0

Giáo án vật lí 9 trọn bộ full

189 1,131 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2015, 22:08

Trêng thcs ngäc minh gv; v¬ng duy du Gi¸o ¸n vËt lý 9 SỰ PHỤ THUỘC CỦA CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀO HIỆU ĐIỆN THẾ GIỮA HAI ĐẦU DÂY DẪN I – MỤC TIÊU BÀI DẠY: 1.Nêu được cách bố trí và tiến hành thí nghiệm khảo sát sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn. 2.Vẽ và sử dụng được đồ thò biểu diễn mối quan hệ I, U từ số liệu thực nghiệm. 3.Nêu được kết luận về sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn. II – CHUẨN BỊ: Đối với mỗi nhóm: (Lớp gồm 6 nhóm) 1 dây điện trở bằng nikenlin chiều dài 1m đường kính 0,3mm, dây này được quấn sẳn trên trụ sứ (điện trở mẫu) 1 ampe kế có GHĐ 1,5A và ĐCNN 0,1A. 1 vôn kế có GHĐ 6V và ĐCNN 0,1V. 1 công tắc, 1 nguồn điện 6V, 7 đoạn dây nối, mỗi đoạn dài khoảng 30cm III – TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY: 1 - Ổn đònh tình hình lớp: (1 phút) 2 - Kiểm tra bài cũ: (Không kiểm tra) 3 - Giảng bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS KIẾN THỨC Hoạt động 1: Ôn lại những kiến thức liên quan đến bài học Yêu cầu HS trả lời các câu hỏi dưới đây: Để đo cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn và hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn cần dùng những dụng cụ gì? Nêu nguyên tắc sử dụng những dụng cụ đó? Hoạt động 2: Tìm hiểu sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn. Yêu cầu HS tìm hiểu sơ đồ mạch điện hình Trả lời câu hỏi của GV. Tìm hiểu sơ đồ Hình 1.1. Tiến hành TN và thảo luận nhóm câu C1. SỰ PHỤ THUỘC CỦA CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀO HIỆU ĐIỆN THẾ GIỮA HAI ĐẦU DÂY DẪN I.THÍ NGHIỆM 1.Sơ đồ mạch điện 2.Tiến hành thí nghiệm Trêng thcs ngäc minh gv; v¬ng duy du Gi¸o ¸n vËt lý 9 1.1SGK. Theo dõi, kiểm tra, giúp đỡ các nhóm mắc mạch điện thí nghiệm. Yêu cầu một vài nhóm trả lời C1. Hoạt động 3: Vẽ và sử dụng đồ thò để rút ra kết luận. Đồ thò biểu diếnự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế có đặc điểm gì? Yêu cầu HS trả lời C2. Hướng dẫn HS xác đònh các điểm biểu diễn, vẽ một đường thẳng đi qua gốc tạ độ, đồng thời đi qua gần tất cả các điểm biểu diễn. Nếu có điểm nào nằm quá xa điểm biểu diễn thì phải tiến hành đo lại. Yêu cầu một vài nhóm nêu kết luận về mối quan hệ giữa I và U. Hoạt động 4: Củng cố bài học và vận dụng Yêu cầu HS nêu kết luận về mối quan hệ giữa U, I. Đồ thò biểu diễn mối quan hệ này có đặc điểm gì? Đối với HS yếu kém, có thể cho HS tự đọc phần ghi nhớ trong SGK rồi trả lời câu hỏi/ Yêu cầu HS trả lời C5. Từng HS đọc thông báo về dạng đồ thò trong SGK để trả lời câu hỏi GV đặt ra. Từng HS làm C2. Thảo luận nhóm, nhận xét dạng đồ thò, rút ra kết luận. Từng HS chuẩn bò trả lời câu hỏi của GV. Từng HS chuẩn bò trả lời C5. II.ĐỒ THỊ BIỂU DIỄN SỰ PHỤ THUỘC CỦA CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀO HIỆU ĐIỆN THẾ 1.Dạng đồ thò 2.Kết luận Cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đó. III.VẬN DỤNG Trêng thcs ngäc minh gv; v¬ng duy du Gi¸o ¸n vËt lý 9 4 – Dặn dò học sinh chuẩn bò cho tiết học tiếp theo: (2 phút) Học thuộc phần ghi nhớ, khi học bài cần xem lại các thí nghiệm và liên hệ với thực tế. Đọc kó các bài tập vận dung. Làm bài tập 1.1 – 1.4 trong sách bài tập. Đọc mục “có thể em chưa biết” iV – RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG: Trêng thcs ngäc minh gv; v¬ng duy du Gi¸o ¸n vËt lý 9 Ngày soạn:10/9/07 Ngày dạy:12/09/07 Tiết 2 Bài 2 ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪN – ĐỊNH LUẬT ÔM I – MỤC TIÊU BÀI DẠY: 1.Nhận biết được đơn vò điện trở và vận dụng được công thức tính điện trở để giả bài tập. 2.Phát biểu và viết được hệ thức của đònh luật Ôm. 3.Vận dụng được đònh luật Ôm để giải một số dạng bài tập đơn giản. II – CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: Đối với giáo viên: Kẻ sẵn bảng ghi giá trò thương số U/I đối với mỗi dây dẫn dựa vào số liệu trong bảng 1 và bảng 2 ở bài trước. (như SGV). III – TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY: 1 - Ổn đònh tình hình lớp: (1 phút) 2 - Kiểm tra bài cũ: (5 phút) 1. Nêu cách bố trí và tiến hành thí nghiệm khảo sát sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn. 2. Vẽ đồ thò biểu diễn mối quan hệ I, U từ số liệu thực nghiệm ở bài trước. 3.Nêu kết luận về sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn. 3 - Giảng bài mới: TL HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS KIẾN THỨC 5 7 Hoạt động 1: Ôn lại kiến thức có liên quan đến bài mới. Yêu cầu HS trả lời câu hỏi sau: Nêu kết luận về mối quan hệ giữa cường độ dòng điện và hiệu điện thế? Đồ thò biểu diễn mối quan hệ đó có đặc điểm gì? Đặt vấn đề như SGK. Hoạt động 2: Xác đònh thương số U/I đối với mỗi dây dẫn. Theo dõi, kiểm tra, giúp đỡ HS tính toán cho chính xác. Từng HS chuẩn bò trả lời câu hỏi của GV. Từng HS tính thương số U/I. Từng HS trả lời C2 và thảo luận trước lớp. ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪN ĐỊNH LUẬT ÔM I.ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪN 1.Xác đònh thương số U/I đối với mỗi dây dẫn Trêng thcs ngäc minh gv; v¬ng duy du Gi¸o ¸n vËt lý 9 10 5 10 Yêu cầu một vài HS trả lời C2 và cho cả lớp thảo luận. Hoạt động 3: Tìm hiểu khái niệm điện trở. Yêu cầu HS trả lời các câu hỏi sau: Tính điện trở của một dây dẫn bằng công thức nào? Khi tăng hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn lên hai lần thì điện trở của nó tăng mấy lần? Vì sao? Hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn là 3V, dòng điện chạy qua nó có cường độ 250mA. Tính điện trở của dây. ? Hãy đổi các đơn vò sau: 0,5MΩ = …kΩ = … Ω Nêu ý nghóa của điện trở. Hoạt động 4: Phát bbiểu và viết hệ thức đònh luật Ôm. Yêu cầu một vài HS phát biêu đònh luật Ôm trước lớp. Hoạt động 5: Củng cố bài học và vận dụng Yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Công thức R = U/I dùng để làm gì? Từ công thức này có thể nói rằng U tăng bao nhiêu lần thì R tăng bấy nhiêu lần được không? Tại sao? Gọi một HS lên bảng giải C3, C4 và trao đổi với lớp. GV chính xác hoá câu trả lời của HS Từng HS đọc phần thông báo khái niệm điên trở trong SGK. Cá nhân suy nghó và trả lời các câu hỏi GV đưa ra. Từng HS viết hệ thức của đònh luật Ôm vào vở và phát biểu đònh luật. Từng HS trả lời câu hỏi GV đưa ra. Từng HS giả C3, C4. 2.Điện trở Đơn vò điện trở là Ôm, kí hiệu: Ω II.ĐỊNH LUẬT ÔM 1.Hệ thức đònh luật Ôm R U I= 2.Phát bbiểu đònh luật Ôm Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây và tỉ lệ nghòch với điện trở của dây. III.VẬN DỤNG 4 – Dặn dò học sinh chuẩn bò cho tiết học tiếp theo: (2 phút) Học thuộc phần ghi nhớ, khi học bài cần xem lại các thí nghiệm và liên hệ với thực tế. Làm bài tập 2.1 – 2.4 trong sách bài tập. Đọc mục “có thể em chưa biết” Trêng thcs ngäc minh gv; v¬ng duy du Gi¸o ¸n vËt lý 9 Ngày soạn: 17/10/07 Ngày dạy: 18/10/07 Tiết 3 Thực hành XÁC ĐỊNH ĐIỆN TRỞ CỦA MỘT DÂY DẪN BẰNG AMPE KẾ VÀ VÔN KẾ I – MỤC TIÊU BÀI DẠY: 1.Nêu được cách xác đònh điện trở từ công thức tính điện trở. 2.Mô tả được cách bố trí và tiến hành được TN xác đònh điện trở của một dây dẫn bằng ampe kế và vôn kế. 3.Có ý thức chấp hành nghiêm túc quy tắc sử dụng các thiết bò điên trong TN. II – CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: Đối với mỗi nhóm: (Lớp gồm 6 nhóm) 1 dây dẫn có điện trở chưa biết giá trò. 1 nguồn điên có hiệu điện thế điều chỉnh được các giá trò từ 0V đến 6V một cách liên tục. 1 ampe kế có GHĐ 1,5A và ĐCNN 0,1A 1 vôn kế có GHĐ 6V và ĐCNN 0,1V. 1 công tắc, 7 đoạn dây nối, mỗi đoạn dài khoảng 30cm. Mỗi HS chuẩn bò sẵn báo cáo thực hành như mẫu SGK, trong đó đã trả lời các câu hỏi phần 1. Đối với giáo viên: 1 đồng hồ đo điện năng. III – TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY: 1 - Ổn đònh tình hình lớp: (1 phút) 2 - Kiểm tra bài cũ: (không kiểm tra) 3 - Giảng bài mới: TL HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS KIẾN THỨC 10 Hoạt động 1: Trình bày phần trả lời câu hỏi trong báo cáo thực hành Kiểm tra việc chuẩn bò báo cáo thực hành của HS. Yêu cầu một HS nêu công thức tính Từng HS chuẩn bò trả lời câu hỏi của GV. Từng HS vẽ sơ đồ mạch điện TN (có thể trao đổi nhóm). Các nhóm mắc mạch điện theo sơ đồ đã vẽ. Thực hành XÁC ĐỊNH ĐIỆN TRỞ CỦA MỘT DÂY DẪN BẰNG VÔN KẾ VÀ AMPE KE I.CHUẨN BỊ Trêng thcs ngäc minh gv; v¬ng duy du Gi¸o ¸n vËt lý 9 32 điện trở. Yêu cầu một vài HS trả lời câu b và câu c. Yêu cầu một HS lên bảng vẽ sơ đồ mạch điện TN. Hoạt động 2: Mắc mạch điện theo sơ đồ và tiến hành đo. Theo dõi, giúp đỡ, kiểm tra các nhóm mắc mạch điện, đặc biệt là khi mắc vôn kế và ampe kế. Theo dõi, nhắc nhở mọi HS đều phải tham gia hoạt động tích cực. Yêu cầu HS nộp báo cáo thực hành. Nhận xét kết quả, tinh thần và thái độ thực hành của một vài nhóm. Tiến hành đo, ghi kết quả vào bản báo cáo. Cá nhân hoàn thành bản báo cáo để nộp. Nghe GV nhận xét để rút kinh nghiệm cho bài sau. II.NỘI DUNG THỰC HÀNH Trêng thcs ngäc minh gv; v¬ng duy du Gi¸o ¸n vËt lý 9 4 – Dặn dò học sinh chuẩn bò cho tiết học tiếp theo: (2 phút) Học thuộc phần ghi nhớ, khi học bài cần xem lại các thí nghiệm và liên hệ với thực tế. Đọc kó các bài tập vận dung. Làm bài tập trong sách bài tập. Đọc mục “có thể em chưa biết” IV – RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG: Trêng thcs ngäc minh gv; v¬ng duy du Gi¸o ¸n vËt lý 9 Ngày soạn: 21/10/07 Ngày dạy: 22/10/07 Tiết 4 ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP I – MỤC TIÊU BÀI DẠY: 1.Suy luận để xây dựng được công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp R tđ = R 1 + R 2 và hệ thức U 1 /U 2 = R 1 /R 2 từ các kiến thức đã học. 2.Mô tả được cách bố trí và tiến hành thí nghiệm kiểm tra các hệ thức đã suy ra từ lí thuyết. 3.Vận dụng được những kiến thức đã học để giải thích một số hiện tượng và giải bài tập về đoạn mạch nối tiếp. II – CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: Đối với mỗi nhóm: (Lớp gồm 6 nhóm) 3 điện trở mẫu lần lượt có giá trò 6Ω, 10Ω, 16Ω. 1 ampe kế có GHĐ 1,5A và ĐCNN 0,1A. 1 vôn kế có GHĐ 6V và ĐCNN 0,1V. 1nguồn điện 6V, 1 công tắc, 7 đoạn dây nối, mỗi đoạn dài khoảng 30cm. III – TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY: 1 - Ổn đònh tình hình lớp: (1 phút) 2 - Kiểm tra bài cũ: (không kiểm tra) 3 - Giảng bài mới: TL HOẠT ĐỘNH CỦA HS HOẠT ĐỘNG CỦA HS KIẾN THỨC 4 Hoạt động 1: Ôn lại những kiền thức liên quan đến bài mới. Yêu cầu HS cho biết, trong đoạn mạch gồm hai bóng đèn mắc nối tiếp: Cường độ dòng điện chạy qua mỗi đèn có liên hệ như thế nào với cường độ dòng điện mạch chính? Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch có mối liên hệ như thế nào với hiệu điện thế giữa Từng HS chuẩn bò trả lời các câu hỏi của GV. ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP I.CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ TRONG ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP 1.Nhớ lại kiến thức ở lớp 7 2.Đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp Trêng thcs ngäc minh gv; v¬ng duy du Gi¸o ¸n vËt lý 9 5 10 10 13 hai đầu mỗi đèn. Hoạt động 2: Nhận biết được đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp. Yêu cầu HS trả lời C1 và cho biết hai điện trở có mấy điểm chung. Hướng dẫn HS vận dụng các kiến thức vừa ôn tập và hệ thức đònh luật Ôm để trả lời C2. Giáo viên yêu cầu HS làm thí nghiệm kiểm tra hệ thức (1) và (2) đối với đoạn mạch gồm các điện trở mắc nối tiếp. Hoạt động 3: Xây dựng công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp. Yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Thế nào là điện trở tương đương của một đoạn mạch điện? Hướng dẫn HS xây dựng công thức (4) Kí hiệu hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch là U, giữa hai đầu mỗi điện trở là U 1 , U 2 . Hãy viết hệ thức liên hệ giữa U, U 1 , U 2 . Cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch là I. Viết biểu thức tính U, U 1 , U 2 theo I và R tương ứng. Hoạt động 4: Tiến hành thí nghiệm kiểm tra. Hướng dẫn HS làm TN như SGK. Theo dõi, kiểm tra các nhóm HS mắc mạch điện theo sơ đồ. Yêu cầu một HS phát biểu kết luận. Hoạt động 5: Cũng cố bài học và vận dụng Cần mấy công tắc để điều khiển đoạn mạch nối tiếp? Trong sơ đồ hình 4.3b SGK, có thể chỉ mắc Từng HS trả lời C1. Từng HS àm C2. Từng HS đọc phần khái niệm điện trở tương đương trong SGK. Từng HS làm C3. Các nhóm mâc mạch điện và tiến hành thí nghiệm theo hướng dẫn của SGK. Thảo luận nhóm để rút ra kết luận. I = I 1 + I 2 U = U 1 + U 2 2 1 2 1 R R U U = II.ĐIỆN TRỞ TƯƠNG ĐƯƠNG CỦA ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP 1.Điện trở tương đương 2.Công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp 3.Thí nghiệm kiểm tra 4.Kết luận R tđ = R 1 + R 2 [...]... thcs ngäc minh Gi¸o ¸n vËt lý 9 Ngày soạn: 19/ 10/07 Ngày dạy: 20/10/07 Tiết 9 gv; v¬ng duy du SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO VẬT LIỆU LÀM DÂY I – MỤC TIÊU BÀI DẠY: 1.Bố trí và tiến hành được thí nghiệm để chứng tỏ rằng điện trở của các dây dẫn có cùng chiều dài, tiết diện và được làm từ các vật liệu khác nhau thì khác nhau 2.So sánh được mức độ dẫn điện của các chất hay các vật liệu căn cứ vào bảng giá... Đọc mục “có thể em chưa biết” Trêng thcs ngäc minh Gi¸o ¸n vËt lý 9 gv; v¬ng duy du Ngày soạn: 28 /9/ 07 Ngày dạy: 29/ 9/07 Tiết 6 BÀI TẬP VẬN DỤNG ĐỊNH LUẬT ÔM I – MỤC TIÊU BÀI DẠY: Vận dụng các kiến thức đã học để giải được các bài tập đơn giản về đoạn mạch gồm nhiều nhất là ba điện trở II – CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: Đối với giáo viên: Bảng liệt kê các giá trò hiệu điện thế và cường độ dòng... mặt thoáng, kiểm tra và đối chiếu kết quả gió thì các em đã làm như thế nào? thu được với dự đoán đã nêu Hoạt động 3: Xác đònh sự phụ thuộc của điện trở và nhận xét vào chiều dài dây dẫn Đè nghò từng nhóm HS nêu dự đoán theo yêu cầu 15 II.SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO CHIỀU DÀI DÂY DẪN 1.Dự kiến cách làm 2.Thí nghiệm kiểm tra Trêng thcs ngäc minh Gi¸o ¸n vËt lý 9 của C1 và ghi lê bảng các dự đoán đó... vào chiều dài, tiết diện và vật liệu làm dây? 2 Căn cứ vào bảng giá trò điện trở suất so sánh mức độ dẫn điện của của dây đồng và dây sắt? 3.Vận dụng công thức điện trở để giải bài 9. 2 SBT 3 - Giảng bài mới: Trêng thcs ngäc minh Gi¸o ¸n vËt lý 9 10 Hoạt động 1: Tìm hiểu cấu tạo và hoạt động của biến trở Yêu cầu HS quan sát hình 10.1 SGK và đối chiếu với các biến trở có trong bộ thí nghiệm để chỉ rõ từng... thcs ngäc minh Gi¸o ¸n vËt lý 9 Ngày soạn: 24/ 09/ 07 Ngày dạy: 25 /9/ 07 Tiết 5 gv; v¬ng duy du ĐOẠN MẠCH SONG SONG I – MỤC TIÊU BÀI DẠY: 1.Suy luận để xây dựng được công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điên trở mắc song song và hệ thức I 1/I2 = R2/R1 từ những kiến thức đã học 2.Mô tả được cách bố trí và tiến hành TN kiểm tra lại các hệ thức suy ra từ lí thuyết đối với đoạn mạch song... trong mạch điện hình 8.2 SGK và đề nghò HS thực hiện C2 Đề nghò từng nhóm HS nêu dự đoán theo yêu cầu Từng nhóm HS mắc mạch điện theo sơ đồ của C2 và ghi lên bảng các dự đoán đó 8.3 SGK, tiến hành TN và ghi kết quả đo vào bảng 1 SGK Đối chiếu với dự đoán của nhóm mình và Hoạt động 3: Tiến hành thí nghiệm kiểm tra dự đoán rút ra kết luận đã nêu theo yêu cầu của C2 Theo dõi, kiểm tra, giúp đỡ các nhóm tiến... nhớ phần đóng với dự đoán mà mỗi nhóm đã nêu khung ở cuối bài Đề nghò một vài HS nêu kết luận về sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào tiết diện dây II.THÍ NGHIỆM KIỂM TRA 1.Lắp mạch điện 2.Thí nghiệm 3.Nhận xét Trêng thcs ngäc minh Gi¸o ¸n vËt lý 9 7 Hoạt động 4: Cũng cố và vận dụng Gợi ý C3: Tiết diện của dây thứ 2 lớn gấp mấy lần dây thứ nhất? Vận dụng kết luận trên đây, so sánh điện trở của hai dây... VÀO TIẾT DIỆN DÂY DẪN Trêng thcs ngäc minh Gi¸o ¸n vËt lý 9 xá đònh sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào chiều dài của chúng? Các dây dẫn có cùng tiết diện và làm từ cùng một vật liệu phụ thuộc vào chiều dài dây như thế nào? Đề nghò một HS khác trình bày lời giải bài tập 7.2 SBT Nhận xét câu trả lời và lời giải của HS gv; v¬ng duy du I.DỰ ĐOÁN VỀ SỰ PHỤ THUỘC Các nhóm thảo luận xem cần phải sử dụng... dẫn có đặc Trêng thcs ngäc minh Gi¸o ¸n vËt lý 9 điểm gì để xác đònh sự phụ thuộc cuẩ điện trỏ dây dẫn vào tiết diện của chúng? Các dây dẫn có cùng chiều dài và làm từ cùng một vật liệu phụ thuộc vào tiết diên dây như thế nào? Yêu cầu HS giải bài tập 8.2 SBT Nhận xét câu trả lời và lời giải của HS 10 Hoạt động 2: Tìm hiểu sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn Cho HS quan sát các đoạn dây... bằng các vật liệu khác nhau và đề nghò HS trả lời C1 Theo dõi, giúp đỡ các nhóm HS vẽ sơ đồ mạch điện, lập bảng ghi các kết quả đo và quá trình tiến hành TN của mỗi nhóm Đề nghò các nhóm HS nêu nhận xét và rút ra kết luận: Điện trở của dây dẫn có phụ thuộc vào vật liệu làm dây hay không? 5 Hoạt động 3: Tìm hiểu về điên trở suất Yêu cầu HS trả lời các câu hỏi sau: Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu . mục “có thể em chưa biết” Trêng thcs ngäc minh gv; v¬ng duy du Gi¸o ¸n vËt lý 9 Ngày soạn: 28 /9/ 07 Ngày dạy: 29/ 9/07 Tiết 6 BÀI TẬP VẬN DỤNG ĐỊNH LUẬT ÔM I – MỤC TIÊU BÀI DẠY: Vận dụng các kiến. RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG: Trêng thcs ngäc minh gv; v¬ng duy du Gi¸o ¸n vËt lý 9 Ngày soạn: 24/ 09/ 07 Ngày dạy: 25 /9/ 07 Tiết 5 ĐOẠN MẠCH SONG SONG I – MỤC TIÊU BÀI DẠY: 1.Suy luận để xây dựng được. RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG: Trêng thcs ngäc minh gv; v¬ng duy du Gi¸o ¸n vËt lý 9 Ngày soạn:10 /9/ 07 Ngày dạy:12/ 09/ 07 Tiết 2 Bài 2 ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪN – ĐỊNH LUẬT ÔM I – MỤC TIÊU BÀI DẠY: 1.Nhận
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án vật lí 9 trọn bộ full, Giáo án vật lí 9 trọn bộ full,

Mục lục

Xem thêm