0

BỘ CÂU HỎI THAM GIA CUỘC THI CHUNG TAY SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM HIỆU QUẢ

3 16,365 73

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2014, 09:09

PHÒNG GIÁO DỤC LẠNG GIANG TRƯỜNG MẦMNONTHÁI ĐÀO BỘ CÂU HỎI THAM GIA CUỘC THI CHUNG TAY SỬ DỤNG NĂNGLƯỢNG TIẾT KIỆM HIỆU QUẢ . A/ CÂU HỎI DÀNH CHO GIÁO VIÊN Chọn đáp án đúng cho mỗi câu hỏi sau Câu 1: Là giáo viên anh chị đã làm gì để giáo dục trẻ dụng năng lượng hiệu quả. a/ Giáo viên là tấm gương trong sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả . b/Lập kế hoạch xây dựng nội dung ,hình thức giáo dục trẻ sử dụng tiết kiệm năng lượng . c/Tạo môi trường cho trẻ thực hành sử dụng nănglượng tiết kiệm . d/Cả ba phương án trên Câu 2 : Đồng chí hãy chọn các hoạt động giáo dục được tổ chức để giáo dục trẻ dụng năng lượng hiệu quả . a/Hoạt động vui chơi b/Hoạt động học c/Hoạt động phát triển ngôn ngữ. d/Hoạt động thực hành trải nghiệm . e/ Tất cả các hoạt động trên . Câu 3:Xây dựng môi trường giáo dục sử dụng nănglượng tiết kiệm hiệu quả gồm những nội dung nào? a/Xây dựng môi trường an toàn ,thuận tiện . b/Thực hiện tiết kiệm trong sử dụng . c/ Thu hút trẻ tham gia vào một số việc làmđơn giản nhằm tiết kiệm điện . d/ Cả 3 đáp án trên . Câu 4 :Theo đồng chí nguyên tắc nào sau đây là đúng khi thực hiện giáo dục trẻ sử dụng tiết kiệm năng lượng hiệu quả . a/ Sửdụng nănglượng tiết kiệm hiệu quả được lồng vào nội dung chăm sóc giáo dục trẻ. b/Xuất phát từ cuộc sống thực tế của trẻ phù hợp với khả năng nhận thức của trẻ . c/ Đảm bảo tuyệt đối an toàn cho trẻ . d/ Cả 3 nguyên tắc trên . Câu 5 Theo đồng chí nguồn nănglượng gồm những gì ? a/ Điện , nhiên liệu ( xăng dầu , ga,than củi ,rơm ,rạ ) b/Năng lượng mặt trời c/ Gió + Nước. d/ Cả 3 đáp án trên . B/PHẦN THI DÀNH CHO PHỤ HUYNH Thi trắc nghiệm: chọn đáp án đúng cho mỗi câu hỏi sau : Câu 1- thế nào là sử dụng năng lượng điện tiết kiệm và hiệu quả ? A- Là sử dụng đuúng lúc, đúng chỗ, không dùng nữa thì tắt ngay. B- Là sử dụng một lượng điện năng ít nhất màvẫn thoả mãn nhu cầu sử dụng điện hàng ngày. C- Cả hai phương án trên. Câu 2 - Theo bạn tiết kiệm năng lượng mang lại những lợi ích gì ? A- Tiết kiệm tiễn cho bạn và gia đình, góp phần đảm bảo nhu cầu điện,ga,xăng cho gia đình bạn và thế hệ con cháu B- Góp phần hạn chế cắt điện luân phiên, bảo vệ sự trong lành của môi trường, sức khoẻ cho cộng đồng. C- Cả hai đáp án trên. Câu 3 - Bạn hiểu thế nào là năng lượng tái tạo ? A- Là năng lượng gió, năng lượng mặt trời. B- Là năng lượng nước, năng lượng thuỷ triều, địa nhiệt. C- Cả hai phương án trên. Câu 4 - Bạn đã sử dụng năng lượng tiết kiệm tại gia đình như thế nào ? A- Sử dụng khi cần thiết. B- Tận dụng năng lượng từ tự nhiên. C- Cả hai đáp án trên. Câu 5 - Ở gia đình bạn đã giáo dục con em mình sử dụng năng lượng tiết kiệm như thế nào ? A- Tắt các thiết bị điện khi ra khỏi phòng, khi không cần thiết. B- Dùng nước tiết kiệm, mở cửa phòng để tận dụng không khí tự nhiên. C- Tích cực chăm sóc cây xanh, bảo vệ môi trường. D- Cả 3 phương án trên. C/ PHẦN THI DÀNH CHO TRẺ . Con hãy trả lời theo phương án “Đúng” hay “Sai” các câu hỏi sau: Câu 1: Khi không có người lớn con tự cắm hoặc rút phích , công tắc điện là đúng hay sai? Câu 2: Bạn Lan rửa tay xong không khoá vòi nước lại, đúng hay sai? Câu 3: Khi trời có gió mát, bạn Huy lại bật quạt điện, theo con hành động đó của bạn Huy là đúng hay sai? Câu 4: Bạn Lan thấy có mùi khét trong lớp, bạn vội vàng chạy đi gọi cô giáo, theo con hành động đó của bạn Lan là đúng hay sai? Câu 5: Bạn Long rót nước ra cốc quá nhiều, uống không hết bạn đổ đi, vậy bạn làm đúng hay sai? * BÀI TẬP DÀNH CHO TRẺ: Bài tập 1: Đánh dấu (x) vào bức tranh vẽ bé có hành vi sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả. Bài tập 2: . PHÒNG GIÁO DỤC LẠNG GIANG TRƯỜNG MẦMNONTHÁI ĐÀO BỘ CÂU HỎI THAM GIA CUỘC THI CHUNG TAY SỬ DỤNG NĂNGLƯỢNG TIẾT KIỆM HIỆU QUẢ . A/ CÂU HỎI DÀNH CHO GIÁO VIÊN Chọn đáp án đúng. củi ,rơm ,rạ ) b/Năng lượng mặt trời c/ Gió + Nước. d/ Cả 3 đáp án trên . B/PHẦN THI DÀNH CHO PHỤ HUYNH Thi trắc nghiệm: chọn đáp án đúng cho mỗi câu hỏi sau : Câu 1- thế nào là sử dụng. dụng khi cần thi t. B- Tận dụng năng lượng từ tự nhiên. C- Cả hai đáp án trên. Câu 5 - Ở gia đình bạn đã giáo dục con em mình sử dụng năng lượng tiết kiệm như thế nào ? A- Tắt các thi t bị điện
- Xem thêm -

Xem thêm: BỘ CÂU HỎI THAM GIA CUỘC THI CHUNG TAY SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM HIỆU QUẢ, BỘ CÂU HỎI THAM GIA CUỘC THI CHUNG TAY SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM HIỆU QUẢ,

Từ khóa liên quan