đồ án đại học công nghiệp tp.hcm về mô hình máy tiện

134 597 1
đồ án đại học công nghiệp tp.hcm về mô hình máy tiện

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HỒ CHÍ MINH 2009 TRUNG TÂM CƠ KHÍ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP MƠ HÌNH MÁY TIỆN N N G G E SI E SI V E V E LO D LO D K NIC K NIC ĐB A ĐB A H H EC EC M M GVHD: HỒNG CƠNG HỌC LỚP CDCT 8A SVTH: PHÙNG THANH GIANG ĐỖ BÁCH KHOA TP.HỒ CHÍ MINH,NGÀY 31 THÁNG NĂM 2009 MỤC LỤC N N G G E SI E SI V E V E LO D LO D K NIC K NIC ĐB A ĐB A H H EC EC M M Nhận xét Lời nói đầu TỔNG QUAN VÀ THÔNG SỐ KI THUẬT CỦA ĐỒ ÁN A - PHẦN THIẾT KẾ MÁY CHƢƠNG – CƠ SỞ THIẾT KẾ 1.Các thông số kỹ thuật 2.Xác định lực cắt chọn động CHƢƠNG – THIẾT KẾ ĐAI CHƢƠNG – THIẾT KẾ HỘP TỐC ĐỘ 10 1.Phân bố tỷ số truyền 11 2.Xác định bánh 12 3.Tốc độ trục 16 4.Thiết kế trục ổ lăn 20 4.1Trục 20 4.2.Trục 23 CHƢƠNG – CÁC CƠ CẤU MÁY 33 1.Cơ cấu đảo chiều 33 Cơ cấu bánh thay 37 Bánh 40 Vít me đai ốc 42 CHƢƠNG – THIẾT KẾ HỘP CHẠY DAO 43 1.Phân bố tỷ số truyền 43 A.Thiết kế truyền nhóm 44 B.Thiết kế truyền nhóm 46 Bƣớc tiến 53 CHƢƠNG – THÂN MÁY VÀ SỐNG TRƢỢT 57 1.Thân máy 57 2.Sống trƣợt 61 CHƢƠNG – HỆ THỐNG BÔI TRƠN 63 Sơ đồ động máy tiện 66 Cách sử dụng máy 68 B – QUY TRÌNH CƠNG NGHỆ Gia công sống thân 71 Gia công bánh lồng không 87 Bộ di trƣợt 92 Trục 97 Then hoa 102 Bàn gá dao 106 Càng gạt 13 113 Bàn trƣợt ngang 117 Trục vitme 125 Kết luận 130 Tài liệu tham khảo 131 N N G G E SI E SI V E V E LO D LO D K NIC K NIC ĐB A ĐB A H H EC EC M M Trƣờng ĐH Công NghiệpTp.HCM Đồ Án Tốt Nghiệp N N G G E SI E SI V E V E LO D LO D K NIC K NIC ĐB A ĐB A H H EC EC M M NHẬN XÉT & ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Ngày … tháng … năm 200… GVHD SVTH:Phùng Thanh Giang Đỗ Bách Khoa GVHD :Hoàng Công Học Trƣờng ĐH Công NghiệpTp.HCM Đồ Án Tốt Nghiệp LỜI NÓI ĐẦU N N G G E SI E SI V E V E LO D LO D K NIC K NIC ĐB A ĐB A H H EC EC M M Ngày nay, kỷ 21 nói đến phát triển đất nƣớc nghĩ cơng nghiệp phát triển.Quả thực vậy,cơng nghiệp nói chung, chun ngành khí chế tạo nói riêng đóng vai trị quan trọng cơng phát triển đất nƣớc Hiện Việt Nam gia nhập WTO, giới tồn cầu hóa ngày mạnh mẽ, muốn trở thành nƣớc phát triển ngành cơng nghiệp phụ trợ phải phát triển, ngành khí chế tạo xƣơng sống công nghiệp đại Nhu cầu xã hội sản phẩm đòi hỏi ngày cao chất lƣợng,hình thức ,độ bền ,linh động sản xuất điều quan trọng giá thành rẻ Do ngành khí nƣớc ta phát triển năm trở lại đây, việc đào tạo kỹ sƣ, thợ lành nghề cần thiết Đối với sinh viên ngành chế tạo máy tốt nghiệp phải