0

Các thí nghiệm ảo vật lý 7 ( trọn bộ) cực hay

82 4,263 6

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2015, 22:51

. Trọn bộ THÍ NGHIỆM ẢO VẬT LÝ 7 Người soạn: Internet HIỆN TƯỢNG NGUYỆT THỰC MẶT TRỜI TRÁI ĐẤT .  A ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNG Ảnh của vật tạo bởi gương cầu lồi So sánh độ lớn ảnh tạo bởi 2 gương Gương phẳng Gương cầu lồi Ảnh của vật tạo bởi gương cầu lõm
- Xem thêm -

Xem thêm: Các thí nghiệm ảo vật lý 7 ( trọn bộ) cực hay,