Đề tài: Phương pháp giải bài tập lai hai tính, liên kết hoàn toàn trong đó có một tính trạng di truyền kiểu tương tác gen

21 2.1K 0
Đề tài: Phương pháp giải bài tập lai hai tính, liên kết hoàn toàn trong đó có một tính trạng di truyền kiểu tương tác gen

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Phần bài tập lai hai tính trạng, liên kết hoàn toàn trong đó có 1 tính trạng di truyền tuân theo quy luật tương tác gen có một tỉ trọng tương đối lớn trong đề thi vào các trường Đại học và Cao đẳng hàng năm, ngay trong cuốn Đề thi Tuyển sinh môn Sinh học do Bộ Giáo dục và Đào tạo xuất bản năm 1994 số lượng bài liên quan tới dạng này cũng đã chiếm tới 18 trên tổng số 90 bài tập lai (20%). Trong cuốn Bài tập Sinh học 11, ở phần bài tập tổng hợp, số bài dạng này có 5 trong tổng số 15 bài (13). Trong các đề thi đại học hàng năm kể từ năm 1994 tới năm 2002 lượng các bài tập thuộc dạng trên cũng chiếm một tỉ lệ khá lớn. Chính vì lý do trên, trong quá trình dạy học tôi đã tìm cách nêu ra phác đồ các bước giải chi tiết cho phần bài tập di truyền nâng cao dạng lai hai tính có liên kết gen và có 1 tính trạng di truyền theo kiểu tương tác gen, trong đó chủ yếu là việc hướng dẫn cho học sinh phương pháp xác định kiểu gen chung và cách xác định nhanh tỉ lệ phân li kiểu gen ở đời con F2

Phương pháp giải bài tập lai hai tính, liên kết hoàn toàn trong đó có một tính trạng di truyền kiểu tương tác gen MỤC LỤC TT Mục Trang 1 Mở đầu 2 2 Nội dung 3 3 Phương pháp giải bài tập lai hai tính, liên kết hoàn toàn trong đó có một tính trạng di truyền kiểu tương tác gen 3 4 Một số ví dụ 7 5 Một số kết quả thu được 12 6 Những kinh nghiệm được rút ra 12 7 Thay cho lời kết 13 8 Danh mục tài liệu tham khảo 14 1 Phương pháp giải bài tập lai hai tính, liên kết hoàn toàn trong đó có một tính trạng di truyền kiểu tương tác gen MỞ ĐẦU Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của dạy học sinh học là phát triển tư duy sáng tạo và khả năng phân tích của học sinh, và vì thế việc dạy các bài tập có một vai trò rất lớn trong quá trình hình thành cho học sinh những phẩm chất đó. Để giải quyết tốt các bài tập sinh học ngoài kiến thức về các quy luật di truyền đã được học trong chương trình giáo khoa, học sinh cần phải có khả năng phân tích, nhận dạng từ đó xác định các bước giải đúng đắn đối với mỗi dạng bài tập. Đã có nhiều tài liệu giáo khoa và sách tham khảo đề ra một số phương pháp và quy trình giải toán phần quy luật di truyền. Nhóm tác giả đầu tiên cần phải kể tới là Đặng Hữu Lanh (chủ biên), Lê Đình Trung, Bùi Văn Sâm với cuốn Bài tập Sinh học 11, trong tài liệu này các tác giả có phân chia các bài tập lai thành hai dạng cơ bản là dạng bài toán thuận và dạng nghịch, trong mỗi dạng các tác giả đã đề ra quy trình 2 bước giải tổng quát đối với mỗi dạng. Ngoài ra tác giả Lê Đình Trung (Đại học Sư phạm I Hà Nội) còn có rất nhiều tài liệu tham khảo về bài tập di truyền dạng lai. Trong tài liệu của mình, tác giả Lê Đình Trung đã nêu quy trình 4 bước để giải bài tập phần quy luật di truyền trong trường hợp xét nhiều tính trạng đó là các bước: xác định số tính trạng được xét, xác định quy luật di truyền chi phối mỗi tính trạng, xác định kiểu gen chung và viết sơ đồ lai. Tuy nhiên, trong bước xác định kiểu gen chung và viết sơ đồ lai tác giả không đề ra phương pháp cụ thể để xác định kiểu gen, những chỉ dẫn còn hết sức tổng quát và sơ lược. Tác giả Trần Đức Lợi (TH Chuyên Lê Hồng Phong) cũng có nhiều tài liệu tham khảo dành cho phần bài tập các quy luật di truyền và biến dị. Trong các tài liệu của mình, đối với phần bài tập quy luật di truyền, tác giả đã đưa ra phương pháp giải bài tập lai hai tính trạng liên kết gen hoàn toàn trong đó có 1 tính trạng di truyền theo quy luật tương tác gen nhưng cũng không nêu phương pháp xác định kiểu gen chung của 2 Phương pháp giải bài tập lai hai tính, liên kết hoàn toàn trong đó có một tính trạng di truyền kiểu tương tác gen các thế hệ. Ngoài ra cần phải kể đến các tác giả khác như Nguyễn Minh Công (Đại học Quốc Gia), Bùi Đình Hội (Bộ Giáo dục), Trần Hồng Hải, Vũ Đức Lưu, Lê Thị Thảo, Phan Kỳ Nam, Nguyễn Văn Thanh vv… đã nêu một số cách giải và phân dạng các bài toán lai nhưng các tác giả này cũng không đưa ra phương pháp giải chi tiết, đặc biệt là phương pháp xác định kiểu gen chung trong bài tập lai hai tính trạng, liên kết hoàn toàn trong đó có 1 tính trạng di truyền theo kiểu tương tác gen. Nhìn chung các tác giả mới đưa ra những phác đồ tổng quát cho việc giải quyết các bài tập mà chưa đi sâu vào việc thiết kế các bước giải cho các chuyên đề hẹp trong việc giải quyết các bài tập sinh học đặc biệt là các bài tập nâng cao. Tuy nhiên, các tài liệu trên đã tỏ ra rất có ích cho học sinh giúp các em định hướng và giải quyết đúng đắn các bài tập sinh học. Phần bài tập lai hai tính trạng, liên kết hoàn toàn trong đó có 1 tính trạng di truyền tuân theo quy luật tương tác gen có một tỉ trọng tương đối lớn trong đề thi vào các trường Đại học và Cao đẳng hàng năm, ngay trong cuốn Đề thi Tuyển sinh môn Sinh học do Bộ Giáo dục và Đào tạo xuất bản năm 1994 số lượng bài liên quan tới dạng này cũng đã chiếm tới 18 trên tổng số 90 bài tập lai (20%). Trong cuốn Bài tập Sinh học 11, ở phần bài tập tổng hợp, số bài dạng này có 5 trong tổng số 15 bài (1/3). Trong các đề thi đại học hàng năm kể từ năm 1994 tới năm 2002 lượng các bài tập thuộc dạng trên cũng chiếm một tỉ lệ khá lớn. Chính vì lý do trên, trong quá trình dạy học tôi đã tìm cách nêu ra phác đồ các bước giải chi tiết cho phần bài tập di truyền nâng cao dạng lai hai tính có liên kết gen và có 1 tính trạng di truyền theo kiểu tương tác gen, trong đó chủ yếu là việc hướng dẫn cho học sinh phương pháp xác định kiểu gen chung và cách xác định nhanh tỉ lệ phân li kiểu gen ở đời con F 2 thuộc mẫu: + Bài toán nghịch. 3 Phương pháp giải bài tập lai hai tính, liên kết hoàn toàn trong đó có một tính trạng di truyền kiểu tương tác gen + F 1 dị hợp 3 cặp gen, tự thụ phấn hoặc giao phấn. + Xác định sơ đồ lai từ P  F 2 (hoặc từ F 1  F 2 ). Đây là mẫu cơ bản trong dạng này và từ mẫu này với phương pháp tương tự học sinh có thể tự giải quyết được các biến dạng khác của mẫu. NỘI DUNG 1. Phương pháp giải bài tập lai hai tính, liên kết hoàn toàn trong đó có một tính trạng di truyền kiểu tương tác gen Để giải quyết tốt phần bài tập này giáo viên cần chuẩn bị cho học sinh các kỹ năng sau: + Nhận biết có hiện tượng tương tác gen. + Nhận biết có hiện tượng liên kết gen. Sau đây là các bước được thiết kế để giải bài tập tổng hợp lai hai tính trạng, liên kết gen trong đó có 1 tính trạng tuân theo quy luật tương tác gen: Bước 1: Xét riêng từng cặp tính trạng: Ở bước này học sinh cần phải xác định được đâu là tính trạng di truyền đơn gen, đâu là tính trạng di truyền kiểu tương tác gen. Đối với tính trạng di truyền theo quy luật tương tác cần phải xác định được kiểu tương tác (bổ trợ hay át chế), các nhóm gen tương ứng đối với mỗi loại kiểu hình. Để cho học sinh xác định tốt phần này giáo viên cần phải hoàn tốt các nhiệm vụ được đặt ra trong bài Tác động qua lại giữa các gen trong đó cần cung cấp cho học sinh các dạng tương tác chính: - Tương tác bổ trợ: 9:6:1, 9:3:3:1, 9:7. - Tương tác át chế: 12:3:1, 13:3. Kiểu tương tác cộng gộp và tương tác bổ trợ có át chế lặn tỉ lệ 9 :4:3 ít gặp trong các bài toán dạng này. 4 Phương pháp giải bài tập lai hai tính, liên kết hoàn toàn trong đó có một tính trạng di truyền kiểu tương tác gen Ngoài ra học sinh cần phải xác định được kiểu gen riêng cho từng tính trạng. Để tiện cho việc trình bày tôi quy ước các nhóm gen quy định tính trạng tuân theo quy luật tương tác gen là các ký hiệu: A-B-, aaB-, A-bb, aabb. Các gen quy định tính trạng tuân theo quy luật đơn gen (1 gen quy định 1 tính trạng) là các ký hiệu: D, d. Bước 2: Nhận định quy luật di truyền chung. Ở bước này học sinh cần phải xác định 2 tính trạng di truyền tuân theo quy luật phân li độc lập (mỗi cặp gen nằm trên một cặp nhiễm sắc thể tương đồng) hay tuân theo quy luật liên kết gen. Tới bước này nhìn chung các tài liệu tham khảo hiện có đã thiết kế khá tốt vì vậy học sinh dễ dàng nhận dạng được quy luật di truyền chung chi phối cả 2 tính trạng. Để xác định có hiện tượng liên kết gen, học sinh có thể dựa vào số tổ hợp kiểu hình ở đời con, số loại giao tử của bố mẹ thông qua so sánh với số cặp gen dị hợp và khả năng hình thành giao tử và hợp tử của các cặp gen đó trong trường hợp phân li độc lập (bé hơn). Bước tiếp theo là xác định kiểu gen chung: Đây là bước giải tương đối khó và cũng là bước dễ mắc sai lầm, lúng túng, mất thời gian. Một số tác giả đã có những cố gắng giúp học sinh giải quyết khó khăn kể trên như tác giả Nguyễn Văn Thanh đã đưa ra 1 bảng tổng hợp liệt kê 5 kiểu tương tác có 33 phép lai ứng vơí 16 tỉ lệ khác nhau, theo bảng tổng kết này học sinh cần phải nhớ 2640 trường hợp khác nhau. Đây quả là một việc hết sức khó đối với học sinh. Tác giả Lê Đình Trung (Ôn tập Sinh học, trang 278) cũng đã đưa ra những gợi ý về cách xác định kiểu gen nhưng chưa đề ra các bước cụ thể để xác định kiểu gen. Ngoài 2 tác giả kể trên thì không có tác giả nào hiện biết đề cập tới cách 5 Phương pháp giải bài tập lai hai tính, liên kết hoàn toàn trong đó có một tính trạng di truyền kiểu tương tác gen xác định kiểu gen. Vì vậy để xác định kiểu gen chung, tôi đề xuất các bước như sau: + Dạng có một kiểu hình chỉ tương ứng với một nhóm gen duy nhất như các dạng tương tác 9:6:1, 9:3:3:1; 12:3:1 có một kiểu hình duy nhất tương ứng với một nhóm gen duy nhất (aabb). Đối với dạng này kiểu gen chung được xác định như sau: - Xác định xem trong các kiểu hình đã cho (F 2 ) có xuất hiện kiểu hình tương ứng với tổ hợp gen aabb, dd hay không. Nếu xuất hiện thì thế hệ bố mẹ (F 1 ) sẽ có kiểu liên kết thường, nếu không xuất hiện thì thế hệ bố mẹ (F 1 ) sẽ có kiểu liên kết đối. Đối với trường hợp tương tác kiểu 9:6:1 sau khi xác định xong kiểu liên kết và kiểu gen học sinh bước sang bước 3 viết sơ đồ lai. Đối với dạng tương tác bổ trợ tỉ lệ 9:3:3:1 cần lựa chọn nhóm liên kết phù hợp thông qua việc xem xét sự có mặt hay không của kiểu hình tương ứng với tổ hợp gen (aaB-,D- hoặc A-bb,D-). Trong trường hợp tương tác kiểu át chế 12:3:1, học sinh cần phải xác định nhóm gen liên kết dựa vào tỉ lệ phân li kiểu hình xét chung cả 2 tính trạng ở F 2 , nếu số tổ hợp là 16, F 1 tự thụ phấn hoặc giao phấn và dị hợp cả 3 cặp gen, quy ước A át B thì ta dễ dàng nhận thấy: * Nếu cặp Aa liên kết với cặp Dd sẽ xuất hiện 2 khả năng: ** A nằm trên cùng NST với D thì kiểu hình do gen át quy định + kiểu hình trội sẽ chiếm tỉ lệ 12/16 vì trong phép lai Dd x Dd  3D-:1dd. ** A nằm trên cùng một nhiễm sắc thể với d thì kiểu hình do gen át quy định + kiểu hình trội sẽ là 8/16 (vì phép lai lúc đó trở thành aD Ad x aD Ad  số tổ hợp chứa gen A và D sẽ chiếm 1/2 ) * Nếu cặp Bb liên kết với cặp Dd sẽ xuất hiện 2 khả năng: 6 Phương pháp giải bài tập lai hai tính, liên kết hoàn toàn trong đó có một tính trạng di truyền kiểu tương tác gen ** Nếu B nằm trên cùng một nhiễm sắc thể với D thì kiểu hình do gen át quy định + kiểu hình trội sẽ là 9/16 vì lúc này số tổ hợp có mặt cả gen A và D chỉ chiếm tỉ lệ 9/16. ** Nếu gen B liên kết với gen d thì kiểu hình do gen át quy định + kiểu hình trội sẽ là 9/16 vì lúc này số tổ hợp có mặt cả gen A và D chỉ chiếm tỉ lệ 9/16. + Dạng tất cả các kiểu hình đều tương ứng với nhiều nhóm gen như dạng tương tác 9:7; 13:3. sử dụng phương pháp nhân xác suất để đối chiếu các kiểu liên kết và nhóm liên kết để ước lượng kiểu hình có tỉ lệ cao nhất tương ứng với kiểu liên kết và nhóm liên kết đó, so sánh với tỉ lệ bài ra chúng ta dễ dàng xác định được kiểu liên kết và nhóm liên kết phù hợp. Đối với dạng tương tác với tỉ lệ 9:7 trong trường hợp F 1 dị hợp cả 3 cặp gen tự thụ phấn hoặc giao phấn ta có: + Nếu A liên kết với D (hoặc B liên kết với D) thì ta dễ nhận thấy số tổ hợp có mặt cả 3 gen A – B – D- là 9/16 nên kiểu hình A-B- + kiểu hình trội sẽ là 9/16. + Nếu A liên kết với d ( hoặc B liên kết với d) thì số tổ hợp có mặt cả 3 gen A-B-D là 6/16. Đối với tương tác át chế tỉ lệ 13 : 3 trong trường hợp F 1 dị hợp cả 3 cặp gen tự thụ phấn hoặc giao phấn (quy định A át B) ta có: + Nếu A nằm trên cùng một nhiễm sắc thể với D thì số tổ hợp có mặt AD chiếm tỉ lệ 12/16 nên tỉ lệ kiểu hình át + trội ở F 2 sẽ là 12/16. + Nếu B nằm trên cùng một nhiễm sắc thể với D thì số tổ hợp có mặt A và D sẽ chiếm tỉ lệ 9/16 nên kiểu hình át + trội chiếm tỉ lệ 9/16. 7 Phương pháp giải bài tập lai hai tính, liên kết hoàn toàn trong đó có một tính trạng di truyền kiểu tương tác gen + Nếu A nằm trên cùng một nhiễm sắc thể với d thì số tổ hợp có mặt A và D chiếm tỉ lệ 8/16 + 1/16 tổ hợp bb aD aD  kiểu hình có tỉ lệ lớn nhất phải là 9/16. + Nếu B liên kết với d thì số tổ hợp có mặt gen A và D là 9/16 (do A phân li độc lập đối với D) + 1/16 bD bD aa  kiểu hình có tỉ lệ lớn nhất chiếm 10/16. Như vậy với việc dựa vào sự có mặt của một kiểu hình và tỉ lệ của kiểu hình nhiều nhất học sinh có thể dễ dàng xác định được kiểu gen F 1 từ F 1 các em có thể dễ dàng xác định được kiểu gen của P và sơ đồ lai. Bước 3: Viết sơ đồ lai tới F 2 và xác định tỉ lệ phân li kiểu gen, kiểu hình ở F 2 . Thông thường học sinh xác định tỉ lệ phân li kiểu ken qua khung Pennet, sau khi xác định được tỉ lệ phân li kiểu gen xong dựa vào mối quan hệ giữa kiểu gen và kiểu hình các em sẽ xác định được tỉ lệ phân li kiểu hình. Ưu điểm của cách làm này là rõ ràng, đúng quy cách nhưng cũng rất mất thời gian và dễ nhầm lẫn vì vậy đối với bước này để tránh mất thời gian tôi đã cho học sinh làm theo cách sau đây: + Viết tỉ lệ phân li kiểu gen đối với trường hợp tương tác gen (đối với gen liên kết với gen quy định một tính trạng viết theo kiểu − − B A trong đó − A là nhóm gen liên kết ), nhóm gen − A có chừa khoảng trống để điền thêm gen mới. Các nhóm gen được viết theo quy tắc (được hình thành trong bài ”Lai 2 cặp tính trạng”): - Đồng hợp tử 2 có tỉ lệ 1. 8 Phương pháp giải bài tập lai hai tính, liên kết hoàn toàn trong đó có một tính trạng di truyền kiểu tương tác gen - Đồng hợp tử 1, dị hợp tử 1 có tỉ lệ 2. - Dị hợp tử cả 2 có tỉ lệ 4. Hoặc xác định nhờ quy tác nhân xác suất (1AA+2Aa+1aa)(1BB+2Bb+1bb) + Điền các gen quy định một tính trạng (1 gen – 1 tính trạng) vào nhóm liên kết đã được xác định từ trước. Sơ đồ giải có thể hình dung như sau: 9 Dạng 1 Có 1 kiểu hình ứng với 1 tổ hợp gen duy nhất Dạng 2 Không có 1 kiểu hình ứng với một tổ hợp gen duy nhất Xác định nhóm liên kết dựa vào sự có mặt hay không có mặt của kiểu hình duy nhất Bổ trợ (9:6:1; 9:3:3:1) Át chế (12:3:1) Bổ trợ ( 9:7) Át chế (13:3) Bài tập lai hai tính, liên kết hoàn toàn có 1 tính trạng tương tác Viết tỉ lệ kiểu gen đối với tính trạng tương tác Điền kiểu gen đơn gen vào nhóm liên kết Tỉ lệ các kiểu gen chung ở F 2 Phương pháp giải bài tập lai hai tính, liên kết hoàn toàn trong đó có một tính trạng di truyền kiểu tương tác gen 2. Một số ví dụ. Sau đây là một số ví dụ cho việc áp dụng các bước giải kể trên, bước xét riêng từng tính trạng trình bày sơ lược: Ví dụ 1: Khi tiến hành lai dạng bí quả tròn, màu xanh với dạng bí quả tròn, màu vàng thì được F 1 đồng loạt quả dẹt, màu vàng. Cho các cây F 1 tự thụ phấn được F 2 phân li theo tỉ lệ: 56,25% cây cho quả dẹt, màu vàng. 10 Dựa vào kiểu hình có tỉ lệ cao nhất xác định nhóm liên kết Xác định kiểu gen chung của P, F 1 Xác định kiểu gen chung của P, F 1 Giả định kiểu liên kết để xác định tỉ lệ và so sánh với tỉ lệ bài ta Giả định kiểu liên kết và nhóm liên kết và so sánh với tỉ lệ bài ra Xác định kiểu gen chung của P, F 1 Xác định kiểu gen chung của P, F 1 [...]... tỏ có hiện tượng liên kết hoàn toàn giữa cặp gen Dd với 1 trong 2 cặp gen Aa hoặc Bb Kiểu gen của 2 cơ thể khác nhau đều dị hợp về 3 cặp gen chỉ có thể là một cơ thể có kiểu liên kết thường và một cơ thể có kiểu liên kết đối vì vậy sẽ có một trong hai cơ thể có kiểu gen giống F1 và một cơ thể có kiểu gen khác F1 Phương pháp giải bài tập lai hai tính, liên kết hoàn toàn trong đó có một tính 16 trạng. .. lai hai tính trạng, liên kết gen trong đó có 1 tính trạng tương tác như sau: 1 Phải cho học sinh nắm vững các dạng tương tác cơ bản và cách nhận biết các dạng tương tác đó 2 Phải cho học sinh nắm được phương pháp giải bài tập lai nhiều tính trạng, phân biệt được hiện tượng phân li độc lập và hiện tượng liên kết gen 3 Đối với dạng bài tập lai hai tính trạng, liên kết gen trong đó có 1 tính trạng di truyền. .. làm: Phương pháp giải bài tập lai hai tính, liên kết hoàn toàn trong đó có một tính 13 trạng di truyền kiểu tương tác gen Bước 1: Xét riêng từng tính trạng Ở bước này ta dễ dàng xác định tính trạng màu sắc quả di truyền theo quy luật tương tác gen dạng át chế 12:3:1, ta quy ước: A-B- quy định quả xanh A-baaB- quy định quả vàng aabb quy định quả trắng Kiểu gen F1 có dạng AaBb Hình dạng hạt: Dài trội hoàn. .. bởi một cặp gen Hãy biện luận và viết sơ đồ lai từ F1 đến F2 MỘT SỐ KẾT QUẢ ĐÃ THU ĐƯỢC Trong quá trình dạy học sử dụng sơ đồ về các bước trong quá trình dạy bài tập phần quy luật di truyền tôi đã thu được một số kết quả đáng khích lệ Trong 4 năm liên tục khi tiến hành dạy học sinh theo phương pháp trên các em đã giải Phương pháp giải bài tập lai hai tính, liên kết hoàn toàn trong đó có một tính 19 trạng. .. truyền kiểu tương tác, cho học sinh nhận dạng dạng tương tác đối với mỗi dạng tương tác dựa vào kiểu hình và tỉ lệ của một dạng kiểu hình để xác định nhóm gen liên kết và kiểu liên kết 4 Sơ đồ lai xác định nhanh thông qua việc xác định tỉ lệ phân li kiểu gen của 2 cặp gen phân li độc lập từ đó suy ra tỉ lệ phân li kiểu gen của cả 2 tính trạng THAY CHO LỜI KẾT Phương pháp giải bài tập lai hai tính, liên kết. .. tỏ có hiện tượng liên kết hoàn toàn giữa cặp gen Dd với 1 trong 2 cặp gen Aa hoặc Bb (Vai trò của 2 cặp gen tương tác tương đương nhau) Vì ở F2 xuất hiện kiểu hình quả dài màu xanh tương ứng với tổ hợp gen aabb,dd nên F1 có kiểu liên kết thường Nếu Dd liên kết với Aa thì kiểu gen F 1 sẽ là AD Bb ad Vì F1 đồng tính nên P thuần chủng có kiểu gen AD ad bb và BB ad ad Phương pháp giải bài tập lai hai tính, . .. thỏ lông xám, ngắn Phương pháp giải bài tập lai hai tính, liên kết hoàn toàn trong đó có một tính 15 trạng di truyền kiểu tương tác gen Cho biết gen quy định tính trạng nằm trên NST thường, kích thước của lông do một cặp gen chi phối, không có hiện tượng trao đổi đoạn giữa các NST kép trong cặp tương đồng Hãy biện luận và viết sơ đồ lai của F1 Cách làm: Bước 1: Xét riêng từng tính trạng Ở bước này ta... 0% Phương pháp giải bài tập lai hai tính, liên kết hoàn toàn trong đó có một tính 20 trạng di truyền kiểu tương tác gen PS Độ lệch chuẩn Kết quả thể hiện ở bảng đã chứng tỏ tính ưu việt của phương pháp mới được áp dụng ở lớp 12 C NHỮNG KINH NGHIỆM ĐƯỢC RÚT RA Từ quá trình bồi dưỡng học sinh giỏi, bồi dưỡng học sinh vào Đại học tôi rút ra một vài kinh nghiệm nhỏ trong việc dạy bài tập nâng cao phần lai. . .Phương pháp giải bài tập lai hai tính, liên kết hoàn toàn trong đó có một tính 11 trạng di truyền kiểu tương tác gen 18,75% cây cho quả tròn, màu vàng 18,75% cây cho quả tròn, màu xanh 6,25% cây cho quả dài, màu xanh Cho biết màu sắc quả do một cặp gen chi phối Biện luận và viết sơ đồ lai từ P đến F2 cho phép lai trên Cách làm: Bước 1: Xét riêng từng tính trạng Ở bước này ta dễ dàng xác định tính trạng. .. thể có kiểu liên kết thường và một cơ thể có kiểu liên kết đối vì vậy sẽ có một trong hai cơ thể có kiểu gen giống F1 và một cơ thể có kiểu gen khác F1 Xét trường hợp F1 và cơ thể khác có kiểu gen giống nhau ta có: Vì ở F2 không xuất hiện kiểu hình quả trắng, ngắn tương ứng với tổ hợp gen aabb,dd nên F1 có kiểu liên kết đối Nếu Dd liên kết với Bb thì kiểu gen F 1 sẽ là Aa Bd  số tổ hợp có mặt A –D- ở . Phương pháp giải bài tập lai hai tính, liên kết hoàn toàn trong đó có một tính trạng di truyền kiểu tương tác gen MỤC LỤC TT Mục Trang 1 Mở đầu 2 2 Nội dung 3 3 Phương pháp giải bài tập lai. pháp giải bài tập lai hai tính, liên kết hoàn toàn trong đó có một tính trạng di truyền kiểu tương tác gen Xét trường hợp F 1 và cơ thể khác có kiểu gen giống nhau ta có: Giả sử F 1 có kiểu liên. khác của mẫu. NỘI DUNG 1. Phương pháp giải bài tập lai hai tính, liên kết hoàn toàn trong đó có một tính trạng di truyền kiểu tương tác gen Để giải quyết tốt phần bài tập này giáo viên cần chuẩn

Ngày đăng: 04/10/2014, 15:02

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • MỘT SỐ KẾT QUẢ ĐÃ THU ĐƯỢC

  • NHỮNG KINH NGHIỆM ĐƯỢC RÚT RA

    • THAY CHO LỜI KẾT

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan