0

thiết kế hệ thống điều hòa không khí cho khách sạn tân hoàng ngọc – quận 1 – tp.hcm

48 1,548 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2015, 19:14

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG KHOA CHẾBIẾN KHOA CHẾBIẾN ÑEÀ TAØI: ÑEÀ TAØI: THIẾT KẾ HỆ THỐNG THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ CHO KHÁCH SẠN ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ CHO KHÁCH SẠN TÂN HOÀNG NGỌC – QUẬN 1 – TP.HCM TÂN HOÀNG NGỌC – QUẬN 1 – TP.HCM CBHD : Phạm Ngọc Hồ SVTH : Lâm Văn Oánh Mã Sv : 45DC167 NỘI DUNG NỘI DUNG Chương 1. KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ Chương 1. KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ Chương 2. GIỚI THIỆU CÔNG TRÌNH & CHỌN Chương 2. GIỚI THIỆU CÔNG TRÌNH & CHỌN PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ Chương 3. TÍNH TOÁN TỔN THẤT NHIỆT Chương 3. TÍNH TOÁN TỔN THẤT NHIỆT Chương 4. TÍNH CHỌN MÁY VÀ THIẾT BỊ Chương 4. TÍNH CHỌN MÁY VÀ THIẾT BỊ Chương 5. PHƯƠNG ÁN THI CÔNG LẮP ĐẶT VÀ Chương 5. PHƯƠNG ÁN THI CÔNG LẮP ĐẶT VÀ BẢO DƯỠNG BẢO DƯỠNG Chương 6. KẾT LUẬN Chương 6. KẾT LUẬN Chương 1. TỔNG QUAN VỀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ Chương 1. TỔNG QUAN VỀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ 1.1. Tổng quan về điều hòa không khí. 1.1. Tổng quan về điều hòa không khí. 1.1.1. Định nghĩa về điều hòa không khí. 1.1.1. Định nghĩa về điều hòa không khí.  Điều hoà không khí là một phương tiện phục vụ Điều hoà không khí là một phương tiện phục vụ cho con người, tạo ra môi trường thuận lợi mà trong cho con người, tạo ra môi trường thuận lợi mà trong đó có sự thay đổi của các thông số: đó có sự thay đổi của các thông số:  - Nhiệt độ - Nhiệt độ - Độ ẩm - Độ ẩm - Tốc độ dòng không khí - Tốc độ dòng không khí 1.1.2. Mục đích và ý nghĩa 1.1.2. Mục đích và ý nghĩa Điều hoà không khí là ngành kỹ thuật có khả năng tạo ra bên Điều hoà không khí là ngành kỹ thuật có khả năng tạo ra bên trong các công trình kiến trúc một môi trường không khí trong sạch, trong các công trình kiến trúc một môi trường không khí trong sạch, có nhiệt độ, độ ẩm và vận tốc gió nằm trong phạm vi ổn định phù hợp có nhiệt độ, độ ẩm và vận tốc gió nằm trong phạm vi ổn định phù hợp với thích nghi của cơ thể con người, làm cho con người cảm thấy dễ với thích nghi của cơ thể con người, làm cho con người cảm thấy dễ chịu, thoải mái không nóng bức về mùa hè, không rét buốt về mùa chịu, thoải mái không nóng bức về mùa hè, không rét buốt về mùa đông, bảo vệ sức khoẻ, phát huy năng suất lao động. đông, bảo vệ sức khoẻ, phát huy năng suất lao động. Ngoài mục đích tạo điều kiện tiện nghi cho cơ thể con người, Ngoài mục đích tạo điều kiện tiện nghi cho cơ thể con người, điều hoà không khí còn có tác dụng phục vụ cho nhiều quá trình công điều hoà không khí còn có tác dụng phục vụ cho nhiều quá trình công nghệ khác nhau mà những quá trình công nghệ đó chỉ có thể được tiến nghệ khác nhau mà những quá trình công nghệ đó chỉ có thể được