0

đồ án đại học công nghiệp tp.hcm về mô hình máy tiện

134 585 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2015, 11:16

B B Ộ Ộ C C Ô Ô N N G G T T H H Ư Ư Ơ Ơ N N G G T T R R Ư Ư Ờ Ờ N N G G Đ Đ Ạ Ạ I I H H Ọ Ọ C C C C Ô Ô N N G G N N G G H H I I Ệ Ệ P P T T P P H H Ồ Ồ C C H H Í Í M M I I N N H H T T R R U U N N G G T T Â Â M M C C Ơ Ơ K K H H Í Í Đ Đ Ồ Ồ Á Á N N T T Ố Ố T T N N G G H H I I Ệ Ệ P P 2009 GVHD: HOÀNG CÔNG HỌC LỚP CDCT 8A SVTH: PHÙNG THANH GIANG ĐỖ BÁCH KHOA M M Ô Ô H H Ì Ì N N H H M M Á Á Y Y T T I I Ệ Ệ N N TP.HỒ CHÍ MINH,NGÀY 31 THÁNG 7 NĂM 2009 ĐBK LOVE MECHANIC DESIGN ĐBK LOVE MECHANIC DESIGN MỤC LỤC Nhận xét 1 Lời nói đầu 2 TỔNG QUAN VÀ THÔNG SỐ KI THUẬT CỦA ĐỒ ÁN 3 A - PHẦN THIẾT KẾ MÁY CHƢƠNG 1 – CƠ SỞ THIẾT KẾ 5 1.Các thông số kỹ thuật 5 2.Xác định lực cắt và chọn động cơ 5 CHƢƠNG 2 – THIẾT KẾ ĐAI 8 CHƢƠNG 3 – THIẾT KẾ HỘP TỐC ĐỘ 10 1.Phân bố tỷ số truyền 11 2.Xác định bánh răng 12 3.Tốc độ trục chính 16 4.Thiết kế trục và ổ lăn 20 4.1Trục 1 20 4.2.Trục chính 23 CHƢƠNG 4 – CÁC CƠ CẤU MÁY 33 1.Cơ cấu đảo chiều 33 2 Cơ cấu bánh răng thay thế 37 3. Bánh răng thanh răng 40 4. Vít me đai ốc 42 CHƢƠNG 5 – THIẾT KẾ HỘP CHẠY DAO 43 1.Phân bố tỷ số truyền 43 A.Thiết kế bộ truyền nhóm 1 44 B.Thiết kế bộ truyền nhóm 2 46 2. Bƣớc tiến 53 CHƢƠNG 6 – THÂN MÁY VÀ SỐNG TRƢỢT 57 1.Thân máy 57 2.Sống trƣợt 61 CHƢƠNG 7 – HỆ THỐNG BÔI TRƠN 63 Sơ đồ động máy tiện 66 Cách sử dụng máy 68 B – QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ Gia công sống thân 71 Gia công bộ bánh răng lồng không 87 Bộ di trƣợt 92 Trục chính 97 ĐBK LOVE MECHANIC DESIGN ĐBK LOVE MECHANIC DESIGN Then hoa 102 Bàn gá dao 106 Càng gạt 13 113 Bàn trƣợt ngang 117 Trục vitme 125 Kết luận 130 Tài liệu tham khảo 131 ĐBK LOVE MECHANIC DESIGN ĐBK LOVE MECHANIC DESIGN Trƣờng ĐH Công NghiệpTp.HCM Đồ Án Tốt Nghiệp SVTH:Phùng Thanh Giang 1 GVHD :Hoàng Công Học Đỗ Bách Khoa NHẬN XÉT & ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ngày … tháng … năm 200… GVHD ĐBK LOVE MECHANIC DESIGN ĐBK LOVE MECHANIC DESIGN Trƣờng ĐH Công NghiệpTp.HCM Đồ Án Tốt Nghiệp SVTH:Phùng Thanh Giang 2 GVHD :Hoàng Công Học Đỗ Bách Khoa LỜI NÓI ĐẦU Ngày nay, trong thế kỷ 21 này khi nói đến sự phát triển của một đất nƣớc thì chúng ta nghĩ ngay nền công nghiệp phát triển.Quả thực vậy,công nghiệp nói chung, chuyên ngành cơ khí chế tạo nói riêng đóng vai trò quan trọng trong công cuộc phát triển đất nƣớc. Hiện nay Việt Nam đã gia nhập WTO, trong thế giới toàn cầu hóa ngày càng mạnh mẽ, chúng ta muốn trở thành một nƣớc phát triển thì ngành công nghiệp phụ trợ phải phát triển, trong đó ngành cơ khí chế tạo là xƣơng sống của nền công nghiệp hiện đại. Nhu cầu của xã hội về sản phẩm đòi hỏi ngày càng cao cả về chất lƣợng,hình thức ,độ bền ,linh động trong sản xuất và điều quan trọng nhất là giá thành rẻ. Do ngành cơ khí của nƣớc ta chỉ mới phát triển ít năm trở lại đây, việc đào tạo kỹ sƣ, thợ lành nghề là hết sức cần thiết. Đối với mỗi sinh viên ngành chế tạo máy khi tốt nghiệp đều phải tham gia làm đề tài tốt nghiệp, điều này rất cần thiết vì: trong suốt quá trình học tập của mình. Đây là cách tốt nhất để sinh viên thực tế áp dụng những kiến thức đã học vào thực hành. Quan trọng nhất là sinh viên đƣợc thiết kế, tính toán cho đến gia công, lắp ráp thành một sản phẩm hoàn chỉnh. Đó là cả một quá trình tìm tòi, tìm hiểu tra cứu tài liệu, tham khảo ý kiến của các thầy cô giáo,… đƣa đến thống nhất chọn đề tài mô hình “MÁY TIỆN”. Mô hình máy tiện hiện đã đƣợc lắp ráp hoàn chỉnh.Nhƣng còn một số mặt hạn chế cần phải thay đổi để thực tế hóa công năng của máy.Báo cáo này dựa trên những thông số máy đã đƣợc thiết kế và chỉ chỉnh sửa để hoạt động của máy thực sự hiệu quả hơn Trong quá trình làm, nhóm đã làm với tất cả khả năng của mình. Song đối với sinh viên kiến thức, phƣơng thức áp dụng và phƣơng pháp làm còn nhiều mặt hạn chế và yếu kém. Nên khó tránh khỏi những sai sót.Mong các thầy cô và các bạn quan tâm đóng góp ý kiến giúp mô hình hoàn thiện hơn. ĐBK LOVE MECHANIC DESIGN ĐBK LOVE MECHANIC DESIGN Trƣờng ĐH Công NghiệpTp.HCM Đồ Án Tốt Nghiệp SVTH:Phùng Thanh Giang 3 GVHD :Hoàng Công Học Đỗ Bách Khoa TỔNG QUAN VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA ĐỒ ÁN 1. Tổng quan 1.1 Động cơ Xuất phát từ nhu cầu khi học các môn học máy cắt kim loại, nguyên lý máy, chi tiết máy, công nghệ chế tạo… về một mô hình máy,các cơ cấu máy, động học của máy, cơ cáu máy và niềm mong muốn thực nghiệm kiến thức ngay trong trƣờng học. 1.2 Mục tiêu Tạo ra một mô hình máy với sự kết hợp kiến thức cơ sở ngành, chuyên ngành và thực tập. Mô hình bao gồm một số cơ cấu máy điển hình, quan sát đƣợc hoạt động của cơ cấu máy, của máy. Xây dựng dữ liệu mô phỏng động học của cơ cấu máy, của máy để phục vụ giảng dạy.Qua phân tich, xem xét nhóm đã chọn máy tiện đế làm mô hình. Vật liệu chủ yếu bằng nhôm và nhựa, mica. 1.3 Quá trình thực hiện 1.3.1 Quá trình phân tích, tính toán, thiết kế. Quá trình phân tích, tính toán, thiết kế đƣợc thực hiện với kiến thức từ giáo trình chi tiết máy, nguyên lý máy, máy cắt kim loại, thiết kế máy cắt kim loại…kết hợp với phần mềm thiết kế cơ khí Solidworks, Inventor, AutoCad. Sau khi phân tích, tính toán, các chi tiết, bộ phận đƣợc thiết kế và kiểm tra thiết kế trên phần mềm thiết kế trên. Kết thúc thiết kế bản vẽ đƣợc xuất ở dạng 2D để lập quy trình chế tạo. 1.3.2 Quá trình chế tạo chi tiết. Sau khi lập quy trình chế tạo chi tiết, phần lớn các chi tiết đƣợc gia công tại xƣởng trƣờng, bánh răng, trục chính, tấm thân đƣợc gia công từ bên ngoài. 1.3.3 Quá trình lắp ráp. Các chi tiết sau khi gia công đƣợc kiểm tra, hiệu chỉnh và láp ráp tại xƣởng trƣờng và nhà riêng. ĐBK LOVE MECHANIC DESIGN ĐBK LOVE MECHANIC DESIGN Trƣờng ĐH Công NghiệpTp.HCM Đồ Án Tốt Nghiệp SVTH:Phùng Thanh Giang 4 GVHD :Hoàng Công Học Đỗ Bách Khoa 2. Thông số kĩ thuật của máy  Đƣờng kính lớn nhất của chi tiết gia công: 25mm  Số vòng quay của trục chính: max 480 vòng/phút, min 70 vòng/phút.  Số cấp tốc độ: 6  Số bƣớc chạy dao: 3  Số bƣớc ren: 3  Công suất động cơ trục chính: 0,3 kw , 300vg/ph  Kích thƣớc máy: dài 778mm, rộng 254mm, cao 390mm ĐBK LOVE MECHANIC DESIGN ĐBK LOVE MECHANIC DESIGN Trƣờng ĐH Công NghiệpTp.HCM Đồ Án Tốt Nghiệp SVTH:Phùng Thanh Giang 5 GVHD :Hoàng Công Học Đỗ Bách Khoa A - PHẦN THIẾT KẾ MÁY CHƯƠNG I: CƠ SỞ THIẾT KẾ 1 .1. CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA MÁY.  Đƣờng kính phôi lớn nhất có thể gia công đƣợc trên máy : 25 (mm)  Đƣờng kính lỗ trục chính : 10 ( mm)  Số cấp tốc độ trục chính : 6  Giới hạn vòng quay trục chính : 75 – 480 vòng / phút  Lƣợng chạy dao dọc : 0.6 – 1.54 mm/ vòng  Góc xoay bàn xe dao : 45 0  Kích thƣớc của máy : 778×254×390 mm  Động cơ có công suất : N = 0.3 Kw ; n = 300vòng / phút 1.2 . XÁC ĐỊNH CÔNG SUẤT ĐỘNG CƠ ĐIỆN 1.2.1. Lực cắt Với t= (0.2 )mm S = (0.2 0.6) mm Sử dụng dao cắt tiêu chuẩn Tính lực cắt theo thép C45. P z =Ct x .S y P y = Ct x .S y {1,Tr33} P x = Ct x .S y Theo (bảng II-3, Tr33) C z =2000 X z =1.0 Y z =0.75 t=1 mm C y =1250 X y =0.9 Y y =0.75 S=0.6 mm C x =650 X x =1.2 Y x =0.65  P zmax = 2000.1 1 .0,6 0,75 = 1363 N  P ymax = 1250.1 0,9 .0,6 0,75 = 852 N  P zmax = 650.1 1,2 .0,6 0,65 = 466 N Theo [1, trang 32] khi gia công hợp kim nhôm nhỏ hơn từ 5 ÷ 8 lần khi gia công thép 45. Nên lực cắt còn lại là: ĐBK LOVE MECHANIC DESIGN ĐBK LOVE MECHANIC DESIGN Trƣờng ĐH Công NghiệpTp.HCM Đồ Án Tốt Nghiệp SVTH:Phùng Thanh Giang 6 GVHD :Hoàng Công Học Đỗ Bách Khoa  Lực cắt tổng cộng: Pmax = = 279 N Trƣờng hợp với t = 0,2 mm, s = 0,2mm: P zmin = 2000.0,2 1 .0,2 0,75 = 120 N P ymin = 1250.0,2 0,9 .0,2 0,75 = 88 N P xmin = 650.0,2 1,2 .0,2 0,65 = 33 N Khi gia công hợp kim nhôm: Lực cắt tổng cộng: P min = = 62,5 N Vậy: P max = 279 N P min = 62,5 N 1.2.2. Công suất động cơ: Công suất cắt: Với d max = 20mm n =(75 ÷480) v/p Tính trƣờng hợp : P max = 279(N) V max = 30 m/p ĐBK LOVE MECHANIC DESIGN ĐBK LOVE MECHANIC DESIGN Trƣờng ĐH Công NghiệpTp.HCM Đồ Án Tốt Nghiệp SVTH:Phùng Thanh Giang 7 GVHD :Hoàng Công Học Đỗ Bách Khoa Công suất động cơ điện: Xác định công suất chạy dao : N đs = K N đ (CT: II-43 , 1 ) Với K = 0.04 :Đối với máy tiện  N đs = 0.04 0.18 = 7.2 -3 Kw Nhƣ vậy công suất động cơ cần thiết là: N đc = N đ +N đs =0.18 +7.2 -3 = 0.19 (Kw)  N đc 0.19 (Kw) Chọn loại động cơ có công suất : N đc = 300 (w) ĐBK LOVE MECHANIC DESIGN ĐBK LOVE MECHANIC DESIGN [...]... phải thuận tiện cho việc gia công đạt độ chính xác và tiện lợi cho việc gá đặt khi sửa chữa SVTH:Phùng Thanh Giang Đỗ Bách Khoa 30 GVHD :Hoàng Công Học Trƣờng ĐH Công NghiệpTp.HCM N N G G E SI E SI V E V E LO D LO D K NIC K NIC ĐB A ĐB A H H EC EC M M SVTH:Phùng Thanh Giang Đỗ Bách Khoa 31 Đồ Án Tốt Nghiệp GVHD :Hoàng Công Học Trƣờng ĐH Công NghiệpTp.HCM Đồ Án Tốt Nghiệp ` Trục chính của máy 4.2.5 Chọn... :Hoàng Công Học Trƣờng ĐH Công NghiệpTp.HCM Đồ Án Tốt Nghiệp 3.2.Số vòng quay trục chính: N N G G E SI E SI V E V E LO D LO D K NIC K NIC ĐB A ĐB A H H EC EC M M SVTH:Phùng Thanh Giang Đỗ Bách Khoa 17 GVHD :Hoàng Công Học Trƣờng ĐH Công NghiệpTp.HCM N N G G E SI E SI V E V E LO D LO D K NIC K NIC ĐB A ĐB A H H EC EC M M SVTH:Phùng Thanh Giang Đỗ Bách Khoa 18 Đồ Án Tốt Nghiệp GVHD :Hoàng Công Học Trƣờng... Bách Khoa 24 GVHD :Hoàng Công Học Trƣờng ĐH Công NghiệpTp.HCM Đồ Án Tốt Nghiệp Biểu đồ mômen Mômen uhm N N G G E SI E SI V E V E LO D LO D K NIC K NIC ĐB A ĐB A H H EC EC M M Mômen uốn tổng cộng lớn nhất tại bánh răng : Mu = Đƣờng kính ngoài của trục : SVTH:Phùng Thanh Giang Đỗ Bách Khoa 25 GVHD :Hoàng Công Học Trƣờng ĐH Công NghiệpTp.HCM Đồ Án Tốt Nghiệp Trong đó ε : Là tỷ số giữa hai đƣờng kính trong... ĐH Công NghiệpTp.HCM N N G G E SI E SI V E V E LO D LO D K NIC K NIC ĐB A ĐB A H H EC EC M M SVTH:Phùng Thanh Giang Đỗ Bách Khoa 19 Đồ Án Tốt Nghiệp GVHD :Hoàng Công Học Trƣờng ĐH Công NghiệpTp.HCM Đồ Án Tốt Nghiệp 4 THIẾT KẾ TRỤC VÀ Ổ LĂN 4.1 Trục I Công suất trên trục động cơ: N dc 0,3 kW Chọn hiệu suất bộ truyền đai: 0,95 1 N N G G E SI E SI V E V E LO D LO D K NIC K NIC ĐB A ĐB A H H EC EC M M Công. .. RBx 3 RBx 0 467 N Phản lực RBx có chiều ngƣợc lại với hình vẽ SVTH:Phùng Thanh Giang Đỗ Bách Khoa 21 GVHD :Hoàng Công Học Trƣờng ĐH Công NghiệpTp.HCM Fx RAx P 3 RBx Đồ Án Tốt Nghiệp 0 RAx 100 N Lực RAx có chiều ngƣợc lại với hình vẽ Sơ đồ Mômen trên trục I Tại vị trí bánh răng ăn khớp lực tác dụng là lớn nhất, ta chỉ tính trục tại vị trí bánh răng Mômen uốn tổng cộng: N N G G E SI E SI V E V E LO D LO... Giang Đỗ Bách Khoa 11 GVHD :Hoàng Công Học Trƣờng ĐH Công NghiệpTp.HCM Đồ Án Tốt Nghiệp Trục III : 3.1.2 .Công suất trên các trục: P1 = N×µbd = 0.3 ×0.97 = 0.291 (Kw) P2 =p1×µbr ×µol= 0.291×0.97×0.99 = 0.279 (Kw) P3 = p2×µbr×µol = 0.279×0.97×0.99=0.268 (Kw) 3.1.3 Mômen xoắn trên các trục : 3.2 XÁC ĐỊNH BÁNH RĂNG Vật liệu chế tạo bánh răng Nhựa MC 3.2.1.Xác định số răng của bánh răng Theo phƣơng pháp tra... răng B làm việc Tại tiết diện lắp bánh răng B trục bị yếu do rãnh then ứng suất uốn : ( 1, ct VII- 4 , tr163) SVTH:Phùng Thanh Giang Đỗ Bách Khoa 28 GVHD :Hoàng Công Học Trƣờng ĐH Công NghiệpTp.HCM Đồ Án Tốt Nghiệp W : mômen cản uốn ( 1 , ct VII- 6 , tr163 ) Chọn tỷ số : = 0,5 Ứng suất xoắn : W0 : mômen cản xoắn của chi tiết trục Hệ số an toàn đƣợc xác định theo công thức: ( 3 , ct 15-3 , tr55) Trong... Giang Đỗ Bách Khoa 15 GVHD :Hoàng Công Học Trƣờng ĐH Công NghiệpTp.HCM Đồ Án Tốt Nghiệp Trong đó: c = 0,25m Di1 = d1 - 2,5m = 54 – 2,5.2 = 49 (mm) Di2 = d2 - 2,5m = 86 – 2,5.2 = 81 (mm) 3.3.TỐC ĐỘ TRỤC CHÍNH: 3.3.1 Sơ đồ động và sơ đồ truyền lực: N N G G E SI E SI V E V E LO D LO D K NIC K NIC ĐB A ĐB A H H EC EC M M Sơ đồ phân bố cấp tốc độ trong hộp tốc độ 6 cấp ,bánh trụ răng thẳng SVTH:Phùng Thanh... Cặp bánh răng: SVTH:Phùng Thanh Giang Đỗ Bách Khoa 14 GVHD :Hoàng Công Học Đồ Án Tốt Nghiệp Trƣờng ĐH Công NghiệpTp.HCM N N G G E SI E SI V E V E LO D LO D K NIC K NIC ĐB A ĐB A H H EC EC M M Z4 = 35; Z4’ = 35 Mô đun: m = 2 Góc ăn khớp: = 200 Đƣờng kính vòng chia (vòng chia): d1 =mz4 = 2.35 = 70 (mm) d2 =mz4’ = 2.35 = 70 (mm) Khoảng cách trục: A = 0,5(Z4 + Z4’)m = 0,5(35+35).2 = 70 (mm) Chiều rộng bánh... chuyển động và mômen khác nhau đến dao cắt hoặc chi tiết gia công Những ứng suất xuất hiện chủ yếu là ứng suất uốn, xoắn Tính chất của ứng suất này phụ thuộc vào kết cấu và điều kiện làm việc của trục 4.2.1 Vật liệu chế tạo: Thép C45 tôi ram 4.2.2 Tính đƣờng kính trục: SVTH:Phùng Thanh Giang Đỗ Bách Khoa 23 GVHD :Hoàng Công Học Trƣờng ĐH Công NghiệpTp.HCM  FtA = Đồ Án Tốt Nghiệp Trƣờng hợp bánh răng A . từ nhu cầu khi học các môn học máy cắt kim loại, nguyên lý máy, chi tiết máy, công nghệ chế tạo… về một mô hình máy, các cơ cấu máy, động học của máy, cơ cáu máy và niềm mong muốn thực nghiệm. tài mô hình “MÁY TIỆN”. Mô hình máy tiện hiện đã đƣợc lắp ráp hoàn chỉnh.Nhƣng còn một số mặt hạn chế cần phải thay đổi để thực tế hóa công năng của máy. Báo cáo này dựa trên những thông số máy. DESIGN Trƣờng ĐH Công NghiệpTp .HCM Đồ Án Tốt Nghiệp SVTH:Phùng Thanh Giang 4 GVHD :Hoàng Công Học Đỗ Bách Khoa 2. Thông số kĩ thuật của máy  Đƣờng kính lớn nhất của chi tiết gia công: 25mm
- Xem thêm -

Xem thêm: đồ án đại học công nghiệp tp.hcm về mô hình máy tiện, đồ án đại học công nghiệp tp.hcm về mô hình máy tiện,

Từ khóa liên quan