0

Giáo án địa lí 7 cả năm soạn 4 cột

150 3,882 3
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2015, 15:04

1 Trường THCS Gáo Giồng Giáo án Đòa lí 7 Ngày soạn : / /200 TUẦN 1 Ngày dạy : / /200 TIẾT 1 PHẦN I: THÀNH PHẦN NHÂN VĂN CỦA MÔI TRƯỜNG Bài 1: DÂN SỐ I. Mục tiêu: - Ki ế n th ứ c: Học sinh nắm được dân số và tháp tuổi, dân số là nguồn lao động của một đòa phương tình hình và nguyên nhân gia tăng dân số, hậu quả của sự bùng nổ dân số đối với các nước đang phát triển. - K ỹ n ă ng: Hiểu và biết đđược sự gia tăng dân số và bùng nổ dân số, rèn kỹ năng đđọc và khai thác thông tin từ các biểu đđồ dân số và tháp tuổi. - T ư t ưở ng: Hậu quả của sự bùng nổ dân sốđđối với nền kinh tế của một số nước, biện pháp hạn chế sự bùng nổ dân số. II. Thiết bị dạy học: - Biểuđđồ gia tăng dân số thế giới (SGK). - Tranh vẽ 3 dạng tháp tuổi. III. Các hoạt động lên lớp: 1. Ổn định lớp (1’) 2. Kiểm tra bài 3. Giảng bài mới  Giới thiệu bài: TG Nội dung Hướng dẫn giáo viên Hướng dẫn học sinh 10’ 1. Dân số và nguồn lao động - Các cuộc điều tra dân số cho ta biết tình hình dân số, nguồn lao động của một địa phương, một nước. - Dân số được biểu hiện cụ thể bằng tháp tuổi GV: Cho học sinh đọc thuật ngữ dân số trang 186. H ỏ i: Các cuộcđđiều tra dân số cho ta biết điều gì? GV: Dân số là nguồn lao động quý báu cho sự phát triển kinh tế - xáõ hội H ỏ i: Dân số được biểu hiện cụ thể bằng cái gì? Nhìn vào tháp tuổi chúng ta biết được điều gì? GV: Treo hình tháp tuổi học sinh quan sát và cho biết: + Ở tháp tuổi thứ I số trẻ em sinh ra → 4 tuổi có bao nhiêu bé trai và bé gái? + Ở tháp tuổi thứ II có bao => Dân số là tổng số dân sinh sống trên một lãnh thổ nhất định (được tính ở một thời điểm cụ thể) => Tổng số người ở một địa phương hoặc một nước số người ở từng độ tuổi tổng số nam, nữ, số người trong độ tuổi lao động. => Bằng tháp tuổi => Tổng số nam, nữ phân theo độ tuổi => Khoảng 5,5 triệu bé trai và 5,5 triệu bé gái. 2 Trường THCS Gáo Giồng Giáo án Đòa lí 7 10’ 15’ 2. Dân số thế giới tăng nhanh trong thế kỷ XIX và thế kỷ XX. - Dân số thế giới tăng nhanh trong 2 thế kỷ gần đây. 3. Sự bùng nổ dân số - Các nước đang phát triển có tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên cao. nhiêu bé trai và bao nhiêu bé gái? GV: Số người trong độ tuổi lao động được tô màu xanh, vậy thì: H ỏ i: Ở tháp tuổi nào có người trong độ tuổi lao động nhiều? Quan sát và miêu tả hình dạng của 2 tháp tuổi? GV: Giới thiệu thêm về đặc điểm của mỗi tháp để nhận biết dân số già và dân số trẻ. * chuyển ý - Cho học sinh đọc SGK GV: Giảng cho học sinh nắm được sự gia tăng dân số ở một địa phương… phụ thuộc vào gia tăng dân số tự nhiên và cơ giới. - Cho học sinh đọc thuật ngữ “tỷ lệ sinh”, “tỷ lệ tử”. GV: Cho học sinh quan sát hình 1.2 nhận xét? + Dân số thế giới tăng nhanh bắt đầu từ những năm nào? Tăng vọt từ những năm nào? +Nguyên nhân dẫn đến dân số tăng nhanh? => Bổ sung và phân tích biểu đồ. * chuyển ý. GV: Cho học sinh quan sát hình 1.3 và 1.4 nhận xét: Biểu đồ nào có tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên cao hơn? So sánh từ năm 1950, 1980, 2000? Thuộc nhóm nước nào? => Bé trai khoảng 4,5 triệu người, bé gái khoảng 5 triệu. => Tháp thứ II có số người trong độ tuổi lao động nhiều hơn tháp thứ I. => Tháp thứ I: chân tháp rộng, than tháp thon dần Tháp thứ II: đáy tháp hẹp, thân tháp rộng ra. => Học sinh đọc SGK. => Tăng nhanh từ thế kỷ XIX (1804) Tăng vọt từ 1960. => Tiến bộ khoa học trong các lĩnh vực kinh tế - xáõ hội, y tế. => Hình 1.3 khoảng cách thu hẹp tỉ lệ gia tăng tự ? 3 Trường THCS Gáo Giồng Giáo án Đòa lí 7 - Dân số tăng nhanh và đột ngột dẫn đến sự bùng nổ dân số ở nhiều nước châu Á, châu Phi và châu Mỹ La Tinh. - Các chính sách kinh tế - xáõ hội đã góp phần hạ thấp tỉ lệ gia tăng dân số ở nhiều nước H ỏ i: Dân số tăng nhanh và đột ngột vào thời gian nào? Diễn ra ở đâu? H ỏ i: Nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng dân số? - Khi nào xảy ra hiện tượng bùng nổ dân số? H ỏ i: Dân số tăng nhanh gây khó khănđđến vấn đề gì? - Bằng chính sách dân số nào mà người ta hạ thấp tỉ lệ sinh xuống? - Sự gia tăng dân số đang có xu hướng giảm dần đến mức trên 1,0%. Hạn chế hiện tượng bùng nổ dân số. nhiên cao hơn hình 1.4, thuộc nhóm nước đang phát triển. => Từ những năm 50 của thế kỷ XX ở châu Á, Phi và Mỹ La Tinh. => Đời sống cải thiện, tiến bộ trong y tế. => Khi tỉ lệ gia tăng bình quân hàng năm của dân số thế giới lên đến 2,1%. => Giải quyết vấn đề ăn, mặc, ở, học hành và việc làm… trở thành gánh nặng. => Chính sách dân số như: kiểm sốùt tỉ lệ sinh, thực hiện kế hoạch hóa gia đình, chính sách kinh tế - xáõ hội. 4. Củng cố: (5’) - Tháp tuổi cho chúng ta biết đặc điểm gì của dân số? - Bùng nổ dân số xảy ra khi nào? Nguyên nhân? Hậu quả và phương hướng giải quyết. 5. Hướng dẫn ở nhà: (2’) - Học bài, làm bài tập số 2 SGK. - Làm bài tập bản đồ. - Xem tiếp bài tiếp theo. 4 Trường THCS Gáo Giồng Giáo án Đòa lí 7 Ngày soạn : / /200 TUẦN 1 Ngày dạy : / /200 TIẾT 2 Bài 2: SỰ PHÂN BỐ DÂN CƯ, CÁC CHỦNG TỘC TRÊN THẾ GIỚI I. Mục tiêu bài học: - Ki ế n th ứ c: Biết được sự phân bố dân cư không đồng đều và những vùng đông dân trên thế giới, nhận biết được sự khác nhau của 3 chủng tộc trên thế giới (trọng tâm mục 1). - K ỹ n ă ng: Rèn kỹ năng đọc bản đồ phân bố dân cư, nhận biết được 3 chủng tộc chính trên thế giới qua ảnh và thực tế. - T ư t ưở ng: Nhận biết được 3 chủng tộc trên thế giới phân bố không đồng đều do điều kiện sinh sống và sự khác nhau bên ngoài do thích nghi vớiđđiều kiện tự nhiên và di truyền. II. Thiết bị dạy học: - Lược đồ phân bố dân cư trên thế giới. - Bản đồ tự nhiên thế giới (địa hình). - Tranh ảnh các chủng tộc trên thế giới. III. Các hoạt động lên lớp: 1. Ổn định lớp: (1’) 2. Kiểm tra bài: (4’) - Dân số được biểu hiện cụ thể bằng cái gì? Tháp tuổi cho ta biết đặc điểm gì về dân số? - Dân số tăng nhanh nguyên nhân chính do đâu? Hậu quả và phương hướng giải quyết? 3. Giảng bài mới:  Giới thiệu bài: TG Nội dung Hướng dẫn giáo viên Hướng dẫn học sinh 20’ 1. Sự phân bố dân cư GV: Theo lược đồ hình 2.1 hướng dẫn học sinh đọc chú thích. H ỏ i: Những nơi có chấm đỏ dày đặc thể hiện điều gì? H ỏ i: Những nơi có chấm đỏ thưa thớt và không chấm đỏ thể hiện điều gì? H ỏ i: Xáùc định và đọc tên những khu vực tập trung dân cư đông nhất? => Học sinh quan sát. => Dân cư tập trung đông đúc. => Những nơi đó dân cư ít, vắng người. => Đông Á, Đông Nam Á, Nam Á, Tây Âu và Trung Âu, Tây Phi, Trung Đông, 5 Trường THCS Gáo Giồng Giáo án Đòa lí 7 - Dân cư trên thế giới phân bố không đồng đều. - Mật độ dân số là số dân trung bình sinh sống trên một đơn vị diện tích lãnh thổ (đơn vị: người/km 2 ). - Số liệu về mật độ dân số cho chúng ta biết tình hình phân bố dân cư của một đòa phương, một nước… + Hai khu vực có mật độ dân số đông nhất? H ỏ i: Vậy em có nhận xét gì về sự phân bố dân cư trên thế giới? GV: Giảng theo SGK “Hiện nay….thưa dân”. GV: Yêu cầu học sinh đọc thuật ngữ: “Mật độ dân số” GV: Viết công thức tính mật độ dân số: Dân số (người) MĐDS= Diện tích (km 2 ) GV: Yêu cầu học sinh làm bài tập 2 trong SGK và nêu nhận xét. H ỏ i: Em có nhận xét gì về diện tích và mật độ dân số của các nước trong bảng? H ỏ i: Vậy số liệu về mật độ dân số cho ta biết điều gì? GV: Theo lược đồ tự nhiên thế giới với lược đồ phân bố dân cư để học sinh xáùc đònh Đông Bắc Hoa Kỳ, Đông Nam Braxin. => Nam Á, Đông Nam Á. => Dân cư phân bố không đồng đều. => Học sinh đọc thuật ngữ. * Việt Nam 78.700.000 MĐDS= 330.991 = 237 người/ km 2 * Trung Quốc 1.273.300.000 MĐDS= 9.597.000 = 132 người/ km 2 * Indônêxia 206.100.000 MĐDS= 1.919.000 = 107 người/ km 2 => Việt Nam có diện tích và dân số ít hơn Trung Quốc và Indônêxia nhưng mật độ dân số cao hơn. => Cho ta biết nơi nào đông dân, nơi nào thưa dân (tình hình phân bố dân cư ở một đòa phương, một nước). 6 Trường THCS Gáo Giồng Giáo án Đòa lí 7 15’ 2. Các chủng tộc: - Dân cư trên thế giới được chia thành 3 chủng tộc. + Môngôlôit: da vàng, mắt đen, tóc đen và dài, mũi thấp thuộc dân cư châu Á. + Nêgrôit: da đen, mắt đen – to, tóc xoăn, ngắn, mũi thấp, rộng, thuộc nhóm châu Phi. + Ơrôpêôit: da trắng, tóc nâu hoặc vàng, mắt xanh hay nâu, thuộc châu Âu. nguyên nhân dẫn đến nơi đông dân và thưa dân. H ỏ i: Những khu vực tập trung đông dân tập trung ở khu vực đòa hình nào? Nguyên nhân? H ỏ i: Dân cư thưa thớt ở những miền, đòa hình nào? Nguyên nhân? GV: Ngày nay với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, phương tiện giao thông thuận lợi con người có thể sinh sống bất kỳ nơi nào trên thế giới? * chuyển ý GV: Yêu cầu học sinh đọc thuật ngữ “chủng tộc” H ỏ i: Căn cứ vào đâu để nhận dạng được sự khác nhau giữa các chủng tộc? H ỏ i: Dân cư trên thế giới hiện nay được chia thành mấy chủng tộc chính? GV: Giáo viên chia lớp thành 3 nhóm thảo luận. Treo hình người thuộc 3 chủng tộc. Nhóm 1: Miêu tả hình dáng bên ngoài của chủng tộc Môngôlôit? Phạm vi phân bố? Nhóm 2: Miêu tả hình dáng bên ngoài của chủng tộc Nêgrôit? Phạm vi phân bố? Nhóm 3: Miêu tả hình dáng bên ngoài của chủng tộc Ơrôpêôit? Phạm vi phân bố? GV: Giáo dục tư tưởng =>sống chung cộng đồng người. => Đồng bằng, thung lũng, ven các sông lớn, khu vực có kinh tế phát triển điều kiện sinh sống và giao thông thuận lợi. => Hoang mạc, núi, vùng gần cực, vùng nằm sâu trong lục đòa, khí hậu khắc nghiệt, giao thông không thuận lợi. => Đọc SGK trang 186. => Hình thái bên ngoài của cơ thể như màu da, tóc, mắt, mũi,… => Thành 3 chủng tộc chính:Môngôlôit, Ơrôpêôit, Nêgrôit. => Lớp chia thành 3 nhóm thảo luận. => Môngôlôit: da vàng, mắt đen, mũi thấp, tóc đen và dài, người thấp, châu Á. => Nêgrôit: da đen, tóc xoăn và ngắn, mắt đen và to, mũi thấp, rộng, châu Phi. => Da trắng, tóc nâu, xoăn hay vàng, mắt xanh hay nâu, mũi cao và hẹp. 7 Trường THCS Gáo Giồng Giáo án Đòa lí 7 4. Củng cố: (4’) - Dân cư trên thế giới phân bố như thế nào? Tập trung đông ở những nơi nào? Nguyên nhân? - Căn cứ vào đâu mà người ta chia dân cư thế giới ra thành các chủng tộc? Phạm vi phân bố? (Trắc nghiệm). 5. Dặn dò: (1’) - Học bài, trả lời câu hỏi cuối SGK. - Làm bài tập bản đồ. - Xem tiếp bài 3: Quần cư và đô thị. Ngày soạn : / /200 TUẦN 2 Ngày dạy : / /200 TIẾT 3 Bài 3: QUẦN CƯ – ĐÔ THỊ HÓA I. Mục tiêu bài học: - Ki ế n th ứ c: Nắm được đặc điểm cơ bản của quần cư nông thôn và quần cư đô thị. Biết được vài nét về lịch sử phát triển đô thị và sự hình thành các siêu đô thị. - K ỹ n ă ng: Rèn kỹ năng nhận biết được quần cư đô thị hay quần cư nông thôn qua ảnh chụp hoặc thực tế. Rèn kỹ năng sử dụng và nhận biết được sự phân bố các siêu đô thị trên lược đồ. - T ư t ưở ng: Hiểu được dân cư tập trung đông đúc ở các đô thị là do điều kiện sinh sống được cải thiện, có các khu công nghiệp phát triển đòi hỏi nguồn lao động cao. II. Thiết bị dạy học: - Bản đồ dân cư thế giới có thể hiện các đô thị. Lược đồ các siêu đô thị trên thế giới. - Ảnh chụp các đô thị ở Việt Nam và thế giới. III. Các hoạt động lên lớp: 1. Ổn đònh lớp: (1’) 2. Kiểm tra bài: (5’) - Dân cư trên thế giới phân bố như thế nào? Nguyên nhân có sự phân bố không đều? - Trên thế giới có mấy chủng tộc chính? Nêu đặc điểm của mỗi chủng tộc? 3. Giảng bài mới:  Giới thiệu bài: TG Nội dung Hướng dẫn giáo viên Hướng dẫn học sinh 8 Trường THCS Gáo Giồng Giáo án Đòa lí 7 16’ 17’ 1. Quần cư nông thôn và quần cư đô thị - Có 2 kiểu quần cư chính: quần cư đô thị và quần cư nông thôn. - Ở nông thôn mật độ dân số thấp, hoạt động kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp. - Ở thành thị hoạt động kinh tế chủ yếu là sản xuất công nghiệp, dịch vụ, mật độ dân số cao. 2. Đô thị hóa – Các siêu đô thị - Thế kỷ XIX, đô thị phát triển nhanh ở các nước công nghiệp và đến thế kỷ XX, đô thị phát triển rộng HS: Đọc thuật ngữ quần cư SGK. H ỏ i: Cho biết có mấy kiểu quần cư chính? Kể ra? GV: Cho HS quan sát hình 3.1 và hình 3.2 H ỏ i: Tìm điểm khác nhau của hai hình trên? H ỏ i: Ở nông thôn hoạt động kinh tế chủ yếu là gì? ? Làng mạc phân tán gắn với hình thức sản xuất nào? H ỏ i: Đô thị hoạt động kinh tế chủ yếu là gì? GV: Ở thành thị, do công nghiệp và dịch vụ phát triển đòi hỏi nhân công nhiều, do đó dân cư tập trung đông. Đời sống dân cư thành thị tương đối cao hơn ở nông thôn. - Cho HS đọc “Đô thị hóa” - Cho HS đọc SGK “Các đô thị trên… 5 tỷ người”. H ỏ i: Đô thị trên trái đất xuất hiện từ khi nào? H ỏ i: Đô thị hóa phát triển mạnh vào thế kỷ nào? Kéo theo cái gì phát triển? GV: Đô thị phát triển rộng => HS đọc SGK trang 188. => Có 2 kiểu: + quần cư nông thôn. + quần cư đô thị. => Hình 3.1 nhà cửa phân tán nằm giữa đồng ruộng mật độ dân cư thấp. Hình 3.2 nhà cửa tập trung san sát thành phố xá… mật độ dân số cao. => Hoạt động kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp. => Đất canh tác (trồng lúa, hoa màu…), đất đồng cỏ (chăn nuôi), đất rừng trồng cây, mặt nước nuôi trồng thủy hải sản… => Chủ yếu là sản xuất công nghiệp và dịch vụ (chế tạo máy móc, thiết bị, lương thực thực phẩm,…) => Đọc SGK trang 188. => Xuất hiện từ thời cổ đại như ở: Trung Quốc, Ấn Độ, Hy Lạp, La Mã,… là lúc có trao đổi hàng hóa. => Từ thế kỷ XIX lúc công nghiệp phát triển. 9 Trường THCS Gáo Giồng Giáo án Đòa lí 7 khắp. Nhiều đô thị phát triển nhanh chóng thành các siêu đô thị. - Ngày nay số người sống trong các đô thị chiếm ½ dân số thế giới và có xu hướng ngày càng tăng. khắp vào thế kỷ XX, đô thị phát triển gắn liền với thương nghiệp và công nghiệp cũng phát triển. GV: Cho HS quan sát lược đồ hình 3.3. H ỏ i: Trên thế giới có bao nhiêu siêu đô thị từ 8 triệu dân trở lên? + Châu lục nào có nhiều siêu đô thị nhất? GV: Cho HS đọc SGK. H ỏ i: Tỉ lệ dân số ở đô thị từ thế kỷ XVII đến nay tăng lên bao nhiêu lần? KL: Dân cư tập trung ở các đô thị và siêu đô thị đã gây ô nhiễm môi trường và sức khỏe con người bị giảm sút… - Giáo dục tư tưởng cho học sinh. => 23 siêu đô thị trên 8 triệu dân. => Châu Á, có 12 siêu đô thị trên 8 triệu dân. => Từ 5% đến 52,5% tăng gấp 10,5 lần. => Nghe giảng. 4. Củng cố: (5’) - Có mấy kiểu quần cư chính? Đặc điểm kinh tế của mỗi quần cư? - Đô thị hóa là gì? Đô thị hóa phát triển đã gây ảnh những hậu quả gì? 5. Hướng dẫn ở nhà: (1’) - Làm bài tập 2, SGK - Học bài, làm bài tập bản đồ. - Xem tiếp bài 4: “Thực hành”, vẽ tháp tuổi trên giấy trước. 10 Trường THCS Gáo Giồng Giáo án Đòa lí 7 Ngày soạn : / /200 TUẦN 2 Ngày dạy : / /200 TIẾT 4 Bài 4: THỰC HÀNH PHÂN TÍCH LƯỢC ĐỒ DÂN SỐ VÀ THÁP TUỔI I. Mục tiêu bài học: 1. Kiến thức: Qua tiết thực hành củng cố cho học sinh có khái niệm mật độ dân số và sự phân bố dân cư không đồng đều trên thế giới, các khái niệm đô thò và sự phân bố các siêu đô thò ở châu Á. 2. Kỹ năng: Nhận biết được một số cách thể hiện mật độ dân số: phân bố dân số và các đô thò trên lược đồ. + Đọc và khai thác thông tin trên lược đồ dân số. + Đọc được sự biến đổi kết cấu dân số theo mật độ tuổi một đòa phương qua tháp tuổi, nhận dạng tháp tuổi. 3. Tư tưởng: Củng cố kiến thức, kỹ năng đã học của toàn phần và biết vận dụng vào tìm hiểu thực tế dân số châu Á, dân số ở một đòa phương. II. Thiết bò dạy học: - Bản đồ dân số của tỉnh thành hoặc huyện nơi trường đóng. - Tháp tuổi đòa phương (nếu có). - Bản đồ hành chính. - Bản đồ tự nhiên châu Á. III. Các hoạt động lên lớp: 1. Ổn đònh lớp: (1’) 2. Kiểm tra bài: (5’) - Nêu sự khác nhau cơ bản giữa quần cư nông thôn và quần cư đô thò. 3. Giảng bài mới:  Giới thiệu bài: TG Nội dung Hướng dẫn giáo viên Hướng dẫn học sinh 8’ Hình 4.1 lược đồ mật độ dân sốÙ tỉnh Thái Bình GV: Yêu cầu HS cho biết mật độ dân số là gì? - Cho HS quan sát hình 4.1 hướng dẫn HS phân biệt 3 màu. Hỏi: Nơi có mật độ dân sốÙ cao nhất? Mật độ là bao nhiêu? + Nơi có mật độ dân số thấp nhất? Mật độ là bao nhiêu? - Dân cư trung bình sinh sống trên một đơn vò diện tích lãnh thổ. => HS đọc bản chú thích. => Nơi có mật độ dân số cao nhất là Thò xáõ Thái Bình > 3.000 người/km 2 . - Nơi có mật độ dân số thấp nhất là huyện Tiền Hải <1.000 người/ km 2 . [...]... trong năm? quanh năm + Tháng có nhiệt độ cao nhất + Tháng có nhiệt độ thấp nhất + Nhiệt độ chênh lệch giữa tháng thấp nhất và cao nhất? KL: Khí hậu ở đây như thế nào? * Lượng mưa: - Nhận xét sự phân bố lượng mưa trong năm? - Lượng mưa trung bình cả năm là bao nhiêu? - Lượng mưa tháng thấp nhất? Bao nhiêu mm? - Lượng mưa tháng cao nhất? Bao nhiêu? - Lượng mưa chênh lệch giữa tháng thấp nhất và tháng cao... chủ yếu nằm từ 5oB đến 5oNam - HS quan sát lược đồ và nhận xét => Từ 25oC đến 28oC => Tháng 1, 12 => Tháng 4 => Khoảng 3oC - Nắng nóng quanh năm - Mưa nhiều, tháng nào cũng có mưa - Mưa nhiều trung bình từ 1500 – 2500 mm - Thấp nhất: tháng 5 ( 170 mm) - Cao nhất: tháng 1 (250mm) Trường THCS Gáo Giồng Giáo án Đòa lí 7 nhất là bao nhiêu? - Càng gần về xích đạo * Độ ẩm: trung bình là bao mưa càng nhiều,... 2530oC - Giamêna: Từ 22oC -34oC TG 15 Trường THCS Gáo Giồng Giáo án Đòa lí 7 ⇒ Có 2 lần tăng cao nhất vào tháng 3, 4 và 9, 10 tháng có mặt trời đi qua thiên đỉnh + Về lượng mưa? - Malacan: Mưa nhiều từ 6 ,7, 8,9, khô hạn từ 12-2 - Giamêna: Mưa nhều 7, 8,9 khô hạn kéo dài từ 11, 12, 1, 2, 3 Hỏi: Có nhận xét gì về sự - Nhiệt độ cao, nóng quanh phân bố lượng mưa và nhiệt năm độ trong năm của khí hậu - Lượng... hóa (%) - Tỉ lệ dân thành thò tăng (1992 so với 1950) nhanh và số siêu đô thò 1950 1992 - Toàn thế giới - Các nước phát triển - Các nước đang phát triển 29 .4 53.6 44 .0 74 .0 49 .6 38.1 17. 4 35.0 101.1 29 càng nhiều Trường THCS Gáo Giồng Giáo án Đòa lí 7 - Nhận xét gì về tốc độ đô thò hóa ở đới nóng so với thế => Tốc độ cao Số siêu đô thò giới? Biểu hiện ngày càng nhiều tỉ lệ dân thành thò tăng nhanh GV:... Tại sao diện tích đất xavan và nửa hoang mạc đang ngày càng mở rộng 5 Hướng dẫn học ở nhà: (3’) - Hướng dẫn học sinh làm bài tập 4 - Học bài, làm bài tập bản đồ - Xem trước bài 7 17 Trường THCS Gáo Giồng Giáo án Đòa lí 7 Ngày soạn : Ngày dạy : / / /200 /200 TUẦN 4 TIẾT 7 Bài 7: MÔI TRƯỜNG NHIỆT ĐỚI GIÓ MÙA I Mục tiêu bài học: 1 Kiến thức: Nắm được sơ bộ nguyên nhân hình thành nên gió mùa ở đới nóng và... diện tích lớn (đi cả tuần) Khí hậu nóng ẩm 5 Dặn dò: (1’) - Làm bài tập 4 và tập bản đồ 14 Trường THCS Gáo Giồng Giáo án Đòa lí 7 - Xem tiếp bài 6: Môi trường nhiệt đới Ngày soạn : Ngày dạy : / / /200 /200 TUẦN 3 TIẾT 6 Bài 6: MÔI TRƯỜNG NHIỆT ĐỚI I Mục tiêu bài học: 1 Kiến thức: Nắm được đặc điểm môi trường nhiệt đới (nóng quanh năm và có thời kỳ khô hạn) Khí hậu nhiệt đới nóng quanh năm, lượng mưa thay...Trường THCS Gáo Giồng Giáo án Đòa lí 7 KL: Dân số của tỉnh phân bố 15’ không đồng đều Hình 4. 2 và 4. 3 tháp tuổi - Cho HS quan sát tháp tuổi Thành phố Hồ Chí Minh của Thành phố Hồ Chí Minh qua các cuộc điều tra dân số 1989 và 1999 so sánh Hỏi: Hình dáng tháp tuổi có gì thay đổi? => Hình tháp tuổi 1989 tháp thon dần, rộng ở chân - Hình 4. 3 thấp rộng ở thân và hẹp ở chân - Số trẻ em từ 0 -4 tuổi Hỏi: Cho biết... nào đến tài nguyên môi trường? 4 Củng cố: (5’) - Treo lược đồ phân bố dân cư yêu cầu HS xác đònh trên lược đồ vò trí của đới nóng Xác đònh các khu vực tập trung đông dân 5 Hướng dẫn ở nhà: (2’) - Học bài, kiểm tra 1 tiết - Làm các bài tập còn lại trong bản đồ 34 Trường THCS Gáo Giồng Giáo án Đòa lí 7 Ngày soạn : Ngày dạy : / / /200 /200 TUẦN 7 TIẾT 14 KIỂM TRA MỘT TIẾT 45 phút ĐỀ: Phần I: Trắc nghiệm... THCS Gáo Giồng Giáo án Đòa lí 7 Phần II: Phần tự luận Câu 1: Có mấy kiểu quần cư chính? So sánh sự khác nhau giữa quần cư nông thôn và quần cư đô thò? Câu 2: Khí hậu đới nóng có những thuận lợi và khó khăn gì đối với sản xuất nông nghiệp? Câu 3: Trình bày sức ép dân số tới tài nguyên – môi trường ► Đáp án: Câu 1: a Đúng Câu 2: c 5o – 30o ở 2 bán cầu Câu 3: d Cả 2 câu a và c đúng Câu 4: d Cả 3 câu trên... điều kiện thuận lợi 4 Củng cố: (3’) - Treo lược đồ hình 4. 1 Xáùc đònh nơi dân cư tập trung đông nhất, thấp nhất, mật độ bao nhiêu? - Cho HS quan sát hình 4. 2 và hình 4. 3 miêu tả hình dạng của 2 tháp tuổi và nhận xét nhóm tuổi nào tăng, nhóm tuổi nào giảm? 5 Hướng dẫn ở nhà: (2’) - Vẽ hình 2 tháp tuổi - Xem hình và tập phân tích bản đồ ở bài 4 11 Trường THCS Gáo Giồng Giáo án Đòa lí 7 - Xem tiếp bài 5 . học sinh làm bài tập 4. - Học bài, làm bài tập bản đồ. - Xem trước bài 7. 18 Trường THCS Gáo Giồng Giáo án Đòa lí 7 Ngày soạn : / /200 TUẦN 4 Ngày dạy : / /200 TIẾT 7 Bài 7: MÔI TRƯỜNG NHIỆT. THCS Gáo Giồng Giáo án Đòa lí 7 15’ 10’ Hình 4. 2 và 4. 3 tháp tuổi Thành phố Hồ Chí Minh. - Số trẻ em từ 0 -4 tuổi giảm xuống. - Số người trong độ tuổi lao động tăng lên Hình 4. 4 lược đồ phân. bản đồ. - Xem tiếp bài 4: “Thực hành”, vẽ tháp tuổi trên giấy trước. 10 Trường THCS Gáo Giồng Giáo án Đòa lí 7 Ngày soạn : / /200 TUẦN 2 Ngày dạy : / /200 TIẾT 4 Bài 4: THỰC HÀNH PHÂN TÍCH
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án địa lí 7 cả năm soạn 4 cột, Giáo án địa lí 7 cả năm soạn 4 cột, Giáo án địa lí 7 cả năm soạn 4 cột