0

dự án trồng cây thủy canh bằng phương pháp hồi lưu

11 691 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/12/2014, 13:34

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT KIM LIÊN QUẬN ĐỐNG ĐA ************************ ĐỀ TÀI DỰ THI KHOA HỌC, KỸ THUẬT DÀNH CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CẤP THÀNH PHỐ LẦN THỨ TƯ(NĂM HỌC 2014-2015) Tên đề tài: DỰ ÁN TRỒNG CÂY THỦY CANH BẰNG PHƯƠNG PHÁP HỒI LƯU Lĩnh vực: Khoa học môi trường Người hướng dẫn Tác giả: -TS ĐINH THỊ THU HÀ Hoàng Trung Nghĩa Lớp:11A7 Trường THPT Kim Liên Đơn vị công tác: Trường CD múa VN -TS Tạ Minh Lương Đơn vị công tác: Thpt Kim Liên -SV Phạm Văn Chiến Đơn vị công tác: ĐH Bách Khoa Hà Nội Hà nội, tháng 11 năm 2014 Mục lục 1.Lí do chọn đề tài 2. Tổng quan vấn đề và tính sáng tạo: 3. Qúa trình nghiên cứu 4. Kết luận: I. Thực trạng - Gần đây, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm đang là một vấn đề nhức nhối trong xã hội. Với hàng loạt các hiện tượng, scandal ngộ độc thực phẩm vì nguyên liệu bẩn. Sự cần thiết tìm một biện pháp để giải quyết đã trở thành một vấn đề đặc biệt quan trọng. -Do đó, nhóm chúng em đã quyết định thực hiện đề tài: Trồng cây bằng phương pháp thủy canh hồi lưu. II. Tổng quan đề tài: - -Trồng cây thủy canh là một phương pháp hiện đại, đắt tiền. Tuy nhiên, lại rất thích với hoàn cảnh hiện giờ, khi “nhà nhà” mong ngóng rau sạch. Đã có nhiều nghiên cứu về vấn đề này. Nhưng theo chúng em, những nghiên cứu đó thường quá hiện đại, to lớn mà các hộ gia đình bình thường không đủ khả năng thực hiên ( 1 dàn thủy canh 2.2m thường mất tới 20 triệu) - - Do đó, chúng em khởi công đề tài với mục đích xây dựng các máy thủy canh hồi lưu, có kích cỡ bé (1-1.5m) giá thành rẻ( tần 5-6 triệu) để dễ dàng thích hợp và xây dựng đại trà cho các hộ gia đình. - - Bọn em sử dụng phương pháp thủy canh hồi lưu . Trồng cây trên hệ thống, chất dinh dưỡng và nước được đi qua bộ rễ, rồi được tái sử dụng qua một máy bơm được cài sẵn rơle thời gian. - Uu điểm: - Là dự án đầu tiên chứng minh đề tài có thể áp dụng với phần lớn không gian, kể cả những không gian nhỏ hẹp. - Chi phí đầu tư cho dự án không quá lớn (tầm 6-7 triệu), phần lớn các gia đình đều có thể xây dựng. -Có thể giải quyết vấn đề đại trà vấn đề rau sach cho phần lớn hộ gia đình, đặc biệt là chung cư (vì các dự án trước làm với kích cỡ và chi phí khá lớn, khiến phần lớn gia đình khó có khả năng áp dụng). -Sự thay đổi các giàn ống một cách linh hoạt (tùy thuộc không gian cao rộng) khiến dự án có thể áp dụng với mọi hộ gia đình - III. Công trình thực hiện: [...]...4.Kết luận: -Việc trồng cây thủy canh là một vấn đề cấp thiết ngày nay Do thời gian cấp thiết, và thiếu kinh nghiệm, chúng em mới dựng được bộ giàn và đang cố gắng trồng cây cho kịp tiến độ Các bản báo cáo chi tiết hơn, Chúng em sẽ cố gắng gửi trong thời gian sớm nhất . ************************ ĐỀ TÀI DỰ THI KHOA HỌC, KỸ THUẬT DÀNH CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CẤP THÀNH PHỐ LẦN THỨ TƯ(NĂM HỌC 2014-2015) Tên đề tài: DỰ ÁN TRỒNG CÂY THỦY CANH BẰNG PHƯƠNG PHÁP HỒI LƯU Lĩnh vực: Khoa. thiết tìm một biện pháp để giải quyết đã trở thành một vấn đề đặc biệt quan trọng. -Do đó, nhóm chúng em đã quyết định thực hiện đề tài: Trồng cây bằng phương pháp thủy canh hồi lưu. II. Tổng quan. thành rẻ( tần 5-6 triệu) để dễ dàng thích hợp và xây dựng đại trà cho các hộ gia đình. - - Bọn em sử dụng phương pháp thủy canh hồi lưu . Trồng cây trên hệ thống, chất dinh dưỡng và nước được đi
- Xem thêm -

Xem thêm: dự án trồng cây thủy canh bằng phương pháp hồi lưu, dự án trồng cây thủy canh bằng phương pháp hồi lưu,