Đồ án kỹ thuật: Thiết kế trạm dẫn động vít tải nằm ngang vận tải cát khô

20 1.4K 0
Đồ án kỹ thuật: Thiết kế  trạm dẫn động vít tải nằm ngang vận tải cát khô

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

BÁO CÁO TỐT NGHIỆP Đề án kĩ thuật " Thiết kế trạm dẫn động vít tải nằm ngang vận chuyển cát khô " MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC HÌNH ẢNH TÀI LIỆU THAM KHẢO LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU 1.1. Giới thiệu về hệ dẫn động vít tải cát khô 1.2. Mục tiêu thiết kế CHƯƠNG II: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ VÍT TẢI 2.1. Kết cấu của vít tải 2.1. Tính toán vít tải 2.1.1. Xác định đường kính vít tải 2.1.2. Tính số vòng quay của vít tải 2.1.3. Xác định công suất trên vít tải 2.1.4. Xác định momen xoắn trên vít tải 2.1.5. Xác định lực dọc trục trên vít tải CHƯƠNG III: TÍNH TOÁN HỆ THỐNG DẪN ĐỘNG 3.1. Chọn loại hộp giảm tốc 3.2. Chọn động cơ điện 3.2.1. Chọn kiểu loại động cơ 3.2.2. Chọn công suất động cơ 3.3. Chọn tốc độ đồng bộ của động cơ 3.4. Chọn động cơ thực tế 3.5. Kiểm tra điều kiện mở máy và điều kiện quá tải cho động cơ CHƯƠNG IV:TÍNH TOÁN CÁC PHẦN TỬ CỦA HỆ THỐNG TRÊN MÁY 4.1. Tính chọn hộp giảm tốc tiêu chuẩn 4.1.1. Tính chọn hộp giảm tốc theo tiêu chuẩn có sẵn 4.2. Phân phối tỷ số truyền 4.2.1. Xác định tỉ số truyền u  của hệ dẫn động 4.2.2. Phân tỉ số truyền cho các bộ truyền trong hộp và ngoài hộp 4.3. Tính các thông số trên trục 4.3.1. Tính công suất trên các trục 4.3.2. Tính số vòng quay trên các trục 4.3.3. Tính mômen xoắn trên các trục 4.4. Thiết kế bộ truyền ngoài hộp 4.4.1. Chọn loại đai phù hợp với khả năng làm việc 4.4.2. Xác định đường kính đai nhỏ 4.4.3. Xác định đường kính đai lớn 4.4.4. Xác định khoảng cách giữa hai trục bánh đai và chiều dài của đai 4.4.5. Tính góc ôm đai  1 4.4.6. Xác định số đai z 4.4.7. Tính chiều rộng của bánh đai (B) 4.4.8. Xác định lực căng ban đầu và lực tác dụng lên trục 4.5. Tính chọn khớp nối 4.5.1. Tính toán sơ bộ đường kính trục tại các vị trí lắp khớp nối 4.5.2. Chọn khớp nối tiêu chuẩn 4.5.3. Kiểm nghiệm điều kiện bền CHƯƠNG V: TÍNH VÀ KIỂM NGHIỆM CÁC CHI TIẾT TRONG HỘP 5.1. Kiểm nghiệm cho các bộ truyền bánh răng 5.1.1. Kiểm nghiệm bộ truyền bánh răng cấp nhanh 5.1.2. Kiểm nghiệm bộ truyền bánh răng cấp chậm 5.2. Đề xuất vật liệu bộ truyền bánh răng cấp nhanh 5.2.1. Kiểm nghiệm về độ bền tiếp xúc 5.1.2. Kiểm nghiệm về độ bền uốn 5.1.3. Kiểm nghiệm răng về quá tải 5.3. TÍNH VÀ KIỂM NGHIỆM TRỤC 5.3.1. Xác định các kích thước cơ bản của trục * Vật liệu chế tạo trục 5.3.2. Định kết cấu cho các trục và tính toán kiểm nghiệm trục 5.4. Tính toán thiết kế các phần tử của thiết bị vận chuyển /máy công tác 5.4.1. Tính toán thiết kế bu lông nền động cơ 5.5. Tính toán trục vít 5.5.1. Công suất cần thiết của vít xoắn 5.5.2. Momen xoắn trên trục vít 5.5.3 Lực dọc trục vít 5.5.4. Tải trọng ngang tác dụng lên trục vít đặt giữa 2 gối đỡ 5.5.5. Sơ đồ tải trọng tác dụng lên trục vít 5.5.6. Tính toán và chọn đường kính vít theo điều kiện bền 5.5.7. Kiểm tra trục vít có xét đến sự ảnh hưởng của N z 5.5.8. Kiểm tra trục vít theo hệ số an toàn cho phép 5.5.9. Khai triển hình gò của cánh xoắn vít tải PHẦN VI: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 6.1. Kết luận 6.2. Đề nghị ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN  ĐỀ TÀI ĐỀ ÁN KỸ THUẬT Sinh viên thiết kế: Dương Văn Tú ; Lớp: Hè 2011 Mã số SV: 11510911241 Giáo viên hướng dẫn: Th.S Nguyễn Đình Ngọc Ngày giao đề tài: 19/7/2011 Ngày hoàn thành: 29/9/2011 NỘI DUNG DỀ TÀI Thiết kế trạm dẫn động vít tải vận chuyển than cát khô Số liệu đề tài: Năng suất: Q= 10 tấn/h Hệ số làm việc / năm: K n =0.8 Vít tải vận chuyên theo phương ngang Hệ số cản ban đầu: K bd =1.7 Chiều dài vận chuyển: L= 10 m Thời gian phục vụ: 11 năm Hệ số làm việc / ngày: K ng =2/3 Tải trọng không đổi,quay 1 chiều Nội dung cụ thể: - Thiết kế vít tải - Tính chọn hộp giảm tốc theo tiêu chuẩn - Thiết kế bộ truyền ngoài hộp và khớp nối - Thiết kế bu lông nền động cơ - Thiết kế trục vít tải YÊU CẦU THIẾT KẾ 1 - 01 thuyết minh trình bày tính toán thiết kế trên khổ giấy A 4 2 - 02 bản vẽ A 0 , 02 bản vẽ chế tạo A 1 3 - 01 file Powpoint trình diễn khi bảo vệ Cán bộ hướng dẫn Trưởng bộ môn Ngày tháng năm 2011 T/L Hiệu trưởng (Chủ nhiệm khoa) NHẬN XÉT CẢU GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN DANH MỤC BẢNG BIỂU Trang Bảng 3.1 Kiểu đông cơ……………………………………………………. 27 Bảng 4.1 Các thông số cơ bản của bộ truyền cấp nhanh và cấp chậm……. 29 Bảng 4.2 Các kích thước cơ bản của hộp giảm tốc Ц2У-100 30 Bảng 4.3 Các thông số của bộ truyền 32 Bảng 4.4 Các thông số của bộ truyền đai 38 Bảng 4.5 Các kích thước của khớp nối 40 Bảng 4.6 Các kích thước của vòng đàn hồi 41 Bảng 5.1 Các thông số cơ bản của bộ truyền bánh răng cấp nhanh 44 Bảng 5.2 Các thông số cơ bản của bộ truyền bánh răng cấp chậm 51 DANH MỤC HÌNH ẢNH Trang Hình 1.1 Sơ đồ hệ thống vít tải cát khô nằm ngang 9 Hình 1.2 Cấu tạo vít tải nằm ngang 11 Hình 1.3 Cấu tạo trục vít tải 12 Hình 2.1 Các dạng vít tải 16 Hình 2.2 Xác định kích thước vít xoắn 17 Hình 2.3 Máng vít tải 18 Hình 3.1 Sơ đồ hệ thống dẫn động 24 Hình 3.2 Sơ đồ tải trọng 28 Hình 4.1 Cấu tạo khớp nối đàn hồi 40 Hình 5.1 Sơ đồ bố trí hộp giảm tốc 66 Hình 5.2 Kết cấu trục I 68 Hình 5.3 Biểu đồ mô men trục I 70 Hình 5.4 Kết cấu trục II 73 Hình 5.5 Biểu đồ mô men trục II 76 Hình 5.6 Kết cấu trục III 79 Hình 5.7 Biểu đồ mo men trục III 81 Hình 5.8 Sơ đồ tính toán bu lông 85 Hình 5.9 Biểu đồ mô men xoắn 88 Hình 5.10 Sơ đồ tải trọng dọc 89 Hình 5.11 Sơ đồ tải trọng ngang 89 Hình 5.12 Sơ đồ hệ dầm cơ bản 90 Hình 5.13 Sơ đồ tính mô men 91 Hình 5.14 Biểu đồ mô men hệ cơ bản 92 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Vũ Ngọc pi Tính toán thiết kế vít tải [2] Vũ Ngọc Pi Hộp giảm tốc tiêu chuẩn [3] Trịnh Chất , Lê Văn Uyển Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí ( Tập 1) Nhà xuất bản Giáo dục 2005 [4] Trịnh Chất , Lê Văn Uyển Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí ( Tập 2) Nhà xuất bản Giáo dục 1999 [5] Trần Văn Phong Thiết kế bánh vít [6] Văn Tiến_04cc - ĐH Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Máy trộn PSV LỜI NÓI ĐẦU Đất nước ta đang trên con đường Công Nghiệp Hoá - Hiện Đại Hoá theo định hướng XHCN trong đó ngành công nghiệp đang đóng một vai trò rất quan trọng. Các hệ thống máy móc ngày càng trở nên phổ biến