0

Đề tài VIẾT CHƯƠNG TRÌNH QUẢN lý bán HÀNG

56 582 1
  • Đề tài VIẾT CHƯƠNG TRÌNH QUẢN lý bán HÀNG

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/10/2014, 16:04

Đề Tài:VIẾT CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ BÁN HÀNG CỬA HÀNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNGPHẦN I :NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNGA.LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀICách đây hơn 20 năm khi nước ta còn lạc hậu chưa áp dụng công nghệ thông tin vào các khâu quản lý, như quản lý nhân sự, quản lý lương, quản lý hang hóa trong các doanh nghiệp quốc doanh, các thủ kho thường phải trang bị cho mình một cuốn vở thật to, thật dày để có thể ghi chép tất cả số liệu vào trong đó. Mỗi khi có sai sót gì thì phải ngồi lật từng trang để dò tìm, nếu cuốn vở đó còn nguyên vẹn thì việc tìm kiếm còn nhanh chóng nhưng nếu bị mối mọt ăn thì xem như dữ liệu mất hết. Và việc truy xuất dữ liệu bằng phương pháp thủ công không những rất chậm mà còn có nhiều thiếu sót.Nhưng từ khi các doanh nghiệp bắt đầu áp dụng các phần mềm tin học vào khâu quản lý, các công việc như nhập xuất, lưu trữ đã trở nên nhanh hơn và độ an toàn của dữ liệu cũng trở nên cao hơn. Có rất nhiều hệ quản trị cơ sở dữ liệu như: SQL, My SQL, ORACAL, Microsoft Access. Phần mềm được sử dụng nhiều nhất cho các doanh nghiệp nhỏ là Microsoft Access, vì đây là một trong bốn phần mềm ứng dụng trong bộ Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Access) chuyên về quản trị cơ sở dữ liệu (CSDL) cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.Sau đây chúng em xin lấy một ví dụ về quản lí cơ sở dữ liệu tại môt cửa hàng bán điện thoại di độngB.GIỚI THIỆUI.GIỚI THIỆU MICROSOFT ACCESSMicrosoft Access là một trong bốn phần mềm ứng dụng của bộ Microsoft Office chuyên về quản trị cơ sở dữ liệu (CSDL)Khởi động:Click nút Start > program > Microsoft Office > nhấp vào Microsoft AccessMàn hình làm việc:Chọn File > New > nhấp chọn Blank DataBase ở bên phải màn hình làm việc:II.CƠ SỞ DỮ LIỆU TRONG ACCESS:Mỗi CSDL của Access được lưu thành một tập tin và có phần mở rộng là mdb (Manage DataBase)Mỗi CSDL của Access gồm 6 thành phần:•Table – Bảng dữ liệu: Là thành phần lưu trữ cần thiết cho CSDL. Dữ liệu được tổ chức thành các cột (Field) hay các dòng (Record).•Query – Bảng truy vấn: Dùng trích chọn, tính toán, xử lý dữ liệu trong một hay nhiều bảng. Query là bước trung gian cung cấp dữ liệu từ Table cho các biểu mẫu (Form), báo cáo (Report).•Form – Biểu mẫu: Là công cụ tạo ra các màn hình cập nhật hay trình bày dữ liệu cho các Table của CSDL.•Report – Báo cáo: Là công cụ tạo mẫu và in các báo cáo.•Macro – Tập lệnh: Là một tập hợp các hành động (Action) được chọn và sắp xếp cho việc tự động hóa các tác vụ thường dùng tới.•Module – Đơn thể chương trình: Là phương tiện lập trình trong Access với ngôn ngữ lập trình Access Basic.III.SƠ LƯỢC:Quản lý điện thoại di động tại cửa hàng điện thoại di Trường ĐH Thủ Dầu Một SP TIN K4 Đề Tài : VIẾT CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ BÁN HÀNG CỬA HÀNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG PHẦN I :NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG A. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI Cách đây hơn 20 năm khi nước ta còn lạc hậu chưa áp dụng công nghệ thông tin vào các khâu quản lý, như quản lý nhân sự, quản lý lương, quản lý hang hóa trong các doanh nghiệp quốc doanh, các thủ kho thường phải trang bị cho mình một cuốn vở thật to, thật dày để có thể ghi chép tất cả số liệu vào trong đó. Mỗi khi có sai sót gì thì phải ngồi lật từng trang để dò tìm, nếu cuốn vở đó còn nguyên vẹn thì việc tìm kiếm còn nhanh chóng nhưng nếu bị mối mọt ăn thì xem như dữ liệu mất hết. Và việc truy xuất dữ liệu bằng phương pháp thủ công không những rất chậm mà còn có nhiều thiếu sót. Nhưng từ khi các doanh nghiệp bắt đầu áp dụng các phần mềm tin học vào khâu quản lý, các công việc như nhập xuất, lưu trữ đã trở nên nhanh hơn và độ an toàn của dữ liệu cũng trở nên cao hơn. Có rất nhiều hệ quản trị cơ sở dữ liệu như: SQL, My SQL, ORACAL, Microsoft Access. Phần mềm được sử dụng nhiều nhất cho các doanh nghiệp nhỏ là Microsoft Access, vì đây là một trong bốn phần mềm ứng dụng trong bộ Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Access) chuyên về quản trị cơ sở dữ liệu (CSDL) cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Sau đây chúng em xin lấy một ví dụ về quản lí cơ sở dữ liệu tại môt cửa hàng bán điện thoại di động B. GIỚI THIỆU I. GIỚI THIỆU MICROSOFT ACCESS GVHD: Nguyễn Thị Ánh Tuyết 1 Trường ĐH Thủ Dầu Một SP TIN K4 Microsoft Access là một trong bốn phần mềm ứng dụng của bộ Microsoft Office chuyên về quản trị cơ sở dữ liệu (CSDL) Khởi động:Click nút Start -> program -> Microsoft Office -> nhấp vào Microsoft Access Màn hình làm việc: Chọn File -> New -> nhấp chọn Blank DataBase ở bên phải màn hình làm việc: GVHD: Nguyễn Thị Ánh Tuyết 2 Trường ĐH Thủ Dầu Một SP TIN K4 II. CƠ SỞ DỮ LIỆU TRONG ACCESS: Mỗi CSDL của Access được lưu thành một tập tin và có phần mở rộng là mdb (Manage DataBase) Mỗi CSDL của Access gồm 6 thành phần: • Table – Bảng dữ liệu: Là thành phần lưu trữ cần thiết cho CSDL. Dữ liệu được tổ chức thành các cột (Field) hay các dòng (Record). • Query – Bảng truy vấn: Dùng trích chọn, tính toán, xử lý dữ liệu trong một hay nhiều bảng. Query là bước trung gian cung cấp dữ liệu từ Table cho các biểu mẫu (Form), báo cáo (Report). • Form – Biểu mẫu: Là công cụ tạo ra các màn hình cập nhật hay trình bày dữ liệu cho các Table của CSDL. • Report – Báo cáo: Là công cụ tạo mẫu và in các báo cáo. • Macro – Tập lệnh: Là một tập hợp các hành động (Action) được chọn và sắp xếp cho việc tự động hóa các tác vụ thường dùng tới. • Module – Đơn thể chương trình: Là phương tiện lập trình trong Access với ngôn ngữ lập trình Access Basic. III. SƠ LƯỢC: Quản lý điện thoại di động tại cửa hàng điện thoại di động GVHD: Nguyễn Thị Ánh Tuyết 3 Trường ĐH Thủ Dầu Một SP TIN K4 Một cửa hàng bán điện thoại di động quản lý điện thoại đang bán trong cửa hàng với các công việc sau: Danh sách điện thoại: Mã điện thoại, tên điện thoại, ngày nhập, số lượng, đơn giá, thời gian bảo hành, mã công ty. Chi tiết đơn đặ hàng: Mã đơn đặt hàng, mã điện thoại, tên điện thoại, đơn giá, số lượng. Đơn đặt hàng: Mã đơn đặt hàng, ngày đặt hàng, số lượng đặt hàng, mã khách hàng, địa chỉ. Danh sách công ty: Mã công ty, tên công ty, địa chỉ công ty. Danh sách khách hàng: Mã khách, tên khách, địa chỉ, số điện thoại. Danh sách nhân viên: Mã nhân viên, tên nhân viên, giới tình, ngày sinh, địa chỉ, số điện thoại, lương căn bản. Hóa đơn: Số thứ tự, mã điện thoại, tên điện thoại, mã khách hàng, mã nhân viên, ngày bán, số lượng, đơn giá, tổng tiền. IV. TỔNG QUAN VỀ BÁO CÁO: Về Table: Gồm Table CONGTY, CTDDH, DDH, DIENTHOAI, KHACHHANG, NHANVIEN. • Table CONGTY: gồm MA_CT, TENCT, DIACHICT. • Table CTDDH: gồm MA_DDH, MA_DT, SOLUONG, DONGIA, MA_NV. • Table DDH: gồm MA_DDH, MA_KH, NGAYDH, DCKH. • Table DIENTHOAI: gồm MA_DT, TENDT, NGAYNHAP, SOLUONGNHAP,DONGIA, MA_CT, TIME_BAOHANH. • Table KHACHHANG: gồm MA_KH, TENKH, DIACHIKH, SODT. • Table NHANVIEN: gồm MA_NV, TENNV, PHAI(NU), NGAYSINH, DIACHI, SODT, LUONGCB. GVHD: Nguyễn Thị Ánh Tuyết 4 Trường ĐH Thủ Dầu Một SP TIN K4 Về Query: Query báo cáo doanh thu, báo cáo danh sách điện thoại, báo cáo hóa đơn, phiếu bảo hành, phiếu tính lương, báo cáo tình hình nhân viên. Về Form: Form báo cáo doanh thu, báo cáo danh sách điện thoại, báo cáo nhân viên,báo cáo danh sách khách hang, hóa đơn, phiếu tính lương Về Report: Bao gồm: Report biên lai, danh sách điện thoại, danh sách nhân viên, doanh thu,phiếu tính lương,Khách hàng. PHẦN II: NỘI DUNG BÁO CÁO CHƯƠNG I: LÀM VIỆC VỚI TABLE Tổng quan về Table trong Access: 1. Table : Là thành phần lưu trữ cần thiết cho CSDL. Dữ liệu được tổ chức thành các cột (Field) hay các dòng (Record). • Trường (Field): Là một cột của bảng, thể hiện một thuộc tính của chủ thể cần quản lý. GVHD: Nguyễn Thị Ánh Tuyết 5 TRƯỜNG “MA_DT” TRƯỜNG “TENDT” Trường ĐH Thủ Dầu Một SP TIN K4 • Các kiểu dữ liệu trong Access: Kiểu dữ liệu Mô tả Kích thước Text Kiểu chữ - số 0 – 255 Number Kiểu số 1,2,4,8 byte Date/Time Kiểu ngày/thời gian 8 byte Currency Kiểu tiền tệ 8 byte Auto Number Kiểu số đếm, tạo số 4,16 byte GVHD: Nguyễn Thị Ánh Tuyết 6 Trường ĐH Thủ Dầu Một SP TIN K4 nguyên theo thứ tự … …… …. Yes/ No Kiểu Boolean (logic), lưu các giá trị Yes/ No, True/False, On/Off 1 bit Memo Kiểu văn bản 0 – 65536 2. Tạo cấu trúc bảng:  Tạo Table được tạo bằng 3 cách : • Design view • Wizard • Data  Nhưng chủ yếu được tạo bằng Design view Có 2 cách :  Cách 1: nháy đúp vào Create Table in Design View GVHD: Nguyễn Thị Ánh Tuyết 7 Trường ĐH Thủ Dầu Một SP TIN K4  Cách 2: nháy nút -> Design View Xuất hiện cửa sổ thiết kề thuộc tính của trường trong Table GVHD: Nguyễn Thị Ánh Tuyết 8 TÊN TRƯỜNG KIỂU DỮ LIỆU MÔ TẢ Trường ĐH Thủ Dầu Một SP TIN K4 Các bước tạo một trường: Các tính chất của trường: Thẻ General: • Field Size: Cho phép đặt kích thước tối đa cho dữ liệu trong trường với các kiểu dữ liệu Text, Number, AutoNumber. • Format : Quy định dạng thể hiện của dữ liệu khi hiển thị. • Input Mask: Quy định mẫu nhập liệu cho từng vị trí của dữ liệu. GVHD: Nguyễn Thị Ánh Tuyết 9 B1: Gõ tên trường vào cột Field Name B2: Chọn kiểu dữ liệu B3: Mô tả nội dung trường ĐỊNH NGHĨA TRƯỜNG C Á C T Í N H C H Ấ T C Ủ A M Ộ T T R Ư Ờ N G Trường ĐH Thủ Dầu Một SP TIN K4 • Caption : Nhãn của Field dùng làm tiêu đề trong chế độ Data Sheet, Form, Report. • Decimal Places: Số chữ số thập phân của dữ liệu kiểu Number. • Default Value: Giá trị mặc định tự động gán cho Field khi tạo Report mới. • Validation Rule: Biểu thức điều kiện miền giá trị cho Field khi nhập. • Validation Text: Chuỗi sẽ được thông báo khi nhập không thỏa biểu thức điều kiện Validation Rule. • Required : Chọn Yes nếu bắt buộc nhập liệu vào Field này, chọn No nếu cho phép Field chứa giá trị NULL. • Allow Zero Length: Cho phép chuỗi rỗng hay bằng 0. • Indexed : Có sắp xếp mẫu tin theo Field này hay không • Thẻ Loopkup: Display control: • Text Box: Hộp nhập dữ liệu thường. • List Box: Hộp liệt kê. • Combo Box: Hộp liệt kê thả. • Check Box: Hộp kiểm tra (chỉ có đối với Field loại Yes/No). Row Source Type: • Table/Query: Danh sách lấy dữ liệu từ một Table/Query • Value List: Tự nhập giá trị vào danh sách. • Field List: Danh sách là các tên Field của Table/Query. Row Source: Nguồn giá trị trong danh sách Column Count: Số cột hiển thị trong danh sách. GVHD: Nguyễn Thị Ánh Tuyết 10 [...]... thị mã điện thoại, ngày đặt hàng, tổng số lượng đặt, tổng số tiền bán được Ta làm như sau: GVHD: Nguyễn Thị Ánh Tuyết 27 SP TIN K4 Trường ĐH Thủ Dầu Một Bước 2: nhấp đúp vào đây Bước 1: nhấp chọn Query Cửa sổ làm việc xuất hiện: Ta kéo thả các Table liên quan vào các Field, GVHD: Nguyễn Thị Ánh Tuyết 28 Trường ĐH Thủ Dầu Một SP TIN K4 Ta vào View -> Totals để xuất hiện hàng Totals , ta chọn các phép... là hệ quản trị CSDL nên có thể sử dụng dữ liệu từ nhiều Table khác nhau nếu các Table này được thiết lập mối quan hệ với nhau Tác vụ khai thác: MS – Access dựa vào mối quan hệ đã được định nghĩa giữa các Table để thực hiện các tác vụ sau: Tạo liên kết trong các bảng truy vấn (Query) Hiển thị các mẫu tin có mối quan hệ trong biểu mẫu con (Subform) hay biểu báo cáo con (Subreport) Bắt buộc quá trình. .. TIN K4 Table C TDDH: Table NH ÂN VI ÊN: Table DON DAT H ÀNG: GVHD: Nguyễn Thị Ánh Tuyết 24 SP TIN K4 Trường ĐH Thủ Dầu Một CHƯƠNG II: THIẾT KẾ QUERY GVHD: Nguyễn Thị Ánh Tuyết 25 Trường ĐH Thủ Dầu Một SP TIN K4 1 Khái niệm Truy vấn là một đối tượng rất quan trọng của trong các hệ quản trị cơ sở dữ liệu Với việc sử dụng truy vấn người sử dụng có thể thực hiện nhiều thao tác trên dữ liệu trong các bảngmột... vấn để lựa chọn, hiển thị, lọc, sắp xếp dữ liệu - Truy vấn cho phép thêm, xóa, sửa, tạo ra các bảng dữ liệu - Truy vấn cho phép tính toán, thống kê dữ liệu - Làm nguồn cho các đối tượng khác trong chương trình (Form, Report) 2 Các loại truy vấn: Select Query: Hiển thị, chọn lựa, tính toán, thống kê hoặc trích lọc dữ liệu trong các bảng hay các truy vấn khác Crosstab Query: Thể hiện dữ liệu có tính...Trường ĐH Thủ Dầu Một SP TIN K4 Column Heads: (Yes/No) sử dụng tên Field làm tiêu đề trong danh sách hay không Chỉ định khóa chính Khi xây dựng mỗi bảng trong Access, người dùng cần chỉ ra trường mà giá trị của nó xác định duy nhất mỗi hàng của bảng Trường đó tạo thành khóa chính (Primary key) của bảng Ta làm như sau: • Bước 1: Chọn trường làm khóa chính • Bước... Tuyết 18 SP TIN K4 Trường ĐH Thủ Dầu Một Đánh dấu Ta đánh dấu 3 toàn vẹn tham chiếu sau đó bấm Create để tạo quan hệ Khi đó mối quan hệ của hai Table DS_DIENTHOAI và HOA_DON được tạo quan hệ (1-∞) Như đã trình bày ở trên, chúng ta có 2 loại quan hệ: 1-1, 1-nhiều Ở trên chúng ta đã tạo được loại quan hệ 1-1, sau đây chúng ta sẽ tạo loại quan hệ 1-nhiều: tạo quan hệ DS_DIENTHOAI với CHI_TIET_DDH Tương tự... sách • Field List: Danh sách là các tên Field của Table/Query Row Source: Nguồn giá trị trong danh sách Column Count: Số cột hiển thị trong danh sách Column Heads: (Yes/No) sử dụng tên Field làm tiêu đề trong danh sách hay không • List Rows: Định dạng là 8 • List Width: Có dạng Auto • Limit to List: Có 2 dạng Yes/No Nên định dạng kiểu Yes Ví dụ: Tạo Loopkup cho DS_DIENTHOAI trong DS_DIENTHOAI Tại màn... một hay nhiều field là khóa chính trong các Table khác Một Foreign Key chỉ ra mối quan hệ của các tanle Kiểu dữ liệu trong Primary Key và Foreign Key phải phù hợp nhau Ví dụ : Tạo Table DS_DIENTHOAI: quản lí thông tin điện thoại Chú thích: Tạo Table DS_DIENTHOAI Field Name Data Type Field Size Description MA_DT Text 7 MA DIEN KHÓA THOAI TEN_DT Text 50 TEN DIEN THOAI GVHD: Nguyễn Thị Ánh Tuyết Primary... cửa sổ Relationships CÁC THAO TÁC TẠO QUAN HỆ CHO CÁC TABLE ĐƯỢC THỰC HIỆN TẠI ĐÂY Hiển thị cửa sổ Relatioships: Tại cửa sổ Database -> click nút trên Toolbar hay Menu Tool -> Relationships Cửa sổ này trình bày sự quan hệ giữa các Table Thêm Table hay Query vào cửa sổ Relationships: GVHD: Nguyễn Thị Ánh Tuyết 14 Trường ĐH Thủ Dầu Một SP TIN K4 Đặt trỏ vào cửa sổ Relationships -> click phải -> chọn Show... được thay đổi Chú ý:  Điều kiện thiết lập toàn vẹn tham chiếu: Field tương ứng từ Table chính là khóa chính hay chỉ mục duy nhất  Field quan hệ có cùng kiểu dữ liệu với Field khóa chính  Cả 2 Table đều phải thuộc cùng một Database (trong cùng 1 file) Toàn vẹn tham chiếu không có hiệu lực cho những Table liên kết trong Database có định dạng khác  Khi thiết lập toàn vẹn tham chiếu cần tôn trọng các . Trường ĐH Thủ Dầu Một SP TIN K4 Đề Tài : VIẾT CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ BÁN HÀNG CỬA HÀNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG PHẦN I :NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG A. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI Cách đây hơn 20 năm khi nước ta. khi nước ta còn lạc hậu chưa áp dụng công nghệ thông tin vào các khâu quản lý, như quản lý nhân sự, quản lý lương, quản lý hang hóa trong các doanh nghiệp quốc doanh, các thủ kho thường phải. dùng tới. • Module – Đơn thể chương trình: Là phương tiện lập trình trong Access với ngôn ngữ lập trình Access Basic. III. SƠ LƯỢC: Quản lý điện thoại di động tại cửa hàng điện thoại di động GVHD:
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài VIẾT CHƯƠNG TRÌNH QUẢN lý bán HÀNG, Đề tài VIẾT CHƯƠNG TRÌNH QUẢN lý bán HÀNG, Đề tài VIẾT CHƯƠNG TRÌNH QUẢN lý bán HÀNG

Từ khóa liên quan