tiến hành tốt trong môi trường không khí có nhiệt độ và độ ẩm nằm trong hành tốt trong môi trường không khí có nhiệt độ và độ ẩm nằm trong giới hạn nhất định, ngược lại sản lượng cũng như chất lượng sản giới hạn nhất định, ngược lại sản lượng cũng như chất lượng sản phẩm sẽ bị giảm. phẩm sẽ bị giảm. 1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến điều hòa không khí 1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến điều hòa không khí - Nhiệt độ: Thực nghiệm cho thấy con người cảm thấy dễ - Nhiệt độ: Thực nghiệm cho thấy con người cảm thấy dễ chịu trong khoảng nhiệt độ từ 22 ÷ 27 oC chịu trong khoảng nhiệt độ từ 22 ÷ 27 oC - Độ ẩm: Độ ẩm tương đối của không khí quyết định mức độ - Độ ẩm: Độ ẩm tương đối của không khí quyết định mức độ bay hơi của nước ra ngoài môi trường bay hơi của nước ra ngoài môi trường  - Dòng không khí chuyển động: Nghiên cứu cho thấy con - Dòng không khí chuyển động: Nghiên cứu cho thấy con người cảm thấy dễ chịu trong vùng có vận tốc gió khoảng 0,25 người cảm thấy dễ chịu trong vùng có vận tốc gió khoảng 0,25 m/s. Tuy nhiên, khi chọn tốc độ không khí ta cần chú ý đến sự m/s. Tuy nhiên, khi chọn tốc độ không khí ta cần chú ý đến sự tương thích với nhiệt độ không khí xung quanh.Có thể lấy tương thích với nhiệt độ không khí xung quanh.Có thể lấy định hướng theo bảng 1.1/ 9 /TL2 định hướng theo bảng 1.1/ 9 /TL2 ] ]  - Thông gió. - Thông gió. - Độ ồn:Tuỳ từng trường hợp cụ thể mà độ ồn cho phép sẽ - Độ ồn:Tuỳ từng trường hợp cụ thể mà độ ồn cho phép sẽ khác nhau. Lưu ý rằng nếu độ ồn khác nhau. Lưu ý rằng nếu độ ồn > > 90 dB thì có thể nguy hại 90 dB thì có thể nguy hại cho thính giác khi tiếp xúc lâu với môi trường đó. cho thính giác khi tiếp xúc lâu với môi trường đó. Chương 2. GiỚI THIỆU CÔNG TRÌNH VÀ CHỌN Chương 2. GiỚI THIỆU CÔNG TRÌNH VÀ CHỌN PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ 2.1. Tổng quan về công trình 2.1. Tổng quan về công trình Khách sạn Khách sạn Tân Hoàng Ngọc Tân Hoàng Ngọc toạ lạc ngay trên đường Thủ Khoa toạ lạc ngay trên đường Thủ Khoa Huân – Phường Bến Thành - Quận 1 – TPHCM. Mặt chính của khách Huân – Phường Bến Thành - Quận 1 – TPHCM. Mặt chính của khách sạn quay hướng Tây – Nam. Toà nhà gồm 11 tầng, được xây dựng sạn quay hướng Tây – Nam. Toà nhà gồm 11 tầng, được xây dựng trên diện tích 30,2 x 12,1 m: trên diện tích 30,2 x 12,1 m: - Tầng hầm: sâu 3.15 m so với mặt đất, là nơi đậu xe. - Tầng hầm: sâu 3.15 m so với mặt đất, là nơi đậu xe. - Tầng trệt: cao 3,5 m là nơi làm sảnh đón khách và nhà hàng - Tầng trệt: cao 3,5 m là nơi làm sảnh đón khách và nhà hàng - Tầng 1: cao 3,5 m chủ yếu là các phòng VIP - Tầng 1: cao 3,5 m chủ yếu là các phòng VIP - Tầng 2: cao 3.5 m là khu massage - Tầng 2: cao 3.5 m là khu massage - Tầng 3 ÷ 11 cao 3,5 m là các phòng ngủ cho khách. - Tầng 3 ÷ 11 cao 3,5 m là các phòng ngủ cho khách. - Tầng kỹ thuật cao 3 m, là nơi đặt các cụn dàn nóng và các thiết - Tầng kỹ thuật cao 3 m, là nơi đặt các cụn dàn nóng và các thiết bị khác của khách sạn. bị khác của khách sạn. Công trình được xây dựng có tường bao che bên ngoài dày 220 Công trình được xây dựng có tường bao che bên ngoài dày 220 mm. Các tường ngăn dày 120 mm. Sàn bằng bê tông dày 300 mm bên mm. Các tường ngăn dày 120 mm. Sàn bằng bê tông dày 300 mm bên trên có lát gạch Vinyl 3 mm, cửa kính là kính Spectrafloat 6 mm, màn trên có lát gạch Vinyl 3 mm, cửa kính là kính Spectrafloat 6 mm, màn che màu trung bình. che màu trung bình. 2.2. Các phương án thiết kế điều hòa không khí 2.2. Các phương án thiết kế điều hòa không khí - Máy điều hòa cửa sổ - Máy điều hòa cửa sổ - Máy điều hòa 2 mảng - Máy điều hòa 2 mảng - Máy điều hòa kiểu cụm - Máy điều hòa kiểu cụm - Máy điều hòa VRV - Máy điều hòa VRV - Hệ thống điều hòa trung tâm nước - Hệ thống điều hòa trung tâm nước - Hệ thống điều hòa không khí GMV - Hệ thống điều hòa không khí GMV 2.3. Lựa chọn phương án thiết kế 2.3. Lựa chọn phương án thiết kế Qua phân tích đánh giá ưu nhược, điểm của các hệ thống điều Qua phân tích đánh giá ưu nhược, điểm của các hệ thống điều hoà không khí đã nêu, căn cứ vào tính ưu việt của hệ thống, kết hợp hoà không khí đã nêu, căn cứ vào tính ưu việt của hệ thống, kết hợp với các điều kiện về kết cấu công trình, hiệu quả kinh tế mà em chọn với các điều kiện về kết cấu công trình, hiệu quả kinh tế mà em chọn hệ thống điều hoà GMV của hãng GREE để thiết kế cho công trình hệ thống điều hoà GMV của hãng GREE để thiết kế cho công trình khách sạn Tân Hoàng Ngọc. Bao gồm các thiết bị sau : khách sạn Tân Hoàng Ngọc. Bao gồm các thiết bị sau : - Cụm dàn nóng : - Cụm dàn nóng : - Các dàn lạnh trong không gian điều hoà: - Các dàn lạnh trong không gian điều hoà: - Đường ống gas: - Đường ống gas: - Đường ống gió: - Đường ống gió: - Trang bị điện. - Trang bị điện. Chương 3. TÍNH TOÁN TỔN THẤT NHIỆT Chương 3. TÍNH TOÁN TỔN THẤT NHIỆT t N o C φ N (%) d N (g/kg.k 3 ) I N (kj/kg.k 3 ) t S ( o C) 34,6 74 26 102 29 3.1. Thông số thiết kế 3.1. Thông số thiết kế Khách sạn Tân Hoàng Ngọc toạ lạc trên đường Thủ Khoa Huân - Khách sạn Tân Hoàng Ngọc toạ lạc trên đường Thủ Khoa Huân - phường Bến Thành - Quận 1 – TPHCM. Nằm ở vĩ độ 10 phường Bến Thành - Quận 1 – TPHCM. Nằm ở vĩ độ 10 o o Bắc, độ cao Bắc, độ cao ngang mực nước biển. ngang mực nước biển. - Độ ồn cực đại cho phép trong không gian điều hoà < 45 dB - Độ ồn cực đại cho phép trong không gian điều hoà < 45 dB - Tốc độ không khí trong không gian điều hoà ứng với 24 oC là - Tốc độ không khí trong không gian điều hoà ứng với 24 oC là 0,3 ÷ 0,35 m/s. Điều kiện khí hậu công trình: 0,3 ÷ 0,35 m/s. Điều kiện khí hậu công trình: + Điều kiện ngoài trời: + Điều kiện ngoài trời: + Điều kiện bên trong: + Điều kiện bên trong: t T ( o C) φ T ( %) d T (g / kg.k 3 ) I T (kj/kg.k 3 ) 24 55 10,4 49 Sơ đồ tính tốn nhiệt theo phương pháp Carrier Q 0 = Q t = ∑Q ht + ∑Q ât Nhiệt hiện thừa Q ht do: Nhiệt ẩn thừa Q ât do: Bức xạ Q 1 Qua bao che Q 2 Nhiệt toả Q 3 Do người Q 4 Do gió tươi Q N Gió lọt Q5 Nguồn khác Q6 Qua kính Q 11 Trần (mái) Q21 vách Q22 Nền Q23 Đèn Q31 Máy Q32 Ngư ời hiện Q4h Ngư ời ẩn Q4â Gió tươi hiện QhN Gió tươi ẩn QâN Gió lọt hiện Q5h Gió lọt ẩn Q5â Khá c Q6 3.2. Tính cân bằng nhiệt ẩm bằng phương pháp Carrier 3.2. Tính cân bằng nhiệt ẩm bằng phương pháp Carrier [...]... 12 ,8 56,5 V 15 ,3 90 10 ,28 39,58 S 14 10 0 10 37,7 Bảng các hệ số tính toán sơ đồ tuần hoàn không khí 1 cấp Tầng Trệt T 01 Qhf 29 818 ,49 23580,95 Qâf 10 480 2090 Qh 38655,76 15 224,9 Qâ 42380,47 13 989,67 T 02 T 03 T04 →09 T 10 T 11 16 888,69 16 4 71, 52 19 336,04 627 11 88 627 26 411 ,15 19 774,02 211 04,93 222 21, 37 203 91, 93 9040 ,1 15773 ,11 9040 giống tầng 16 814 ,96 03 24 51, 6 Qhef 305 81, 69 23863,97 17 069,95 Qâef 13 288... của sơ đồ 74 26 10 2 24 55 10 ,4 49 H 27 65 12 ,8 56,5 14 ,22 90 9 32 12 ,8 10 0 8,5 29,3 27 65 12 ,8 56,5 V 14 ,8 90 10 ,1 42,7 13 ,7 10 0 9,8 41, 16 H 27,0 65 12 ,8 56,5 V 14 ,4 90 9,4 34,8 S 13 10 0 9 32,4 H 27,0 65 12 ,8 56,5 V 15 ,3 90 10 ,28 39,58 S 14 10 0 10 37,7 H 27,0 65 12 ,8 56,5 V 14 ,85 90 9,92 35,8 S 13 ,5 10 0 9,6 33,5 H 11 34,6 S 10 Entanpy Kj/kg H 03 ÷ 09 ẩm dung d g/kg S 02 độ ẩm φ % V 01 nhiệt độ oC T... 211 04,93 15 773 ,11 36878,04 11 222 21, 37 9040 ,1 312 61, 47 ΣQ0 262036,25 16 5323,98 426892,23 3.3 Thiết lập tính toán sơ đồ điều hòa không khí 3.3 .1 Thành lập sơ đồ điều hòa không khí Một số sơ đồ điều hòa không khí: - Sơ đồ thẳng - Sơ đồ tuần hoàn không khí 1 cấp - Sơ đồ tuần hoàn không khí 2 cấp - Sơ đồ có phun ẩm bổ sung Qua phân tích đặc điểm công trình ta thấy đây là công trình điều hoà không khí thông... tiếp là công tác lắp đặt hệ thống điều hòa không khí tại khách sạn TÂN HOÀNG NGỌC – Quận 1 – Tp.HCM em thấy: - Công trình lắp đặt còn thiếu 1 số vấn đề như: hệ thống cung cấp gió tươi, hệ thống gió thải nên việc đáp ứng nhu cầu cho con người trong không gian điều hòa chưa đạt tối ưu Chính bởi vậy mà em đã đưa ra phương án – thiết kế hệ thống đường ống cấp gió tươi và gió thải cho tòa nhà Tuy nhiên do... 13 288 313 1,3 12 93,9 εhf 0,74 0,92 0,87 0,96 0,93 0,97 εht 0,48 0,52 0,62 0,69 0,57 0, 71 εBF 0 ,1 0 ,1 0 ,1 0 ,1 0 ,1 0 ,1 εhef 0,7 0,88 0,92 0,93 0,87 0,94 t 19 517 ,3 12 93,9 Năng suất lạnh yêu cầu của không gian điều hòa Tầng Năng suất lạnh yêu cầu; KW Trệt 81, 6 01 35,5 02 46,9 03 32 ,1 04 32 ,1 05 32 ,1 06 32 ,1 07 32 ,1 08 32 ,1 09 32 ,1 10 36,83 11 36,68 Σ 462, 21  Chọn cụm dàn lạnh: GMVL-R□W*/Na-K DL Tầng Trệt 1. .. 1, 2.n.l(tN – tT), W QâN = 3,0.n.l(dN – dT), W 3.2.9 Nhiệt hiện và ẩn do gió lọt Q5h và Q5â Q5h = 0,39.ξ.V.(tN – tT), W Q5â = 0,84.ξ.V(dN – dT), W 3.2 .10 Các nguồn nhiệt khác, Q6 3.2 .11 Xác định phụ tải lạnh, Qo Q = ∑Q + ∑Q Bảng tổng nhiệt tải: Tầng Qh (W) Qâ (W) Qo (W) Trệt 38655,76 42380,47 810 36,23 1 15224,9 13 989,67 29 214 ,57 2 26 411 ,15 203 91, 93 46803,08 3÷9 19 774,02 9040 ,1 28 814 ,12 10 211 04,93 15 773 ,11 ... R190P/N R162P/N R140P/N R 112 P/N R90P/Na a-K a-K a-K a-K a-K a-K -K 03 01 01 2 01 3÷9 02(x7) 10 02 11 02 04 Chương 4 TÍNH CHỌN MÁY VÀ THIẾT BỊ Từ năng suất lạnh yêu cầu của không gian điều hòa kết hợp với tìm hiểu thực tế trên thị trường, em quyết định chọn máy của hãng Gree để thiết kế cho công trình 4 .1 Chọn máy  Chọn cụm dàn nóng: GMVL-R□W*/Na-M Kết quả chọn máy như sau: Kí hiệu máy Số lượng R 115 0W4/Na-M... R 115 0W4/Na-M 01 R 110 0W4/Na-M 02 R850W4/Na-M 02  Chọn cụm dàn lạnh: GMVL-R□W*/Na-K DL Tầng Trệt 1 GMVL- GMVL- GMVL- GMVL- GMVL- GMVL- GMVLR280P/N R224P/N R190P/N R162P/N R140P/N R 112 P/N R90P/Na a-K a-K a-K a-K a-K a-K -K 03 01 01 2 01 3÷9 02(x7) 10 02 11 02 04 4.2 Tính toán đường ống phân phối khí Sử dụng phương pháp đồ thị - ma sát đồng đều để tính toán thiết kế hệ thống đường phân phối khí Sau khi... sử dụng sơ đồ không khí tuần hoàn 1 cấp là đủ đáp ứng yêu cầu đặt ra 3.3.2 Sơ đồ tuần hoàn không khí 1 cấp ϕ = 10 0% d N H O V t 1 Cửa lấy gió tươi 2 Miệng gío hồi 3 Buồng hòa trộn 4 TB Xử lí không khí 5 Quạt hút gió 6 Kênh dẫn gió 7 Miệng thổi 8 Phòng điều hòa T O 9 Miệng hút 10 Lọc bụi 11 Quạt hút gió 12 Miệng hút gió thải 3.3.3 Các bước tính toán sơ đồ tuần hoàn 1 cấp  Điểm gốc G và hệ số nhiệt hiện... vệ sinh cho không gian điều hòa, ta cần thiết kế hệ thống hút gió thải Lưu lượng gió thải hút ra tương đương với lưu lượng gió tươi cấp vào phòng Gió thải được hút ra tại các khu vệ sinh trong không gian điều hòa nhờ hệ thống miệng hút, đường ống, quạt ►Kết quả tính toán thiết kế đường ống gió được thể hiện chi tiết trên bản vẽ thi công 4.3 Tính chọn đường ống Gas Sử dụng ống đồng chuyên dùng cho ngành . THIẾT KẾ HỆ THỐNG THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ CHO KHÁCH SẠN ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ CHO KHÁCH SẠN TÂN HOÀNG NGỌC – QUẬN 1 – TP. HCM TÂN HOÀNG NGỌC – QUẬN 1 – TP. HCM CBHD : Phạm Ngọc. Máy điều hòa kiểu cụm - Máy điều hòa VRV - Máy điều hòa VRV - Hệ thống điều hòa trung tâm nước - Hệ thống điều hòa trung tâm nước - Hệ thống điều hòa không khí GMV - Hệ thống điều hòa không khí. (W) Trệt Trệt 38655,76 38655,76 42380,47 42380,47 810 36,23 810 36,23 1 1 15 224,9 15 224,9 13 989,67 13 989,67 29 214 ,57 29 214 ,57 2 2 26 411 ,15 26 411 ,15 203 91, 93 203 91, 93 46803,08 46803,08 3 3 ÷9 ÷9 19 774,02 19 774,02 9040 ,1 9040 ,1 28 814 ,12 28 814 ,12 10 10 211 04,93 211 04,93 15 773 ,11 15 773 ,11 36878,04 36878,04 11 11 222 21, 37 222 21, 37 9040 ,1 9040 ,1 312 61, 47 312 61, 47 Σ Σ Q Q 0 0 262036,25 262036,25 16 5323,98 16 5323,98 426892,23 426892,23 Bảng
- Xem thêm -

Xem thêm: thiết kế hệ thống điều hòa không khí cho khách sạn tân hoàng ngọc – quận 1 – tp.hcm, thiết kế hệ thống điều hòa không khí cho khách sạn tân hoàng ngọc – quận 1 – tp.hcm, , Chương 1. TỔNG QUAN VỀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ, Chương 2. GiỚI THIỆU CÔNG TRÌNH VÀ CHỌN PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ, Chương 3. TÍNH TOÁN TỔN THẤT NHIỆT, Chương 4. TÍNH CHỌN MÁY VÀ THIẾT BỊ, Chương 5. PHƯƠNG ÁN THI CÔNG LẮP ĐẶT VÀ BẢO DƯỠNG

Từ khóa liên quan