Bieu mo.ppt

15 1.1K 7

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/08/2012, 14:55

Chia sẻ kiến thức y học về biểu mô. 1 BiÓu m« phñ BiÓu m« TUYÕN 2Biểu mô phủBiểu mô vuông đơnBiểu mô lát đơnBiểu mô trụ đơnBiểu mô vuông tầngBiểu mô lát tầng sừng hoáBiểu mô lát tầng không sừng hoáBiểu mô trụ giả tầng có lông chuyểnBiểu mô đa diện tầng 3Biểu mô vuông đơn ở ống góp thậnbiểu mô vuông đơnBiểu mô vuông đơn ở thành túi tuyến giáp trạng. 4biểu mô lát đơnBiểu mô lát đơn tạo lá ngoài bao Bowman của tiểu cầu thận. 5biểu mô trụ đơnNhung mao ruột non:1. Tế bào mâm khía; 2. Tế bào hình đài tiết nhày; 3. Lớp đệm (mô liên kết)Niêm mạc dạ dày:4. Biểu mô trụ đơn tiết nhày ở dạ dày; 5. Lớp đệm (mô liên kết)12345 6biểu mô vuông tầngBiểu mô vuông tầng lợp lòng ống bài xuất gian tiểu thuỳ của tuyến nước bọt. 7A. Biểu bì; B. Chân bì. 1. Lớp đáy; 2. Lớp sợi; 3. Lớp hạt; 4. Lớp bóng; 5. Lớp sừngbiểu mô lát tầng sừng hoá(Biểu bì da) 8Biểu mô lát tầng không sừng hoá (kiểu Malpighi)1. Lớp sợi; 2. Lớp đáy; 3. Lớp đệm (mô liên kết) 9biểu mô trụ giả tầng có lông chuyển1. Tế bào trụ có lông chuyển; 2. Tế bào hình đài tiết nhày;3. Tế bào đáy; 4. Lớp đệm (mô liên kết)1234 101. Tế bào bề mặt có hình vợt; 2. Tế bào lớp trung gian; 3. Tế bào đáy; 4. Lớp đệm (mô liên kết)biểu mô chuyển tiếp(đa diện tầng)4213

Hình ảnh liên quan

1. Tế bào trụ có lông chuyển; 2. Tế bào hình đài tiết nhày; 3. Tế bào đáy; 4. Lớp đệm (mô liên kết) - Bieu mo.ppt

1..

Tế bào trụ có lông chuyển; 2. Tế bào hình đài tiết nhày; 3. Tế bào đáy; 4. Lớp đệm (mô liên kết) Xem tại trang 9 của tài liệu.
1. Tế bào bề mặt có hình vợt; 2. Tế bào lớp trung gian;  3. Tế bào đáy; 4. Lớp đệm (mô liên kết) - Bieu mo.ppt

1..

Tế bào bề mặt có hình vợt; 2. Tế bào lớp trung gian; 3. Tế bào đáy; 4. Lớp đệm (mô liên kết) Xem tại trang 10 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan