0

Hướng dẫn nạp tiền điện thoại từ AGRIBANK

4 5,370 13

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/11/2014, 05:00

_______________________________________________________________________________ Hướ ng dẫ n sử dụ ng dị ch vụ VnTopup - Agribank 1 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ VNTOPUP - AGRIBANK VnTopup là dịch vụ nạp tiền vào tài khoản điện thoại di động trả trước (ca 7 mạng: Vinaphone, MobiFone, Viettel, S-Fone, EVN-Telecom, Vietnamobile, Beeline) và nạp tiền đ thanh ton cước cho thuê bao trả sau (ca 2 mạng: Viettel và MobiFone ) qua tin nhắn và số tiền được trừ trực tiếp trong tài khoản c nhân ca khch hàng tại ngân hà ng Nông nghiệ p và Phá t triể n Nông thôn Việ t Nam (Agribank). Ngoài ra, khch hàng cn c th mua một số m th trả trước. I. ĐĂNG KÝ - Khách hàng đến quầy giao dịch và tiến hành đăng ký sử dụng dịch vụ VnTopup - Đối với khách hàng đã đăng ký dịch vụ SMS Banking của ngân hàng, chỉ cần nhắn tin VBA DK 3 => gửi tới 8149 để đăng ký sử dụng dịch vụ. - Sau khi khách hàng đăng ký thành công, tổng đài 8049 sẽ gửi về điện thoại của khách hàng một tin nhắn với nội dung như sau: QK da dang ky dich vu VnTopup - nap tien dien thoai va mua the game thanh cong. Vui long soan: OK gui 8049 de kich hoat dich vu. DT ho tro 1900555577. - Để kích hoạt dịch vụ quý khách soạn tin nhắn theo cú pháp: - Kích hoạt không dùng mật khẩu: OK gửi tới 8049 - Kích hoạt có mật khẩu: VD: mật khẩu là: 12345 OK 12345 gửi tới 8049 - Sau khi khách hàng gửi tin nhắn kích hoạt dịch vụ VnTopup thành công, khách hàng nhận được tin nhắn từ tổng đài số 8049 với nội dung: Kich hoat VnTopup thanh cong. De Nap tien soan: "NAP MenhGia SoDT" gui 8049. Menh gia: VN10,VN20,VN30,VN50,VN100,VN200,VN300,VN500. DT ho tro: 1900555577. (*) Lưu ý: Sau khi kích hoạt thành công, khách hàng có thể nạp tiền cho chính mình và cho thuê bao khác. Nếu đặt mật khẩu nạp tiền trong tin nhắn kích hoạt thì đó sẽ là mật khẩu chung của nạp tiền cho chính mình và cho thuê bao khác. Mật khẩu này do khách hàng tự đặt (có thể là chữ hoặc số, không giới hạn số lượng ký tự). II. HƯỚNG DẪN NẠP TIỀN 1. Nạp tiền cho chính thuê bao - Để nạp tiền cho chính số thuê bao của mình, khách hàng soạn tin nhắn theo cú pháp sau: NAP/ BAN MệnhGi Mậtkhẩu gửi tới 8049 Trong đó:  NAP (hoặ c BAN): Là từ khoá của dịch vụ  Mệnhgi: Là mệnh giá nạp tiền (xem trong bảng dưới)  MậtKhẩu: Không bắt buộc, do khách hàng tự đặt khi kích hoạt dịch vụ Các loại mệnh giá đuợc qui định như sau: Mệnh gi Số tiền tương ứng Mệnh gi Số tiền tương ứng VN10 10,000 đồng VN100 100,000 đồng _______________________________________________________________________________ Hướ ng dẫ n sử dụ ng dị ch vụ VnTopup - Agribank 2 VN20 20,000 đồng VN200 200,000 đồng VN30 30,000 đồng VN300 300,000 đồng VN50 50,000 đồng VN500 500,000 đồng VD: Khách hàng nạp 100.000đ vào tài khoản điện thoại. - Nạp tiền không dùng mật khẩu khi khch hàng kích hoạt không đặt mật khật khẩu. NAP VN100 gửi tới 8049 Hoặc NAP 100000 gửi tới 8049 - Nạp tiền c dùng mật khẩu: VD: mật khẩu là: 12345. NAP VN100 12345 gửi tới 8049 Hoặc NAP 100000 12345 gửi tới 8049 - Sau khi khách hàng gửi tin nhắn nạp tiền thành công, tổng đài 8049 sẽ gửi về điện thoại của khách hàng một tin nhắn với nội dung như sau: Ban da nap tien thanh cong cho thuê bao ………… Ma GD: … So DT ho tro: 1900 555577 2. Nạp tiền cho thuê bao khc - Để nạp tiền cho thuê bao khác, khách hàng soạn tin nhắn theo cú pháp sau: BAN / NAP MệnhGi Sốđiệnthoại Mậtkhẩu gửi tới 8049 Trong đó:  BAN: Là từ khoá của dịch vụ  Mệnhgi: Là mệnh giá nạp tiền (xem trong bảng quy định các loại mệnh giá phía trên)  Sốđiệnthoại: Là số điện thoại được nạp tiền  MậtKhẩu: Không bắt buộc, do khách hàng tự đặt khi kích hoạt dịch vụ. VD: Khách hàng nạp 100.000đ cho thuê bao khác là 0912345678. - Nạp tiền không dùng mật khẩu khi khch hàng kích hoạt không đặt mật khật khẩu. BAN VN100 0912345678 gửi tới 8049 Hoặc NAP VN100 0912345678 gửi tới 8049 - Nạp tiền c dùng mật khẩu: VD: mật khẩu là: 12345. BAN VN100 0912345678 12345 gửi tới 8049 Hoặc NAP VN100 0912345678 12345 gửi tới 8049 - Sau khi khách hàng gửi tin nhắn nạp tiền cho thuê bao khác thành công, tổng đài 8049 sẽ gửi về điện thoại của khách hàng một tin nhắn với nội dung như sau: Ban da nap tien thanh cong cho thue bao 0912345678. Ma GD: ………. So DT ho tro 1900555577 Lưu ý :  Trong 1 ngày, thuê bao đăng ký VnTopup chỉ được nạp tối đa 2.000.000đ _______________________________________________________________________________ Hướ ng dẫ n sử dụ ng dị ch vụ VnTopup - Agribank 3  Trong vòng 2 phút, nếu hệ thống VNPAY nhận được nhiều hơn 1 lệnh nạp tiền giống nhau được gửi từ 1 số điện thoại, hệ thống chỉ xử lý 1 lệnh.  Nế u nạ p tiề n để thanh toá n cướ c cho thuê bao trả sau khá ch hà ng phả i nạ p vớ i tổ ng mệ nh giá lớ n hơn hoặ c bằ ng nợ cướ c phả i thanh toá n . Ví dụ: nế u nợ cướ c phả i thanh toá n là 205.000 đồ ng thì khách hàng phải nạp với các mệ nh giá VN200 và VN10.  Nế u thuê bao đượ c nạ p là thuê bao trả sau mạ ng Viettel :  Kiể m tra cướ c phả i thanh toá n bằ ng cách gi đến 199, bấ m phí m 1, sau đó bấ m phí m 4.  Toàn bộ số tiền nạp sẽ được trừ nợ cước cho khách hàng. Nếu số tiền nạp lớn hơn số cước nợ trước, số tiền thừa sẽ được trừ nợ vào tháng tiếp theo.  Nế u thuê bao đượ c nạ p là thuê bao trả sau mạ ng MobiFone:  Kiể m tra cướ c phả i thanh toá n bằ ng cá ch soạ n tin: TC gử i 9233, hoặ c bấ m *112#OK  Trường hợp thuê bao không đăng ký sử dụng tài khoản Fastpay: toàn bộ số tiền nạp sẽ được trừ nợ cước cho khách hàng. Nếu số tiền nạp lớn hơn số cước nợ trước, số tiền thừa sẽ được trừ nợ vào tháng tiếp theo.  Trường hợp thuê bao có đăng ký sử dụng tài khoản Fastpay: tài khoản Fastpay của thuê bao sẽ được cộng một khoản tiền đúng bằng số tiền khách hàng vừa nạp. 3. Mua mã thẻ trả trướ c - Để mua mã thẻ trả trướ c, khách hàng soạn tin nhắn theo cú pháp sau: BAN / NAP MSảnPhẩm Sốđiệnthoại Mậtkhẩu gửi tới 8049 Trong đó:  BAN: Là từ khoá của dịch vụ  MSảnPhẩm: Quy định về loạ i mã thẻ muố n mua (xem trong bảng dướ i)  Sốđiệnthoại: Là số điện thoại được nhậ n mã thẻ , nế u mua cho chí nh mì nh thì không cầ n nhậ p số điệ n thoạ i  MậtKhẩu: Không bắt buộc, do khách hàng tự đặt khi kích hoạt dịch vụ. Bảng mã sản phẩm được quy định như sau: STT Loại th M sản phẩm Mệnh gi tương ứng (nghìn đồng) 1 Vcoin VC20, VC50, VC100 20, 50, 100 2 Vinagame/ Zingcard VG20, VG60, VG120 20, 60, 120 3 Gatecard GC20, GC50, GC90, GC200 20, 50, 90, 200 4 OnCash OC20, OC60, OC100, OC200 20, 60, 100, 200 5 Vgold VO20, VO50, VO100 20, 50, 100 _______________________________________________________________________________ Hướ ng dẫ n sử dụ ng dị ch vụ VnTopup - Agribank 4 6 DEC DE20, DE50, DE100, DE200 20, 50, 100, 200 7 Vinaphone VP10, VP20, VP30, VP50 10, 20, 30, 50 8 MobiFone MB10, MB20, MB30, MB50 10, 20, 30, 50 9 Viettel VT10, VT20, VT30, VT50 10, 20, 30, 50 III. HƯỚNG DẪN VỀ MẬT KHẨU - Để đặt mật khẩu, khách hàng soạn tin nhắn theo cú pháp: MK NOP MậtKhẩuMới => gửi tới số 8049 - Để thay đổi mật khẩu khách hàng soạn tin nhắn theo cú pháp: MK MậtKhẩuCũ MậtKhẩuMới => gửi tới số 8049 - Để huỷ mật khẩu, khách hàng soạn tin nhắn theo cú pháp: MK Matkhaucu NOP => gửi tới số 8049 Hoặc gi điện thoại đến 1900 55 55 77 yêu cầu xóa mật khẩu => Nhận được tin nhắn từ tổng đài 8049 với nội dung: Quy khach da thay doi mat khau dich vu VnTopup thanh cong. De nap tien soan tin: NAP MenhGia SoDT MatKhau gui 8049. DT ho tro: 1900555577. Trong trường hợp quên mật khẩu khách hàng có thể gi điện thoại đến 1900 55 5577 để được hỗ trợ. IV. HUỶ DỊCH VỤ - Để huỷ dịch vụ VnTopup, khách hàng có thể nhắn tin huỷ đăng ký dịch vụ theo cú pháp: VBA HDK 3 => gửi đến 8149 - Hoặc đến quầy giao dịch yêu cầu huỷ sử dụng dịch vụ VnTopup. - Trong các trường hợp mất điện thoại , mất sim, hoặ c bị công ty viễ n thông thu hồ i SIM khách hàng phải gi điện đến TT CSKH của VNPAY theo số 1900 55 55 77 yêu cầu tạm ngắ t sử dụ ng dịch vụ VnTopup. Sau đó khách hàng phải ra quầy giao dịch của ngân hàng để làm thủ tục huỷ dịch vụ. - Hỗ trợ khách hàng: Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam: 04 – 38687437 VNPAY: 1900 55 55 77 Hoặc các số điện thoại chăm sóc khách hàng của các Công ty Viễn thông. - Dịch vụ VnTopup của ngân hàng hiện đang được áp dụng cho các thuê bao mạng: VinaPhone, MobiFone, Viettel, EVNTelecom, S-Fone, Vietnamobile và Beeline. - Tin nhắn nạp tiền đến tổng đài 8049 miến phí đối với các mạng Vinaphone, S-Fone, Vietnamobile, Beeline Và có phí 500 VND đối với các mạng di động khác. . Hướ ng dẫ n sử dụ ng dị ch vụ VnTopup - Agribank 1 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ VNTOPUP - AGRIBANK VnTopup là dịch vụ nạp tiền vào tài khoản điện thoại di động trả trước (ca 7 mạng: Vinaphone,. đặt (có thể là chữ hoặc số, không giới hạn số lượng ký tự). II. HƯỚNG DẪN NẠP TIỀN 1. Nạp tiền cho chính thuê bao - Để nạp tiền cho chính số thuê bao của mình, khách hàng soạn tin nhắn theo. từ khoá của dịch vụ  Mệnhgi: Là mệnh giá nạp tiền (xem trong bảng quy định các loại mệnh giá phía trên)  Sốđiệnthoại: Là số điện thoại được nạp tiền  MậtKhẩu: Không bắt buộc, do khách hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn nạp tiền điện thoại từ AGRIBANK, Hướng dẫn nạp tiền điện thoại từ AGRIBANK,