0

bài giảng vật lý 8 bài 18 câu hỏi và bài tập tổng kết chương i cơ học

23 18,778 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2014, 09:12

VẬT LÝ 8 VẬT LÝ 8 Giáo viên – HUỲNH MINH VƯƠNG Ghi bài (*1tr7sgk) Nội dung ghi nhớ hoa thị thứ nhất trang 7 sách giáo khoa A. ÔN TẬP 1. Chuyển động cơ học là gì ? Cho 2 ví dụ.  Chuyển động cơ học là sự thay đổi vị trí của một vật theo thời gian so với vật khác. 2. Nêu 1 ví dụ chứng tỏ một vật có thể chuyển động so với vật này, nhưng lại đứng yên so với vật khác.  Hành khách ngồi trên ôtô đang chạy thì hành khách chuyển động đối với cây bên đường, nhưng lại đứng yên so với ôtô. 3. Độ lớn của vận tốc đặc trưng cho tính chất nào của chuyển động? Công thức tính vận tốc ? Đơn vị vận tốc ?  Độ lớn của vận tốc đặc trưng cho tính nhanh hay chậm của chuyển động. Công thức: v = , đơn vị (m/s); (km/h). s t (*1tr7sgk) (*1tr10sgk) (*2,3tr10sgk) 4. Chuyển động không đều là gì ? Viết công thức tính vận tốc trung bình của chuyển động không đều.  Chuyển động không đều là chuyển động mà độ lớn của vận tốc thay đổi theo thời gian. Công thức tính vận tốc trung bình: v tb = s t 5. Lực có tác dụng như thế nào đối với vận tốc ? Nêu ví dụ minh hoạ.  Lực có tác dụng làm thay đổi vận tốc chuyển động của vật. A. ÔN TẬP (*2tr13sgk) (*3tr13sgk) 10 N F A 6. Nêu các yếu tố của lực và cách biểu diễn lực bằng véctơ.  Các yếu tố của lực: A. ÔN TẬP Phương và chiều Cường độ (tr16sgk) Điểm đặt 7. Thế nào là hai lực cân bằng ? Một vật chịu tác dụng của các lực cân bằng sẽ thế nào khi: a) Vật đang đứng yên? b) Vật đang chuyển động?  Hai lực cân bằng là hai lực cùng đặt lên một vật, có cường độ bằng nhau, phương nằm trên cùng một đường thẳng, chiều ngược nhau. Một vật chịu tác dụng của hai lực cân bằng sẽ: a) Đứng yên khi vật đang đứng yên. b) Chuyển động thẳng đều khi vật đang chuyển động. 8. Lực ma sát suất hiện khi nào ? Nêu 2 thí dụ về lực ma sát.  Lực ma sát suất hiện khi một vật trượt, lăn hoặc nằm yên trên mặt một vật khác. A. ÔN TẬP 9. Nêu 2 thí dụ chứng tỏ vật có quán tính. (*1tr20sgk) (*2tr20sgk) (C8tr20sgk) 10. Tác dụng của áp lực phụ thuộc những yếu tố nào ? Công thức tính áp suất. Đơn vị tính áp suất. 11. Một vật nhúng chìm trong chất lỏng chịu tác dụng của một lực đẩy có phương, chiều và độ lớn như thế nào?  Tác dụng của áp lực phụ thuộc vào hai yếu tố: Độ lớn của lực tác dụng lên vật và diện tích bề mặt tiếp xúc với vật. Công thức tính áp suất: p = Đơn vị áp suất là paxcan: 1Pa = 1N/m 2 . F S  Lực đẩy có phương thẳng đứng, chiều từ dưới lên và độ lớn bằng trọng lượng của phần chất lỏng mà vật chiếm chỗ. A. ÔN TẬP ( KLC3, 1 II tr26sgk ) (*3tr27sgk) (*2tr27sgk) (*1tr38sgk) Lực này gọi là lực đẩy Ác-si- mét. 12. Điều kiện để một vật chìm xuống, nổi lên, lơ lửng trong chất lỏng. 13. Trong khoa học thì công cơ học chỉ dùng trong trường hợp nào?  Trong khoa học thì công cơ học chỉ dùng trong trường hợp có lực tác dụng vào vật làm vật chuyển dời.  Chìm xuống: P > F A Nổi lên: P < F A Lơ lửng: P = F A 14. Viết biểu thức tính công cơ học. Giải thích từng đại lượng trong biểu thức tính công. Đơn vị công.  Công thức tính công : A = F.s Đơn vị công là jun kí hiệu là J ( 1J = 1N.m ) kílôjun kí hiệu là kJ { 1kJ = 1000J } P là trọng lượng của vật. F A là lực đẩy Ác-si-mét. F: lực tác dụng lên vật (N). s: quãng đường vật đi được theo phương của lực (m). A. ÔN TẬP (*1tr45sgk) (*1tr48sgk) (*3tr48sgk) 15. Phát biểu định luật về công. 16. Công suất cho ta biết điều gì ? Em hiểu thế nào khi nói công suất của một chiếc quạt là 35W ?  Công suất cho ta biết khả năng thực hiên công của một người hay một máy trong một đơn vị thời gian.  Không một máy cơ đơn giản nào cho ta lợi về công. Được lợi bao nhiêu lần về lực thì thiệt bấy nhiêu lần về đường đi và ngược lại. 17. Thế nào là bảo toàn cơ năng ? Nêu 3 thí dụ về sự chuyển hoá từ dạng cơ năng này sang dạng cơ năng khác.  Trong quá trình cơ học, động năng và thế năng có thể chuyển hoá lẫn nhau, nhưng cơ năng được bảo toàn. A. ÔN TẬP (*1tr51sgk) Công suất của một chiếc quạt là 35W nghĩa là trong 1s quạt thực hiện được một công là 35J. (*2tr61sgk) A. ÔN TẬP B. VẬN DỤNG A. Cùng phương, cùng chiều, cùng độ lớn. B. Cùng phương, ngược chiều, cùng độ lớn. D. Cùng đặt lên một vật, cùng độ lớn, phương nằm trên một đương thẳng, ngược chiều nhau . C. Cùng phương, cùng độ lớn, cùng đặt lên một vật. Hoan hô . . . ! Đúng rồi . . . ! Tiếc quḠ. . ! Em chọn sai rồi. Tiếc quḠ. . ! Em chọn sai rồi. Tiếc quḠ. . ! Em chọn sai rồi. 1. Hai lực được gọi là cân bằng khi. I. Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất A. Ngã về phía sau. B. Nghiêng người sang trái. D. Xô người về phía trước . C. Nghiêng người sang phải. Hoan hô. . . ! đúng rồi . . . ! Tiếc quá . . ! Em chọn sai rồi. Tiếc quá . . ! Em chọn sai rồi.Tiếc quá . . ! Em chọn sai rồi. 2. Ôtô đang chuyển động đột ngột dừng lại. Hành khách trong xe bị. A. ÔN TẬP B. VẬN DỤNG I. Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất [...]... có công cơ học? a) Cậu bé trèo cây b) Em học sinh ng i học b i c) Nước ép lên thành bình đựng d) Nước chảy xuống từ đập chắn nước A ÔN TẬP B VẬN DỤNG I, II, III B i tập 1 2 5 A ÔN TẬP B VẬN DỤNG I, II, III B i tập 1 Một ngư i i xe đạp xuống một c i dốc d i 100m hết 25s Xuống hết dốc, xe lăn tiếp 50m trong 20s r i m i dừng hẳn Tính vận tốc trung bình của ngư i i xe trên m i đoạn đường và trên cả... DỤNG I Khoanh tròn chữ c i đứng trước câu trả l i mà em cho là đúng nhất 6 Một vật được ném lên cao theo phương thẳng đứng Khi nào vật vừa có thế năng, vừa có động năng A Khi vật đang i lên B Khi vật đang i xuống C Chỉ khi vật t i i m cao nhất D Cả Khi vật đang i lên và đang i xuống Tiếc quá ! Em chọn sai r i ! Hoan hô ! đúng r i A ÔN TẬP B VẬN DỤNG I Khoanh tròn chữ c i đứng trước câu trả... trong th i gian 0,3s Công mà lực sĩ thực hiện Trong trường hợp này lực sĩ đã hoạt động v i công suất A = P.h = 1250.0,7 = 87 5(J) là bao nhiêu ? Công suất của lực sĩ Tóm tắt m = 125 (kg) h = 70 (cm) = 0,7(m) t = 0,3 (s) P = ? (W) A 87 5 P= = = 2916,7(W) 0,3 t Ô chữ @ Học b i, trả l i l i các câu h i và b i tập đã ôn @ Làm b i tập 3,4 của phần IIIB trang 65 SGK @ Xem thêm n i dung kiến thức các b i: - Áp... trả l i mà em cho là đúng nhất II Trả l i câu h i 1 Ng i trong xe ôtô đang chạy, ta thấy hai hàng cây bên đường chuyển động theo chiều ngược l i Gi i thích hiện tượng này  Vì khi chọn ôtô làm mốc thì cây sẽ chuyển động tương đ i so v i ôtô và ngư i trên xe 2 Vì sao khi mở nắp chai bị vặn chặt, ngư i ta ph i lót tay bằng v i hay cao su  Làm như vậy để tăng lực ma sát lên nắp chai Lực ma sát này giúp... (diện tích nhỏ), và ấn mạnh dao (áp lực lớn) thì vật dễ bị cắt hơn A ÔN TẬP B VẬN DỤNG I Khoanh tròn chữ c i đứng trước câu trả l i mà em cho là đúng nhất II Trả l i câu h i 5 Khi vật n i lên mặt chất lỏng thì lực đẩy Ác-si-mét được tính như thế nào?  Khi vật n i lên mặt chất lỏng thì lực đẩy Ác-si-mét được tính bằng trọng lượng của vật đó 6 Trong những trường hợp dư i đây trường hợp nào có công cơ. .. ta vặn nắp chai dễ dàng hơn A ÔN TẬP B VẬN DỤNG I Khoanh tròn chữ c i đứng trước câu trả l i mà em cho là đúng nhất II Trả l i câu h i 3 Các hành khách đang ng i trên xe ôtô bổng thấy mình bị nghiêng ngư i sang phía tr i H i lúc đó xe đang được l i sang phía nào?  Lúc đó xe đang được l i sang phía ph i 4 Tìm một thí dụ chứng tỏ tác dụng của áp suất phụ thuộc vào độ lớn của áp lực và diện tích bị ép... ! sai r i A ÔN TẬP B VẬN DỤNG I Khoanh tròn chữ c i đứng trước câu trả l i mà em cho là đúng nhất 4 Hai th i hình trụ, một bằng nhôm, một bằng đồng có cùng kh i lượng treo ở hai đầu cân đòn Khi nhúng ngập hai quả cân vào trong nước thì đòn cân Đồng Nhôm A nghiêng về bên ph i B nghiêng về bên tr i C vẫn cân bằng D nghiêng về phía th i được nhúng sâu hơn trong nước Tiếc quá ! Em chọnđúng r i !... sai r i A ÔN TẬP B VẬN DỤNG I Khoanh tròn chữ c i đứng trước câu trả l i mà em cho là đúng nhất 5 Để chuyển một vật nặng lên cao, ngư i ta dùng nhiều cách Liệu có cách náo dư i đây cho ta l i về công không A Dùng ròng rọc động B Dùng ròng rọc cố định C Dùng mặt phẳng nghiêng D Cả 3 cách trên đều không cho l i về công hô ! sai r i Tiếc quá¸HoanEm chọn Đúng r i ! quá !! Em chọn sai r i A ÔN TẬP... ?(m/s) A Gi i Ta có: vtb = s t B C Vận tốc trung bình trên quãng đường AB 100 vAB = = 4 (m/s) 25 Vận tốc trung bình trên quãng đường BC vBC = 50 20 = 2,5 (m/s) Vận tốc trung bình trên quãng đường AC 100 + 50 vAC = 25 + 20 = 3,33 (m/s) 2 5 Ô chữ A ÔN TẬP B VẬN DỤNG Gi i I, II, III B i tập 2 Một ngư i có kh i lượng 45kg Diện tích tiếp xúc v i mặt đất của m i bàn chân là 150cm2 Tính áp suất ngư i đó tác...A ÔN TẬP B VẬN DỤNG I Khoanh tròn chữ c i đứng trước câu trả l i mà em cho là đúng nhất 3 Một đoàn môtô đang chuyển động cùng chiều, cùng vận tốc i ngang qua một ôtô đang đậu bên đường Ý kiến nhận xét nào sau đây là đúng A Các môtô chuyển động đ i v i nhau B Các môtô đứng yên đ i v i nhau C Các môtô đứng yên đ i ôtô D Các môtô và ôtô chuyển động đ i v i mặt đường Tiếc quá ! Em chọnđúng r i ! . VẬT LÝ 8 VẬT LÝ 8 Giáo viên – HUỲNH MINH VƯƠNG Ghi b i (*1tr7sgk) N i dung ghi nhớ hoa thị thứ nhất trang 7 sách giáo khoa A. ÔN TẬP 1. Chuyển động cơ học là gì ? Cho 2 ví. náo dư i đây cho ta l i về công không. A. Khi vật đang i lên. B. Khi vật đang i xuống. D. Cả Khi vật đang i lên và đang i xuống. C. Chỉ khi vật t i i m cao nhất. Hoan hô. . . ! đúng r i đập chắn nước. A. ÔN TẬP B. VẬN DỤNG III. B i tậpI, II, 1 2 5 1. Một ngư i i xe đạp xuống một c i dốc d i 100m hết 25s. Xuống hết dốc, xe lăn tiếp 50m trong 20s r i m i dừng hẳn. Tính vận
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng vật lý 8 bài 18 câu hỏi và bài tập tổng kết chương i cơ học, bài giảng vật lý 8 bài 18 câu hỏi và bài tập tổng kết chương i cơ học,

Từ khóa liên quan