tham gia làm đề tài tốt nghiệp, điều cần thiết vì: suốt trình học tập Đây cách tốt để sinh viên thực tế áp dụng kiến thức học vào thực hành Quan trọng sinh viên đƣợc thiết kế, tính tốn gia cơng, lắp ráp thành sản phẩm hồn chỉnh Đó q trình tìm tịi, tìm hiểu tra cứu tài liệu, tham khảo ý kiến thầy cô giáo,… đƣa đến thống chọn đề tài mơ hình “MÁY TIỆN” Mơ hình máy tiện đƣợc lắp ráp hồn chỉnh.Nhƣng cịn số mặt hạn chế cần phải thay đổi để thực tế hóa cơng máy.Báo cáo dựa thông số máy đƣợc thiết kế chỉnh sửa để hoạt động máy thực hiệu Trong trình làm, nhóm làm với tất khả Song sinh viên kiến thức, phƣơng thức áp dụng phƣơng pháp làm nhiều mặt hạn chế yếu Nên khó tránh khỏi sai sót.Mong thầy bạn quan tâm đóng góp ý kiến giúp mơ hình hồn thiện SVTH:Phùng Thanh Giang Đỗ Bách Khoa GVHD :Hồng Cơng Học Trƣờng ĐH Công NghiệpTp.HCM Đồ Án Tốt Nghiệp TỔNG QUAN VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA ĐỒ ÁN Tổng quan N N G G E SI E SI V E V E LO D LO D K NIC K NIC ĐB A ĐB A H H EC EC M M 1.1 Động Xuất phát từ nhu cầu học môn học máy cắt kim loại, nguyên lý máy, chi tiết máy, công nghệ chế tạo… mơ hình máy,các cấu máy, động học máy, cáu máy niềm mong muốn thực nghiệm kiến thức trƣờng học 1.2 Mục tiêu Tạo mơ hình máy với kết hợp kiến thức sở ngành, chun ngành thực tập Mơ hình bao gồm số cấu máy điển hình, quan sát đƣợc hoạt động cấu máy, máy Xây dựng liệu mô động học cấu máy, máy để phục vụ giảng dạy.Qua phân tich, xem xét nhóm chọn máy tiện đế làm mơ hình Vật liệu chủ yếu nhơm nhựa, mica 1.3 Quá trình thực 1.3.1 Quá trình phân tích, tính tốn, thiết kế Q trình phân tích, tính toán, thiết kế đƣợc thực với kiến thức từ giáo trình chi tiết máy, nguyên lý máy, máy cắt kim loại, thiết kế máy cắt kim loại…kết hợp với phần mềm thiết kế khí Solidworks, Inventor, AutoCad Sau phân tích, tính tốn, chi tiết, phận đƣợc thiết kế kiểm tra thiết kế phần mềm thiết kế Kết thúc thiết kế vẽ đƣợc xuất dạng 2D để lập quy trình chế tạo 1.3.2 Quá trình chế tạo chi tiết Sau lập quy trình chế tạo chi tiết, phần lớn chi tiết đƣợc gia công xƣởng trƣờng, bánh răng, trục chính, thân đƣợc gia cơng từ bên ngồi 1.3.3 Quá trình lắp ráp Các chi tiết sau gia công đƣợc kiểm tra, hiệu chỉnh láp ráp xƣởng trƣờng nhà riêng SVTH:Phùng Thanh Giang Đỗ Bách Khoa GVHD :Hồng Cơng Học Trƣờng ĐH Cơng NghiệpTp.HCM Đồ Án Tốt Nghiệp Thông số kĩ thuật máy  Đƣờng kính lớn chi tiết gia cơng: 25mm  Số vịng quay trục chính: max 480 vòng/phút, 70 vòng/phút  Số cấp tốc độ:  Số bƣớc chạy dao:  Số bƣớc ren:  Cơng suất động trục chính: 0,3 kw , 300vg/ph  Kích thƣớc máy: dài 778mm, rộng 254mm, cao 390mm N N G G E SI E SI V E V E LO D LO D K NIC K NIC ĐB A ĐB A H H EC EC M M SVTH:Phùng Thanh Giang Đỗ Bách Khoa GVHD :Hồng Cơng Học Trƣờng ĐH Cơng NghiệpTp.HCM Đồ Án Tốt Nghiệp A - PHẦN THIẾT KẾ MÁY CHƯƠNG I: CƠ SỞ THIẾT KẾ N N G G E SI E SI V E V E LO D LO D K NIC K NIC ĐB A ĐB A H H EC EC M M 1 CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA MÁY  Đƣờng kính phơi lớn gia cơng đƣợc máy : 25 (mm)  Đƣờng kính lỗ trục : 10 ( mm)  Số cấp tốc độ trục :  Giới hạn vịng quay trục : 75 – 480 vòng / phút  Lƣợng chạy dao dọc : 0.6 – 1.54 mm/ vịng  Góc xoay bàn xe dao : 450  Kích thƣớc máy : 778×254×390 mm Động có cơng suất : N = 0.3 Kw ; n = 300vòng / phút  1.2 XÁC ĐỊNH CÔNG SUẤT ĐỘNG CƠ ĐIỆN 1.2.1 Lực cắt Với t= (0.2 )mm S = (0.2 0.6) mm Sử dụng dao cắt tiêu chuẩn Tính lực cắt theo thép C45 Pz=Ctx.Sy Py= Ctx.Sy {1,Tr33} x y Px= Ct S Theo (bảng II-3, Tr33) Cz=2000 Xz=1.0 Yz=0.75 t=1 mm Cy=1250 Xy=0.9 Yy=0.75 S=0.6 mm Cx=650 Xx=1.2 Yx=0.65 0,75  Pzmax = 2000.1 0,6 = 1363 N  Pymax = 1250.10,9.0,60,75 = 852 N  Pzmax = 650.11,2.0,60,65 = 466 N Theo [1, trang 32] gia công hợp kim nhôm nhỏ từ ÷ lần gia cơng thép 45 Nên lực cắt lại là: SVTH:Phùng Thanh Giang Đỗ Bách Khoa GVHD :Hồng Cơng Học Trƣờng ĐH Công NghiệpTp.HCM Đồ Án Tốt Nghiệp  Lực cắt tổng cộng: Pmax = = 279 N Trƣờng hợp với t = 0,2 mm, s = 0,2mm: Pzmin = 2000.0,21.0,20,75 = 120 N Pymin = 1250.0,20,9.0,20,75 = 88 N Pxmin = 650.0,21,2.0,20,65 = 33 N Khi gia công hợp kim nhôm: Lực cắt tổng cộng: = 62,5 N Pmin = Vậy: Pmax = 279 N Pmin = 62,5 N 1.2.2 Công suất động cơ: Công suất cắt: Với dmax = 20mm n =(75 ÷480) v/p N N G G E SI E SI V E V E LO D LO D K NIC K NIC ĐB A ĐB A H H EC EC M M Tính trƣờng hợp : Pmax = 279(N) Vmax = 30 m/p SVTH:Phùng Thanh Giang Đỗ Bách Khoa GVHD :Hồng Cơng Học Trƣờng ĐH Cơng NghiệpTp.HCM Đồ Án Tốt Nghiệp Công suất động điện: Xác định công suất chạy dao : Nđs = K Nđ (CT: II-43 , ) Với K = 0.04 :Đối với máy tiện -3  N đs = 0.04 0.18 = 7.2 Kw Nhƣ công suất động cần thiết là: -3 Nđc = Nđ +Nđs =0.18 +7.2 = 0.19 (Kw)  Nđc 0.19 (Kw) Chọn loại động có cơng suất : Nđc = 300 (w) N N G G E SI E SI V E V E LO D LO D K NIC K NIC ĐB A ĐB A H H EC EC M M SVTH:Phùng Thanh Giang Đỗ Bách Khoa GVHD :Hồng Cơng Học Trường ĐH Công Nghiệp Tp.HCM Đồ Án Tốt Nghiệp b) Chọn dao: Giống bước c) Chế độ cắt: Giống bước - Bước 3: Phay rãnh 5mm a) Định vị kẹp chặt: Giống Bước Chúng ta thay dao phay tiếp b) Chọn dao Chọn dao phay ngón thép gió, đường kính dao phay D = 5mm c) Chế độ cắt + Chiều sâu cắt: t = 8mm + Chiều rộng B = 5mm + Lượng chạy dao: [Bảng 5-187 6T2 Tr170] - Phay thô: S = 0,2mm/vòng - Phay tinh: S = 0,11mm/vòng + Vận tốc cắt: V = 50m/ph + Chọn: n = 1250v/p Bước 4: Khoan a) Định vị kẹp chặt: Giống bước b) Chọn dao khoan: Chọn dao khoan ruột gà thép gió Có đường kính D = 5mm,D = 8mm D = 10mm c) Chế độ cắt + Chiều sâu cắt: t = 2,5mm, khoan rộng 1,5mm + N N G G E SI E SI V E V E LO D LO D K NIC K NIC ĐB A ĐB A H H EC EC M M Lượng chạy dao: S = 0,15mm/vg Khoan rộng S = 0,4mm/vg, khoan rộng lần cuối S = 0,15mm/vg + Vận tốc cắt: - V = 53m/ph [Bảng 5-98 6T2 Tr91] - Khoan rộng: V = 45m/ph III Nguyên công 3: tarô ren M6 SVTH:Phùng Thanh Giang Đỗ Bách Khoa 117 GVHD :Hồng Cơng Học Trường ĐH Cơng Nghiệp Tp.HCM Đồ Án Tốt Nghiệp QUY TRÌNH CƠNG NGHỆ GIA CÔNG “ĐUÔI ÉN BÀN TRƯỢT NGANG” N N G G E SI E SI V E V E LO D LO D K NIC K NIC ĐB A ĐB A H H EC EC M M SVTH:Phùng Thanh Giang Đỗ Bách Khoa 118 GVHD :Hồng Cơng Học Trường ĐH Công Nghiệp Tp.HCM Đồ Án Tốt Nghiệp N N G G E SI E SI V E V E LO D LO D K NIC K NIC ĐB A ĐB A H H EC EC M M Kích thước phơi : 214 x214 x36 Nguyên công 1: Phay - Bước 1: Phay mặt Chọn máy: Máy phay EnShu(máy số 10) Định vị kẹp chặt: Định vị : Mặt , Kẹp chặt : Trên ê tô Chọn dao: Dao phay mặt đầu chắp mảnh thép gió D=40 , Z = 10 Chế độ cắt: Phay thô t1= 1.7 mm (6, bảng 3-141, tr282 ,T1) Phay tinh t2 = 0.3 mm Sz = 0.2mm/răng V = 65 m / phút Chọn: n = 1100v/p - Bước 2: Phay mặt ( tương tự bước 1) - Bước 3: Phay mặt Định vị kẹp chặt: Định vị: Mặt , Kẹp chặt: Trên ê tô Chọn dao: Dao phay mặt đầu thép gió D= 40 , Z = 10 Chế độ cắt:Phay thô t1= 1.7 mm (6, bảng 3-141, tr282 ,T1) Phay tinh t2 = 0.3 mm Sz = 0.2mm/răng V = 65 m / phút Chọn: n = 1100v/p - Bước 4: Phay mặt ( tương tự bước 3) - Bước 5: Phay mặt ( tương tự bước 3) - Bước 6: Phay mặt ( tương tự bước 4) - Bước : Phay bỏ rãnh Chọn máy: Máy phay EnShu Định vị kẹp chặt: Định vị: Mặt , Kẹp chặt: Trên ê tô Chọn dao: Dao phay ngón trụ d= 16, Z = Chế độ cắt: Phay thô t1= mm SVTH:Phùng Thanh Giang Đỗ Bách Khoa 119 GVHD :Hồng Cơng Học Trường ĐH Công Nghiệp Tp.HCM Đồ Án Tốt Nghiệp N N G G E SI E SI V E V E LO D LO D K NIC K NIC ĐB A ĐB A H H EC EC M M Sz = 0.18 mm/răng V = 40 m / phút Chọn: n = 980 v/p - Bước8: Phay hốc chữ nhật rãnh Chọn máy: Máy phay EnShu Định vị kẹp chặt: Định vị: Mặt , Kẹp chặt: Trên ê tơ Chọn dao: Dao phay ngón trụ d= 6, L = 117 , l = 32 , Z = Chế độ cắt: Phay thô t1= mm Phay tinh : t2 = 0.5 mm Sz = 0.01 mm/răng V = 65 m / phút Chọn: n = 1100v/p - Bước 9: Phay bậc 210 x 74.5 x 12 Định vị kẹp chặt: Định vị: Mặt , Kẹp chặt: Trên ê tô Chọn dao: Dao phay ngón trụ d= 16 , L = 200 , l= 75 , Z = Chế độ cắt: Phay thô t1= mm Phay tinh t2 = 0.5 mm Sz = 0.3mm/răng V = 69 m / phút Chọn: n = 1100v/p - Bước 10: Phay bậc 210 x 50 x Định vị kẹp chặt: Định vị: Mặt , Kẹp chặt: Trên ê tô Chọn dao: Dao phay ngón trụ d= 16 , L = 117 , l= 32 , Z = Chế độ cắt: Phay thô t1= mm Phay tinh t2 = 0.5 mm Sz = 0.12mm/răng V = 70 m / phút Chọn: n = 1100v/p SVTH:Phùng Thanh Giang Đỗ Bách Khoa 120 GVHD :Hồng Cơng Học Trường ĐH Công Nghiệp Tp.HCM - Bước 11: Phay rãnh đuôi én Định vị kẹp chặt: Định vị: Mặt , Kẹp chặt: Trên ê tô Chọn dao: Dao phay góc D= 40 , B = 10 , d = 16 , Chế độ cắt Chế độ cắt: t = mm V = 50 m/phút Chọn: n = 750v /p Đồ Án Tốt Nghiệp = 600 N N G G E SI E SI V E V E LO D LO D K NIC K NIC ĐB A ĐB A H H EC EC M M QUY TRÌNH CƠNG NGHỆ GIA CÔNG “MANG CÁ BÀN TRƯỢT TRÊN” Chọn máy: Máy phay EnShu Nguyên công Phay mặt phẳng đạt kích thước: 110x80x16 Bước 1: Định vị mặt 1,2- kẹp chặt etơ Phay mặt (các mặt cịn lại tương tự) Chọn dao: Dao phay mặt đầu thép gió P8 có D =40 mm, Z = 10 Lượng dư: Zb = mm Phay thô: t = 1,8 mm Phay tinh: t = 0,2 mm Lượng chạy dao: SZ = 0,15 mm/răng (Bảng 19-5.tr123 [8]) Vận tốc: V = 44 m/ph Chọn: n = 980v/p - Bước 2: Phay bậc đối xứng đạt kích thước 110x22,5x6 Chọn dao: Dao phay ngón thép gió có: D = 16; Z =5 (bảng 4-65.tr 356 [6] T1) Lượng dư: Zb = mm Phay thô: t = 5,5 mm Phay tinh: t = 0,5 mm Lượng chạy dao: SZ = 0,15 mm/răng (Bảng 5-146.tr131 [6]T2) Vận tốc: V = 53 m/ph (Bảng 5-146.tr132 [6]T2) Chọn: n = 1100v/p SVTH:Phùng Thanh Giang Đỗ Bách Khoa 121 GVHD :Hồng Cơng Học Trường ĐH Công Nghiệp Tp.HCM Đồ Án Tốt Nghiệp N N G G E SI E SI V E V E LO D LO D K NIC K NIC ĐB A ĐB A H H EC EC M M Bước 3: Phay mặt phẳng, kích thước 110x12,5x4 Chọn dao: Dao phay ngón có D = 16; Z = (bảng 4-65.tr 356 [6] T1) Lượng dư: Zb = mm Phay thô: t = 3,5 mm Phay tinh: t = 0,5 mm Lượng chạy dao: SZ = 0,9 mm/răng (Bảng 5-146.tr131 [6]T2) Vận tốc: V = 54 m/ph (Bảng 5-146.tr132 [6]T2) Chọn: n = 1100v/p - Bước 4: Phay rãnh đầu kín: (80 + R8)x16x6 Chọn dao: Dao phay ngón có D = 16; Z = (bảng 4-65.tr 356 [6] T1) Lượng dư: Zb = mm Phay thô: t = 5,5 mm Phay tinh: t = 0,5 mm Lượng chạy dao: SZ = 0,9 mm/răng (Bảng 5-146.tr131 [6]T2) Vận tốc: V = 54 m/ph (Bảng 5-146.tr132 [6]T2) - Bước 5: Phay rãnh đạt kích thước 22,6x8x11 Chọn dao: Dao phay ngón có D = , Z = (bảng 4-65.tr 356 [6] T1) Lượng dư: Zb = 11 mm Phay thô: t = mm Phay tinh: t = 0,5 mm Lượng chạy dao: SZ = 0,02 mm/răng (Bảng 5-153.tr138 [6]T2) Vận tốc: V = 40 m/ph Chọn: n = 750v/p - Bước 6: Phay chốt én đối xứng góc 600 kích thước theo vẽ Chọn dao: Dao phay góc thép gió theo tiêu chuẩn: D = 40; Z = răng; B = 10; d = 16; = 60o (bảng 4-75.tr 376 [6] T1) Lượng dư: Zb = mm Phay thô: t = mm Phay tinh: t = 0,5 mm Lượng chạy dao: SVTH:Phùng Thanh Giang Đỗ Bách Khoa 122 GVHD :Hồng Cơng Học Trường ĐH Cơng Nghiệp Tp.HCM Đồ Án Tốt Nghiệp SZ = 0,07 mm/răng Vận tốc: V = 38 m/ph Chọn: n = 500 v/p Ngun cơng 2: Gia cơng cung trịn R40 Chọn máy: Máy phay EnShu Chọn dao: dao phay ngón có D = 12; Z = (bảng 4-65.tr 356 [6] T1) Lượng dư: Zb = mm Phay thô: t = 5,5 mm Phay tinh: t = 0,5 mm Lượng chạy dao: SZ = 0,07 mm/răng (Bảng 5-153.tr138 [6]T2) Vận tốc: V = 22,5 m/ph (Bảng 5-153.tr139 [6]T2) Nguyên công 3: Khoan lỗ 7; lỗ 3,4 vát lỗ 6,3 Chọn máy: Máy khoan đứng 2A125 - Bước 1: Khoan lỗ 3,4 sâu 101,6 mm Chọn dao: Dao khoan ruột gà thép gió trụ (kiểu I) có: D = 3,4; l = 112; l = 73 (bảng 4-41tr.325[6] T2) Chiều sâu cắt: t D 3.4 1, mm N N G G E SI E SI V E V E LO D LO D K NIC K NIC ĐB A ĐB A H H EC EC M M Lượng chạy dao: Tra bảng 8-3 tr.88[8] S = 0,05 mm/vg; Sm = 0,1mm/vg Tốc độ cắt: V = 30 mm/ph (bảng 21-3 tr.96[8]) - Bước 2: Khoan lỗ Chọn dao: Dao khoan ruột gà thép gió trụ (kiểu I) có: D = 7; l = 74; l = 34 (bảng 4-41tr.326[6] T2) Chiều sâu cắt: t D 3,5 mm Lượng chạy dao: Tra bảng 8-3 tr.88[8] S = 0,7 mm/vg; Sm = 0,62 mm/vg Tốc độ cắt: SVTH:Phùng Thanh Giang Đỗ Bách Khoa 123 GVHD :Hồng Cơng Học Trường ĐH Công Nghiệp Tp.HCM Đồ Án Tốt Nghiệp V = 34 mm/ph (bảng 21-3 tr.96[8]) - Bước 3: vạt mép lỗ 6,3 (tương tự bước 2) N N G G E SI E SI V E V E LO D LO D K NIC K NIC ĐB A ĐB A H H EC EC M M SVTH:Phùng Thanh Giang Đỗ Bách Khoa 124 GVHD :Hồng Cơng Học Trường ĐH Cơng Nghiệp Tp.HCM Đồ Án Tốt Nghiệp QUY TRÌNH GIA CƠNG TRỤC VÍT ME N N G G E SI E SI V E V E LO D LO D K NIC K NIC ĐB A ĐB A H H EC EC M M SVTH:Phùng Thanh Giang Đỗ Bách Khoa 125 GVHD :Hồng Cơng Học Trường ĐH Cơng Nghiệp Tp.HCM N N G G E SI E SI V E V E LO D LO D K NIC K NIC ĐB A ĐB A H H EC EC M M SVTH:Phùng Thanh Giang Đỗ Bách Khoa 126 Đồ Án Tốt Nghiệp GVHD :Hồng Cơng Học Trường ĐH Cơng Nghiệp Tp.HCM N N G G E SI E SI V E V E LO D LO D K NIC K NIC ĐB A ĐB A H H EC EC M M SVTH:Phùng Thanh Giang Đỗ Bách Khoa 127 Đồ Án Tốt Nghiệp GVHD :Hồng Cơng Học Trường ĐH Cơng Nghiệp Tp.HCM N N G G E SI E SI V E V E LO D LO D K NIC K NIC ĐB A ĐB A H H EC EC M M SVTH:Phùng Thanh Giang Đỗ Bách Khoa 128 Đồ Án Tốt Nghiệp GVHD :Hồng Cơng Học Trường ĐH Cơng Nghiệp Tp.HCM N N G G E SI E SI V E V E LO D LO D K NIC K NIC ĐB A ĐB A H H EC EC M M SVTH:Phùng Thanh Giang Đỗ Bách Khoa 129 Đồ Án Tốt Nghiệp GVHD :Hồng Cơng Học Trường ĐH Cơng Nghiệp Tp.HCM Đồ Án Tốt Nghiệp KẾT LUẬN Trong đồ án tốt nghiệp Tập thể nhóm thực cố gắng chuyển tải tất nội dung thực thuyết minh Song khơng thể trình hết mà dạng bản, số kết qủa đạt q trình thiết kế, qui trình gia cơng trực tiếp xưởng thực hành trường số sở gia cơng, q trình lắp ráp hoàn thiện sản phẩm Tuy nhiên phần thực trình làm chủ yếu tra lài liệu làm theo kiến thức học trình học tập Đồ án hoàn thành với giúp đỡ không nhỏ thầy cô giáo khoa, trung tâm khí, sở gia cơng chi tiêt Đặc biệt giúp đỡ thầy “ Hoàng Cơng Học” hướng dẫn q trình thực đề tài nhóm Đồ án thực lần đầu khóa học, kiến thức phương pháp làm cịn nhiều thiếu xót hạn chế kỹ thuật, kinh nghiệm thực tế trình thực Rất mong đống góp, đạo thầy giáo bạn, để rút kinh nghiệm, sau làm việc tốt Nhóm sinh viên thực N N G G E SI E SI V E V E LO D LO D K NIC K NIC ĐB A ĐB A H H EC EC M M SVTH:Phùng Thanh Giang Đỗ Bách Khoa 130 GVHD :Hồng Cơng Học Trường ĐH Công Nghiệp Tp.HCM Đồ Án Tốt Nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO THIẾT KẾ MÁY CẮT KIM LOẠI – NGUYỄN NGỌC CẨN – NXB ĐHQG TP.HCM THIẾT KẾ CHI TIẾT MÁY – NGUYỄN TRỌNG HIỆP , NGUYỄN VĂN LẪM – NXB GIÁO DỤC CHI TIẾT MÁY T1,T2 – NGUYỄN TRỌNG HIỆP , NGUYỄN VĂN LẪM – NXB GIÁO DỤC KỸ THUẬT TIỆN – NGUYỄN QUANG CHÂU – NXB ĐH VÀ GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP HN SỔ TAY THÉP THẾ GIỚI – GS,TS TRẦN VĂN ĐỊCH – NXB KHKT SỔ TAY CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY (T1,2,3) – GS,TS NGUYỄN ĐẮC LỘC - NXB KHKT SỔ TAY GIA CÔNG CƠ - PGS,TS TRẦN VĂN ĐỊCH – NXB KHKT CHẾ ĐỘ GIA CÔNG CƠ – NGUYỄN NGỌC ĐÀO, TRẦN THẾ SAN , HỒ VIẾT BÌNH – NXB ĐÀ NẴNG N N G G E SI E SI V E V E LO D LO D K NIC K NIC ĐB A ĐB A H H EC EC M M SVTH:Phùng Thanh Giang Đỗ Bách Khoa 131 GVHD :Hồng Cơng Học ... Giang Đỗ Bách Khoa 46 Đồ Án Tốt Nghiệp GVHD :Hoàng Công Học Trƣờng ĐH Công NghiệpTp.HCM Đồ Án Tốt Nghiệp Vậy ta có: Z19 15 Z 20 - iD 34 Z 21 chọn '' Z 21 Chọn Vậy ta có: Các bánh ăn khớp trục trung... Khoa GVHD :Hồng Cơng Học Trƣờng ĐH Công NghiệpTp.HCM Đồ Án Tốt Nghiệp Công suất động điện: Xác định công suất chạy dao : Nđs = K Nđ (CT: II-43 , ) Với K = 0.04 :Đối với máy tiện -3  N đs = 0.04... :Hồng Cơng Học Trƣờng ĐH Cơng NghiệpTp.HCM Đồ Án Tốt Nghiệp Biểu đồ mômen Mômen uhm N N G G E SI E SI V E V E LO D LO D K NIC K NIC ĐB A ĐB A H H EC EC M M Mômen uốn tổng cộng lớn bánh : Mu =

Ngày đăng: 15/01/2015, 11:16

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan