0

Nhập môn Tin học đại cương

33 723 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/10/2014, 20:23

Đây là bộ tài liệu hay, có chất lượng cao, giúp các bạn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ bộ môn, phục vụ tốt việc thực hành. Hy vọng bộ tài liệu sẽ giúp ích đắc lực cho các bạn trong việc học tập của mình NHẬP MÔN TIN HỌC NHẬP MÔN TIN HỌC BÀI THỰC HÀNH 2 HỆ ðIỀU HÀNH WINDOWS XP LÝ THUYẾT CẦN XEM LẠI TRƯỚC KHI THỰC HÀNH 1. Control Panel 2. Windows Explorer 3. Recycle Bin 4. Search 5. Unikey 1. Control Panel Chương trình ñiều khiển hệ thống Windows. Cho phép thay ñổi cấu hình cho máy tính phù hợp với công việc hoặc sở thích thông qua bảng ñiều khiển Control Panel.  Khởi ñộng Control Panel - Display Thay ñổi màn hình tổng quát, nền màn hình, màn hình b ảo vệ, Control Panel – Regional and Language Options Thay ñổi thuộc tính vùng, hoặc có thể tùy biến cho số, tiền tệ, ngày giờ, Control Panel – Regional and Language Options Control Panel – Mouse Tùy chọn về chuột Control Panel – Date and Time Thay ñổi ngày, giờ của hệ thống Control Panel – Fonts Font chữ (computer font) là file dữ liệu bao gồm tập hợp các bi ểu diễn ñồ họa của các ký tự, ký hiệu theo một dạng (typeface) Control Panel – Add or Remove Programs Cài ñặt hoặc lọai bỏ các chương trình ứng dụng [...]... muc c n di chuy n t p tin /thư m c ñ n B4: Ch n Edit/Paste (Ctrl + V) Xóa t p tin, thư m c C1: Ch n t p tin/ thư m c, gõ phím Delete C2: Ch n t p tin/ thư m c, Menu File/Delete C3: Right click vào t p tin/ thư m c, ch n l nh Delete Thay ñ i thu c tính t p tin, thư m c (tt) • Ch n t p tin, thư m c Thay ñ i thu c tính t p tin, thư m c n/hi n t p tin, thư m c có thu c tính n n hi n t p tin, thư m c có thu... i tên t p tin, thư m c C1: Ch n t p tin/ thư m c, gõ phím F2 C2: Ch n t p tin/ thư m c, Menu File/Rename C3: Right click vào t p tin/ thư m c, ch n l nh Rename Sao chép t p tin, thư m c B1: Ch n t p tin ho c thư m c c n sao chép B2: ClicK chu t vào Edit/copy (Ctrl + C) B3: M m t thư muc c n sao chép t p tin /thư m c ñ n B4: Ch n Edit/Paste (Contrl + V) Di chuy n t p tin, thư m c B1: Ch n t p tin ho c thư... p tin, thư m c, ñĩa và nh ng tài nguyên khá Kh i ñ ng: • Cách 1: Start/Program/Accessories/Windows Explorer • Cách 2: • Cách 3 Windows Explorer Xem thông tin v ñĩa M t p tin, thư m c Cách 1: Double Click vào bi u tư ng c a t p tin/ thư m c Cách 2: Right Click lên bi u tư ng c a t p tin/ thư m c và ch n m c Open Cách 3: Ch n t p tin/ thư m c và nh n phím Enter Ch n t p tin, thư m c Ch n m t t p tin/ thu... c h i t p tin, thư m c Kh i ñ ng • Right click vào Recycle Bin trong Desktop • Nh p chu t vào Recycle Bin trong Explorer Recycle Bin (tt) Recycle Bin (tt) Ph c h i t p tin, thư m c • Ch n t p tin, thư m c Search Tìm ki m t p tin, thư m c trên máy tính c c b ho c trên m ng Kh i ñ ng Search Chương trình bàn phím ti ng vi t Tìm ki m t p tin Unikey trên máy tính Kh i ñ ng: Double click vào t p tin Unikey... Click lên bi u tư ng c a t p tin/ thư m c và ch n m c Open Cách 3: Ch n t p tin/ thư m c và nh n phím Enter Ch n t p tin, thư m c Ch n m t t p tin/ thu m c: Click vào bi u tư ng c a t p tin/ thư m c Cách 2: Ch n m t nhóm t p tin/ thư m c: • Danh sách g m các ñ i tư ng liên ti p: Clich chu t vào ñ i tư ng ñ u, sau ñó n và gi phím shift Clich chu t vào ñ i tư ng cu i c a danh sách • nh n gi phím Ctrl và Click . của tập tin/ thư mục.  Cách 2: Right Click lên biểu tượng của tập tin/ thư mục và chọn mục Open.  Cách 3: Chọn tập tin/ thư mục và nhấn phím Enter. Chọn tập tin, thư mục  Chọn một tập tin/ thu. (Enter) ðổi tên tập tin, thư mục  C1: Chọn tập tin/ thư mục, gõ phím F2.  C2: Chọn tập tin/ thư mục, Menu File/Rename  C3: Right click vào tập tin/ thư mục, chọn lệnh Rename Sao chép tập tin, thư mục  B1:. như tập tin, thư mục, ổ ñĩa và những tài nguyên khá.  Khởi ñộng: • Cách 1: Start/Program/Accessories/Windows Explorer • Cách 2: • Cách 3 Windows Explorer Xem thông tin về ổ ñĩa Mở tập tin, thư
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhập môn Tin học đại cương, Nhập môn Tin học đại cương,

Từ khóa liên quan