Đề tài Tổng hợp nylon 6.6

10 621 0
Đề tài Tổng hợp nylon  6.6

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Đề tài: Tổng hợp Nylon 6.6 thuộc môn học Công nghệ tổng hợp hợp chất trung gian. Nội dung đề tài trình bày tổng quan về nylon, các tính chát lý hóa, ứng dụng và nguyên liệu sử dụng để sản xuất nylon 6.6. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

MÔN H C: Ọ CÔNG NGH T NG H PỆ Ổ Ợ H P CH T TRUNG GIANỢ Ấ Đ Tài : ề T NG H P NYLON-6,6Ổ Ợ C C O O N N H H [ ] n Nylon 6,6 Gi i Thi uớ ệ  Năm 1930, Wallace Carothers (DuPont) tìm ra nylon-6,6  Nylon-6,6 (polyhexamethylenediamine adipamide) là m t polyamide làm t axit adipic và ộ ừ hexamethylene diamine b i quá trình trùng ở ng ngư HO C C O OH axit adipic + H 2 N NH 2 hexamethylene diamine n n C C O O N N H H [ ] n Nylon 6,6 Hình 1: S s n xu t c a nylon ự ả ấ ủ 6,6 NYLON-6,6 Tính ch t v t lý:ấ ậ  T n t i d ng viên màu tr ng, b t ho c d ng ồ ạ ạ ắ ộ ặ ạ s iợ  Nhi t đ nóng ch y: 280oC; ệ ộ ả  Kh i l ng phân t kho ng 12,000-20000 ố ượ ử ả g/mol.  Kh i l ng riêng kho ng 1.09g/cm3 ố ượ ả  Có đ b n c h c cao; đ c ng l n. ộ ề ơ ọ ộ ứ ớ  Ít b ăn mòn hoá h c; ị ọ  Có đ b n d i nhi t đ th p. ộ ề ướ ệ ộ ấ  Đ c tính v ma sát, ch u mài mòn t t.ặ ề ị ố  Cách nhi t t t. ệ ố  Quá trình gia công x lí nhanhử Tính ch t hóa h c NYLON-6,6ấ ọ  Thu phân trong môi tr ng axit ho c ỷ ườ ặ baz :ơ  Trong quá trình t ng h p Nylon 66 có ổ ợ th x y ra ph n ng trao đ i t o nên ể ả ả ứ ổ ạ m t h cân b ng trùng ng ngộ ệ ằ ư  Ph n ng axit phân:ả ứ  Ph n ng amin phân:ả ứ  Ph n ng amit phân:ả ứ Tính ch t hóa h c NYLON-ấ ọ 6,6 ng d ng c a NYLON-6,6 Ứ ụ ủ  T nylon 66 có tính dai, b n, m m óng m t, ít ơ ề ề ượ th m n c, mau khô, kém b n v i nhi t, axit, ấ ướ ề ớ ệ ki m…ề d t v i, may m c, v i lót săm l p xe, bít ệ ả ặ ả ố t t, dây cáp, dây dù, đan l i…ấ ướ nylon 66 còn đ c ng d ng vào vi c ch ượ ứ ụ ệ ế t o các chi ti t máy nh :ạ ế ư -Bánh răng, khuôn c a vòng bi.ủ -Thi t b ng t đi n,thi t b cách ly đi n.ế ị ắ ệ ế ị ệ -Ch t o chi ti t đ c bi t d b ăn mòn ế ạ ế ặ ệ ễ ị nh các b c lót. ư ạ -Các cánh qu t b m, chi ti t v .ạ ơ ế ỏ Nguyên li u s d ng đ s n ệ ử ụ ể ả xu t nylon 6,6 ấ  Cyclohexane  Axit adipic  Adiponitrile  Hexamethylene diamin 1, Cyclohexane ( C6H12 ): Các công ngh s n xu tệ ả ấ : Trên th gi i có nhi u hãng s d ng ế ớ ề ử ụ công ngh pha l ng đ đi u ch ệ ỏ ể ề ế xyclohexane nh công ngh UOP ư ệ Unibon, công ngh Houdry, công ngh ệ ệ Sinclar/Engelhard, công ngh IFP…ệ Nguyên li u s d ng đ s n ệ ử ụ ể ả xu t nylon 6,6 ấ 2, Axit adipic ( C6H10O4 ) : HOOC-(CH2)4-COOH Nguyên li u đ đi u ch axit adipic là ệ ể ề ế xyclohexane, và s d ng công ngh ử ụ ệ Scientific Design Nguyên li u s d ng đ s n ệ ử ụ ể ả xu t nylon 6,6 ấ Nguyên li u s d ng đ s n ệ ử ụ ể ả xu t nylon 6,6 ấ 3, Adiponitrile NC–(CH2)4–CN S n xu t Adiponitrile theo ph ng ả ấ ươ pháp đi n phân, trong đó có công ngh ệ ệ c a Monsantoủ

Ngày đăng: 10/10/2014, 22:13

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan