0

tìm hiểu về mạng ngn và định tuyến

41 389 8

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/02/2015, 06:00

http://www.ebook.edu.vn MỤC TIÊU ĐỀ TÀI 1 Ý NGHĨA KHOA HỌC THỰC TIỄN 2 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 3 LỜI MỞ ĐẦU 4 CHƯƠNG I : TỔNG QUAN VỀ MẠNG NGN 1 1.1 GIỚI THIỆU MẠNG NGN 1 1.2 SỰ RA ĐỜI CỦA MẠNG NGN 1 1.3 ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY SỰ PHÁT TRIỂN CỦA MẠNG NGN 2 9 Động lực của công nghệ 2 9 Động lực của thị trường 2 9 Động lực của hội tụ và kết hợp mạng 2 9 Động lực của dịch vụ 2 CHƯƠNG II : MẠNG THẾ HỆ SAU - NGN 3 2.1 KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA NGN 3 2.1.1 Khái niệm 3 2.1.2 Đặc điểm : 3 2.2 TÌM HIỂU CÁC CÔNG NGHỆ TRONG NGN 4 2.2.1 Công nghệ truyền dẫn 4 2.2.2 Công nghệ mạng truy nhập 5 2.2.3 Công nghệ chuyển mạch 6 2.3 KIẾN TRÚC NGN 7 2.3.1 Lớp truyền dẫn và truy nhập 8 2.3.2 Lớp truyền thông 9 2.3.3 Lớp điều khiển 9 2.3.4 Lớp ứng dụng 10 2.3.5 Lớp quản lý 11 2.4 CÁC PHẦN TỬ TRONG MẠNG NGN 12 2.5 CÁC GIAO THỨC BÁO HIỆU VÀ ĐIỀU KHIỂN 15 CHƯƠNG III: GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN 17 3.1 GIỚI THIỆU VỀ ĐỊNH TUYẾN 17 3.2 CÁC LỚP THUẬT TOÁN ĐỊNH TUYẾN 18 3.2.1 Thuật toán vector khoảng cách (Distance Vector Algorithm) 18 3.2.2 Thuật toán trạng thái kết nối (Link-state Algorithm) 19 3.2.3 So sánh các thuật toán định tuyến 19 3.3 CÁC GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN CƠ BẢN 20 3.3.1 Giao thức định tuyến RIP 20 3.3.1.1 Khái niệm 20 3.3.1.2 Thuật toán và ví dụ minh họa 20 3.3.1.3 Ưu & nhược điểm 22 3.3.2 Giao thức định tuyến OSPF 23 3.3.2.1 Khái niệm 23 3.3.2.2 Thuật toán và ví dụ minh họa 23 3.3.2.3 Ưu và nhược điểm 25 3.3.3 Giao thức định tuyến Qos 25 3.3.3.1 Khái niệm 25 3.3.3.2 Chức năng 26 3.3.3.3 Bài toán định tuyến QoS 27 3.3.3.4 Ưu và nhược điểm 27 CHƯƠNG IV: THUẬT TOÁN VÀ MÔ PHỎNG 29 4.1 GIỚI THIỆU VỀ THUẬT TOÁN 29 4.1.1 Thuật toán Forward-search (Dijkstra) 29 4.1.2 Thuật toán Backward-search (Bellman-Ford) 30 4.2 VÍ DỤ MINH HỌA 30 4.2.1 Thuật toán Dijkstra 30 4.2.2 Thuật toán Bellman-Ford 31 4.2.3 Kết luận và đánh giá 32 - THUẬT TOÁN FORD-BELLMAN TÌM ĐƯỜNG ĐI NGẮN NHẤT TỪ ĐỈNH U TỚI TẤT CẢ CÁC ĐỈNH CÒN LẠI, CÓ THỂ SỬ DỤNG TONG TRƯỜNG HỢP TRỌNG SỐ ÂM. 33 - THUẬT TOÁN DIJKSTRA CHỈ TÌM ĐƯỜNG ĐI NGẮN NHẤT GIỮA HAI ĐỈNH CỤ THỂ (TỪ U ĐẾN V) 33 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 1 TÀI LIỆU THAM KHẢO 2 http://www.ebook.edu.vn MỤC TIÊU ĐỀ TÀI Môi trường kinh doanh ngày càng mang tính cạnh tranh và phức tạp hơn bao giờ hết. Chất lượng dịch vụ ngày càng trở thành chìa khoá để có thể dẫn tới thành công. Song song với xu thế này, nhu cầu cũng ngày càng gia tăng đối với các dịch vụ truyền thông mới, đủ khả năng đáp ứng việc cung cấp dịch vụ hoặc tăng tính cạnh tranh. Trung tâm của những dịch vụ mới là mạng thế hệ tiếp theo (Next Generation Network - NGN) NGN là bước tiếp theo trong lĩnh vực truyền thông thế giới, truyền thống được hỗ trợ bởi 3 mạng lưới: mạng thoại PSTN, mạng không dây và mạng số liệu (Internet). NGN hội tụ cả 3 mạng trên vào một kết cấu thống nhất để hình thành một mạng chung, thông minh, hiệu quả cho phép truy xuất toàn cầu, tích hợp nhiều công nghệ mới, ứng dụng mới và mở đường cho các cơ hộ i kinh doanh phát triển. Đề tài sẽ tập trung vào việc tìm hiểu mạng thế hệ sau, các thành phần cũng như các giải pháp và mô hình NGN. Từ đó nắm bắt được những khái niệm, hiểu được thế nào là mạng thế hệ sau, vai trò của từng bộ phận cấu thành. Ngoài ra sau khi hoàn thành đề tài bản thân sinh viên thực hiện sẽ hiểu thêm về các giao thức định tuyến,các thuật toán áp dụng để định tuyến và ứng dụng của nó. http://www.ebook.edu.vn Ý NGHĨA KHOA HỌC THỰC TIỄN Trong nhiều năm gần đây, nền công nghiệp viễn thông vẫn đang trăn trở về vấn đề phát triển công nghệ căn bản nào và dùng mạng gì để hỗ trợ các nhà khai thác trong bối cảnh luật viễn thông đang thay đổi nhanh chóng, cạnh tranh ngày càng gia tăng mạnh mẽ. Khái niệm mạng thế hệ mới (hay còn gọi là mạng thế hệ tiếp theo - NGN) ra đời cùng với việc tái kiến trúc mạng, tận dụng tất cả các ưu thế về công nghệ tiên tiến nhằm đưa ra nhiều dịch vụ mới, mang lại nguồn thu mới góp phần giảm chi phí. Mạng thế hệ sau được tổ chức dựa trên các nguyên tắc cơ bản sau : - Đáp ứng nhu cầu cung cấp các loại hình dịch vụ viễn thông phong phú, đa dạng, đa dịch vụ, đa phương tiện. - Mạng có cấu trúc đơ n giản. - Nâng cao hiệu quả sử dụng, chất lượng mạng lưới và giảm thiểu chi phí khai thác và bảo dưỡng. - Dễ dàng mở rộng dung lượng, phát triển các dịch vụ mới. - Độ linh hoạt và tính sẵn sàng cao, năng lực tồn tại mạnh. http://www.ebook.edu.vn PHẠM VI NGHIÊN CỨU Tìm hiểu tổng quan về mạng thế hệ sau gồm có những phần : 9 Khái niệm và sự ra đời NGN 9 Động lực phát triển mạng Ngiên cứu về mạng NGN để hiểu được những phần : 9 Định nghĩa và đặc điểm của mạng 9 Kiến trúc mạng và các phần tử trong mạng 9 Cấu trúc vật lý 9 Các giao thức và công nghệ được sử dụng trong mạng thế hệ sau Tìm hiểu một vài giao thức định tuyến như : 9 RIP 9 OSPF 9 Định tuyến đảm bảo chất lượng QoS http://www.ebook.edu.vn LỜI MỞ ĐẦU Sự cạnh tranh gay gắt trong lĩnh vực mạng thông tin cũng như mạng viễn thông đang diễn ra trong những năm gần đây. Khi sự cạnh tranh gia tăng, điều đặc biệt quan trọng đối với các công ty là xác định vị trí thích hợp để mang lại thuận lợi cho bản thân mình, và để chuẩn bị cho môi trường truyền thông mới đang nổi lên. Trong môi trường này, sự hòa nhập, liên kết và cạnh tranh của các thành viên mớ i tham gia vào thị trường phải hoạt động tích cực để tìm ra phương thức mới, nhằm giữ và thu hút hầu hết các khách hàng có tiềm năng. Các nhà cung cấp dịch vụ hiện nay đang cố gắng tìm ra lối đi riêng cho mình để tạo ra sự khác biệt với các nhà cung cấp khác, chẳng hạn như tìm kiếm phương thức mới để đóng nhãn và đóng gói dịch vụ, thực hiện giảm các chi phí hoạt độ ng,… Mạng thế hệ mới NGN là bước kế tiếp của thế giới viễn thông, có thể được hiểu là mạng dựa trên công nghệ chuyển mạch gói, nơi mà các chuyển mạch và các phần tử truyền thông (như các bộ định tuyến, các bộ chuyển mạch và gateway) được phân biệt một cách luận lý và vật lý theo khả năng điều khiển thông minh dịch vụ hoặc cuộc gọi. Khả n ăng điều khiển thông minh này thường hỗ trợ cho tất cả các loại dịch vụ trên mạng truyền thông, từ dịch vụ thoại cơ bản (Basic Voice Telephony Services) cho đến các dịch vụ dữ liệu, hình ảnh, đa phương tiện, băng rộng tiên tiến (Advanced Broadband), và các ứng dụng quản lý (Management Application). Trong khi giá thành phải trả cho khả năng xử lý và truyền dẫn đang giảm rất nhanh thì giá thành phải trả cho các phầ n tử có khả năng vận hành, quản lý, và hiệu chỉnh lại mạng lại có xu hướng tăng lên. Sự thay đổi này sẽ làm ảnh hưởng đến chi phí sửa chữa, phân phối và bảo dưỡng mạng, do đó mạng đến những yêu cầu mới về việc thiết lập các kế hoạch và triển khai các kỹ thuật mới. Việc định tuyến trong mạng NGN sao cho phù hợp với yêu cầu đặt ra đ óng một vai trò quan trọng trong việc định hướng mang tính chiến lược để đưa ra các quyết định phát triển và triển khai công nghệ mới. Được sự hướng dẫn và giúp đỡ của cô giáo TS. Nguyễn Thị Bích Hạnh, giảng viên của khoa Điện Tử Viễn Thông – Đại Học Duy Tân em đã nắm bắt http://www.ebook.edu.vn được những kiến thức cơ bản về cấu trúc và những phương pháp định tuyến được sử dụng trong mạng. Cho đến nay, em đã hoàn thành đồ án với đề tài “Tìm hiểu về mạng NGN và định tuyến”. Nội dung của bản đồ án này đựợc chia thành 4 chương: Chương 1: TỔNG QUAN VỀ MẠNG NGN Chương 2 : MẠNG THẾ HỆ SAU - NGN Chương 3: GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN Chương 4: THUẬT TOÁN & MÔ PHỎNG Do nội dung kiến thức của đề tài tương đối rộng và mới mẻ, điều kiện về thời gian cũng như trình độ kiến thức có hạn nên việc nghiên cứu, tìm hiểu chắc chắn không thể tránh khỏi những sai sót. Em rất mong nhận được sự thông cảm, chỉ dẫn và góp ý của các thầy giáo, cô giáo cùng những người quan tâm. Em xin chân thành cảm ơn cô giáo Nguyễn Thị Bích Hạnh và các thầy cô giáo trong khoa Điệ n Tử Viễn Thông, những người đã giúp đỡ em trong thời gian qua. Đà nẵng, tháng 10 năm 2010 SVTH Võ Thị Lan Hương Khoa Điện Tử Viễn Thông GVHD: Nguyễn Thị Bích Hạnh SVTH: Võ Thị Lan Hương http://www.ebook.edu.vn Trang 1 CHƯƠNG I : TỔNG QUAN VỀ MẠNG NGN 1.1 GIỚI THIỆU MẠNG NGN Mạng thế hệ sau (Next Generation-Network-NGN) có thể được hiểu là mạng chuyển mạch gói nơi mà chuyển mạch gói và các phần tử truyền thống (như các bộ định tuyến, chuyển mạch và cổng) được phân biệt một cách logic và vật lý theo khả năng điều khiển thông minh dịch vụ hoặc cuộc gọi. Khả năng điều khiển thông minh này thường hỗ trợ cho t ất cả các các loại dịch vụ trên mạng viễn thông chuyển mạch gói, bao gồm mọi dịch vụ từ dịch vụ thoại cơ bản đến dịch vụ các dịch vụ dữ liệu, đa phương tiện, băng rộng tiên tiến (advanced broadcast), và các ứng dụng quản lý (management applications), phần tử cơ bản trong mạng NGN là chuyển mạch mềm (Softswitch). Được xây dựng trên tiêu chí mở, các giao thức chuẩn và giao diện thân thiện, NGN đáp ứng được hầu hết các nhu cầu của nhiều đối tượng sử dụng: doanh nghiệp, văn phòng, liên lạc giữa các mạng máy tính v.v NGN thống nhất mạng hữu tuyến truyền thống và chuẩn truyền tải âm thanh, hình ảnh, dữ liệu không dây. Công nghệ mạng NGN chính là chìa khoá giải mã cho công nghệ tương lai, đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu kinh doanh trên với đặc điểm quan trọng là cấu trúc phân lớp theo chức năng và phân tán các tiềm năng trên mạng, làm cho mạng mềm hoá và sử dụng rộng rãi các giao diện mở đa truy nhập, đa giao thức để kiến tạo các dịch vụ mà không phụ thuộc quá nhiều vào các nhà cung cấp thiết bị và khai thác mạng. 1.2 SỰ RA ĐỜI CỦA MẠNG NGN Mạng PSTN của VNPT đã được xây dựng và phát triển khá toàn diện, cung cấp dịch vụ thoại truyền thống chất l ượng tốt tới khách hàng. Tuy nhiên, sau nhiều năm hoạt động, PSTN đã bộc lộ một số hạn chế hầu như không thể khắc phục được. Chuyển mạch dựa trên công nghệ TDM cứng nhắc trong việc phân bổ băng thông (Nx64kb/s) và gặp nhiều khó khăn khi đưa ra các dịch vụ mới, nhất là khi triển khai mạng NGN. Mạng PSTN cần sự đầu tư lớn, giá thành thiết bị cao và chi phí vận hành m ạng lớn. Hơn nữa, mạng PSTN có nhiều cấp Khoa Điện Tử Viễn Thông GVHD: Nguyễn Thị Bích Hạnh SVTH: Võ Thị Lan Hương http://www.ebook.edu.vn Trang 2 khác nhau (Gateway quốc tế, Toll, tandem, Host) nên rất phức tạp trong việc phối hợp hệ thống báo hiệu, đồng bộ và triển khai dịch vụ mới. Trong khi đó, nhu cầu về các dịch vụ dữ liệu phát triển mạnh: Internet ngày càng phổ biến, những đòi hỏi về dịch vụ IP, xu thế tích hợp IP/ATM/MPLS cho mạng đường trục cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin và viễn thông thế giới đ ã dẫn đến sự cần thiết phải thay đổi công nghệ mạng. Mạng mới ra đời phải có băng tần rộng, hiệu suất cao, hỗ trợ nhiều loại hình dịch vụ, đơn giản về cấu trúc và quản lý, dễ dàng phát triển dịch vụ và nhanh chóng cung cấp cho khách hàng. Như vậy, để dáp ứng các yêu cầu đặt ra, các nhà quản trị mạng có 2 sự lựa chọn, hoặc là xây dự ng một cơ sở hạ tầng hoàn toàn mới hoặc là xây dựng một mạng có khả năng cung cấp các dịch vụ IP bằng cách nâng cấp trên hạ tầng mạng PSTN hiện có. Hạ tầng mạng của thế kỷ 20 không thể được thay thế chỉ trong một sớm, một chiều và vì thế phương án thứ hai là sự lựa chọn đúng đắn – đó là mạng thế hệ sau (NGN – Next Generation Network). Do vậy, mạng NGN đã được hình thành và phát triển. Sự hội tụ của các mạng là yêu cầu cần thiết, mang lại nhiều lợi ích cho nhà khai thác dịch vụ. Đối với định hướng NGN mang lại nhiều tính năng có thể đáp ứng được nhiều yêu cầu của khách hàng nhất là các dịch vụ băng rộng như: 9 Tăng thêm tính mềm dẻo 9 Tập trung khả năng điều khiển cuộc g ọi thông qua chuyển mạch mềm 9 Tiết kiệm băng thông 9 Cung cấp dịch vụ multi-media 1.3 ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY SỰ PHÁT TRIỂN CỦA MẠNG NGN 9 Động lực của công nghệ 9 Động lực của thị trường 9 Động lực của hội tụ và kết hợp mạng 9 Động lực của dịch vụ Khoa Điện Tử Viễn Thông GVHD: Nguyễn Thị Bích Hạnh SVTH: Võ Thị Lan Hương http://www.ebook.edu.vn Trang 3 CHƯƠNG II : MẠNG THẾ HỆ SAU - NGN 2.1 KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA NGN 2.1.1 Khái niệm Cho tới hiện nay, mặc dù các tổ chức viễn thông quốc tế và các nhà cung cấp thiết bị viễn thông trên thế giới đều rất quan tâm và nghiên cứu về chiến lược phát triển NGN. Do đó, định nghĩa NGN nêu ra ở đây không thể bao hàm hết ý nghĩa của mạng thế hệ mới nhưng là khái niệm chung nhất khi đề cập đến NGN. Bắt ngu ồn từ sự phát triển của công nghệ thông tin, công nghệ chuyển mạch gói và công nghệ truyền dẫn băng rộng, NGN ra đời là mạng có cơ sở hạ tầng thông tin dựa trên công nghệ chuyển mạch gói, triển khai dịch vụ một cách đa dạng và nhanh chóng, đáp ứng sự hội tụ giữa thoại và số liệu, cố định và di động. Như vậy, có thể xem NGN là sự tích hợp mạng PSTN dựa trên k ỹ thuật TDM và mạng chuyển mạch gói dựa trên kỹ thuật IP/ATM. Nó có thể truyền tải tất cả các dịch vụ vốn có của PSTN, đồng thời có thể cung cấp cho mạng IP lưu lượng dữ liệu lớn, nhờ đó giảm tải cho mạng PSTN. Tuy nhiên, NGN không chỉ đơn thuần là sự hội tụ giữa thoại và dữ liệu mà còn là sự hội tụ giữa truyền dẫn quang và công ngh ệ gói, giữa mạng cố định và di động. 2.1.2 Đặc điểm : NGN có bốn đặc điểm chính :  Trước hết, do áp dụng cơ cấu mở mà: Các khối chức năng của tổng đài truyền thống chia thành các phần tử mạng độc lập, các phần tử được phân theo chức năng tương ứng và phát triển một cách độc lập. Giao diện và giao thức giữa các bộ phận phải dựa trên các tiêu chuẩn tương ứng. Việc phân tách chức năng làm cho mạng viễn thông truyền thống dần dần đi theo hướng mới, nhà kinh doanh có thể căn cứ vào nhu cầu dịch vụ để tự tổ hợp các phần tử khi tổ chức mạng lưới. Việc tiêu chuẩn hóa giao thức giữa các phần tử có thể thực hiện liên kết giữa các mạng có cấu hình khác nhau.  Tiếp đến, việc tách dịch vụ độc lập với mạng nhằm thực hiện một cách linh hoạt và có hiệu quả việc cung cấp dịch vụ. Thuê bao có thể tự bố trí và xác Khoa Điện Tử Viễn Thông GVHD: Nguyễn Thị Bích Hạnh SVTH: Võ Thị Lan Hương http://www.ebook.edu.vn Trang 4 định đặc trưng dịch vụ của mình, không quan tâm đến mạng truyền tải dịch vụ và loại hình đầu cuối. Điều đó làm cho việc cung cấp dịch vụ và ứng dụng có tính linh hoạt cao hơn.  Thứ ba, NGN dựa trên cơ sở mạng chuyển mạch gói và các giao thức thống nhất. Mạng thông tin hiện nay, dù là mạng viễn thông, mạng máy tính hay mạng truyền hình cáp, đều không thể lấy một trong các m ạng đó làm nền tảng để xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin. Nhưng mấy năm gần đây, cùng với sự phát triển của công nghệ IP, người ta mới nhận thấy rõ ràng là mạng viễn thông, mạng máy tính và mạng truyền hình cáp cuối cùng rồi cũng tích hợp trong một mạng IP thống nhất, đó là xu thế lớn mà người ta thường gọi là “dung hợp ba mạng”. Giao thức IP làm cho các dịch vụ l ấy IP làm cơ sở đều có thể thực hiện liên kết các mạng khác nhau; con người lần đầu tiên có được giao thức thống nhất mà ba mạng lớn đều có thể chấp nhận được, đặt cơ sở vững chắc về mặt kỹ thuật cho hạ tầng cơ sở thông tin quốc gia.  