0

thiết kế trạm xử lý nước thải bệnh viện thanh nhàn với công suất 600 m3-ngày đêm

62 543 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2015, 14:41

Đồ án tốt nghiệp Khoa CNSH - MT SV: Lê Ngọc Quỳnh MSSV: 505303048 1 đặt vấn đề Trong môi trờng sống nói chung vấn đề bảo vệ môi trờng và cung cấp nớc sạch là vô cùng quan trọng. Đồng thời với nhiệm vụ này việc thải và xử lý nớc thải đang là vấn đề bức xúc của toàn thể nhân loại. Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của nền công nghiệp nớc ta, tình hình ô nhiễm môi trờng cũng gia tăng tới mức báo động. Do nền công nghiệp mới phát triển cha có sự quy hoạch tổng thể, điều kiện kinh tế của nhiều xí nghiệp bệnh viện còn khó khăn hoặc do chi phí ảnh hởng tới lợi nhuận nên hầu nh chất thải cha đợc xử lý mà thải thẳng ra môi trờng. Mặt khác nớc ta là nớc đông dân, có mật độ dân c cao, do trình độ nhận thức của con ngời về môi trờng cha cao nên lợng chất thải (rắn, lỏng, khí) thải ra môi trờng ngày càng nhiều dẫn tới sự ô nhiễm trầm trọng của môi trờng sống, ảnh hởng tới sự phát triển toàn diện của đất nớc, sức khoẻ, đời sống của nhân dân cũng nh mỹ quan của khu vực. Hiện nay hầu hết các bệnh viện đều cha có hệ thống xử lý nớc thải đặc biệt là các bệnh viện ở tuyến huyện, ở vùng sâu vùng xa. Tại Hà Nội, nhiều bệnh viện lớn cũng không xử lý nớc thải, Hà Nội có số lợng bệnh viện, cơ sở y tế đứng thứ nhì sau TP HCM. Theo Sở Tài nguyên - Môi trờng và Nhà đất Hà Nội: hiện 42 BV và cơ sở khám chữa bệnh cần phải có hệ thống xử lý nớc thải. Tuy nhiên, đến thời điểm này, mới 12 bệnh viện (cả công và t) có hệ thống xử lý nớc thải theo yêu cầu.Nh vậy nớc thải cha xử lý đợc thải thẳng vào môi trờng cho nên các chất ô nhiễm, vi khuẩn gây bệnh vẫn tồn tại và gây ra những dịch bệnh khó lờng ảnh hởng tới sức khỏe cộng đồng. Việc nâng cấp và xây dựng hệ thống xử lý nớc thải bệnh viện là việc làm cần thiết để giải quyết vấn đề bức xúc hiện nay và tạo điều kiện tốt cho công tác khám chữa bệnh, ngăn chặn nguồn lây lan ô nhiễm và bảo vệ môi trờng. Đồ án tốt nghiệp Khoa CNSH - MT SV: Lê Ngọc Quỳnh MSSV: 505303048 2 Chơng I : Tổng quan về công nghệ xử lý nớc thải bệnh viện 1.1. Tổng quan về nớc thải 1.1.1. Những vấn đề chung về nớc thải Nớc trong tự nhiên bao gồm toàn bộ các đại dơng, biển, vịnh, sông, suối, ao hồ, nớc ngầm, băng tuyết, hơi ẩm trong đất và không khí. Gần 94% nớc trên Trái đất là nớc mặn thì tỷ lệ này lên tới khoảng 97,5%. Nớc ngọt chiếm tỷ lệ rất nhỏ khoảng từ 2-3%. Nớc đóng vai trò rất quan trọng trong công việc điều hòa khí hậu và cho sự sống trên Trái đất. Nớc là dung môi lý tởng để hòa tan phân bố các chất vô cơ, hữu cơ, làm nguồn dinh dỡng tốt cho giới thủy sinh cũng nh động, thực vật trên cạn, cho thế giới vi sinh vật và cả con ngời. Có thể nói ở đâu có nớc là ở đó có sự sống và ngợc lại. Nớc dùng cho sinh hoạt, trong sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ. Sau khi đợc sử dụng đều trở thành nớc thải, bị ô nhiễm với các mức độ khác nhau và đợc đa trở lại với các nguồn nớc, nếu không xử lý (làm sạch) sẽ làm ô nhiễm môi trờng. Hơn nữa nạn phá rừng trên toàn cầu rất lớn làm cho lớp thực vật che phủ đất bị suy giảm, lợng nớc ngọt càng dễ bay hơi và mức nớc ngầm hạ xuống. Nh vậy số lợng nớc ngọt từ các ao hồ, sông ngòi và một phần nớc ngầm bị kiệt dần và chất lợng nớc cũng bị suy giảm. Nh vậy ta có thể thấy nớc thải là một tổ hợp phức tạp các thành phần vật chất. Trong đó nguồn gốc vô cơ và hữu cơ thờng tồn tại dới dạng không hòa tan, keo và hòa tan. Thành phần và nồng độ nhiễm bẩn phụ thuộc và loại nớc thải. Đồ án tốt nghiệp Khoa CNSH - MT SV: Lê Ngọc Quỳnh MSSV: 505303048 3 1.1.2. Đặc tính của nớc thải 1.1.2.1. Các nguồn nớc thải gây ô nhiễm Hiện nay, tình trạng ô nhiễm nớc có thể xuất phát từ các nguồn: Nớc thải sinh hoạt, nớc thải công nghiệp, nớc thải bệnh viện, nớc thải sản xuất nông nghiệp và ô nhiễm từ các bãi rác và chất thải rắn. -Đặc điểm của nớc thải sinh hoạt là trong đó có hàm lợng lớn các chất hữu cơ dễ phân hủy (hydratcacbon, protein, chất béo), các chất vô cơ sinh dỡng (phosphate, nito), cùng với các vi khuẩn (có thể có vi sinh vật gây bệnh), trứng giun, sán v.v. . Hàm lợng các chất ô nhiễm trong nớc thải sinh hoạt phụ thuộc vào điều kiện sống, chất lợng bữa ăn, lợng nớc sử dụng và hệ thống tiếp nhận nớc thải. Lợng nớc dùng cho một ngời trong ngày là 100-150 lít và kể cả chuồng trại chăn nuôi là 250 lít/ngời/ngày. -Nớc thải công nghiệp tuy về lu lợng nhỏ hơn nớc thải sinh hoạt nhng lại là nguồn ô nhiễm chủ yếu cho nguồn nớc với các chất kim loại độc hại, chất hữu cơ, vô cơ nồng độ cao. Hàm lợng BOD và COD cao làm giảm oxy hòa tan trong nớc gây ảnh hởng đến hệ sinh thái. Các nhà máy không có hệ thống xử lý nớc thải nội bộ hoặc có nhng do thiếu vốn cho hoạt động, công nghệ lạc hậu nên cha đạt mục tiêu giảm ô nhiễm. Nớc thải từ các nhà máy sản xuất chế biến thực phẩm chứa hàm lợng các chất hữu cơ và BOD đặc biệt cao (tới hơn 1000 mg/l) kèm theo hàm lợng chất cặn lơ lửng và amoni cao. Nớc thải của công nghiệp sản xuất giấy, bột giấy chứa lignin là chất làm cho xenlulo không phân huỷ đ ợc. Nớc thải từ trạm xăng, dầu chứa phenol, xianua từ nguồn thải của nhà máy bóng đèn phích nớc, chất thải từ nhà máy pin, xí nghiệp điện tử chứa thuỷ ngân, chì, crôm là các chất độc nguy hiểm, tồn tại tích tụ lâu ngày gây độc hại cho con ngời và hệ sinh thái. Nớc thải từ các bệnh viện không qua khâu xử lý đi vào hệ thống cống rãnh là nguồn ô nhiễm độc hại. Vì thiếu kinh phí nên ít bệnh viện ở nớc ta chú trọng lắp đặt hệ thống xử lý nớc thải, có nơi Đồ án tốt nghiệp Khoa CNSH - MT SV: Lê Ngọc Quỳnh MSSV: 505303048 4 xin đợc tài trợ xây dựng khu xử lý nhng không có kinh phí để duy trì hoạt động và sử dụng. -Nớc thải nông nghiệp: Nớc từ đồng ruộng mang theo 1 lợng lớn hoá chất nông nghiệp nh: phân bón hoá học, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc kích thích tăng trởng cây làm gia tăng lợng chất ô nhiễm môi trờng tới mức báo động. Nớc ma đa nớc thải bề mặt ngấm vào nguồn nớc ngầm gây ảnh hởng đến chất lợng nguồn nớc. Nh vậy sự gây ô nhiễm nguồn nớc do các yếu tố kể trên là rất đáng kể, trong đó có nớc thải bệnh viện gây ô nhiễm đặc biệt trầm trọng là nguồn trực tiếp lây lan bệnh tật. 1.1.2.2. Các tính chất đặc trng của nớc thải Bảng 1: Các tính chất đặc trng của nớc thải bao gồm các tính chất vật lý, thành phần hóa học, sinh học và nguồn gốc của chúng.[11-21] Tính chất Nguồn phát sinh Các tính chất vật lý Màu Mùi Chất rắn Nhiệt độ Các chất thải sinh hoạt, công nghiệp, sự phân rã tự nhiên các chất hữu cơ. Sự thối rữa nớc thải và các chất thải công nghiệp. Cấp nớc cho sinh hoạt, các chất thải sinh hoạt và sản xuất, xói mòn đất, dòng thấm, chảy vào hệ thống cống. Các chất thải sinh hoạt và sản xuất Thành phần hóa học +Nguồn gốc hữu cơ Cácbonhiddrat Mỡ, dầu, dầu nhờn Thuốc trừ sâu Các chất thải sinh hoạt, thơng mại và sản xuất. Các chất thải sinh hoạt, thơng mại và sản xuất. Các chất thải nông nghiệp Đồ án tốt nghiệp Khoa CNSH - MT SV: Lê Ngọc Quỳnh MSSV: 505303048 5 Phênol Protein Các chất hoạt động bề mặt Các chất khác +Nguồn gốc vô cơ Độ kiềm Clorua Các kim loại nặng Nitơ pH Photpho Lu huỳnh +Các khí H 2 S CH 4 O 2 Các chất thải nông nghiệp Các chất thải sinh hoạt và thơng mại Các chất thải sinh hoạt và sản xuất Phân rã tự nhiên các chất hữu cơ Nớc thải sinh hoạt, các chất thải sinh hoạt, sự thấm của nớc ngầm. Cấp nớc sinh hoạt, các chất thải sinh hoạt, sự thấm của nớc ngầm, các chất làm mềm nớc. Các chất thải công nghiệp. Các chất thải sinh hoạt và công nghiệp. Các chất thải công nghiệp. Các chất thải sinh hoạt và công nghiệp. Cấp nớc sinh hoạt, các chất thải sinh hoạt và công nghiệp Phân hủy các chất thải sinh hoạt. Phân hủy các chất thải sinh hoạt. Cấp nớc sinh hoạt, sự thấm của nớc bề mặt. Thành phần sinh học Các động vật Thực vật Sinh vật nguyên sinh, virut Các dòng nớc hở và các nhà máy xử lý. Các dòng nớc hở và các nhà máy xử lý. Các chất thải sinh hoạt và nhà máy xử lý các chất thải sinh hoạt. Đồ án tốt nghiệp Khoa CNSH - MT SV: Lê Ngọc Quỳnh MSSV: 505303048 6 Bảng 2: Phân loại chất ô nhiễm dựa vào hàm lợng chất ô nhiễm [11-23] Hàm lợng các chất rắn (mg/l) Mức độ ô nhiễm Nặng Trung bình Thấp Tổng chất rắn -Chất rắn hòa tan -Chất rắn không hòa tan Tổng chất rắn lơ lửng Chất rắn lắng BOD 5 Oxy hòa tan Tổng nitơ Nitơ hữu cơ N-NH 3 N-No 2 - N-No 3 - Clorua Độ kiềm, mg CaCO 3 /l Chất béo Tổng phôtpho 1000 700 300 600 12 300 0 85 35 50 0,1 0,4 175 200 40 - 500 350 150 350 8 200 0 50 20 30 0,05 0,2 100 100 20 8 200 120 8 120 4 100 0 25 10 15 0 0,1 15 50 0 0 1.1.2.3. Một số thông số để đánh giá sự ô nhiễm của nớc -Độ pH là một trong những chỉ tiêu xác định đối với nớc cấp và nớc thải.Chỉ số này cho thấy cần thiết phải trung hòa hay không và tính lợng hóa chất cần thiết trong quá trình xử lý đông keo tụ, khử khuẩn Sự thay đổi trị số pH làm thay đổi các quá trình hòa tan hoặc keo tụ làm tăng, giảm vận tốc của phản ứng hóa sinh xảy ra trong nớc. Đồ án tốt nghiệp Khoa CNSH - MT SV: Lê Ngọc Quỳnh MSSV: 505303048 7 -Hàm lợng các chất rắn lơ lửng ở dạng huyền phù (Suspended Solid- SS): là thành phần chất rắn không tan bị giữ lại trên giấy lọc tiêu chuẩn. Đơn vị đo mg/l. Các chất rắn có trong nớc là: +Các chất vô cơ là dạng muối hòa tan hoặc không tan nh đất đá ở dạng huyền phù hoặc lơ lủng. +Các chất rắn hữu cơ nh xác các sinh vật, tảo, động vật nguyên sinh, động vật phù du các chất hữu cơ tổng hợp nh phân bón, các chất thải công nghiệp. -Màu: Nớc có thể có màu, đặc biệt là nớc thải thờng có màu đen hoặc đỏ nâu. +Các chất hữu cơ trong xác động thực vật phân rã tạo thành. +Nớc có sắt và mangan ở dạng keo hoặc hòa tan. +Nớc có chất thải công nghiệp (crom, tanin, lignin). Màu của nớc chia thành hai dạng: màu thực do các chất hòa tan hoặc dạng hạt keo; màu biểu kiến là màu của các chất lơ lửng trong nớc tạo nên. Trong thực tế ngời ta xác định màu thực của nớc, nghĩa là sau khi lọc bỏ các chất không hòa tan. Có nhiều phơng pháp xác định màu của nớc, nhng thờng dùng ở đây là phơng pháp so màu với các dung dịch chuẩn là clorophatinat coban. Đơn vị đo Pt-Co. -Tổng cacbon hữu cơ (Total Organic Carbon - TOC): là chỉ số phản ánh lợng cacbon hữu cơ tổng cộng có trong một mẫu vật, đợc tính bằng tỷ lệ giữa khối lợng cacbon so với khối lợng hợp chất hữu cơ. Đơn vị đo: mg/l. -Nhu cầu oxy tổng cộng (Total Oxygen Demand - TOD): là chỉ số phản ánh lợng oxy tổng cộng cần thiết để oxy hóa các chất hữu cơ và vô cơ có trong nớc thải. Đơn vị đo: mg/l. -Nhu cầu oxy sinh hóa (Biochemical Oxygen Demand - BOD ):là lợng oxy cần thiết để oxy hóa các chất hữu cơ trong nớc bằng vi sinh vật (chủ yếu là vi khuẩn) hoại sinh, hiếu khí. Quá trình này đợc gọi là quá trình oxy hóa sinh học. Đồ án tốt nghiệp Khoa CNSH - MT SV: Lê Ngọc Quỳnh MSSV: 505303048 8 Quá trình này đòi hỏi thời gian dài ngày, vì phụ thuộc bản chất của chất hữu cơ vào các chủng loại vi sinh vật, nhiệt độ, nguồn nớc, cũng nh vào một số các chất có độc tính trong nớc. Bình thờng 70% nhu cầu oxy đợc sử dụng trong 5 ngày đầu, 20% trong 5 ngày tiếp theo và 99% ở ngày thứ 20 và 100% ở ngày thứ 21. Trong nớc thải thờng có hàm lợng chất hữu cơ khá lớn và lợng oxy hòa tan không đủ đáp ứng cho 5 ngày ở 20 o C, để xác định BOD 5 thờng dùng phơng pháp pha loãng mẫu nớc bằng cách bổ xung vào nớc một số chất khoángvà làm bão hòa oxy hòa tan. Đơn vị đo: mg/l. -Nhu cầu oxy hóa học (Chemical Oxygen Demand COD): COD là lợng oxy cần thiết cho quá trình oxy hóa toàn bộ các chất hữu cơ có trong mẫu nớc thành CO 2 và nớc. Chỉ số này đợc dùng rộng rãi để đặc trng cho hàm lợng chất hữu cơ của nớc thải và sự ô nhiễm của nớc tự nhiên. Giá trị COD thể hiện toàn bộ các chất hữu cơ có thể bị oxy hóa bằng các tác nhân hóa học và luôn cao hơn giá trị BOD. Đơn vị đo mg/l. Để xác định COD ngời ta thờng sử dụng một chất oxy hóa mạnh trong môi trờng axit. Chất oxy hóa này đợc dùng là kali bicromat (K 2 Cr 2 O 7 ) -Hàm lợng kim loại và kim loại nặng: asen, cadimi, chì, niken, crom, sắt, kẽm, magan, thủy ngân, thiếcĐơn vị đo: mg/l. -Hàm lợng dầu mỡ khoáng thực vật: Đơn vị đo: mg/l. -Hàm lợng photpho (P): Phospho tồn tại trong nớc dới dạng H 2 PO 4 - , HPO 4 -2 , PO 4 -3 , các polyphosphate nh Na 3 (PO 3 ) 6 và phosphor hữu cơ. Đây là một trong những nguồn dinh dỡng cho thực vật dới nớc gây ô nhiễm và góp phần thúc đẩy hiện tợng phú dỡng ở các thủy vực. Hàm lợng phosphor có thể là thừa trong nớc thải làm cho các loại tảo, các loài thực vật lớn phát triển mạnh gây tắc thủy vực. Đơn vị đo mg/l. -Hàm lợng nitơ (N): Các hợp chất chứa N có trong nớc thải thờng là các hợp chất protein và các sản phẩm phân hủy: amon, nitrat, nitrit, chúng có vai trò Đồ án tốt nghiệp Khoa CNSH - MT SV: Lê Ngọc Quỳnh MSSV: 505303048 9 quan trọng trong hệ sinh thái nớc. Trong nớc rất cần có một lợng N thích hợp, đặc biệt là trong nớc thải, mối quan hệ giữa BOD 5 với N và P có ảnh hởng rất lớn tới sự hình thành và khả năng oxy hóa của bùn hoạt tính. Vì vậy trong xử lý nớc thải cùng với các chỉ số trên ngời ta cần xác định chỉ số tổng N. Hơn nữa còn xác định các chỉ số N-NH 3 , N-NO 2 , N-NO 3 để đánh giá mức độ và gian đoạn phân hủy chất hữu cơ có trong nớc thải đồng thời đề ra các biện pháp khử nitrat nếu quá lợng cho phép và tạo điều kiện cho các vi khuẩn phản nitrat hóa hoạt động chuyển ion này về nitơ phân tử. -Hàm lợng florua, clorua, sunfua. Đơn vị đo: mg/l. -Hàm lợng phenol, xianua. Đơn vị đo: mg/l. -Tổng vi khuẩn nhóm Colifrom: Nhóm vi khuẩn Colifrom gồm các vi khuẩn hiếu khí, yếm khí, gram âm, dạng không bào tử, và vi khuẩn que có thể lên men lactoza tạo khí và axit trong thời gian 48 giờ ở nhiệt độ 35 0 C. Có nhiều biện pháp đếm lợng vi khuẩn nhóm coliform tồn tại trong nớc thải, một trong những phơng pháp thông dụng nhất là lên men hệ thống ống. Kết quả kiểm tra các ống nhắc lại và ống pha loãng đợc biểu diễn bằng số lợng có khả năng lớn nhất của các vi sinh vật trong nớc thải. Chỉ tiêu này thể hiện mật độ trung bình của các vi khuẩn nhóm colifrom trong nớc thải. 1.2. Một số đặc điểm chung về nớc thải bệnh viện 1.2.1. Nguồn gốc, chế độ hình thành, lu lợng và thành phần của nớc thải bệnh viện Nguồn gốc và chế độ hình thành nớc thải bệnh viện: Nớc thải bệnh viện phát sinh từ các phòng mổ, phẫu thuật, những thiết bị vệ sinh nh hố xí, nhà tắm, chậu rửa mặt, từ giặt giũ, rửa thực phẩm, bát đĩa, vệ sinh phòng khi mà các đối tợng đó tiếp xúc với ngời bệnh, kể cả từ các phòng đặc biệt khác của bệnh viện. Có thể thấy rằng lợng nớc mà bệnh viện dùng trong một ngày sẽ chính là Đồ án tốt nghiệp Khoa CNSH - MT SV: Lê Ngọc Quỳnh MSSV: 505303048 10 lợng nớc thải trong một ngày nếu hệ thống thoát nớc của bệnh viện hoàn chỉnh. Theo tiêu chuẩn quốc gia của các nớc thì lợng nớc cấp trên 1 giờng đối với các bệnh viện và nhà an dỡng thông thờng là 200-250 lít/ngày, và đối với Việt Nam là 500 lít/ngày. Tuy nhiên, thực tế lợng nớc sử dụng lớn hơn nhiều tiêu chuẩn trên. Chính vì vậy, ngời ta chấp nhận lợng nớc cấp cho một giờng bệnh tối thiểu là 500 lít/ngày. Theo TCVN 4470-87, lu lợng nớc thải bệnh viện đa khoa theo nghiên cứu của nhiều tác giả, đợc xác định nh trong bảng: Bảng 3: Tiêu chuẩn nớc cấp và lợng nớc thải bệnh viện[8-6] STT Quy mô bệnh viện (số giờng bệnh) Tiêu chuẩn nớc cấp(lít/giờng/ngày) Lợng nớc thải m 3 /ngày 1 <100 700 70 2 100-300 700 100-200 3 300-500 600 200-300 4 500-700 600 300-400 5 >7000 600 >400 6 Bệnh viện kết hợp nghiên Cứu và đào tạo >700 1000 >500 Lu lợng và thành phần nớc thải bệnh viện: Lu lợng và thành phần nớc thải bệnh viện tuỳ thuộc vào điều kiện của từng bệnh viện. Nớc thải bệnh viện bao gồm hai loại chủ yếu: -Nớc thải sinh ra trong quá trình khám chữa bệnh, -Nớc thải sinh hoạt của cán bộ công nhân viên, bệnh nhân và ngời nhà bệnh nhân. Theo thống kê về nớc thải bệnh viện tại các nớc đang phát triển có điều [...]... các phơng pháp xử lý nớc thải bệnh viện nói chung đợc chia thành ba loại nh sau: 1 Phơng pháp hóa lý 2 Phơng pháp hóa học 3 Phơng pháp sinh học Sau đây là sơ đồ nguyên lý công nghệ xử lý nớc thải thông dụng theo tiêu chuẩn chất lợng nớc đạt đợc, các quá trình xử lý đợc nhóm lại thành các công đoạn: xử lý cấp I, xử lý cấp II, xử lý cấp III Hình 2: Sơ đồ nguyên lý và các mức độ xử lý nớc thải SV: Lê Ngọc... khâu xử lý cần thiết Vì vậy, để lựa chọn hệ xử lý bùn thải cần quan tâm tới những yếu tố sau: -Phơng pháp và địa điểm thải tận cùng -Khả năng tài chính đầu t cho hệ thống xử lý -Nguồn lực con ngời vận hành hệ xử lý SV: Lê Ngọc Quỳnh 27 MSSV: 505303048 Đồ án tốt nghiệp Khoa CNSH - MT 1.4 Các phơng pháp kết hợp khác xử lý nớc thải bệnh viện 1.4.1 Tổng quan về công nghệ Nớc thải bệnh viện Tách rác Bùn thải. .. đối với BOD5, 80% đối với SS và gần 99% đối với Coliform Phơng án công nghệ mới lựa chọn áp dụng để xử lý nớc thải bệnh viện trong chơng trình điểm quốc gia 1999-2000 là công nghệ hiện đại bao gồm các quá trình xử lý lý- hóa và xử lý sinh học hiếu khí và yếm khí Ngoài ra công nghệ này còn sử dụng chất keo tụ PACN-95 và chế phẩm vi sinh đặc hiệu DW97H nhằm nâng cao hiệu suất xử lý, tăng công suất thiết. .. CNSH - MT f Mức độ xử lý Nớc thải ra đạt tiêu chuẩn quy định của nhà nớc 1.4.3 Phơng pháp hợp khối a Bản chất của phơng pháp Nớc thải đợc xử lý trong thiết bị hợp khối qua các quá trình lý hóa và xử lý sinh học hiếu khí và yếm khí Thiết bị xử lý chính đợc chế tạo theo các môđun (mỗi mô đun đợc thiết kế với công suất từ 100-150m3/ngày đêm) Trong mỗi môđun thực hiện các quá trình xử lý cơ bản, các quá... thải bệnh viện Để góp phần khai thác hợp lý và hiệu quả tài nguyên nớc với mục tiêu phát triển bền vững thì khâu xử lý nớc thải đặc biệt là các loại nớc thải độc hại và nguy hiểm nh nớc thải bệnh viện cần đợc thực hiện triệt để trên quy mô toàn quốc cũng nh trong khu vực 1.3 Các phơng pháp xử lý nớc thải bệnh viện Nớc thải bệnh viện nói chung có chứa nhiều chất ô nhiễm khác nhau, đòi hỏi phải xử lý bằng... sục khí, nớc thải đợc bơm thờng xuyên lên container để xử lý với một lợng ổn định không đổi bằng bơm Để đảm bảo quá trình xử lý đợc liên tục cần lắp thêm một bơm dự phòng cùng công suất - Xử lý bậc 2: Xử lý bậc 2 là quá trình quan trọng kết hợp các công đoạn xử lý khác nhau đợc thực hiện trong container thiết bị Nớc thải từ bể điều hòa đợc bơm lên các container với lu lợng không đổi Nớc thải từ bơm... Thời gian của nớc thải trong ngăn xử lý sinh học yếm khí khoảng 1-1,5h Hiệu suất xử lý nớc thải tại ngăn xử lý sinh học yếm khí này có thể đạt tới 40-50% theo BOD Tiếp sau ngăn xử lý sinh học yếm khí nớc thải dợc đa qua ngăn xử lý sinh học hiếu khí Ngăn này đợc thiết kế theo phơng án kết hợp một lúc nhiều SV: Lê Ngọc Quỳnh 31 MSSV: 505303048 Đồ án tốt nghiệp Khoa CNSH - MT nguyên lý thiết bị Biofin,... pháp Nớc thải đợc xử lý qua các công đoạn cơ bản: các quá trình lắng, lọc và xử lý sinh học SV: Lê Ngọc Quỳnh 33 MSSV: 505303048 Đồ án tốt nghiệp Khoa CNSH - MT b Sơ đồ nguyên tắc Nớc thải vào Bể tự hoại Bể lọc sinh học Bể lắng+ XLSH Nớc thải ra DEWATS, hệ thống xử lý nớc thải phân tán, là một giải pháp mới cho xử lý nớc thải hữu cơ với qui mô dới 1000m3/ngày đêm, với u điểm là hiệu quả xử lý cao, hoạt... để xử lý sơ bộ trớc khi xử lý sinh học hay sau công đoạn này nh là một phơng pháp xử lý nớc thải lần cuối để thải vào nguồn nớc a Phơng pháp trung hòa Nớc thải chứa các axit vô cơ hoặc kiềm cần đợc trung hòa pH về khoảng 6,5 - 8,5 trớc khi thải vào nguồn nớc hoặc sử dụng cho công nghệ xử lý tiếp theo Trung hòa nớc thải có thể đợc thực hiện bằng nhiều cách khác nhau + Trộn lẫn nớc thải axit với nớc thải. .. bảo BOD5 phân hủy gần nh các chất ô nhiễm hữu cơ và tiêu diệt gần hết vi trùng gây bệnh Hệ thống xử lý theo các phơng pháp này có thể đạt hiệu suất xử lý 90% đối với BOD5, 80% đối với SS và gần 99% đối với Coliform Nớc thải sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn theo TCVN 5945-95 loại A Hiện nay nớc thải bệnh viện thờng đợc xử lý theo các phơng pháp sau: phơng pháp vi sinh bám, phơng pháp hợp khối và phơng pháp . bệnh viện đều cha có hệ thống xử lý nớc thải đặc biệt là các bệnh viện ở tuyến huyện, ở vùng sâu vùng xa. Tại Hà Nội, nhiều bệnh viện lớn cũng không xử lý nớc thải, Hà Nội có số lợng bệnh viện, . khám chữa bệnh cần phải có hệ thống xử lý nớc thải. Tuy nhiên, đến thời điểm này, mới 12 bệnh viện (cả công và t) có hệ thống xử lý nớc thải theo yêu cầu.Nh vậy nớc thải cha xử lý đợc thải thẳng. sơ đồ nguyên lý công nghệ xử lý nớc thải thông dụng theo tiêu chuẩn chất lợng nớc đạt đợc, các quá trình xử lý đợc nhóm lại thành các công đoạn: xử lý cấp I, xử lý cấp II, xử lý cấp III.
- Xem thêm -

Xem thêm: thiết kế trạm xử lý nước thải bệnh viện thanh nhàn với công suất 600 m3-ngày đêm, thiết kế trạm xử lý nước thải bệnh viện thanh nhàn với công suất 600 m3-ngày đêm, , c. Loại các ion kim loại nặng

Từ khóa liên quan