0

Đề tài Tiếng Việt thực hành: Phong cách văn bản thông tấn báo chí

41 1,076 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2014, 19:34

Thông tấn báo chí là hãng báo chí trong ngành truyền thông, cung cấp thông tin trên nhiều vấn đề, có thể đại diện cho một chính phủ, đất nước. Đề tài Tiếng Việt thực hành: Phong cách văn bản thông tấn báo chí sau đây sẽ giúp bạn hiểu hơn về hãng báo chí này. TI NG VI T TH C HÀNHẾ Ệ Ự TI NG VI T TH C HÀNHẾ Ệ Ự GV: TS. Trần Ngọc Tuyết GV: TS. Trần Ngọc Tuyết Đề tài: Đề tài: PHONG CÁCH VĂN BẢN PHONG CÁCH VĂN BẢN THÔNG TẤN BÁO CHÍ THÔNG TẤN BÁO CHÍ THUYẾT TRÌNH: NHÓM 11 THUYẾT TRÌNH: NHÓM 11 Tiếng việt thực hành Tiếng việt thực hành A. A. Nội dung Nội dung B. B. Dẫn nhập Dẫn nhập C. C. Kết luận Kết luận A. A. Dẫn nhập Dẫn nhập • Thông tấn Thông tấn • Báo chí Báo chí • Thông tấn báo chí Phật giáo Thông tấn báo chí Phật giáo Thông tấn Thông tấn • Là hãng báo chí trong nghành truyền thông. Là hãng báo chí trong nghành truyền thông. • Cung cấp thông tin trên nhiều vấn đề. Cung cấp thông tin trên nhiều vấn đề. • Có thể đại diện cho một chính phủ, đất Có thể đại diện cho một chính phủ, đất nước. nước. Thông tấn Thông tấn • Ngày truyền thống 15/09 hằng năm. Ngày truyền thống 15/09 hằng năm. • Hướng phát triển: đa dạng và phong phú. Hướng phát triển: đa dạng và phong phú. Báo chí Báo chí • “ “ Báo”: thông báo. “chí”: giấy. Báo”: thông báo. “chí”: giấy. • Quyền lực thứ tư: Quyền lực thứ tư:  Lập pháp: Quốc hội Lập pháp: Quốc hội  Hành pháp: Công an, Viện kiểm sát, Tòa án. Hành pháp: Công an, Viện kiểm sát, Tòa án.  Tư pháp: bộ Tư pháp, Luật sư. Tư pháp: bộ Tư pháp, Luật sư.  Báo chí. Báo chí. • Đa dạng: báo viết, báo nói, báo hình, báo điện tử Đa dạng: báo viết, báo nói, báo hình, báo điện tử (1999) (1999) • Tờ báo quốc ngữ đầu tiên: Gia Định Báo. Tờ báo quốc ngữ đầu tiên: Gia Định Báo. • Nhà báo đầu tiên: Trương Vĩnh Ký Nhà báo đầu tiên: Trương Vĩnh Ký • Ngày báo chí Việt Nam: 21/06 hằng năm. Ngày báo chí Việt Nam: 21/06 hằng năm. Gia Định Báo Gia Định Báo Báo chí Báo chí • “ “ Báo”: thông báo. “chí”: giấy. Báo”: thông báo. “chí”: giấy. • Quyền lực thứ tư: Quyền lực thứ tư:  Lập pháp: Quốc hội Lập pháp: Quốc hội  Hành pháp: Công an, Viện kiểm sát, Tòa án. Hành pháp: Công an, Viện kiểm sát, Tòa án.  Tư pháp: bộ Tư pháp, Luật sư. Tư pháp: bộ Tư pháp, Luật sư.  Báo chí. Báo chí. • Đa dạng: báo viết, báo nói, báo hình, báo điện tử Đa dạng: báo viết, báo nói, báo hình, báo điện tử (1999) (1999) • Tờ báo quốc ngữ đầu tiên: Gia Định Báo. Tờ báo quốc ngữ đầu tiên: Gia Định Báo. • Nhà báo đầu tiên: Trương Vĩnh Ký Nhà báo đầu tiên: Trương Vĩnh Ký • Ngày báo chí Việt Nam: 21/06 hằng năm. Ngày báo chí Việt Nam: 21/06 hằng năm. Nhà báo Trương Vĩnh Ký Nhà báo Trương Vĩnh Ký [...]... trồng … phong cách văn bản thông tấn báo chí 3 Thể loại a Theo phương diện thể hiện Báo hình (TV) Báo nói (radio) Báo đọc (in ấn, báo điện tử) phong cách văn bản thông tấn báo chí 3 Thể loại a Theo phương diện thể hiện Báo hình (TV) Báo nói (radio) Báo đọc (in ấn, báo điện tử) Báo nói (radio) phong cách văn bản thông tấn báo chí 3 Thể loại a Theo phương diện thể hiện Báo hình (TV) Báo nói (radio)... (radio) Báo đọc (in ấn, báo điện tử) Báo đọc phong cách văn bản thông tấn báo chí 3 Thể loại b.Theo hình thức Báo ngày (nhật báo) Báo tuần (tuần san) Báo tháng (bán nguyệt san, nguyệt san) phong cách văn bản thông tấn báo chí 4 Kỹ thuật trình bày: a Theo phương tiện thể hiện: • Báo hình: cẩn trọng, ngắn gọn, dễ hiểu, lượng thông tin cao, phù hợp với màn ảnh Chính xác trong kết cấu và từ ngữ phong cách. .. cách văn bản thông tấn báo chí 4 Kỹ thuật trình bày: a Theo phương tiện thể hiện: • Báo nói: yêu cầu cao về việc soạn thảo, kết cấu ngắn gọn, đầy đủ, có tính biểu cảm cao, thể hiện nội dung chính xác, dễ hiểu, đại chúng phong cách văn bản thông tấn báo chí 4 Kỹ thuật trình bày: a Theo phương tiện thể hiện: • Báo đọc: đặc biệt bố cục hợp lý, hình ảnh hợp với nội dung phong cách văn bản thông tấn báo chí. .. các phong cách Phong cách văn bản thông tấn báo chí Ví dụ: Những cuộc đọ súng nổ ra ở thủ đô Tripoli của Libya hôm qua đang làm tăng nỗi lo ngại về một cuộc nổi dậy mới của lực lượng trung thành với ông Gadhafi phong cách văn bản thông tấn báo chí 2 Đặc điểm ngôn ngữ cấu trúc Ngôn ngữ ngắn gọn, dễ hiểu Ngôn ngữ mang tính phổ thông, giàu sắc thái biểu cảm Có tính tổng hợp các phong cách Phong cách. .. Báo chí • Báo : thông báo chí : giấy • Quyền lực thứ tư:     Lập pháp: Quốc hội Hành pháp: Công an, Viện kiểm sát, Tòa án Tư pháp: bộ Tư pháp, Luật sư Báo chí • Đa dạng: báo viết, báo nói, báo hình, báo điện tử (1999) • Tờ báo quốc ngữ đầu tiên: Gia Định Báo • Nhà báo đầu tiên: Trương Vĩnh Ký • Ngày báo chí Việt Nam: 21/06 hằng năm Báo Thanh niên Thông tấn báo chí Phật giáo •... Đạo Phật ngày nay (2000) Văn hóa Phật giáo (2005) B NỘI DUNG phong cách văn bản thông tấn báo chí I Khái niệm: làm phương tiện thông tin, tuyên truyền cho đại chúng Hình thức: bài đọc qua các phương tiện thông tin đại chúng: radio, tivi, báo chí các loại phong cách văn bản thông tấn báo chí 2 Đặc điểm ngôn ngữ cấu trúc Ngôn ngữ ngắn gọn, dễ hiểu Ngôn ngữ mang tính phổ thông, giàu sắc thái biểu... các phong cách Phong cách văn bản thông tấn báo chí Ví dụ: Có bao giờ bạn tự hỏi điều gì sẽ xảy ra với những chiếc Walkman, điện thoại, máy tính hỏng hay các bóng đèn, đĩa mềm cũ? Nghệ sĩ Haribaabu Naatesam có cách trả lời của riêng mình, ông đã thực sự làm "sống" lại chúng trong các tác phẩm nghệ thuật thú vị, phá cách được đánh giá cao phong cách văn bản thông tấn báo chí 2 Đặc điểm ngôn ngữ cấu... hợp lý, hình ảnh hợp với nội dung phong cách văn bản thông tấn báo chí b Theo hình thức trình bày: • Nhật báo: tính thời sự cao… • Báo tuần, báo tháng: nặng về tính chuyên ngành và kiến thức phong cách văn bản thông tấn báo chí b Theo hình thức trình bày: • Nhật báo: tính thời sự cao… • Báo tuần, báo tháng: nặng về tính chuyên ngành và kiến thức ... thức, phong phú về nội dung • Phát triển nhanh và phổ cập • Thời kỳ bắt đầu và những tập san đầu tiên • Báo chí tiêu biểu hiện nay Báo giác ngộ (01/01/1976) Đạo Phật ngày nay (2000) Văn hóa Phật giáo (01/01/2007) Thông tấn báo chí Phật giáo • Đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung • Phát triển nhanh và phổ cập • Thời kỳ bắt đầu và những tập san đầu tiên • Báo chí tiêu biểu hiện nay Báo giác... thú vị, phá cách được đánh giá cao phong cách văn bản thông tấn báo chí 2 Đặc điểm ngôn ngữ cấu trúc Ngôn ngữ ngắn gọn, dễ hiểu Ngôn ngữ mang tính phổ thông, giàu sắc thái biểu cảm Có tính tổng hợp các phong cách Phong cách văn bản thông tấn báo chí Ví dụ: Đê vỡ ban đầu chỉ hơn 30m nhưng sau đó lũ dữ cuốn mất thêm trên 40m nữa làm nước tràn vào 600ha lúa Hàng ngàn người vất vả cứu đê mới giữ được
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài Tiếng Việt thực hành: Phong cách văn bản thông tấn báo chí, Đề tài Tiếng Việt thực hành: Phong cách văn bản thông tấn báo chí, , B. NỘI DUNG phong cách văn bản thông tấn báo chí