tự do hóa đầu tư và các khu vực đầu tư tự do

19 567 5
tự do hóa đầu tư và các khu vực đầu tư tự do

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA SAU ĐẠI HỌC    TIỂU LUẬN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ Tên đề tài: Tự do hóa đầu tư và các khu vực đầu tư tự do Hà nội, tháng 3 năm 2012 1 Nhóm thực thực hiện: Đinh Thu Hương Bùi Thị Lan Hương Tạ Thanh Huyền Lâm Hồng Huyền (nhóm trưởng) Nguyễn Thùy Linh Dương Thanh Loan Nguyễn Thị Lúa Lớp: 18B KTTG Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS Vũ Chí Lộc LỜI NÓI ĐẦU Toàn cầu hóa không phải là hiện tượng mới mẻ, mà trái lại, đã xuất hiện ở thế kỷ XV và diễn ra mạnh mẽ hơn ở cuối thế kỷ XIX. Cho đến nay, vẫn còn đang có những ý kiến khác nhau về nguồn gốc và bản chất của quá trình toàn cầu hoá. Một số người cho rằng, quá trình toàn cầu hoá bắt đầu từ khi người Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát con đường tơ lụa. Với một số người khác, quá trình đó được bắt đầu từ sự kiện vượt qua vùng biển thuộc mũi Hảo Vọng và việc khám phá ra châu Mỹ, nhờ đó thế giới được mở rộng và các nguồn tài nguyên của thế giới từ các châu lục khác được chuyển về châu Âu. Nhưng, dù xuất hiện sớm hơn hay muộn hơn, toàn cầu hóa là một quá trình tất yếu. Toàn cầu hóa được biểu hiện đầu tiên thông qua toàn cầu hóa thương mại, sau đó mới phát triển và mở rộng sang toàn cầu hóa đầu tư, hay còn gọi là tự do hóa đầu tư. Là một phạm trù của toàn cầu hóa, tự do hóa đầu tư cũng mang tính tất yếu và có tác động to lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của quốc gia nói riêng và của phạm vi khu vực, quốc tế nói chung. Trong điều kiện đó, sự liên minh, hợp tác giữa các quốc gia càng được thể hiện rõ nét thông qua các hiệp ước, hiệp định, các thỏa thuận song phương và đa phương về đầu tư giữa các vùng lãnh thổ, điều này đã dần dần hình thành các khu vực tự do hóa đầu tư trên toàn thế giới như ASEAN, EU, Bắc Mỹ, cũng như các tổ chức kinh tế thế giới điều chỉnh các hoạt động đầu tư giữa các quốc gia như WB, WTO, OECD, APEC, Với mục tiêu phân tích tính tất yếu của tự do hóa đầu tư trong mối quan hệ với toàn cầu hóa, các bước tiến trong lĩnh vực tư do hóa đầu tư cũng như làm rõ một số đặc điểm của một số khu vực tư do hóa đầu tư trên thế giới, bài tiểu luận đưa ra các vấn đề sau : - Xu hướng tự do hóa đầu tư - Những bước tiến trong chính sách FDI - Các khu vực đầu tư tự do 2 NỘI DUNG I. Xu hướng tự do hóa đầu tư: 1/ Khái niệm và nội dung tự do hóa đầu tư a. Khái niệm Hiện nay, có rất nhiều quan điểm và tài liệu về tự do hóa đầu tư nhưng lại có rất ít tài liệu đề cập đến khái niệm này. Về cơ bản, tự do hóa đầu tư được hiểu là quá trình trong đó các rào cản đối với hoạt động đầu tư, các phân biệt đối xử trong đầu tư được từng bước dỡ bỏ, các tiêu chuẩn đối xử tiến bộ dần dần được thiết lập và các yếu tố để đảm bảo sự hoạt động đúng đắn của thị trường được hình thành. Từ khái niệm trên có thể hiểu khi các nhà đầu tư trong chế độ đầu tư tự do có thể đầu tư vào bất cứ ngành, lĩnh vực, dự án nào và họ sẽ được đối xử công bằng, bình đẳng. Ngay cả các ưu đãi, khuyến khích đầu tư, vốn được voi là một nhân tố kích thích đầu tư cũng sẽ không được sử dụng trong chế độ đầu tư đã tự do hóa hoàn toàn vì những ưu đãi, khuyến khích này sẽ tạo ra sự phân biệt đối xử. Trên thực tế Việt Nam và thế giới hiện nay, chưa có một chế độ đầu tư nào đạt đến mức độ tự do hóa hoàn toàn theo đúng khái niệm trên. Tự do hóa đầu tư là một phần của quá trình tự do hóa thương mại quốc tế về hàng hóa, dịch vụ và tự do hóa các dòng tài chính, công nghệ, tri thức. Theo đó, tự do hóa FDI là quá trình trong đó các rào cản đối với hoạt động FDI, các phân biệt đối xử giữa FDI và các hình thức đầu tư khác được từng bước dỡ bỏ, các tiêu chuẩn đối xử tiến bộ dần dần được thiết lập và các yếu tố để đảm bảo sự hoạt động đúng đắn của thị trường được hình thành b. Nội dung tự do hóa đầu tư Tại Việt Nam, các khu vực và trên thế giới hiện nay, tự do hóa đầu tư đang diễn ra mạnh mẽ theo ba nội dung chính Thứ nhất, loại bỏ dần các rào cản và những ưu đãi mang tính phân biệt đối xử trong hoạt động đầu tư. Đây là các quy định gây cản trở và hạn chế cho đầu tư. Một số rào cản cần loại bỏ để có thể thực hiện đầu tư công bằng và minh bạch đó là: • Hạn chế vốn và quyền kiểm soát của nước ngoài: Quy định về tỷ lệ góp vốn của các nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư vào doanh nghiệp, quy định về số lượng thành viên của các bên trong hội đồng quản trị, quy định khi rút vốn,… • Hạn chế về hoạt động như: quy định về tuyển dụng và sử dụng lao động, hạn chế bề nhập khẩu máy móc thiết bị, yêu cầu tỷ lệ nội địa hóa, yêu cầu tỷ lệ xuất khẩu sản phẩm, hạn chế sản phẩm bán nội địa, kiểm soát ngoại 3 hối, quy định về chuyển giao công nghệ và quy trình sản xuất hoặc các tri thức đặc biệt khác,… • Hạn chế về hành chính như: các quy định về đầu tư của các cơ quan quản lý. • Các ưu đãi về thuế như: miễn thuế, giảm thuế, khấu trừ thuế, cho nợ thuế, thuế thấp, cho phép doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài lựa chọn giữa việc đóng thuế theo tình hình thực tế hay đóng chọn gói hang năm,… • Hạn chế liên quan đến việc tiếp nhận và thành lập Thứ hai, thiết lập các tiêu chuẩn đối xử tiến bộ đối với hoạt động đầu tư. Tiêu chuẩn đầu tiên phải nói đến đó là không phân biệt đối xử. Tiêu chuẩn này xuất phát từ nguyên tắc bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và là một trong những tiêu chuẩn quan trọng trong kinh doanh quốc tế. Theo tiêu chuẩn này, việc một quốc gia quy định những điều kiện đặc biệt nhằm đặt một quốc gia khác hay các pháp nhân, tự nhiên nhân của quốc gia khác vào vị trí kém thuận lợi hơn so với quốc gia, pháp nhân, tự nhiên nhân của một nước thứ ba sẽ bị coi là phi pháp và không phù hợp. Có hai mức độ trong tiêu chuẩn này, là không phân biệt đối xử giữa các nhà đầu tư nước ngoài có quốc tịch khác nhau (MFN) và không phân biệt đối xử giữa các nhà đầu tư nước ngoài và công dân nước sở tại (NT). Tiêu chuẩn thứ hai là về đối xử công bằng và bình đẳng. Tiêu chuẩn tiếp theo là tiêu chuẩn về tính minh bạch. Tiêu chuẩn này đảm bảo cho mỗi bên tham gia vào quá trình đầu tư có thể nhận được thông tin đầy đủ, chính xác và minh mạch từ các bên tham gia khác để phục vụ tốt nhất cho quá trình ra quyết định và thực hiện các nghĩa vụ cũng như các cam kết. Việc đảm bảo tính minh bạch vừa là nghĩa vụ vừa là quyền lợi của các bên, nó góp phần đảm bảo tính ổn định và có thể dự đoán trước được của các quan hệ đầu tư. Ngoài ra, trong hệ thống các tiêu chuẩn đối xử tiến bộ đối với hoạt động đầu tư còn có tiêu chuẩn về bảo hộ khỏi việc tước đoạt quyền sở hữu, sử dụng các công cụ quốc tế để giải quyết các tranh chấp trong đầu tư, các quy định về chuyển tiền và các quy định khác,… Thứ ba, tăng cường các biện pháp giám sát thị trường để đảm bảo sự vận hành đúng đắn của thị trường. Để thực hiện được điều này cần thiết lập các quy định về cạnh tranh, chống độc quyền; công khai hóa thông tin; giám sát, kiểm soát một cách chặt chẽ đối với thị trường trong đó chính sách cạnh tranh là trung tâm. Các biện pháp này giúp đảm bảo cho thị trường thực hiện đúng chức năng của nó và hoạt động bình thường, hạn chế, tiến tới xóa bỏ các biện pháp can thiệp của chính phủ làm phương hại hoặc bóp méo sự vận hành của thị trường. Cả ba nội dung kể trên của tự do hóa đầu tư đều rất quan trọng và có mối quan hệ qua lại với nhau. Hai nội dung đầu là trọng tâm của quá trình tự do hóa đầu tư. Tuy nhiên, toàn bộ tác động có lợi của chúng lại phụ thuộc nhiều vào nội dung thứ ba, tức là phụ thuộc vào việc thị trường có được giám sát và kiểm soát một cách hiệu quả hay không. 2. Tính tất yếu của tự do hóa đầu tư trong xu thế toàn cầu hóa 4 Trước khi phân tích tính tất yếu của tự do hóa đầu tư trong xu thế toàn cầu hóa, cần hiểu về toàn cầu hóa và tầm quan trọng cũng như các đặc điểm của nó. Toàn cầu hóa là việc hình thành một chuỗi vô số các liên kết ràng buộc giữa các chính phủ và các xã hội tạo lập nên một hệ thống thế giới hiện đại. Toàn cầu hóa cũng là quá trình mà ở đó các sự kiện, các quyết định và các hoạt động của một phần thế giới có thể tác động nghiêm trọng đến các cá nhân và cộng đồng ở các phần khác xa của trái đất (định nghĩa của Mc Gren). Khi quá trình toàn cầu hóa diễn ra, mọi mặt trong nền kinh tế đều được mở rộng trong phạm vi toàn cầu. Và đầu tư với tư cách là một lĩnh vực quan trọng chủ chốt trong nền kinh tế sẽ theo đó mà phát triển mạnh mẽ giữa các chủ thể tham gia đầu tư là các quốc gia, các khu vực với nhau. Tự do hóa đầu tư và toàn cầu hóa kinh tế có mối quan hệ rất khăng khít với nhau, đó vừa là mối quan hệ chi phối, vừa là mối quan hệ tác động qua lại. Đầu tiên, tự do hóa đầu tư là một nội dung, một biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa kinh tế. Quá trình tự do hóa kinh tế diễn ra đồng thời và toàn diện trên các lĩnh vực của nền kinh tế, bao gồm tự do hóa thương mại và tự do hóa đầu tư. Tự do hóa đầu tư phát triển sẽ thúc đẩy sự phát triển của toàn cầu hóa. Tự do hóa đầu tư tạo các điều kiện thuận lợi cho việc thu hút đầu tư, tăng nguồn vốn đầu tư cho các ngành nghề, qua đó sẽ mở rộng quy mô và phát triển dần lên. Ngược lại, toàn cầu hóa kinh tế phát triển góp phần thúc đẩy tự do hóa kinh tế trong đó có tự do hóa đầu tư diễn ra nhanh và mạnh trên toàn thế giới. 3 Xu hướng tự do hóa đầu tư ở Việt Nam và các nước trên thế giới Việc tự do hóa đầu tư đã được quan tâm và đề cập trên bình diện quốc tế từ rất sớm, biểu hiện là các quy định đầu tiên về FDI đã có trong luật pháp quốc tế từ thế kỷ 18. Sau đó, song song với việc kinh tế phát triển, đầu tư quốc tế được mở rộng và vấn đề về FDI ngày càng trở nên quan trọng, được các quốc gia chú trọng và tăng cường hơn. Đặc biệt từ giai đoạn 1990 trở lại đây, tự do hóa FDI phát triển mạnh mẽ bằng việc dỡ bỏ các hạn chế đối với việc thành lập, hoạt động của các dự án FDI; Sô lượng BIT được ký kết tăng cao gấp nhiều lần giai đoạn trước và một khuôn khổ pháp lý quốc tế chung về FDI bắt đầu hình thành dưới hình thức các IIA. Trên toàn thế giới, xu hướng chung về FDI vài năm gần đây có xu hướng tăng mạnh. Biểu hiện ở việc FDI đã tăng đạt mức 1.510 tỷ USD năm 2011 từ 1.290 tỷ USD năm 2010. Riêng với các nền kinh tế đang phát triển và chuyển đổi đạt kỷ lục 755 tỷ USD, chiếm hơn một nửa dòng vốn FDI của thế giới. Sự tăng trưởng FDI trong khu vực châu Á đang phát triển đã giảm tốc vào năm 2011 trong bối cảnh cuộc khủng hoảng khu vực sử dụng đồng Euro, còn dòng vốn FDI ở khu vực Đông, Đông Nam và Nam Á chỉ tăng 11,4% trong năm 2011, chậm hơn so với tăng trưởng 17,8% trong năm trước đó. Các nước Mỹ Latinh và Caribê đã 5 vượt qua các nước Nam, Đông và Đông Nam Á để trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng FDI vào các nền kinh tế đang phát triển và chuyển tiếp. Theo UNCTAD, FDI tăng trưởng ở các nền kinh tế đang phát triển và chuyển đổi giờ đây chuyển sang châu Mỹ Latinh và vùng Caribe với mức tăng trưởng đạt 34,6% năm 2011 so với 21,1% trong năm 2010 và sang các nền kinh tế chuyển đổi (khu vực Đông Nam châu Âu và Cộng đồng các quốc gia độc lập), tăng lên 30,6% năm 2011 từ 0,8% năm 2010. FDI thế giới giai đoạn 2010-2011 (tỷ USD) 2010 2011 % Thế giới 1 289,7 1 508,6 17,0 Các nước phát triển 635,6 753,2 18,5 Các nước đang phát triển 583,9 663,7 13,7 Trong đó Trung Quốc 114,7 124,0 8,1 Hồng Kông 68,9 78,4 13,8 Ấn Độ 24,6 34,0 37,9 Indonesia 13,3 19,7 48,2 Malaysia 9,1 11,6 27,6 Singapore 38,6 41,0 6,1 Thái Lan 5,8 7,7 33,1 Đông Nam Âu và Cộng đồng các quốc gia độc lập 70,2 91,7 30,6 Xu hướng tự do hóa đầu tư trong các năm sắp tới ở các khu vực và các quốc gia trên thế giới đó là vẫn tiếp tục thực hiện việc thay đổi chính sách để tự do hóa và tạo điều kiện thuận lợi cho việc đăng ký và vận hành dòng vốn FDI. Đặc biệt, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang tiếp tục được hồi phục, giá trị thị trường chứng khoán và lợi nhuận của các công ty xuyên quốc gia đang gia tăng, thì thời gian tới FDI sẽ ngày càng được tự do hóa đầu tư một cách nhanh chóng. Quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp và ngành, làn sóng tư nhân mới ở một số nước khiến cho nhu cầu đầu tư của khu vực nhà nước sau khủng hoảng tài chính tăng đang tạo ra những cơ hội đầu tư mới cho các nước giàu tiền mặt tại các nền kinh tế phát triển và đang phát triển, dòng FDI toàn cầu được dự đoán tiếp tục tăng và sẽ sớm đạt mốc 1.600 tỷ. Điều đó sẽ tạo động lực cho việc tự do hóa đầu tư diễn ra nhanh và mạnh nhằm phục vụ và tạo điều kiện cho các quốc gia tham gia đầu tư được thuận lợi nhất. 6 Đối với Việt Nam, nước ta được xếp hạng là một trong mười nền kinh tế hấp dẫn nhất đối với các nhà đầu tư nước ngoài và Việt Nam là một quốc gia hấp dẫn đầu tư hàng đầu trong các nước ASEAN. Tuy nhiên, vốn FDI đăng ký mới và tăng thêm năm 2011 đạt 14,7 tỷ USD, giảm 26% so với con số 18,3 tỷ USD của năm 2010. Nguyên nhân của sự sụt giảm này, một phần do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới, một phần do Việt Nam đã chú trọng hơn đến chất lượng đầu tư. Mặt khác, dù vốn FDI có giảm đi nhưng trong sự sụt giảm ấy lại nổi bật lên một tín hiệu đáng mừng là cuộc bứt phá ngoạn mục của dòng vốn FDI vào lĩnh vực chế biến chế tạo. Sau nhiều năm đứng sau bất động sản, năm 2011, lĩnh vực chế biến chế tạo đã đứng đầu bảng thu hút FDI với tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là hơn 7,1 tỷ USD, chiếm 48,5% tổng vốn đầu tư đăng ký trong 12 tháng. Trong các năm tới, tự do hóa đầu tư tại Việt Nam có xu hướng sẽ tiếp tục phát triển đều mà trước hết sẽ hướng trọng tâm vào việc tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư các lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp phục vụ nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế, có hàm lượng tri thức cao và các ngành công nghệ thông tin vì đây là các lĩnh vực có dự báo sẽ là các ngành trọng tâm để thu hút FDI trong những năm tới. II. Những bước tiến mới trong chính sách FDI 1/ Cấp quốc gia: Các quốc gia hiện nay đa phần đều nỗ lực cải cách luật pháp và chính sách đầu tư trực tiếp nước ngoài theo hướng tự do hóa. Có thể kể đến các quốc gia đi đầu trong việc cải cách luật pháp và chính sách để thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài như Mỹ, các nước Châu Âu, Singapore… Đối với Mỹ: Vào những năm 1980, dòng vốn FDI đã đổ dồn vào Mỹ do quy mô và độ mở của nền kinh tế, đặc biệt là khi quá trình toàn cầu hóa được đẩy mạnh. Nhiều doanh nghiệp ở Châu Âu và Châu Á đã tìm đến Mỹ như địa điểm đầu tư lý tưởng vì Mỹ có thế mạnh về công nghệ và thị trường vốn phát triển cũng như môi trường đầu tư thân thiện (vốn pháp định thấp, quy định và luật ít, dễ dự báo, không nặng gánh về thuế). Tuy nhiên, những chính sách và môi trường kinh doanh thân thiện không phải là chiến lược quốc gia để thu hút FDI của Mỹ. Nó chỉ phản ánh văn hóa thúc đẩy kinh doanh truyền thống vốn đã tồn tại trong thời gian dài, ảnh hưởng về mặt chính trị của những chủ doanh nghiệp, nhà đầu tư và các nhà quản lý trong việc tìm kiếm những quy định để thúc đẩy và tạo điều kiện cho đầu tư trong nước. Mỹ đã thành công trong việc thu hút FDI dựa vào các quy định pháp luật, cụ thể là ở cấp độ liên bang. Mặc dù chính quyền liên bang không liên quan nhiều đến quá trình cạnh tranh thu hút FDI bằng luật, nhiều quy định có liên quan đên các nhà đầu tư không phải được xây dựng bởi chính quyền liên bang mà bởi chính quyền cấp bang, thậm chí ở mức độ nào đó bởi chính quyền thành phố và cộng đồng. Bên cạnh đó, việc cạnh tranh bằng các ưu đãi hiếm được đặt ra ở cấp 7 chính quyền trung ương nhưng lại rất phổ biến ở chính quyền liên bang. Các chính sách thường được các bang áp dụng là: giảm thuế tài sản, tín dụng thuế theo thu nhập, miễn hoặc giảm thuế doanh thu. Đối với Singapore: Singapore là một trong những nền kinh tế thành công trong việc thu hút FDI nhờ chiến lược tập trung vào công nghiệp hóa hướng ra xuất khẩu. Chiến lược này được xây dựng từ những năm 1960 dựa trên thực tế là thị trường nội địa nhỏ hẹp, nguồn vốn trong nước hạn chế, các doanh nghiệp trong nước vẫn còn yếu. Chiến lược này đã được thực hiện hiệu quả và đến năm 1981, ngành chế tác của Singapore đã thu hút được đến hơn ½ tổng số vốn FDI vào trong nước. Đến năm 1993, các khoản đầu tư nước ngoài đã tăng mạnh và ngành chế tác đã thu hút đến 60% tổng vốn đầu tư nước ngoài, đưa Singapore trở thành một trong những nước thu hút nhiều vốn FDI vào ngành chế tác. Thành công này không chỉ do những khuyến khích mạnh mẽ về thuế áp dụng đối với các doanh nghiệp nước ngoài mà quan trong hơn là cơ sở hạ tầng thuộc loại hàng đầu thế giới của Singapore (pháp lý, vận tải, viễn thông), môi trường hỗ trợ kinh doanh, bộ máy hành chính hiệu quả và môi trường chính trị tương đối ổn định. Thu hút vốn FDI của các công ty đa quốc gia (TNCs) cũng là một trong những kênh thu hút FDI quan trọng mà các quốc gia luôn tìm mọi cách để tăng cường. Trong số các quốc gia châu Á, Singapore được coi là nước thu hút được nhiều TNCs nhất. Để làm được điều này, Singapore đã thực hiện những chính sách sau: • Về cân đối ngoại tê, quản lý ngoại hối: Chính phủ Singapore không có sự quản lý về ngoại hối mà để cho thị trường này hoạt động tự do theo những quy luật của thị trường. • Về quy định vay vốn, quản lý đất đai: nhà đầu tư có thể huy động vốn qua phát hành cổ phiếu, trái phiếu, vay tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài. • Thủ tục đầu tư: các thủ tục này được thực hiện theo cơ chế một cửa, đảm bảo giải quyết nhanh gọn về các thủ tục cho nhà đầu tư. • Về lĩnh vực đầu tư: mở cửa hầu hết đối với các lĩnh vực kinh tế trừ lĩnh vực liên quan đến án ninh quốc phòng và an toàn xã hội. Tóm lại, mỗi quốc gia trên thế giới hiện nay đều có những chính sách riêng nhằm thu hút FDI, nhưng tựu chung lại, hiện nay trên thế giới, các quốc gia tiến hành tự do hóa FDI bằng việc thay đổi các chính sách theo các hướng sau: Rất nhiều rào cản đối với FDI từng bước được dỡ bỏ. Các rào cản này bao gồm những rào cản đối với việc tiếp nhận và thành lập, các quy định về hoạt động của các công ty nước ngoài. Đối với việc tiếp nhận và thành lập, hiện nay một số nước đơn phương tự do hóa các điều kiện tiếp nhận và thành lập đối với FDI bằng cách sửa đổi luật quốc gia hoặc tham gia vào các hiệp định quốc tế. Số lượng các 8 hoạt động, các ngành đóng cửa với FDI đã giảm xuống; danh mục các hoạt động, các ngành đóng cửa, mở cửa cho FDI thường xuyên được rà soát; các hạn chế về quyền sở hữu và quản lý trong các hoạt đông, các lĩnh vực giảm xuống hoặc được xóa bỏ hoàn toàn; các thủ tục xét duyệt được đơn giản hóa hoặc được xóa bỏ. Bên cạnh đó, các quy định về hoạt động của các công ty nước ngoài được tự do hóa mạnh mẽ. Các hạn chế về chuyển lợi nhuận và vốn về nước, chuyển các khoản tiền khác nói chung đã được xóa bỏ hoặc nới lỏng. Các yêu cầu hoạt động cũng ít được sử dụng. Một số biện pháp khuyến khích, ưu đãi được áp dụng cho mọi hoạt động đầu tư. Các khu kinh tế tập trung như Khu chế xuất, khu công nghiệp, đặc khu kinh tế, khu vực đầu tư và thương mại tự do… được xây dựng ngày càng nhiều để thu hút đầu tư từ nhiều nguồn khác nhau. Các khu này thường có quy chế hoạt động riêng, thông thoáng và ưu đãi hơn so với bên ngoài rất nhiều. Các chuẩn mực đối xử như NT, MFN, đối xử công bằng, bình đẳng… được sử dụng đối với các dự án FDI trong quá trình hoạt động. Các quy tắc và cơ chế nhằm giám sát thị trường, đảm bảo sự hoạt động đúng đắn của thị trường cũng được đề cập. Các nước rất nỗ lực trong việc cải thiện toàn bộ hệ thống pháp luật của mình để xây dựng môi trường pháp lý đồng bộ, minh bạch và có thể dự đoán trước được nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động của các doanh nghiệp. Luật cạnh tranh, quy định về bảo vệ người tiêu dùng, bảo vệ môi trường,…được ban hành ở nhiều nước. 2/ Cấp quốc tế: Các hiệp định đầu tư song phương: Số lượng các hiệp định đầu tư song phương đã tăng lên nhanh chóng trong giai đoạn từ những năm 1990. Trước đó, số lượng các hiệp định đầu tư song phương trên thế giới vào khoảng 386 Hiệp định (giai đoạn 1960-1980), đến năm 1990, số HIệp định đầu tư song phương được kí kết đã lên đến 1471 Hiệp định. Thành phần các nước tham gia ký kết cũng đang dần thay đổi. Các nước xuất khẩu vốn nhỏ hơn, các nền kinh tế đang chuyển đổi và các nước đang phát triển tham gia ngày càng tích cực vào việc kí kết các Hiệp định đầu tư song phương. Về cơ bản, các Hiệp định đầu tư song phương này thường được ký kết giữa một nước OECD với một nước đang phát triển, hoặc giữa các nước đang phát triển. Điều này được lý giải bởi động cơ khác nhau của các nước này, cụ thể là động cơ của một bên là thu hút đầu tư, trong khi bên kia là tìm cách có thêm sự bảo hộ cho hoạt động đầu tư. Điểm quan trọng của các Hiệp định đầu tư song phương gần đây là đã thống nhất được một số nguyên tắc chung, trong đó có những nguyên tắc liên quan đến FDI. Cụ thể là: 9 • Việc tiếp nhận và thành lập: hầu hết các Hiệp định đầu tư song phương đều theo mô hình “kiểm soát đầu tư” đối với việc tiếp nhận và thành lập. Đối với các Hiệp định đầu tư song phương có một bên là Mỹ sẽ theo mô hình “kết hợp đối xử MFN và NT” với mục đích mở rộng tối đa các quyền tiếp cận và thành lập doanh nghiệp. Quyền này cũng bao gồm một số ngoại lệ nhất đinh. • Quy định dành NT cho các nhà đầu tư của nước tham gia ký kết và hoạt động đầu tư của họ trên lãnh thổ nước tham gia ký kết kia. • Việc đảm bảo chế độ MFN, với một số ngoại lệ nhất định đã trở thành nguyên tắc phổ biến trong các Hiệp định đầu tư song phương. • Qui định nước chủ nhà được phép trưng thu nhưng việc trưng thu phải tuân thủ những điều kiện nhất định. • Đảm bảo tự do chuyển các khoản tiền liên quan đến đầu tư ra nước ngoài. Việc này thường có ngoại lệ đối với các giai đoạn mà dự trữ ngoại tệ ở mức thấp. • Có điều khoản giải quyết tranh chấp giữa Nhà nước và Nhà nước, dành cho nhà đầu tư quyền lựa chọn cơ chế giải quyết tranh chấp. Ngoài ra, một số vấn đề nữa cũng được đề cập trong các BIT như: yêu cầu nước chủ nhà phải đảm bảo cho nhà đầu tư quyền tiếp cận thông tin về pháp luật quốc gia, cấm đặt ra các yêu cầu về hoạt động như tỷ lệ nội địa hóa, yêu cầu xuất khẩu, yêu cầu tự cân đối ngoại tệ, yêu cầu đối với việc tuyển dụng lao động… Tự do hóa đầu tư trực tiếp nước ngoài trên phạm vi toàn cầu: Các văn bản điều chỉnh FDI trên thế giới cho đến nay thường bao gồm các nội dung chính sau: • Khuyến khích FDI: các bên tiến hành trao đổi thông tin, hợp tác trong xây dựng pháp luật, hỗ trợ kỹ thuật và vật chất cho việc khuyến khích FDI. • Bảo hộ FDI: tự do hóa các giao dịch thanh toán vãng lai và các giao dịch thanh toán khác cũng như việc di chuyển vốn, cho phép các nhà đầu tư nước ngoài được bán, nhượng, chuyển các tài sản của họ ra nước ngoài, bảo hộ quyền sở hữu của các chủ đầu tư nước ngoài, quy định về giải quyết tranh chấp trong đầu tư. • Tiếp cận thị trường của các nhà đầu tư nước ngoài và các hạn chế có thể có đối với việc tiếp cận thị trường. • Các quy định sau giấy phép • Các quy tắc và cơ chế nhằm giám sát thị trường, đảm bảo sự vận hành đúng đắn của thị trường WTO với vấn đề tự do hóa FDI FDI đã được đề cập trong khuôn khổ GATT nhưng không thường xuyên. Đến khi WTO ra đời, vấn đề đầu tư tiếp tục được xem xét trong các vòng đàm phán của tổ chức này. Tuy chưa xây dựng được một khung pháp lý đa phương 10 [...]... giải quyết giữa các nước OECD, việc đàm phán hiệp định này đã bị đình hoãn từ 10/1998 APEC với vấn đề tự do hóa FDI Cuộc gặp Seoul (1991) của các Bộ trưởng kinh tế đã mở rộng các mục tiêu của APEC, ủng hộ ý tư ng xoá bỏ các rào cản đối với thương mại và đầu tư trong khu vực Mục tiêu của APEC là tiến tới tự do hóa thương mại và đầu tư vào năm 2010 đối với các nước phát triển và 2020 đối với các nước đang... thoáng và minh bạch hơn giữa các quốc gia thành viên nhằm: + Đẩy mạnh đàu tư vào ASEAN tử các nguồn cả trong và ngoài ASEAN + Cùng thúc đẩy ASEAN thành khu vực đầu tư hấp dẫn nhất + Củng cố và tăng cường tính cạnh tranh của các lĩnh vự kinh tế của ASEAN + Giảm dần hoặc loại bỏ những quy định và điều kiện đầu tư có thể cản trở các dòng đầu tưu và sự hoạt động của các dự án đầu tưu trong ASEAN • Đảm bảo... đối với các dự án đầu tư trực tiếp Hiệp định AIA sẽ không có hiệu lực đối với các khoản đầu tư theo danh mục chứng khoán và đối với tất cả các vấn đề có liên quan đến các khoản đầu tư thuộc phạm vi điều chỉnh của các thoả thuận ASEAN khác 2/ Khu vực đầu tư EU (EIA) - Đầu tư làm một nột dung của các hiệp ước của EU Hiệp ước EEC đã nêu rõ một trong các mục tiêu của cộng đồng là “bãi bỏ, giữa các nhà... cũng đề cập đến các vấn đề quan trọng như cấp giấy phép, chuyển nhượng vốn, nhập cảnh của người lao động, nhưng không chú ý đến việc đưa các nguyên tắc vào áp dụng OECD với vấn đề tự do hóa FDI Các vòng đàm phán về MAI được khởi xướng từ năm 1990 nhằm thiết lập khung pháp lý đa biên cho đầu tư quốc tế với tiêu chuẩn cao về tự do hóa chế độ đầu tư, bảo hộ đầu tư và giải quyết tranh chấp đầu tư Cụ thể là:... trường đầu tư các nước APEC Ở Vancouver (1997), nhóm chuyên gia về đầu tư đã tiếp tục đưa ra ý tư ng xây dựng một danh mục các lựa chọn mà các nền kinh tế thành viên có thể sử dụng Danh mục này đã được thông qua và từ đó đến nay được cập nhật thường xuyên ASEM với vấn đề tự do hóa FDI Một trong những ưu tiên hàng đầu của ASEM là tăng cường hợp tác giữa các doanh nghiệp và cải thiện các điều kiện đầu tư. .. bút ký vào bản Hiệp định khung về việc thành lập một Khu vực đầu tư ASEAN- AIA Sự ra đời của AIA mở ra cơ hội không chỉ cho các nước thành viên trong khu vực thu hút nguồn đầu tư từ bên ngoài khu vực mà còn mở ra khả năng đẩy mạnh hơn nữa hoạt động đầu tư trong nội bộ giữa các nước ASEAN - Mục tiêu cuối cùng và cơ bản nhất của Hiệp định AIA là: • Xây dựng AIA có môi trường đàu tưu thông thoáng và minh... quốc hữu hóa hoặc trưng thu các khoản đầu tư của các nhà đầu tư của một thành viên khác trên lãnh thổ nước mình, trừ một số trường hợp ngoại lệ 4/ Xu hướng liên kết Đông Á và ý tư ng về khu vực đầu tư Đông Á a Nguyên nhân dẫn đến ý tư ng về khu vực đầu tư Đông Á - Ngoài việc phát triển liên kết trong ASEAN, các nước thành viên tổ chức này cũng đã quan tâm đến việc phát triển các cuộc đối thoại nhiều bên... hoạt động đầu tư nước ngoài, nhưng các nước thành viên WTO cũng đã ký kết một số hiệp định liên quan đến đầu tư, trong đó quan trọng nhất là GATS, TRIMs TRIP và ASCM TRIMs đề cập trực tiếp đến đầu tư, là cơ chế pháp lý điều chỉnh hoạt động thương mại hàng hóa của dự án đầu tư Mục tiêu là xóa bỏ các hạn chế, tác động tiêu cực đối với hoạt động thương mại hàng hóa của dự án đầu tư, thúc đẩy tự do hóa thương... trong các lĩnh vực khác nhau của các nước EU phụ thuộc lẫn nhau, nên đối với các vấn đề đa phương về đầu tư, EU và các nhà nước thành viên phải cùng nhau tham gia Tuy nhiên, các nước thành viên EU có thể và đã có những hành động đơn phương trong việc giải quyết các vẫn đề song phương có liên quan đến đầu tư Các hiệp định ký giữa EU và các nước Trung và Đông Âu cũng theo phương pháp tiếp cận này Còn các. .. hơn) cho các nhà đầu tư và các khoản đầu tư của một bên ký kết liên quan đến “thành lập doanh nghiệp, mua lại, mở rộng, quản lý, điều chỉnh, vận hành và bán lại hoặc định đoạt bằng hình thức khác của các khoản đầu tư - Các quy định về bảo hộ đầu tư trong NAFTA rất chi tiết Không thành viên nào trong NAFTA được phép trực tiếp hoặc gián tiếp tiến hành hoặc có biện pháp tư ng tự nhằm quốc hữu hóa hoặc . ra các vấn đề sau : - Xu hướng tự do hóa đầu tư - Những bước tiến trong chính sách FDI - Các khu vực đầu tư tự do 2 NỘI DUNG I. Xu hướng tự do hóa đầu tư: 1/ Khái niệm và nội dung tự do hóa đầu. thế toàn cầu hóa kinh tế. Quá trình tự do hóa kinh tế diễn ra đồng thời và toàn diện trên các lĩnh vực của nền kinh tế, bao gồm tự do hóa thương mại và tự do hóa đầu tư. Tự do hóa đầu tư phát triển. thúc đẩy tự do hóa kinh tế trong đó có tự do hóa đầu tư diễn ra nhanh và mạnh trên toàn thế giới. 3 Xu hướng tự do hóa đầu tư ở Việt Nam và các nước trên thế giới Việc tự do hóa đầu tư đã được

Ngày đăng: 10/02/2015, 15:31

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

    • KHOA SAU ĐẠI HỌC

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan