0

GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VỀ CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM XÃ HỘI CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP

18 3,054 35

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2013, 19:17

GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠIVỀ CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM XÃ HỘI CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP [...]... doanh nghiệp cố tình vi phạm luật về lao động + Liên đoàn Lao động huyện cần quan tâm hơn nữa trong việc tổ chức thành lập công đoàn đối với những doanh nghiệp nhằm để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người lao động + Cần xác định rõ cơ chế phối hợp giữa các cơ quan hữu quan như phòng lao động Thương binh và hội, Liên đoàn Lao động, Bảo hiểm hội huyện trong việc giải quyết khiếu nại tố cáo của người. .. hội đồng ý giải quyết tai nạn lao động cho chị Thu sẽ tạo ra một tiền lệ không tốt cho các đơn vị sử dụng lao động không tham gia BHXH cho người lao động hoặc tham gia không đầy đủ cho số lao động đang làm việc tại đơn vị * Phương án 2: Khi nhận được đơn khiếu nại của người lao động, Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo cho các ngành chức năng là phòng lao động, Liên đoàn lao độngBảo hiểm hội đến làm... của người lao động + Cần phải giáo dục ý thức pháp luật cho người lao độngngười sử dụng lao động ở các doanh nghiệp Tổ chức tuyên truyền, học tập rộng rãi Bộ luật Lao động trong các doanh nghiệp nhất là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài + Đề nghị Sở kế hoạch và đầu tư khi cấp giấy phép đăng ký kinh doanh thành lập doanh nghiệp cần ràng buộc nghĩa vụ pháp lý cho đơn vị sử dụng lao động là... ảnh hưởng đến việc thực hiện chính sách hội của Đảng và Nhà nước, đến sự phát triển của hội, không tạo được sự bình đẳng và công bằng hội giữa những người lao động cùng làm trong một công ty có người lại được hưởng chế độ BHXH nhưng có người lao động không được hưởng; tạo ra mối quan hệ không tốt giữa người lao động đối với chủ sử dụng lao động và nếu không giải quyết kịp thời có thể sẽ dẫn... ngành chức năng và các cấp chính quyền phải phối kết hợp một cách đồng bộ để kịp thời giải quyết khi có tranh chấp xảy ra Qua tìm hiểu và đưa ra một số phương án để giải quyết khiếu nại chính sách BHXH của chị Trịnh Thị Thu tại công ty TNHH Minh Châu, bản thân đã rút ra một số kinh nghiệm công tác để giải quyết những khiếu nại của người lao động trong các doanh nghiệp Giải quyết trường hợp này, góp... điều kiện cho công ty thực hiện đúng nghĩa vụ theo quy định của pháp luật lao động, đồng thời giúp công ty hiểu rõ thêm về chính sách BHXH PHẦN V LẬP KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN Để tình huống trên đây được giải quyết kịp thời hợp tình hợp lý, nhưng vẫn đảm bảo thực hiện đúng pháp luật lao động thì sẽ phải tiến hành theo các bước sau: Bước 1 : Tiếp nhận đơn khiếu nại về chính sách Bảo hiểm hội cuả Bà... lợi của người lao động Lựa chọn phương án tối ưu: Qua nghiên cứu, xem xét những ưu khuyết điểm của mỗi phương án để giải quyết tình huống trên, thì phương án 2 là phương án tối ưu nhất vì giải quyết theo phương án này vừa đảm bảo đúng pháp luật, vừa hợp tình, hợp lý, đỡ gây phiền hà cho người lao động và bản thân người sử dụng lao động, ngoài ra còn vừa bảo vệ được quyền lợi cho người lao động, vừa... tham gia BHXH đầy đủ cho người lao động + Riêng đối với ngành Bảo hiểm hội cần tăng cường hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trực tiếp hướng dẫn, tổ chức thực hiện các chế độ chính sách về BHXH cho các tầng lớp nhân dân lao động Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính theo mô hình một cửa thể hiện là cơ quan phục vụ cho người lao động trong lĩnh vực BHXH... nhận đơn khiếu nại của chị Th, Ủy ban nhân dân Huyện chỉ đạo các ngành chức năng gồm có: Phòng Lao động Thương binh và hội, Liên đoàn Lao động huyện, Bảo hiểm hội huyện cùng tiến hành đến làm việc với công ty Bước 3 : Sau khi có ý kiến của các ngành chức năng mà chủ yếu là sự tham mưu của Phòng Lao động Thương binh và hội vì cơ quan này có chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực lao động tại... đơn khiếu nại đến Sở Lao động Thương binh và hội tỉnh và các ngành chức năng, nhưng đã trãi qua 4 tháng Công ty TNHH May mặc Minh Châu vẫn không thực hiện những kiến nghị của các cơ quan chức năng nên trong thời gian chị Thu bị tai nạn lao động mà sự việc vẫn chưa giải quyết được làm cho chị Thu gặp rất nhiều khó khăn cho nên chị đã tiếp tục làm đơn khiếu nại Mặc khác nếu cơ quan Bảo hiểm hội 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VỀ CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM XÃ HỘI CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VỀ CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM XÃ HỘI CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP, , I MƠ TẢ TÌNH HUỐNG, XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU XỬ LÝ TÌNH HUỐNG, PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN VÀ HẬU QUẢ, XÂY DỰNG VÀ LƯẠ CHỌN PHƯƠNG ÁN GIẢI QUYẾT, LẬP KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Từ khóa liên quan