0

skkn các cấp độ so sánh của tính từ và trạng từ trong tiếng anh ( degrees of comparison in english )

16 2,360 9
  • skkn các cấp độ so sánh của tính từ và trạng từ trong tiếng anh ( degrees of comparison in english )

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/12/2014, 20:40

Sáng kiến kinh nghiệm – Các cấp độ so sánh của tính từ và trạng từ ĐỀ TÀI CÁC CẤP SO SÁNH CỦA TÍNH TỪ VÀ TRẠNG TỪ PHẦN I: PHẦN MỞ ĐẦU I.Lý do chọn đề tài: Học Ngoại ngữ nói chung và Tiếng Anh nói riêng đòi hỏi người học một đức tính cần cù, chịu tìm hiểu và đúc rút ra những kiến thức bổ ích cho riêng mình. Việc nắm vững một cấu trúc hay một cách nói trong Tiếng Anh sẽ giúp người học rất nhiều trong quá trình giao tiếp hoặc làm bài tập về phần đó. Người học sau một quá trình nghiên cứu sẽ có một cái nhìn tổng quan về những gì mình đang học, nghiên cứu và từ đó có một hướng đi đúng trong cách học và lĩnh hội tri thức. Có thể với cùng một ý nghĩa của câu nói nhưng bằng những cách thức diễn đạt khác nhau mà người nói hoặc nười viết sẽ đem lại cho người đọc, người nghe một sự cảm nhận sinh động về lời nói hoặc câu văn của mình. Ví dụ: - I am taller than you. (Tôi cao hơn anh) Ta có thể diễn đạt lại câu nói này như sau: - You are shorter than me. Or: I am not as short as you. Như vậy cả ba câu nói trên đều có chung một ý nghĩa song cách diễn đạt lại hoàn toàn khác nhau. Điều này đã tạo ra sự sáng tạo trong cách nói và viết của tác giả và thôi thúc tôi quyết định chọn đề tài: Các cấp độ so sánh của tính từ và trạng từ trong Tiếng Anh ( Degrees of comparison in English ) - 1 - Sáng kiến kinh nghiệm – Các cấp độ so sánh của tính từ và trạng từ Các cấp độ so sánh trong Tiếng Anh là một phần ngữ pháp tương đối hấp dẫn và thú vị. Đồng thời nó cũng là một phần ngữ pháp trọng tâm cho việc phục vụ thi TNTHPT, CĐ hay ĐH. Trong giới hạn phạm vi của đề tài này tôi mạnh dạn đưa ra một vài sáng kiến kinh nghiệm của bản thân tôi với hy vọng sẽ góp phần vào việc học tập của học sinh lớp 10và nâng cao kết quả thi TNTHPT của các em học sinh khối 12. II.Phạm vi nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu của Lớp 10 – Trường THPT Phù ninh- Phú thọ III.Đối tượng nghiên cứu: - Học sinh Lớp 10 – Trường THPT Phù ninh IV.Mục đích: - Nâng cao kiến thức cho học sinh khối 10 về phần: Các cấp độ so sánh của tính từ và trạng từ trong Tiếng Anh. PHẦN II: NỘI DUNG A.Các cấp độ so sánh của tính từ và trạng từ trong Tiếng Anh: - Trong Tiếng Anh có ba cấp độ so sánh cơ bản: + Cấp độ so sánh ngang bằng ( The positive degree ) + Cấp độ so sánh hơn ( The comparative degree ) + Cấp độ so sánh hơn nhất ( The superlative degree ) B.Cách thành lập và cách dùng của từng cấp độ so sánh: I.So sánh ngang bằng: - Dùng để diễn tả mức độ về tính chất, đặc điểm, trạng thái của hai ngời, hai vật hoặc hai hành động là tương đương ( ngang ) nhau. - 2 - Sáng kiến kinh nghiệm – Các cấp độ so sánh của tính từ và trạng từ - Cách thành lập cấp độ so sánh ngang bằng: Cấu trúc chung cho tất cả tính từ và trạng từ ngắn và dài đó là: as + adjective / adverb + as Ví dụ: - French is as difficult as English. ( Tiếng Pháp cũng khó nh Tiếng Anh ) - Let's walk. It's just as quick as taking the bus. ( Chúng ta hãy đi bộ. Nó cũng nhanh nhưđi xe buýt ) - Can you drive as carefully as your father? ( Bạn có lái xe cẩn thận như ba của bạn không? ) - He speaks English as well as his teacher does. ( Anh ta nói Tiếng Anh giỏi như thầy giáo của anh ta ) Tuy nhiên trong những câu phủ định ta cũng có thể nói nh sau: - My father is not so tall as my mother. ( = isn't as tall as ) ( Ba tôi không cao bằng mẹ tôi ) - He doesn't speak English so fluently as his friends. ( = not as fluently as ) ( Anh ta nói Tiếng Anh không trôi chảy bằng bạn của anh ta ) Note: 1. Một cách nói so sánh ngang bằng khác: ( Chủ yếu dùng cho danh từ ) " the same as " ( cũng giống nh ) - 3 - Sáng kiến kinh nghiệm – Các cấp độ so sánh của tính từ và trạng từ Ví dụ : - Ann's salary is the same as mine. Or: Ann gets the same salary as me. ( Ann có mức lơng giống nh của tôi ) - Tom is the same age as Goerge. ( Tom bằng tuổi Goerge ) 2. So sánh ngang bằng với những tiếng " similar / like / alike " - Hình thức I: A and B are similar / alike Ví dụ: - My car and yours are similar / alike. ( Xe của anh và của tôi giống nhau ) - Hình thức II: A is like / similar to B Ví dụ: - My car is like / similar to yours. ( Xe của tôi cũng giống nh xe của anh ) II. Cấp độ so sánh hơn: - Dùng để so sánh mức độ về tính chất, đặc điểm của hai ngời, hai vật, hoặc hai hành động. ( tốt hơn, xấu hơn ) * Cách thành lập so sánh hơn: a. Đối với tính từ và trạng từ ngắn: Cấp độ so sánh đợc thành lập bằng cách thêm đuôi " _ER " vào sau tính từ hoặc trạng từ. Adjective / adverb + ER - 4 - Sáng kiến kinh nghiệm – Các cấp độ so sánh của tính từ và trạng từ Note: Trong câu so sánh khi xuất hiện chủ thể thứ hai để so sánh thì từ " than " luôn đợc sử dụng. Ví dụ: - How shall we travel? By bus or by train? Let's go by bus. It's cheaper. ( Chúng ta hãy đi bằng xe buýt. Nó rẻ hơn ) But : It's cheaper to travel by bus than by train. ( Đi xe buýt rẻ hơn so với đi tàu ) - I am tall but you are taller. ( Tôi thì cao nhng anh cao hơn ) But: You are taller than me / I am. ( Anh thì cao hơn tôi ) b. Đối với tính từ và trạng từ dài: Cấp độ so sánh hơn đợc thành lập bằng cách thêm " MORE " vào trớc tính từ hoặc trạng từ. More + adjective / adverb Ví dụ: - Da lat is more beautiful than Nha trang. ( Đà Lạt thì đẹp hơn Nha Trang ) - Going by train is more expensive than going by car. ( Đi tàu thì đắt hơn đi ô tô ) - David drives more carefully than John. ( David lái xe cẩn thận hơn John. ) - 5 - Sáng kiến kinh nghiệm – Các cấp độ so sánh của tính từ và trạng từ III. Cấp độ so sánh hơn nhất: - Cấp độ so sánh hơn nhất đợc dùng để diễn tả ý cao nhất ( tối thợng ) về tính chất, đặc điểm của ngời, vật hoặc hành động. * Cách thành lập so sánh hơn nhất: (i) Đối với tính từ và trạng từ ngắn: Cấp độ so sánh hơn nhất đợc thành lập bằng cách thêm đuôi " _ EST " vào sau tính từ hoặc trạng từ. Trong cấp độ so sánh hơn nhất mạo từ " THE " luôn đợc dùng. (ii) The + adjective / adverb + EST Ví dụ: - She is the tallest girl in my class. ( Cô ta là ngời cao nhất trong lớp tôi ) - He drives the fastest of all. ( Anh ta là ngời lái xe nhanh nhất trong tất cả ) - Yesterday was the hottest day of the year. ( Hôm qua là ngày nóng nhất trong năm ) (iii) Đối với tính từ và trạng từ dài: Cấp độ so sánh hơn nhất đợc thành lập bằng cách thêm " MOST " vào trớc tính từ hoặc trạng từ. The + MOST + adjective / adverb Ví dụ: - This is the most difficult lesson. ( Đây là bài học khó nhất ) - It's the most boring film I've ever seen. - 6 - Sáng kiến kinh nghiệm – Các cấp độ so sánh của tính từ và trạng từ ( Đó là bộ phim chán nhất mà tôi đã từng xem.) - He drives the most carefully of all. ( Anh ta là ngời lài xe nhanh nhất trong tất cả. ) Note: 1. Sau cấp độ so sánh hơn nhất ta thờng dùng " in " với từ chỉ nơi chốn hoặc nhóm ngời. Ví dụ: - What is the longest river in the world? ( Sông nào dài nhất trên thế giới? ) - Who is the tallest student in your class? ( Ai cao nhất trong lớp của bạn? ) 2. Ta dùng " of " với nghĩa " trong số / trong đám " hoặc dùng trớc từ chỉ thời gian. Ví dụ: - What is the happiest day of your life? ( Ngày hạnh phúc nhất trong đời bạn là ngày nào? ) - He is the most intelligent of all the schoolboys. ( Nó là đứa thông minh nhất trong số học sinh nam. ) 3. Sự kết hợp giữa cấp độ so sánh hơn nhất và thì Hiện tại hoàn thành ( Dùng trong câu nói bình phẩm ) Ví dụ: - This is the best film I've ever seen. ( Đây là bộ phim hay nhất mà tôi đã từng xem ) - He is the most boring man I've ever talked to. - 7 - Sáng kiến kinh nghiệm – Các cấp độ so sánh của tính từ và trạng từ ( Anh ta là ngời tẻ nhất mà tôi đã từng nói chuyện ) C. Bảng các tính từ và trạng từ bất qui tắc: ( Đây là những tính từ và trạng từ thờng gặp nhất Tính từ / Trạng từ nguyên dạng( Positive ) So sánh hơn (Comparative ) So sánh hơn nhất ( Superlative ) Good / Well (Tốt ) Better ( Tốt hơn ) The best ( Tốt nhất ) Bad / Badly ( Xấu ) Worse ( Xấu hơn ) The worst ( Xấu nhất ) Far ( xa ) Farther/further(Xa hơn ) The farthest / furthest (xa nhất ) Little ( ít ) Less ( ít hơn ) The least ( ít nhất ) Much / many (nhiều ) More ( nhiều hơn) The most ( nhiều nhất ) Old ( già / cũ ) Older/elder(già/ cũ hơn) The oldest / eldest (già/cũ nhất ) D. Một số lu ý về cách thêm đuôi " _ER " và " _EST "vào sau tính từ và trạng từ ngắn để thành lập cấp độ so sánh hơn và so sánh hơn nhất. 1. Đối với tính từ và trạng từ kết thúc bằng nguyên âm "e" đơn ( câm ) ta chỉ việc thêm " r " hoặc " st ". Ví dụ: - large - larger - the largest - wide - wider - the widest 2. Đối với tính từ và trạng từ một âm tiết có một nguyên âm duy nhất và kết thúc bằng một phụ âm. Ta phải nhân đôi phụ âm cuối trớc khi thêm "er " hoặc "est". Ví dụ: - hot - hotter - the hottest - big - bigger - the biggest - 8 - Sáng kiến kinh nghiệm – Các cấp độ so sánh của tính từ và trạng từ - thin - thinner - the thinnest 3. Đối với những tính từ kết thúc bằng "y " và trớc đó là một phụ âm. Ta đổi "y" thành "i" trớc khi thêm đuôi "er" hoặc "est". Ví dụ: - Dry - drier - the driest 4. Đối với những tính từ có hai âm tiết trở lên mà kết thúc bằng " ow / le / y / er ". Chúng tuân theo qui tắc của tính từ một âm tiết. Ví dụ: - easy - easier - the easiest - narrow - narrower - the narrowest - clever - cleverer - the cleverest E. Một số cấu trúc so sánh đặc biệt khác: 1. Để diễn tả ý tăng dần: " càng ngày càng " ta dùng cấu trúc sau: a. Đối với tính từ và trạng từ ngắn: Adj / adv+ er and adj / adv+ er Ví dụ: - It's getting colder and colder. ( Trời càng ngày càng lạnh ) - She drives faster and faster. ( Cô ta lái xe mỗi lúc một nhanh ) b. Đối với tính từ và trạng từ dài: More and more + adjective / - 9 - Sáng kiến kinh nghiệm – Các cấp độ so sánh của tính từ và trạng từ adverb Ví dụ: - She becomes more and more beautiful. ( Nó càng ngày càng xinh ) - He speaks English more and more fluently. ( Nó nói Tiếng Anh càng ngày càng trôi chảy ) 2. Để diễn tả mức độ tăng song song / cùng nhau:" Càng thì càng " a. Với tính từ ngắn: The + adj _ ER , the + adj _ ER Ví dụ: - The richer he gets, the weaker he is . ( Càng giàu thì anh ta càng yếu ) - The darker it gets, the colder it is. ( Trời càng tối thì càng lạnh ) b. Với tính từ và trạng từ dài: The more + adj / adv , the more + adj / adv Ví dụ: - The more beautiful she is, the more miserable her husband is. ( Cô ta càng xinh thì chồng cô ta càng khổ ) c. Với động từ: The more , the more - 10 - [...]... sánh của tính từ và trạng từ trong Tiếng Anh, giúp các em đạt đợc kết quả cao hơn trong kỳ thi TNTHPT nói chung và trong việc thi vào các trờng CĐ và ĐH nói riêng - 12 - Sáng kiến kinh nghiệm – Các cấp độ so sánh của tính từ và trạng từ - 13 - Sáng kiến kinh nghiệm – Các cấp độ so sánh của tính từ và trạng từ PHẦN IV: KẾT LUẬN Thông qua một số phần kiến thức cơ bản về các cấp độ so sánh mà tôi đã trình... cách Điều này sẽ giúp cho khả năng diễn đạt của học sinh cả khi nói và khi viết thêm sinh động, lôi cuốn ngời nghe và ngời đọc Qua nội dung sáng kiến kinh nghiệm của bản thân tôi với chủ đề :" Các cấp độ so sánh của tính từ và trạng từ trong Tiếng Anh " ( Degrees of comparison in English ) Tôi đã trình bày và truyền thụ cho các em học sinh đợc một lợng kiến thức cơ bản về phần so sánh của tính từ và. .. chung và việc áp dụng vào làm các bài tập có liên quan tới kiến thức của phần này nói riêng Sau một quá trình thực nghiệm và theo dõi, kết quả thu đợc tơng đối khả quan, hầu hết các em học sinh đã hiểu đợc cấu tạo, cách dùng của các cấp độ so sánh trong Tiếng Anh và cách chuyển đổi chúng từ cấp độ so sánh này sang cấp độ so sánh kia trong bài tập viết lại câu - 11 - Sáng kiến kinh nghiệm – Các cấp độ so. .. cho các em học sinh rất thụ động trong việc tiếp thu kiến thức Trên đây chỉ là một vài ý kiến nhỏ của tôi về sáng kiến kinh nghiệm với đề tài: " Các cấp độ so sánh của tính từ và trạng từ trong Tiếng Anh" Tôi rất mong nhận được sự đóng góp và cộng tác của các đồng nghiệp để việc giảng dạy Tiếng Anh của chúng ta sẽ đạt đợc những kết quả như chúng ta mong muốn - 14 - Sáng kiến kinh nghiệm – Các cấp độ so. ..Sáng kiến kinh nghiệm – Các cấp độ so sánh của tính từ và trạng từ Ví dụ: - The more I look at you, the more I love you ( Càng nhìn em thì tôi càng yêu em ) - The more I hate her, the more she loves me ( Tôi càng ghét cô ta thì cô ta càng yêu tôi ) PHẦN III: ỨNG DỤNG VÀO THỰC TIỄN GIẢNG DẠY Các cấp độ so sánh trong Tiếng Anh có vai trò và tầm quan trọng trong cấu tạo của một đề thi TNTHPT... mong muốn - 14 - Sáng kiến kinh nghiệm – Các cấp độ so sánh của tính từ và trạng từ PHẦN V: TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 A Practical English Grammar - A.J Thomson - A.V Martinet 2 Longman English Grammar 3 Giúp ôn luyện Tiếng Anh 12 - Phan Hữu Lễ - Nguyễn Mạnh Bùi Nghĩa - 15 - Sáng kiến kinh nghiệm – Các cấp độ so sánh của tính từ và trạng từ 4 Văn Phạm Tiếng Anh thực hành - Trần Văn Điền Phú thọ ngày 10 tháng... tập có liên quan tới các cấp độ so sánh trong Tiếng Anh Chính vì điều này mà trong quá trình giảng dạy bản thân tôi đã cố gắng tìm tòi và đúc rút ra những điều tơng đối bổ ích, có hệ thống về các cấp độ so sánh trong Tiếng Anh nhằm mục đích truyền thụ cho các em học sinh những kiến thức cơ bản về nó Mục đích cuối cùng trong việc giảng dạy của tôi và việc học tập của các em học sinh đó là hiệu qủa sử... độ so sánh của tính từ và trạng từ Ví dụ: 1 I play football better than him ( Tôi đá bóng tốt hơn so với anh ta ) Ta có thể nói nh sau: - He doesn't play football as well as me Or: He plays football worse than me 2 Dave is the tallest in our class ( Dave là ngời cao nhất trong lớp tôi ) Ta có thể nói lại nh sau: - Noone is taller than Dave Or: Noone is as tall as Dave Nh vậy vẫn cùng một ý nghĩa của. .. với kinh nghiệm giảng dạy trong nghề với mục đích nhằm nâng cao chất lợng dạy và học Tôi đã vận dụng một cách sáng tạo những kinh nghiệm của mình và đạt kết quả khá tốt Mặt khác tôi cũng nhận thấy rằng trong việc giảng dạy Ngoại ngữ nói chung và việc dạy Tiếng Anh nói riêng ngời giáo viên cần trình bày và giảng giải bất kỳ một vấn đề nào phải xúc tích và dễ hiểu thông qua những ví dụ cụ thể và sinh động, . của tính từ và trạng từ trong Tiếng Anh ( Degrees of comparison in English ) - 1 - Sáng kiến kinh nghiệm – Các cấp độ so sánh của tính từ và trạng từ Các cấp độ so sánh trong Tiếng Anh là một phần. DUNG A .Các cấp độ so sánh của tính từ và trạng từ trong Tiếng Anh: - Trong Tiếng Anh có ba cấp độ so sánh cơ bản: + Cấp độ so sánh ngang bằng ( The positive degree ) + Cấp độ so sánh hơn ( The comparative. dùng của các cấp độ so sánh trong Tiếng Anh và cách chuyển đổi chúng từ cấp độ so sánh này sang cấp độ so sánh kia trong bài tập viết lại câu. - 11 - Sáng kiến kinh nghiệm – Các cấp độ so sánh của
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn các cấp độ so sánh của tính từ và trạng từ trong tiếng anh ( degrees of comparison in english ), skkn các cấp độ so sánh của tính từ và trạng từ trong tiếng anh ( degrees of comparison in english ), skkn các cấp độ so sánh của tính từ và trạng từ trong tiếng anh ( degrees of comparison in english )