và từng bước thay thế sức lao động của con người . Để tạo ra được và làm chủ những máy móc như thế đòi hỏi mỗi con người chúng ta phải tìm tòi nghiên cứu rất nhiều . Là một sinh viên khoa Cơ Khí Chế Tạo Máy em luôn thấy được tầm quan trọng của những kiến thức mà mình được tiếp thu từ thấy cô . Nhiệm vụ thiết kế đề án là một công việc rất quan trọng trong quá trình học tập bởi nó giúp cho người sinh viên nắm được các hệ dẫn đông, hiểu sâu, hiểu kỹ và đúc kết được những kiến thức cơ bản của của môn học. Từ đó ta áp thể áp dụng vào thực tế sau khi ra trường. Vì vậy thiết đề án là công việc quan trọng và rất cần thiết . Đề tài thiết kế của chúng em được giao là “Thiết kế trạm dẫn động vít tải nằm ngang vận chuyển cát khô“.Đề án gồm 6 chương mỗi chương em đi sâu vào thiết kế tính toán các mô đun nhỏ. Với những kiến thức đã học và sau một thời gian nghiên cứu cùng với sự giúp đỡ tận tình của thầy cô giáo trong bộ môn, đặc biệt là sự hướng dẫn tận tình của Thầy Nguyễn Đình Ngọc cùng với sự đóng góp trao đổi xây dựng của các bạn chúng em đã hoàn thành được đề án được giao. Đề án được em thực hiện tại trường chủ yếu mang tính lý thuyết mà không có sản phẩm thực tế. Song với những hiểu biết còn hạn chế cùng với kinh nghiệm thực tế chưa nhiều, tài liệu tham khảo còn ít nên đồ án của chúng em không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong được sự chỉ bảo của các thầy trong bộ môn để đề án của em được hoàn thiện hơn. Chúng em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên , Ngày 30 tháng 09 năm 2011 Sinh viên thực hiên : Dương Văn Tú [...]... tạo, nguyên lý hoạt động, ưu nhược điểm… của hệ thống dẫn động vít tải cát khô 1.1 Giới thiệu về hệ dẫn động vít tải cát khô Vít tải là máy vận chuyển vật liệu rời chủ yếu theo phương nằm ngang Ngoài ra vít tải có thể dùng để vận chuyển lên cao với góc nghiêng có thể lên tới 900, tuy nhiên góc nghiêng càng lớn hiệu suất vận chuyển càng thấp Vít tải thuộc nhóm máy chuyển liên tục không có bộ phận kéo... Hình 1.2- Cấu tạo vít tải nằm ngang - Vít tải thường được chia làm 2 loại theo phương vận chuyển vật liệu: + Vít tải nằm ngang + Vít tải thẳng đứng - Theo hình dạng cánh xoắn ta phân loại vít tải ra thành: + Loại cánh xoắn liên tục liền trục + Loại cánh xoắn liên tục không liền trục + Loại cánh xoắn dạng lá Vít tải cánh xoắn liên tục liền trục dùng để vận chuyển vật liệu dạng bột khô, có kích thước... của vít tải là vít cánh xoắn chuyển động quay trong một vỏ kín tiết diện tròn ở dưới Khi vít chuyển động, cánh vít đẩy vật liệu di chuyển trong vỏ Vật liệu chuyển động không bám vào cánh xoắn là nhờ trọng lượng của nó và lực ma sát giữa vật liệu và vỏ máng, do đó vật liệu chuyển động trong máng theo nguyên lý truyền động vít- đai ốc Vít tải có thể có một cánh xoắn hoặc nhiều cánh xoắn, với nhiều cánh... sửa chữa vít tải + Làm sạch vít tải: Trong quá trình làm việc, vít tải chuyên trở các loại hạt nhỏ, mịn vì thế liệu thường bám dính trên thân vít, trục vít và các bánh vít Do đó để đảm bảo năng suất ta phải thường xuyên làm sạch vít tải + Kiểm tra các bulong lắp ghép: + Kiểm tra thân vít tải, trục vít và bánh vít: Thân vít, trục vít và cánh vít là những bộ phận luôn tiếp xúc với liệu, khi hoạt động thì... lắp Hình 2.3 Máng vít tải đặt trục cánh xoắn và dễ dàng trong việc chế tạo nắp đậy Trên nắp ở đầu máng tải có cửa cấp tải tiết diện vuông; còn ở đáy máng cũng có các cửa dỡ tải đặt ở những vị trí cần thiết theo yêu cầu Kết cấu của máng và nắp phải đảm bảo không cho bụi hoặc khí độc thoát ra ngoài khi vận chuyển vật liệu có bụi hoặc chất độc - Máng của vít tải có các ống cấp tải và dỡ tải các ống này... của vít tải cần được che chắn để đảm bảo an toàn cho người sử dụng và thiết bị xung quanh  Kết luận: Ta thấy hệ thống dẫn động vít tải có rất nhiều ưu điểm, do đó nó được sử dụng rất nhiều trong thực tế để vận chuyển các loại vật liệu Sau khi nắm được cấu tạo, ưu nhược điểm của hệ thống dẫn động vít tải, chúng ta sẽ đi thiết kế vít tải Vấn đề này sẽ được giải quyết trong chương II CHƯƠNG II TÍNH TOÁN... vận chuyển không có bụi, môi trường làm việc ít độc hại, ít gây ô nhiễm môi trường - Dễ vận hành: Tương đối dễ vận hành, thao tác an toàn cho công nhân - Bảo dưỡng: Nhất thiết phải lập kế hoạch kiểm tra toàn bộ vít tải để đảm bảo vít tải hoạt động liên tục, tránh sự cố bất ngờ xảy ra Đảm bảo không gian xung quanh vít tải luôn gọn gàng không gây cản trở cho quá trình vận hành + Dừng vít tải và ngắt... CHƯƠNG II TÍNH TOÁN THIẾT KẾ VÍT TẢI  Mục đích: Chương II giúp chúng ta hiểu được kết cấu, xác định được đường kính vít tải, năng suất , công suất, momen xoắn và lực vòng trên vít tải 2.1 Kết cấu của vít tải Kết cấu của vít tải cố định công dụng chung phải thoả mãn các yêu cầu sau: Thuận tiện cho việc kiểm tra xem xét, bôi trơn các bộ phận quay dễ dàng, tháo lắp bộ phận dẫn động và vit xoắn độc... phận của vít tải phải đảm bảo tính đổi lẫn - Vật liệu dùng để chế tạo vít xoắn và máng của vít tải là: + Nếu vít tải dùng để vận chuyển các vật liệu gây gỉ thì phải chế tạo bằng cácloại thép chống gỉ + Nếu vít tải dùng để vận chuyển vật liệu cứng sắc cạnh phải chế tạo bằng các loại thép bền mòn + Nếu dùng để vận tải các vật liệu nóng trên 200 0 phải chế tạo bằng gang hoặc thép lá - Vít tải: Là vít xoắn... thống vít tải nằm ngang 2 1 - Động cơ 2 – Bộ truyền đai dẹt 3 - Hộp giảm tốc 4 – Khớp nối 5 - Gối đỡ đầu 6 - Gối đỡ trung gian 7 - Cánh vít 8 - Trục vít 9 - Cửa vào liệu 10 - Gối đỡ đuôi vít 11 - Gia đỡ gối đuôi vít 12 - Giá đỡ gối đầu vít 13 - Cửa ra liệu 14 - Máng vít 15 - Trục đỡ máng 16 - Gia đỡ bộ truyền động 17 - Nắp quan sát 18 - Nắp máng vít 19 - Bộ cảm biến từ * Các ưu điểm của vít tải - Vật liệu . về hệ dẫn động vít tải cát khô 1.2. Mục tiêu thiết kế CHƯƠNG II: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ VÍT TẢI 2.1. Kết cấu của vít tải 2.1. Tính toán vít tải 2.1.1. Xác định đường kính vít tải . thống dẫn động vít tải cát khô. 1.1. Giới thiệu về hệ dẫn động vít tải cát khô Vít tải là máy vận chuyển vật liệu rời chủ yếu theo phương nằm ngang. Ngoài ra vít tải có thể dùng để vận chuyển. trường. Vì vậy thiết đề án là công việc quan trọng và rất cần thiết . Đề tài thiết kế của chúng em được giao là Thiết kế trạm dẫn động vít tải nằm ngang vận chuyển cát khô .Đề án gồm 6 chương

Ngày đăng: 26/01/2015, 11:46

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan