0

mẫu đề án khai thác nước của hà nội

29 530 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/02/2015, 18:40

Đề án khai thác nước dưới đất “Xí nghiệp chăn nuôi bò Bãi Vàng” công suất 120m 3 /ngày MỤC LỤC MỞ DẦU 2 I. ĐẶC ĐIỂM CÁC TẦNG CHỨA NƯỚC TRONG KHU VỰC 4 1.1 T ng ch a n c l h ng, không áp tr m tích Holocen (qh)ầ ứ ướ ỗ ổ ầ 6 1.2 T ng ch a n c l h ng, áp l c y u tr m tích Pleixtocen trên (qp2)ầ ứ ướ ỗ ổ ự ế ầ 7 1.3 T ng ch a n c l h ng, áp l c tr m tích Pleixtocen d i - gi a (qp1)ầ ứ ướ ỗ ổ ự ầ ướ ữ 9 1.4 L p th m n c y u Pleixtocen - Holocenớ ấ ướ ế 10 1.5 L p th m n c y u không liên t c Pleixtocen gi a trênớ ấ ướ ế ụ ữ 10 2.1 V trí gi ng khai thácị ế 11 2.2 C u trúc gi ng khai thácấ ế 12 2.3 L u l ng v th i gian khai thác khai thácư ượ à ờ 13 III. DỰ BÁO MỰC NƯỚC HẠ THẤP VÀ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 15 3.1 Tính d báo m c n c h th p do công trình d ki n khai thác gây ra cho ự ự ướ ạ ấ ự ế các công trình ang khai thác xung quanhđ 15 3.2 ánh giá kh n ng nhi m b n v xác nh i phòng h v sinh Đ ả ă ễ ẩ à đị đớ ộ ệ 17 3.3. ánh giá tác ng c a các gi ng khoan khai thác t i môi tr ng xung quanhĐ độ ủ ế ớ ườ 17 IV.THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT 19 4.1. Yêu c u v n c v ch dùng n cầ ề ướ à ế độ ướ 19 4. 2. L a ch n t ng ch a n c v s h th ng khai thác n cự ọ ầ ứ ướ à ơ đồ ệ ố ướ 20 4. 3. Thi t k công tác quan tr c ng thái n c d i tế ế ắ độ ướ ướ đấ 22 V. LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC 23 5.1.S quy trình công ngh x lý n cơ đồ ệ ử ướ 24 5.2. Thuy t minh qui trình công ngh v n h nh tr m x lý n c. ế ệ ậ à ạ ử ướ 25 KẾT LUẬN 28 Công ty TNHH MTV giống gia súc Hà Nội 1 Đề án khai thác nước dưới đất “Xí nghiệp chăn nuôi bò Bãi Vàng” công suất 120m 3 /ngày MỞ DẦU Xí nghiệp chăn nuôi bò Bãi Vàng hiện nay thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Giống gia súc Hà Nội hoạt động theo giấy phép kinh doanh số 0104000492 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 05 tháng 10 năm 2006; “Chuyển đổi từ DNNN, Công ty giống gia súc, Giấy chứng nhận ĐKKD số 105944 cấp ngày 23/3/1993 tại Hà Nội”. Từ khi đổi tên thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên giống gia súc Hà Nội, Công ty đã đi vào hoạt động được gần 4 năm. Tuy nhiên, khu vực Công ty chưa có hệ thống cấp nước sạch. Vì vậy, Công ty đã khai thác nguồn nước ngầm để phục vụ chủ yếu cho mục đích sản xuất, sinh hoạt của gần 50 nhân viên trong công ty. Tổng lượng nước yêu cầu tối đa là 3600m3/tháng; lưu lượng trung bình khoảng 100m3/ngày; lưu lượng lớn nhất đạt 120m3/ngày. Công trình khai thác nước được lắp đặt tự động bơm hút nên mỗi khi nước trên bể giảm xuống, máy hút nước từ giếng khoan sẽ tự động mở, sau khi hút nước lên bể đầy thì máy hút nước tự động đóng nguồn điện, thông thường, mỗi ngày máy bơm hoạt động từ 6 – 8tiếng. Hiện tại, Xí nghiệp có 2 giếng khoan khai thác, một giếng đã đi vào hoạt động và là nguồn cung cấp nước chủ yếu cho Xí nghiệp từ trước tới nay, Giếng khoan khai thác còn lại chưa được khai thác nhưng nằm trong kế hoạch sử dụng của Công ty trong thời gian tới. − Giếng khoan khai thác nước ngầm số 1 có vị trí tọa độ: X : 2330218 Y: 0597468 − Giếng khoan khai thác số 2 có tọa độ: X: 2330160 Y: 0597495 Đối tượng khai thác là tầng chứa nước lỗ hổng, trầm tích cuội sỏi hệ tầng Hà Nội phân bố ở độ sâu 32 đến 98m. Giếng khoan khai thác với chế độ không liên tục, thời lượng khai thác là từ 6 – 8h/ngày. Với tổng lưu lượng khai thác trung bình là 100 – 120m 3 /ngày. Công ty TNHH MTV giống gia súc Hà Nội 2 Đề án khai thác nước dưới đất “Xí nghiệp chăn nuôi bò Bãi Vàng” công suất 120m 3 /ngày Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHH MTV) giống gia súc Hà Nội lập hồ sơ báo cáo Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Kính đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm xem xét cấp giấy phép khai thác nước dưới đất cho Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên giống gia súc Hà Nội. Nội dung của bản đề án khai thác nước cho Công ty TNHH MTV giống gia súc Hà Nội được lập theo mẫu Quyết định số 195/2005/QĐ-UB ngày 22/11/2005 của UBND Thành phố Hà Nội về việc cấp giấy phép thăm dò, khai thác tài nguyên, xả nước thải vào nguồn nước; cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn thành phố Hà Nội. Bố cục được phân ra làm các hạng mục như sau: Mở đầu I. Đặc điểm các tầng chứa nước trong khu vực II. Hiện trạng khai thác nước dưới đất và các nguồn nhiễm bẩn trong khu vực III. Dự báo mực nước hạ thấp và tác động môi trường IV. Thiết kế công trình khai thác nước dưới đất V. Lựa chọn công nghệ xử lý nước Kết luận Bản đề án khai thác nước dưới đất do Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên giống gia súc Hà Nội chủ trì phối hợp với các cán bộ khoa học của Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng Đông Thịnh thực hiện. Công ty TNHH MTV giống gia súc Hà Nội 3 Đề án khai thác nước dưới đất “Xí nghiệp chăn nuôi bò Bãi Vàng” công suất 120m 3 /ngày I. ĐẶC ĐIỂM CÁC TẦNG CHỨA NƯỚC TRONG KHU VỰC Vùng nghiên cứu là một phần của đồng bằng Sông Hồng, có đặc điểm của thung lũng sông miền đồng bằng, nhưng chịu ảnh hưởng của các quá trình biển tiến, bào xói lục địa. Các trầm tích có tướng từ lục địa, hồ đầm lầy đến trầm tích biển. Trầm tích thường có tính phân nhịp với độ hạt thô dần theo chiều sâu. Trong giới hạn diện tích nghiên cứu thuộc khu vực Hà Nội có các tầng chứa nước như sau: Hình 1.1 Bản đồ địa chất thủy văn vùng Hà Nội Công ty TNHH MTV giống gia súc Hà Nội 4 Đề án khai thác nước dưới đất “Xí nghiệp chăn nuôi bò Bãi Vàng” công suất 120m 3 /ngày Công ty TNHH MTV giống gia súc Hà Nội 5 Đề án khai thác nước dưới đất “Xí nghiệp chăn nuôi bò Bãi Vàng” công suất 120m 3 /ngày Qua khảo sát thực tế từ giếng khoan của Xí nghiệp, đồng thời, chúng tôi có tham khảo một số tài liệu của các nhà khoa học đã từng nghiên cứu về địa chất thủy văn ở khu vực và các vùng phụ cận thấy rằng, đặc điểm các tầng chứa nước như sau: 1.1 Tầng chứa nước lỗ hổng, không áp trầm tích Holocen (qh) Phân bố thành một dải hẹp ven bờ bắc sông Hồng phía ngoài đê với chiều rộng từ 0,5 - 2km. Thành phần thạch học gồm từ dưới thường là cát thạch anh hạt thô lẫn sỏi, sạn kích thước 0,5- 1cm, chuyển lên trên là cát hạt nhỏ và hạt mịn và trên cùng là cát pha, sét pha và sét. Chiều dày từ 18 - 20m (G4, G4 a ) đến 25,6m (QT1 a ). Lớp sét và sét pha phân bó không liên tục trên bề mặt bãi bồi cao, nơi địa hình cao 10 - 11m. Trên các trũng xâm thực và bãi bồi thấp có độ cao dưới 10m, nó bị bào mòn và thay thế một lớp cát, cát pha của bồi tích sông hiện đại. Trong số 230,9m khoan lấy mẫu của Dự án Khu đô thị Bắc Thăng Long Vân Trì, khối lượng cát và cát lẫn sạn chiếm tới 57,7%, cát pha 12,35, sét pha 26,6% và sét 3,4% tổng khối lượng tính theo chiều dày. Nước trong tầng Holocen thuộc loại không áp, chiều sâu mực nước tĩnh trung bình 6 - 8m. Số liệu bơm nước thí nghiệm tại lỗ khoan G4 a của Dự án Khu đô thị Bắc Thăng Long Vân Trì trong lớp cát, sạn ở độ sâu 10 - 20m cho lưu lượng 4,4l/s tương ứng mực nước hạ thấp 2,32m. Tỷ lưu lượng 1,913l/ms. Hệ số dẫn nước 376m2/ngày. Đất đá tương đối giàu nước. Các số liệu phân tích thành phần hóa học nước, chủ yếu phân tích đơn giản, cho độ pH 7,3 - 8,5. Hàm lượng Na + + K + từ 2,7 - 3,45 đến 73,83mg/l, hàm lượng Ca + 23,65 - 116,23mg/l, Mg ++ 5,83 - 31,62mg/l. Hàm lượng HCO 3 - 140,35mg/l - 506,47mg/l, Cl - 5,3 - 19,5 mg/l, SO 4 -2 6,16 - 26,8mg/l. Độ khoáng hóa thường là 0,33 - 0,486g/l. Kiểu nước chủ yếu là bicacbonat canxi - magiê (chiếm 75% số lượng mẫu phân tích), số ít còn lại là bicacbonat canxi - natri hay bicacbonat natri - canxi. Nước trong, không mùi. Màu theo thang coban 5 - 10 o . Tổng độ cứng 1,66 - 8,2mge/l. Hàm lượng SiO 2 từ 24 - 26 đến 49mg/l. Tổng lượng sắt vào khoảng 2,5 - 6,4mg/l. Trong nước không chứa các vi nguyên tố độc hại. Hàm lượng (tính bằng mg/l) Mn 0,0042, Al 0,7 - 0,96, As 0,0019, Hg 0,00028, Fenol 0,00032, florua 0,056 và xyanua 0,0029. Môi Công ty TNHH MTV giống gia súc Hà Nội 6 Đề án khai thác nước dưới đất “Xí nghiệp chăn nuôi bò Bãi Vàng” công suất 120m 3 /ngày trường nước chưa bị ô nhiễm. Hàm lượng ôxy hòa tan 5,9, BDO 5 1,3 và COD 3,2mg/l. Hàm