BỘ CÂU HỎI THAM GIA CUỘC THI CHUNG TAY SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM HIỆU QUẢ

3 16.4K 73

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2014, 09:09

PHÒNG GIÁO DỤC LẠNG GIANG TRƯỜNG MẦMNONTHÁI ĐÀO BỘ CÂU HỎI THAM GIA CUỘC THI CHUNG TAY SỬ DỤNG NĂNGLƯỢNG TIẾT KIỆM HIỆU QUẢ . A/ CÂU HỎI DÀNH CHO GIÁO VIÊN Chọn đáp án đúng cho mỗi câu hỏi sau Câu 1: Là giáo viên anh chị đã làm gì để giáo dục trẻ dụng năng lượng hiệu quả. a/ Giáo viên là tấm gương trong sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả . b/Lập kế hoạch xây dựng nội dung ,hình thức giáo dục trẻ sử dụng tiết kiệm năng lượng . c/Tạo môi trường cho trẻ thực hành sử dụng nănglượng tiết kiệm . d/Cả ba phương án trên Câu 2 : Đồng chí hãy chọn các hoạt động giáo dục được tổ chức để giáo dục trẻ dụng năng lượng hiệu quả . a/Hoạt động vui chơi b/Hoạt động học c/Hoạt động phát triển ngôn ngữ. d/Hoạt động thực hành trải nghiệm . e/ Tất cả các hoạt động trên . Câu 3:Xây dựng môi trường giáo dục sử dụng nănglượng tiết kiệm hiệu quả gồm những nội dung nào? a/Xây dựng môi trường an toàn ,thuận tiện . b/Thực hiện tiết kiệm trong sử dụng . c/ Thu hút trẻ tham gia vào một số việc làmđơn giản nhằm tiết kiệm điện . d/ Cả 3 đáp án trên . Câu 4 :Theo đồng chí nguyên tắc nào sau đây là đúng khi thực hiện giáo dục trẻ sử dụng tiết kiệm năng lượng hiệu quả . a/ Sửdụng nănglượng tiết kiệm hiệu quả được lồng vào nội dung chăm sóc giáo dục trẻ. b/Xuất phát từ cuộc sống thực tế của trẻ phù hợp với khả năng nhận thức của trẻ . c/ Đảm bảo tuyệt đối an toàn cho trẻ . d/ Cả 3 nguyên tắc trên . Câu 5 Theo đồng chí nguồn nănglượng gồm những gì ? a/ Điện , nhiên liệu ( xăng dầu , ga,than củi ,rơm ,rạ ) b/Năng lượng mặt trời c/ Gió + Nước. d/ Cả 3 đáp án trên . B/PHẦN THI DÀNH CHO PHỤ HUYNH Thi trắc nghiệm: chọn đáp án đúng cho mỗi câu hỏi sau : Câu 1- thế nào là sử dụng năng lượng điện tiết kiệm và hiệu quả ? A- Là sử dụng đuúng lúc, đúng chỗ, không dùng nữa thì tắt ngay. B- Là sử dụng một lượng điện năng ít nhất màvẫn thoả mãn nhu cầu sử dụng điện hàng ngày. C- Cả hai phương án trên. Câu 2 - Theo bạn tiết kiệm năng lượng mang lại những lợi ích gì ? A- Tiết kiệm tiễn cho bạn và gia đình, góp phần đảm bảo nhu cầu điện,ga,xăng cho gia đình bạn và thế hệ con cháu B- Góp phần hạn chế cắt điện luân phiên, bảo vệ sự trong lành của môi trường, sức khoẻ cho cộng đồng. C- Cả hai đáp án trên. Câu 3 - Bạn hiểu thế nào là năng lượng tái tạo ? A- Là năng lượng gió, năng lượng mặt trời. B- Là năng lượng nước, năng lượng thuỷ triều, địa nhiệt. C- Cả hai phương án trên. Câu 4 - Bạn đã sử dụng năng lượng tiết kiệm tại gia đình như thế nào ? A- Sử dụng khi cần thiết. B- Tận dụng năng lượng từ tự nhiên. C- Cả hai đáp án trên. Câu 5 - Ở gia đình bạn đã giáo dục con em mình sử dụng năng lượng tiết kiệm như thế nào ? A- Tắt các thiết bị điện khi ra khỏi phòng, khi không cần thiết. B- Dùng nước tiết kiệm, mở cửa phòng để tận dụng không khí tự nhiên. C- Tích cực chăm sóc cây xanh, bảo vệ môi trường. D- Cả 3 phương án trên. C/ PHẦN THI DÀNH CHO TRẺ . Con hãy trả lời theo phương án “Đúng” hay “Sai” các câu hỏi sau: Câu 1: Khi không có người lớn con tự cắm hoặc rút phích , công tắc điện là đúng hay sai? Câu 2: Bạn Lan rửa tay xong không khoá vòi nước lại, đúng hay sai? Câu 3: Khi trời có gió mát, bạn Huy lại bật quạt điện, theo con hành động đó của bạn Huy là đúng hay sai? Câu 4: Bạn Lan thấy có mùi khét trong lớp, bạn vội vàng chạy đi gọi cô giáo, theo con hành động đó của bạn Lan là đúng hay sai? Câu 5: Bạn Long rót nước ra cốc quá nhiều, uống không hết bạn đổ đi, vậy bạn làm đúng hay sai? * BÀI TẬP DÀNH CHO TRẺ: Bài tập 1: Đánh dấu (x) vào bức tranh vẽ bé có hành vi sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả. Bài tập 2: . PHÒNG GIÁO DỤC LẠNG GIANG TRƯỜNG MẦMNONTHÁI ĐÀO BỘ CÂU HỎI THAM GIA CUỘC THI CHUNG TAY SỬ DỤNG NĂNGLƯỢNG TIẾT KIỆM HIỆU QUẢ . A/ CÂU HỎI DÀNH CHO GIÁO VIÊN Chọn đáp án đúng. củi ,rơm ,rạ ) b/Năng lượng mặt trời c/ Gió + Nước. d/ Cả 3 đáp án trên . B/PHẦN THI DÀNH CHO PHỤ HUYNH Thi trắc nghiệm: chọn đáp án đúng cho mỗi câu hỏi sau : Câu 1- thế nào là sử dụng. dụng khi cần thi t. B- Tận dụng năng lượng từ tự nhiên. C- Cả hai đáp án trên. Câu 5 - Ở gia đình bạn đã giáo dục con em mình sử dụng năng lượng tiết kiệm như thế nào ? A- Tắt các thi t bị điện

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan