu thế toàn cầu hóa nửa sau thế kỉ XX Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000 Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000 Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925 Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến đầu năm 1930 Phong trào cách mạng 1930... đấu tranh chống kẻ thù chung - Tháng 5 – 1952, Đại hội Chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc đã biểu dương thành tích phong trào thi đua ái quốc và tuyên dương 7 anh hùng - Về kinh tế: Năm 1952, Chính phủ mở cuộc vận động lao động sản xuất và thực hành tiết kiệm, triệt để giảm tô và cải cách ruộng đất, đẩy mạnh xây dựng kinh tế kháng chiến - Về văn hóa, giáo dục, y tế: tiếp tục cải cách giáo... CHO TẤT CẢ THÍ SINH (8,0 điểm) I (2,0 1.Chứng minh rằng vùng biển nước ta giàu tài nguyên sinh vật và 1,00 điểm) khoáng sản a) Tài nguyên sinh vật 0,50 - Giàu thành phần loài: hơn 2000 loài cá, hơn 100 loài tôm, khoảng vài chục loài mực, hàng nghìn loài sinh vật phù du và sinh vật đáy khác - Ven các đảo và quần đảo (nhất là ở Hoàng Sa và Trường Sa) quanh các rạn san hô có nhiều loài sinh vật biển b)... nào? ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM Câu Đáp án I PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) I (2,0 Trình bày sự thành lập và hoạt động của Hội Việt Nam Cách điểm) mạng Thanh niên từ năm 1925 đến năm 1928 a) Sự thành lập - Sau khi đến Quảng Châu, Nguyễn Ái Quốc lựa chọn một số thanh niên tích cực trong Tâm tâm xã tổ chức thành nhóm Cộng sản đoàn (2 – 1925) - Tháng 6 – 1925, Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam Cách . A. CẤU TRÚC ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC – CAO ĐẲNG MÔN NGỮ VĂN I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (5,0 điểm) Câu I. (2,0 điểm): Tái hiện kiến thức về giai đoạn văn học, tác giả, tác phẩm văn học. 2000) - Các nước Đông Bắc Á - Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ - Các nước châu Phi và Mĩ Latinh - Nước Mĩ - Tây Âu - Nhật Bản 11 - Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì Chiến tranh lạnh - Cách. đạt. - Điểm 3: Trình bày được một nửa các yêu cầu trên, còn mắc một số lỗi diễn đạt. - Điểm 1: Phân tích quá sơ sài, diễn đạt yếu. - Điểm 0: Hoàn toàn lạc đề. A. CẤU TRÚC ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan