0

Quy trình sản xuất cao su trong ngành kỹ thuật

54 3,783 11
  • Quy trình sản xuất cao su trong ngành kỹ thuật

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2015, 14:08

http://www.ebook.edu.vn 1 Chương 1: TỔNG QUAN VỀ CAO SU KỸ THUẬT 1.1. Giới thiệu về cao su kỹ thuật 1.1.1. Khái niệm chung Cao su kỹ thuật là một cụm từ chỉ chung cho tất cả các vật sử dụng trong các ngành kỹ thuật ñược làm từ nguyên liệu cao su. 1.1.2. Phân loại Cơ bản là có hai loại chính: a. Cao su thiên nhiên: Thu ñược từ mủ (latex) của nhiều loại cây cao su, ñặc biệt nhất là loại cây Hevea brasiliensis. b. Cao su tổng hợp: ðược tổng hợp từ dầu mỏ, butadiene là chủ yếu (các hydrocacbon, các loại khí thiên nhiên, …) 1.1.3. Ứng dụng a. Trong công nghiệp ô tô: làm lốp xe, nệm ghế xe, các loại joint tạo ñộ kín khít cho máy móc trong xe, … b. Trong các máy công nghiệp: làm các loại joint chịu nhiệt, chịu dầu, ñệm cao su, các bộ phận cần khả năng ñàn hồi tốt, … c. Trong y tế: làm ống dẫn nước biển, các loại ống truyền dịch, găng tay y tế, ống nghe, … d. Trong công nghiệp ñồ gia dụng: giày dép, găng tay, ủng, keo dán, nệm, các loại ñồ chơi trẻ con (thú nhún, búp bê, …) Nói chung cao su kỹ thuật ñược dùng rộng rãi trong mọi ngành nghề của cuộc sống ngày nay bởi nó sở hữu những tính năng ưu việt mà hiếm có loại vật liệu nào có ñược. 1.2. Lịch sử nghiên cứu và sản xuất cao su kỹ thuật Cao su có một bề dày lịch sử phát triển rất lâu ñời, kèm theo lịch sử phát triển cao su là việc sản xuất ra những sản phẩm cao su kỹ thuật phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của ñời sống con người. Lịch sử phát hiện cây cao su là một chuỗi những con số không rõ ràng về năm tháng, do ñó, chúng ta sẽ bắt ñầu từ khi con người biết sử dụng cao su ñể làm những vật dụng có ích, phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của cộng ñồng. http://www.ebook.edu.vn 2 - Năm 1615, con người bắt ñầu biết ñến cao su qua sách có tựa ñề “De la monarquia Indiana” của Juan de Torquemada, viết về lợi ích và công dụng phổ cập của cây cao su, nói ñến một chất có tên là “ulei” do dân ñịa phương Mêhicô chế tạo từ mủ cây gọi là “ule” mà họ dùng làm vải quần áo không thấm nước. - Năm 1743, Francois Fresneau ñã có những bản vẽ mô tả tường tận về cây cao su và không ngừng tìm cách nghiên cứu chiết rút cao su, ông chính là người ñầu tiên ñề nghị sử dụng nguyên liệu này. - Năm 1761, hai nhà hóa học Pháp là Herissant và Macquer ñã hòa tan ñược cao su với dung môi là ether và tinh dầu thông. - Năm 1791, Samuel Peal ñưa ra sáng chế làm áo mưa từ cao su, nhưng việc chế biến áo mưa chỉ ñược xem là mạnh vào sau năm 1823, năm mà Macintosh sử dụng naphtha như là một dung môi. - Sau thời kỳ chế biến vật dụng từ dung dịch, ñến thời kỳ công nghiệp cao su tiến triển vượt bậc, là thời kỳ mà Thomas Hancock (Anh) khám phá ra “quá trình nghiền hay cán dẻo cao su” từ những lần quan sát công việc làm năm 1819, ông ñã giữ bí mật suốt nhiều năm. Hancock nhận thấy những mảnh cao su mới vừa ñược cắt ra có tính dính lại với nhau khi bóp vắt chúng lại. Từ ñó ông nghĩ là nếu xé vụn cao su rồi ñắp nối những mảnh vụn ñó lại bằng lực nén ép, có thể làm thành những vật dụng có hình dạng và kích thước mong muốn. ðể thực hiện, ông chế tạo ra một máy gồm một ống trụ “có gai” quay tròn trong một trụ rỗng khác cũng “có gai” mà ông gọi là máy “Pickle”. Máy ñược thiết kế lớn hơn khi ông nhận thấy kết quả ñạt ñược như ý muốn, tức là có ñược cao su bột, cao su thô từ dạng có tính ñàn hồi và tính bền trở thành một khối nhão và dẻo không chỉ cho ñược mọi hình dạng, vật dụng theo ý muốn mà còn ñộn vào ñược các chất bột với tỷ lệ khá lớn, ñể giảm giá thành, ñể vật dụng ñược cứng hơn,…Tuy nhiên, các vật dụng ñược làm từ cao su lúc bấy giờ hãy còn vấp phải một trở ngại lớn lao là tất cả các vật dụng cao su vừa rời khỏi xưởng chế biến ñều hư hỏng nhanh chóng, chúng chảy nhựa http://www.ebook.edu.vn 3 nhầy dính dưới ảnh hưởng của sức nóng và ánh sáng, hóa cứng giòn khi gặp lạnh, thời gian sử dụng ngắn ngủi. - Mãi ñến năm 1831, Charles Goodyear (Hoa Kỳ) nỗ lực tìm cách cải thiện chất liệu cao su, chủ yếu là tìm một chất “làm khô” các thành phần chảy nhựa bầy nhầy. ðến năm 1839, qua quá trình nghiên cứu, ông phát minh ra một hiện tượng gây ngạc nhiên, chấn ñộng cho công nghiệp cao su: cao su sống hòa trộn với lưu huỳnh ñem sử lý ở nhiệt ñộ ñủ làm nóng chảy lưu huỳnh, sẽ trải qua một biến ñổi, cải thiện ñược các tính chất cơ lý cũng như khả năng chịu nhiệt rất lớn, thời gain sử dụng các vật liệu cao su này lâu gấp nhiều lần cao su không ñược xử lí như thế. Vậy là quá trình “lưu hóa” ñã ra ñời, có thể nói ñây là bước quyết ñịnh nhất của ngành công nghiệp cao su. Có thể nói nhờ hai phát minh của Hancock (nghiền dẻo hóa) và của Goodyear (lưu hóa) mà kỹ thuật cao su phát triển mạnh mẽ, nhu cầu tiêu thụ tăng nhiều ñến nỗi con người phải thiết lập ñồn ñiền cao su, xâm chiếm thuộc ñịa, bành trướng việc trông cao su… Nhu cầu tiêu thụ cao su thiên nhiên tăng cao mãi ñưa ñến việc phát minh cao su nhân tạo (cao su tổng hợp), chế biến cao su tái sinh như ngày nay. Nhưng công nghiệp cao su tiến triển mạnh mẽ như hiện nay cũng một phần lớn là nhờ các cuộc khám phá tiếp nối sau cuộc khám phá ra sự lưu hóa cao su, ñặc biệt như khám phá ra chất xúc tiến lưu hóa, chất chống lão hóa, chất ñộn tăng cường lực cho cao su, phát minh ra các phương pháp gia công chế biến cao su. Công nghệ sản xuất cao su kỹ thuật bắt ñầu phát triển mạnh mẽ ñể hỗ trợ cho tất cả các ngành khoa học kỹ thuật từ sau khi phát minh ra quá trình lưu hóa. Bắt ñầu từ ñây, cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật lần thứ hai phát triển mạnh mẽ và ñạt ñược vô số những thành tựu mà cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật lần thứ nhất không thể với tới. Hầu hết các thành tựu khoa học kỹ thuật trong giai ñoạn này ñều có sự hỗ trợ ñắc lực của các vật liệu cao su kỹ thuật, ñặc biệt là các miếng ñệm kỹ thuật, joint kỹ thuật dùng cho ngành hàng không vũ trụ, cơ khí ôtô, máy công cụ, … http://www.ebook.edu.vn 4 Một số hình ảnh cao su kỹ thuật http://www.ebook.edu.vn 5 1.3. Tóm tắt hoạt ñộng nghiên cứu − Tìm hiểu tổng quan về lịch sử phát triển của ngành cao su − Tổng hợp các phần lý thuyết về cao su nguyên liệu cũng như phụ gia sử dụng − Nghiên cứu một số công thức lý thuyết lẫn thực nghiệm nhằm rút ra cơ sở ñể thực hiện quá trình lập công thức − Lập công thức thử nghiệm và cho chạy thử ra sản phẩm 1 − Kiểm tra sản phẩm 1, tìm cách khắc phục những ñiểm yếu chưa ñạt bằng cách ñiều chỉnh công thức cho hợp lý hơn − Từ việc ñiều chỉnh công thức 1, ra công thức 2 hợp lý hơn, chạy ra mẫu rồi lại kiểm tra các chỉ số công nghệ như trên công thức 1. − Lập lại quá trình như ñã làm ở công thức 1 và 2 ñến khi cho ra ñược một công thức hoàn chỉnh nhất (là công thức cho sản phẩm ñạt các chỉ tiêu kỹ thuật mà khách hàng yêu cầu). http://www.ebook.edu.vn 6 Chương 2: LÝ THUYẾT SẢN XUẤT CAO SU KỸ THUẬT Nguyên vật liệu: Bao gồm cao su và các chất phụ gia. 2.1. Cao su nguyên liệu Nguyên liệu cao su bao gồm cao su thiên nhiên và cao su tổng hợp. Song, ñối với cao su dùng trong các ngành kỹ thuật máy móc thì cao su tổng hợp thường ñược ưa chuộng hơn. Tuy nhiên, với qui mô của ñồ án này, nhóm thực hiện xin ñược trình bày một cách chắt lọc nhất về lý thuyết cao su nguyên liệu. 2.1.1. Cao su thiên nhiên (NR) Là một chất có tính ñàn hồi và tính bền, thu ñược từ mủ (latex) của nhiều loại cây cao su, ñặc biệt nhất là loại cây Hevea brasiliensis. Thành phần: năm 1875 nhà hóa học Pháp Bouchardat ñã chứng minh cao su thiên nhiên là một hỗn hợp polymer isoprene (C 5 H 8 ) n ; những polymer này có mạch cacbon rất dài với những nhánh ngang tac dụng như một cái móc. Tính năng và ứng dụng: • Do có cấu trúc ñều ñặn -> dễ bị kết tinh khi kéo căng -> lực kéo ñứt rất cao • Trong phân tử có olefin -> dễ lưu hóa bằng lưu huỳnh, nhưng dễ lão hoá, tính chịu nhiệt kém (phân huỷ t o = 192 o C) • Áp dụng cho sản phẩm cần tính năng cơ lý tốt: lốp xe, găng tay, giày dép, sản phẩm cơ học 2.1.2. Cao su tổng hợp  Nguồn gốc cao su tổng hợp Do cao su thiên nhiên không ñủ phục vụ nhu cầu của con người, các nhà khoa học tiến hành nghiên cứu chế tạo ra cao su nhân tạo (còn gọi là cao su tổng hợp). Cao su tổng hợp là do Butadien tổng hợp mà thành. Nguyên liệu ñể làm cao su tổng hợp ñược cung ứng từ sản phẩm chế biến từ dầu mỏ, khí công nghiệp, khí thiên nhiên…  Cấu tạo http://www.ebook.edu.vn 7 Trong cao su tổng hợp có nhiều loại cao su khác nhau. Mỗi loại ñều có công thức hoá học khác nhau nhưng ñều dựa trên việc tổng hợp Butadien với các nhóm phân tử khác mà thành.  Tính chất của cao su tổng hợp  Lý tính Giống cao su thiên nhiên.  Hoá tính Mỗi loại cao su tổng hợp ñều có những tính năng riêng nên khi ứng dụng có thể chọn lựa từng loại hoặc kết hợp sử dụng một số loại ñể bổ sung tính năng cho nhau, nên có ưu ñiểm hơn so với cao su thiên nhiên. Ví dụ: Cao su Butadien – nitril rất bền khi tiếp xúc với dầu mỏ. Cao su Cloropen chống cháy, bền hoá học… a. Cao su nitril/ acrylonitril butadien (NBR) Thành phần: Acrylonitrile + Butadiene Tính năng và ứng dụng:  Giới thiệu Cao su Nitrile (NBR or Buna-N) ñược giới thiệu lần ñầu tiên tại ðức vào 1934. Các tên thương mại của loại cao su này bao gồm: Perbunan, Baypren, Chemeprene, Chemigum… Cấu trúc của NBR như sau:  Phương pháp sản xuất - Butadien và Acrylonitrile thực hiện phản ứng ñồng trùng hợp bằng kỹ thuật nhủ hoá (emulsion technique). - Trong phương pháp ñồng trùng hợp nóng (ở 40 0 C) thì peroxide ñược dùng như là chất khơi mào cho phản ứng còn trong phương pháp ñồng trùng hợp lạnh (ở 10 0 C) thì khơi mào phản ứng là redox. Anycylmercaptans ñược dùng như là chất ñịnh hướng phân tử trong khi các xà phòng (soap) dạng acid và dạng mỡ ñược dùng như là chất nhủ hoá. * C H 2 C H C H C H 2 C H 2 C H * CN m n x http://www.ebook.edu.vn 8 - Chất Hydroquinones và Dimethyl Dithio Carbonmates là chất dùng ñể dừng phản ứng polyme hoá.  ðặc tính - Cao su Nitril phụ thuộc vào hàm lượng Acrylonitril. Trên thực tế, người ta có thể sản xuất NBR có hàm lượng Acrylonitril từ 18-50%. - Tính chất ñặc trưng của NBR là kháng dầu, kháng dung môi, kháng các nhiên liệu dầu cực tốt. - Cao su Nitril là loại cao su có cấu trúc vô ñịnh hình nên cường lực của cao su khi không có chất ñộn tăng cường rất thấp (30kg/cm 2 ). Nếu có trộn than ñen tăng cường thì cường lực có thể lên ñến 320kg/cm 2 . Do phân tử có cực nên phân tử cao su Nitril tương hợp tốt với các dung môi có cực và chịu ñược dung môi có cực gốc dầu mỏ ( xăng dầu). - NBR kết hợp với PVC (poly vinyl clorua) sẽ kháng ñược thời tiết và ozone rất tốt, kháng ñược sự bắt cháy, ñộ bóng bề mặt và tính chất màu tốt… - Tính năng kéo, nén của cao su này tương tự SBR. Bảng 2.1 Tính năng cao su Nitril với hàm lượng Acrylonitryl từ 18-50% Tính kháng dầu tăng Tính kháng xăng tăng ðộ cứng tăng Lực kéo ñứt tăng ðộ kháng mòn tăng ðộ chịu lạnh giảm ðộ nảy giảm ðộ tương hợp với chất làm mềm giảm  Gia công Thao tác như các loại cao su thiên nhiên. Tuy nhiên do thành phần Acrylonitmile khác và tuỳ theo loại NBR nóng hay NBR lạnh mà chúng ta phải dùng chất ñộn và chất làm dẻo ñể làm tăng khả năng gia công. http://www.ebook.edu.vn 9 • Có cực -> rất ít bị ảnh hưởng (trương nở) bởi các dung môi không phân cực hoặc phân cực yếu: ete dầu hỏa, xăng, xiclohexan, CCl 4, • Nitril cao: kháng xăng – dầu/ lão hóa/ mệt mỏi/ biến dạng nén/ mòn/ thấm khí/ nhiệt tốt. • Nitril thấp -> sản phẩm mềm dẻo ở nhiệt ñộ thấp • Vô ñịnh hình -> cường lực kéo ñứt thấp, kháng ozone yếu -> thêm PVC  Ứng dụng: Sản phẩm chịu dầu ở nhiệt ñộ cao trong ôtô, máy bay, tàu biển, máy móc, xe quân sự, sản phẩm chịu dầu trong sản phẩm công nghiệp. b. Cao su butadien (BR) Thành phần: Cis – Polybutadien Tính năng và ứng dụng:  Giới thiệu - BR là loại cao su rất phổ biến. Cao su BR có 2 loại: • BR có hàm lượng cis cao • BR có hàm lượng cis thấp. - Cấu trúc BR: (- CH 2 – CH = CH – CH 2 -) n  Phương pháp sản xuất - BR có hàm lượng cis cao ñược tạo ra bằng cách ion hoá dung dịch Butadien bằng các xúc tác hữu cơ kim loại như: Ziegler Natta. - BR có hàm lượng cis thấp: ñược tạo ra bằng các dung dịch nhiệt phân với xúc tác là các Lithium hữu cơ.  ðặc tính - BR ít khi sử dụng riêng lẻ một mình mà thường pha trộn với cao su khác nhau như: pha trộn với cao su thiên nhiên cải thiện tính kháng xé khi ñã tạo vết nên ñược sử dụng trong mạch lốp vỏ xe. - BR pha trộn với cao su Chloroprene sẽ cải thiện tính chịu giòn ở nhiệt ñộ thấp. http://www.ebook.edu.vn 10 - ðàn hồi tốt. - Chịu mỏi mòn tốt - Kháng mài mòn tốt. - Kháng dập nứt tốt - Kháng hút nước tốt Bảng 2.2: So sánh một số tính chất giữa cao su Butadien với cao su thiên nhiên cao su Styrene Butadien Tính chất Cao su Butadien Cao su Styrene Butadien Cao su thiên nhiên Lực kéc ñứt( PSI) 2500 3400 4000 ðộ giãn dài khi ñứt(%) 500 580 520 Nhiệt nội sinh( 0 C) 40 67 40 ðộ nẩy(%) 75 62 72 Thử nổ(phút) 63 60 62 ðộ cứng Shore A 120 09 09  Gia công - Khả năng gia công: BR khó sơ luyện, khó ép hình, khó ñùn so với cao su SBR khi tăng nhiệt ñộ quá, cao su Butadien trở nên nhám, không bám trục cán, kém dính và võng xuống do ñó khó cán luyện. Tuy nhiên cũng có thể dùng vài chất làm mềm ñể dể cán như Acid Sufonic tan trong dầu với Paraffine, Di-ortho-Benzamidophenyl Disufide và các dẫn xuất muối kẽm của Peutachclorothiolphenol. - Phối hợp với cao su thiên nhiên: không những cải thiện ñược tính công nghệ mà còn mang lại những tính năng cơ lý tốt cho hỗn hợp và ngoại quan sản phẩm tốt hơn. - BR có thể lưu hoá bằng lưu huỳnh và chất xúc tiến khác loại thông thường. Tuy nhiên có thể lưu hoá bằng các Peroxide. [...]... 600oF (ñi u ki n ñ ng) ng d ng S d ng trong các chi ti t v i m c ñích ch u nhi t, trong các ngành công nghi p Trong dân d ng các s n ph m trong lĩnh v c th c ph m, y t , s d ng trong ngành ñi n do có tính ch t cách ñi n và ch u ñư c môi trư ng th i ti t 2.1.3 Cao su tái sinh và cao su b t a Cao su tái sinh Khái ni m cao su tái sinh Cao su tái sinh là các s n ph m cao su ph th i ñã qua s d ng, v t b ñi,... s suy gi m nghiêm tr ng Do ñó không nên vư t quá lư ng dùng là 15% so v i cao su s ng Ngư i ta s d ng cao su tái sinh có g c là cao su thiên nhiên, cao su SBR (Styrene Butadien Rubber) và cao su Butyl, không s d ng cao su tái sinh có g c Nitril ho c Poly Cloroprene vì các l ai cao su này b bi n c ng b Cao su b t Khái ni m Thêm vào m luy n kho ng 5% s c i thi n ñư c công ngh c a nó N u t l thêm vào cao. .. n trong cao su tái sinh • Tăng nh tính dính vì tr ng lư ng phân t cao su tái sinh b gi m tr m tr ng Nh ng tr ng i và nh hư ng c a cao su tái sinh Khi thi t l p ñơn pha ch có s d ng cao su tái sinh ph i lưu ý ñ n hàm lư ng các ch t còn t n ñ ng trong cao su: • Hàm lư ng ch t ñ n • Hàm lư ng lưu hùynh • Hàm lư ng ch t xúc ti n N u cao su tái sinh luy n không k , l n nhi u ch t b n thô N u t l cao su. .. do ñó m t s lo i cao su Cloropren có th ñư c dùng làm keo dán - Tính th m khí nh hơn cao su thiên nhiên kho ng ½+1/3 - Nhi t n i sinh c a cao su Chloloprene nh hơn các lo i cao su t ng h p khác - Nhi t phân gi i cao su Chloloprene (233÷258oC) cao hơn cao su thiên nhiên và kh năng ch ng cháy r t t t do có ch a phân t chloro - Ch u ñư c t i tr ng l n, ch u d u khoáng r t t t nên ñ s n su t các s n ph... AlCl3 hoà tan trong Chlorua Methyl Ph n ng d ng Polymer hoá các Cation x y ra r t nhanh -1000C và hoàn t t chưa ñ y 1 giây ð c tính M ch phân t cao su Butyl có tính không bão hòa r t th p và có nhóm Iso Butylen r t c ng k nh nên cao su Butyl có ñ th m khí r t ít ð th m khí cao su Butyl b ng 1/8 ñ th m khí cao su thiên nhiên Trong m ch phân t c a cao su Butyl có 2 dãy Metyl 2 bên nên cao su Butyl có tác... ho t gia t c tr c ti p ho c qua s thành l p savon k m tan trong cao su khi ph n ng v i oxide k m − Hóa d o cao su cán luy n − Khu ch tán ch t ñ n và hóa ch t khác − Kháng lão hóa v t lý cho cao su lưu hóa: do acid strearic có ñ tan gi i h n trong cao su nên khi có lư ng t do s khu ch tán ra ngoài cao su t o s kháng lão hóa v t lý cô l p cao su và không khí Tính ch t chung − Là acid béo, tinh th d ng... trao ñ i v i cao ZnX S D ng ph c tương ñ i n ñ nh XSZnSX Tác nhân lưu hóa – mu i trung gian không b n n m trong cao su Cao su (HR) R - Sy - X Ch t trung gian g n lên m ch cao su R - Sy - R S n ph m cao su lưu hóa a ZnO Khái quát Oxit k m là ch t tr xúc ti n quan tr ng nh t và ñư c s d ng nhi u nh t và thư ng k t h p v i các acid béo ñ t o thành các savon tan ñư c trong nguyên li u cao su http://www.ebook.edu.vn... 68%, s d ng trong trư ng h p s n ph m có ñ c ng cao, s d ng ch t ñ n - Ch ng d p n t th p nhi t ñ cao 1000C s m t 60% tính ch ng n t - Tính ch u nhi t th p ( 940C cao su lưu hoá m t ñi 2/3 cư ng l c và 30% t l dãn dài) - ð loang v t n t l n (Grack grow) - So sánh v i cao su thiên nhiên: SBR ñóng r n ch m hơn cao su thiên nhiên SBR kháng nhi t t t hơn cao su thiên nhiên nhưng th p hơn cao su Nitrile... xám và Se ñ , trong ñó Se xám thư ng ñư c s d ng làm ch t lưu hóa cao su Tính ch t chung - Se d ng th i hay d ng b t, t tr ng 4,79 ÷ 4,81, nóng ch y > 217ºC, không tan trong nư c và các dung môi h u cơ nhi t ñ - Làm ch t lưu hóa cho cao su và latex, thành l p c u n i gi a các phân t hydrocarbon cao su, nhưng kh năng kém hơn lưu huỳnh Lư ng s d ng - Lư ng s d ng: 0.5 ÷ 1% ñ i v i lư ng cao su, thư ng s... th ba sau cao su SBR và cao su BR • Công ngh xăm l p xe • Xăm l p lưu hoá • T m l p b c cáp ñi n, th m lót phòng t m • Công ngh ôtô: n m hơi, n m gi m x c, các joint c a kính d Cao su choloroprene (CR) Thành ph n: Trùng h p 2- Cholobutadiene 1-3 Tính năng và ng d ng: Gi i thi u Cao su Cloroprene ñư c hãng Dupont De Nemours gi i thi u 1932 và phát tri n v i tên thương hi u là Meoprene Cao su này là . gồm cao su và các chất phụ gia. 2.1. Cao su nguyên liệu Nguyên liệu cao su bao gồm cao su thiên nhiên và cao su tổng hợp. Song, ñối với cao su dùng trong các ngành kỹ thuật máy móc thì cao su. nghiên cứu và sản xuất cao su kỹ thuật Cao su có một bề dày lịch sử phát triển rất lâu ñời, kèm theo lịch sử phát triển cao su là việc sản xuất ra những sản phẩm cao su kỹ thuật phục vụ cho nhu. TỔNG QUAN VỀ CAO SU KỸ THUẬT 1.1. Giới thiệu về cao su kỹ thuật 1.1.1. Khái niệm chung Cao su kỹ thuật là một cụm từ chỉ chung cho tất cả các vật sử dụng trong các ngành kỹ thuật ñược làm
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy trình sản xuất cao su trong ngành kỹ thuật, Quy trình sản xuất cao su trong ngành kỹ thuật, Quy trình sản xuất cao su trong ngành kỹ thuật