Giao thức IP thực tế đã trở thành giao thức ứng dụng vạn năng và bắt đầu được sử dụng làm cơ sở cho các mạng đa dịch vụ, mặc dù hiện tại vẫn còn nhiều khuyết điểm về khả năng hỗ trợ lưu lượng thoại và cung cấp chất lượng dịch vụ đảm bảo cho số liệu. Tuy nhiên, chính tốc độ đổi mới nhanh chóng trong thế giới Internet, mà nó được tạo điều kiện bởi sự phát triển c ủa các tiêu chuẩn mở sẽ sớm khắc phục những thiếu sót này. 2.2 TÌM HIỂU CÁC CÔNG NGHỆ TRONG NGN 2.2.1 Công nghệ truyền dẫn Trong cấu trúc mạng thế hệ mới, truyền dẫn là một thành phần của lớp kết nối (bao gồm chuyển tải và truy nhập). Công nghệ truyền dẫn của mạng thế hệ mới là SDH, WDM với khả năng hoạt động mềm dẻo, linh hoạt, thuậ n tiện cho khai thác và điều hành quản lý. Các tuyến truyền dẫn SDH hiện có và đang được tiếp tục triển khai rộng rãi trên mạng viễn thông là sự phát triển đúng hướng theo cấu trúc mạng mới. Cần tiếp tục phát triển các hệ thống truyền dẫn công nghệ SDH và WDM, hạn chế sử dụng công nghệ PDH. • Cáp quang: [...]... tuyến đó; có hai bài toán định tuyến cơ bản là: định tuyến tối ưu hóa kênh và định tuyến ràng buộc kênh Với các tiêu chí QoS khác như trễ, rung pha và chi phí thì trạng thái tuyến được xác định bằng tổng trạng thái của tất cả các kênh trên tuyến đó Có hai bài toán định tuyến dựa trên các tiêu chí chất lượng dịch vụ này là định tuyến tối ưu tuyến và định tuyến ràng buộc tuyến - Định tuyến đa hướng giải bài... lớp định tuyến lại bao gồm 3 kiểu định tuyến : Định tuyến nguồn, định tuyến phân tán và định tuyến phân cấp - Định tuyến đơn hướng giải bài toán sau: Cho trước một nút nguồn s, một nút đích t và tập các ràng buộc C, tìm một tuyến khả dụng tốt nhất từ s tới t thoả mãn C Với các tiêu chí QoS là: băng thông rỗi, bộ đệm rỗi; trạng thái của tuyến được xác định bởi trạng thái của đoạn nút cổ chai trên tuyến. .. thể các tuyến đường nên chọn dẫn tới mạng đích Cơ sở dữ liệu về cấu hình mạng về cơ bản bao gồm tất cả dữ liệu về mạng có liên kết đến bộ định tuyến chứa cơ sở dữ liệu Mỗi router sử dụng cây đường đi ngắn nhất để xây dựng bảng định tuyến của mình Bảng định tuyến chỉ ra giá để tới mỗi mạng trong khu vực Để tìm giá tới mạng bên ngoài khu vực, các router sử dụng các quảng cáo liên kết tóm tắt tới mạng, ... là chúng kết nối liên tục với các bộ định tuyến lân cận để cập nhật các bảng định tuyến của chúng, do đó tạo ra một lượng tải lớn trên mạng • Do sử dụng thuật toán định tuyến theo véctơ khoảng cách nên có tốc độ hội tụ chậm (Trạng thái hội tụ là tất cả các bộ định tuyến trong hệ thống mạng đều có thông tin định tuyến về hệ thống mạng và chính xác) do vậy đối với mạng lớn hay phức tạp thì sẽ mất rất... nhất định Tuyến khả dụng là tuyến có đủ các tài nguyên rỗi để thoả mãn các ràng buộc QoS của một kết nối => Định tuyến QoS là quá trình định tuyến nhằm chọn ra các tuyến có đủ tài nguyên để đáp ứng các yêu cầu về chất lượng dịch vụ và tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên mạng 3.3.3.2 Chức năng Chức năng cơ bản của định tuyến QoS là tìm một tuyến khả dụng để thiết lập một kết nối giữa nút nguồn và nút... thay vì cho một tuyến đơn lẻ Có một số bài toán định tuyến đa hướng như: Bài toán định tuyến tối ưu hoá cây, bài toán định tuyến ràng buộc cây 3.3.3.4 Ưu và nhược điểm QoSR xác định tuyến dựa trên tài nguyên mạng hiện có và yêu cầu của luồng lưu lượng Kết quả là chất lượng của ứng dụng được đảm bảo và cải tiến so với định tuyến BE truyền thống Nó có các ưu điểm sau: - QoSR lựa chọn tuyến đường đi khả... bản tin Hello từ các bộ định tuyến lân cận Ngoài việc sử dụng gói tin Hello để thu nhận các lân cận, bản tin Hello còn được sử dụng để xác nhận việc mình vẫn đang hoạt động đến các bộ định tuyến khác Mỗi bộ định tuyến định kỳ gửi các gói thông báo về trạng thái liên kết (LSA) để cung cấp thông tin cho các bộ định tuyến lân cận hoặc cho các bộ định tuyến khác khi một bộ định tuyến thay đổi trạng thái... thông tin về các hệ thống tự trịAS khác vào trong hệ thống hiện tại Để định tuyến hiệu quả, OSPF chia hệ thống tự trị thành nhiều vùng nhỏ OSPF là giao thức định tuyến trạng thái liên kết, được thiết kế cho các mạng lớn hoặc các mạng liên hợp và phức tạp Các giải thuật định tuyến trạng thái sử dụng các giải thuật Shortest Path First (SPF) cùng với một cơ sở dữ liệu phức tạp về cấu hình của mạng Cơ sở... hợp với những hệ thống mạng lớp và phức tạp • RIP giới hạn số hop tối đa là 15 (bất kỳ mạng đích nào mà có số hop lớn hơn 15 thì xem như mạng đó không đến được) Số lượng 15 hop sẽ không đủ khi muốn xây dựng một mạng lớn • Bảng định tuyến được trao đổi với các bộ định tuyến khác khoảng 30giây/lần Nếu một bộ định tuyến không thông báo trong vòng 180 giây, đường đi qua bộ định tuyến này được xem như không... Do RIP là giao thức định tuyến theo véctơ khoảng cách nên mỗi bộ định tuyến nhận được bảng định tuyến của những bộ định tuyến lân cận kết nối trực tiếp với nó do vậy bộ định tuyến sẽ không biết được chính xác cấu trúc của toàn bộ hệ thống mạng SVTH: Võ Thị Lan Hương http://www.ebook.edu.vn Trang 22 Khoa Điện Tử Viễn Thông GVHD: Nguyễn Thị Bích Hạnh • RIP sử dụng thuật toán định tuyến theo véctơ khoảng . CỨU Tìm hiểu tổng quan về mạng thế hệ sau gồm có những phần : 9 Khái niệm và sự ra đời NGN 9 Động lực phát triển mạng Ngiên cứu về mạng NGN để hiểu được những phần : 9 Định nghĩa và đặc. những kiến thức cơ bản về cấu trúc và những phương pháp định tuyến được sử dụng trong mạng. Cho đến nay, em đã hoàn thành đồ án với đề tài Tìm hiểu về mạng NGN và định tuyến . Nội dung của. đặc điểm của mạng 9 Kiến trúc mạng và các phần tử trong mạng 9 Cấu trúc vật lý 9 Các giao thức và công nghệ được sử dụng trong mạng thế hệ sau Tìm hiểu một vài giao thức định tuyến như : 9
- Xem thêm -

Xem thêm: tìm hiểu về mạng ngn và định tuyến, tìm hiểu về mạng ngn và định tuyến,

Từ khóa liên quan