0

hướng dẫn nạp tiền điện tử vietcombank

7 822 5

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/07/2014, 12:32

LỢI ÍCH:Linh hoạt rút một phần gốc không giới hạn số lần trong kỳ để đáp ứng nhu cầu vốn đột xuất mà không phải tất toán tài khoản.Hưởng nguyên lãi suất ban đầu đối với phần gốc còn lại.ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM:1. Đối tượng khách hàng: khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm có nhu cầu rút từng phần tiền gốc trong kỳ hạn gửi mà vẫn được hưởng nguyên lãi suất xác định tại đầu kỳ đối với phần gốc còn lại.2. Loại tiền gửi: VND, USD.3. Số tiền gửi tối thiểu: 100.000.000 VND, 3.000 USD.4. Số tiền rút gốc từng phần: Thông tin chi tiết xin liên hê với Trung tâm Dịch vụ Khách hàng 24/7: 1900 54 54 13 hàng Thông tin chi tiết xin liên hê với Trung tâm Dịch vụ Khách hàng 24/7: 1900 54 54 13 hàng Bước 01 Đăng nhập dịch vụ ngân hàng trực tuyến VCB-iB@nking ở địa chỉ: https://www.vietcombank.com.vn/ibanking/ Thông tin chi tiết xin liên hê với Trung tâm Dịch vụ Khách hàng 24/7: 1900 54 54 13 hàng Bước 02 Chọn “Nạp tiền điện tử” trong tính năng “Thanh toán” Thông tin chi tiết xin liên hê với Trung tâm Dịch vụ Khách hàng 24/7: 1900 54 54 13 hàng Bước 03 Khởi tạo lênh thanh toán - Chọn Nhà cung cấp dịch vụ: Mservice hoặc VIETPAY/VTC - Dịch vụ: Nạp tiền ví Momo, nạp tiền VietPay, nạp tiền Paygate hoặc Nạp tiền Ebank - Mã khách hàng: Số điện thoại đăng ký ví Momo, số điện thoại hoặc tên truy cập tài khoản Vietpay, VTC Paygate, VTC Ebank - Nhấn nút: Xác nhận Thông tin chi tiết xin liên hê với Trung tâm Dịch vụ Khách hàng 24/7: 1900 54 54 13 hàng Bước 04 Xác thực giao dịch Thông tin chi tiết xin liên hê với Trung tâm Dịch vụ Khách hàng 24/7: 1900 54 54 13 hàng Hình thức nhận Mã giao dịch OTP (One Time Password – Mật khẩu truy cập 1 lần)  Qua SMS: Ngay sau khi khách hàng nhấn nút chấp nhận, Vietcombank sẽ chủ động gửi Mã giao dịch OTP đến số điện thoại di động đăng ký nhận OTP của khách hàng (khách hàng không phải nhắn tin để nhận OTP). Bước 05 Xác nhận thanh toán - Khách hàng nhập Mã giao dịch OTP (nhận qua điện thoại) - Chọn nút Thanh toán để hoàn tất giao dịch. Thông tin chi tiết xin liên hê với Trung tâm Dịch vụ Khách hàng 24/7: 1900 54 54 13 hàng ! . tâm Dịch vụ Khách hàng 24/7: 1900 54 54 13 hàng Bước 01 Đăng nhập dịch vụ ngân hàng trực tuyến VCB-iB@nking ở địa chỉ: https://www.vietcombank.com.vn/ibanking/ Thông
- Xem thêm -

Xem thêm: hướng dẫn nạp tiền điện tử vietcombank, hướng dẫn nạp tiền điện tử vietcombank,

Từ khóa liên quan