0

nhiên liệu của động cơ diezel trong tổ hợp động cơ máy phát cấp điện

64 526 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/02/2015, 18:36

MỤC LỤC Trang 1. TỔNG QUAN VỀ TỔ HỢP ĐỘNG CƠ DIEZEL-MÁY PHÁT CẤP ĐIỆN TẬP TRUNG 2 1-1. Tình hình sử dụng tổ hợp động cơ diezel-máy phát cấp điện tập trung trên thế giới và ở Việt nam 2 1-2.Năng lượng sử dụng và sự biến đổi năng lượng trong tổ hợp động cơ -máy phát 5 1-3. Phân tích quá trình tiêu thụ năng lượng của động cơ diezel khi cấp điện cho các phụ tải làm việc 6 1-4. Chọn đề tài nghiên cứu 8 2. CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC KINH TẾ CỦA TỔ HỢP ĐỘNG CƠ DIEZEL-MÁY PHÁT CẤP ĐIỆN TẬP TRUNG 10 2-1.Sơ đồ cấu trúc và nguyên lý làm việc của tổ hợp động cơ-máy phát 10 2-2.Sự phối hợp làm việc của động cơ diezel và máy phát điện 11 2-3.Chế độ làm việc kinh tế của các phụ tải theo quan diểm chi phí nhiên liệu nhỏ nhất 14 2-4.Phương pháp xác định lượng tiêu hao nhiên liệu của động cơ diezel trong tổ hợp động cơ -máy phát 19 3. XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NHIÊN LIỆU CỦA ĐỘNG CƠ DIEZEL TRONG TỔ HỢP ĐỘNG CƠ MÁY PHÁT CẤP ĐIỆN TẬP TRUNG BROADCROWN BCD-380S 24 3-1.Tổng hợp các thông số có liên quan đến tính toán tiêu hao nhiên liệu của tổ hợp động cơ máy phát cấp điện tập trung 24 3-1-1.Thành phần đoàn tầu được khảo sát 24 3-1-2.Đặc tính kỹ thuật của tổ hợp động cơ mát phát Broadcrown 25 3-1-3.Công suất đIện năng tiêu thụ trên đoàn tầu 26 1 3-1-4.Chi phí nhiên liệu ở chế độ không tảI của động cơ trong tổ hợp 30 3-2. Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến tiêu hao nhiên liẹu động cơ trong tổ hợp đông cơ máy phát 30 3-2-1. Thời gian chậm tầu 31 3-2-2. Môi trường khai thác và khí hậu thời tiết 31 3-2-3. Động cơ làm việc khi không tải 32 3-2-4.Yếu tố về hành khách đI tầu và tác nghiệp trên cung đoạn vận dông 32 3-3. Tính toán lượng tiêu hao nhiên liệu của động cơ diezel khi phụ tải làm việc 33 3-3-1.Tính theo mô hình bàI toán (2-20) 33 3-3-2.Tính theo thống kê thực tế và khảo sát thực nghiệm 35 3-3-3. Kiến nghị định mức mới đối vơi tổ hợp động cơ máy phát Broadcrown-380s 39 kết luận và kiến nghị 40 tài liệu tham khảo 41 2 1. TỔNG QUAN VỀ TỔ HỢP ĐỘNG CƠ DIESEL- MÁY PHÁT CẤP ĐIỆN TẬP TRUNG. 1-1. Tình hình sử dụng tổ hợp động cơ diesel- máy phát cấp điện tập trung. Cùng với sự phát triển kỹ thuật vận chuyển đường sắt theo hướng gia tăng tốc độ chạy tầu, sử dụng hệ thống điều chỉnh và điều khiển hiện đại, gia tăng độ êm dịu và đặc biệt sử dụng hệ thống thiết bị chẩn đoán nhanh đảm bảo an toàn chạy tầu thì không thể không quan tâm đến hệ thống cấp điện cho các đoàn tâù phục vụ trực tiếp cho tổ chức khai thác của ngành đường săt trên thế giới nói chung và đường sắt Việt nam nói riêng. Tổ hợp động cơ diezel-máy phát cấp điện tập trung được sử dụng rất rộng rãi trên các đoàn tầu chạy chính tuyến và được coi nh mét thành phần chủ yếu của đoàn tầu. Ơ' nước ta, trong cao trào của những năm đổi mới, hướng nâng cao chất lượng phục vụ hành khách được quan tâm nhiều hơn, có liên quan mật thiết với trang bị tổ hợp động cơ máy phát cấp điện tập trung thay cho hệ thống cấp điện cổ điển, dùng máy phát một chiều liên kết với trục bánh xe cấp điện cho đoàn tầu. Kiểu cấp điện nh vậy bộc lộ rất nhiều khuyết điểm không đáp ứng được nhu cầu của các trang thiết bị và hệ thống chiếu sáng , không nâng cao chất lượng phục vụ hành khách đi tầu, gây ra nhiều sự cố không đáng có. Từ lý do đó ngành đường sắt đã thay đổi phương thức cấp điện cổ điển bằng phương thức cấp điện tập trung theo từng giai đoạn và loại nguồn điện sử dụng là điện áp xoay chiều 1 pha hoặc 3 pha. Phương án khởi đầu được sử dụng đó là: dùng tổ hợp động cơ Bông sen 12 mã lực, kéo máy phát điện một chiều LK5 của Trung quốc, phương thức cấp điện này đã có được một số tiến bộ nhất định, song cũng bộc lộ nhiều khuyết điểm nhất là về chiếm dụng không gian lắp đặt quá nhiều, cồng kềnh, chất lượng động cơ Bông sen kém, mức độ ô nhiễm môi trường cao, bất tiện khi điều chỉnh số lượng toa xe do nhu cầu vận tải Một bước thay đổi nữa là sử 3 dụng tổ hợp động cơ diesel YANMAR 60L của Nhật bản kéo máy phát điện không đồng bộ ba pha do nhà máy chế tạo điện cơ sản xuất, cấp dòng xoay chiÒu ba pha có điện áp 220/380VAC, nhờ biến áp hạ xuống 28V, qua bộ chỉnh lưu thành dòng một chiều cấp cho các phụ tải làm việc. Từ những năm 1996 đến năm 2001 ngành đã đầu tư mua những loại MPĐ có công suất từ 100- 300KWA lắp đặt trên một toa xe ( gọi là toa xe BVPĐ hoặc CV-PĐ) một hoặc hai tổ hợp. Những tổ hợp của MPĐ này của hãng Cummin, FGWilson, Jubilee… đã cung cấp nguồn điện 380V/220V cho các đoàn tầu từ 12 - 15 toa xe, các toa xe này được trang bị các loại thiết bị hiện đại như máy ĐHKK, Tivi, thùng đun nước sôi, các loại đèn chiếu sáng… Đối với các lọai MPĐ loại này vẫn còn thể hiện nhiều nhược điểm: công suất nhỏ, không phải thiết kế để đặt lên toa xe do đó không chịu được rung, va đập nên tuổi thọ giảm , hay hỏng bất thường (độ tin cậy thấp). Từ năm 2001 đến nay tổ hợp MPĐ Broadcroawn 380S đã được đưa vào sử dụng thử nghiệm. Sau một thời gian sử dụng nó được đánh giá là loại tổ hợp MPĐ có chất lượng và các chỉ tiêu kỹ thuật, kinh tế phù hợp với ngành Đường sắt Việt Nam và từ đó đến nay đã được sử dụng trên toàn bộ các đoàn tầu có đẳng cấp cao của Đường sắt Việt nam với số lượng như sau: XNVDTXK HN là 27 tổ hợp, XNTX Đà nẵng là 03 tổ hợp và XNTXKSG là 21 tổ hợp. Bảng 1-1 N NĂM SÈ XE BBV-PĐ SỐ TỔ MÁY TÔNG CS [KVA] 1 1966 6 02 66 2 1998 12 22 3730 3 2000 42 34 10312 4 2002 57 73 21189 5 2005 85 147 34411 Bảng 1-1: Quá trình sử dụng tổ hợp đông cơ diesel-máy phát điện trong ngành đường sắt Việt nam 4 Cơ cấu chủng loại tổ hợp động cơ diesel máy phát đang sử dụng trong ngành đường sắt Việt nam thể hiện trong bảng 1-2. Bảng 1-2 N LOẠI TỔ HỢP MPĐ SÈ TX SỐ LƯỢNG TỶ LỆ VỀ SL (%) 1 Broadcrowns-BCD-380 30 51 34 2 FG.WILSON- P200 13 26 17,6 3 FG.WILSON- P300 10 20 13,6 4 ONAN-CUMMIN 17 25 17 5 Các loại máy khác 17,8 Bảng 1-2: Cơ cấu chủng loại tổ hợp Động cơ diesel-Máy phát chính đang sử dụng trong ngành đường sắt Việt nam ( 1996-2005) 1-2. Năng lượng sử dụng và sự biến đổi năng lượng trong tổ hợp động cơ diesel máy phát Năng lượng nói chung có nhiều dạng : Nhiệt, điện, cơ ,gió, thuỷ Ơ' đây chủ yếu xét về quá trình biến đôi và chuyển giao năng lượng diễn ra trong tổ hợp động cơ diezel máy phát điện. Quá trình đó được trình bày trên hình 1-1. Hình 1-1. Quá trình biến đổi và chuyển giao năng lượng ở tổ hợp động cơ máy phát cấp điện tập trung. HN- hoá năng của nhiên liệu diesel. Q-nhiệt lượng nhận được từ nhiên liệu. 5 A Q E HN A-Công cơ học do nhiệt năng sinh ra. E- Điện năng được tạo ra từ máy phát điện. Dạng biến đổi và chuyển giao năng lượng diễn ra nh sau : HN Q A E Cấp cho các phụ tải. Từ phân tích trên dễ ràng nhận thấy: Nguồn điện năng cung cấp cho các phụ tải phụ thuộc chủ yếu vào công suất của động cơ diesel. Nh vậy mối quan hệ hữu cơ giữa động cơ diesel và máy phát là công suất cơ và công suất điện thông qua quá trình chuyển giao năng lượng. Trong mối quan hệ này, trước hết phải quan tâm đến hiệu suất cơ khí của động cơ diesel cũng có nghĩa là công suất hữu Ých trên trục động cơ diesel. Mặt khác phải thừa nhận một phần công suất hữu Ých dùng cho các thiết bị phụ để đảm bảo quá trình làm việc của bản thân động cơ diesel. Cuối cùng công suất dùng để tạo ra điện năng có dạng : miK NN ηβ ).1( −= ; (1-1) Trong đó : N i -Công suất chỉ thị của động cơ diesel [kw]; β -Phần công suất hữu Ých dùng cho các thiết bị phụ của động cơ diesel ( ) E N1505.0 ÷= β ; m η -Hiệu suất cơ khí của động cơ diesel ( 84.080.0 −= m η ); Nh vậy công suất của động cơ diesel chuyển thành công suất của máy phát có dạng : ϕη cos PPPgKP IUNN == (1-2) Trong đó: Pg η - Là hiệu suất của máy phát. 6 Trong tổ hợp động cơ diesel máy phát điện, công suất tiêu thụ của các phụ tải bị giới hạn bởi độ lớn của công suất cấp N P . Công suất tiêu thụ của các phụ tải quyết định mức độ tiêu hao nhiên liệu của động cơ diezel. Hiệu suất của các quá trình biến đổi năng lượng được trình bày trong bảng 1- 3. Bảng 1-3: Hiệu suất của các quá trình biến đổi năng lượng Bảng 1-3 N DẠNG BIẾN ĐỔI N/LƯỢNG TÊN THIẾT BỊ HIỆU SUẤT 1 Cơ năng-> cơ năng Turbin nước Động cơ gió 0.90 0.46 2 Nhiệt -> cơ năng Turbin hơi nước Động cơ hơi nước 0.40 0.20 3 Nhiên liệu -> cơ năng Động cơ diezel Động cơ xăng 0.36 0.25 4 Nhiên liệu-> nhiệt-> cơ -> điện năng Nhà máy nhiệt điện Hệ thống hơi nước khí cháy 0.40 0.55 5 cơ năng-> điện năng Máy phát điện 0.99 6 Điện năng -> cơ năng Động cơ điện 0.92 7 Điện năng -> Nhiệt năng Lò nung nóng 1.00 8 Hoá năng-> điện năng Ắc quy Pin khí cháy 0.70 0.60 9 Nhiên liệu->nhiệt Nồi hơi nước 0.88 10 Năng lượng mặt trời-> điện năng Bé pin ảnh 0.12 1-3. Phân tích quá trình tiêu thụ nhiên liệu diezel khi cấp điện cho các phụ tải làm việc. 7 Xuất phát từ tình hình khai thác cụ thể của các đoàn tầu khách có sử dụng tổ hợp động cơ diesel máy phát cấp điện tập trung tại Xí nghiệp vận dụng toa xe khách Hà nội, lượng tiêu hao nhiên liệu diesel có thể tổng hợp trong bảng 1-4. Bảng 1-4 N Sè toa xe Tên tổ hợp động cơ -máy phát Mác tầu sè chuyến Tiêu hao [lít] So với ĐM 1 81553 BroadcrownBCD 380S E1/2 23 31816.8 +2.274.0 2 81555 BroadcrownBCD 380S E1/2 15 35340.7 + 569.5 3 81503 BroadcrownBCD 380S S1/2 23 62.875.6 + 731.8 4 81616 F.G Wilson P200 S3/4 19 33.641.2 +3.990.7 5 81625 F.GWilson P200+P300 S5/6 20 33.286.8 +4.907.6 6 81620 F.G Wilson P200 S7/8 16 26.873.0 + 409.9 7 81558 Broadcrown BCD 380S SE1/2 18 39.903.6 +2.798.7 8 81618 F.G Wilson P200 V1/2 33 9.469.8 +1848.8 9 81620 F.G Wilson P200 LC 6 2.423.3 + 766.0 10 11511 Cummín-onan 30 M1/2 27 1.221.2 + 48.7 11 81612 BroadcrownBCD 380S LC5/6 33 15.050.1 + 851.6 12 71701 Cummín-onan 85 YB1/2 63 5.900.3 +3076.3 Bảng 1-4. Lượng tiêu thụ nhiên liệu diesel trong tổ hợp động cơ-máy phát cấp điện tập trung quý II /2005 Từ bảng 1-4 ta có thể tính lượng tiêu hao nhiên liệu bình quân theo các mác tầu trên cùng cung đoạn theo biểu thức sau : i n n i n B B ∑ ∑ = 1 1 [lít/chuyến]; (1-3) Trong đó : ∑ − i B Tổng chi phí nhiên liệu theo số chuyến trên cùng mác tầu, cùng mét cung đoạn vận tải [lít]; 8 ∑ − i n Tổng số chuyến trên cùng mác tầu, cùng cung đoạn vận tải; Để có cơ sở khoa học phân tích chi phí nhiên liệu của dộng cơ diesel trong tổ hợp động cơ máy phát cấp điện tập trung phải sử dụng chỉ tiêu chi phí nhiên liệu đơn vị dạng :       ∑ ∑ = kW lit N B b n i n i i 1 1 hoặc :       ∑ ∑ = km lit V VB b Ki Kihi i ; (1-4) Trong đó : − ∑ n i N 1 Tổng công suất tiêu thụ của các phụ tải; B hi -Chi phí nhiên liệu theo giờ chạy trên đoạn đường thứ " i"; V Ki -Tốc độ chạy bình quân trên đoạn đường thứ "i"; Từ công thức (1-4) ta tính được mức độ tiêu hao nhiên liệu của động cơ diezel trong các tổ hợp động cơ máy phát khác nhau, được trình bày trong bảng 1-4. 1-4. Chọn đề tài nghiên cứu Xuất phát từ quá trình khai thác tổ hợp động cơ diesel máy phát cấp điện tập trung, cho đến nay vấn đề định mức nhiên liệu cho động cơ diesel vẫn mang tính thời sự và cần phải giải quyết vấn đề này bằng một phương pháp luận khoa học được kiểm nghiệm từ thực tiễn để kiến nghị một chương trình định mức hợp lý hơn. Chính vì lý do đó đề tài nghiên cứu được hình thành có tên : " Xây dựng định mức tiêu hao nhiên liệu cho tổ hợp động cơ diesel máy phát cấp điện tập trung. Đối tượng nghiên cứu là tổ hợp động cơ diesel máy phát BROADCROWN BCD-380S phục vụ trực tiếp cho ngành đường sắt Việt nam. 9 Về ý nghĩa khoa học của đề tài, được thể hiện ở chỗ hình thành phương pháp luận cho viêc xây dựng định mức tiêu hao nhiên liệu trong tổ hợp động cơ diesel máy phát cấp điện tập trung Về ý nghĩa thực tiễn của đề tài là giải quyết một vấn đề kỹ thuật trong ngành đường sắt, đề xuất chương trình định mức tiêu hao nhiên liệu cụ thể cho tổ hợp động cơ diesel máy phát cấp điện tập trung, phục vụ trực tiếp cho tổ chức khai thác các đoàn tầu khách trên mạng lưới đường sắt quốc gia. Nội dung cần giải quyết bao gồm : -Tổng quan về tổ hợp động cơ diezel máy phát cấp điện tập trung. -Năng lượng sử dụng và qúa trình biến đổi và chuyển giao năng lượng. -Tổng hợp về tình hình tiêu thụ nhiên liệu trong tổ hợp động cơ -máy phát. -Sự phối hợp làm việc của động cơ diezel và máy phát điện. -Chế độ làm việc của phụ tải theo quan điểm chi phí nhiên liệu nhỏ nhất. -Phương pháp luận xác định tiêu hao nhiên liệu trong tổ hợp động cơ -máy phát. -Tính toán theo lý thuyết và tổ chức thử nghiệm đo tiêu hao nhiên liệu để lựa. chọn định mức cụ thể cho các tổ hợp khac nhau. Các bước tiến hành bao gồm: -Nghiên cứu lý thuyết về kinh tế nhiên liệu. -Thu thập tài liệu về định mức cấp phát và định mức khai thác trong những năm 2003 đến quý II /2005. -Tổng hợp các cụm động cơ máy phát đang sử dụng trên đường sắt. -Tổ hợp động cơ- máy phát cấp điện tập trung Broadcrown BCD-380S và các thông số kỹ thuật của nó. -Tính toán lý thuyết và đo đạc thực nghiệm. -Xây dựng chương trình định mức và hướng dẫn sử dụng. 10 [...]... diesel Trờn hỡnh 2-3 trỡnh by mi quan h ú U A Đặc tính công suất không đổi của động cơ diesel 2 Umax 1 Đặc tính ngoài của máy phát UZ 3 Umin 0 Imin B 4 Imax IZ I Hỡnh 2-3 Phm vi iu chnh in ỏp ca mỏy phỏt in theo c tớnh cụng sut ca ng c diesel Phm vi iu chnh in ỏp ca mỏy phỏt in c xỏc nh : K C K BH KU = = U U max ; (2-5) Z Trong ú: - Umax - in ỏp cc i ca mỏy phỏt - UZ - in ỏp nh mc ca mỏy phỏt - KC... thỏi mựa lnh) S khi gii bi toỏn (2-20) cú dng ( hỡnh 2-10.) mở máy nhập các tham số phục vụ tính toán Tính chi phí nhiên liệu cho tổ hợp ĐC-MF Theo mô hình (2-20) i n (sai) Cho Xi i=1,2, ,n in (ỳng) in kết quả dừng máy Hỡnh 2-10 Thut toỏn xỏc nh tiờu hao nhiờn liu theo mụ hỡnh (2-20) 31 32 3 XY DNG NH MC TIấU HAO NHIấN LIU CHO T HP NG C DIEZEL- MY PHT CP IN TP TRUNG BROADCROWN 308S 3-1 Tng hp cỏc thụng... g U N Z t LV [kg] (2-16) Trong ú : Kd - H s gia tng nhiờn liu cú chỳ ý n yu t khớ hu thi tit theo mựa, thi gian chm tu sy ra trong thc t vn dng, t l % cụng sut ph ti tiờu th, nú c xỏc nh t kho sỏt thc t v x lý theo thng kờ toỏn hc H s chm tu cú dng : k ct = t ct [%] Tkh + t ct (2-17) Trong ú : t ct Tng thi gian chm tu trong mt ngy ờm [phỳt] Tkh-Tng thi gian k hoch chy trong mt ngy ờm [phỳt] NZ -... mỏy phỏt trong quỏ trỡnh khai thỏc cú th s dng hm mc tiờu sau: C = g N f k U U U U Minimun (2-10) Trong ú : gU - Chi phớ nhiờn liu khai thỏc v trớ mc ph ti th " u " Nu - Cụng sut ca ng c diesel ng vi v trớ mc ph ti th "u" fu - Giỏ tr hm mt phõn b ti ca t hp ng c diesel mỏy phỏt trong quỏ trỡnh lm vic ku - H số thay i ti trong quỏ trỡnh khai thỏc 2-4 Phng phỏp xỏc nh lng tiờu hao nhiờn liu trong t... ngy ờm [phỳt] NZ - Cụng sut nh mc khai thỏc ca ng c diezel sau khi ó tr s phn trm cụng sut cp cho h thng v thit b ph ca bn thõn ng c , õy cú th ly 6-10% tc l : N Z = (1 ) N e = (0.94 ữ 0.9) N e [ kW ] (2-18) Xột mi quan h C -in-c-in trong t hp ng c diezel mỏy phỏt -> ph ti ( c in nhit) cụng thc (2-16) cú dng : BW = K HC g e N WiTWi [kg ] 27 (2-19) Trong ú : KHC-H s cú chỳ ý n chm tu v khớ hu thi tit... bn bố ng nghip trong ngnh ng st Vit nam 11 2 CH LM VIC KINH T CA T HP NG C DIESEL MY PHT CP IN TP TRUNG 2-1 S cu trỳc v nguyờn lý lm vic ca t hp ng c diesel mỏy phỏt Trờn hỡnh 2-1 trỡnh by s cu trỳc ca t hp ng c diesel mỏy phỏt cp in tp trung 1 2 3 4 G G X 5 3 6 7 M M Hỡnh 2-1 S cu trỳc ca t hp ng c diezel mỏy phỏt cp in tp trung 1 - ng c diezel; 2 - B iu chnh ch lm vic ca ng c diezel; 12 3 -... theo mt thụng s v hai thụng s cú dng : QW = f (tW ) QW = f ( I W t 0 ) (2-7) (2-8) Trong ú: - Iw - Dũng in phn ng - tw- Nhit cun dõy phn ng - t0- Nhit khụng khớ u vo Thc hin theo phng ỏn ny chi phớ nhiờn liu s gim ỏng k so vi cỏc phng thc dn ng v iu chnh hin nay 22 Vai trũ ca c s k thut trong vic tit kim nng lng trong khai thỏc t hp ng c mỏy phỏt Thi gian khai thỏc ca t hp ng c diesel mỏy phỏt cú... hp lm vic ca ng c diesel v mỏy phỏt c ỏnh giỏ bng hai ch tiờu c bn ú l : - Kh nng tit kim cụng sut ca ng c diezel cú dng : n kN = Ni i =1 NS [%]; (2-3) -H số chi phớ nhiờn liu : k = g g C [%]; (2-4) C n Trong ú : N i - tng cụng sut tiờu th ca cỏc ph ti 1 g C Chi phớ nhiờn liu n v trung bỡnh trong thi gian lm vic ca ng c diesel [g/kWh] 14 gC- Chi phớ nhiờn liu n v ch nh mc [g/kWh] Trờn hỡnh 2-2... vic ku - H số thay i ti trong quỏ trỡnh khai thỏc 2-4 Phng phỏp xỏc nh lng tiờu hao nhiờn liu trong t hp ng c diezel mỏy phỏt in Trc ht cú th tng hp cỏc phng phỏp tớnh chi phớ nhiờn liu trong quỏ trỡnh khai thỏc phng tin giao thụng cú liờn quan n dng bin i nng lng : Hoỏ nng->c nng->in nng Trong trng hp khai thỏc vn ti ng st dn v s dng tớnh toỏn v phõn tớch tớnh u vit ca quỏ trỡnh khai thỏc l : 24... lit g HK km hoc: HK km i vi vn ti hnh khỏch nhn c cỏc thụng s trờn, trong khai thỏc phng tin ng st tn ti nhiu phng phỏp tớnh õy ta quan tõm n: - Phng phỏp cụng sut khai thỏc : B = BU tU + BJ t J [kg ] (2-11) Trong ú : - BU - chi phi nhiờn liu n v thi gian mc ph ti th "u"[kg/h] - tU - thi gian ng c diezel lm vic mc ph ti th "u"[h] - BJ - Chi phớ nhiờn liu n v thi gian khi khụng ti . TẾ CỦA TỔ HỢP ĐỘNG CƠ DIEZEL- MÁY PHÁT CẤP ĐIỆN TẬP TRUNG 10 2-1.Sơ đồ cấu trúc và nguyên lý làm việc của tổ hợp động cơ- máy phát 10 2-2.Sự phối hợp làm việc của động cơ diezel và máy phát điện. HAO NHIÊN LIỆU CỦA ĐỘNG CƠ DIEZEL TRONG TỔ HỢP ĐỘNG CƠ MÁY PHÁT CẤP ĐIỆN TẬP TRUNG BROADCROWN BCD-380S 24 3-1.Tổng hợp các thông số có liên quan đến tính toán tiêu hao nhiên liệu của tổ hợp động. đồ cấu trúc của tổ hợp động cơ diesel máy phát cấp điện tập trung. 1 2 3 4 5 6 7 Hình 2-1. Sơ đồ cấu trúc của tổ hợp động cơ diezel máy phát cấp điện tập trung. 1 - Động cơ diezel; 2 -
- Xem thêm -

Xem thêm: nhiên liệu của động cơ diezel trong tổ hợp động cơ máy phát cấp điện, nhiên liệu của động cơ diezel trong tổ hợp động cơ máy phát cấp điện,

Từ khóa liên quan