lượng NH 4 + 0,35, NO 2 - 0,018, NO 3 - 0,38 và PO 4 -3 0,85mg/l. Chất lượng nước tốt, đạt tiêu chuẩn vệ sinh. Nhân dân địa phương ở xóm Bãi và thôn Sáp Mai và ven sông (ngoài đê) hiện đang khai thác hàng chục giếng sâu 22 - 25m lấy nước sinh hoạt và tưới cây trồng. Động thái biến đổi theo mùa và dao động đồng pha với mực nước sông Hồng, chứng tỏ nước ngầm có quan hệ thủy lực chặt chẽ với nước sông. Vào mùa khô, nước thoát ra sông theo phương dòng chảy bắc - nam với gradien thủy lực vào khoảng 0,0005 - 0,00075. Nhưng vào mùa mưa lũ, hầu như toàn bộ tầng nước bị chìm ngập. Nước sông bổ cập cho nước ngầm, thậm chí không thể xác định được ranh giới bề mặt giữa nước ngầm và nước sông. Tầng này chỉ có ý nghĩa cung cấp nước quy mô nhỏ cho sinh hoạt nông thôn. Không có triển vọng khai thác nước tập trung với quy mô lớn. 1.2 Tầng chứa nước lỗ hổng, áp lực yếu trầm tích Pleixtocen trên (qp2) Tầng có diện phân bố rộng trong vùng. Theo tài liệu địa tầng và tài liệu hút nước thí nghiệm của các lỗ khoan lân cận nêu trong bảng 1: Bảng 1.1 Sơ lược địa tầng của một số lỗ khoan thu thập. STT LK Ch/sâu, m c/dày, m STT LK Ch/sâu, m c/dày, m Mái đáy Mái đáy 1 G1 19,93 70 27,5 9 G10a 34,8 55 20,2 2 G2 18,96 70 24,6 10 G12 29,5 - - 3 G4 37,8 - - 11 G16 31,8 68 36,2 4 G4a 38 - - 12 QT1a 31,8 70 38,2 5 G6 37,7 51,5 13,8 13 QT2a 38,4 - - 6 G8 34,2 52,5 18,3 14 QT3a 33,4 54 20,6 7 G9 23,8 58,8 35 15 QT4a 33,7 49 15,3 8 G10 30,4 54,4 24 16 QT5a 32 52,5 20,5 Thành phần thạch học chủ yếu là cát, cát pha một số nơi có lẫn sạn sỏi tướng lòng sông. Chiều sâu thế nằm nóc lớp thay đổi từ 12,3 đến 36,5m. Chiều sâu thế nằm đáy tầng từ 30,5 đến 45m. Tầng có chiều dày thay đổi từ 2 đến 18,4m trung bình 11,35m. Chiều sâu thế nằm mực nước trong trạng thái tự nhiên thay đổi từ 1,6 đến 2,52m, do ảnh hưởng khai thác nước dưới đất tầng qp 1 bên dưới nên đã dẫn đến hạ Công ty TNHH MTV giống gia súc Hà Nội 7 Đề án khai thác nước dưới đất “Xí nghiệp chăn nuôi bò Bãi Vàng” công suất 120m 3 /ngày thấp mực nước trong tầng qp 2 làm cho chiều sâu mực nước của tầng ngày càng sâu thêm. Động thái mực nước của tầng chứa nước thay đổi theo mùa. Mùa mưa mực nước dâng cao, mùa khô mực nước hạ thấp. Tầng thuộc loại tương đối giàu nước, các lỗ khoan có tỉ lưu lượng thay đổi từ 0,54 l/sm đến 1,17 l/sm, đất đá có tính thấm trung bình, độ dẫn nước toàn vùng thay đổi từ 112 đến 370 m 2 /ng. Hệ số thấm thay đổi từ 4,6 đến 35,2 m/ng. Hình 1.2 Trích một phần mặt cắt địa chất thủy văn vùng Hà Nội tuyến Hải Bối – Gia Lâm Nước lưu thông trong tầng chứa nước Holocen là nước nhạt, mềm đến cứng vừa kiểu bicarbonat canxi - magie. M 0,396 7 19 2 29 2 29 3 81 pH NaKMgCa HCO +++ − Tầng có quan hệ thuỷ lực khá chặt chẽ với các tầng chứa nước kề liền. Công ty TNHH MTV giống gia súc Hà Nội 8 Đề án khai thác nước dưới đất “Xí nghiệp chăn nuôi bò Bãi Vàng” công suất 120m 3 /ngày Nguồn cung cấp chủ yếu là nước mưa, nước mặt, nước tầng trên và nguồn thoát ra sông hồ, ngấm xuống tầng dưới. 1.3 Tầng chứa nước lỗ hổng, áp lực trầm tích Pleixtocen dưới - giữa (qp 1 ) Tầng phân bố trên toàn diện tích nghiên cứu, là tầng chứa nước sản phẩm có ý nghĩa cung cấp nước cho dân cư đô thị. Qua thu thập tài liệu đã có trong vùng, kết hợp với tài liệu khoan G1, G2 cho thấy tầng có đặc tính phân bố như sau: Bảng 1.2 Một số thông số ĐCTV của lỗ khoan thu thập STT LK Ch/sâu, m , mm Ống lọc, m t bơm, h Ht, m S, m Lưu lượng Q q, l/sm l/s m 3 /h 1 G1 55 219 40,2-52 192 4,9 1,6 14,336 7 2 G2 60 273 32-60 241 5,18 2,45 18,52 7 3 G6 62 219 38-52 120 7,16 4,14 12,52 45 4 G8 62 219 34-52 240 6,7 3,12 14,52 52 5 G9 65 219 35-55 120 4,11 4,11 12,67 45,6 6 QT5a 55 110 40-50 145 6,62 1,57 8,36 30 Tầng có chiều dày thay đổi từ 15 đến 35m. Thành phần đất đá gồm cát, cuội, sỏi tướng lòng sông. Chiều sâu thế nằm nóc lớp thay đổi từ 28 đến 50,5m. Chiều sâu thế nằm đáy lớp thường sâu trên 60,5 đến 70m. Đồ thị quan trắc động thái mực nước của các cặp lỗ khoan P59a,b; P12a,b cho thấy giữa tầng chứa nước qp và tầng chứa nước qh có mối quan hệ khá chặt thể hiện ở tính đồng pha của đồ thị mực nước. Động thái mực nước của tầng thay đổi theo mùa, giao động mực nước trong năm từ 1 đến 1,2m. Tài liệu quan trắc động thái mực nước nhiều năm cho thấy mực nước của tầng sâu dần theo thời gian và phụ thuộc nhiều vào động thái khai thác của các nhà máy nước trong vùng. Công ty TNHH MTV giống gia súc Hà Nội 9 Đề án khai thác nước dưới đất “Xí nghiệp chăn nuôi bò Bãi Vàng” công suất 120m 3 /ngày Nước dưới đất vận động theo hướng từ bắc và đông bắc tới khu vực Hạ Đình. Nhận định trên được thể hiện rõ trên bản đồ thuỷ đẳng áp tháng 8 năm 2002 và trên lát cắt địa chất thuỷ văn. Tỷ lưu lượng thay đổi từ 5,6 đến 11,2l/sm. Tầng thuộc loại giầu nước. Độ dẫn nước thay đổi từ 800 đến 1.300 m 2 /ng. Hệ số truyền áp a = 3 x 10 4 m 2 /ng. Nước có thành phần chủ yếu là bicarbonat clorur- calci magne. Nước nhạt, mềm. Công thức Kurlov có dạng: M 0,349 5,6 19 2 26 2 41 40 3 60 pH NaMgCa ClHCO +++ −− Nguồn cung cấp chủ yếu cho lớp là nước mưa, nước tưới, nước sông, hồ và nước các tầng trên ngấm xuống, thoát chủ yếu bằng thấm xuyên và khai thác nước phục vụ dân sinh, một phần thoát ra sông và bay hơi. 1.4 Lớp thấm nước yếu Pleixtocen - Holocen Diện phân bố của lớp không liên tục theo diện. Về mặt khối lượng, chúng bao gồm các thành tạo sét, sét pha, sét bột của hệ tầng Vĩnh Phúc (amQ 1 2 vp) có màu loang lổ đặc trưng và phần dưới của trầm tích hệ tầng Hải Hưng (abQ 1 1-2 hh) có màu xám, xám đen. Trong khu vực thăm dò, lớp có chiều dày trung bình 17,75m. Tài liệu đổ nước nhanh trong lỗ khoan thuộc báo cáo lập bản đồ ĐCTV - ĐCCT tỉ lệ 1/50.000 vùng Hà Nội cho thấy lớp có tính chất thấm rất yếu, gần như cách nước. Giá trị hệ số thấm thay đổi từ 0,0036 đến 0,065m/ng, trung bình 0,023m/ng. 1.5 Lớp thấm nước yếu không liên tục Pleixtocen giữa trên Trên lát cắt, lớp này nằm ngăn cách giữa tầng chứa nước qp 2 và tầng chứa nước qp 1 . Thành phần của lớp gồm sét, sét bột, sét pha. Chiều dày của lớp không liên tục, nhiều nơi vắng mặt hoàn toàn. Về mặt bản chất, chúng là các thấu kính thấm nước yếu. Công ty TNHH MTV giống gia súc Hà Nội 10 [...]... ang khai thỏc, phc v cho hu ht cỏc nhu cu dung nc ca Xớ nghip, mt ging hin nay mi i vo khai thỏc V trớ ging khai thỏc s 1: X:2330218 Y: 0597468 V trớ ging khai thỏc s 2: X:2330160 Y:0597537 Hỡnh 2.1 Bn hin trng khai thỏc nc di t thnh ph H Ni (Ngun: Cc qun lý ti nguyờn nc) Cụng ty TNHH MTV ging gia sỳc H Ni 11 ỏn khai thỏc nc di t Xớ nghip chn nuụi bũ Bói Vng cụng sut 120m3/ngy 2.2 Cu trỳc ging khai. .. nhp c xung nc di t t cụng trỡnh khai thỏc nc ca Xớ nghip 3.3 ỏnh giỏ tỏc ng ca cỏc ging khoan khai thỏc ti mụi trng xung quanh Hin ti: T khi bt u khai thỏc n nay cng ó gn 5 nm nhng chỳng tụi cha thy hin tng gõy st lỳn, hay rn nt mt t cỏc cụng trỡnh xung quanh ti khu vc khai thỏc cng nh nh hng n cỏc vựng lõn cn Lu lng v ch khai thỏc chỳng tụi vn duy trỡ bỡnh thng v cam kt khai thỏc theo ỳng lu lng ng... cha nc ang c khai thỏc khỏ rng rói phc v cp nc cho khu vc Vic khai thỏc nc cp nc cho hot ng sn xut v sinh hot ca Xớ nghip vi lu lng 120m3/ngy thỡ khụng nh hng nhiu n cỏc cụng trỡnh khai thỏc khỏc trờn a bn m nú gii quyt nhu cu s dng nc cho Xớ nghip chn nuụi bũ Bói Vng Ging khoan khai thỏc ca Xớ nghip thng c hỳt nc nh k, vi thi gian khai thỏc trung bỡnh 6-8h/ngy Theo kt qu d bỏo sau 27 nm khai thỏc vi... ging khoan khai thỏc vi 02 h thng x lý riờng H thng 1 dựng cho ging khoan khai thỏc s 1 ó c xõy dng t khỏ lõu v khụng cũn cỏc ti liu v h thng x lý Tuy nhiờn, quy trỡnh ca G1 cng ging vi quy trỡnh x lý ca G2 Ging khai thỏc s 2 c xõy dng t nm 2005 v cng mi i vo khai thỏc vi lu lng khong 50 60m3/ngy H thng x lý nc cp ca G2 c th hin theo s hỡnh 5.1 di õy Cụng ty TNHH MTV ging gia sỳc H Ni 24 ỏn khai thỏc... khai thỏc nc di t Xớ nghip chn nuụi bũ Bói Vng cụng sut 120m3/ngy Xung quanh phn cụng tỏc ca ging khoan c lp si lc ng kớnh si 3 8mm T mt t n 30m c trỏm cỏch ly bng sột, mt một trờn mt t c bờ tụng Mac200 Mỏy bm khai thỏc nc trong ging khoan: Mỏy bm hóng Pentax Italy cụng sut 7m3/h 2.3 Lu lng v thi gian khai thỏc khai thỏc Cụng ty TNHH MTV ging gia sỳc H Ni c chuyn i t doanh nghip nh nc, ging khai. .. phộp thm dũ, khai thỏc, s dng ti nguyờn nc, x nc thi vo ngun nc v Quyt nh s 195/2005/QUB ngy 22/11/2005 ca UBND Thnh ph H Ni v vic cp giy phộp thm dũ, khai thỏc ti nguyờn, x nc thi vo ngun nc; cp phộp hnh ngh khoan nc di t trờn a bn thnh ph H Ni Trong quỏ trỡnh khai thỏc nc, Cụng ty cam kt trin khai quan trc lu lng, mc nc ng trong ging khoan v cht lng nc phc v cho vic d bỏo v iu chnh ch khai thỏc hp... cha nc khai thỏc l tng cha nc vụ hn ỏp lc yu cú mỏi v ỏy cỏch nc, vỡ vy chỳng tụi chn cụng thc sau tớnh toỏn tr s h thp mc nc trong l khoan khai thỏc : Tr s h thp S0 trong ging khoan c xỏc nh theo cụng thc: Q0 2,25.a * t S0 = ln 4 Km r02 - Q0 : Lu lng khai thỏc ca ging (m3/ngy) Q0 = 60m3/ngy - Km : H s dn nc (m3/ngy) km= 300 m3/ngy - a* : H s truyn ỏp (m2/ngy) a* = 3.106 m2/ngy -t : Thi gian khai thỏc... ỏn khai thỏc nc di t Xớ nghip chn nuụi bũ Bói Vng cụng sut 120m3/ngy II HIN TRNG KHAI THC NC DI T V CC NGUN NHIM BN TRONG KHU VC 2.1 V trớ ging khai thỏc Ging khoan khai thỏc nc ca Xớ nghip chn nuụi bũ Bói Vng thuc Cụng ty trỏch nhim hu hn mt thnh viờn ging gia sỳc H Ni phc v cho hot... H Ni 17 ỏn khai thỏc nc di t Xớ nghip chn nuụi bũ Bói Vng cụng sut 120m3/ngy Vi lu lng khai thỏc nh hin nay, cựng vi nhng kt qu tớnh toỏn, d bỏo v mc nc h thp v quy nh v mc nc h thp cho phộp, v nhng bin phỏp bo v mụi trng ca Xớ nghip nh hin nay thỡ cụng trỡnh khai thỏc nc ngm ca Xớ nghip c ỏnh giỏ l khú cú th gõy nh hng ti mụi trng xung quanh Cụng ty TNHH MTV ging gia sỳc H Ni 18 ỏn khai thỏc nc... bũ Bói Vng cụng sut 120m3/ngy IV.THIT K CễNG TRèNH KHAI THC NC DI T 4.1 Yờu cu v nc v ch dựng nc Xớ nghip bt u khai thỏc nc di t t nhng nm 1960 Cỏc s liu o c t trc n nay l hu nh khụng cú Tuy nhiờn, da vo tỡnh hỡnh hot ng ca Xớ nghip trong nhng nm gn õy cho thy: Xớ nghip chn nuụi bũ Bói Vng khai thỏc nc vi lu lng khỏ n nh khụng bin ng ln v lu lng khai thỏc trung bỡnh vn nh hn 120m3/ngy tng ng vi lng . một thành viên giống gia súc Hà Nội. Nội dung của bản đề án khai thác nước cho Công ty TNHH MTV giống gia súc Hà Nội được lập theo mẫu Quyết định số 195/2005/QĐ-UB ngày 22/11/2005 của UBND Thành. nhà nước, giếng khai thác nước của cơ sở đã có từ những năm mới bắt đầu thành lập doanh nghiệp nhà nước 1960. Từ lúc bắt đầu khai thác đến nay, cơ sở không có đồng hồ đo lưu lượng khai thác. . mới đi vào khai thác. Vị trí giếng khai thác số 1: X:2330218 Y: 0597468 Vị trí giếng khai thác số 2: X:2330160 Y:0597537 Hình 2.1 Bản đồ hiện trạng khai thác nước dưới đất thành phố Hà Nội (Nguồn:
- Xem thêm -

Xem thêm: mẫu đề án khai thác nước của hà nội, mẫu đề án khai thác nước của hà nội, , IV.THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT, V. LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm