0

TÌM HIỂU CÁCH THÁO lắp LAPTOP dell™ inspiron 5100

13 763 0
  • TÌM HIỂU CÁCH THÁO lắp LAPTOP dell™ inspiron 5100

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/10/2014, 17:49

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCMKHOA CÔNG NGHỆ CƠ SỞ THANH HÓA BÀI TÌM HIỂUMÔN: CÔNG NGHỆ THÔNG TINĐỀ TÀI: TÌM HIỂU CÁCH THÁO LẮP LAPTOP Dell™ Inspiron 5100 GIẢNG VIÊN HD: SINH VIÊN TH: Lớp: DHTH8ATHTHANH HÓA, THÁNG 10 NĂM 2014 LỜI NÓI ĐẦU Với mong muốn mang đến cho các bạn khả năng tự tháo lắp máy tính xách tay dễ dàng nên chúng tôi biên soạn và dịch thuật lại các tài liệu của hãngNội dung là các bước hướng dẫn tháo lắp của các dòng máy thuộc các hãng hiện hành trên thị trường nước ta. Quyển thứ hai, chúng tôi giới thiệu về các dòng máy thuộc hãng Dell.Trong quá trình biên soạn chắc chắn không tránh khỏi thiếu sót nên những lời góp ý chân thành của các bạn sẽ giúp chúng tôi hoàn thiện hơn các bài viết của mình và cho ra những quyển sách mà chúng tôi sẽ sớm đưa ra trong thời gian tới đây. Dell Inspiron 5100Dell™ Inspiron 5100 Page 1 of 11 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM KHOA CÔNG NGHỆ - CƠ SỞ THANH HÓA  BÀI TÌM HIỂU MÔN: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỀ TÀI: TÌM HIỂU CÁCH THÁO LẮP LAPTOP Dell™ Inspiron 5100 GIẢNG VIÊN HD : SINH VIÊN TH : Lớp : DHTH8ATH THANH HÓA, THÁNG 10 NĂM 2014 LỜI NÓI ĐẦU Với mong muốn mang đến cho các bạn khả năng tự tháo lắp máy tính xách tay dễ dàng nên chúng tôi biên soạn và dịch thuật lại các tài liệu của hãng Nội dung là các bước hướng dẫn tháo lắp của các dòng máy thuộc các hãng hiện hành trên thị trường nước ta. Quyển thứ hai, chúng tôi giới thiệu về các dòng máy thuộc hãng Dell. Trong quá trình biên soạn chắc chắn không tránh khỏi thiếu sót nên những lời góp ý chân thành của các bạn sẽ giúp chúng tôi hoàn thiện hơn các bài viết của mình và cho ra những quyển sách mà chúng tôi sẽ sớm đưa ra trong thời gian tới đây. Dell Inspiron 5100 Dell™ Inspir on 510 0 Pa ge 1 of 11 Hướng dẫ n tháo lắp Trước khi tháo bất kỳ máy laptop nào, bạn nhớ tắt máy, tháo pin, rút sạc trước. Sau đó bạn hãy tháo máy theo thứ tự như sau: I. Tháo pin: mk:@MSITStore:C:\Documents%20and%20Settings\HOME\Desktop\New%20Folde 10/17/2014 Dell Inspiron 5100 Pa ge 2 of 11 1. Pin. 2. Chốt mở pin. II. Tháo đĩa cứ ng: 1. Ốc. 2. Đĩa cứng. mk:@MSITStore:C:\Documents%20and%20Settings\HOME\Desktop\New%20Folde 10/17/2014 Dell Inspiron 5100 III. Tháo RA M gắn ngoài: Pa ge 3 of 11 1. Ốc. 2. Nắp đậy RA M. 1. RAM. 2. Chốt giữ RA M. Gắn RAM mới vào: mk:@MSITStore:C:\Documents%20and%20Settings\HOME\Desktop\New%20Folde 10/17/2014 Dell Inspiron 5100 Pa ge 4 of 11 IV. Tháo ổ CD/ DVD: 1. Đòn bẩy. 2. Ốc CD/DVD. 3. Ốc. V. Tháo modem: mk:@MSITStore:C:\Documents%20and%20Settings\HOME\Desktop\New%20Folde 10/17/2014 Dell Inspiron 5100 Pa ge 5 of 11 1. Jack cắm. 2. Đầu kéo. 3. Cáp. 4. Ốc. VI. Tháo MiniPCI Card: mk:@MSITStore:C:\Documents%20and%20Settings\HOME\Desktop\New%20Folde 10/17/2014 Dell Inspiron 5100 Pa ge 6 of 11 1. Cáp ăngten. 2. Chốt giữ. 3. Đế cắm. 4. MiniPCI Car d Gắn card mới v ào: VII. Tháo bàn phím: mk:@MSITStore:C:\Documents%20and%20Settings\HOME\Desktop\New%20Folde 10/17/2014 Dell Inspiron 5100 Pa ge 7 of 11 1. Chốt. 2. Nắp đậy. 1. Ốc. 2. Bàn phím. mk:@MSITStore:C:\Documents%20and%20Settings\HOME\Desktop\New%20Folde 10/17/2014 Dell Inspiron 5100 Pa ge 8 of 11 1. Đầu cắm. 2. Đế cắm. Lắp bàn phím v ào: 1. Chốt giữ. 2. Đầu dây. 3. Đế cắm. VIII. Tháo màn hình: mk:@MSITStore:C:\Documents%20and%20Settings\HOME\Desktop\New%20Folde 10/17/2014 Dell Inspiron 5100 Pa ge 9 of 11 1. Màn hình. 2. Ốc. 3. Giá đỡ. 4. Máy. [...]...Dell Inspiron Pa 5100 ge 10 of 11 Tháo dây nối màn hình mk:@MSITStore:C:\Documents%20and%20Settings\HOME\Desktop\New%20Folde 10/17/2014 1 Nắp đậy ốc 2 Ốc 3 Khung giữ m àn hình 4 Màn hình 5 Ốc 6 Nắp đậy 7 Cáp Dell Inspiron Pa 5100 ge 11 of 11 2 Đầu kéo 3 Jack kết n ối 1 Đế cắm mk:@MSITStore:C:\Documents%20and%20Settings\HOME\Desktop\New%20Folde . TP.HCM KHOA CÔNG NGHỆ - CƠ SỞ THANH HÓA  BÀI TÌM HIỂU MÔN: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỀ TÀI: TÌM HIỂU CÁCH THÁO LẮP LAPTOP Dell™ Inspiron 5100 GIẢNG VIÊN HD : SINH VIÊN TH : Lớp : DHTH8ATH THANH. đây. Dell Inspiron 5100 Dell™ Inspir on 510 0 Pa ge 1 of 11 Hướng dẫ n tháo lắp Trước khi tháo bất kỳ máy laptop nào, bạn nhớ tắt máy, tháo pin, . đến cho các bạn khả năng tự tháo lắp máy tính xách tay dễ dàng nên chúng tôi biên soạn và dịch thuật lại các tài liệu của hãng Nội dung là các bước hướng dẫn tháo lắp của các dòng máy thuộc
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌM HIỂU CÁCH THÁO lắp LAPTOP dell™ inspiron 5100,